Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Quick Start Guide | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snelstartgids

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snelstartgids
nüvi 3490 voor Volvo -auto's
®
®
snelstartgids
Maart 2012
190-01475-55_0A
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
 WAARSCHUWING
L ees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie
in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Het toestel instellen
Het toestel van stroom voorzien
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming
van persoonlijk letsel en schade aan het product als
gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte,
dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het
voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te
bewaren.
Voer de volgende taken uit als u uw Volvo®-toestel voor de
eerste keer gebruikt.
1
2
3
4
Het toestel van stroom voorzien (pagina 2).
Het toestel bevestigen (pagina 3).
Het toestel registreren (pagina 3).
Controleren op updates.
•
Software-updates (pagina 3).
•
Gratis kaartupdate (pagina 4).
5 De volledige gebruikershandleiding downloaden
(pagina 4).
2
Sluit het toestel aan op de voertuigsteun.
Het toestel wordt opgeladen terwijl u rijdt.
Voeding
Het toestel kan op drie manieren van stroom worden
voorzien.
•
Voertuigsteun
•
USB micro-B-kabel
•
Netadapter
Als u niet van plan bent uw toestel te gebruiken als dit op
een voedingsbron is aangesloten, druk dan op de aanuitknop om het toestel te vergrendelen (pagina 4).
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
Het toestel aansluiten op
voertuigvoeding
1 Plaats de onderkant ➊ van het toestel in de houder.
➋
Mijn Dashboard
Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren,
controleren op software- en kaartupdates,
producthandleidingen downloaden en om ondersteuning
vragen, enzovoort.
Mijn Dashboard instellen
1 Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort
op het toestel.
2 Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op de
computer.
➊
2 Kantel het toestel naar achteren ➋ totdat het
vastklikt.
Het toestel wordt automatisch ingeschakeld als het
voertuig is gestart.
3 Volg de instructies op het scherm.
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
3 Ga naar www.garmin.com/volvo.
4 Selecteer myGarmin.
5 Volg de instructies op het scherm.
Uw toestel registreren
1 Klik in Mijn Dashboard op Nu registreren.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie
op een veilige plek.
3
nüMaps Guarantee™
Als u het toestel registreert binnen 90 dagen nadat u
satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt
uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate.
Ga naar www.garmin.com/volvo voor meer informatie.
De aan-uitknop gebruiken
•
Mijn Dashboard-diensten gebruiken
Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de
aan-uitknop ➊ 4 seconden ingedrukt.
➊
OPMERKING: u kunt ook update-opties voor uw Volvotoestel vinden op www.garmin.com/volvo.
1 Open Mijn Dashboard (pagina 3).
2 Selecteer een optie:
•
Als u de software wilt bijwerken, klik dan op Nu
bijwerken onder Software-updates.
•
Als u de kaarten wilt bijwerken, klik dan op Nu
bijwerken onder Kaartupdates.
•
Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden,
klikt u op Handleidingen en vervolgens op
Downloaden naast de gewenste handleiding.
•
Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt als
u het toestel wilt resetten.
•
Als u de slaapstand op het toestel wilt
inschakelen, druk dan de aan-uitknop kort in.
OPMERKING: gebruik de slaapstand om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het
toestel niet wordt gebruikt.
3 Volg de instructies op het scherm.
•
4
Als u het toestel uit de slaapstand wilt halen,
drukt u op de aan-uitknop en tikt u tweemaal
op .
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
Een locatie zoeken met behulp van de
zoekbalk
U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door
een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.
1
2 Selecteer de zoekbalk.
3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Selecteer Waarheen?.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties
weergegeven.
•
Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een
categorie in (bijvoorbeeld “bioscoop”).
•
Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan
de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal
in.
•
Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken,
dient u een straatnaam en een nummer in te
voeren.
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
•
Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken,
voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats
en de provincie in.
•
Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en
de provincie in te voeren.
•
Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de
breedte- en lengtecoördinaten in.
4 Selecteer een optie:
•
Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u
deze te selecteren.
•
Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst,
selecteer dan .
5 Selecteer wanneer nodig een locatie.
Zoeken nabij een andere locatie
1 Selecteer in het hoofdmenu Waarheen?.
2 Selecteer Zoeken nabij.
3 Selecteer een optie.
5
Zoeken naar een Volvo-dealer
1 Selecteer Waarheen? > Volvo-dealers.
2 Selecteer een locatie.
3 Selecteer Ga!.
Uw route op de kaart
opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen
ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven
snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan
het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor
verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk
ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde
verkeersregels en verkeersborden.
Uw route wordt met een paarse lijn op de kaart
aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route
afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het
maximumsnelheidpictogram verschijnt mogelijk als u zich
op een grote weg bevindt.
6
➊
➋
➌
➍
•
Selecteer ➊ om de volgende afslag weer te
geven.
Als er een afbeelding van een knooppunt bestaat,
wordt het knooppuntbeeld weergegeven.
•
Selecteer ➋ om de lijst met afslagen weer te
geven.
•
Selecteer ➌ om de huidige route te stoppen.
•
Selecteer ➍ om de pagina Waar ben ik? weer
te geven.
Een stopplaats toevoegen
Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route
navigeren.
> Nuttige punten op de kaart.
1 Selecteer
2 Zoek de extra stopplaats.
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
3 Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
4 Selecteer Ga!.
5 Selecteer Voeg toe aan route.
Een omweg maken
Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via omwegen
obstakels zoals wegwerkzaamheden vermijden.
OPMERKING: als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan uw toestel mogelijk geen omweg berekenen.
Selecteer
> Omrijden tijdens het navigeren.
Verkeersinformatie
opmerking
Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie.
Op sommige plaatsen en in sommige landen is
verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.
Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de
verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn
aangesloten en zich in het gegevensbereik van een
station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
Het verkeerspictogram ( ) verandert van kleur om de
ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg
waar u reist aan te geven.
Ga naar www.garmin.com/volvo voor meer informatie.
Volvo® Beperkte garantie
Neem contact op met uw Volvo-dealer voor informatie
over de garantie.
OPMERKING: een verkeersinformatie-ontvanger is een
optioneel accessoire voor uw Volvo-toestel. Neem contact
op met uw Volvo-dealer voor meer informatie.
nüvi 3490 voor Volvo-auto's - snelstartgids
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republiek China)
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. nüMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Volvo® is een gedeponeerd handelsmerk van AB Volvo en Volvo Car
Corporation.
Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising