Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Quick Start Guide | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snelstartgids

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snelstartgids
nüvi 3400-serie
®
snelstartgids
nüvi-modellen: 3410, 3450, 3460 3490
September 2011
190-01357-55_0A
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
 WAARSCHUWING
L ees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel instellen
Voer de volgende taken uit als u het toestel voor de
eerste keer gebruikt.
1 Het toestel aansluiten op voertuigvoeding
(pagina 2).
2 Het toestel bevestigen (pagina 2).
3 Het toestel registreren (pagina 3).
4 Controleren op updates.
• Software-updates (pagina 3).
• Gratis kaartupdate (pagina 4).
5 De volledige gebruikershandleiding downloaden
(pagina 4).
2
Het toestel aansluiten op
voertuigvoeding
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter
voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het
product als gevolg van blootstelling van de batterij
aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig
te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het
bereik van direct zonlicht te bewaren.
Opmerking
Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids
Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor
informatie over wetgeving op het gebied van montage
op de voorruit.
Laad het toestel op alvorens het op batterijvoeding te
gebruiken.
1 Steek de voertuigvoedingskabel ➊ in de USBpoort van de steun ➋.
nüvi 3400-serie - snelstartgids
Mijn Dashboard

➊
➌
➋
➍
➏
➎
2 Klik de steun ➌ op de zuignap ➍.
3 Druk de zuignap op de voorruit.
4 Duw tijdens het drukken de hendel ➎ terug in de
5
6
7
8
richting van de ruit.
Plaats de onderkant van het toestel ➏ in de steun.
Kantel het toestel naar achteren totdat het
vastklikt.
Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel
aan op een stroomvoorziening in uw auto.
Verbind wanneer nodig de externe antenne met
de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze
met de zuignappen op de voorruit.
nüvi 3400-serie - snelstartgids
Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren,
controleren op software- en kaartupdates,
producthandleidingen downloaden en om
ondersteuning vragen, enzovoort.
Mijn Dashboard instellen
1 Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USBpoort op het toestel (pagina 2).
2 Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op
de computer.
3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
4 Volg de instructies op het scherm.
Uw toestel registreren
1 Klik in Mijn Dashboard op Nu registreren.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
3
nüMaps Guarantee™
Als u het toestel registreert op http://my.garmin.com
binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht
terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking
voor een gratis kaartupdate. Ga naar
www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.
Mijn Dashboard-diensten gebruiken
1 Open Mijn Dashboard (pagina 3).
2 Selecteer een optie:
Als u de software wilt bijwerken, klikt u op Nu
bijwerken onder Software-updates.
• Als u de kaarten wilt bijwerken, klikt u op Nu
bijwerken onder Kaartupdates.
• Als u de gebruikershandleiding wilt
downloaden, klikt u op Handleidingen
en vervolgens op Downloaden naast de
gewenste handleiding.
Volg
de instructies op het scherm.
3
•
4
De aan-uitknop gebruiken
➊

•
•
•
•
Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de
aan-uitknop ➊ 4 seconden ingedrukt.
Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt
als u het toestel wilt resetten.
Als u de slaapstand op het toestel wilt
inschakelen, druk dan de aan-uitknop kort in.
OPMERKING: gebruik de slaapstand om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het
toestel niet wordt gebruikt.
Als u het toestel uit de slaapstand wilt halen,
drukt u op de aan-uitknop en tikt u tweemaal
op .
nüvi 3400-serie - snelstartgids
Een locatie zoeken met behulp van
de zoekbalk
U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken
door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te
voeren.
1 Selecteer Waarheen?.
2 Selecteer de zoekbalk.
3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties
weergegeven.
• Als u een type bedrijf wilt zoeken, voert u een
categorie in (bijvoorbeeld “bioscoop”).
• Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voert
u de naam van het bedrijf gedeeltelijk of
helemaal in.
• Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken,
voert u een straatnaam en een nummer in.
nüvi 3400-serie - snelstartgids
•
Als u een adres in een andere plaats wilt
zoeken, voert u een straatnaam in, het
nummer, de plaats en de provincie.
• Als u een plaats wilt zoeken, voert u de plaats
en de provincie in.
• Als u op coördinaten wilt zoeken, voert u de
breedte- en lengtegraad in.
Selecteer
een optie:
4
• Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken,
selecteert u deze.
• Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde
tekst, selecteert u .
5 Selecteer wanneer nodig een locatie.
Zoeken nabij een andere locatie
1 Selecteer in het hoofdmenu Waarheen?.
2 Selecteer Zoeken nabij.
3 Selecteer een optie.
5
Uw route op de kaart
•
opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen
ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven
snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan
het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor
verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk
ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing
zijnde verkeersregels en verkeersborden.
•
Uw route wordt met een paarse lijn op de kaart
aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route
afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw.
Er verschijnt mogelijk een pictogram met de
maximumsnelheid als u zich op een grote weg bevindt.
➊
➋
➌

6
➍
•
•
Selecteer ➊ om de volgende afslag weer te
geven.
Als er een afbeelding van een knooppunt
bestaat, wordt het knooppuntbeeld
weergegeven.
Selecteer ➋ om de lijst met afslagen weer
te geven.
Selecteer ➌ om de huidige route te stoppen.
Selecteer ➍ om de pagina Waar ben ik? weer
te geven.
Een stopplaats toevoegen
Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route
navigeren.
op de kaart en vervolgens Nuttige
1 Selecteer
punten.
2 Zoek de extra stopplaats.
3 Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
4 Selecteer Ga!.
5 Selecteer Voeg toe aan route.
nüvi 3400-serie - snelstartgids
Een omweg maken
Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via
omwegen obstakels zoals wegwerkzaamheden
vermijden.
OPMERKING: als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan uw toestel mogelijk geen omweg
berekenen.
Selecteer
> Omrijden tijdens het navigeren.
station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U
hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatieontvanger werd geleverd, niet te activeren.
Het verkeerspictogram ( ) verandert van kleur om
de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de
weg waar u reist aan te geven.
Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie.
Verkeersinformatie
opmerking
Garmin is niet verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.
Op sommige plaatsen en in sommige landen is
verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.
Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatieontvanger meegeleverd. De ontvanger is in
de voertuigvoedingskabel ingebouwd. Om
verkeersinformatie te ontvangen, moeten de
verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn
aangesloten en zich in het gegevensbereik van een
nüvi 3400-serie - snelstartgids
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. nüMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising