Garmin | nuvi 465LMT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 465LMT snelstartgids

Garmin nuvi 465LMT snelstartgids
nüvi 465
®
snelstartgids
Uw nüvi bekijken
Uw nüvi gebruiken
➊ ➋
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
➏
Aan/uit-knop:
Schuif deze naar links om de nüvi in of uit te
schakelen; schuif deze naar rechts om het
scherm te vergrendelen.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
SD kaartuitsparing
Microfoon
Waarschuwing: dit product bevat een lithiumionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats
het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
2
➍ ➎
➐
➑ ➒ ➓
Mini-USBconnector
Luidspreker
➌
➒
➓
GPS-signaalsterkte
Bluetooth®-status
Gebruiksmodus—tik aan om te wisselen
tussen de gebruiksmodus Vrachtwagen
en Auto.
Batterijstatus
Huidige tijd—tik hierop om de
tijdsinstellingen te wijzigen.
Tik hierop om een bestemming te zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer het toestel
verbinding heeft met een compatibele
mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te passen.
Tik hierop om de hulpmiddelen te gebruiken.
nüvi 465 snelstartgids
Uw nüvi instellen
Bevestig de schijf met plakstrip en de
steun op uw dashboard
5. Klik de houder vast op de bevestigingsarm.
Houder
Let op: de permanente schijf met
kleefmiddel is zeer lastig te verwijderen.
1. Reinig en droog de plaats waar u de steun
wilt plaatsen.
2. Kies de schijf met kleefmiddel die u wilt
gebruiken en verwijder het beschermfolie
aan een kant.
Permanente schijf
Bevestigingsarm
6. Schuif de bevestigingsarm met de houder in
de steun.
Montage
voetstuk
Bevestigingsarm
met houder
3. Plaats de schijf met kleefmiddel op de
onderkant van de steun en verwijder
de beschermfolie aan de andere kant.
4. Plaats de steun zo dat de hendel voor de
vergrendeling aan uw kant zit. Plaats de steun
op het gereinigde plaats. Duw met enige
kracht de steun op het dashboard voor een
goede hechting.
nüvi 465 snelstartgids
7. Schuif de hendel voor de vergrendeling in de
vergrendelde stand.
Voordat u de ontvanger voor verkeersinformatie
monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie voor informatie over wetgeving op het
gebied van montage op de voorruit.
3
Uw nüvi bevestigen
1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de
achterkant van de nüvi.
2. Plaats de onderkant van uw nüvi in de
houder.
3. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze
vastklikt.
4. Sluit het andere uiteinde van de
voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en
het toestel is aangesloten, wordt het toestel
automatisch ingeschakeld.
5. Als u in Europa een ontvanger voor
verkeersinformatie gebruikt, sluit u de externe
antenne aan op de ontvanger en bevestigt u
deze met zuignappen aan de voorruit.
Als u een nieuwe route maakt, past uw nüvi
de route aan om deze af te stemmen op de
beperkingen van uw vrachtwagenprofiel.
Het is uw verantwoordelijkheid tijdens het rijden rekening
te houden met de hoogte, lengte, het gewicht en andere
belangrijke beperkingen van uw voertuig. Houd u altijd aan
de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het
wegdek tijdens het rijden.
Satellieten zoeken
Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg
van hoge gebouwen en bomen.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
geven de
minuten duren. De balken
satellietsterkte aan. Als ten minste één balk
groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.
Uw vrachtwagenprofiel invoeren
Zoeken naar speciale punten
1. Schakel uw nüvi in.
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Tik op Controleer vrachtwageninstellingen
> Nieuw.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Tik in elke categorie op de knop om gegevens
in te voeren.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
4. Tik op Bewaar.
5. Voer de naam in voor het profiel en tik op
Gereed.
4
nüvi 465 snelstartgids
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen op
de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u
van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent
de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe
instructies voor de route.
Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken. Het pictogram
maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich
op een grote weg bevindt.
➊
➊
Tik hierop om de pagina met afslagenlijst
weer te geven.
➌
Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer
te geven.
➍
➎
Tik hierop om in en uit te zoomen.
Tik hierop om routewaarschuwingen weer te
geven.
Tik hierop om de tripcomputer weer te
geven.
➋
➍
➎ ➏
➋
➌
➐
➏
Tik hierop om de pagina Volgende afslag
weer te geven of de pagina Gedetailleerde
waarschuwing.
➐
nüvi 465 snelstartgids
Tik hierop als u wilt terugkeren naar de
menupagina.
5
Omrijden
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu.
2. Tik op Route > Omrijden.
Een stop toevoegen
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als stop om deze stop in
te voegen voor uw eindbestemming.
Tip: als u meer dan één stop wilt toevoegen,
tik dan op Waarheen? > Routes. Selecteer de
huidige route en tik op Voeg toe/verwijder
punten.
Route naar de volgende stop
Als u meerdere stops hebt op uw route, kunt
u de navigatie naar de huidige stop beëindigen
en de navigatie naar de volgende stop starten.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Route.
2. Tik op Volg. stopplaats.
De FM TMC-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken
Opmerking: Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van
de verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger (Traffic Message
Channel) voor verkeersinformatie is geïntegreerd
in de voertuigvoedingskabel.
De TMC-ontvanger en de nüvi moeten zich
binnen het bereik van een FM-station bevinden
dat TMC-gegevens voor verkeersinformatie
uitzendt. Ga voor meer informatie over
TMC-ontvangers en dekkingsgebieden
naar www.garmin.com/traffic.
Opmerking: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de
TMC-ontvanger afnemen.
Opmerking: u hoeft het abonnement dat
bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd,
niet te activeren. Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd zodra de nüvi de
verkeersinformatiesignalen van de provider
van de betaalservice ontvangt.
3. Selecteer de volgende stop.
4. Tik op Ja.
6
nüvi 465 snelstartgids
Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er
verkeerspictogram weergegeven in
een
de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het
verkeerspictogram verandert van kleur om de
ernst van verkeerssituaties op uw route of op de
weg waar u reist aan te geven.
Aanbiedingen weergeven
In de VS kunt u ook locatiegebonden
aanbiedingen en tegoedbonnen ontvangen.
Tik op de aanbieding op het scherm als u de
dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband
houdt met die aanbieding. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Let op: Schrijf geen couponcodes op tijdens
het rijden.
De handsfree-functies
gebruiken
Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de
nüvi als draadloos handsfree-toestel aansluiten
op uw mobiele telefoon. Voor het koppelen en
verbinden moeten de telefoon en uw nüvi zijn
ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar
verwijderd zijn.
nüvi 465 snelstartgids
Uw telefoon koppelen
1. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in.
2. Tik op de nüvi op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
3. Tik op de knop onder Bluetooth en
vervolgens op Ingeschakeld > OK.
4. Tik op de knop onder Verbindingen.
5. Tik op Toestel toevoegen, selecteer uw
telefoon en tik op OK.
6. Voer de Bluetooth-pincode (1234) van uw
nüvi in uw telefoon in.
Een nummer kiezen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en selecteer Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op
> Beëindig gesprek.
Oproepen ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven.
• Tik op Beantwoorden om de oproep aan
te nemen.
• Tik op Negeren om de oproep te negeren en
de telefoon niet meer over te laten gaan.
7
Uw nüvi opladen
•
•
•
Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
Sluit een USB-kabel aan.
Sluit een netadapter aan (optioneel
accessoire).
Uw nüvi resetten
1. Schuif de Aan/uit-knop naar links en houd
deze acht seconden vast.
2. Schakel de nüvi in.
Uw nüvi beveiligen
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg ervoor
dat uw nüvi satellietsignalen ontvangt.
2. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Stel in.
Februari 2011
nüMaps Guarantee™
Als u een gratis kaartupdate wilt ontvangen
(indien beschikbaar), kunt u uw nüvi registreren
op http://my.garmin.com binnen 60 dagen nadat
u satellieten hebt gezocht en een ritje maakt met
uw nüvi. U komt niet in aanmerking voor de
gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of
langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het
eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie
van de gebruiksaanwijzing downloaden op
www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en
nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.
of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam
door Garmin is een licentie verkregen.
© 2009-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Onderdeelnummer 190-01039-55 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising