Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | User guide | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Käyttöopas

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Käyttöopas
nüvi 3400 -sarjan
®
käyttöopas
mallit: 3410, 3450, 3460, 3490
Joulukuu 2011
190-01357-37_0B
Painettu Taiwanissa
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli
tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Sisällysluettelo
Sijaintien tallentaminen�������������������������������������������14
Aloitus������������������������������������������������������������1
Tietoja äänikomennoista�����������������������������������������16
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen���������1
Tietoja myDashboardista������������������������������������������2
Tietoja lepotilasta������������������������������������������������������4
Näytön kirkkauden säätäminen��������������������������������4
Äänenvoimakkuuden säätäminen����������������������������4
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta�������4
Tilarivin kuvakkeet����������������������������������������������������5
Satelliittisignaalit�������������������������������������������������������5
Näyttöpainikkeiden käyttäminen�������������������������������6
Näyttönäppäimistön käyttäminen�����������������������������7
Paikkojen etsiminen��������������������������������������8
Tietoja sijainneista����������������������������������������������������8
Tietoja hakutyökaluista������������������������������������������� 11
Kotisijainnin tallentaminen��������������������������������������13
Viimeksi löytyneet paikat����������������������������������������14
Pysäköintipaikan etsiminen������������������������������������14
Simuloidun sijainnin asettaminen���������������������������14
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Äänikomento������������������������������������������������16
Navigointi�����������������������������������������������������19
Reitin aloittaminen��������������������������������������������������19
Autoilureitin seuraaminen���������������������������������������20
Tietoja liittymäpalveluista����������������������������������������22
Tien ominaisuuksien välttäminen���������������������������23
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä���������23
Jalankulkijareitit������������������������������������������������������25
Karttasivut����������������������������������������������������27
Kartan mukauttaminen�������������������������������������������27
Käännösten näyttäminen����������������������������������������28
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen������������31
Handsfree-puhelut���������������������������������������31
Tietoja handsfree-puheluista����������������������������������31
Soittaminen�������������������������������������������������������������33
Puheluasetusten käyttäminen �������������������������������34
Kotinumeron tallentaminen�������������������������������������34
iii
Sovellusten käyttäminen����������������������������35
Ohjeen käyttäminen������������������������������������������������35
Tietoja ecoRoute-toiminnosta ��������������������������������35
Tietoja äänikirjoista�������������������������������������������������38
Matkan suunnitteleminen����������������������������������������40
Mediasoittimen käyttäminen�����������������������������������41
Kuvien tarkasteleminen������������������������������������������42
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen������������������������������������������������������42
Maailmankellon käyttäminen ���������������������������������43
Hälytyksen määrittäminen��������������������������������������43
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen�������������43
Laskimen käyttäminen��������������������������������������������43
Mittojen muuntaminen �������������������������������������������43
Language Guiden käyttäminen�������������������������������44
Liikenne��������������������������������������������������������45
Liikenteen ottaminen käyttöön��������������������������������45
Liikennetiedot���������������������������������������������������������46
Liikennevastaanotin������������������������������������������������46
Liikenne reitill�������������������������������������������������������47
Liikenne alueella�����������������������������������������������������48
iv
Liikennetiedot���������������������������������������������������������48
Tietojen hallinta�������������������������������������������48
Tiedostotyypit���������������������������������������������������������48
Tietoja muistikorteista���������������������������������������������49
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta��������������������49
Tiedostojen poistaminen ����������������������������������������50
Laitteen mukauttaminen�����������������������������50
Kartta- ja ajoneuvoasetukset����������������������������������50
Navigointiasetukset������������������������������������������������51
Näyttöasetukset������������������������������������������������������52
Bluetooth-asetukset������������������������������������������������53
Liikenneasetukset���������������������������������������������������53
Yksiköt ja aika-asetukset����������������������������������������54
Kieli- ja näppäimistöasetukset��������������������������������54
Läheisyyshälytysten asetukset�������������������������������55
Tietoja laitteesta ja tietosuojasta����������������������������55
Asetusten palauttaminen����������������������������������������55
Liite���������������������������������������������������������������56
Virtajohdot��������������������������������������������������������������56
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Laitteen huoltaminen����������������������������������������������56
Käyttäjän tietojen poistaminen��������������������������������57
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen������58
Kiinnittäminen kojelautaan��������������������������������������58
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen����������������59
Karttojen päivittäminen�������������������������������������������59
Lisäkarttojen ostaminen������������������������������������������60
Valvontakamerat�����������������������������������������������������60
Mukautetut kohdepisteet����������������������������������������60
Lisävarusteiden ostaminen�������������������������������������61
Vianmääritys ����������������������������������������������������������62
Hakemisto����������������������������������������������������64
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
v
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
1
2
3
4
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
Kiinnitä laite (sivu 1).
Rekisteröi laite (sivu 2).
Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 3).
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta,
tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ laitteen
USB-porttiin ➋.
1
Tietoja myDashboardista
➌
➊
➋
➍
2 Napsauta teline imukuppiin ➌.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ➍
4
5
6
7
2
taaksepäin tuulilasia kohti.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset
sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen myDashboardin kautta,
laitteellasi on oikeus yhteen maksuttomaan
karttapäivitykseen 90 päivän kuluessa siitä, kun olet
hakenut satelliitteja ajaessasi. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Kiinnitä laite (sivu 2).
3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
4 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Laitteen sammuttaminen
Voit sammuttaa laitteen kokonaan.
1 Paina virtapainiketta ➊ 3 sekuntia.
➊
HUOMAUTUS: jos painat virtapainiketta alle
3 sekuntia, laite siirtyy lepotilaan.
2 Valitse Pois.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
3
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et
käytä laitetta. Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän
virtaa, ja akun lataus riittää moneksi viikoksi, kun
laite on lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Paina virtapainiketta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina virtapainiketta
ja kaksoisnapauta kohtaa .
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
4
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
Mykistä laite valitsemalla .
> Äänimikseri ja säädä
Valitse
navigointiopastuksen, puhelimen ja
mediatiedostojen äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Tietoja automaattisesta
äänenvoimakkuudesta
Automaattisen äänenvoimakkuuden avulla laite voi
säätää äänenvoimakkuutta ajoneuvon taustahälyn
perusteella. Automaattinen äänenvoimakkuus
vähentää laitteen äänenvoimakkuutta, kun
taustahälyä on vähän, ja lisää äänenvoimakkuutta,
kun taustahäly lisääntyy.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Automaattisen äänenvoimakkuuden
ottaminen käyttöön
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.
1 Valitse Voimakkuus > > Automaattinen
voimakkuus.
2 Valitse Käytössä > Tallenna.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin
kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa
asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy, kun laite on
liitetty yhteensopivaan laitteeseen).
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Satelliittisignaalit
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen
jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa
edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
Kun ainakin yksi
-palkeista on vihreä, laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
GPS-satelliittisignaalien tarkasteleminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Paina
-painiketta pitkään.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
5
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee
kulkuvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika
lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten
mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan
kävelynopeuden mukaan.
HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä
moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™karttoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista
liikennettä (sivu 25).
Kulkuneuvotilan valitseminen
Valitse
.
6
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa
latautua.
Tilarivin kuvake
osoittaa sisäisen akun tilan.
Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun
aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota
laite vasta, kun se on täysin latautunut.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
•
•
•
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
tai .
Voit vierittää nopeammin painamalla - tai painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön
asetusvalikon.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäinasettelun muuttamisesta on
kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (sivu 54).
Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki
näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Poista merkki painamalla -painiketta pitkään.
• Poista koko merkintä valitsemalla .
voit valita näppäimistön
• Valitsemalla
kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja
muita erikoismerkkejä.
• Valitsemalla
voit muuttaa kirjainkokoa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tietoja pikakuvakkeista
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita.
Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai
hakutyökaluun.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
7
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 8)
• Toisen paikan läheltä (sivu 10)
• Nimellä (sivu 11)
• Osoitteella (sivu 11)
• Kartan avulla (sivu 21)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 14)
• Koordinaateilla (sivu 12)
• Tallennettujen sijaintien avulla (sivu 14)
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja. Luokkien avulla voit selata lähellä
sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.
8
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne? > Luokat.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse hakupalkki ➊.
➊
5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
.
6 Valitse
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki.
3 Anna hakusana.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin
alle samalla, kun kirjoitat.
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna
luokan nimi, kuten elokuvateatterit tai
kahvilat.
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta
kaupungista, anna kadunnumero, kadun
nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki
ja osavaltio.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveysja pituusastekoordinaatit.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
5 Valitse tarvittaessa sijainti.
9
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin
lähellä olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin
toisen kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Paikan etsiminen läheltä.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista
ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai
virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä
Garminille ja poistaa sijainnin tulevista hauista.
1 Sijainnin etsiminen (sivu 8).
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita
puuttuvaksi.
10
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen
myGarminiin™ tietokoneen avulla.
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin
osoitetta tai puhelinnumeroa.
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet
tiedot.
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
Tietoja hakutyökaluista
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä sijainteja näyttönäppäimistöllä tai
kirjoittamalla sijainnin osoitteen tai koordinaatit.
Osoitteen etsiminen
Ennen osoitteen etsimistä on lisättävä pikakuvake
osoitehakutyökaluun (sivu 7).
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella
laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Seuraava.
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen
valitsemalla Hakukohde:.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake
risteyshakutyökaluun (sivu 7).
1 Valitse Minne? > Risteykset.
2 Valitse alue.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata
tai aluetta valitsemalla Lääni tai Maa.
3 Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse
Seuraava.
4 Valitse katu tarvittaessa.
5 Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
6 Valitse katu tarvittaessa.
7 Valitse risteys tarvittaessa.
11
Kaupungin etsiminen
Kaupungin etsiminen edellyttää kaupunkihakutyökalun pikakuvakkeen lisäämistä (sivu 7).
1 Valitse Minne? > Kaupungit.
2 Kirjoita tarvittaessa kaupungin nimi hakupalkkiin
ja valitse
.
Valitse
tarvittaessa
kaupunki luettelosta.
3
Paikan etsiminen koordinaateilla
Sijainnin etsiminen koordinaateilla edellyttää
koordinaattihakutyökalun pikakuvakkeen lisäämistä
(sivu 7).
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä
geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse
karttatyypin mukainen koordinaattien muoto ja
valitse Tallenna.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
12
4
5
6
7
Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
Valitse pituuspiirien koordinaatit.
Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
Valitse Katso kartalla.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten
ravintoloiden, sairaaloiden tai huoltoasemien
etsiminen edellyttää tien varrella olevien paikkojen
tason ottamista käyttöön kartassa (sivu 27).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla
karttaa.
Tien varrella olevien paikkojen merkit ilmestyvät
karttaan.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat
paikat, valitse
ja valitse sitten haluamasi
luokan kuvake.
4 Valitse vaihtoehto:
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin
kuvauksen.
Sijainnin etsiminen pikahaulla
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa
saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät
viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa määränpää
pikahakuluettelosta.
4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä
sijaintia tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettukansioon (sivu 14).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu > Koti.
2 Valitse > Muokkaa.
3 Tee muutokset.
4 Valitse Valmis.
13
Viimeksi löytyneet paikat
2 Valitse Simuloitu GPS.
3 Valitse Katso karttaa.
4 Valitse jokin kartan alue.
Vasta löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
5 Valitse osoite.
6 Valitse Aseta sijainti.
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
Tyhjennä > Kyllä.
>
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun
sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
14
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
Sijaintien tallentaminen
Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti
ja joihin voidaan luoda reittejä.
Sijainnin tallentaminen
1 Sijainnin etsiminen (sivu 8).
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse luokka tai Kaikki luokat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
Valitse Nimi.
Valitse Puhelinnumero.
Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Luokat.
• Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa
valitsemalla Liitä valokuva (sivu 42).
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki
merkitään kartassa, valitsemalla Vaihda
karttasymboli.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
•
•
•
15
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä
mukautettuja luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen
sijaintien valikossa, kun olet tallentanut yli
12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Luokat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla
erotettuina.
Ehdotetut luokat tulevat näkyviin tekstipalkin
alle samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää ehdotusta
valitsemalla ehdotetun sanan.
6 Valitse Valmis.
16
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien
valintaruudut ja valitse Poista.
Äänikomento
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa
malleissa.
Äänikomento-toiminnolla voit käyttää laitetta
sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä
olevien komentojen luettelon.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Herätysilmauksen määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla
voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista
vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > Mukauta
ilmausta.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun
kirjoitat ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Äänikomentovihjeitä
•
•
•
•
•
•
Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta
vähentämällä taustahälyä esimerkiksi
hiljentämällä radion.
Sano komennot täsmälleen siinä muodossa,
jossa ne näkyvät näytössä.
Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
Voit estää äänikomentojen käyttöönoton
vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat,
milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu
siitä.
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
17
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus.
2 Sano Etsi paikka.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
Osoitteen etsiminen
1 Sano Äänikomento.
2 Sano Etsi osoite.
3 Sano koko osoite.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen
mykistämättä laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
18
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Äänikomentojen poistaminen käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa
äänikomentoa vahingossa puhuessasi.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Äänikomento > Poista käytöstä.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1
2
3
4
Hae sijainti (sivu 9).
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
• Valitsemalla Julkinen liikenne voit laskea
reitin, joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja
että kävelyä.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen
käyttäminen edellyttää cityXplorer™-karttojen
lataamista (sivu 25).
5 Valitse tarvittaessa reitti.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse luokka tai Kaikki luokat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Useiden reittien esikatselun käyttäminen
1 Sijainnin etsiminen (sivu 9).
2 Valitse Reitit.
3 Valitse reitti näytön painikkeilla.
4 Valitse Aja.
19
Reitin esikatselu
1 Sijainnin etsiminen (sivu 9).
2 Valitse Reitit.
Autoilureitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
20
Autoilunavigointikartan käyttäminen
Kun navigoit autoilutilassa, voit valita kartan
ominaisuuksia.
1 Valitse kartta ja vedä sitä.
Karttakuvakkeet ilmestyvät näkyviin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella kartan muita osia vetämällä
näyttöä.
• Voit lähentää ja loitontaa - ja painikkeella.
• Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla
.
• Voit vaihtaa pohjoinen ylös -näkymästä
3D-näkymään valitsemalla
.
• Voit lisätä tai poistaa karttatasoja
valitsemalla
.
voit
• Valitsemalla jalankulkijatilassa
keskittää kartan nykyiseen sijaintiin.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Minne?.
3 Etsi sijainti (sivu 8).
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kiertotien käyttäminen
Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää
kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Kun navigoit autoilureittiä, valitse kartasta >
Kiertotie.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
.
Nopeusrajoitusten päivittäminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita
kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia
sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake,
jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
1 Valitse kartassa > Aseta nopeusrajoitus.
2 Aseta nopeusrajoitus valitsemalla
ja
.
21
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
vähintään yhden sijainnin tallentamista ja
matkustushistoriaominaisuuden käyttöön ottoa
(sivu 55).
trafficTrends™-toiminnon avulla laite pyrkii
ennustamaan määränpään matkustushistorian,
viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet
ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan
navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla
navigointipalkin.
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien
lähellä olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja,
majapaikkoja ja käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
22
Polttoaine
Ruokaa
Majoitus
Saniteettitilat
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut.
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut >
2 Valitse Aja.
.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja
valitse Tallenna.
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 25).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3 Valitse Tallenna.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tietoja mukautettavista vältettävistä
reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää
tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut
vältettävät käyttöön tai poistaa ne käytöstä aina
tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue.
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja
valitse Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja
valitse Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
23
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen
jälkeen Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä
poistamatta itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä kohde.
3 Valitse > Ei käytössä.
24
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät
valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä
valitsemalla se ja valitsemalla
> Poista.
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden
lisätiedot.
Kiertoteiden lisätietojen käyttäminen
Tällä toiminnolla voit kiertää tietyn matkan alueen
navigoidessasi.
1 Valitse määränpää ja valitse Aja (sivu 8).
2 Valitse kartassa > Kiertotie.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
3 Valitse kiertotievaihtoehto:
• Seuraavat 0,5 km reitillä.
• Seuraavat 2 km reitillä.
• Seuraavat 5 km reitillä.
• Kiertotie reitin teiden mukaan.
4 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä
-tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Jalankulkijareitit
Jalankulkijareitin seuraaminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa
kartassa.
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee
reitin, jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten
bussia ja metroa, ja kävelyä.
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta
laitteen mukana. Osoitteesta http://my.garmin.com
voit ostaa cityXplorer-karttoja.
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen
tyyppejä ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä
(sivu 51).
25
Kävelynavigointikartan käyttäminen
Lisätietoja karttatoiminnoista on sivulla 20.
➊
➋
•
•
•
Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa
sijaintisi tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä
tarkempi, mitä pienempi ympyrä on.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin
osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin kyseisessä
paikassa.
Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön
•
•
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ➋.
Tietoja karttakuvakkeista
•
26
Kun navigoit jalankulkijatilassa,
näyttää
arvioidun sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 25).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse
Tallenna.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa,
esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja
tieolosuhteet.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse
Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva
tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Suunta Kartan esitystapa.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan
yläreunassa.
Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
27
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään
kolme kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse .
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta
reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse Tallenna.
Kartan työpöydän vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Työpöydät.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
Käännösten näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin
käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen
etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
28
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien
varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun
navigoit autoilureittiä.
2 Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu
näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu
sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja
ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää
seuraavan käännöksen kartassa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on
käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää
risteyksen, jos se on näytettävissä.
29
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, näyttöön voi tulla
liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi
sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
Valitse kartassa > Matkatietokone.
30
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Matkatietokone.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki
muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin
valitsemalla Nollaa kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa
matka B.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-toiminnolla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus,
jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse kartassa > Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Nykysijainti.
2 Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat tai
Polttoaine voit näyttää kyseisen luokan
lähimmät sijainnit.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen
sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.
Valitse Sovellukset > Nykysijainti >
>
Ohjeet luokseni.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Tietoja handsfree-puheluista
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen.
Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko
Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen
handsfree-puhelintoimintoja.
Langattoman Bluetooth-tekniikan
ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
31
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää
laitteen pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen
kanssa. Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen
välille, puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat
muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.
1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
laitteessa (sivu 31).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo liittänyt jonkin toisen puhelimen,
valitse Puhelin > .
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa.
5 Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee
näyttöön.
32
6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7 Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa
muodostaa yhteyden.
8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
Puhelimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Puhelin > Ei > Tallenna.
Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta
pariliitos säilyy.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
•
•
Kun laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa
puheluja.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
•
Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa
se yhdistettiin viimeksi.
Toinen laite on ehkä määritettävä
muodostamaan yhteys automaattisesti, kun se
käynnistetään.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse vaihtoehto:
• Valitse Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna numero.
3 Valitse Soita.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle
yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen
kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin
puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1 Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2 Valitse kohdepiste (sivu 8).
3 Valitse Soitto.
33
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen
kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin
puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa
viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse puhelun aikana
2 Valitse vaihtoehto:
•
34
.
Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla
Puhelin.
•
•
•
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat
katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua
tai jos haluat puhua rauhassa.
Voit näyttää näppäimistön valitsemalla
Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää
automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Voit mykistää mikrofonin valitsemalla
Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit
muokata sitä muokkaamalla Koti-suosikkia
Tallennettu-kansiossa (sivu 14).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero,
kirjoita puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa
kotiin Soita kotiin -painikkeella.
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää
tietoja laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita.
Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD
-lisävarustetta. Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat
tarkempia raportteja auton polttoainetehokkuudesta
ja ajotavoistasi (sivu 36).
Joillain alueilla ecoRoute-ominaisuuksien käyttöön
vaaditaan ecoRoute HD -lisävaruste.
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen,
laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon
tietoja, kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja
ja akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoutetietojen laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD
-lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.
Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden
ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän.
Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen
työkalujen avulla.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
35
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät
ecoRoute-toimintoja ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™.
2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse
Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat
ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
36
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on
kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja
maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden.
Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja
ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä
autoilutilassa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
• Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallengekuvakkeesta .
• Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla .
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
• Nykyinen—näyttää nykyisen ajotoiminnon
pisteesi.
• Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytys- ja
jarrutuspisteiden keskiarvon.
• Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi
optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa
noin 70-100 km tunnissa).
• Kiihdytys—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä
nopeasta kiihdytyksestä.
• Jarrutus—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä
äkkinäisestä jarrutuksesta.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta
Valitse
>
> Asetukset > Piilota > Tallenna.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
>
> Nollaa.
Valitse
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen
kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä
polttoainetehokkuutta.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute >
Polttoainetehokkuus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä.
Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan
ajamastasi matkasta.
37
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja
laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen
aseman/taltion Reports-kansiosta (sivu 49).
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ >
Matkaraportti.
2 Valitse raportti.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ >
Autoprofiili.
> Palauttaminen.
2 Valitse
38
Tietoja äänikirjoista
Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja.
Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta. Osoitteessa
www.audible.com/garmin voit aktivoida maksuttoman
30 päivän kokeilutilauksen.
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää
Audible.com-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa
www.audible.com/garmin.
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
2 Kirjaudu Audible.com-tilillesi tietokoneessa.
3 Lataa äänikirjoja laitteeseen Audible.comsivuston ohjeiden mukaisesti.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Äänikirjan toistaminen
1 Valitse Sovellukset > Audible.
2 Valitse Selaa.
3 Valitse Nimikkeet, Tekijät, Kertojat tai
Kirjanmerkit.
4 Valitse kirja.
5 Valitse toistonhallintavaihtoehto.
• Voit lisätä kirjanmerkin valitsemalla .
• Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
• Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin
kirjassa sivun yläreunassa olevalla
liukusäätimellä.
• Voit siirtyä seuraavaan lukuun valitsemalla
.
• Voit siirtyä edelliseen lukuun valitsemalla
.
• Voit kelata eteenpäin painamalla
painiketta pitkään.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
Voit kelata taaksepäin painamalla
painiketta pitkään.
-
Kirjanmerkin lisääminen
Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa
automaattisesti kohdasta, johon olet viimeksi jäänyt.
Voit merkitä tietyn kohdan äänikirjassa lisäämällä
kirjanmerkin.
Kun toistat äänikirjaa, valitse > Kirjanmerkki.
Toiston jatkaminen kirjanmerkistä
1 Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
2 Valitse kirjanmerkki.
Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen
Laite nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti
käyttämällä kirjanmerkin aikaleimaa. Voit nimetä
kirjanmerkin uudelleen.
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse > > Nimeä
kirjanmerkit uudelleen.
2 Valitse kirjanmerkki.
39
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kirjanmerkin poistaminen
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse
kirjanmerkit.
2 Valitse kirjanmerkki.
>
Matkan suunnitteleminen
> Poista
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa
matkan, jossa on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse .
3 Valitse Valitse aloituspaikka.
4 Hae sijainti (sivu 8).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
40
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa
valitsemalla jonkin sijainnin matkalla.
Valitse sijainti matkalla ja tallenna, miten
kauan aiot viipyä sijainnissa, valitsemalla
Kesto.
Valitsemalla matka-ajan voit muuttaa
kyseisen matkan osan kulkuvälinetilaa tai
reittisuositusta.
Valitsemalla Kartta voit näyttää matkan
kartassa.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos saat kehotteen, valitse reitti (sivu 19).
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse Muuta matkan nimi.
Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit
lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
Valitse Poista matka.
Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää
matkan pysähdykset tehokkaimmin.
Mediasoittimen käyttäminen
Mediasoitin ei ehkä ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Laite toistaa mp3-tiedostoja. Jotkin mallit toistavat
mp4-tiedostoja. Lisätietoja tiedostojen lisäämisestä
laitteeseen on sivulla 49.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse vaihtoehto:
.
• Toista kappale valitsemalla
• Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla .
• Siirry kappaleiden välillä valitsemalla
ja
.
• Satunnaistoista kappaleita valitsemalla .
.
• Toista soittolista uudelleen valitsemalla
• Toista kappale uudelleen valitsemalla .
Musiikkitiedostojen selaaminen
Selaamalla voit etsiä muita laitteeseen lataamiasi
kappaleita.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse Selaa.
3 Valitse vaihtoehto.
41
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen
tai muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta
laitteeseen on sivulla 48.
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Voit selata kuvia nuolilla.
3 Valitse kuva.
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse .
Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Aseta taustakuvaksi.
42
4 Voit säätää taustakuvaa näytön painikkeilla.
5 Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Poista > Kyllä.
Aikaisempien reittien ja
määränpäiden tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto (sivu 54) käyttöön, jotta
voit käyttää tätä toimintoa.
Voit tarkastella kartalla aiemmin käyttämiäsi reittejä
ja paikkoja, joissa olet pysähtynyt.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin
nimi ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Hälytyksen määrittäminen
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
2 Valitse Pysäköinti tai Viimeisin paikka.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita tarvittaessa nimi.
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
1 Valitse Sovellukset > Kellohälytys.
2 Aseta aika.
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.
Mittojen muuntaminen
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
ja Tallenna.
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö
ja Tallenna.
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja laite on
vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan
pysäköintipaikaksi.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka
43
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva
kenttä.
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Voit päivittää valuuttakurssit manuaalisesti, jotta
uusimmat tiedot ovat aina käytössä.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten
toinen valuutta ja lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa
näkyy valuuttakurssi.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
44
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai
ilmauksia ja kääntää niitä.
Valitse Sovellukset > Language Guide.
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita sanojen ja ilmausten kääntäminen
­työkalussa käännettävät kielet.
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2 Valitse > Kieli.
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse
Tallenna.
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse
Tallenna.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2 Valitse luokka ja aliluokat.
3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja
valitse Valmis.
Valitse
sana tai ilmaus.
4
Kuuntele
käännös valitsemalla
5
.
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Kaksikieliset sanakirjat.
2 Valitse sanakirja.
3 Valitse tarvittaessa
, kirjoita sana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana.
5 Kuuntele käännös valitsemalla .
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon
virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen
on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikenteen ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Live-liikenne.
45
Liikennetiedot
1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen
virtalähteeseen.
2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut)
tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen
suorituskykyä.
46
➋
➌
Mini-USB-liitin
➋
Ulkoisen antennin liitin
➌
Sisäinen antenni
➍
Virran merkkivalo
➎
Ajoneuvon muuntaja
Tietoja liikennekuvakkeesta
Liikennevastaanotin
➊
➊
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy
liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri
osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.
➍
➎
Väri
Vakavuus
Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen
Keskitaso
Liikenne etenee, mutta on
hiukan ruuhkaista. Tiellä on
jonkin verran ruuhkaa.
Punainen
Korkea
Liikenne ei etene tai etenee
hitaasti. Tiellä on vakavia
ruuhkia.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä
ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on
vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan,
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä
on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa
vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen
mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat
sijaitsevat.
3 Valitse tapahtuma.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenne reitillä.
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin
muut ruuhkat.
> Vältä.
4 Valitse
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
47
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1 Valitse karttasivulla .
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Voit näyttää tien ruuhkat valitsemalla vastaavan
kohdan luettelossa.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa
käytettävät kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneselite.
48
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka
tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows®
95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden
kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 42)
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot MapSourcesta®
(sivu 59)
• GPI – Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 60)
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä
tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
2
3
4
5
6
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
49
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
Irrota
kaapeli tietokoneesta.
2
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
50
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
• Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijaintisi kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita
osoitteesta www.garmingarage.com.
• Ajonäkymä—määrittää kartan perspektiivin.
• Kävelykarttanäkymä—määrittää kartan
perspektiivin.
• Kartan yksityiskohdat—määrittää kartan
yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy.
• Kartan teema—karttatietojen värin
muuttaminen.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
•
•
•
Karttatyökalujen asetukset—määrittää
kartassa käytettävät kuvakkeet. Kartassa voi olla
enintään kolme kuvaketta.
Karttatasot—määrittää kartassa näkyvät tiedot
(sivu 27).
Työpöydät—määrittää kartan työpöydän
asettelun.
Kartat
Karttojen ottaminen käyttöön
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://www.garmin.com/us/maps.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Kartat.
2 Valitse kartta.
•
•
•
•
•
•
•
Vältettävät—määrittää reitillä vältettävät tien
ominaisuudet.
Mukautetut vältettävät—voit välttää tiettyjä
teitä tai alueita.
Lisäkiertotiet—kiertotien pituuden
määrittäminen.
Rajoita kävelyä—määritä jalankulkijareitin
enimmäiskävelymatka.
Julkinen liikenne—kuljetustyyppien ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Turvallisuustila—poistaa käytöstä kaikki
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS—katkaisee GPS-signaalin
vastaanoton ja säästää akun virtaa.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
• Laskentatila—määrittää reittisuosituksen.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
51
Reittiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja
ajoneuvon kiihdytystietoihin.
• Lyhyempi aika—laskee reittejä, jotka ovat
nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan
lyhyin.
• Lyhyempi matka—laskee reittejä, joiden pituus
on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Vähemm. polttoain.—polttoainetehokkaimpien
reittien laskemiseen.
• Pois tieltä—laskee suoran linjan sijainnistasi
määränpäähän.
52
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
• Väritila—valitsee vaalean taustan (Päivä)
tai tumman taustan (Yö) tai vaihtaa
niitä automaattisesti nykyisen sijaintisi
auringonnousu- ja laskuajan perusteella
(Automaattinen).
• Kirkkaus—näytön kirkkauden muuttaminen.
Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
• Käytön aikakatkaisu—voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite
siirtyy lepotilaan.
• Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
Screenshot-kansioon.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Bluetooth-asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön.
• Lisää puhelin tai Puhelin—voit hallita
Bluetooth-laitteen ja -matkapuhelinten välisiä
yhteyksiä.
• Lempinimi—voit kirjoittaa lempinimen, jonka
avulla nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on
Bluetooth-ominaisuus.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi
lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite muodostaa
yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä puhelimen
valikkoon.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
•
Valitsemalla
voit poistaa puhelimen
laitteen muistista.
Valitsemalla Ei voit katkaista nykyisen
yhteyden.
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
Valitse Asetukset > Liikenne.
• Live-liikenne—ottaa liikennetiedot käyttöön
• Tilaukset—nykyisten liikennetilausten luettelo.
• trafficTrends™
Liikenteen ottaminen käyttöön
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden
mukana.
53
Valitse Asetukset > Liikenne > Live-liikenne.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta,
jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
trafficTrends
Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite
tallentaa liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti
niiden avulla. Tiedot lähetetään Garminille, kun liität
laitteen myGarminiin™ tietokoneen avulla.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin
eri viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
54
trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta
liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon
käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
Yksiköt ja aika-asetukset
Valitse Asetukset > Yksiköt ja aika.
• Nykyinen aika—laitteen ajan määrittäminen.
• Aikamuoto—voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon
tai UTC-kellon.
• Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli.
• Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
• Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
•
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli—näppäimistön kielen
määrittäminen.
Näppäimistöasettelu—näppäimistöasettelun
määrittäminen.
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.
• Ääni—hälytysäänen määrittäminen.
• Hälytykset—hälyttää, kun lähestyt mukautettuja
valvontakameroita.
Tietoja laitteesta ja tietosuojasta
Valitse Asetukset > Laite.
• Tietoja—näytä ohjelmistoversio, aitetunnus ja
muita tietoja ohjelmistosta.
• Käyttöoikeussopimukset—näyttää
käyttöoikeussopimukset.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
•
•
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (sivu 60).
Matkahistoria—laitteella voi tallentaa
seuraavien toimintojen tietoja: trafficTrends
(sivu 22), Käydyt paikat (sivu 42) ja Matkaloki
(sivu 27).
Tyhjennä matkustushistoria
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletukset.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
55
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa
se altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle
tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
56
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta
liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä
laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
Käyttäjän tietojen poistaminen
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
•
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Siirrä laite lepotilaan (sivu 4).
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
Poista Bluetooth käytöstä (sivu 53).
Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (sivu 52).
1 Käynnistä laite.
2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki
tallentamasi kohteet poistetaan.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
57
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja
varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on
koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen
vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
Kärkiosa
VIHJE: kärjen irrottamiseen
tarvitset ehkä kolikon.
Hopeoitu
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu
kärki
kärki ja sulake (lasinen ja
hopeinen lieriö).
Sulake
3 Aseta paikalleen 2 A:n
pikasulake.
58
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
virtajohtoon.
Kiinnittäminen kojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit
kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi
tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn
kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5 Aseta imukuppiteline levyn päälle.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Työnnä telakan yläosan kielekettä ylöspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Karttojen päivittäminen
Voit päivittää laitteen kartat. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/mapupdates. Valitse
siellä Map Update User Guide.
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime -tilauksen,
jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen
neljä kertaa vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime
-tilauksen.
LMT
Tämä malli sisältää elinikäisen
liikennetilauksen, nüMaps Lifetime
-tilauksen ja liikennevastaanottimen.
59
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa
site (www.garmin.com).
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valvontakamerat
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus
osoitteessa http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää,
kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se
saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään
vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
60
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja
pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka
ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn
ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja
asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
2 Valitse Services > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Mukautetut POI:t.
2 Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
61
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
•
•
•
•
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 51).
Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa. • Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu ajoneuvossa. • Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 58).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa,
jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna kovin Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 52).
kauan.
Akun varaustila ei näy oikein. Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
62
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen
kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se ei
siirry massamuistitilaan.
1
2
3
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
4
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Puhelin ei muodosta yhteyttä • Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on
laitteeseen.
oltava Käytössä.
• Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
63
Hakemisto
A
äänikirja 38
kirjanmerkki 39
lataaminen 38
toistaminen 39
äänikomento
aktivoiminen 17
herätysilmaus 17
käyttövihjeitä 17
kuvakkeet ja äänet 17
navigoiminen 18
aika-asetukset 54
ajo-ohjeet 28
ajotietokone 30
tietojen nollaaminen 22
akku 62
automaattinen voimakkuus 4
ottaminen käyttöön 5
B
Bluetooth-tekniikka 31–70
asetukset 53
lempinimi 53
64
puhelimen liittäminen 32
C
cityXplorer-kartat 19
D
diakriittiset merkit 7
E
ecoRoute 35–38
autoprofiili 35
ecoChallenge-pisteet 37
matkaraportti 37
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 36
polttoainetehokkuustiedot 37
ekstrat 61
ennakoiva reititys 22
G
geokätkentä 12
GPS
asetukset 51
simulaattori 14
H
hälytykset
valvontakamera 60
J
jalankulkijatila
asetukset 23
Jälki ylös 27
järjestelmäasetukset 51
JPEG-kuvatiedostot 48
julkinen liikenne
vältettävät 23, 26
K
käännösluettelo 28
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 27
kartat
katsominen 27
lisääminen 60
ostaminen 60
teema 50
tietojen asettelu 27
virheet 10
yksityiskohtien määrä 50
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
Käydyt paikat
ottaminen käyttöön 55
käyttäjätiedot, poistaminen 57
kiertotiet
lisäasetukset 24
kohdepisteet
etsiminen 8
POI loader 48
kojelaudan levy 58
koordinaatit 12
koti
puhelinnumero 35
koulualuetietokanta 61
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 52
kuvien katselu 42
L
läheiset palvelut 31
laitteen huoltaminen 56
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 59
kojelautaan 58
tuulilasiin 62
laitteen lataaminen 1, 62
laitteen puhdistaminen 56
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
laitteen rekisteröiminen 2
laitteen säilyttäminen 56
laitteen suojaaminen
56
laitteen tunnus 55
laskin 43
leveys- ja pituuspiiri 12
liikenne 45–70
kuvakkeet 46
liikennetilausten lisääminen 54
tapahtumat 46
tilauksen aktivoiminen 54
trafficTrends 54
vastaanotin 46
liikennehälytykset 30
lisävarusteet 61
luokka
hakeminen 8
M
maailmankello 43
MapSource 48, 60
massamuistitila 48
matkaloki 27, 55
matkapuhelimen liittäminen 32
matkaraportti 37
matkasuunnittelu 40
matkojen nimeäminen uudelleen 41
menen kotiin 13
Minne?
mukauttaminen 7
minne-valikko 7
mukauttaminen
pikakuvake, lisääminen 7
pikakuvake, poistaminen 7
mitat, muuntaminen 43
muistikortti 49
mukautetut kohdepisteet 61
muokkaaminen
karttasymbolin vaihtaminen 15
kotisijainti 13
luokan vaihtaminen 15
määränpäät 41
tallennettu matka 41
tallennetut sijainnit 15
muuntaminen
valuutta 44
yksikkö 43
myDashboard 2
mykistys
puhelu 34
65
N
P
näppäimistö 7
kielitila 7
navigointi 20
pois tieltä 25
navigointi poissa tieltä 25, 52
näytön aikakatkaisu 52
näytön painikkeet 6
näyttöasetukset 23
nollaaminen
enimmäisnopeus 30
kotisijainti 13
matkatiedot 30
nopeusrajoitus
kuvake 21
nüMaps Lifetime 59
nykyinen sijainti, ajo-ohjeet 31
nykyinen sijainti, tallentaminen 14
Nykysijainti 31
paikkojen etsiminen
hakupalkin käyttäminen 9
koordinaateilla 12
tallennetut sijainnit 15
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
palaute kohdepisteistä 10
pikakuvakkeet
lisääminen 7
poistaminen 7
PIN
Bluetooth 32
pisteen lisääminen 21
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 57
kuvat 42
matkat 41
merkki 7
tallennetut sijainnit 16
tiedostot 50
viimeksi löydettyjen luettelo 14
puheen kieli 54
puheentunnistus 16
puhelut
O
Ohje 35
ohjelmisto
versio 55
osoitteet 11
66
koti 35
lopettaminen 34
mykistäminen 34
vastaaminen 33
pysäköinti 14
tallentaminen 43
viimeisin paikka 43
R
reitit
pois tieltä 25, 52
pysäyttäminen 21
reittien uudelleenlaskenta 21
risteys, etsiminen 11
S
satelliittisignaalit 5
seuraava käännös 29
sijainnit 8, 10
ilmoittaminen puuttuvasta
sijainnista 10
sulake, vaihtaminen 58
T
tallennetut sijainnit 14–15
tallentaminen
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
nykyinen sijainti 14
telineen irrottaminen 59
tiedostot
poistaminen 50
tuetut tyypit 48
tietokone, liittäminen 2
turvallisuustila 51
työkalut 35–40
Y
yksikkömuunnin 43
yksityiskohtainen reitti 28
yksityiskohtaiset kartat 48, 51
U
USB 63
V
välttäminen
julkisen liikenteen tyypit 23
liikenne 47
tiet 24
varkaus 57
vastaaja 34
vianmääritys 62
voimakkuus
äänimikseri 4
automaattinen 4
mukauttaminen 4
nüvi 3400 -sarjan käyttöopas
67
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja
Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on
Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n
tavaramerkki. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ on iBiquity Digital
Corporationin omistama tavaramerkki.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising