Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Aloitusopas

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Aloitusopas
nüvi 3490 Volvo -autoille
®
®
aloitusopas
Maaliskuu 2012
190-01475-57_0A
Painettu Taiwanissa
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät Volvo®-laitetta ensimmäisen kerran, tee
seuraavat toimet.
1 Liitä laite virtalähteeseen (sivu 2).
2 Kiinnitä laite (sivu 3).
3 Rekisteröi laite (sivu 3).
4 Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
5 Lataa koko käyttöopas (sivu 4).
2
Laitteen liittäminen virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta,
tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Liitä laite ajoneuvon kiinnitykseen.
Laite latautuu ajon aikana.
Virtaliitäntä
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.
• Ajoneuvoteline
• USB micro-B -kaapeli
• Muuntaja
Jos et aio käyttää laitetta, kun se on liitetty
virtalähteeseen, lukitse laite painamalla
virtapainiketta (sivu 4).
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
1 Aseta laitteen alaosa ➊ telineeseen.
➋
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset
sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä micro-USB-kaapeli laitteen micro-USBporttiin.
2 Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
➊
2 Kallista laitetta taaksepäin ➋, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos ajoneuvo
on käynnissä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/volvo.
4 Valitse myGarmin.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
3
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen 90 päivän kuluessa siitä,
kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja
ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen
maksuttomaan karttapäivitykseen. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/volvo.
Virtapainikkeen käyttäminen
•
➊
myDashboard-palveluiden käyttäminen
HUOMAUTUS: voit käyttää Volvo-laitteen
asetuksia myös osoitteessa
www.garmin.com/volvo.
1 Avaa myDashboard (sivu 3).
2 Valitse vaihtoehto:
• Päivitä ohjelmisto valitsemalla
Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
• Päivitä kartat valitsemalla Karttapäivityksetkohdassa Päivitä.
• Lataa käyttöopas valitsemalla Oppaat
ja valitsemalla sitten haluamasi oppaan
kohdassa Lataa.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4
Sammuta laite painamalla virtapainiketta ➊
4 sekunnin ajan.
•
•
•
Nollaa laite painamalla virtapainiketta
10 sekuntia.
Siirrä laite lepotilaan painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
HUOMAUTUS: Lepotilan avulla voit
säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Voit siirtää laitteen pois lepotilasta
painamalla ja kaksoisnapauttamalla
kohtaa .
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin
hakupalkin alle.
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna
luokan nimi (kuten elokuvateatterit,
kahvilat).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
•
Jos haluat etsiä osoitetta toisesta
kaupungista, anna kadunnumero, kadun
nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki
ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna
leveys- ja pituusastekoordinaatit.
Valitse
vaihtoehto:
4
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
5 Valitse tarvittaessa sijainti.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä
1 Valitse päävalikosta Minne?
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.
3 Valitse vaihtoehto.
5
Volvo-jälleenmyyjän hakeminen
1 Valitse Minne? > Volvo-jälleenmyyjät.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
Reitti kartassa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita
kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia
sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
6
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Katso seuraava käännös valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on käytettävissä,
risteysnäkymä tulee näyttöön.
Avaa käännösluettelo valitsemalla ➋.
Lopeta navigointi nykyisellä reitillä
valitsemalla ➌.
Avaa Nykysijainti-sivu valitsemalla ➍.
Pysähdyksen lisääminen
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
> Kohdepisteet.
1 Valitse kartasta
2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kiertotien käyttäminen
Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää
kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
> Kiertotie.
Valitse navigoinnin aikana
Tietoja liikenteestä
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa.
Liikennekuvake ( ) vaihtaa väriä sen mukaan,
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla
tiellä on.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/volvo.
Volvon® rajoitettu takuu
Kysy takuutietoja Volvo-jälleenmyyjältä.
ilmoitus
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
HUOMAUTUS: Liikennevastaanotin on Volvolaitteen valinnainen lisävaruste. Kysy lisätietoja
Volvo-jälleenmyyjältä.
nüvi 3490 -sarja Volvo-autoille - aloitusopas
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, IsoBritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Volvo® on AB Volvon ja Volvo Car Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla
on lisenssi niiden käyttöön.
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising