Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Hurtigveiledning

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Hurtigveiledning
nüvi 3490 for Volvo -biler
®
®
hurtigstartveiledning
Mars 2012
190-01475-58_0A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Sette opp enheten
Når du bruker Volvo -enheten for første gang, må du
gjøre følgende.
1. Slå på enheten (side 2).
2. Monter enheten (side 3).
3. Registrer enheten (side 3).
4. Søk etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer (side 3)
• Gratis kartoppdatering (side 4)
®
5. Last ned den komplette brukerveiledningen
Tilføre strøm til enheten
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta
enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg
den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Koble enheten til bilbraketten.
Enheten lades mens du kjører.
Strømtilkobling
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Bilbrakett
• USB micro-B-kabel
• Nettadapter
Hvis du ikke skal bruke enheten mens den er koblet til
en strømkilde, kan du trykke på av/på-knappen for å
låse enheten (side 4).
(side 4).
2
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
Koble enheten til bilstrøm
1. Sett bunnen ➊ av enheten inn i holderen.
➋
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mittDashboard
1. Koble mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten på
enheten.
2. Koble mikro-USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
➊
2. Vipp enheten bakover ➋ til den klikker på plass.
Enheten skal slå seg på automatisk hvis
kjøretøyet er i gang.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Gå til www.garmin.com/volvo.
4. Velg myGarmin.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
1. Gå til mittDashboard, og klikk på Registrer deg
nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi
av den, på et trygt sted.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
3
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten din innen 90 dager etter
at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan den
være kvalifisert for én gratis kartoppdatering. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/volvo.
Bruke av/på-tasten
•
Bruke mittDashboard-tjenestene
MERK: Du har også tilgang til
oppdateringsalternativene for Volvo-enheten på
www.garmin.com/volvo.
1. Åpne mitt Dashboard (side 3).
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil oppdatere programvaren,
klikker du på Oppdater nå under
Programvareoppdateringer.
• Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på
Oppdater nå under Kartoppdateringer.
• Hvis du vil laste ned brukerveiledningen,
klikker du på Brukerveiledninger og deretter
på Last ned ved siden av brukerveiledningen
du vil ha.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4
Hvis du vil slå av enheten, holder du av/påtasten ➊ nede i fire sekunder.
➊
•
•
•
Hold av/på-tasten nede i ti sekunder for å
nullstille enheten.
Hvis du vil sette enheten i dvalemodus, trykker
du på av/på-tasten, og slipper den raskt.
MERK: Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Hvis du vil vekke enheten fra dvalemodus,
trykker du på av/på-tasten og dobbelttrykker
på .
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved
å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et
navn på en by.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg søkelinjen.
3. Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir
du kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn,
angir du hele eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten,
angir du gatenummer og gatenavn.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
•
•
•
Hvis du vil søke etter en adresse i en annen
by, angir du gatenummer, gatenavn, by og
delstat.
Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
4. Velg et alternativ:
•
Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev
inn, velger du .
5. Velg en posisjon om nødvendig.
Søke i nærheten av en annen posisjon
1. Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2. Velg Søker i nærheten av:.
3. Velg et alternativ.
5
Søke etter en Volvo-forhandler
1. Velg Hvor skal du? > Volvo-forhandlere.
2. Velg en posisjon.
3. Velg Start!.
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle
gjeldende trafikklover og -skilt.
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Velg ➊ for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over et veikryss,
vises veikryssoversikten.
Velg ➋ for å vise manøverlisten.
Velg ➌ for å stoppe ruten du navigerer etter
for øyeblikket.
Velg ➍ for å vise siden Hvor er jeg?.
Ruten er markert med en magentafarget linje på
kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten,
beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et
fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.
Legge til et stopp
6
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et
stopp.
> Punkter av interesse.
1. På kartet velger du
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Velg stoppet fra søkeresultatene.
4. Velg Start!.
5. Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer,
for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en
bilrute.
MERK: Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner
en omkjøring.
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Trafikkmottakeren og enheten må være slått på
og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender
trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
Trafikkikonet ( ) endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/volvo.
Begrenset garanti for Volvo®
Kontakt Volvo-forhandleren hvis du vil ha
garantiinformasjon.
Om trafikk
merknad
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
MERK: En trafikkmottaker er et valgfritt tilbehør til
Volvo-enheten. Kontakt Volvo-forhandleren hvis du vil
ha mer informasjon.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3490-serien for Volvo-biler
7
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republikken Kina)
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. nüMaps
Guarantee™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo og Volvo Car Corporation.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising