Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | User guide | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Användarhandbok

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Användarhandbok
nüvi 3400-serien
®
– användarhandbok
Modeller: 3410, 3450, 3460, 3490
December 2011
190-01357-39_0B
Tryckt i Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Innehållsförteckning
Spara platser����������������������������������������������������������14
Komma igång�������������������������������������������������1
Om röstkommando�������������������������������������������������16
Ansluta enheten till fordonsström�����������������������������1
Om minSida��������������������������������������������������������������2
Om viloläget��������������������������������������������������������������4
Justera skärmens ljusstyrka�������������������������������������4
Ställa in volymen������������������������������������������������������4
Om automatisk volym�����������������������������������������������4
Ikoner i statusfältet���������������������������������������������������5
Satellitsignaler����������������������������������������������������������5
Använda skärmknappsatsen������������������������������������6
Använda skärmknappsatsen������������������������������������7
Söka efter platser������������������������������������������8
Om platser����������������������������������������������������������������8
Om sökverktyg�������������������������������������������������������� 11
Spara en hemposition���������������������������������������������13
Söka efter senast hittade platser����������������������������14
Söka efter parkering�����������������������������������������������14
Ange en simulerad plats�����������������������������������������14
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Röstkommando�������������������������������������������16
Navigation����������������������������������������������������19
Påbörja en rutt��������������������������������������������������������19
Följa en personbilsrutt��������������������������������������������20
Om avfartstjänster��������������������������������������������������22
Undvika vägfunktioner��������������������������������������������23
Om egna undvikanden�������������������������������������������23
Fotgängarrutter�������������������������������������������������������25
Kartsidor�������������������������������������������������������27
Anpassa kartan�������������������������������������������������������27
Visa svängar�����������������������������������������������������������28
Visa aktuell platsinformation�����������������������������������31
Telefonsamtal med handsfree��������������������31
Om handsfree-funktionerna������������������������������������31
Ringa ett samtal������������������������������������������������������33
Använda alternativ för Samtal pågår ���������������������34
Ange ett hemtelefonnummer����������������������������������34
iii
Använda Applikationer�������������������������������35
Använda Hjälp��������������������������������������������������������35
Om ecoRoute ��������������������������������������������������������35
Om ljudböcker��������������������������������������������������������38
Planera en resa������������������������������������������������������40
Använda mediaspelaren�����������������������������������������41
Visa bilder���������������������������������������������������������������42
Visa tidigare rutter och destinationer����������������������42
Använda världsklockan ������������������������������������������43
Ställa in larm�����������������������������������������������������������43
Söka efter din senaste parkeringsplats������������������43
Använda miniräknaren��������������������������������������������43
Konvertera enheter ������������������������������������������������43
Använda språkguiden���������������������������������������������44
Trafik�������������������������������������������������������������45
Aktivera trafik����������������������������������������������������������45
Trafikdata����������������������������������������������������������������46
Trafikinformationsmottagare�����������������������������������46
Trafik på rutten�������������������������������������������������������47
Trafik i ditt område��������������������������������������������������48
iv
Förklaring till trafikdata�������������������������������������������48
Datahantering����������������������������������������������48
Filtyper��������������������������������������������������������������������48
Om minneskort�������������������������������������������������������49
Överföra filer från datorn����������������������������������������49
Ta bort filer �������������������������������������������������������������50
Anpassa enheten�����������������������������������������50
Kart- och fordonsinställningar���������������������������������50
Navigeringsinställningar�����������������������������������������51
Visningsinställningar�����������������������������������������������52
Bluetooth-inställningar��������������������������������������������53
Trafikinställningar���������������������������������������������������53
Enheter och tidsinställningar����������������������������������54
Språk- och tangentbordsinställningar���������������������54
Inställningar för larmade positioner������������������������55
Om enhet och sekretess�����������������������������������������55
Återställa inställningarna����������������������������������������55
Bilaga������������������������������������������������������������56
Strömkablar������������������������������������������������������������56
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Sköta om enheten��������������������������������������������������56
Radera användardata���������������������������������������������57
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon��������58
Montera enheten på instrumentbrädan������������������58
Ta bort enheten, vaggan och fästet������������������������59
Uppdatera kartor�����������������������������������������������������59
Köpa fler kartor�������������������������������������������������������60
Fartkameror������������������������������������������������������������60
Egna intressanta platser�����������������������������������������60
Köpa tillbehör����������������������������������������������������������61
Felsökning �������������������������������������������������������������62
Index�������������������������������������������������������������64
nüvi 3400-serien — användarhandbok
v
Komma igång
Ansluta enheten till fordonsström
1 Anslut enheten till fordonets strömuttag
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För
att minska risken för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme
ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller
förvara den skyddad från direkt solljus.
2 Montera enheten (sidan 1).
3 Registrera enheten (sidan 2).
4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
Innan du kan använda enheten på batteriström
måste du ladda den.
1 Sätt i fordonsströmkabeln ➊ i USB-porten ➋ på
enheten.
 VARNING
L äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
(sidan 1).
•
•
Programvaruuppdateringar (sidan 3).
Gratis kartuppdatering (sidan 3).
nüvi 3400-serien — användarhandbok
1
Om minSida
➌
➊
➋
➍
2 Sätt fast monteringsfästet på
sugkoppsarmen ➌.
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan och för
spaken ➍ bakåt mot vindrutan.
4 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
Använd minSida för att registrera din enhet,
kontrollera om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker
och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på enheten.
2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
5 Luta enheten bakåt tills den fastnar.
6 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i fordonet.
7 Om det behövs ansluter du den externa
antennen till trafikinformationsmottagaren och
fäster den på vindrutan med sugfästena.
2
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Uppdatera programvaran
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
Stänga av enheten
Du kan stänga av enheten helt.
1 Håll strömknappen ➊ nedtryckt i tre sekunder.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar dig via minSida får du hämta en
kostnadsfri kartuppdatering inom 90 dagar efter att
du mottagit satellitdata när du kör. Gå till
www.garmin.com/numaps.
Uppdatera kartor
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Registrera enheten (sidan 2).
3 Under Kartuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
➊
Obs! Om du håller strömknappen nedtryckt i
mindre än fyra sekunder går enheten över till
viloläge.
2 Välj Av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
3
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. I viloläget används väldigt lite
ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i
flera veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på strömknappen.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
strömknappen och dubbelklickar på .
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
4
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
för att stänga av ljudet i enheten.
Välj
> Ljudmixer och använd
Välj
skjutreglagen för att justera volymen för
navigeringsmeddelanden, telefon och media.
Om automatisk volym
Med automatisk volym anpassas enhetsvolymen
efter fordonets bakgrundsljud. Volymen sänks när
bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med att
bakgrundsljudet blir högre igen.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt
baserat på bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > > Automatisk volym.
2 Välj Till > Spara.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn.
Ikonerna på statusfältet visar information om
enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för
att ändra inställningar eller för att visa ytterligare
information.
GPS-signalstatus.
Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är
ansluten till en kompatibel enhet).
Indikator för transportläge.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Satellitsignaler
När enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler.
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot
himlen för att hämta satellitsignaler. När minst
en av staplarna
är grön har enheten hämtat
satellitsignaler.
Visa GPS-satellitsignaler
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Håll ned
.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
5
Transportlägen
Personbilsläge
Fotgängarläge
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika
baserat på ditt transportläge.
Den uppskattade ankomsttiden i
personbilsläget beräknas t.ex. med hjälp av
hastighetsbegränsningen på vägarna på rutten.
Fotgängarläget beräknar ankomsttid beräknat på
gånghastighet.
Obs! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar. Om
du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan
fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik (sidan 25).
Välja ett transportläge
Välj
.
6
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas
direkt.
Ikonen
i statusfältet visar det inbyggda
batteriets laddningsnivå. Du kan öka batterimätarens
exakthet genom att ladda ur batteriet helt innan du
laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.
Använda skärmknappsatsen
•
•
•
•
•
Välj för att gå tillbaka till huvudmenyn.
Håll ned för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
Välj eller
för att visa fler alternativ.
för att bläddra snabbare.
Håll ned eller
för att visa en meny med alternativ för
Välj
den aktuella skärmen.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar knappsatslayouten
finns i Språk- och tangentbordsinställningar
(sidan 54). Välj ett tecken på knappsatsen för att
ange en bokstav eller en siffra.
• Välj
om du vill lägga till ett mellanslag.
för att ta bort ett tecken.
• Välj
för att ta bort hela posten.
• Välj
om du vill välja språkläge för
• Välj
knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj
för att byta mellan stor och liten
bokstav.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Om genvägar
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart?. En genväg
kan vara kopplad till en plats, en kategori eller ett
sökverktyg.
Lägga till en genvägsikon
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett alternativ.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du vill ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
7
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter platser
på enheten.
• Efter kategori (sidan 8)
• Nära en annan plats (sidan 10)
• Genom att stava namnet (sidan 11)
• Efter adress (sidan 11)
• Använda kartsidorna (sidan 21)
• Använda senast hittade platser (sidan 14)
• Använda koordinater (sidan 12)
• Använda sparade platser (sidan 14)
Om platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller
platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för
fordonsservice. Använd kategorierna för att söka
efter företag och sevärdheter i närheten.
8
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj en plats.
Sökning inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan du söka
inom vissa kategorier.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj sökfältet ➊.
➊
5 Ange hela eller en del av namnet.
.
6 Välj
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj sökfältet.
3 Ange ett sökord.
Föreslagna sökord visas under sökfältet medan
du skriver.
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet,
anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer"
eller "kaféer".
• Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
• Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
Om du vill söka efter en stad anger du
ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav
väljer du .
5 Vid behov väljer du en plats.
9
Byta sökområde
Som standard hittar enheten platser som är närmast
din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten
av en annan ort eller plats.
1 Välj Vart? > Söka nära.
2 Välj ett alternativ.
3 Vid behov väljer du en plats.
Rapportera en stängd eller saknad plats
När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig
plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort
platsen från kommande sökningar.
1 Hitta en plats (sidan 8).
2 Välj en plats i listan.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Rapportera som stängd eller Rapportera
som saknad.
10
Den här informationen skickas till Garmin när du
ansluter enheten till myGarmin™ med hjälp av
datorn.
Redigera platsinformation
Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en
plats som visas i sökresultaten.
1 Hitta en plats.
2 Välj en plats i listan.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Adress eller Telefonnummer och ange den
nya informationen.
Betygsätta en intressant plats (POI)
Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.
1 Hitta en plats.
2 Välj en plats i listan.
3 Välj .
nüvi 3400-serien — användarhandbok
4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta
platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
Om sökverktyg
Du kan söka efter platser genom att använda
skärmknappsatsen eller ange platsens adress eller
koordinater.
Söka efter en adress
För att kunna söka efter en adress måste du först
lägga till en genväg till sökverktyget för adresser
(sidan 7).
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende
på de kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Ange gatunummer och välj Nästa.
3 Ange gatunamn och välj Nästa.
4 Om det behövs väljer du Söker i: för att byta
stad eller område.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Om det behövs väljer du adressen.
Söka efter en korsning
För att kunna söka efter en korsning måste du först
lägga till en genväg till sökverktyget för korsningar
(sidan 7).
1 Välj Vart? > Korsningar.
2 Välj område.
Obs! Om det behövs väljer du Område eller
land för att ange ett annat land eller område.
3 Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
4 Vid behov, välj gatan.
5 Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
6 Vid behov, välj gatan.
7 Om det behövs väljer du korsningen.
11
Söka efter en stad
För att kunna söka efter en stad måste du först
lägga till en genväg till sökverktyget för orter
(sidan 7).
1 Välj Vart? > Orter.
2 Om det behövs anger du en stad i sökfältet och
väljer
.
3 Välj en stad i listan, om det behövs.
Söka efter en plats med koordinater
För att kunna söka efter en plats med koordinater
måste du först lägga till en genväg till sökverktyget
för koordinater (sidan 7).
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1 Välj Vart? > Koordinater.
2 Vid behov, välj > Format och rätt
koordinatformat för den typ av karta som du
använder. Sedan väljer du Spara.
12
3
4
5
6
7
Välj latitudkoordinaten.
Ange den nya koordinaten och välj Klar.
Välj longitudkoordinaten.
Ange den nya koordinaten och välj Klar.
Välj Visa på karta.
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex.
restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du
aktivera kartlagret för platser längs vägen (sidan 27).
1 Välj Visa karta.
2 Dra kartan och zooma in för att visa området du
vill söka i.
Platsmarkörer visas på kartan för platser längs
vägen.
3 Om det behövs väljer du och sedan en
kategoriikon för att visa platser från en viss
kategori.
4 Välj ett alternativ:
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
•
Välj en platsmarkör.
Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller
adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för
att visa mer information.
Söka efter en plats med hjälp av
Snabbsökning
Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan
visar dina fyra senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den
är rätt.
4 Välj aktuell destination om det behövs.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast
kör tillbaka till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Skriv in min adress, Använd min aktuella
position eller Senast sökta.
Platsen sparas som Hem i mappen Sparat
(sidan 14).
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj > Ändra.
3 Ange ändringarna.
4 Välj Klar.
13
Söka efter senast hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du
hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange
en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj GPS-simulator.
3 Välj Visa karta.
4 Välj ett område på kartan.
Adressen för platsen visas längst ned på
skärmen.
5 Välj adressen.
6 Välj Ange plats.
Spara platser
Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem
och skapa rutter till dem.
Spara en plats
1 Hitta en plats (sidan 8).
2 Välj en plats i listan.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer
Klar.
14
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller Alla kategorier.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
Välj Namn.
Välj Telefonnummer.
Välj Kategorier för att tilldela Favoriten
kategorier.
• Välj Tilldela foto för att spara ett foto med
favoriten (sidan 42).
• Välj Byt kartsymbol för att byta den symbol
som används för att märka ut favoriten på
kartan.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
•
•
•
15
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre
ordning på dina sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade
platser efter att du har sparat fler än tolv platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade
med komma.
Föreslagna kategorier visas under textfältet
medan du skriver. Du kan välja ett föreslaget ord
om du vill använda det.
6 Välj Klar.
16
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du
rutan bredvid dem och väljer Ta bort.
Röstkommando
Om röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk, för
alla regioner och nödvändigtvis inte på alla modeller.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att
säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando
tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över
tillgängliga kommandon.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du
kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando.
Som standard är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering
av röstkommando genom att använda en kraftfull
uppvakningsfras.
1 Välj Applikationer > Röstkommando >
Anpassa fras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du
anger frasen.
3 Välj Klar.
Tips för röstkommandon
•
•
•
•
•
•
Tala med normal röst in i enheten.
Minska bakgrundsljud, till exempel röster
eller radio, för att öka noggrannheten i
röstigenkänning.
Uttala kommandona som de visas på skärmen.
Besvara röstmeddelanden från enheten efter
behov.
Öka längden på din uppvakningsfras för att
minska risken för att röstkommandon aktiveras
av misstag.
Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
läget för röstkommando.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
17
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära, välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras.
2 Säg Sök efter plats.
4 Säg radnumret.
5 Säg Navigera.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens
namn.
En lista med platser visas.
Söka efter en adress
1 Säg Röstkommando.
2 Säg Sök adress.
3 Säg hela adressen.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för
röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Applikationer > Röstkommando > .
2 Tryck på Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
18
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando, vilket hindrar dig
att av misstag öppna röstkommandot när du talar.
1 Välj Applikationer > Röstkommando > .
2 Välj Röstkommando > Från.
Navigation
Påbörja en rutt
1
2
3
4
Sök efter en plats (sidan 9).
Välj en plats.
Välj Kör!.
Vid behov, välj ett alternativ.
• Välj Bil.
• Välj Gång.
• Välj Kollektivtrafik om du vill beräkna en
rutt som kombinerar kollektivtrafik och gång.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
OBS! Du måste ha cityXplorer™-kartor för att
navigera med hjälp av kollektivtrafik
(sidan 25).
5 Vid behov, välj en rutt.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller Alla kategorier.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Använda förhandsvisning av flera rutter
1 Hitta en plats (sidan 9).
2 Välj Rutter.
3 Använd skärmknappsatsen för att välja en rutt.
4 Välj Kör!.
19
Förhandsgranska en rutt
1 Hitta en plats (sidan 9).
2 Välj Rutter.
Följa en personbilsrutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje.
En målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas
en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.
20
Använda navigeringskartan för personbil
När du navigerar i personbilsläget kan du välja
kartfunktioner.
1 Markera och dra kartan.
Kartikoner visas.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa olika delar av kartan drar du
skärmen.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller .
.
• Om du vill rotera kartvyn väljer du
• Om du vill växla från Norr upp till 3D-vy
väljer du
.
• Om du vill lägga till eller ta bort kartlager
väljer du
.
om du vill
• I fotgängarläget väljer du
centrera kartan på din aktuella plats.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp på en rutt måste du
navigera till en rutt i läget Personbil.
1 När du navigerar längs en rutt trycker du på
för att återgå till huvudmenyn.
2 Välj Vart?.
3 Sök efter platsen (sidan 8).
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en personbilsrutt kan du
använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.
OBS! Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräknar någon omväg.
När du navigerar en personbilsrutt, välj >
Avstickare på kartan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt väljer du
.
Uppdatera hastighetsbegränsningar
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att
följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra
på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några
trafikböter eller stämningar som du kan få genom att
inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.
1 Välj > Ställ in hastighetsbegränsning på
kartan.
och
för att ställa in
2 Välj
hastighetsbegränsningen.
21
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen
måste du spara minst en plats och aktivera
färdhistorikfunktionen (sidan 55).
Med funktionen trafficTrends™ förutsäger enheten
din destination baserat på din färdhistorik,
veckodagen och tidpunkten på dagen. När du har
kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med
beräknad restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen
rutt till platsen.
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter
bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande
avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
22
Bensin
Mat
Logi
Toaletter
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster på kartan.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!.
på kartan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation >
Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på
rutterna och välj Spara.
Undvika transportmedel
OBS! Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 25).
1 Välj Inställningar > Navigation >
Kollektivtrafik.
2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på
rutterna.
3 Välj Spara.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika
specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera
och avaktivera egna undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till undvikande område.
4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du
vill undvika och välj Nästa.
Markera
hörnet nere till höger i det område du
5
vill undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
23
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj Lägg till undvikande väg.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta
bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
24
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att
välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att
markera det och välja
> Ta bort.
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Inställningar > Navigation > Avancerade
omvägar.
Använda avancerade omvägar
Använd den här funktionen för att ta en omväg runt
en viss del av resan när du navigerar.
1 Välj en destination och Kör! (sidan 8).
2 Välj > Avstickare på kartan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
3 Välj ett alternativ för omväg:
• Nästa 0,5 km i rutt.
• Nästa 2 km i rutt.
• Nästa 5 km i rutt.
• Undvik väg på rutt.
4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en
omväg runt.
Navigera fågelvägen
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer
vägbanorna när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Fotgängarrutter
Följa en fotgängarrutt
I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell
karta.
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller
tunnelbana och att promenera, används.
OBS! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten. Se
http://my.garmin.com om du vill köpa cityXplorerkartor.
OBS! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och
begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt
(sidan 51).
25
Använda navigeringskartan för fotgängare
•
Se sidan 20 för fler kartfunktioner.
➊
➋
•
•
Cirkeln runt anger noggrannheten för din
position på kartan. En mindre cirkel anger att
den visade positionen är exaktare.
De gula ikonerna visar det transportmedel som
används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser
stiger du på en buss på den punkten i rutten.
De svarta punkterna på kartan visar hållplatser
för kollektivtrafik längs rutten.
Aktivera transportmedel
•
•
Välj ➊ för att växla mellan vägavsnitt.
Välj ➋ för att se ruttresvägen.
Om kartikoner
•
26
När du navigerar i läget för fotgängare, anger
din ungefärliga position och riktning på kartan.
Obs! Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 25).
1 Välj Inställningar > Navigering >
Kollektivtrafik.
2 Välj den transporttyp du vill ta med i dina rutter
och välj sedan Spara.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Kartsidor
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex.
ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj på kartan.
2 Välj Kartlager.
3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och
välj Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av
den väg du färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartvisning.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två
dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D
med norr överst.
Välj 3D om du vill visa kartan i tre
dimensioner.
Ändra kartdatafältet
1 Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
27
Anpassa knapparna på kartan
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till
tre ikoner.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj .
4 Välj en annan ikon.
Ta bort knappar från kartan.
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Visa svängar
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla
svängar och manövrer för hela rutten och avståndet
mellan svängarna.
1 Välj textfältet överst på kartan.
2 Välj en sväng.
28
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig,
visas en bild av korsningen för en korsning av
större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under
navigering på en personbilsrutt.
2 Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas
en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och
andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen
eller manövern och den fil du ska köra i, om
tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på
kartan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du
navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig
en korsning på rutten visas helt kort sidan för
korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om
tillgänglig.
29
Visa trafikvarningar
Vid navigering längs en personbilsrutt kan
trafikvarningar visas.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt
statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den tid som förflutit under
resan.
Välj > Färddator på kartan.
30
Återställa trippinformationen
1 Välj > Färddator på kartan.
2 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du
Nollställ allt för att nollställa alla datafält,
förutom hastighetsmätaren, på sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa
informationen i färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa
maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa
trippmätaren.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda Vart? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion
om du behöver tala om för räddningspersonal var du
befinner dig.
Välj > Vart? på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
1 Välj > Vart? på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polis eller Bränsle för att visa
närmaste plats i den kategorin.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din
aktuella position kan du få hjälp av din enhet.
Välj Applikationer > Var är jag? >
>
Vägbeskrivning till mig.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-funktionerna
Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten
anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna
fria. Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetoothteknik är kompatibel med din enhet genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla
de handsfree-funktioner som finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
31
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du
para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
När du parar ihop din telefon med enheten känner
de igen varandra och kan snabbt kopplas.
1 Placera telefonen och enheten inom ca 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten
(sidan 31).
3 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop en annan
telefon väljer du Telefon > .
4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
5 Välj OK på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter
visas.
32
6 Välj telefonen i listan och sedan OK.
7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får
ansluta.
8 Om det behövs anger du Bluetooth-PIN-koden
(1234) på telefonen.
Koppla bort telefonen
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Telefon > Ingen > Spara.
Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter
att vara ihopparad med den.
Tips efter att du parat ihop enheterna
•
•
När du en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje gång
du sätter på dem.
När telefonen är ansluten till enheten kan du
ringa telefonsamtal.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
•
När du slår på enheten utförs ett försök att
para ihop den med den telefon den senast var
ansluten till.
Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska
anslutas till enheten automatiskt när den slås på.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj ett alternativ:
• Välj Svara.
• Välj Ignorera om du vill ignorera samtalet.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange telefonnumret.
3 Välj Ring.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten
varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan
ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig.
Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa till en intressant plats (POI)
1 Välj Telefon > Intressanta platser.
2 Välj en intressant plats (sidan 8).
3 Välj Ring.
33
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten
varje gång telefonen och enheten kopplas. Det
kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken
blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Telefon > Samtalshistorik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen
överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj under ett samtal.
2 Välj ett alternativ:
•
34
Överför ljudet till telefonen genom att välja
Handenhet.
•
•
•
TIPS: Du kan använda den här funktionen
om du vill stänga av enheten, men behålla
samtalet, eller om du vill samtala privat.
Visa knappsatsen genom att välja
Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här funktionen
med automatiska system, som en
röstbrevlåda.
Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom
att redigera ”Hem” i Sparat (sidan 14).
Välj Telefon >
> Ange hemnummer. Ange
ditt telefonnummer och välj Klar.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ringa hem
Innan du kan ringa hem med knappen Ring
hem måste du ange ett telefonnummer för din
hemposition.
Välj Telefon > Ring hem.
Använda Applikationer
Använda Hjälp
Välj Applikationer > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Applikationer > Hjälp >
.
Om ecoRoute
Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet,
såvida du inte använder tillbehöret ecoRoute HD.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera
bränsleekonomin (sidan 36).
I vissa områden krävs ett ecoRoute HD-tillbehör för
att använda ecoRoute-funktioner.
ecoRoute HD Tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din
enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom
felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din
enhet innehåller data som lästs in från fordonet av
tillbehöret ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoutedata.
Mer information om kompatibilitet och inköp finns på
www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin
och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har
också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
35
Ställa in fordonsprofilen
Första gången du använder funktionen ecoRoute
måste du ange fordonsinformation.
1 Välj Applikationer > ecoRoute™.
2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.
Ändra bränslepriset
1 Välj Applikationer > ecoRoute™ > Vid
pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina
körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Applikationer > ecoRoute™ >
Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
36
3 Ange den bränslemängd som fordonet har
använt sedan senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan
senaste fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga
bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre
ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle
sparar du. ecoChallenge samlar in data och
beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Visa ecoChallenge-poäng
ecoChallenge• Visa din nuvarande poäng i
ikonen på kartan.
• Välj
för att visa poängdetaljer.
Om ecoChallenge-poäng
• Aktuella – visar poängen för din nuvarande
körningsaktivitet.
• Totalt – visar ett genomsnitt av poängen för
hastighet, acceleration och bromsning.
• Hastighet – visar dina poäng när du kör i den
mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim
för de flesta fordon).
• Acceleration – visar poängen för jämn och
gradvis acceleration. Du mister poäng om du
gasar snabbt.
• Bromsning – visar poängen för jämn och
gradvis bromsning. Du mister poäng om du
bromsar hårt.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan
Välj
>
> Inställningar > Dölj > Spara.
Nollställa ecoChallenge-poängen
Välj
>
> Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
Du kan visa din bränsleförbrukning,
totala bränslekostnad och genomsnittliga
bränsleförbrukning.
1 Välj Applikationer > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och
bränslekostnaden för att navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du
kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en
körsträckerapport för den sträcka du har kört.
37
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på
enheten.
TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i
mappen Rapporter på enheten/volymen (sidan 49).
1 Välj Applikationer > ecoRoute™ >
Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-information
1 Välj Applikationer > ecoRoute™ >
Fordonsprofil.
> Nollställ.
2 Välj
38
Om ljudböcker
Enheten kan spela upp ljudböcker från Audible.
com. Den här funktionen kräver ett abonnemang
på Audible.com. Aktivera ett 30-dagars
provabonnemang på www.audible.com/garmin.
Läsa in ljudböcker på enheten
Innan du kan överföra ljudböcker till din enhet,
måste du abonnera på Audible.com. Mer information
finns på www.audible.com/garmin.
1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
2 Logga in på ditt Audible.com-konto på datorn.
3 Följ anvisningarna från Audible.com för att
överföra ljudböcker till din enhet.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Spela upp en ljudbok
1 Välj Applikationer > Audible.
2 Välj Sök.
3 Välj Titlar, Författare, Berättare eller
Bokmärken.
4 Välj en bok.
5 Välj ett alternativ för att styra uppspelningen.
•
•
•
•
•
•
•
Lägg till ett bokmärke, välj .
Gör paus i uppspelningen, välj .
Återuppta uppspelningen, välj .
Flytta snabbt framåt eller bakåt i boken med
hjälp av skjutreglaget högst upp på sidan.
Gå till nästa kapitel, välj
.
.
Gå till föregående kapitel, välj
.
Snabbspola framåt, håll ned
.
Spola tillbaka, håll ned
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Lägga till en ljudbok
När du spelar upp en ljudbok, fortsätter spelaren
automatiskt där du senaste stoppade. Du kan
lägga till ett bokmärke för att markera en viss plats
i ljudboken.
Under uppspelning av en ljudbok, välj >
Bokmärke.
Fortsätta en uppspelning från ett bokmärke
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj .
2 Välj ett bokmärke.
Byta namn på ett bokmärke
Enheten namnger som standard ett bokmärke med
bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra namnet på
ett bokmärke.
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj > >
Döp om bokmärken.
2 Välj ett bokmärke.
39
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort ett bokmärke
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj
Radera bokmärken.
2 Välj ett bokmärke.
Planera en resa
>
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa
och spara en resa med flera destinationer.
1 Välj Applikationer > Reseplanerare.
2 Välj .
3 Välj Välj startplats.
4 Sök efter en plats (sidan 8).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer
du .
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
40
>
Ändra en resväg
1 Välj Applikationer > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj ett av resans stopp och ändra tid för
ankomst eller avresa.
Välj ett av resans stopp och sedan Längd
för att ange hur länge du tänker stanna på
platsen.
Välj en restid för att ändra transportläget
eller ruttinställningarna för den delen av
resan.
Visa resan på kartan genom att välja Karta.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Applikationer > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det
(sidan 19).
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Ändra en sparad resa
1 Välj Applikationer > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Byt namn på resa.
Välj Ändra destinationer för att lägga till
och ta bort platser, eller för att ändra ordning
på platser.
Välj Ta bort resa.
Välj Optimera ordningen om du vill ordna
resans stopp i den mest effektiva ordningen.
Använda mediaspelaren
Mediaspelaren finns inte på alla modeller.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Det går att spela upp mp3-filer på enheten. Vissa
modeller kan även spela upp mp4-filer. Information
om hur du lägger till filer på enheten finns på
sidan 49.
1 Välj Applikationer > Mediaspelare.
2 Välj ett alternativ:
.
• Spela upp en låt med
• Justera volymen med .
och
.
• Byt låt med
• Spela upp låtar i slumpmässig ordning
med .
.
• Upprepa spellistan med
• Upprepa en låt med .
Söka efter musikfiler
Du kan söka efter låtar som du har överfört till
enheten.
1 Välj Applikationer > Mediaspelare.
2 Välj Sök.
3 Välj ett alternativ.
41
Visa bilder
Visa bilder som du sparat i enheten eller på ett
minneskort. Se sidan 48 för mer information om hur
du läser in bilder i enheten.
1 Välj Applikationer > Bildvisare.
2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
3 Välj en bild.
Visa ett bildspel
1 Välj Applikationer > Bildvisare.
2 Välj .
När ett bildspel visas kan du välja skärmen för
att stoppa bildspelet.
Använda en bild som bakgrund
1 Välj Applikationer > Bildvisare.
2 Välj en bild.
3 Välj > Använd som bakgrund.
42
4 Använd skärmknappsatsen för att justera
bakgrundsbilden.
5 Välj Spara.
Ta bort bilder
1 Välj Applikationer > Bildvisare.
2 Välj en bild.
3 Välj > Ta bort > Ja.
Visa tidigare rutter och
destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du
aktivera funktionen färdhistorik (sidan 54).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som
du stannat på i kartan.
Välj Applikationer > Platser jag besökt.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Använda världsklockan
1 Välj Applikationer > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj
Klar.
Visa världskartan
Välj Applikationer > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på
kartan.
Ställa in larm
1 Välj Applikationer > Alarm.
2 Ställ in en tid.
3 Markera kryssrutan Larm på.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
Välj Applikationer > Sista platsen.
Spara en parkeringsplats
1 Välj Applikationer > Sista platsen.
2 Välj Parkering eller Sista platsen.
3 Välj > Spara.
4 Om det behövs anger du ett namn.
Använda miniräknaren
Välj Applikationer > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Applikationer > Enhetsomräkning.
2 Vid behov, välj knappen bredvid Konvertera, en
måttkategori och sedan Spara.
Vid
behov, välj en enhetsknapp, en måttenhet
3
och sedan Spara.
När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som
en parkeringsplats.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
43
4 Välj fältet under den enhet som du vill
konvertera.
5 Ange ett tal och välj Klar.
Ange växlingskurser manuellt
Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att
du kan använda de senaste växelkurserna.
1 Välj Applikationer > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Konvertera.
3 Välj Valuta och sedan Spara.
4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan
valuta och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar
en lista med växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
44
Använda språkguiden
Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av
ord och översätta ord eller fraser.
Välj Applikationer > Språkguide.
Välja språk i en språkguide
Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du
översätter ord och fraser.
1 Välj Applikationer > Språkguide > Ord och
fraser.
2 Välj > Språk.
3 Välj Från, välj språk att översätta från och välj
Spara.
4 Välj Till, välj språk att översätta till och välj
Spara.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Översätta ord och fraser
1 Välj Applikationer > Språkguide > Ord och
fraser.
2 Välj en kategori och underkategorier.
3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj
Klar.
4 Välj ett ord eller en fras.
för att lyssna på översättningen.
5 Välj
Använda det tvåspråkiga lexikonet
1 Välj Applikationer > Språkguide >
2
3
4
5
Tvåspråkiga lexikon.
Välj ett lexikon.
Vid behov, välj , anger ett ord och väljer Klar.
Välj ett ord.
Välj
för att lyssna på översättningen.
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon.
Om du ska kunna ta emot trafikinformation måste
trafikinformationsmottagaren och enheten vara
anslutna till en strömkälla och inom dataräckhåll för
en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte
aktivera prenumerationen som medföljer med din
trafikmottagare.
Mer information om trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Aktivera trafik
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Välj Trafik i realtid.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
45
Trafikdata
1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern
strömkälla.
2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.
OBS! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan
försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.
Trafikinformationsmottagare
➊
46
➋
➌
➍
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Extern antennanslutning
➌
Intern antenn
➍
Strömlampa
➎
Adapter för fordonsströmkabel
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon
på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.
➎
Färg
Allvarlighetsgrad Betydelse
Grön
Låg
Trafiken flyter utan problem.
Gul
Medium
Trafiken flyter men med
fördröjning. Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte eller flyter
sakta. Allvarlig fördröjning.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker enheten den
aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för
kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar
på rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
Trafikikonen
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör
på.
Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder
om det inte finns någon bättre alternativ rutt.
Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Trafik på rutten.
hjälp av pilarna, om det behövs.
> Undvik.
4 Välj
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du
.
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj en rutt.
Visa trafik på kartan
.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter
positionen längs rutten.
3 Välj en händelse.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafik på rutten.
3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten med
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
47
Datahantering
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
på kartsidan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj en post i listan om du vill visa fördröjningar
på vägen.
4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på
pilarna för att visa övriga fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
Förklaring till trafikdata
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten.
Enheten har en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95,
98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller
tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 42)
• Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®
(sidan 59)
• GPI-filer med egna intressanta platser från
Garmin POI Loader (sidan 60)
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som
används på trafikkartan.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafiktext.
48
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör
eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor
och data kan minneskortet lagra filer som kartor,
bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna
intressanta platser.
Installera ett minneskort
2
3
4
5
Överföra filer från datorn
6
Enheten kan använda minnes- eller datakort av
typen microSD™ och microSDHC.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Enheten och minneskortet visas som flyttbara
enheter under Den här datorn om du har
Windows eller som en volym på skrivbordet om
du har Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter
kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter kan
du läsa i hjälpen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten Garmin eller minneskortenheten
eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller
på minneskortet.
49
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
•
För Windows: klicka på utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
Koppla
bort kabeln från datorn.
2
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du
inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1
2
3
4
50
Öppna enheten eller volymen Garmin.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på datorns tangentbord.
Anpassa enheten
1 Välj Inställningar.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj inställningen för att ändra den.
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
• Fordon – ändrar ikonen som visar din position
på kartan. Fler ikoner kan du hämta på
www.garmingarage.com.
• Kartvisning för bil – ställer in perspektivet på
bilkartan.
• Kartvisning för fotgängare – ställer in
perspektivet på fotgängarkartan.
• Kartinfo – ställer in kartans detaljnivå. Om du
visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
• Karttema – ändrar färg på kartdata.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
•
•
•
Inställningar för kartverktyg – ställer in vilka
ikoner som ska visas på kartan. Upp till tre
ikoner kan inkluderas på kartan.
Kartlager – ställer in data som visas på kartan
(sidan 27).
Instrumentbrädor – ställer in layouten på
kartans instrumentbräda.
minaKartor
Aktivera kartor
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på
http://www.garmin.com/us/maps.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
minaKartor.
2 Välj en karta.
•
•
•
•
•
•
•
Undvikanden – ställer in vägfunktioner du vill
undvika på en rutt.
Egna undvikanden – så att du kan undvika
specifika vägar eller områden.
Avancerade omvägar – anger längden för en
omväg.
Begränsa gångavstånd – styr det längsta
gångavståndet för fotgängarrutter.
Kollektivtrafik – aktiverar eller avaktiverar
trafiktyper.
Säkerhetsläge – avaktiverar alla funktioner som
kräver betydande uppmärksamhet och som kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
GPS Simulator – gör att enheten inte tar emot
någon GPS-signal och sparar batteri.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
• Beräkningsläge – ställer in ruttegenskaper.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
51
Ruttpreferenser
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
• Kortare tid – beräknar rutter som går fortare att
köra men som kan ha längre körsträcka.
• Kortare väg – beräknar rutter med kortare
körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
• Mindre bränsle – beräknar rutter som kan
förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
• Fågelvägen – kalkylerar en direkt linje från din
plats till din destination.
52
Visningsinställningar
Välj Inställningar > Skärm.
• Färgläge – ställer in en ljus bakgrund (Dag), en
mörk bakgrund (Natt) eller växlar automatiskt
mellan de två alternativen utifrån tiderna för
soluppgång och solnedgång för din aktuella
position (Auto).
• Ljusstyrka – ändrar skärmens ljusstyrka. Om du
minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
• Skärmtidsgräns – anger inaktivitetstidsgränsen
innan enheten försätts i viloläge.
• Skärmbild – ta en bild av enhetens skärm.
Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på
enheten.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Bluetooth-inställningar
•
Välj
om du vill ta bort en telefon från
enhetsminnet.
Välj Ingen om du vill koppla från aktuell
anslutning
Välj Inställningar > Bluetooth.
• Bluetooth – aktiverar Bluetooth-komponenten.
• Lägg till telefon eller Telefon – hanterar
anslutningarna mellan enheten och
mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.
• Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt
namn som identifierar enheter med Bluetooth.
Slår från Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Trafikinställningar
Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner
som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.
1 Välj Inställningar > Bluetooth > Telefon.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
• Välj om du vill lägga till en telefon på
menyn.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
Välj Inställningar > Trafik.
• Trafik i realtid – aktiverar trafik
• Prenumerationer – listar nuvarande
trafikprenumerationer.
• trafficTrends™
Aktivera trafik
Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa
enhetspaket.
53
Välj Inställningar > Trafik > Trafik i realtid.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya
dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Prenumerationer.
trafficTrends
När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar
enheten trafikhistorikdata och använder data för att
beräkna effektivare rutter. Den här informationen
skickas till Garmin när du ansluter enheten till
myGarmin™ med hjälp av datorn.
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender
för aktuell veckodag eller tid på dagen.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller
delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.
Enheter och tidsinställningar
Välj Inställningar > Enheter och tid.
• Aktuell tid – anger enhetstiden.
• Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-visning.
• Enheter – anger den måttenhet som ska
användas för avstånd.
Språk- och
tangentbordsinställningar
Välj Inställningar > Språk.
• Röstspråk – anger språk för röstmeddelanden.
• Textspråk – anger språk för den text som visas
på skärmen.
54
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
•
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att
språket i data som användaren lagt in ändras.
Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
Knappsatslayout – anger knappsatslayouten.
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Positionslarm.
• Ljud – anger ljudsignal för larm.
• Varningar – varnar när du närmar dig egna
fartkameror.
Om enhet och sekretess
Välj Inställningar > Enhet.
• Om – visar enhetens versionsnummer för
programvaran, D-nummer för enheten och
information om flera andra programfunktioner.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
•
•
•
Licensavtal för slutanvändare – visar
licensavtalet för slutanvändare som gäller för
ditt val.
OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara eller köper nya kartdata
(sidan 60).
Färdhistorik – enheten registrerar information
för funktionerna i trafficTrends (sidan 22), Platser
jag besökt (sidan 42) och Tripplogg (sidan 27).
Rensa färdhistorik
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller
alla inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Nollställ.
55
Bilaga
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Sköta om enheten
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte i
miljöer där det finns stor risk för skakningar och
vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den
sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för
extrema temperaturer eftersom den då kan skadas
permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel
som kan skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen)
med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Fukta trasan med vätskan.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
56
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Förhindra stöld
•
•
•
•
Du kan förhindra att enheten stjäls genom att
lägga den och fästet utom synhåll när den inte
används.
Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Radera användardata
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Försätt enheten i viloläge (sidan 4).
Minska skärmens ljusstyrka (sidan 4).
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Sänk volymen (sidan 4).
Avaktivera Bluetooth (sidan 53).
Korta ned tid för skärmtidsgräns (sidan 52).
1 Slå på enheten.
2 Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens nedre
högra hörn.
3 Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret
visas.
4 Välj Ja för att rensa alla användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella
objekt du har sparat raderas.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
57
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon
4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att
du inte tappar bort några av de små bitarna och se
till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den
inte satts ihop rätt.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket.
Ändstycke
TIPS: Du kan behöva
använda ett mynt för att
Silverfärgad
ta bort ändstycket.
spets
2 Ta bort ändstycket, den
silverfärgade spetsen
Säkring
och säkringen (glas och
silvercylinder).
3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.
58
strömkabel.
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent montering är
extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.
Använd den medföljande monteringsplattan till att
fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill
placera plattan.
2 Ta bort skyddsarket från fästtejpen på plattans
undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan
på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Uppdatera kartor
Du kan uppdatera kartorna på enheten. Mer
information finns på www.garmin.com/mapupdates
och Map Update User Guide.
Om nüMaps Lifetime
För vissa modeller ingår abonnemang på nüMaps
Lifetime med kartuppdateringar varje kvartal under
enhetens livslängd. Villkor hittar du här:
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Den här modellen har ett abonnemang
på nüMaps Lifetime.
LMT
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på trafikinformation,
abonnemang på nüMaps Lifetime och en
trafikmottagare.
59
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins
webbplats (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller
följderna av användningen av egna intressanta
platser eller databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information om tillgänglighet
finns på http://my.garmin.com. För dessa platser
innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals
fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar
dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen
uppdateras minst varje vecka så att du alltid har
tillgång till den senaste informationen.
60
Du kan när som helst köpa en ny region eller
förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som
du köper har ett förfallodatum.
Egna intressanta platser
Egna intresseplatser är anpassade punkter på
kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar
dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om
du kör för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna
intressanta platser och installera dem på din enhet
med programvaran POI Loader.
1 Gå till www.garmin.com/extras.
2 Klicka på Tjänster > POI Loader.
3 Installera POI Loader på din dator.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1 Välj Vart? > Kategorier > Egna
intresseplatser.
2 Välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
61
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
•
•
•
•
Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 51).
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Navigering > GPS-simulator.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på • Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
min vindruta.
• Torka med en ren, torr trasa.
• Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheten laddas inte i
fordonet.
• Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 58).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F).
Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen
ganska fort.
(sidan 52).
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
62
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
nüvi 3400-serien — användarhandbok
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som
är ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Enheten är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
1
2
3
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem
i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du
ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till
enheten.
• På huvudmenyn väljer du Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste
vara inställt på Till.
• Sätt på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från din enhet.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
4
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
nüvi 3400-serien — användarhandbok
63
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 27
A
adresser 11
aktuell plats, spara 14
aktuell position, vägbeskrivning till 31
användardata, ta bort 57
automatisk volym 4
aktivera 5
avstickare 21
avancerat 24
B
batteri 62
bildvisare 42
Bluetooth 31–70
inställningar 53
para ihop med telefon 32
vänskapligt namn 53
byta namn på resor 41
64
C
cityXplorer-kartor 19
D
dator, ansluta 2
detaljerade kartor 48, 51
diakritiska tecken 7
disk för instrumentbrädan 58
E
ecoRoute 35–38
bränsleekonomiinformation 37
ecoChallenge-poäng 37
fordonsprofil 35
kalibrera bränsleekonomi 36
körsträckerapport 37
egna intresseplatser 61
enhets-ID 55
enhetsomräkning 43
extrafunktioner 61
F
fågelvägen, navigera 25, 52
färddator 30
återställa information 22
felsökning 62
filer
filformat som kan användas 48
ta bort 50
förutsagd rutt 22
förvara enheten 56
fotgängarläge
inställningar 23
G
genvägar
lägga till 7
ta bort 7
geocaching 12
GPS
inställningar 51
simulator 14
H
hastighetsbegränsning
ikon 21
hem
ange en plats 13
telefonnummer 35
Hjälp 35
nüvi 3400-serien — användarhandbok
I
intressant plats
POI loader 48
söka 8
J
JPEG-bildfiler 48
K
kalkylator 43
kartor
data-layout 27
detaljnivå 50
köper 60
lägga till 60
tema 50
visa 27
kategori
sökning inom 8
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
undvikanden 23, 26
konvertera
enheter 43
valuta 44
nüvi 3400-serien — användarhandbok
koordinater 12
kör hem 13
korsning, söka efter 11
körsträckerapport 37
Kurs upp 27
L
ladda enheten 1, 62
lägga till en punkt 21
latitud och longitud 12
ljudbok 38
bokmärke 39
läsa in 38
spela upp 39
M
MapSource 48, 60
masslagringsläge 48
måttenheter, konvertera 43
meny för Vart? 7
anpassning
genvägsikon, lägga till 7
genvägsikon, ta bort 7
minneskort 49
montera enheten
på instrumentbrädan 58
på vindrutan 62
ta bort från fäste 59
N
närliggande serviceställen 31
nästa sväng 29
navigering 20
fågelvägen 25
nollställa
hemposition 13
maxfart 30
trippdata 30
nüMaps Lifetime 59
O
omberäkna rutter 21
Om minSida 2
P
para ihop en mobiltelefon 32
parkering 14
sista platsen 43
spara 43
PIN-kod
Bluetooth och intressant plats 32
platser 8, 10
65
rapportera en saknad plats 10
rapportera en stängd plats 10
Platser jag besökt
aktivera 55
programvara
version 55
R
redigera
byt kartsymbol 15
byt kategori 15
destinationer 41
hemposition 13
sparade platser 15
sparad resa 41
registrera enheten 2
rengöra enheten 56
reseplanerare 40
röstkommando
aktivera 17
ikoner och toner 17
navigera med 18
tips för användning av 17
uppvakningsfras 17
röstmeddelande 34
röstspråk 54
66
röststyrning 16
rutter
fågelvägen 25, 52
stoppa 21
S
säkert läge 51
säkring, byta 58
samtal
hem 35
lägga på 34
stänga av ljud 34
svara på 33
satellitsignaler 5
sida för visning av korsningar 29
skärmbilder 52
skärmknappsats 6
skolzonsdatabas 61
sköta om enheten 56
skydda enheten
56
söka efter platser
använda sökfält 9
efter adress 11
efter koordinater 12
sparade platser 15
spara
aktuell plats 14
Sparade platser 14–15
svänglista 28
systeminställningar 51
T
ta bort
alla användardata 57
bilder 42
filer 50
lista med senaste sökningar 14
resor 41
sparade platser 16
tecken 7
ta bort fästet 59
tidsinställningar 54
tillbehör 61
trafik 45–70
aktivera ett abonnemang 54
ikoner 46
incidenter 46
lägga till trafikprenumerationer 54
mottagare 46
trafficTrends 54
trafikvarningar 30
nüvi 3400-serien — användarhandbok
transportläge 6
tripplogg 27, 55
tyst
telefonsamtal 34
volym
automatisk 4
justera 4
ljudmixer 4
U
undvika
kollektivtrafiktyper 23
stöld 57
trafik 47
vägar 24
uppdatera
kartor 3
programvara 3
USB 63
V
vägbeskrivningar 28
Var är jag? 31
världsklocka 43
varningar
säkerhetskamera 60
Vart?
anpassning 7
verktyg 35–40
visningsinställningar 23
nüvi 3400-serien — användarhandbok
67
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 5569 3399
0180 5/42 7646–880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning
av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett
varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är
varumärken som tillhör Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ är
skyddat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising