Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Kezdő lépések

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Kezdő lépések
nüvi 3400 sorozat
®
rövid útmutató
nüvi típusok: 3410, 3450, 3460 3490
2011. Szeptember
190-01357-62_0A
A nyomtatás Tajvanon készült
Első lépések
 FIGYELEM!
termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más
A
fontos információkat lásd a termék dobozában
található Fontos biztonsági és terméktudnivalók
ismertetőben.
A készülék beállítása
A készülék első alkalommal való használatakor hajtsa
végre a következő feladatokat.
1 Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápkábeléhez
(2. oldal).
2 Szerelje fel a készüléket (2. oldal).
3 Regisztrálja a készüléket (3. oldal).
4 Ellenőrizze, vannak-e frissítések.
• Szoftverfrissítések (3. oldal).
• Ingyenes térképfrissítés (4. oldal).
5 Töltse le a teljes használati útmutatót (4. oldal).
2
A készülék csatlakoztatása a jármű
tápellátásához
 FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
A rendkívül magas hőmérséklet miatt az akkumulátor
felrobbanhat, ezért a személyi sérülések és a készülék
károsodásának megelőzése érdekében kiszállás
után ne hagyja a készüléket a járműben, vagy tárolja
közvetlen napfénytől védett helyen.
Értesítés
A készülék felszerelése előtt a szélvédőre szerelésre
vonatkozó törvényekről lásd a Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőt.
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket,
töltse fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ➊ a tartó ➋
USB-portjába.

Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
A myDashboard
➌
➋
➊
➍
➏
➎
2 Pattintsa a tartót ➌ a tapadókorongra ➍.
3 Nyomja a tapadókorongot a szélvédőre.
4 Miközben nyomva tartja a tapadókorongot, hajtsa
vissza a fogantyút ➎ a szélvédő irányába.
5 Illessze a készülék alját ➏ a tartóba.
6 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem
pattan.
7 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű
tápaljzatához.
8 Ha szükséges, a külső antennát csatlakoztassa a
közlekedésiadat-vevőhöz, és a tapadókorongokkal
rögzítse a szélvédőre.
Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
A myDashboard használatával regisztrálhatja
készülékét, szoftver- és térképfrissítéseket
kereshet, hozzáférhet a használati útmutatókhoz,
a terméktámogatáshoz és még sok egyébhez.
A myDashboard beállítása
1 Csatlakoztassa a mikro USB-kábelt a készülék
mikro USB-portjához (2. oldal).
2 Csatlakoztassa a mikro USB-kábelt a számítógép
USB-portjához.
3 Lépjen a www.garmin.com/dashboard weboldalra.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A készülék regisztrálása
1 A myDashboard felületen kattintson a
Regisztráljon most elemre.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3 Tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokk
eredeti példányát vagy annak másolatát.
3
nüMaps Guarantee™
Ha regisztrálja készülékét a http://my.garmin.com
weboldalon a műholdvétel vezetés közbeni
befogásától számított 90 napon belül, egy ingyenes
térképfrissítést vehet igénybe a készülékhez. Lépjen
a www.garmin.com/numaps weboldalra a feltételek
megtekintéséhez.
A myDashboard szolgáltatások használata
1 Nyissa meg a myDashboard felületet (3. oldal).
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
•
A szoftver frissítéséhez a Szoftverfrissítések
alatt kattintson az Azonnali frissítés elemre.
• A térképek frissítéséhez a Térképfrissítések
alatt kattintson az Azonnali frissítés elemre.
• A felhasználó kézikönyv letöltéséhez
kattintson a Kézikönyvek lehetőségre, majd
kattintson a letölteni kívánt kézikönyv melletti
Letöltés elemre.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4
A bekapcsológomb használata
➊

•
•
•
•
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a
bekapcsológombot ➊ 4 másodpercig.
A készülék újraindításához tartsa lenyomva 10
másodpercig a bekapcsológombot.
A készülék alvó üzemmódba állításához
gyorsan nyomja le és engedje fel a
bekapcsológombot.
MEGJEGYZÉS: Az alvó üzemmód
segítségével takarékosabb
akkumulátorhasználatot érhet el, amikor
éppen nem használja a készüléket.
A készülék alvó üzemmódjának
megszüntetéséhez nyomja meg a
bekapcsológombot, majd érintse meg kétszer
a
gombot.
Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
Helyek keresése a keresősáv
segítségével
A keresősáv segítségével helyeket kereshet, ehhez
adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy
városnevet.
1 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
2 Válassza ki a keresősávot.
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt
kulcsszavak.
• Egy bizonyos vállalkozás megkereséséhez
írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja
meg a teljes nevet vagy egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg az
utca nevét vagy számát.
Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
•
•
•
Egy másik városban található cím
megkereséséhez adja meg az utca számát
vagy nevét, a várost és az államot.
Város kereséséhez adja meg a várost és az
államot.
Koordináták kereséséhez adja meg a
szélességi és hosszúsági koordinátákat.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
•
Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez
válassza ki a kívánt kulcsszót.
• Megadott szövegrész alapján történő
kereséshez válassza ki a
lehetőséget.
5 Ha szükséges, válasszon ki egy helyet.
Keresés másik hely közelében
1 A főmenüben válassza ki a Hová? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés a közelben lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget.
5
Az útvonal a térképen
•
figyelem
A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási
célt szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal
kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem
tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért
vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen az összes
kötelező közlekedési előírás és jelzés betartásának
elmulasztása miatt kap.
A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik
meg a térképen. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a
készülék újratervezi az útvonalat. Ha főútvonalon
halad, megjelenhet a sebességhatárt jelző ikon. 
➊
➋
➌
➍
6
•
•
•
A következő forduló megtekintéséhez
válassza ki: ➊.
Ha a kereszteződésnek létezik nézete, a
kereszteződésnézet jelenik meg.
A fordulólista megtekintéséhez válassza ki:
➋.
Az útvonal leállításához, amelyen épp navigál,
válassza ki: ➌.
A Hol vagyok? lehetőség megtekintéséhez
válassza ki: ➍.
Megálló hozzáadása
Megálló hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.
> Érdekes helyek
1 A térképen válassza ki az
lehetőséget.
2 Keresse meg a beiktatott megállót.
3 A találatok közül jelölje ki a kívánt megállót.
4 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.
5 Válassza ki az Aktív útvonalhoz adás
lehetőséget.
Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
Kerülőút tétele
Autós útvonalon történő navigálás közben kerülőutakat
használhat akadályok, például építési területek
elkerülésére.
MEGJEGYZÉS: Ha az egyetlen rendelkezésre álló
ésszerű megoldás az az út, amelyen éppen halad,
előfordulhat, hogy a készülék nem javasol kerülőutat.
Navigálás közben válassza ki a
> Kerülőút
lehetőséget.
hatósugarában kell lennie. Nem szükséges aktiválni a
közlekedési adatvevőhöz tartozó előfizetést.
A Forgalom ikon ( ) az aktuális útvonalon vagy úton
kialakult forgalmi helyzet súlyosságának megfelelően
változtatja színét.
További tájékoztatásért látogasson el a
www.garmin.com/traffic weboldalra.
Forgalmi tudnivalók
figyelem
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért vagy időszerűségéért.
A közlekedési információk lehet, hogy nem érhetők el
minden területen és országban.
Bizonyos csomagok közlekedési adatvevőt
tartalmaznak. Ez a jármű tápkábelébe van beépítve.
A közlekedési adatok vételéhez a közlekedési
adatvevőnek és a készüléknek áram alatt és
közlekedési adatokat sugárzó állomás adatátviteli
Gyorskalauz a nüvi 3400 sorozathoz
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Egyesült Államok
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Egyesült Királyság
A Garmin®, a Garmin embléma és a nüvi® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A nüMaps Guarantee™ a
Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók.
A Bluetooth® kifejezésvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek
használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising