Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Lynstartvejledning

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Lynstartvejledning
nüvi 3490 til biler fra Volvo
®
®
lynstartvejledning
Marts 2012
190-01475-56_0A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Installation af din enhed
Når du bruger Volvo®-enheden første gang, skal du
gøre følgende.
1 Tilslut strøm til enheden (side 2).
2 Monter enheden (side 3).
3 Registrer enheden (side 3).
4 Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 3).
• Gratis kortopdatering (side 4).
5 Download den komplette brugervejledning
(side 4).
2
Tilslutning af strøm til enheden
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som følge
af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal
du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det,
eller opbevare enheden uden for direkte sollys.
Tilslut enheden til holderen i bilen.
Din enhed oplades, mens du kører.
Strømforbindelse
Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.
• Holder i bilen
• USB-mikro-B-kabel
• AC-adapter
Hvis du ikke har planer om at bruge enheden, mens
den er sluttet til en strømkilde, skal du trykke på tænd/
sluk-knappen for at låse enheden (side 4).
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
Tilslutning af enheden til strømmen
i bilen
1 Placer bunden ➊ af enheden i holderen.
➋
Om myDashboard
Du kan bruge myDashboard til at registrere din enhed,
søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service og meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Tilslut mikro-USB-kablet til enhedens mikro-USBport på enheden.
2 Tilslut mikro-USB-kablet til USB-porten på
computeren.
➊
2 Skub enheden tilbage ➋ , indtil den klikker på
plads.
Enheden tændes automatisk, når bilen startes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
3 Gå til www.garmin.com/volvo.
4 Vælg myGarmin.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af din enhed
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi
af den, på et sikkert sted.
3
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden inden for 90 dage efter,
at du første gang har modtaget satellitsignaler under
kørsel, kan du muligvis få en gratis kortopdatering.
Gå til www.garmin.com/volvo for at få yderligere
oplysninger.
Brug af tænd/sluk-knappen
•
➊
Brug af myDashboard-tjenester
BEMÆRK: Du kan også aktivere
opdateringsfunktioner til din Volvo-enhed på
www.garmin.com/volvo.
1 Åbn myDashboard (side 3).
2 Vælg en indstilling:
• Klik på Opdater nu under
Softwareopdateringer for at opdatere
softwaren.
• Klik på Opdater nu under Kortopdateringer
for at opdatere kortene.
• Klik på Manualer og derefter på Download
ud for den brugervejledning, du ønsker at
downloade.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4
Hold tænd/sluk-knappen ➊ nede i 4 sekunder
for at slukke enheden.
•
•
•
For at nulstille enheden skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at
sætte enheden i dvaletilstand.
BEMÆRK: Brug dvaletilstand til at spare på
batteriet, når du ikke bruger enheden.
Tryk på tænd/sluk-knappen og dobbelttryk
på for at få enheden til at gå ud af
dvaletilstand.
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
Søgning efter positioner ved
anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved
at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller
et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
• Hvis du vil søge efter en bestemt type
virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn
(f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens
navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved
at indtaste gadenavn og gadenummer.
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
•
•
•
Du kan søge efter en adresse i en anden by
ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by
og stat/land.
Du kan søge efter en by ved at indtaste by og
stat/land.
Du kan søge efter koordinater ved at indtaste
koordinater på længde- og breddegrad.
4 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
Vælg for at søge ved hjælp af din
indtastede tekst.
5 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Søgning i nærheden af et andet sted
1 I hovedmenuen skal du vælge Find.
2 Vælg Søgning nær.
3 Vælg en indstilling.
5
Søger efter en Volvo-forhandler
1 Vælg Find? > Volvo-forhandlere.
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet
til oplysningsformål og træder ikke i stedet for
førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte
om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen
dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde
alle gældende trafiklove og -skilte.
Din rute er markeret med en magentarød linje på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis
et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje.
6
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Vælg ➊ for at få vist næste sving.
Hvis der findes information om et vejkryds,
vises vejkryds-info.
Vælg ➋ for at få vist drejlisten.
Vælg ➌ for at stoppe den rute, du i øjeblikket
befinder dig på.
Vælg ➍ for at se siden Hvor er jeg?.
Tilføjelse af et stop
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et stop.
1 På kortet skal du vælge > Interessepunkter.
2 Søg efter det ekstra stop.
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
3 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Når du navigerer en bilrute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som f.eks.
vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden
muligvis ingen omvej.
Under navigation skal du vælge
> Omvej.
Om trafik
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder eller lande.
FM-trafikmodtageren og din enhed skal have
strømforsyning og være i dataområdet af en station,
der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
Trafikikonet ( ) skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på i
øjeblikket.
Gå til www.garmin.com/volvo for at få yderligere
oplysninger.
Begrænset garanti fra Volvo®
Kontakt din Volvo-forhandler for at få
garantioplysninger.
bemærk
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
BEMÆRK: En trafikmodtager er valgfrit tilbehør til din
Volvo-enhed. Kontakt din Volvo-forhandler for at få
yderligere oplysninger.
nüvi 3490-serien til Volvo Lynstartvejledning
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Guarantee™
er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Volvo® er et registreret varemærke, der tilhører AB Volvo og Volvo Car
Corporation.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising