Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 3400
®
Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi modele: 3410, 3450, 3460 3490
Wrzesień 2011
190-01357-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Rozpoczęcie pracy z
urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
N
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Konfigurowanie urządzenia
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj następujące
czynności:
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 2).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 4).
5. Pobierz pełną wersję podręcznika użytkownika
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie
zapoznaj się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
informacje prawne dotyczące montażu na szybie
przedniej.
Aby korzystać z zasilania bateryjnego, urządzenie należy
najpierw naładować.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB
w uchwycie ➋.
(strona 4).
2
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3400
Informacje o sekcji Mój Pulpit

➊
➌
➋
➍
➏
➎
2. Zatrzaśnij uchwyt ➌ na ramieniu przyssawki ➍.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➎ do tyłu,
w kierunku szyby.
5. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się
na swoim miejscu.
7. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie.
8. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
nüvi seria 3400 Skrócony podręcznik użytkownika
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel micro-USB do portu micro-USB
w urządzeniu (strona 2).
2. Podłącz kabel micro-USB do portu USB
w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
3
nüMaps Guarantee™
Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 90 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej urządzenie jest
uprawnione do bezpłatnej aktualizacji map. Zapoznaj się
z warunkami na stronie www.garmin.com/numaps.
Korzystanie z usług dostępnych w sekcji
Mój Pulpit
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby zaktualizować oprogramowanie, kliknij
Aktualizuj teraz w sekcji Aktualizacje
oprogramowania.
•
Aby zaktualizować mapy, kliknij Aktualizuj teraz
w sekcji Aktualizacje map.
•
Aby pobrać podręcznik użytkownika, kliknij
Podręczniki, a następnie Pobierz obok
żądanego podręcznika.
Korzystanie z klawisza zasilania
➊

•
Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj klawisz
zasilania ➊ przez 4 sekundy.
•
Aby zresetować urządzenie, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
•
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia,
naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania.
UWAGA: Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie
energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane.
•
Aby aktywować urządzenie z trybu uśpienia,
naciśnij klawisz zasilania i dotknij dwukrotnie
.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3400
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres
lub nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
3. Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są
sugerowane hasła.
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę
kategorii (np. „kina”).
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać adres w pobliżu, wprowadź
nazwę ulicy i numer posesji.
nüvi seria 3400 Skrócony podręcznik użytkownika
•
Aby wyszukać adres w innym mieście,
wprowadź numer posesji, nazwę ulicy, miasto
i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta
i państwa.
•
Aby wyszukać współrzędne, wprowadź
szerokość i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła,
wybierz żądane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego
tekstu, wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji
1. W menu głównym wybierz Dokąd?.
2. Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.
3. Wybierz dowolną opcję.
5
Trasa na mapie
•
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej
jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty
lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania
przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową linią. Gdy
użytkownik zjedzie z wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę. Podczas jazdy po głównych
drogach może zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
➋
➌

6
Wybierz ➊, aby wyświetlić następny zwrot.
Jeśli widok skrzyżowania jest dostępny, zostanie
wyświetlona strona widoku skrzyżowania.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
•
Wybierz ➌, aby przerwać nawigację obecnie
wyznaczoną trasą.
•
Wybierz ➍, aby wyświetlić stronę Gdzie
jestem?.
Dodawanie postojów
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą.
1.
2.
3.
4.
5.
Na mapie wybierz
> Punkty szczególne.
Wyszukaj dodatkowy postój.
Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
➍
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3400
Korzystanie z objazdu
i urządzenie muszą być włączone i znajdować się
w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej
do odbiornika komunikatów drogowych.
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie
zaproponować objazdu.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego ( ) wskazuje
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową
można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich
jak prace drogowe.
Podczas podróży wybierz
> Objazd.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się
w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie
jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda
zapalniczki. Aby można było odbierać informacje
o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych
nüvi seria 3400 Skrócony podręcznik użytkownika
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. nüMaps Guarantee™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising