Garmin | nuvi 465LMT | Garmin nuvi 465LMT aloitusopas

Garmin nuvi 465LMT aloitusopas
nüvi 465
®
aloitusopas
nüvin ulkoasu
nüvin käyttäminen
➊ ➋
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
L
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
➏
Mini-USBliitin
Kaiutin
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla
vasemmalle, lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle.
SD-
kortti-
paikka
Mikrofoni
2
➍ ➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää
vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
➌
➓
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus
Bluetooth®-tekniikan tila
Käyttötila—koskettamalla tätä voit
siirtyä kuorma-auton ja henkilöauton
käyttötilan välillä.
Akun tila
Nykyinen aika—koskettamalla tätä voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun laite on
liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
Koskettamalla tätä voit käyttää työkaluja.
nüvi 465 -aloitusopas
nüvin asetusten
määrittäminen
Tarralevyn ja telineen alustan
kiinnittäminen kojelautaan
5. Napsauta teline kiinnitysvarteen.
Teline
Kiinnitysvarsi
varoitus: tarralevyn irrottaminen on
erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan kohta,
johon aiot kiinnittää telineen alustan.
2. Valitse käytettävä tarralevy ja irrota tarran
suojapaperin toinen reuna.
Pysyvä levy
3. Aseta tarralevy telineen alustan pohjaan ja
irrota tarran suojapaperin toinenkin reuna.
4. Aseta telineen alusta siten, että lukitusvipu
on itseäsi kohti. Aseta alusta puhdistetulle
alueelle. Paina alusta kiinni kojelautaan.
6. Työnnä kiinnitysvarsi telakkoineen telineen
alustaan.
Telineen
alusta
Kiinnitysvarsi
ja telakka
7. Työnnä lukitusvipu lukittuun asentoon.
Ennen kuin asennat liikennevastaanottimen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
nüvi 465 -aloitusopas
3
nüvin kiinnittäminen
1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen
taustapuolelle.
2. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
3. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on
liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
5. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä antenni
tuulilasiin imukupeilla.
Kuorma-autoprofiilin määrittäminen
1. Kytke nüviin virta.
2. Valitse Varmista kuorma-autoaset. > Uusi.
3. Kosketa kunkin luokan painiketta ja kirjoita
tiedot.
4. Valitse Tallenna.
5. Nimeä profiili ja valitse Valmis.
4
Kun luot reitin, nüvi mukauttaa reitin kuormaautoprofiilin vaatimusten mukaan.
Käyttäjän on otettava huomioon ajoneuvon pituus, leveys,
paino ja muut mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset.
Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajoolosuhteet ajon aikana.
Satelliittien etsiminen
Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin
yksi palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
nüvi 465 -aloitusopas
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi
nüvi ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla
ja liikuttamalla karttaa. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
➊
➊
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
➌
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
➍
Koskettamalla kuvaketta voit loitontaa ja
lähentää.
Koskettamalla kuvaketta voit tarkastella
reitin varoituksia.
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
➋
➍
➎ ➏
➋
➌
➐
Koskettamalla kuvaketta voit avata
seuraavan käännöksen sivun tai
varoituksen tietosivun.
➎
➏
➐
nüvi 465 -aloitusopas
Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
5
Kiertotien käyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Reitti > Kiertotie.
Pysähdyksen lisääminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
vihje: Voit lisätä useita pysähdyksiä
valitsemalla Minne? > Reitit. Valitse
nykyinen reitti ja Lisää tai poista pisteitä.
Reitti seuraavaan
pysähdykseen
Jos reitillä on useita pysähdyksiä, voit lopettaa
navigoinnin nykyiseen pysähdykseen ja aloittaa
navigoinnin sitä seuraavaan pysähdykseen.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Reitti.
2. Valitse Seur. pysähdys.
3. Valitse seuraava pysähdys.
4. Valitse Kyllä.
6
FM TMC -liikennetietojen
käyttäminen
huomautus: Garmin® ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM Traffic Message Channel (TMC)
-liikennevastaanotin on integroitu ajoneuvon
virtajohtoon.
Liikennevastaanottimen ja nüvin on
oltava TMC-liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
kuuluvuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
hhuomautus: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
nüvi 465 -aloitusopas
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake
näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla tiellä on.
Tarjousten tarkasteleminen
Pohjois-Amerikassa voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Voit hakea lähimmän tarjoukseen liittyvän
paikan koskettamalla näytössä näkyvää
tarjousta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
varoitus: Älä yritä kirjoittaa kuponkien
koodeja muistiin, kun ajat autoa.
Handsfree-ominaisuuksien
käyttäminen
nüvi voi muodostaa langattomalla Bluetooth®tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin
laite on handsfree-laite. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, puhelimen ja nüvin on oltava
käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
nüvi 465 -aloitusopas
Pariliitos puhelimen kanssa
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissa Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
3. Kosketa Bluetooth-kohdan alapuolella
olevaa painiketta ja valitse Käytössä > OK.
4. Kosketa Yhteydet-kohdan alapuolella
olevaa painiketta..
5. Valitse Lisää laite, puhelin ja OK.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
> Lopeta
puhelu.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu.
•
•
Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun ja
lopettaa puhelimen hälytyksen.
7
nüvin lataaminen
•
•
•
Kytke ajoneuvon virtajohto.
Liitä USB-kaapeli.
Liitä verkkolaite (valinnainen lisävaruste).
nüvin asetusten
palauttaminen
1. Työnnä virtapainike vasemmalle ja pidä
sitä paikallaan 8 sekunnin ajan.
2. Kytke nüvin virta.
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat
määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
Helmikuu 2011
nüMaps Guarantee™
Saat maksuttoman karttapäivityksen (mikäli
saatavilla) rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän kuluessa siitä,
kun olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia ajon
aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli
60 päivää sen jälkeen, kun nüvia on käytetty
ensimmäisen kerran ajon aikana.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla Työkalut
> Ohje. Voit ladata käyttöoppaan uusimman
version osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös ottaa
yhteyden Garmin-myyjään.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps
Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi
niiden käyttöön.
© 2009-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-01039-57 ver. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising