Garmin | nuvi 465LMT | User guide | Garmin nuvi 465LMT kayttoopas

Garmin nuvi 465LMT kayttoopas
nüvi 465
®
käyttöopas
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Puhelin +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Puhelin +886 2 2642 9199
Faksi +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli
tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan
tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. SD ja microSD™ ovat SD Card Associationin tavaramerkkejä.
Maaliskuu 2011
Osanumero 190-01039-37 ver. C
Painettu Taiwanissa
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Varoituskuvakkeet................... iv
Aloitus....................................... 5
nüvin ulkoasu................................... 5
nüvin käyttäminen............................ 5
nüvin määrittäminen......................... 6
Äänenvoimakkuuden säätäminen.... 8
Näytön lukitseminen......................... 8
Määränpään löytäminen................... 8
Pysähdyksen lisääminen.................. 9
Useiden pysähdysten lisääminen..... 9
Kiertotien käyttäminen...................... 9
Reitin pysäyttäminen...................... 10
Kuorma-autoprofiilin lisääminen..... 10
Kuorma-autoprofiilin
muokkaaminen............................ 10
Kuorma-autoprofiilin
poistaminen................................. 10
Minne?......................................11
Osoitteen etsiminen.........................11
Kotisijainnin asettaminen.................11
nüvi 465 -käyttöopas
Aja-sivun käyttäminen.................... 12
Kuorma-autojen kohdepisteiden
etsiminen..................................... 13
Paikan etsiminen nimellä . ............. 13
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä............................ 14
Viimeksi löytyneet paikat................ 14
Suosikkien käyttäminen.................. 14
Paikan löytäminen kartan avulla..... 15
Koordinaattien antaminen.............. 16
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen................................. 17
Navigoiminen poissa tieltä.............. 17
Karttasivujen käyttäminen..... 18
Ajotietokone-sivun avaaminen....... 19
Käännösluettelosivun
tarkasteleminen........................... 19
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen........................... 20
Nykysijainti-sivun
tarkasteleminen........................... 20
i
Sisällysluettelo
Handsfree-puhelut.................. 21
Puhelimen liittäminen..................... 21
Puhelun vastaanottaminen . .......... 22
Puhelun aikana............................... 22
Puhelin-valikon käyttäminen........... 23
Tiedostojen hallinta................ 26
Tuetuttiedostotyypit........................ 26
Tiedostojen lataaminen.................. 26
Kuvien lataaminen navigointia
varten........................................... 27
Tiedostojen poistaminen ............... 27
Työkalut-valikon .
käyttäminen............................ 29
Asetusten avaaminen..................... 29
Nykysijainti-sivun käyttäminen....... 29
Ohjeen avaaminen......................... 29
Kuvien katselun käyttäminen.......... 29
Omien tietojen käyttäminen............ 30
Maailmankellon käyttäminen ......... 30
Laskimen käyttäminen.................... 30
Yksikkömuuntimen käyttäminen..... 31
Tarjousten tarkasteleminen............ 31
ii
Liikennetiedot......................... 32
Liikennetietojen
vastaanottaminen........................ 32
Liikenne alueella............................. 33
Liikenne reitillä................................ 33
Liikennekartan tarkasteleminen...... 34
Ruuhkatietojen tarkasteleminen..... 34
Liikennetilausten lisääminen tai
uusiminen.................................... 35
Tarjousten tarkasteleminen............ 35
nüvin mukauttaminen............ 36
Järjestelmän asetusten
muuttaminen................................ 36
Kuorma-autoprofiilin asetusten
muuttaminen................................ 36
Navigointiasetusten
muuttaminen................................ 37
Näyttöasetusten muuttaminen........ 37
Aika-asetusten päivittäminen......... 38
Kieliasetusten muuttaminen........... 38
Kartan asetusten muuttaminen...... 38
Suojausasetusten muuttaminen..... 39
nüvi 465 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen........................... 40
Bluetooth-asetusten
määrittäminen.............................. 41
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen................................ 41
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................. 42
Liite.......................................... 43
nüvin huoltaminen.......................... 43
nüvin lukitseminen.......................... 44
Näytön kalibroiminen...................... 44
nüvin nollaaminen.......................... 45
Ohjelmiston päivittäminen.............. 45
Käyttäjätietojen poistaminen.......... 45
Akun tiedot .................................... 45
nüvin lataaminen............................ 46
Sulakkeen vaihtaminen.................. 46
nüvin kiinnityksen irrottaminen....... 47
nüMaps Guarantee™...................... 47
Lisäkartat........................................ 47
nüvi 465 -käyttöopas
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista............ 47
Ekstrat ja lisävarusteet................... 48
Garmin Travel Guide...................... 49
Garminin yhteystiedot..................... 49
nüvin rekisteröiminen..................... 50
Tekniset tiedot................................ 51
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus................... 52
Vianmääritys................................... 53
Hakemisto............................... 56
iii
Varoituskuvakkeet
Varoituskuvakkeet
Rajoitusvaroitukset
Korkeus
Paino
Sivutuuli
Akselipaino
Kapea tie
Pituus
Jyrkkä mutka
Leveys
Jyrkkä alamäki
Ei kuorma-autoja
Sallittu
Roikkuvia oksia
Ei perävaunuja
Sallittu
Vaaralliset
materiaalit kielletty
Tulenarat aineet
kielletty
Vesistöä
saastuttavat
materiaalit kielletty
iv
Tien kunto.
Muut varoitukset
Varoitukset
Maakosketuksen
Punnitusasema
vaara
Tietä ei suositella
VAROITUS: Kuorma-autoprofiilin
ominaisuuksien määrittäminen
ei takaa, että ajoneuvon
ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet
edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. nüvi ei
välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa
tapauksissa karttatietojen rajoitusten
vuoksi. Noudata aina kaikkia
liikennemerkkejä ja huomioi
ajo-olosuhteet ajon aikana.
nüvi 465 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
nüvin ulkoasu
nüvin käyttäminen
➊ ➋ ➌
➏
Mini-USBliitin
Kaiutin
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla
vasemmalle, lukitse näyttö
liu’uttamalla oikealle.
SDkorttipaikka
➋
➌
➍
➎
Mikrofoni
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen
ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
nüvi 465 -käyttöopas
➊
➏
➐
➑
➒
➓
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Käyttötila—koskettamalla tätä
voit siirtyä kuorma-auton ja
henkilöauton käyttötilan välillä.
Akun tila.
Nykyinen aika—koskettamalla tätä
voit muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit käyttää
työkaluja.
5
Aloitus
nüvin määrittäminen
Tarralevyn ja telineen alustan
kiinnittäminen kojelautaan
Huomautus: tarralevyn
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan
kohta, johon aiot kiinnittää telineen
alustan.
2. Valitse käytettävä tarralevy ja irrota
tarran suojapaperin toinen reuna.
4. Aseta telineen alusta siten, että
lukitusvipu on itseäsi kohti. Aseta
alusta puhdistetulle alueelle. Paina
alusta kiinni kojelautaan.
5. Napsauta teline kiinnitysvarteen.
Teline
6. Työnnä kiinnitysvarsi telakkoineen
telineen alustaan.
Telineen
alusta
Pysyvä levy
3. Aseta tarralevy telineen alustan
pohjaan ja irrota tarran suojapaperin
toinenkin reuna.
Kiinnitysvarsi
Telineen
varsi ja
telakka
Lukitusvipu
7. Työnnä lukitusvipu lukittuun asentoon.
6
nüvi 465 -käyttöopas
Aloitus
nüvin kiinnittäminen
1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen
taustapuolelle.
2. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
3. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja
ajoneuvo on käynnissä.
5. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Kuorma-autoprofiilin
määrittäminen
1. Kytke nüviin virta.
2. Valitse tarvittaessa Siirry
kuorma-autot..
3. Kosketa kunkin luokan painiketta ja
kirjoita tiedot.
nüvi 465 -käyttöopas
4. Valitse Tallenna.
5. Nimeä profiili ja valitse Valmis.
Kun luot reitin, nüvi mukauttaa reitin
kuorma-autoprofiilin vaatimusten
mukaan.
Lisätietoja kuorma-autoprofiilin
lisäämisestä tai muokkaamisesta on
sivulla 10.
VAROITUS: Kuorma-autoprofiilin määrittäminen
ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan
kaikissa reittiehdotuksissa. Käyttäjän on otettava
huomioon ajoneuvon pituus, leveys, paino ja muut
mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset. Noudata aina
kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet
ajon aikana.
Satelliittien etsiminen
Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
7
Aloitus
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Käyttötilan valitseminen
Voit valita navigointitilaksi
kuormaauto- tai
autokäyttötilan. Reitityksen
laskutapa vaihtelee käyttötilan mukaan.
1. Valitse käyttötilan kuvake
päävalikossa näytön yläreunasta.
2. Valitse tila ja kosketa OK-painiketta.
3. Määritä asetukset näytön ohjeiden
mukaisesti.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Näytön lukitseminen
Työnnä virtapainiketta oikealle ( ).
Avaa näytön lukitus työntämällä
virtapainike keskiasentoon.
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia,
joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin
ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
vihje: Katso lisää vaihtoehtoja
valitsemalla
ja
.
1. Valitse päävalikosta Voimakk..
2. Säädä äänenvoimakkuustasoa ja
-painikkeilla. Voit mykistää äänet
valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
3. Kosketa OK-painiketta.
8
nüvi 465 -käyttöopas
Aloitus
Sivulla 12 on lisätietoja Aja -sivusta.
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse Minne?
2. Valitse luokka.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reitille,
valitse Lisää pysähdykseksi.
Useiden pysähdysten
lisääminen
1. Valitse Minne? > Reitit.
2. Valitse nykyinen reitti.
3. Valitse Lisää tai poista pisteitä.
3. Valitse ajokohde.
Kiertotien käyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Reitti > Kiertotie.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
4. Valitse Aja.
nüvi 465 -käyttöopas
9
Aloitus
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Reitti > Lopeta navigointi.
Kuorma-autoprofiilin
lisääminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Kuorma-autoprofiili.
2. Valitse Uusi.
3. Valitse luokka ja anna tiedot.
4. Valitse Tallenna.
5. Nimeä kuorma-autoprofiili ja valitse
Valmis.
Kuorma-autoprofiilin
muokkaaminen
Kuorma-autoprofiilin
poistaminen
Voit poistaa ainoastaan kuormaautoprofiileja, jotka eivät ole käytössä.
Jos määritettynä on ainoastaan yksi
kuorma-autoprofiili, voit poistaa vanhan
profiilin ainoastaan luomalla uuden
profiilin ja aktivoimalla sen.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Kuorma-autoprofiili.
2. Valitse toinen kuorma-autoprofiili ja
Valitse.
3. Valitse poistettavan kuormaautoprofiilin kohdassa Muokkaa.
4. Valitse Poista > Kyllä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Kuorma-autoprofiili.
2. Valitse kuorma-autoprofiili ja
Muokkaa.
3. Valitse muokattava luokka.
4. Valitse Tallenna.
10
nüvi 465 -käyttöopas
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 9.
Osoitteen etsiminen
Huomautus: Painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
nüviin tallennettujen karttojen
versioiden mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Kirjoita kaupunki, syötä
paikkakunta/postinumero ja
valitse Valmis. Valitse kaupunki
tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.)
Jos et ole varma kaupungista,
valitse Etsi kaikki.
nüvi 465 -käyttöopas
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Voit määrittää kotisijainnin
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Mene kotiin.
11
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita Oma osoite
• Käytä nykyistä sijaintia
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä
Kotisijainnin muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Valmis.
➊
➍
➊
➋
Jos poistat kotisijainnin, voit asettaa sen
uudelleen Kotisijainnin vaihtaminen
-kohdan ohjeilla.
➌
Aja-sivun käyttäminen
➎
Kun olet valinnut määränpään, Aja -sivu
avautuu.
12
➋
➍
➏
➎
➌
➏
Jos laitteeseen on kytketty
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävä matkapuhelin, voit soittaa
paikkaan koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit näyttää
reitin kartassa.
Koskettamalla tätä voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Koskettamalla tätä voit näyttää
sijainnin kartassa.
Koskettamalla tätä voit tallentaa
paikan suosikkeihin.
Koskettamalla tätä voit näyttää
valitun määränpään tiedot.
nüvi 465 -käyttöopas
Minne?
Kuorma-autojen
kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitsemalla NTTS voit etsiä NTTS
(National Truck and Trailer Services)
-hakemiston yrityksiä, kuten kuormaautokorjaamoja ja rengaskauppiaita.
NTTS-tietoja on saatavilla joiltakin
alueilta.
Voit etsiä läheisiä kuorma-autojen
pysähdyspaikkoja ja punnitusasemia
valitsemalla Kohdepisteet >
Kuorma-aut.
Paikan etsiminen nimellä
Kirjoita etsimäsi määränpään nimi
näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua
kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
nüvi 465 -käyttöopas
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
Lisää välilyönti koskettamalla -kohtaa.
Siirrä kohdistinta - ja -painikkeilla.
Poista merkki -painikkeella. Voit
poistaa merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
Koskettamalla Tila-painiketta voit valita
näppäimistön kielen. Koskettamalla
&?%-kohtaa voit kirjoittaa välimerkkejä
ja muita erikoismerkkejä. Lisätietoja
näppäimistöasettelun muuttamisesta on
sivulla 36.
13
Minne?
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen
• Toisesta kaupungista
• Lähellä nykyistä reittiä
• Määränpää
Lähellä nykyistä reittiä- ja Määränpäävaihtoehdot ovat käytettävissä
ainoastaan, kun navigoit reittiä.
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa.
Valitse Minne? > Viimeksi löytyneet.
14
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Valitse Minne? > Viimeksi löytyneet >
Tyhjennä > Kyllä.
Luettelo tyhjennetään kokonaan, mutta
varsinaista paikkaa ei poisteta nüvista.
Suosikkien käyttäminen
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
nüvi 465 -käyttöopas
Minne?
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
Valitse Minne? > Suosikit. Tallennetut
paikat tulevat näyttöön.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne? > Suosikit.
Valitse luokka ja muokattava sijainti.
Valitse Muokkaa.
Kosketa ja muokkaa:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Liitä valokuva—liitä paikkaan
valokuva, jonka olet ladannut
nüviin tai muistikortille.
• Vaihda karttasymboli—valitse
uusi karttasymboli kyseiselle
paikalle koskettamalla symbolia.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
nüvi 465 -käyttöopas
•
•
Vaihda luokkaa—valitse paikalle
toinen luokka.
Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella
kartan eri osia.
Valitse Minne? > Selaa karttaa.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja -painiketta.
15
Minne?
•
•
•
•
•
16
Valitsemalla voit siirtyä
normaalin kartan ja kuormaautokartan välillä. Kuorma-autokartta
sisältää kuorma-autoprofiilin
perusteella värikoodattuja teitä.
Kuorma-autokartta on saatavilla
joiltakin alueilta.
Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartalla. Paikan kohtaan ilmestyy
nuoli.
Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
Aloita reitin navigoiminen
valitsemalla Aja ja navigoi paikkaan.
Jos GPS ei ole käytössä, määritä
sijainniksi nykyinen paikka
koskettamalla Aset. sij -kohtaa.
(Katso sivua 36.)
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitse muokattavat koordinaatit.
3. Valitsemalla Muoto voit vaihtaa
koordinaattien tyyppiä ja valita
käyttämäsi kartan mukaisen
koordinaattimuodon.
4. Anna koordinaatit ja valitse Seuraava.
nüvi 465 -käyttöopas
Minne?
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Tarjoaa kuvia, jotka sisältävät
paikkatietoja. Voit ladata valokuvia
nüviin tai muistikortille ja luoda reittejä
niihin liittyviin paikkoihin. Osoitteesta
http://connect.garmin.com
/photos voit ladata sijaintitietoja
sisältäviä kuvia. Lisätietoja on sivulla 27.
1. Valitse Minne? > Suosikit >
Valokuvat. nüvi-asemaan tai
muistikortille tallennettujen kuvien
luettelo tulee näyttöön.
2. Valitse kuva.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä
Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Reittisuositus
> Pois tieltä > Seuraava.
nüvi 465 -käyttöopas
17
Karttasivujen käyttäminen
Karttasivujen
käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja
antaa ohjeita uudelle reitille.
näytön vasemmassa alakulmassa saattaa
näkyä varoituskuvake.
➊
➍
➎ ➏
➊
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä. Kuvake osoittaa
kyseisen kantatien nopeusrajoituksen.
➋
Käännösosoitin sisältää myös
Kaistavahti-ominaisuuden, joka
opastaa sinut oikealle kaistalle
seuraavaa ajoliikettä varten.
➍
Jos et navigoi reittiä, karttasivun
vasempaan yläkulmaan saattaa
ilmestyä reittivaroituskuvake.
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (jyrkkä
mäki, jyrkkä mutka, kapeneva tie) tai
lähestyvän punnitusaseman yhteydessä
18
➋
➌
➎
➏
➐
➌
➐
Koskettamalla kuvaketta voit avata
seuraavan käännöksen sivun tai
varoituksen tietosivun.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Koskettamalla kuvaketta voit
loitontaa ja lähentää.
Koskettamalla kuvaketta voit
tarkastella reitin varoituksia.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
nüvi 465 -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Ajotietokone-sivun
avaaminen
Käännösluettelosivun
tarkasteleminen
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa matkaa koskevia tietoja.
Kun navigoit reittiä, risteysluettelossa
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset
ajo-ohjeet ja käännösten väliset
etäisyydet.
Voit avata ajotietokonesivun
koskettamalla karttasivulla
Nopeus-painiketta.
Jos pysähdyt usein, jätä nüvin
virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa ajotietokone aina ennen matkaa.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matka. Voit
nollata enimmäisnopeuden valitsemalla
Noll. maks.
nüvi 465 -käyttöopas
Voit avata risteysluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit näyttää sitä
seuraavan käännöksen. Valitsemalla
Näytä kartta voit näyttää koko reitin
kartassa.
19
Karttasivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivun tarkasteleminen
Nykysijainti-sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy risteys,
josta käännytään seuraavaksi, sekä
etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Valitsemalla karttasivun
ajoneuvokuvakkeen voit tarkastella
nykyisen sijainnin tietoja esimerkiksi
sairaaloista, poliisiasemista
ja huoltoasemista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle. Jos laite on
autokäyttötilassa, Levähdyspaikkakohdassa lukee Polttoaine.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla
koskettamalla karttasivulla Käännykuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa
käännöstä risteysluettelosivulla.
Voit tallentaa nykyisen sijainnin
valitsemalla Tallenna sijainti.
20
nüvi 465 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys kahden
laitteen välille (esimerkiksi matkapuhelin
ja nüvi). Voit tarkistaa, onko Bluetoothpuhelin yhteensopiva nüvin kanssa,
siirtymällä osoitteeseen www.garmin
.com/bluetooth.
Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin tai salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
Huomautus: Matkapuhelin on
ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun
käynnistetään.
nüvi 465 -käyttöopas
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai matkapuhelimessa. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Hands-freevalikossa.
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse nüvi laiteluettelosta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
21
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen muodostaminen
nüvin asetuksilla
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
4. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Kun puhelin on liitetty nüviin,
voit soittaa puheluja. Voit avata
puhelinvalikon valitsemalla päävalikosta
Puhelin.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu. Vastaa puheluun
valitsemalla Vastaa. Valitsemalla
Ohita voit ohittaa puhelun ja lopettaa
puhelimen hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
Puhelun aikana
huomautus: puhelukuvake voi
näyttää erilaiselta nüvissa näkyvän
näytön mukaan.
Puhelun aikana puhelukuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla > Lopeta puhelu.
Valitsemalla > Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
•
•
22
Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
Siirrä ääni laitteeseen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
nüvi 465 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
•
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
Mikrofonin mykistäminen.
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), Saapuva puhelu -ikkuna tulee
näyttöön. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen
1. Valitse
> Vaihda.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta puhelu. Tämä ei katkaise
pidossa olevaa puhelua.
Puhelin-valikon
käyttäminen
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
päävalikossa Puhelin-painiketta.
nüvi 465 -käyttöopas
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon
kaikkia toimintoja.
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla
Soita.
23
Handsfree-puhelut
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai kosketa
puhelinnumeroa.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Tietojen
siirtäminen nüviin saattaa kestää
muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut ovat luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
24
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron määrittäminen
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistöä,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
HUOMAUTUS: Voit muokata
kotisijaintia tai puhelinnumeroa
valitsemalla Minne? > Suosikit >
Koti > Muokkaa.
Soittaminen kotiin
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
nüvi 465 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen. Matkapuhelin
on ehkä “opetettava” tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Tarkista puhelimen akun lataustaso
ja signaalin voimakkuus valitsemalla
Puhelin > Tila.
nüvi 465 -käyttöopas
25
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai muistikortille
voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvia.
Huomautus: nüvi ei ole
yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me-,
Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien
versioiden kanssa.
Tuetuttiedostotyypit
•
•
•
26
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivua 29
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®: katso sivua 47
GPI - Garminin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 48
Tiedostojen lataaminen
Vaihe 1: Muistikortin
asettaminen (valinnainen)
Aseta tai irrota muistikortti painamalla
sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen
Kytke mini-USB-liitin nüvin
taustapuolelle. Kytke kaapelin
kookkaampi pää tietokoneen
USB-porttiin.
nüvi ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
Huomautus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
nüvi 465 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen
nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
4. Napsauta Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
-kuvake tai vedä taltion symboli
Mac-tietokoneessa roskakoriin .
Irrota nüvi tietokoneesta.
nüvi 465 -käyttöopas
Kuvien lataaminen
navigointia varten
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Osoitteesta http://connect.garmin.com
/photos ja kirjaudu sisään.
3. Valitse valokuva.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietoja on sivulla 17 ja osoitteessa
http://connect.garmin.com/photos.
Tiedostojen poistaminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa
nüvi- tai muistikorttiasema/taltio.
2. Korosta poistettava tiedosto.
3. Paina tietokoneen Delete-näppäintä.
27
Tiedostojen hallinta
huomautus: jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta, älä
poista sitä. nüvin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
28
nüvi 465 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja,
joista voi olla hyötyä matkalla.
Pääset Työkalut-valikkoon valitsemalla
valikkosivulla Työkalut.
Ohjeen avaaminen
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit tarkastella nüviin tai muistikortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien
katselu. Voit näyttää kaikki kuvat
koskettamalla nuolia.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
Asetusten avaaminen
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 36–42.
Nykysijainti-sivun
käyttäminen
Valitsemalla Työkalut > Nykysijainti
voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Lisätietoja Nykysijainti-sivusta on
sivulla 20.
nüvi 465 -käyttöopas
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu >
Diaesitys. Kukin kuva näkyy hetken
ajan.
2. Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
3. Jatka diaesitystä valitsemalla Jatka.
29
Työkalut-valikon käyttäminen
4. Lähennä ja loitonna
-painikkeella.
- ja
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintietoja, voit luoda
reitin kuvan paikkaan.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse Info > Aja.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin on
sivulla 27.
Omien tietojen
käyttäminen
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot.
2. Valitse vaihtoehto:
• Aseta kotisijainti
• Poista valitut suosikit
• Tyhjennä jälkiloki
30
Maailmankellon
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Jos haluat vaihtaa luettelon jonkin
kaupungin, kosketa jotakin kaupunkia.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Valitse Tallenna.
6. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan tunnit
näkyvät varjostetulla alueella.
7. Voit näyttää kellot uudelleen
valitsemalla Maailmankello tai
poistua valitsemalla Takaisin.
Laskimen käyttäminen
Aktivoi laskin valitsemalla Työkalut >
Laskin.
nüvi 465 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos ja paina
OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna
arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö
muunnetaan.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat
tiedot ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin
> Muunnos.
2. Valitse Valuutta ja kosketa
OK-painiketta.
3. Valitse valuuttapainikkeet ja
päivitettävät valuutat.
4. Kosketa Päivitä-kohtaa.
5. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
6. Tallenna uudet kurssit valitsemalla
Tallenna. Käytä alkuperäisiä kursseja
valitsemalla Palauta.
Tarjousten tarkasteleminen
Lisätietoja tarjousten tarkastelemisesta
liikennevastaanottimella on sivulla 35.
nüvi 465 -käyttöopas
31
Liikennetiedot
Liikennetiedot
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC (Traffic Message
Channel, liikenneilmoituskanava) liikennevastaanottimella saat tietoja, joita
lähetetään FM-radiotietojärjestelmässä.
Liikennevastaanotin on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon.
Pohjois-Amerikassa
liikennevastaanottimet tarjoavat
maksuttomia mainosrahoitteisia
liikennetietoja, jotka eivät edellytä
tilaamista. Liikennetiedot eivät ole
saatavissa kaikilla alueilla.
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
32
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/traffic
tai www.garmin.com.
Mini-USB
-liitin
Ulkoisen
antennin
liitin
Sisäinen
antenni
Virran
merkkivalo
Ajoneuvon
virta-sovitin
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
nüvi 465 -käyttöopas
Liikennetiedot
•
•
•
Liikennevastaanotin on liitettävä
nüviin.
Liikennevastaanotin ja nüvi on
liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen.
Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
ULA-aseman taajuusalueella.
Huomautus: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat
heikentää liikennevas-taanottimen
suorituskykyä.
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne
sujuu
normaalisti.
Keltainen Keskivakava
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajetulla tiellä on.
nüvi 465 -käyttöopas
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
33
Liikennetiedot
sinut liikenteen läpi, jos reitti on
paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia
teitä ei ole.
Liikennekuvake
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
koskettamalla liikennekuvaketta
voit näyttää välilehden, joka näyttää,
kuinka paljon ruuhka on pidentänyt
matkustusaikaa. Aika on otettu jo
huomioon arvioidussa saapumisajassa.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
34
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten
Näytä tavallinen kartta.
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
nüvi 465 -käyttöopas
Liikennetiedot
Liikennetilausten
lisääminen tai uusiminen
Voit lisätä tai uusia liikennetilauksen
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Liikenne. Lisätietoja on sivulla 40 ja
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Tarjousten tarkasteleminen
Pohjois-Amerikassa voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan koskettamalla näytössä
näkyvää tarjousta.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja. Kun näyttöön tulee
tarjous, voit etsiä läheisimmän siihen
liittyvän sijainnin koskettamalla
tarjousta. Jos tarjous sisältää
nüvi 465 -käyttöopas
etusetelikuvakkeen, voit hankkia
etusetelikoodin koskettamalla
etusetelikuvaketta Aja-sivulla.
Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
VAROITUS: älä yritä kirjoittaa
etusetelikoodeja muistiin ajaessasi,
koska se lisää onnettomuusriskiä.
Voit näyttää vastaanottamiesi tarjousten
luettelon valitsemalla Työkalut >
Tarjoukset.
Voit poistaa tarjoukset käytöstä
poistamalla liikennetiedot käytöstä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne ja poista valinta Ota
käyttöön liikenne -valintaruudusta.
35
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla oleva
painike.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä,
simuloida navigointia ja/tai säästää akun
virtaa.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
Näppäimistö—valitse tietokoneen
näppäimistöä muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen
asettelu valitsemalla ABCDE.
Tiedot—voit tarkastella nüvin
ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta
ja ääniversionumeroa. Tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen
ja karttatietojen ostamiseen (katso
sivua 47).
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Kuorma-autoprofiilin
asetusten muuttaminen
Lisätietoja kuorma-autoprofiilien
lisäämisestä, muokkaamisesta ja
poistamisesta on sivulla 10.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Kuorma-auto tai Auto.
36
nüvi 465 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus.
Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyt matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Pois tieltä—laske reitit pisteestä
pisteeseen (huomioimatta teitä).
• Jyrkän mutkan varoitus—ota
käyttöön, poista käytöstä tai mykistä
varoitus.
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
•
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, Yötila
tumman taustan ja valitsemalla Autom.
voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa
automaattisesti.
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit
ottaa kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
nüvi 465 -käyttöopas
37
nüvin mukauttaminen
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä nüvin
aika manuaalisesti. Kun valitset
Automaattinen, nüvi määrittää ajan
sijainnin mukaan.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit muuttaa
näppäimistön kielitilan kaikista
näppäimistöistä painamalla
Tila-painiketta.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kieliasetusten
muuttaminen
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä
olevan tekstin valitulle kielelle. Tekstin
kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.
38
•
Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
nüvi 465 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
•
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kartan tiedot—voit tarkastella
nüviin tallennettuja karttoja ja
niiden versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön (valintamerkki) tai poistaa
kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Suojausasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 44.
Turvallisuustila—turvallisuustilan
ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä,
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: Turvaasetusten palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
nüvi 465 -käyttöopas
39
nüvin mukauttaminen
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne.
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden
päättymispäivät näkyvät luettelossa.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
Euroopan asetukset
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Automaattinen voit
käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa.
Voit myös valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan.
Lisätietoja—etsi lisää TMCliikennetietojentarjoajia. Jos haluat
pidentää hakuaikaa, tyhjennä
palveluntarjoajataulukko valitsemalla
Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja
niiden päättymispäivien näyttäminen.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
40
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai
jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/fmtraffic.
Huomautus: FMliikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Jos laitetta käytetään muualla
kuin Pohjois-Amerikassa, valitse
Tilaukset > Lisää. Jos laitetta
käytetään Pohjois-Amerikassa,
valitse Lisää.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com
/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
nüvi 465 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi
ja valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Bluetooth-asetusten
määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Liitännät—muodosta pariliitos
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään matkapuhelimeen
valitsemalla Lisää > OK. Katso
sivuja 21–25. Valitsemalla Vaihda
voit muodostaa yhteyden johonkin
toiseen puhelimeen.
•
Hylkää—valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista, ja valitse
Kyllä.
nüvi 465 -käyttöopas
Poista—valitse puhelin, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos
se on käytössä, Bluetooth-kuvake
näkyy päävalikossa. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois käytöstä.
•
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla
nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa
Valmis-kohtaa.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta).
Katso sivua 48. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
41
nüvin mukauttaminen
Läheisyyshälytykset—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset,
joita laite antaa lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
42
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
Liite
nüvin huoltaminen
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi
voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee niin
ajamisen aikana. Älä koskaan käytä
kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, sillä se voi vahingoittaa
näyttöä.
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
nüvi 465 -käyttöopas
43
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen kiinnityksen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Lisätietoja on jäljempänä.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüviin
virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
44
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen
mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
2. Pidä virtapainiketta vasemmalla noin
30 sekunnin ajan.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüvin nollaaminen
Työnnä virtapainike vasemmalle ja pidä
sitä paikallaan 8 sekunnin ajan.
Ohjelmiston päivittäminen
Käyttäjätietojen
poistaminen
huomautus: tämä toiminto
poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/products/webupdater ja lataa
WebUpdater tietokoneeseesi.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata
näytön ohjeita.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja
asentaa sen nüviin.
Älä jätä nüvia suoraan
auringonpaisteeseen tai kuumaan
paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat
akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Akun tiedot
Päävalikon kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa nüvin akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä
nüvi 465 -käyttöopas
45
Liite
akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota nüvi vasta, kun se on
täysin latautunut.
nüvin lataaminen
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
•
•
•
46
Liitä ajoneuvon virtajohto nüvin
mini-USB-liitäntään ja ajoneuvon
virtaliitäntään. Virta-avaimen on
ehkä oltava ON/ACC-asennossa,
jotta nüvi latautuu.
Liitä verkkolaite (lisävaruste) nüviin
ja seinäpistorasiaan.
Liitä nüvi tietokoneeseen USBkaapelilla. Tietokoneen on oltava
käynnissä, jotta nüvi latautuu.
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Kierrä
musta,
Kärkiosa
pyöreä
kärkiosa irti.
Hopeoitu
kärki
2. Irrota sulake
(lasinen ja
Sulake
hopeinen
lieriö) ja
vaihda
se 1 A:n
pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on
mustassa kärkiosassa. Kierrä musta
kärkiosa paikalleen.
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
nüvin kiinnityksen
irrottaminen
Lisäkartat
Irrota nüvi telakasta pitelemällä kiinni
telakasta ja kallistamalla nüvia eteenpäin.
Voit irrota telineen kiinnityksestä
kääntämällä telinettä oikealle tai
vasemmalle. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes teline irtoaa
kiinnityksestä.
nüMaps Guarantee
™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
60 päivän kuluessa siitä, kun olet
ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia
ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun nüvia on käytetty
ensimmäisen kerran ajon aikana.
nüvi 465 -käyttöopas
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja. Voit
tarkistaa nüvin kanssa yhteensopivat
kartat siirtymällä Garminin sivustoon
(www.garmin.com) ja valitsemalla
Maps-välilehden.
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS
(Global Positioning System)
-satelliittisignaaleja. nüvi ei ehkä
pysty hakemaan satelliitteja, jos olet
sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai
puiden lähettyvillä tai pysäköintihallissa.
Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei
ole korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja, signaalin
voimakkuuspalkit näkyvät päävalikossa
vihreinä
. Kun laite ei pysty
vastaanottamaan signaaleja, palkit
47
Liite
muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrat ja lisävarusteet
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman tai
muistikorttiaseman kansio Garmin\poi.
Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
Siirry www.garmin.com/extras
-sivustoon ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
48
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteesta
http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
eri aikana.
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen
www.garmin.com/support tai soita
(Garmin USA) numeroon (913) 397.8200
tai (800) 800.1020.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas, Garmin
Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi
ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa
lisävarusteita osoitteesta http://buy
.garmin.com tai Garmin-myyjältä.
nüvi 465 -käyttöopas
Garminin yhteystiedot
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe)
Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
49
Liite
nüvin rekisteröiminen
Rekisteröi nüvi osoitteessa
http://my.garmin.com. Lisätietoja nüvin
liittämisestä tietokoneeseen on sivulla 26.
1. Liitä nüvi. Näyttöön tulee ilmoitus
myGarmin Agentin (valinnainen)
asentamisesta.
2. Asenna myGarmin Agent ohjeiden
mukaan ja rekisteröi nüvi.
Kun olet rekisteröinyt nüvin, voit tilata
Garminin verkkopalveluja.
50
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat: L × K × S:
120,9 × 74,4 × 19,5 mm
(4,76 × 2,93 × 0,768 tuumaa)
Paino: 168,3 g (5,93 unssia)
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa,
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA TFT
-vaakanäyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C
(32 °F–140 °F)
Latauslämpötila: 0–45 °C (32 °F–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava
SD-kortti. Tallennetut tiedot
säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2.0 full
speed -massamuisti
Käyttöjärjestelmä: Garmin
nüvi 465 -käyttöopas
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa
mukana toimitetulla ajoneuvon
virtajohdolla tai AC-virtaa
valinnaisen lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään
4 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
51
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
nüvi-tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
52
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi
muutaman minuutin ajan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivua 46).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvia voi ladata vain 0–60 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi
on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle
tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa
käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
nüvi 465 -käyttöopas
53
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Kosketusnäyttö ei
vastaa kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivujen 44–45 ohjeiden mukaan.
Mistä tiedän, että
nüvi on USBmassamuistitilassa?
Kun nüvi on USB-massamuistitilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma
tietokone kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja
nüviin. nüvi käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa. Varmista, että nüvi on liitetty
USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien
tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
54
nüvi 465 -käyttöopas
Liite
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista
(ja anna kohde).
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat
näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista,
että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on
alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 465 -käyttöopas
55
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 38
äänivalinta 25
ääniversio 36
aika-asetukset 38
aikavyöhyke 38
Aja -sivun asetukset 12
ajo-ohjeet 19
ajoneuvokuvake 39
ajotietokone 19
akku 45, 53
akun tiedot 45
asetukset 36–42
palauttaminen 42
autokäyttötila 36
B
Bluetooth-tekniikka 21–25
asetukset 41
puhelimen
liittäminen 21
puhelimen
poistaminen 41
56
D
diakriittiset merkit 13
E
ekstrat 48–49
G
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
geokätkentä 16
GPS
pois käytöstä/käytössä
36
tietoja GPS-signaaleista
47
H
hakualue 14
hälytykset
valvontakamera 49
J
jälki ylös 38
järjestelmäasetukset 36
JPEG-kuvatiedostot 26
K
käännösluettelo 19
kaistavahti 18
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 38, 39
kartan selaaminen 15
kartta
asetukset 38
Karttainfo-painike 39
lisääminen 47
selaaminen 15
tarkasteleminen 38
versio 39
yksityiskohtaisten
karttojen
käyttöönotto 39
yksityiskohtien
määrä 38
zoomaus 15
käyttäjätiedot,
poistaminen 45
käyttötila 36
kellohälytys 49
kieliasetukset 38
kiertotie 9
nüvi 465 -käyttöopas
Hakemisto
kiinnittäminen
irrottaminen
telineestä 47
kilometrit 36
kirkkaus 37
kohdepisteet 13
kuorma-auto 13
mukautetut 48
POI Loader 26
koordinaatit 16
kosketusnäyttö
asetukset 37
kalibroiminen 44, 54
puhdistaminen 43
koti
puhelinnumero 24
sijainnin asettaminen 11
koulualuetietokanta 48
kuorma-autokartta 16
kuorma-autokäyttötila 36
kuorma-autoprofiili
lisääminen 10
määrittäminen 7
muokkaaminen 10
poistaminen 10
nüvi 465 -käyttöopas
kuvan liittäminen
sijaintiin 15
L
läheisyyshälytykset 42
läheisyyspisteet
asetukset 41
hälytykset 42
laitteen lataaminen 46, 53
laitteen
mukauttaminen 36–42
laitteen ohje 29
laitteen tunnus 36
laskin 30
leveyspiiri 16
liikenne 32–35
liikennetilausten
lisääminen 40
tapahtumat 33
tarjoukset 32
lisäkartat 47
lisävarusteet 48
litiumioniakku 45, 51
lukitseminen
näyttö 8
nüvi 44
M
maailmankello 30
mailit 36
maksiminopeus,
nollaaminen 19
maksuton karttapäivitys 47
MapSource 26, 47
matkaloki 39
matkapuhelimen
liittäminen 21
matkatiedot, nollaaminen 19
mene kotiin 11
Minne? 11–17
mitat, muuntaminen 31
muistikortti 26
mukautetut kohdepisteet 48
muuntaminen
valuutta 31
yksikkö 31
mykistys
ääni 8
puhelu 23
N
näppäimistö 13
asettelu 36
kielitila 13, 38
57
Hakemisto
navigointi 18
asetukset 37
tila 36
näyttö
kirkkaus 37
kuvaotokset 37
lukitus 8
näyttöasetukset 37
näyttönäppäimistö 13
nollaaminen
enimmäisnopeus 19
matkatiedot 19
oma nüvi 45
nopeusrajoituskuvake 18
NTTS-kohdepisteet 13
nüMaps Guarantee 47
nüvi
kotelo 5
lataaminen 46
nollaaminen 45
puhdistaminen 43
suojaaminen 43
nüvin huoltaminen 43
nüvin säilyttäminen 43
58
nykyinen sijainti,
tallentaminen 14
Nykysijainti 20, 29
O
Ohje 29
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 52
päivittäminen 45
versio 36
Omat tiedot 30
osoitteet 11
P
paikkojen etsiminen 8
hiljattain tehdyt
valinnat 14
koordinaateilla 16
nimellä 13
osoitteella 11
postinumeron
mukaan 11
tallennetut paikat
(suosikit) 15
toisen paikan lähellä 14
valokuvien
käyttäminen 17–18
päivittäminen
kartat 47
ohjelmisto 44
PIN
Bluetooth 21
Garmin Lock 44
pituuspiiri 16
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 45
merkki 13
mukautetut
kohdepisteet 48
Suosikit 15
tiedostot 27
viimeksi löydettyjen
luettelo 14
pois tieltä, reititys 17, 37
puhelinmuistio 23
nüvi 465 -käyttöopas
Hakemisto
Q
QWERTY-näppäimistö 36
sulake, vaihtaminen 46
Suosikit 14, 15
turvallisuustila 39
työkalut 29–31
R
T
U
reitin simuloiminen 36
reitit
oletusasetukset 37
pois tieltä 37
simuloiminen 36
useiden pysähdysten
lisääminen 9
rekisteröiminen 44
S
satelliittisignaalit 47
seuraava käännös 20
sijainnin asettaminen 16
sijaintikuvake 39
soitto
historia 24
koputus 23
koti 24
lopettaminen 22
mykistäminen 23
nüvi 465 -käyttöopas
tallentaminen
löydetyt paikat 14
nykyinen sijainti 14,
16, 20
tarjoukset
poistaminen käytöstä 35
taustaväri 37
tekniset tiedot 51
tekstin kieli 38
telineen irrottaminen 47
tiedostojen siirtäminen 27
tiedostot 26–27
poistaminen 27
siirtäminen 27
tuetut tyypit 26
tietokoneliitäntä 26
tuleva puhelu 22
turva
asetukset 39
sijainti 44
USB 54
massamuistitila 26
poistaminen 27
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 52
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 27
välttäminen
tietyypit 37
varkaus 44
valvontakameratietokanta
48
varkaussuoja 39, 44
varoitukset iv
vastaaja 22
vianmääritys 53–54
viimeksi löydetyt paikat 14
59
Hakemisto
W
WebUpdater 45
Y
yksikkömuunnin 31
yksityiskohtainen reitti 19
yksityiskohtaiset kartat 39
Z
zoomaaminen 15
60
nüvi 465 -käyttöopas
Hakemisto
nüvi 465 -käyttöopas
61
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset .
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) .
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xixhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maaliskuu 2011
Osanumero 190-01039-37 ver. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising