Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Aloitusopas

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Aloitusopas
nüvi 3400 -sarjan
®
aloitusopas
nüvi-mallit: 3410, 3450, 3460 3490
Syyskuu 2011
190-01357-57_0A
Painettu Taiwanissa
Aloitus
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee
seuraavat toimet.
1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 2).
2 Kiinnitä laite (sivu 2).
3 Rekisteröi laite (sivu 3).
4 Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
5 Lataa koko käyttöopas (sivu 4).
2
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut
ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa
suorasta auringonvalosta.
HUOMAUTUS
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä
lakirajoituksista.
Lataa laite, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen USBporttiin ➋.
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
Tietoja myDashboardista
2
3
4
5
6
7
8

➊
➌
➋
➍
➏
➎
Napsauta teline ➌ kiinni imukupin varteen
➍.
Paina imukuppi tuulilasiin.
Käännä samalla vipua ➎ taaksepäin
tuulilasia kohti.
Aseta laitteen alaosa ➏ telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin
imukupeilla.
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja
karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja
tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä micro-USB-kaapeli laitteen micro-USBporttiin (sivu 2).
2 Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
3 Mene osoitteeseen www.garmin.com
/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
3
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 90 päivän kuluessa
siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut
satelliitteja ajaessasi, laitteella voi olla oikeus
yhteen maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue
käyttöehdot osoitteessa www.garmin.com
/numaps.
myDashboard-palveluiden käyttäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 3).
2 Valitse vaihtoehto:
•
Päivitä ohjelmisto valitsemalla
Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
• Päivitä kartat valitsemalla
Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
• Lataa käyttöopas valitsemalla Oppaat
ja valitsemalla sitten haluamasi oppaan
kohdassa Lataa.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4
Virtapainikkeen käyttäminen
➊

•
•
•
•
Sammuta laite painamalla virtapainiketta
➊ 4 sekunnin ajan.
Nollaa laite painamalla virtapainiketta
10 sekuntia.
Siirrä laite lepotilaan painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
HUOMAUTUS: lepotilan avulla voit
säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Voit siirtää laitteen pois lepotilasta
painamalla ja kasoisnapauttamalla
kohtaa .
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla
luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin
hakupalkin alle.
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna
luokan nimi (esim. elokuvateatterit,
kahvilat).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
•
Jos haluat etsiä osoitetta toisesta
kaupungista, anna kadunnumero, kadun
nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna
kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna
leveys- ja pituusastekoordinaatit.
Valitse
vaihtoehto:
4
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
5 Valitse tarvittaessa sijainti.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.
3 Valitse vaihtoehto.
5
Reitti kartassa
•
HUOMAUTUS
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten
noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin
ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei
noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja
-merkkejä.
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä. 
➊
➋
➌
➍
6
•
•
•
Katso seuraava käännös valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on käytettävissä,
risteysnäkymä tulee näyttöön.
Avaa käännösluettelo valitsemalla ➋.
Lopeta navigointi nykyisellä reitillä
valitsemalla ➌.
Valitsemalla ➍ voit avata
Nykysijainti-sivun.
Pysähdyksen lisääminen
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
> Kohdepisteet.
1 Valitse kartasta
2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
4 Valitse Aja!.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
Kiertotien käyttäminen
Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää
kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa
järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.
mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse
aktivoida.
Liikennekuvake ( ) vaihtaa väriä sen mukaan,
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla
tiellä on.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Tietoja liikenteestä
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta
eikä ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon
virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen
on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana
nüvi 3400 -sarjan aloitusopas
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla
on lisenssi niiden käyttöön.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising