Garmin | nuvi 3790 | Garmin nuvi 3790 Ръководство на притежателя

Garmin nuvi 3790 Ръководство на притежателя
nüvi 3700 series
®
Ръководство
за ползване с
3750, 3760, 3790
© 2010 Garmin Ltd. или представителствата му
Всички права са запазени. Освен със съобщение тук, никоя част от това ръководство не
може да се възпроизвежда, копира, изпраща, разпространява или записва на какъв да е
носител, за никакви нужди без изришно писмено съгласие на Garmin. Garmin с настоящото
дава разрешение за сваляне на едно копие от това ръководство на хард диск или друго
запаметяващо устройство за разглеждане и печат на едно копие от ръководството, при
условие, че е включен пълния текст от тази бележка за права. Принтването и свалянето са
само при условие, че каквото и да е неоторизирано търговско разпространение или ревизия
на това ръководство е строго забрането.
Информацията в този документ може да се промени без предупреждение. Garmin си запазва
правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието
без да е задължен да информира кой да е човек или организация за такива промени и
подобрения. Посетете Garmin Web страницата (www.garmin.com) за текущи обновявания
и допълнителна информация, касаеща използването и работата с този и други продукти на
Garmin.
Garmin®, Garmin логото, nüvi®, и MapSource® са търговски марки на Garmin Ltd. или клоновете му,
регистрирани в САЩ и други държави. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™,
cityXplorer™, и nüMaps Guarantee™ са запазени марки на Garmin Ltd. или клоновете му. Те не могат
да се ползват без изришното разрешение на Garmin.
Bluetooth® думата и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и ползването им от Garmin
е под лиценз. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави. Mac® е регистрирана търговска марка на Apple Computer, Inc. SD™ и
microSD™ са търговски марки на SD Card Association.
Съдържание
Съдържание
Стартиране.......................... 1
Настрoйка на уреда.................. 1
Захранване на уреда................ 1
Монтиране на уреда................. 2
Конфигуриране......................... 3
Преден капак............................. 3
Локализиране на спътници...... 4
Въртене на екрана.................... 4
За автоматичното заключване
на екрана................................ 4
Главно меню.............................. 5
Екранни бутони......................... 5
Настройка на звука................... 5
Режими на движение................ 6
Намиране на интересен обект
POI........................................... 6
Използване на екранната
клавиатура.............................. 7
nüvi 3700 Series Ръководство
Добавяне на точки в активен
маршрут.................................. 8
Смяна на дестинация на
активен маршрут.................... 8
Обход......................................... 9
Спиране на навигация.............. 9
Навигация Off Road.................. 9
Намиране на.
дестинации ...................... 10
Намиране на адрес................. 10
Ползване на Go!.......................11
Въвеждане на Home............... 12
Преглед на списък на скоро
намерени места.................... 12
За Любими............................... 13
Намиране на паркинг.............. 14
Планиране на пътуване......... 15
Бутони на картата................... 16
Разглеждане на карта с
досокване на екрана............ 16
i
Съдържание
Въвеждане на координати..... 18
Фото навигация....................... 18
Изговаряне на.
команди............................. 19
За гласовите команди............ 19
Въвеждане на фраза за
стартиране............................ 19
Активиране на гласови
команди................................. 19
Съвети за ползване на гласови
команди................................. 20
Навигация към популярни
места с гласови команди..... 20
Казване на адрес.................... 21
За иконките и тоновете........... 21
За страници карта............ 22
Гледане на карта при
навигация.............................. 22
За myTrends™.......................... 23
Преглед на информацията за
пътуването Ви ..................... 23
ii
Преглед на списъка със
завои .................................... 24
Преглед на следващия
завой..................................... 25
Преглед на кръстопътя........... 25
Пешеходна навигационна
карта...................................... 26
Hands-free разговори...... 27
Свързване на
устройствата......................... 27
Приемане на обаждане ......... 29
Ползване на уреда по време на
разговор ............................... 29
Позвъняване на обект............ 30
Набиране на номер................ 30
Въвеждане на Вашя телефонен
номер.................................... 30
Позвъняване с гласово
набиране............................... 31
Проверка на статуса на
телефона.............................. 31
nüvi 3700 Series Ръководство
Съдържание
Ползване на Помощни.... 32
Преглед на текущото
място..................................... 32
Ползване на Help.................... 32
За ecoRoute™. ......................... 32
Намаляване на разхода......... 33
Преглед на информацията за
икономия на гориво.............. 34
Ползване на Picture Viewer
(преглед снимки).................. 36
Ползване на световен часовник
(World Clock)......................... 36
Ползване на калкулатор......... 37
Снимане на екрана................. 37
Ползване на конвертора за
мерни единици..................... 37
Трафик............................... 39
Трафик приемник.................... 39
Активиране на абонамент...... 39
Приемане на трафик
информация......................... 40
За трафик иконката................ 40
nüvi 3700 Series Ръководство
Трафик по маршрута.............. 41
Преглед на трафик картата.... 41
Търсене на закъсненията...... 41
За Офертите........................... 42
Трафик............................... 43
Управление на данни...... 44
Поддържани файлове............ 44
Свързване на уреда с
компютър.............................. 45
Трансфер на файлове . ......... 45
Изтриване на файлове . ........ 46
Персонализиране на.
уреда.................................. 47
Системни настройки............... 47
Настройки за автомобилна
навигация.............................. 48
Пешеходни навигационни
настройки.............................. 49
Предпочитания за
маршрут................................ 50
Настройки на екрана.............. 51
iii
Съдържание
Избор на език.......................... 52
Информация в картата........... 52
Bluetooth настройки................ 52
Позволяване на Traffic............ 53
За Traffic абонаментите.......... 53
Възстановяване на всички
оригинални настройки......... 54
Допълнение...................... 55
За GPS сигналите................... 55
Грижа за Вашия уред.............. 55
Заключване на уреда............. 57
Обновяване на софтуер......... 58
Изтриване на потребителски
данни..................................... 58
nüMaps Lifetime™ . .................. 61
Поръчване на допълнителни
карти...................................... 61
За Extras.................................. 62
Свързване с продуктовата
поддръжка на Garmin........... 63
Регистриране на уреда........... 63
Спецификации........................ 64
Проблеми ............................... 65
Информация за
батерия ............................... 58
Смяна на бушон на
захранващия кабел.............. 59
Монтиране на таблото............ 60
Сваляне на уреда, адаптера и
монтажното........................... 60
nüMaps Guarantee™................ 61
iv
nüvi 3700 Series Ръководство
Стартиране
Стартиране
 внимание
Вижте ръководството Информация
за безопасност и за продукта в
продуктовата кутия
Настрoйка на уреда
Когато използвате уреда за първи
път изпълнете следните задачи.
1. Зареждане на уреда (стр. 1).
2. Монтиране на уреда (стр. 2).
3. Конфигуриране не уреда
(стр. 3).
4. Включване и изключване на
уреда (стр. 3).
5. Локализиране на спътници
(стр. 4).
6. Главно меню
(стр. 5).
nüvi 3700 Series Ръководство
Захранване на уреда
Свържете уреда със
захранващия кабел докато той е
включен към захранването.
Вашият уред се зарежда докато
карате.
Захранващи кабели
Уредът може да се зарежда по три
начина.
• Кабел за захранване от
автомобил.
• USB кабел (стр. 58)
• Захранване от 220V
(допълнителен аксесоар)
Ако нямате намерение да позвате
устройството, докато е свързано
със захранване, натиснете бутона
Power, за да го заключите. Повече
за заключването на уреда вижте на
стр. 4.
1
Стартиране
Монтиране на уреда
 предупреждение
Продуктът има lithium-ion батерия.
За да предотвратите опасността
от нараняване или повреда,
предизвикана от излагане на
батерията на висока температура,
махнете уреда, когато излизате от
колата.
бележка
Преди монтажа на уреда вижте
ръководство Важна информация
за безопасност и за продукта в
кутията за закони, които забраняват
монтиране на предно стъкло.
1. Отстранете защитното
найлонче от вакуумчето.
2. Поставете вакуумчето на
предното стъкло.
3. Натиснете езичето назад към
стъклото.
2
4. Вкарайте адаптера в рамото на
монтажното.
Адаптер
Кабел
Монтажно
Говорител
5. Поставете nüvi в долната страна
на адаптера.
6. Завъртете nüvi назад, докато
попадне в гнездото.
Конектор за
кабела
nüvi 3700 Series Ръководство
Стартиране
Конфигуриране
1. Вкарайте кабела за захранване в
адаптера.
2. Вкарайте другия край на кабела
в гнездото на автомобила.
Уредът трябва да се включи
автоматично ако е свързан и
двигателят работи.
3. Следвайте екранните
инструкции.
4. Ако ползвате трафик приемник
в Европа, свържете външната
антена към трафик приемника
и я прикрепете към предното
стъкло с вакуумчетата.
Преден капак
Микрофон
Power
Слот за
карта
micro-B конектор
Говорител
(заден капак)
Включване и изключване на
уреда
Натиснете и задръжте Power.
Ресет на уреда
Вие може да направите ресет
на уреда, ако той спре да
функционира.
Натиснете и задръжте Power
бутона за 10 секунди.
nüvi 3700 Series Ръководство
3
Стартиране
Локализиране на
спътници
За автоматичното
заключване на екрана
1. Излезте на открито, далеч от
сгради и дървета.
2. Включете nüvi.
Локализирането на спътници може
да отнеме няколко минути.
Ако уредът е свързан с външно
захранване, екранът няма да се
заключи автоматично.
Барчетата
показва силата на
спътниковите сигнали.
Въртене на екрана
Завъртете уреда, за да гледате
в хоризонтален (landscape) или
вертикален (portrait) режим.
4
Уредът автоматично заключва
екрана си, ако не го ползвате
определено време.
Ръчно заключване на екран
Натиснете Power бутона.
Отключване на екрана
1. Кратко натиснете Power бутона,
ако е необходимо.
2. Двукратно кликнете .
nüvi 3700 Series Ръководство
Стартиране
Главно меню
➊
➋ ➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍ ➎ ➏ ➐➑
Натиснете за да изберете
режим на транспорт.
Натиснете за да намерите
дестинация.
Натиснете за да видите карта.
Натиснете за да спрете
навигация.
Натиснете за да обходите.
Натиснете за да се обадите
при свързан съвместим
телефон.
Вижте www.garmin.com/
bluetooth за информация.
Натиснете за да настроите
nüvi 3700 Series Ръководство
➑
силата на звука.
Натиснете за да отворите
менюто с помощни функции
и настройки.
Екранни бутони
• Натиснете и задръжте за
бързо връщане в главно меню.
• Натиснете и за да видите
повече избори.
• Натиснете и задръжте и
за по-бързо прехвърляне.
Настройка на звука
1. Натиснете Volume.
2. Настройте слайдера от ляво на
дясно.
Спиране на звука
1. Натиснете Volume > .
5
Стартиране
Режими на движение
Детайлните карти в уреда Ви,
съдържат интересни обекти, като
ресторанти, хотели, автосервизи.
Пеша
Велосипед
Автомобил
Уредът предлага няколко режима
на транспорт. Маршрутът Ви се
изчислява на база режима.
За да смените режима:
1. В главно меню натиснете
иконката за режима горе в ляво
2. Изберете режим
3. Натиснете Save.
6
Намиране на интересен
обект POI
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest.
2. Изберете категория.
3. Изберете подкатегория.
4. Изберете дестинация.
5. Натиснете Go!.
Намиране на обект с
написване на името му
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest
> Spell Name.
2. Въведете името или част от
него.
3. Натиснете Done.
4. Изберете дестинация.
5. Натиснете Go!.
nüvi 3700 Series Ръководство
Стартиране
Използване на
екранната клавиатура
• Натиснете символ, за да
въведете буква или цифра.
• Натиснете
за шпация.
• Натиснете
и
за да
преместите курсора.
• Натиснете за да изтриете
символ.
• Натиснете и задръжте за да
изтриете всичко въведено.
• Натиснете
за да изберете
езика на клавиатурата.
• Натиснете
за да въведете
специални символи.
Вижте “Смяна на системните
настройки” за да смените
разположението на клавишите
(стр. 47).
nüvi 3700 Series Ръководство
Намиране на обекти в
пешеходен режим
Ако сте в пешеходен режим, в
избрани градове в Европа може да
ползвате карти cityXplorer™ за да
навигирате с градски транспорт.
Идете на www.garmin.com за
информация за cityXplorer картите.
1. Изберете пешеходен режим
(стр. 6).
2. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest.
3. Изберете категория.
4. Изберете подкатегория.
5. Изберете дестинация.
6. Изберете опция:
• Натиснете Walk за маршрут
при ходене пеша.
• Натиснете Public Transit
за маршрут с градски
транспорт и пеша.
7. Натиснете Go!.
7
Стартиране
Добавяне на точки в
активен маршрут
1. Докато навигирате по маршрут,
натиснете за да се върнете в
главно меню.
2. В главно меню натиснете
Where To?.
3. Изберете категория.
4. Изберете подкатегория при
необходимост.
5. Изберете дестинация.
6. Натиснете Go!.
7. Натиснете Add to Current
Route.
8
Смяна на дестинация
на активен маршрут
Преди да можете да смените
дестинация, Вие трябва да
навигирате по маршрут.
1. Натиснете за да се върнете в
главно меню.
2. Натиснете Where To?.
3. Потърсете дестинация.
4. Натиснете Go!.
5. Натиснете Start New Route.
nüvi 3700 Series Ръководство
Стартиране
Обход
Навигация Off Road
БЕЛЕЖКА: Ако текущия Ви
маршрут е единствения възможен,
уредът може и да не изчисли
обиколен.
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Automobile > Route Preference.
2. Натиснете Off Road.
3. Натиснете Save.
Докато навигирате по маршрут,
Вие може да заобиколите, за да
избегнете препятствия пред Вас,
например зони на строителство.
Ако не искате да следвате пътища,
ползвайте режим Off Road.
1. Докато навигирате по маршрут,
натиснете .
2. В главно меню натиснете
Detour или Recalculate.
Спиране на навигация
1. Докато навигирате по маршрут,
натиснете .
2. В главно меню натиснете Stop.
nüvi 3700 Series Ръководство
9
Намиране на дестинации
Намиране на
дестинации
Меню Where To? Ви предлага
няколко различни категории,
които може да ползвате за търсене
на дестинации. За елементарно
търсене вижте стр. 6.
Намиране на адрес
БЕЛЕЖКА: В зависимост от
данните в уреда Ви, имената на
бутоните по-долу, както и другите
стъпки, може да се различни.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Address.
2. При необходимост сменете
щата или държавата.
3. Натиснете Spell City
4. Въведете град/пощенски код.
10
СЪВЕТ: Ако не сте сигурни в
града/пощенския код, натиснете
Search All.
5. Натиснете Done.
6. IПри необходимост изберете
града/пощенския код.
БЕЛЕЖКА: Не всички
карти поддържат търсене по
пощенски код.
7. Въведете номера.
8. Натиснете Done.
9. Въведете името на улицата.
10. Натиснете Done.
11. При необходимост изберете
улицата.
12. При необходимост изберете
адреса.
nüvi 3700 Series Ръководство
Намиране на дестинации
Ползване на Go!
Страница Go! се отваря, когато
изберете дестинация, към която да
навигирате.
➊
➋
➌
➏
➎
➍
➐
➊ Натиснете за да позвъните
➋
➌
➍
в избраната дестинация,
когато уредът Ви е свързан с
телефон, или за да запишете
дестинацията в любими.
Натиснете за да превключите
между 2D и 3D изглед.
Натиснете за да обърнете
изгледа.
Натиснете за да видите
повече информация за
дестинацията.
nüvi 3700 Series Ръководство
➎ Натиснете за да смените
➏
➐
мащаба.
Натиснете за да се върнете
към предишна страница.
Натиснете и задръжте за да се
върнете в главно меню.
Натиснете за да създадете
маршрут завой-по-завой до
дестинацията.
Съобщение за некоректен
обект POI
Ако намерите остаряла или
некоректна информация за обект,
Вие може да изтриете обекта от
следващи търсения.
1. В страница Go!, натиснете
информационната кутийка.
> Report Error >
2. Натиснете
Yes.
Обектът се изтрива.
11
Намиране на дестинации
Въвеждане на Home
Вие може да въведете Вашия дом
или мястото, където се връщате
най-често.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
2. Изберете Enter My Address,
Use My Current Location, or
Recently Found.
Отиване в Home
Преди да може да навигирате към
дома, трябва да то въведете.
В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
Редактиране на
информацията за Home
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites > Home.
2. Натиснете
> Edit.
3. Въведете промените.
4. Натиснете Done.
Преглед на списък на
скоро намерени места
Уредът помни последните 50
дестинации, които сте намерили.
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found.
Нулиране на Home
1. В главно меню натиснете
Where To? >
> Set Home
Location.
2. Изберете опция за да смените
адреса си.
12
nüvi 3700 Series Ръководство
Намиране на дестинации
Изтриване на списъка на
скоро намерени дестинации
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found >
> Clear > Yes.
Записване на места в
Любими
1. Потърсете място (стр. 6).
2. В страница Go!, натиснете
> Save > OK.
За Любими
Намиране на любими места
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. При необходимост изберете
категория.
3. Изберете записаното място.
Вие може да запишете дестинации
в Любими (Favorites) за да ги
намирате бързо. Вашият дом също
е записан в Любими.
Запис на текущото място в
Любими
1. На картата натиснете по
иконката на колата.
2. Въведете име.
3. Натиснете Save.
Мястото е записано в Любими.
nüvi 3700 Series Ръководство
13
Намиране на дестинации
Редактиране на Любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. Изберете категория.
3. Изберете любимо място.
4. Натиснете по
информационната кутийка.
5. Натиснете
> Edit.
6. Изберете опция:
• Name
• Phone Number
• Categories
• Assign Photo—натиснете
за да изберете записана
снимка (стр. 36).
• Change Map Symbol
7. Редактирайте информацията.
8. Натиснете Done.
14
Намиране на паркинг
1. В главно меню натиснете
Where To? > Parking > Find
Parking.
2. Изберете паркинг.
3. Натиснете Go!.
Намиране на мястото, на
което сте паркирал
Уредът помни мястото на
паркиране при сваляне от стойката
му докато е включен.
В главно меню натиснете
Where To? > Parking > Last
Spot.
nüvi 3700 Series Ръководство
Намиране на дестинации
Планиране на
пътуване
Вие може да ползвате Trip Planner
за да създадете и запишете
пътуване с много дестинации.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Натиснете .
3. Натиснете Select Start
Location.
4. Изберете място (стр. 6).
5. Натиснете Select.
6. Натиснете
за да добавите
следващо място.
7. Натиснете Select.
8. Повторете стъпки 4–6 за да
добавите още дестинации в
пътуването си.
9. Натиснете Next.
10. Въведете име.
11. Натиснете Done.
nüvi 3700 Series Ръководство
Навигация към записано
пътуване
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете пътуването.
3. Натиснете Go!.
Редактиране на пътуване
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете записано пътуване.
3. Натиснете .
4. Изберете опция:
• Натиснете Rename Trip за
да редактирате името.
• Натиснете Edit Destinations
за добав./изтрив. на места.
• Натиснете Delete Trip за да
изтриете пътуването.
• Натиснете Optimize Order
за да оптимизирате реда.
15
Намиране на дестинации
Бутони на картата
1. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
2. Натиснете къде да е по картата.
• Натиснете
и
за да
смените мащаба.
• Натиснете
за да сменяте
2D и 3D изгледи.
• Натиснете
за да
завъртите изгледа.
Разглеждане на карта с
досокване на екрана
• Натиснете място на картата
за да го изберете.
До мястото се явява
информационна кутийка за
него.
• Натиснете и плъзнете
картата, за да видите други
части от нея.
16
• Кликнете двукратно по
картата, за да увеличите
мащаба и центрирате
мястото.
• Докоснете две близки до
центъра точки и плъзнете
пръстите си, отдалечавайки
ги, за увеличение на мащаба
• Докоснете две далечни
точки и плъзнете пръстите
си към центъра, за
намаление на мащаба.
• Докоснете с два пръста и ги
плъзнете надолу за смяна на
изгледа към птичи поглед.
• Докоснете с два пръста и ги
плъзнете нагоре за смяна на
изгледа към теренен.
• Докоснете с два пръста и
плъзнете наляво / надясно,
за да завъртите картата.
nüvi 3700 Series Ръководство
Намиране на дестинации
Намиране на място с
ползване на картата
1. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
2. Натиснете мястото.
До него се явява
информационна кутийка.
3. Кликнете по нея.
4. Изберете:
• Натиснете
> Save.
5. Натиснете Go!.
nüvi 3700 Series Ръководство
Установяване на
симулирано място
Вие може да ползвате GPS
симулатора за да изберете друго
място, близо до което да търсите
интересни обекти. Това може да
Ви е от полза при планиране на
пътуване.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > GPS
Simulator > On.
2. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
3. Натиснете място от картата.
4. Натиснете
> Set Location.
17
Намиране на дестинации
Въвеждане на
координати
Ако знаете географските
координати на дестинацията, Вие
може да ги въведете и навигирате
към нея. Функцията е много
полезна при geocaching.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Coordinates.
2. Натиснете поле и въведете
координатите.
3. Натиснете View on Map.
4. Натиснете Go!.
Смяна на формата на
координатите в картата
1. В главно меню натиснете
Where To? > Coordinates >
Format.
2. Изберете формат.
18
Фото навигация
Вие може да си качите в уреда
снимки с информация за
местоположението и да навигирате
натам..
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 45).
2. Идете на http://connect.garmin.
com/photos.
3. Следвайте инструкциите
в страницата и си свалете
снимки.
4. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites >
Photos.
Явява се списък снимки с
местоположение на всяка.
5. Натиснете по снимка.
6. Натиснете Go!.
nüvi 3700 Series Ръководство
Изговаряне на команди
Изговаряне на
команди
За гласовите команди
БЕЛЕЖКА: Функцията не е
достъпна на всички езици и във
всички региони. Тя е достъпна на
някои модели навигации.
Гласовите команди позволяват да
ползвате уреда, като му казвате
думите, които виждате на екрана
или изговаряте обичайни команди.
Менюто на гласовите команди има
списък с възможните за ползване
команди.
Въвеждане на фраза за
стартиране
Фразата за стартиране е дума
или израз, които казвате, за да
активирате менюто гласови
команди. По подразбиране фазата
за стартиране е Voice Command.
1. В главно меню натиснете Tools
> Voice Command > Customize
Phrase.
2. Въведете фраза за стартиране.
3. Натиснете Done.
Активиране на гласови
команди
Произнесете фразата за
стартиране.
Явява се менюто за гласови
команди.
nüvi 3700 Series Ръководство
19
Изговаряне на команди
Съвети за ползване на
гласови команди
• Произнасяйте с обичайния
си глас, обърнати към уреда.
• Казвайте командите така,
както се явяват на екрана.
• Отгораряйте на гласовите
съобщения от уреда, ако се
налага.
• За да не активирате без
да искате функцията,
въведете по-дълга фраза за
активиране.
• Кажете Exit за да напуснете
функцията.
Навигация към
популярни места с
гласови команди
Вие може да кажете имената на
много популярни, добре известни
места.
20
1. Произнесете фразата за
активиране.
2. Кажете Find by Name.
3. Чуйте отговора на уреда и
кажете името на мястото.
Явява се списък с местата.
4. Кажете реда на обекта.
“Line 1”
5. Кажете опция:
• Кажете Navigate за да
стартирате навигация.
nüvi 3700 Series Ръководство
Изговаряне на команди
• Кажете Call за да
позвъните, ако сте свързал
телефона си с уреда.
командата Ви.
• Изчакайте докато се появи
зелена иконка
и
произнесете командата.
Казване на адрес
1. Кажете Voice Command.
2. Кажете Find Address.
3. Следвайте екранните
инструкции.
За иконките и тоновете
• Уредът издава два тона когато
влиза и излеза от режим
гласови команди.
• Червена иконка
се явява
горе в дясно на екрана, когато
уредът не е готов да приеме
nüvi 3700 Series Ръководство
21
За страници карта
За страници карта
Гледане на карта при
навигация
бележка
В никакъв случай Garmin и
дилърите му не са отговорни за
инциденти, глоби или всякакви
пътни ситуации, които произтичат
от ползване, неползване или
незнание при ползване на наш
продукт, както и от ползване на
дефектен продукт.
Вашият маршрут е изобразен в
лилаво. Дестинацията е означена с
карирано флагче.
Докато пътувате, уредът Ви води
към дестинацията с гласови
команди, стрелки по картата и
напътствия горе на картата. Ако
излезете от оригиналния маршрут,
уредът преизчислява маршрут и
22
Ви дава нови напътствия.
Иконка с ограничението на
скоростта може да се яви на
екрана ако се движите по главни
пътища.
Ползване на
навигационната карта
➊
➋
➌
➏
➍
➎
➐
➊ Натиснете за да видите
➋
➌
следващия завой.
Индикаторът Ви показва в коя
лента трябва да сте с оглед
следващата маневра.
Натиснете за да видите
списъка със завои.
Натиснете за смяна на мащаба.
nüvi 3700 Series Ръководство
За страници карта
➍ Натиснете за да се върнете в
➎
➏
➐
главно меню.
Натиснете за да видите
различни полета с данни.
Натиснете за да видите
информация за мястото Ви.
Натиснете за да видите
информация за пътуването.
За myTrends™
Когато функция myTrends е
позволена, горе на навигационния
бар на картата автоматично
се явяват очакваното време на
пристигане и трафик информация
за най-честите Ви дестинации,
напр. работно място и др.
Позволяване на myTrends
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
myTrends > Enabled.
Преглед на
информацията за
пътуването Ви
Страницата за пътна информация
дава статистика на пътуването.
СЪВЕТ: Ако спирате често,
оставете уреда включен, за да е
по-точен в статистиката.
На картата натиснете полето
Speed.
Когато myTrends информацията
се яви, Вие може да натиснете
навигационния бар, за да видите
опции за маршрута за споменатата
дестинация.
nüvi 3700 Series Ръководство
23
За страници карта
Нулиране на пътната
информация
1. На картата натиснете поле
Speed.
2. Натиснете .
3. Изберете опция:
• Натиснете Reset Trip
Data за да нулирате
информацията на пътния
компютър.
• Натиснете Reset Max.
Speed за да нулирате
максималната скорост.
• Натиснете Reset Trip B за
да нулирате изминатото
разстояние.
24
Преглед на списъка
със завои
Когато навигирате по маршрут
Вие може да видите всички завои
и разстоянията между тях.
1. В картата натиснете текстовата
лента горе на картата.
2. Изберете опция:
• Изберете завой от списъка
за да видите следващия
завой.
> Show Map
• Натиснете
за да видите маршрута на
картата.
nüvi 3700 Series Ръководство
За страници карта
Преглед на следващия
завой
Преди да може да видите
следващия завой, Вие трябва да
навигирате по маршрут.
Функция Следващ завой показва
завоя на картата, разстоянието и
оставащото време до него.
Натиснете индикатора за завой
горе в левия ъгъл на картата.
nüvi 3700 Series Ръководство
Преглед на кръстопътя
Преди да може да видите
кръстопът, Вие трябва да
навигирате по маршрут.
На някои уреди кръстопътя
изглежда като комбинация от
предстоящото кръстовище и
лентата, в която трябва да сте.
На картата натиснете горния
ляв ъгъл на екрана.
25
За страници карта
Пешеходна
навигационна карта
➊
➋
➊
➌
➍
В пешеходен режим маршрута Ви
се изобразява на 2D карта.
➊ Натиснете за да преминавате
➋
➌
➍
26
през различните етапи на
маршрута.
Натиснете за да видите
описанието на маршрута.
Натиснете за да центрирате
картата спрямо текущото Ви
място.
Натиснете за да смените
мащаба.
Опции за градски транспорт
Ако имате инсталирани карти
cityXplorer maps, уредът изчислява
маршрут, ползвайки комбинация
от градски транспорт, напр.
автобус, метри и др., и ходене
пеша.
БЕЛЕЖКА: cityXplorer картите
не са включени в уреда. Вижте
http://my.garmin.com за да си
поръчате карти cityXplorer.
Иконки , , , , , и
показват навигационния метод
във всеки участък от маршрута.
Например, котаго видите ,
качете се на автобус на това място.
Черните точки на картата са
спирките на градския транспорт
по пътя Ви.
nüvi 3700 Series Ръководство
Hands-free разговори
Hands-free
разговори
Bluetooth технологията
осъществява безжична връзка
между две устройства, например
Вашите мобилен телефон и
навигация. За да видите дали
Вашия телефон с Bluetooth е
съвместим с уреда, идете на www.
garmin.com/bluetooth.
®
Свързване на
устройствата
Първия път, когато ползвате
двата уреда заедно, трябва да
осъществите връзка между тях
като ползвате PIN или парола.
Вашите телефон и навигация
трябва са са включени и в рамките
на 10м един от друг.
nüvi 3700 Series Ръководство
Свързване с използване на
телефонните настройки
Вие може да започнете
сдвояване от телефона си. Вижте
инструкциите на телефона.
1. В главно меню на уреда
натиснете Tools > Settings >
Bluetooth > Enabled.
2. Позволете Bluetooth на
телефона си.
БЕЛЕЖКА: Това може да
е меню, наречено Settings,
Bluetooth, Connections, или
Hands-free.
3. Потърсете Bluetooth
устрайства, ползвайки
телефона си.
4. Изберете уреда от списъка с
устройства.
5. Въведете Bluetooth PIN (1234)
в телефона.
27
Hands-free разговори
Свързване с използване на
настройките на nuvi
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Bluetooth >
Enabled.
2. Натиснете Tools > Settings >
Bluetooth > Add Phone.
3. Позволете Bluetooth на
телефона си.
4. Позволете Find Me/
Discoverable/Visible режим на
телефона.
БЕЛЕЖКА: Tова може да е
меню с име Settings, Bluetooth,
Connections, или Hands-free.
5. Натиснете OK на уреда.
6. Изберете телефона си от
списъка с устройства.
7. Натиснете Save.
8. Въведете Bluetooth PIN (1234)
в телефона си.
28
Съвети след свързване на
устройствата
• След първото сдвояване, двата
уреда се свързват автоматично
при всяко включване.
• Когато телефонът Ви е свързан
с навигацията, Вие сте готов за
разговори.
• Когато включите уреда, той
се опитва да се свърже с
последния телефон, с който сте
го сдвоили.
• Вие трябва да въведете в
телефона си опция да се
свързва автоматично към
навигацията, когато тя е
включена.
nüvi 3700 Series Ръководство
Hands-free разговори
Приемане на обаждане
• Натиснете Answer.
Микрофонът е отпред на уреда.
Говорете нормално.
• Натиснете Ignore за да
откажете обаждане.
Ползване на уреда по
време на разговор
• Натиснете Use Handset
за да изключите уреда, но
да останете в разговора,
ако искате да не Ви чуват
околните.
СЪВЕТ: За да ползвате
уреда, натиснете Use nüvi.
• Натиснете Mute за да
изключите звука от звънене.
При разговор се явява иконка .
В зависимост от екрана, показан
на уреда, иконката може да
изглежда различно.
Ползване на изчакване на
обаждане
Когато говорите и Ви звъннат (call
waiting), се явява прозорец.
1. В главно меню натиснете >
End Call.
2. Изберете опция:
• Натиснете Keypad за да
видите клавиатурата за
ползване на автоматични
системи, например гласова
поща.
• Натиснете Answer за да
отговорите на обаждането и да
задържите първото.
• Натиснете > Switch To.
• Натиснете End Call за да
затворите.
Това не прекъсва задържания
разговор.
nüvi 3700 Series Ръководство
29
Hands-free разговори
Позвъняване на обект
1. В главно меню натиснете
Phone > Points of Interest.
2. Потърсете обекта.
3. Натиснете Call.
Набиране на номер
1. В главно меню натиснете
Phone > Dial.
2. Въведете номера.
3. Натиснете Dial.
30
Въвеждане на Вашя
телефонен номер
Вие може да въведете телефонен
номер, на който искате уреда да
звънне, когато натиснете Call
Home.
1. В главно меню натиснете
Phone > Call Home.
2. Натиснете Enter Phone
Number.
3. Въведете номера.
4. Натиснете Done > Yes.
Уредът ще набира Вашия
домашен телефон.
nüvi 3700 Series Ръководство
Hands-free разговори
Позвъняване у дома
Преди да позвъните с ползване на
бутон Call Home, Вие трябва да
въведете номер (стр. 30).
В главно меню натиснете
Phone > Call Home.
Позвъняване с гласово
набиране
Проверка на статуса на
телефона
Вие може да проверите нивото на
батерията и силата на сигнала на
телефона си.
В главно меню натиснете
Phone > Phone Status.
Преди да звъните с гласово
набиране, Вие може би ще
трябва да научите телефона си да
разпознава гласовите Ви команди.
Прегледайте инструкциите на
телефона си.
1. В главно меню натиснете
Phone > Voice Dial.
2. Произнесете името на
контакта.
nüvi 3700 Series Ръководство
31
Ползване на Помощни
Ползване на
Помощни
Преглед на текущото
място
Ползвайте страница Where Am
I? за да видите информация за
текущото място. Тази функция е
полезна ако се налага да казвате по
спешност на службите къде сте.
В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?.
Намиране на близки
сервизи
1. В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?
2. Натиснете Hospitals, Police
Stations, или Fuel за да видите
най-близките места в тези
категории.
32
Ползване на Help
В главно меню натиснете
Tools > Help за да видите
информация за ползване на
уреда.
Търсене на теми в Help
В главно меню натиснете Tools
> Help.
За ecoRoute™
Опция ecoRoute изчислява разхода
на гориво, отделянето на въглерод,
стойността на горивото до
дестинацията, и предлага помощ
за подобряване на ефективността.
Данните на ecoRoute са прогнозни.
Те не се отчитат от автомобила
Ви. За да получите по-точни
отчети на база Вашия автомобил и
шофьорски навици, калибрирайте
разхода на гориво (стр. 33).
nüvi 3700 Series Ръководство
Ползване на Помощни
Ползване на ecoRoute
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. IАко се налага, въведете
информация за горивото и
километража.
Първия път при ползване на
ecoRoute трябва да въведете
информация за автомобила си.
Калибриране на разхода на
гориво
Калибрирайте разхода на гориво,
за да получите по-точни отчети
на база автомобила и навиците
Ви. Калибрирайте при пълнене на
резервоара.
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > At the Pump.
2. Въведете цената на горивото.
3. Въведете количеството
ползвано гориво от последното
пълнене на резервоара.
nüvi 3700 Series Ръководство
4. Въведете разстоянието, което
сте преминал от последното
пълнене.
5. Натиснете Next.
Уредът изчислява средния
разход.
Намаляване на разхода
ecoChallenge Ви помага да
намалите разхода на гориво, като
оценява Вашите шофюорски
навици. Повече точки в
ecoChallenge значи повече
спестено гориво. ecoChallenge
събира данни и изчислява точки
винаги, когато навигацията се
движи и е в режим автомобил.
автомобила Ви се движи и е в
режим автомобил.
Преглед на точките в
ecoChallenge
В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > ecoChallenge.
33
Ползване на Помощни
За точките в ecoChallenge
Цвета на листото на иконката
на ecoChallenge се сменя в
зависимост от представянето Ви.
Скриване на ecoChallenge
резултата от картата
В главно меню натиснете >
> Settings > Hide.
Overall—показва средна скорост,
ускорение и спиране.
Нулеране на ecoChallenge
В главно меню натиснете >
> Reset.
Speed—показва резултата при
каране с оптималната скорост за
Вашия автомобил (70-95 km/h за
повечето автомобили).
Acceleration—показва резултата
за меко и постепенно ускоряване.
Вие губите точки при бързо
ускоряване.
Braking—показва резултата за
меко и постепенно спиране. Вие
губите точки при рязко натискане
на спирачки.
34
Преглед на
информацията за
икономия на гориво
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Fuel Economy.
2. Натиснете по секция или
графика, за да я увеличите.
nüvi 3700 Series Ръководство
Ползване на Помощни
Настройка на профила на
автомобила
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Vehicle Profile.
2. Изберете опция за ръчна
настройка на параметрите.
• Fuel Type
• City Fuel Economy
• Hwy. Fuel Economy
• Fuel Price
СЪВЕТ: Най-добре е да
калибрирате разхода (стр. 33).
За Mileage Report
Mileage отчета дава разстоянието,
времето, средните разход и цена на
гориво до дестинацията.
Такъв отчет се прави за всеки
маршрут. Ако сперета навигация,
отчет се прави за навигираното
разстояние.
nüvi 3700 Series Ръководство
Преглед на Mileage Report
Вие може да прегледате записан
отчет. Вие може и да ги получавате
в Reports директорията на
драйвера на уреда Ви (стр. 45).
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Mileage Report.
2. Изберете отчет.
Преглед на съвети за
шофиране
В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Tips.
Нулиране на ecoRoute
данни
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. Изберете категория.
3. Натиснете
> Reset.
35
Ползване на Помощни
Ползване на Picture
Viewer (преглед снимки)
Поставяне на снимка за
фон
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
2. Натиснете по снимка.
3. Натиснете
> Set as
Wallpaper.
1. Натиснете Tools > Picture
Viewer.
• Натиснете по стрелките за
да минете на друга снимка.
• Натиснете по снимката, за
да я увеличите.
• Натиснете за да видите
слайд шоу.
Натиснете къде да е по
екрана, за да спрете слайд
шоу.
Изтриване на снимки
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
2. Изберете снимка.
3. Натиснете
> Delete > Yes.
Ползвайте програма Преглед на
снимки, за да разгледате снимки
от паметта на nüvi или SD картата.
На стр. 45 ще видите повече за
това как се качват снимки.
36
Ползване на световен
часовник (World Clock)
1. В главно меню натиснете Tools
> World Clock.
2. Натиснете по име на град.
3. Въведете име на град.
4. Натиснете Done.
5. Изберете град ако трябва.
nüvi 3700 Series Ръководство
Ползване на Помощни
Преглед на световната
карта
В главно меню натиснете Tools
> World Clock > .
Нощните часове се явяват като
сенчеста зона.
Ползване на
калкулатор
В главно меню натиснете Tools
> Calculator.
Снимане на екрана
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Display >
Screenshot.
2. Натиснете Enabled.
3. Натиснете за да направите
снимка.
Файле се записва в screenshots
директорията (стр. 45).
nüvi 3700 Series Ръководство
Ползване на
конвертора за мерни
единици
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Натиснете кутийката с мерната
единица.
3. Изберете мерна единица.
4. Натиснете Save.
Явяват се две мерни единици.
5. Натиснете по тази, която ще
сменяте.
6. Изберете мерна единица.
7. Натиснете Done.
8. Повторете 5–6, ако е нужно.
9. Въведете стойност.
10. Натиснете Done.
37
Ползване на Помощни
Ръчно въвеждане на
курсове на валути
Вие може ръчно да въведете
валутни курсове, за да имате
винаги най-актуална информация.
10. Натиснете Done.
11. Повторете стъпки 8–9, ако е
нужно.
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Натиснете по кутийката с
изброена валута.
3. Изберете Currency.
4. Натиснете Save.
5. Натиснете по кутийката на
валутата.
6. Изберете валутата, която искате
да обновите.
7. Повторете стъпки 3–6 за да
изберете валутата, към която
ще обръщате, ако е нужно.
8. Натиснете кутийката под
валутата.
9. Въведете нова стойност.
38
nüvi 3700 Series Ръководство
Трафик
Трафик
бележка: Garmin не е
отговорен за верността на
трафик информацията.
nüvi може да получава FM
TMC (Traffic Message Channel)
трафик информация или MSN®
Direct трафик в зависимост от
приемника, свързан към него nüvi.
Идете на www.garmin.com/traffic
или www.garmin.com за повече
информация.
FM TMC трафик приемникът,
който е интегриран в кабела
за захранване от автомобил, е
включен в някои пакети навигации
и е допълнителен аксесоар за
други.
nüvi 3700 Series Ръководство
Трафик приемник
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌ ➍
➎
Mini-USB конектор
Вътешна антена
Захранващ LED
Конектор за външна антена
Адаптер за захранване
Активиране на
абонамент
Не е необходимо да активирате
абонамента от Вашия FM трафик
приемник. Той се активира
автоматично след позициониране
на nüvi и получаване на трафик
сигнал.
39
Трафик
Приемане на трафик
информация
За да получавате трафик
информация, трябва:
1. Трафик приемника да е сързан
с nüvi.
2. Трафик приевника и nüvi
трябва да са свързани към
външно зареждане.
бележка: Отопляеми
(метализирани) стъкла могат да
намалят приемането на трафик.
За трафик иконката
Когато получавате трафик
информация, на картата се явява
трафик иконка. Трафик иконката
сменя цвета си в зависимост от
трафик условията.
Цвят Описание
Зелен Ниска
трудност на
преминаване
Жълт Средна
трудност на
преминаване
Червен
Сив
40
Значение
Трафикът върви
нормално.
Трафикът
върви, но има
закъснение.
Има средно
натрупване.
Висока
Трафикът
трудност на не се движи
преминаване или се движи
много бавно.
Има голямо
закъснение.
Няма данни Няма трафик
информация.
nüvi 3700 Series Ръководство
Трафик
Трафик по маршрута
Преглед на трафик
картата
При изчисляване на маршрута
Ви, nüvi отчита текущия трафик
и автоматично оптимизира
маршрута за най-кратко време.
Ако по маршрута Ви се явят
няколко трафик закъснения,
nüvi автоматично рекалкулира
маршрута.
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic Map.
Ако няма по-добра алтернатива,
уредът може да Ви навигира през
трафика.
Търсене на
закъсненията
Ръчно избягване на
трафика по маршрута Ви
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic On Route.
3. При необходимост натиснете
по стрелките, за да видите
други забавяния по маршрута
Ви.
4. Натиснете Avoid.
nüvi 3700 Series Ръководство
Трафик картата показва цветно
кодиран трафик поток и
закъсненията по близките до Вас
пътища.
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic Search за
да видите списък от пътища и
закъсненията по тях.
3. Натиснете елемент от списъка,
за да видите закъсненията.
4. Ако има повече от едно
закъснения, натисн. стрелката,
за да видите останалите.
41
Трафик
Добавяне на абонамент
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic.
2. Изберете опция:
• За неамерикански уреди
натиснете Subscriptions
> .
• За американски натиснете
.
3. Запишете си ID номера на FM
трафик приемника.
4. Идете на www.garmin.com/
fmtraffic за да поръчате
абонамент и вземете
25-символен код.
5. Натиснете Next на уреда.
6. Въредете кода.
7. Натиснете Done.
Абонаментния код не може да
се ползва повторно. При всяко
подновяване на сервиза се изисква
нов код. Ако имате повече FM
42
трафик приемници, трябва да
получите код за всеки един.
За Офертите
В САЩ може да получавате
реклами по трафик приемника.
Трафик приемника трябва да е
свързан с външно захранване и
трябва да сте в зона, в която се
праща трафик информаия.
Когато на екрана се яви оферта,
натиснете върху нея, за да видите
най-близкото място, където се
предлага продукта.
Вижте нашата политика за
поверителност на www.garmin.
com/products/privacy за важна
информация за поверителността.
nüvi 3700 Series Ръководство
Преглед на оферти
Трафик
 ВНИМАНИЕ
Не се опитвайте да пишете кодове
на купони при шофиране.
1. Кликнете на офертата, която се
явява на екрана, за да видите
най-близкото място, на което се
предлага тя.
2. Ако офертата съдържа иконка,
кликнете на иконката на
страница Go! за да получите
купон код.
3. Запишете си кода и го
представете, когато стигнете до
мястото.
nüvi 3700 Series Ръководство
Преглед на списъка с
оферти
В главно меню натиснете Tools
> Offers.
Забраняване на трафик
информация и оферти
Преди да може да забраните
офертите, Вие трябва да забраните
трафик информацията.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic.
2. Изберете Disabled.
43
Управление на данни
Управление на
данни
Вие може да запаметите JPEG
файлове във вътрешната памет или
на SD карта на nüvi.
бележка: nüvi не е
съвместимо с Windows® 95, 98,
Me, Windows NT®, и Mac® OS
10.3 и по-стари.
Поддържани файлове
JPEG и JPG файлове: стр. 36.
Карти и GPX файлове с точки от
MapSource®: виж стр. 61.
GPI потребителски POI файлове от
Garmin POI Loader: виж стр. 62.
44
За картите памет
Вие може да си купите карта памет
от всеки магазин за електроника
и компютри или да си поръчате
от нас памет с предварително
инсталирани MapSource карти. В
допълнение картата памет може
да се използва за съхранямане
на файлове като карти, снимки,
geocache точки, маршрути, точки
или потребителски интересни
обекти POI.
Инсталиране на карта памет
1. Поставете картата в слота
отдясно на уреда.
2. Натиснете я докато кликне.
nüvi 3700 Series Ръководство
Управление на данни
Свързване на уреда с
компютър
1. Свържете USB кабела към USB
порта на компютъра Ви.
2. Свържете micro-B конектора
към устройството.
Явява се опция за инсталиране
на myGarmin Agent™. Този
сервиз следи USB портовете на
компютъра и Ви улеснява при
проверка за ъпдейти (стр. 63).
micro-B конектор
3. Свържете по-широкия край
на кабела към USB порта на
компютъра.
nüvi 3700 Series Ръководство
Уредът и картата памет се
явяват като отстраняеми
драйвери в My Computer
в Windows и като mounted
volumes на Mac компютри.
БЕЛЕЖКА: Някои компютри
с много мрежови двайвери не
могат да изобразят nüvi. Вижте
Help файла на операционната Ви
система.
Трансфер на файлове
1.
2.
3.
4.
Потърсете файл на компютъра.
Идете на него.
Кликнете Edit > Copy.
Отворете “Garmin” или memory
card.
5. Изберете Edit > Paste.
Файлът се явява в списък от
файлове в паметта на уреда или
на картата.
45
Управление на данни
6. Повторете стъпки 1–5 за
трансфер на други файлове.
Отстраняване на USB кабел
1. Направете следното:
• За Windows, кликнете на
на системния
иконка
ред.
• За Mac, плъзнете иконката в
Trash .
2. Отстранете кабела от
компютъра си.
46
Изтриване на файлове
бележка
Ако не знаете предназначението на
файл, НЕ ГО ТРИЙТЕ. Уредът има
важни системни файлове, които не
трябва да се трият.
1. Отворете “Garmin”.
2. При необходимост отворете
директория.
3. Изберете файл.
4. Натиснете клавиша Delete на
клавиатурата на компютъра.
nüvi 3700 Series Ръководство
Персонализиране на уреда
Персонализиране
на уреда
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings.
2. Натиснете категория.
3. Натиснете на настройка, за да я
смените.
Системни настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > System.
• GPS Simulator—спира
приемане на GPS сигнали и
запазва енергията в батерията.
nüvi 3700 Series Ръководство
• Units—сменя мерните единици
за разстояние.
• Time Format—сменя формата
на часа между 12-часово и 24часово изобразяване.
• Current Time—позволява да
смените ръчно часа.
• Safe Mode—забранява
функциите, които изискват
вниманието на шофьора.
• Garmin Lock—заключва уреда
(стр. 57).
• About—показва версията на
софтуера, ID ноера на уреда и
още информация за софтуер.
БЕЛЕЖКА: Вие се нуждаете
от тази информация при
регистриране на уреда или
поръчка на карти (стр. 61).
• Лицензно споразумение на
краен потребител
47
Персонализиране на уреда
Възстановяване на
системните настройки
В главно меню натиснете Tools
> Settings > System >
>
Restore.
Настройки за
автомобилна
навигация
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Automobile.
• nüRoute™ (стр. 50)
• Map Detail—установява
се нивото на детайлност
на картата. Повече детайли
забавят преначертаването на
картата.
48
• Map View—установява се
перспективата на картата
(стр. 49).
• Map Theme—сменя цветовете
на данните в картата.
• Map Data Layout—сменя
количеството на видимите
данни на картата.
• Vehicle—сменя иконката, която
показва Вашето положение
върху картата. Идете на www.
garmingarage.com за повече
иконки.
• Изминат път
◦◦ Show on Map—показва
върху картата изминатия от
Вас път.
◦◦ Clear Trip Log
nüvi 3700 Series Ръководство
Персонализиране на уреда
Смяна на перспективата на
картата
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Automobile > Map View.
2. Изберете опция:
• Натиснете Track Up за да
видите картата в 2D, като
Вашето движение е нагоре.
• Натиснете North Up за да
видите картата в 2D със
Север нагоре.
• Натиснете 3-D за да видите
картата в три дименсии.
Пешеходни
навигационни
настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Navigation > Pedestrian.
• Limit Walking—контролира
колко да е ходенето пеша.
• Public Transit—отбягва
посочен вид транспорт.
• Trip Log—показва следата на
движението Ви по картата.
Избягване на видове
транспорт
БЕЛЕЖКА: Видове транспорт
може да избирате при инсталирана
карта cityXplorer (стр. 26).
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Pedestrian > Public Transit.
2. Изберете транспорта, който
искате да избегнете.
nüvi 3700 Series Ръководство
49
Персонализиране на уреда
Предпочитания за
маршрут
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Calculation Mode.
Изчисляването на маршрута е на
база скоростта и ускорението,
възможни за пътя, за дадения
маршрут.
• Faster Time—пътят е най-бърз
за шофиране, но разстоянието
може и да е по-дълго.
• Shorter Distance—пътят е
най-краткия, но времето за
шофиране може да е по-дълго.
• Less Fuel—маршрут с наймалък разход на гориво.
• Off Road—изчислява маршрут
от-точка-до-точка (без пътища).
50
Избягване на особености по
пътя
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Avoidances.
2. Изберете какво да избягвате по
пътя.
3. Натиснете Save.
За trafficTrends™
Когато опцията trafficTrends е
позволена, уредът ползва трафик
информация от предишни
маршрути за изчисляване на
по-ефективен маршрут. Може да
се изчислят различни маршрути
за различно време на деня и
седмицата в зависимост от
трафика.
nüvi 3700 Series Ръководство
Персонализиране на уреда
Позволяване на trafficTrends
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
trafficTrends.
2. Изберете Enabled.
Възстановяване на
оригиналните навигационни
настройки
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation >
>
Restore.
Настройки на екрана
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Display.
• Brightness—сменя яркостта
на екрана. По-ниската яркост
пести батерия.
• Display Timeout—времето,
след което екранът се
дезактивира, ако не ползвате.
• Screenshot—позволява да
правите снимки на екрана
(стр. 37).
Възстановяване на
оригиналните настройки на
екрана
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation >
>
Restore.
• Color Mode—светъл фон
(Day) и тъмен фон (Night) или
автоматично превключване
между двете в зависимост от
изгрева и залеза на Вашето
местоположение (Auto).
nüvi 3700 Series Ръководство
51
Персонализиране на уреда
Избор на език
Информация в картата
• Voice Language—език за
гласови команди.
• Text Language—език за
екранни текстове.
БЕЛЕЖКА: Смяната на
езика за текст не сменя езика
на данните, въведени от
потребителя или езика на
картата.
• Keyboard Language—език за
клавиатура.
• Keyboard Layout—
разположение на буквите.
Позволяване на карти
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
2. Натиснете по картата.
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Language.
Възстановяване на
оригиналните настройки за
език
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Language >
>
Restore.
52
В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
Bluetooth настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Bluetooth.
• Add Phone или Phone—вижте
(стр. 53).
• Bluetooth—позволява Bluetooth
Иконка се явява в главно
меню, ако Bluetooth е включен.
nüvi 3700 Series Ръководство
Персонализиране на уреда
• Friendly Name—позволява да
въведете приятелско име, което
идентифицира Вашето nüvi на
уреди с Bluetooth.
Управление на списъка с
уреди с Bluetooth
Вие може да добавяте, прекъсвате
или изтривате телефони, които
открива Вашето изделие при
позволен Bluetooth.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Bluetooth > Phone.
2. Изберете опция:
• Изберете телефона, с който
ще свързвате.
• Натиснете за да го
добавите към менюто.
• Натиснете за да изтриете
телефон от паметта на уреда
• Натиснете None за да
изчистите текущата връзка.
nüvi 3700 Series Ръководство
Възстановяване на
оригиналните Bluetooth
настройки
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Bluetooth >
>
Restore.
Позволяване на Traffic
Трафик приемникът е включен в
някои комплекти.
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > Traffic >
Enabled.
За Traffic абонаментите
Вие може да си поръчате
допълнителни абонаменти. Идете
на www.garmin.com/fmtraffic.
Преглед на Traffic
абонаменти
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Traffic >
Subscriptions.
53
Персонализиране на уреда
Възстановяване на
оригиналните трафик
настройки
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > >
Restore.
Възстановяване на
всички оригинални
настройки
В главно меню натиснете Tools
> Settings > > Restore > Yes.
54
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
Допълнение
За GPS сигналите
nüvi трябва да получи GPS
сигнали, за да може да навигирате
с него. Ако сте в помещение, близо
до високи сгради или дървета, в
гараж, Вашето nüvi може и да не
получи сигнали. Излезте навън,
на открито, далеч от високи
препятствия, особено ако за първи
път включвате nüvi.
Когато nüvi локализира сателитни
сигнали, барчетата на главно меню
за силата на сигналите са зелени
Ако загуби сигнали, те
стават червени или липсват
Грижа за Вашия уред
• Избягвайте да го изтървате на
земята и да го карате да работи
в среда със силни удари и
вибрации.
• Не го поставяйте във вода.
Контактът с вода ще го
повреди.
• Не съхранявайте уреда на
места с продължителни
екстремни температури, защото
това може да го повреди
трайно.
• Никога не ползвайте твърди
или остри предмети за
натискане по екрана, това може
да го повреди или счупи.
За повече информация за GPS,
идете на www.garmin.com/
aboutGPS.
nüvi 3700 Series Ръководство
55
Допълнение
Почистване на корпуса
бележка
Избягвайте химични вещества
и разтвори, те може да повредят
пластмасовите части.
1. Почистете корпуса (не екрана)
с кърпичка, навлажнена с мек
почистващ разтвор.
2. Подсушете корпуса.
Почистване на екрана
1. Ползвайте мека, чиста
кърпичка без власинки.
2. При необходимост ползвайте
вода, изопропиленов алкохол
или разтвор за почистване на
очила.
3. Намокрете кърпичката.
4. Леко почистете екрана с нея.
56
Избягване на кражба
• Не оставяйте уреда на видимо
място, когато не го ползвате.
• Изтрийте следата, която оставя
вакуумчето на предното стъкло
• Не оставяйте уреда в жабката.
• Регистрирайте уреда си на
http://my.garmin.com.
• Ползвайте функция Garmin
Lock (стр. 57).
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
Заключване на уреда
Garmin Lock е система против
кражба, която заключва уреда.
При всяко включване, Вие трябва
да въведете PIN или да отидете на
“сигурно място”.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > Garmin
Lock > Lock Device.
Явява се меню Garmin Lock.
2. Натиснете Enabled.
3. Въведете двукратно 4-цифрен
PIN.
4. Идете на “сигурно място”.
5. Натиснете Set.
Смяна на Garmin Lock PIN
1. В меню Garmin Lock, натиснете
Change PIN.
2. Въведете двукратно 4-цифрен
PIN.
nüvi 3700 Series Ръководство
Смяна на сигурно място
1. В меню Garmin Lock, натиснете
Security Location.
2. Идете на сигурно място.
3. Натиснете Set.
За сигурното място
Какво е “сигурно място”?
Сигурното място трябва да е
такова, към което се връщате
често, например Вашия дом. Ако
nüvi е получил сателитни сигнали
и Вие сте на сигурното място, не
се нуждаете от въвеждане на PIN.
БЕЛЕЖКА: Ако забравите
Вашия PIN и Вашето сигурно
място, Вие ТРЯБВА да пратите
Вашето nüvi в Garmin, за да го
отключат. Вие ТРЯБВА да пратите
валидна регистрация на продукта и
доказателство за покупка. .
57
Допълнение
Обновяване на
софтуер
1. Свържете уреда с компютър с
micro-B кабела (стр. 45).
Отваря се меню AutoPlay.
2. Изберете опция:
• Ако ползвате PC, кликнете
два пъти на за да отворите
страницата за сваляне на
myGarmin Agent.
• Ако сте на Mac, идете на www.
garmin.com/agent.
• Ако AutoPlay не се отвори,
идете на www.garmin.com/agent
3. Следвайте екранните
инструкции.
След инсталиране на myGarmin
Agent, отворете myDashboard
когато свържете уреда с
компютъра.
58
myDashboard проверява софтуера
и Ви предлага обновяване, ако има
такова, както и друга информация.
Изтриване на
потребителски данни
1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте екрана
долу в дясно.
3. Задръжте, докато се яви pop-up
екран.
4. Натиснете Yes за да изчистите
всички данни.
Възстановяват се всички
оригинални настройки. Всичко,
записано от Вас, се изтрива.
Информация за батерия
Иконка
показва статуса на
вътрешната батерия.
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
За да повишите точността на
индикатора за батерията, напълно
я разредете и заредете. Не
прекъсвайте захранването.
Удължаване живота на
батерията
• Кратко натиснете Рower за да
заключите екрана и уреда да
премине в режим заспиване.
• В главно меню натиснете
Tools > Settings > Display >
Brightness за да изключите
осветлението.
• В главно меню натиснете Tools
> Settings > Display > Display
Timeout да намалите времето
за осветяване.
• Не оставяйте уреда на
директно слънце.
• Не оставяйте уреда дълго на
висока темперагура.
nüvi 3700 Series Ръководство
Смяна на бушон на
захранващия кабел
бележка
При смяна на бушон внимавайте
да не загубите малките елементи и
ги върнете където са били. Иначе
кабелът няма да работи
Ако зарядното не
работи, сменете
бушона, който се
намира в края на
адаптера.
Крайно
парче
Среб.капаче
Бушон
1. С монета
бутнете
сребърното капаче и завъртете
монетата в посока обратна на
часовата стрелка на 1/4 оборот.
2. Махнете крайното парче,
сребърнотокапаче и бушона.
3. Поставете 2 A fast-blow бушон.
59
Допълнение
4. Проверете дали сребърното
капаче е върнато в крайното
парче.
С използване на монета,
върнете крайното парче.
Монтиране на таблото
бележка
Монтажното дискче е с много
здраво лепило и на практика е
неотстранимо след залепяне.
Ползвайте монтажното дискче от
комплекта, за да поставите уреда
на табло ако е забранено на предно
стъкло.
1. Почиктете и подсушете таблото
на мястото, което сте избрали.
2. Отстранете защитния слой на
лепилото отдолу на дискчето.
3. Поставете дискчето на таблото.
4. Отстранете защитното фолио
отгоре на дискчето..
60
5. Монтирайте вакуумчето на
дискчето.
6. Завъртете палеца на
монтажното към дискчето.
Сваляне на уреда,
адаптера и монтажното
Сваляне на уреда от
адаптера
1. Натиснете нагоре табчето горе
на адаптера.
2. Наклонете уреда напред.
Сваляне на адаптера от
монтажното
1. Завъртете адаптера надясно
или наляво.
2. Натиснете леко, докато отвора
на монтажното пусне топчето
отзад на монтажното.
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
Сваляне на вакуумчето от
предното стъкло
1. Дръпнете палеца на вакуумчето
към Вас.
2. Дръпнете вакуумчето към Вас.
nüMaps Guarantee™
За да получите еднократно найновата карта на Garmin (ако има
такава при покупката на уреда Ви),
регистрирайте уреда си на http://
my.garmin.com в рамките на 60 дни
от локализирането на спътници
при шофиране на кола с уреда. Ако
сте се регистрирал по телефон или
след 60 дни, Вие няма да получите
най-новата карта на Garmin. За
повече информация посетете www.
garmin.com/numaps.
nüvi 3700 Series Ръководство
nüMaps Lifetime™ След еднократно плащане Вие
може да получавате докато
имате уреда по 4 обновявания на
година всяка година. За повече
информация идете на www
.garmin.com, и кликнете на Maps.
Поръчване на
допълнителни карти
Вие може да поръчате
допълнителни карти за Вашия
уред.
1. Идете на страницата на Вашия
продукт на сайта на Garmin
(www.garmin.com).
2. Кликнете на Maps.
3. Следвайте екранните
инструкции.
61
Допълнение
За Extras
Вие може да си свалите
допълнителни елементи, например
потребителски интересни обекти
POI, от www.garmin.com.
Потребителските POI са точки
от картата. Те може да съдържат
предупреждения, ако сте близо до
такава точка, или ако карата побързо от позволеното например в
района на камера.
Вие може да създадете или да
си свалите POI списъци и да ги
инсталирате в уреда чрез POI
Loader софтуера от www.garmin.
com. Вижте POI Loader Help файла
за повече информация.
Намиране на екстри
1. В главно меню натиснете
Where To? > Extras.
2. Изберете категория.
62
Камери
 внимание
Garmin не носи отговорност за
точността или последствията
от ползване на бази данни с
потребителски точки или камери.
В някои региони има бази
данни с камери. Идете на http://
my.garmin.com за да проверите.
За тези райони уредът има база
данни с хиляди камери. Вашият
уред Ви предупреждава, когато
наближавате камера и може да
алармира, ако карате твърде бързо.
Данните се обновяват най-малко
седмично, така че Вие винаги
имате достъп до най-последната
информация.
Вие може да поръчате нов регион
или да разширите съществуващия
абонамент по всяко време. Всеки
регион, който си поръчвате, има
определена продължителност.
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
Свързване с
продуктовата
поддръжка на Garmin
Вие може да се свържете с
продуктовата поддръжка на
Garmin ако имате въпроси за
продукта си.
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или позвънете на
Garmin USA на телефон (913)
397.8200 или (800) 800.1020.
• В UK, свържете се с Garmin
(Europe) Ltd. на телефон 0808
2380000.
• В Europe, идете на www.garmin
.com/support и кликнете
Contact Support за
информация за Вашата
държава или позвънете на
Garmin (Europe) Ltd. на
телефон +44 (0) 870.8501241.
nüvi 3700 Series Ръководство
Регистриране на уреда
Вие може да регистрирате
myGarmin Agent.
1. Свържете уреда с компютър
чрез micro-B кабела (стр. 44).
Явява се иконката на меню
AutoPlay.
2. Кликнете двукратно за да
отворите страницата за сваляне
на myGarmin Agent.
3. Следвайте екранните
инструкции за инсталиране на
myGarmin.
4. Пазете оригиналната касова
бележка и/или фактура.
След като регистрирате продукта,
Вие може да се възползвате от
най-новите онлайн сервизи на
Garmin.
63
Допълнение
Спецификации
Размери
Тегло
Екран
Корпус
Работна
температура
Температура
за
зареждане
Интерфейс с
компютър
Операц.
система
Време за
зареждане
Захранване
64
4.79 × 2.85 × .35 in.
(13.5 × 8.6 × 1.5 cm)
4.14 oz. (117.5 g)
4.3” диагонал, 800 × 480
пиксела; 16.2 милиона
цвята; ярък WQVGA
TFT екран
Не е водоустойчив
(IPXO)
32°F–140°F (0°C–60°C)
Мощност
Продължит.
на работа
Батерия
GPS
приемник
Време за
позициониране*
10 W макс.
До 3 часа
Акумулаторна lithiumion
Високочувствителен с
HotFix
Топъл старт: <1 секунда
Студен старт: <38
секунди
След фабричен ресет:
<45 секунди
microSD™ карта
32°F–113°F (0°C–45°C)
Слот за
карта-памет
USB 2.0
* Средни времена за позициониране за
стационарен приемник с чист поглед
към небето.
Garmin
До 4 часа
Захранване от колата с
включения в комплекта
кабел с допълнителен
АС кабел от мрежата
nüvi 3700 Series Ръководство
Допълнение
Проблеми
Проблем
Уредът ми не
локализира спътници
Решение
• Убедете се, че GPS симулаторът е изключен.
• В главно меню натиснете Tools > Settings > System
> GPS Simulator > Off.
• Извадете устройството на открито далеч от високи
сгради и дървета.
• Останете на едно място няколко минути.
Вакуумчето пада от
• Почистете вакуумчето и предното стъкло спочистващ
предното стъкло.
разтвор.
• Почистете с чиста, суха кърпа.
• Монтирайте вакуумчето (стр. 2).
Уредът не се зарежда в • Проверете бушона на кабела за захранване от
автомобила ми.
автомобил (стр. 47).
• Включете двигателя, като сте проверили
предварително дали има ток в контакта на зарядното.
• Вашият уред се зарежда само при температури в
граници 32°F и 113°F (0°C и 45°C). Ако уредът е
поставен под директна слънчева светлина или на
горещо място, той не се зарежда.
Батерията се разрежда За да направите времето между две зареждания
много бързо.
максимално, изслючете осветлението на екрана (стр. 51).
Как да изтрия всички
1. Задръжте пръста си натиснат долу в дясно на екрана
потребителски данни?
на уреда, докато го включвате.
2. Задръжте пръста, докато се яви съобщение.
3. Натиснете Yes за да изтриете всички потребит.данни.
nüvi 3700 Series Ръководство
65
Допълнение
Индикаторът за
батерията не изглежда
верен
Как да поставя уреда
в USB mass storage
режим?
Разредете напълно уреда и го заредете напълно (без да
прекъсвате цикъла на зареждане).
Когато уредът е в режим USB mass storage, на екрана
му се явява картинка на уред, свързан с компютър.
Също, Вие ще видите два отстраняеми драйвера в My
Computer.
Уредът е свързан с
1. Отстранете USB кабела от компютъра.
компютър, но не влиза в 2. Изключете уреда.
режим mass storage.
3. Поставете USB кабела в USB порта на компютъра и
на уреда.
Уредът автоматично се включва и отива в режим
USB mass storage.
4. Убедете се, че уредът е включен в USB порт, а не
към USB hub.
Не мога да видя
Ако имате няколко мрежови драйвера на компютъра си,
драйвера на уреда в
Windows може да срещне проблеми при присвояване на
моите драйвери.
буква на драйвера на уреда. Прегледайте Help файла на
операционната система на компютъра си.
Телефонът ми не се
• В главно меню натиснете Tools > Settings >
свързва с уреда.
Bluetooth. Bluetooth полето трябва да е поставено
на Enabled.
• Вашият телефон трябва да бъде включен и на
разстояние под 10 m от уреда.
• Идете на www.garmin.com/bluetooth за повече помощ.
66
nüvi 3700 Series Ръководство
Тази българска версия на английското ръководство на nüvi 3700 Серия (Garmin part
number 190-01157-00, revision A) е направена за Ваше удобство. При необходимост
се консултирайте с най-новата версия на ръководството.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА НА ТОВА БЪЛГАРСКО
РЪКОВОДСТВО И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ,
ПРОИЗТИЧАЩА ОТ РАЗЧИТАНЕ НА НЕГО.
За последни безплатни обновявания на софтуера (без карти) за Вашите
Garmin продукти, посещавайте страницата на Garmin www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Юни 2011
190-01157-14 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising