Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Kratka navodila za uporabo
nüvi serije 3400
®
Navodila za hiter začetek
Modeli nüvi: 3410, 3450, 3460 in 3490
September 2011
190-01357-63_0A
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
 OPOZORILO
Z
a opozorila in pomembne informacije o izdelku si
oglejte navodila Pomembne informacije o varnosti in
izdelku v škatli izdelka.
Nastavitev naprave
Pred prvo uporabo naprave naredite naslednje.
1 Napravo priklopite na napajanje vozila
(stran 2).
2 Napravo namestite na nosilec (stran 2).
3 Registrirajte napravo (stran 3).
4 Preverite, ali so na voljo posodobitve.
• Posodobitve programske opreme (stran 3).
• Brezplačna posodobitev zemljevidov (stran 4).
5 Prenesite celoten uporabniški priročnik (stran 4).
2
Priključitev naprave na napajanje
vozila
 OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti
možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko
povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi,
ob izstopu odstranite napravo iz vozila in je ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si v navodilih
Pomembne informacije o varnosti in izdelku preberite
informacije o zakonih, ki se nanašajo na namestitev na
vetrobransko steklo.
Preden napravo prvič uporabite na baterijsko
napajanje, jo popolnoma napolnite.
1 Avtomobilski napajalni kabel ➊ priklopite v vrata
USB na nosilcu ➋.
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
mojiPodatki
➌
➋
➊
➍
➏
➎
2 Nosilec ➌ pritrdite na vakuumsko prijemalo ➍.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko
4
5
6
7
8
steklo.
Med pritiskanjem vzvod na nosilcu ➎ pritisnite
nazaj proti steklu.
Napravo s spodnjim delom ➏ vstavite v nosilec.
Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v
pravilen položaj.
Drug konec napajalnega kabla priklopite v vtičnico
vozila.
Če je treba, v sprejemnik prometnih informacij
priklopite zunanjo anteno, nato sprejemnik z
vakuumskimi nosilci pritrdite na vetrobransko
steklo.
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
Storitev mojiPodatki lahko uporabite za registracijo
naprave, iskanje posodobitev programske opreme
in zemljevidov, dostop do priročnikov, podpore za
naprave in še več.
Nastavitev storitve mojiPodatki
1 Kabel mikro USB priključite v vrata mikro USB na
napravi (stran 2).
2 Kabel mikroUSB priključite v vrata USB na
računalniku.
3 Obiščite www.garmin.com/dashboard.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Registracija naprave
1 V storitvi mojiPodatki kliknite Registracija.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Račun naprave ali njegovo kopijo hranite na
varnem mestu.
3
nüMaps Guarantee™
Če ste napravo na spletnem mestu
http://my.garmin.com registrirali v 90 dneh od prve
uporabe, naprava morda izpolnjuje pogoje za eno
brezplačno posodobitev zemljevidov. Pogoje in
določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.
Uporaba storitev mojiPodatki
1 Odprite storitev mojiPodatki (stran 3).
2 Izberite možnost:
•
Če želite posodobiti programsko opremo, pod
možnostjo Posodobitve programske opreme
kliknite Posodobi.
• Če želite posodobiti zemljevide, pod
možnostjo Posodobitve zemljevidov kliknite
Posodobi.
• Če želite prenesti uporabniški priročnik,
kliknite Priročniki in nato še Prenesi ob
želenem priročniku.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4
Uporaba tipke za vklop/izklop
➊
•
•
•
•
Za izklop naprave 4 sekunde držite tipko za
vklop/izklop ➊.
Za ponovni zagon naprave pritisnite in 10
sekund držite tipko za vklop/izklop.
Če želite napravo postaviti v stanje
pripravljenosti, hitro pritisnite in spustite tipko
za vklop/izklop.
OPOMBA: ko naprave ne uporabljate, lahko
v stanju pripravljenosti varčujete z energijo
baterije.
Če želite napravo preklopiti iz stanja
pripravljenosti, pritisnite tipko za vklop/izklop
in dvakrat pritisnite .
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da
vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali
ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za
iskanje.
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime
kategorije (na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite
celotno ime ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite
hišno številko in ime ulice.
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
•
•
•
Če želite poiskati naslov v drugem mestu,
vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in
državo.
Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in
državo.
Če želite poiskati koordinate, vnesite
zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite možnost:
•
Če želite iskati s predlaganim iskalnim
izrazom, ga izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite
5 Če je treba, izberite lokacijo.
.
Iskanje blizu druge lokacije
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu.
3 Izberite možnost.
5
Načrtovana pot na zemljevidu
•
obvestilo
Ikona omejitve hitrost je samo informativna in ne
zamenjuje odgovornosti voznika, da spoštuje vse
postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
vozi varno. Garmin ne bo odgovoren za katero koli
prometno kazen ali poziv, ki ga lahko prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
•
•
Načrtovana pot je na zemljevidu narisana kot
vijolična črta. Če z načrtovane poti skrenete, jo
naprava ponovno izračuna. Med potovanji po glavnih
cestah se lahko prikaže ikona omejitve hitrosti.
➊
➋
➌
➍
6
•
Za ogled naslednjega odcepa izberite ➊.
Če obstaja prikaz odcepa, bo le-ta prikazan
na zaslonu.
Za ogled seznama odcepov izberite ➋.
Za prekinitev navigacije po trenutni načrtovani
poti izberite ➌.
Za ogled strani Kje sem? izberite ➍.
Dodajanje postanka
Pred dodajanjem postanka se morate usmerjati po
načrtovani poti.
> Destinacije.
1 Na zemljevidu izberite
2 Poiščite dodaten postanek.
3 Postanek izberite med rezultati iskanja.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
Izbira obvoza
Med usmerjanjem po avtomobilski načrtovani poti
lahko uporabite obvoze; tako se lahko izognete
oviram, kot so gradbišča.
OPOMBA: če je trenutna načrtovana pot edina
primerna možnost, naprava morda ne bo mogla
izračunati obvoza.
Med navigacijo izberite
> Obvoz.
Ikona prometa ( ) spreminja barvo in tako določa
stopnjo razmer na načrtovani poti ali cesti, po kateri se
trenutno vozite.
Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
O prometu
obvestilo
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost
prometnih informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh
območjih ali državah.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim
paketom. Vgrajen je v avtomobilski napajalni kabel.
Za prejemanje prometnih informacij morata biti
sprejemnik prometnih informacij in naprava vklopljena
in v dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena
sprejemniku prometnih informacij.
Navodila za hiter začetek z napravo serije nüvi 3400
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5/42 76 46 - 880
0180 5/42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Združeno kraljestvo
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali
njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. nüMaps Guarantee™ je
blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni
dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima licenco za uporabo tega imena.
Garmin Corporation
Št. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© 2011 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising