Garmin | nuvi 465LMT | User manual | Garmin nuvi 465LMT gebruikershandleiding

Garmin nuvi 465LMT gebruikershandleiding
nüvi 465
®
gebruikershandleiding
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS.
Tel. +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax +1 913.397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Tel. +44 (0) 870.8501241
(buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het V.K.)
Fax +44 (0) 870.850.1251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding
worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium,
voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij
toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van
deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze
handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding
de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze
handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht
voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting
personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin
(www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product
en andere Garmin-producten.
Garmin®, het Garmin-logo, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, en nüMaps Guarantee™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd
handelsmerk van Apple Computer, Inc. SD en microSD™ zijn handelsmerken van de SD Card Association.
Maart 2011
Onderdeelnummer 190-01039-35 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Waarschuwings-.
pictogrammen.......................... iv
Aan de slag............................... 5
Uw nüvi bekijken.............................. 5
Uw nüvi gebruiken............................ 5
De nüvi instellen............................... 6
Het volume aanpassen..................... 8
Het scherm vergrendelen................. 8
Uw bestemming vinden.................... 8
Een stopplaats toevoegen................ 9
Meerdere stopplaatsen
toevoegen...................................... 9
Een omweg maken........................... 9
De route stoppen............................ 10
Een vrachtwagenprofiel
toevoegen.................................... 10
Uw vrachtwagenprofiel
bewerken..................................... 10
Een vrachtwagenprofiel
verwijderen.................................. 10
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Waarheen?...............................11
Een adres zoeken...........................11
Een thuislocatie instellen.................11
De pagina Ga! ............................... 12
Nuttige punten voor
vrachtwagens zoeken.................. 13
Een plaats zoeken door de naam
te spellen .................................... 13
Zoeken nabij een andere locatie.... 14
Zoeken naar recent gevonden
plaatsen....................................... 14
Favorieten gebruiken...................... 14
Een plaats zoeken met behulp
van de kaart................................. 15
Coördinaten invoeren..................... 16
Fotonavigatie gebruiken................. 17
Niet via wegen navigeren............... 17
De kaartpagina’s .
gebruiken................................ 18
De pagina Tripcomputer................. 19
De pagina Lijst met afslagen.......... 19
De pagina Volgende afslag............ 20
De pagina Waar ben ik? ................ 20
i
Inhoudsopgave
Handsfree bellen.................... 21
Uw telefoon koppelen..................... 21
Een oproep ontvangen .................. 22
Tijdens een gesprek....................... 22
Het menu Telefoon......................... 23
Bestanden beheren................ 26
Ondersteunde bestandstypen........ 26
Bestanden laden............................ 26
Foto’s voor fotonavigatie laden....... 27
Bestanden verwijderen . ................ 27
Hulpprogramma’s .
gebruiken................................ 29
Toegang tot de Instellingen............ 29
De pagina Waar ben ik?
gebruiken..................................... 29
Toegang tot de Help....................... 29
Fotoalbum gebruiken...................... 29
Toegang tot Mijn gegevens............ 30
Wereldklok gebruiken .................... 30
Calculator gebruiken...................... 30
Eenheden omrekenen
gebruiken . .................................. 31
Aanbiedingen................................. 31
ii
Verkeersinformatie ................ 32
Ontvangen van
verkeersinformatie....................... 32
Verkeer in uw omgeving................. 33
Verkeer op uw route....................... 33
De kaart met verkeersinformatie
weergeven................................... 34
Vertragingen weergeven................ 34
Verkeersabonnementen
toevoegen of vernieuwen............ 35
Aanbiedingen................................. 35
De nüvi aanpassen................. 36
Systeeminstellingen wijzigen.......... 36
De instellingen voor
vrachtwagenprofiel wijzigen......... 36
Navigatie-instellingen wijzigen....... 37
De scherminstellingen wijzigen...... 37
De tijdsinstellingen wijzigen............ 38
De talen instellen............................ 38
De kaartinstellingen wijzigen.......... 38
Beveiligingsinstellingen wijzigen.... 39
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Informatie over
verkeersabonnementen
weergeven................................... 40
Opties voor Bluetooth-technologie
instellen....................................... 41
De instellingen van de
waarschuwingszones wijzigen..... 41
Alle instellingen herstellen.............. 42
Info over GPS-satellietsignalen...... 47
Extra’s en optionele accessoires.... 48
Garmin-reisgids.............................. 49
Contact opnemen met Garmin....... 49
De nüvi registreren......................... 50
Specificaties................................... 51
Softwarelicentieovereenkomst....... 52
Problemen oplossen....................... 53
Appendix................................. 43
Index........................................ 56
De nüvi onderhouden .................... 43
De nüvi vergrendelen..................... 44
Het scherm kalibreren.................... 44
De nüvi opnieuw instellen............... 45
De software bijwerken.................... 45
Gebruikersgegevens wissen.......... 45
Batterijgegevens . .......................... 45
De nüvi opladen............................. 46
De zekering vervangen.................. 46
De nüvi en de bevestiging
verwijderen.................................. 47
nüMaps Guarantee™...................... 47
Extra kaarten.................................. 47
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
iii
Waarschuwingspictogrammen
Waarschuwingspictogrammen
Beperkingen
Hoogte
Gewicht
Overige waarschuwingen
Weegstation
Weg zonder
voorkeur
Asgewicht
Smalle weg
Lengte
Scherpe bocht
Breedte
Steile helling
omlaag
Geen vrachtwagens
toegestaan
Overhangende
boom
Geen trailers
toegestaan
Geen gevaarlijke
stoffen toegestaan
Geen ontvlambare
stoffen toegestaan
Geen watervervuilende stoffen
toegestaan
iv
Wegconditie-.
waarschuwingen
Risico van
aan de grond
lopen
Zijwind
WAARSCHUWING: Het
opgeven van de kenmerken van uw
vrachtwagen in het profiel is geen
garantie dat altijd met alle kenmerken
van uw voertuig bij routesuggesties
rekening wordt gehouden of dat
u in alle gevallen bovenstaande
waarschuwingspictogrammen
krijgt te zien. Er zijn mogelijk
beperkingen in de kaartgegevens
waardoor uw nüvi niet altijd met deze
beperkingen of wegomstandigheden
rekening houdt. Houd u altijd aan de
verkeersborden en houd rekening met
de conditie van het wegdek tijdens
het rijden.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Aan de slag
Aan de slag
Uw nüvi bekijken
Uw nüvi gebruiken
➊ ➋ ➌
➏
Mini-USBconnector
Luidspreker
Aan-uitknop
Schuif deze naar links om de nüvi in
of uit te schakelen; schuif deze naar
rechts om het scherm te vergrendelen.
Uitsparing
voor
SD-kaart
➊
➋
➌
➍
➎
Microfoon
ees de gids Belangrijke veiligheidsL
en productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Waarschuwing: dit product bevat een lithiumionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig
en plaats het niet in direct zonlicht om schade te
voorkomen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
➏
➐
➑
➒
➓
➍ ➎
➐
➑ ➒➓
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-technologiestatus.
Gebruiksmodus: tik aan
om te wisselen tussen de
vrachtwagenmodus en automodus.
Batterijstatus.
Huidige tijd: tik hierop om de
tijdsinstellingen te wijzigen.
Tik hierop om een bestemming
te zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer
het toestel verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te
passen.
Tik hierop om de hulpmiddelen te
gebruiken.
5
Aan de slag
De nüvi instellen
De schijf met plakstrip en
de steun op uw dashboard
bevestigen
Opmerking: de permanente
schijf met kleefmiddel is zeer lastig
te verwijderen.
1. Reinig en droog de plaats waar u de
steun wilt plaatsen.
2. Kies de schijf met kleefmiddel die
u wilt gebruiken en verwijder het
beschermfolie aan een kant.
4. Plaats de steun zo dat de hendel
voor de vergrendeling aan uw kant
zit. Plaats de steun op het gereinigde
plaats. Duw met enige kracht de steun
op het dashboard voor een goede
hechting.
5. Klik de houder vast op de bevestigingsarm.
Bevestigingsarm
Houder
6. Schuif de bevestigingsarm met de
houder in de steun.
Permanente schijf
3. Plaats de schijf met kleefmiddel op de
onderkant van de steun en verwijder
de beschermfolie aan de andere kant.
Bevestigingsvoetstuk
Bevestigingsarm
met houder
Vergrendeling
7. Schuif de hendel voor de
vergrendeling in de vergrendelde
stand.
6
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Aan de slag
De nüvi monteren
1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan
op de achterkant van de nüvi.
2. Plaats de onderkant van uw nüvi in
de houder.
3. Kantel de nüvi naar achteren totdat
deze vastklikt.
4. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto. Als
het voertuig is gestart en het toestel
is aangesloten, wordt het toestel
automatisch ingeschakeld.
5. Als u in Europa een ontvanger voor
verkeersinformatie gebruikt, sluit u de
externe antenne aan op de ontvanger
en bevestigt u deze met zuignappen
aan de voorruit.
Uw vrachtwagenprofiel opgeven
1. Schakel uw nüvi in.
2. Tik indien nodig op Naar modus
Vr.wagen.
3. Tik in elke categorie op de knop om
gegevens in te voeren.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
4. Tik op Opslaan.
5. Voer de naam in voor het profiel en
tik op Gereed.
Als u een nieuwe route maakt, past
uw nüvi de route aan om deze af te
stemmen op de beperkingen van uw
vrachtwagenprofiel.
Zie pagina 10 als u een vrachtwagenprofiel wilt toevoegen of bewerken.
WAARSCHUWING: Het opgeven van uw
vrachtwagenprofiel is geen garantie dat bij alle
routesuggesties met die kenmerken rekening wordt
gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid tijdens
het rijden rekening te houden met de hoogte, lengte,
het gewicht en andere belangrijke beperkingen van
uw voertuig. Houd u altijd aan de verkeersborden
en houd rekening met de conditie van het wegdek
tijdens het rijden.
Satellieten zoeken
Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en bomen.
Het zoeken van satellietsignalen kan
enkele minuten duren. De balken
geven de satellietsterkte aan. Als ten
7
Aan de slag
minste één balk groen is, ontvangt de
nüvi satellietsignalen.
Het scherm vergrendelen
Een gebruiksmodus selecteren
Voor navigatiedoeleinden kunt u
kiezen uit de
vrachtwagenmodus
en de
automodus. De route wordt
berekend op basis van de geselecteerde
gebruiksmodus.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, dient
u de aan-uitknop naar het midden te
verschuiven.
1. Tik in het hoofdmenu boven in het
scherm op het pictogram van de
gewenste gebruiksmodus.
2. Selecteer een modus en tik op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om
de instellingen te configureren.
Het volume aanpassen
1. Tik in de hoofdpagina op Volume.
2. Tik op en
om het volume te
regelen. Tik op het vakje naast Demp
om alle audio te dempen.
3. Tik op OK.
8
Schuif de aan-uitknop naar rechts ( ).
Uw bestemming vinden
De pagina Waarheen? heeft verschillende
categorieën die u kunt gebruiken bij het
zoeken naar adressen, plaatsen en andere
locaties. De gedetailleerde kaarten op uw
nüvi bevatten miljoenen nuttige punten,
bijvoorbeeld restaurants, hotels en
garagebedrijven.
Tip: tik op
keuzen.
en op
voor meer
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Aan de slag
Zie pagina 12 voor meer informatie over
de pagina Ga!.
Een stopplaats toevoegen
1. Tik op Waarheen?.
2. Selecteer een categorie.
1. Tik terwijl er een route actief is op
Menu > Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Als stop toevoegen om
deze stop in te voegen voor uw
eindbestemming.
Meerdere stopplaatsen
toevoegen
1. Tik op Waarheen? > Routes.
2. Selecteer de huidige route.
3. Tik op Voeg toe/verwijder punten.
3. Selecteer een bestemming.
4. Tik op Ga!.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Een omweg maken
1. Terwijl een route actief is, tikt u op
Menu.
2. Tik op Route > Omrijden.
Als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan de nüvi mogelijk geen
omweg berekenen.
9
Aan de slag
De route stoppen
1. Terwijl een route actief is, tikt u op
Menu.
2. Tik op Route > Navigatie stoppen.
Een vrachtwagenprofiel
toevoegen
1. Tik op Extra > Instellingen >
Vrachtwagenprofiel.
2. Tik op Nieuw.
3. Selecteer een categorie om informatie
in te voeren.
4. Tik op Opslaan.
5. Geef een naam op voor de categorie
en tik op Gereed.
Uw vrachtwagenprofiel
bewerken
Een vrachtwagenprofiel
verwijderen
Het is alleen mogelijk om niet-actieve
vrachtwagenprofielen te verwijderen. Als
u slechts één vrachtwagenprofiel hebt,
dient u een nieuw vrachtwagenprofiel
op te geven en te activeren alvorens het
oude vrachtwagenprofiel te verwijderen.
1. Tik op Extra > Instellingen >
Vrachtwagenprofiel.
2. Selecteer een andere
vrachtwagenprofiel en tik op
Selecteren.
3. Tik op Bewerken naast het
vrachtwagenprofiel dat u wilt
verwijderen.
4. Tik op Verwijderen > Ja.
1. Tik op Extra > Instellingen >
Vrachtwagenprofiel.
2. Selecteer een vrachtwagenprofiel
en tik op Bewerken.
3. Selecteer een categorie om te
bewerken.
4. Tik op Opslaan.
10
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Waarheen?
Waarheen?
De pagina Waarheen? heeft een aantal
categorieën die u kunt gebruiken bij het
zoeken naar locaties. Zie pagina 9 voor
meer informatie over het uitvoeren van
eenvoudige zoekopdrachten.
Een adres zoeken
Opmerking: afhankelijk van
de versie van de kaarten die op
de nüvi zijn geladen, kunnen de
knoppen een andere naam hebben en
kunnen sommige stappen anders zijn
geordend.
1. Tik op Waarheen? > Adres.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of
de provincie.
3. Tik op Spel plaatsnaam, voer de
plaats of de postcode in en tik op
Gereed. Selecteer de plaats of
postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken
op postcode.) Als u niet zeker bent
van de plaats, tikt u op Zoek alles.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
4. Voer het nummer van het adres in en
tik op OK.
5. Voer de straatnaam in en tik op OK.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat
in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.
Een thuislocatie instellen
U kunt een thuislocatie instellen voor de
plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.
1. Tik op Waarheen? om uw thuislocatie
in te stellen. > Naar huis.
2. Selecteer een optie:
• Geef uw adres op.
• Gebruik uw huidige locatie.
• Kies in een lijst met recent
gevonden locaties.
Naar huis gaan
Tik op Waarheen? als u naar huis wilt
navigeren nadat u uw thuislocatie hebt
ingesteld. > Naar huis.
11
Waarheen?
Uw thuislocatie wijzigen
1. Tik op Extra > Mijn gegevens >
Instellen als thuislocatie.
2. Selecteer een optie:
• Invoer ‘mijn adres’
• Gebruik mijn huidige locatie
• Kies uit recent gevonden
Uw thuislocatie bewerken
1. Tik op Waarheen? > Favorieten >
Alle favorieten > Thuis.
2. Tik op Bewerken, voer uw wijzigingen
in en tik op Gereed.
Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u
die opnieuw instellen door de stappen in
Uw thuislocatie wijzigen. te volgen.
De pagina Ga!
Nadat u een bestemming hebt
geselecteerd, wordt de pagina Ga!
weergegeven.
12
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➋
➍
➎
➌
➏
Tik hier om deze locatie te bellen
(alleen beschikbaar als er een mobiele
telefoon met draadloze Bluetoothtechnologie is aangesloten).
Tik hier om de route op de kaart weer
te geven.
Tik hier om een route met alle
afslagen naar deze locatie te maken.
Tik hier voor de weergave van deze
locatie op de kaart.
Tik hier om deze locatie op te slaan
in uw Favorieten.
Tik hier om meer informatie over de
geselecteerde bestemming weer te
geven.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Waarheen?
Nuttige punten voor
vrachtwagens zoeken
1. Tik op Waarheen?.
2. Selecteer NTTS als u bedrijven wilt
zoeken, zoals bandenverkoop en
vrachtwagenreparatiediensten, die
in de NTTS-lijst (National Truck and
Trailer Services) staan. NTTSinformatie is in bepaalde gebieden
beschikbaar.
Selecteer Nuttige punten >
Mt vrachtw om stopplaatsen en
weegstations voor vrachtwagens
in de buurt te vinden.
Een plaats zoeken door de
naam te spellen
Gebruik het toetsenbord op het
scherm om de naam te spellen van de
bestemming die u zoekt. U kunt ook
letters uit de naam opgeven om de
zoekopdracht te verfijnen.
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten
> Spel naam.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
2. Voer met het schermtoetsenbord
letters van de naam van uw
bestemming in.
3. Tik op OK.
Werken met het
schermtoetsenbord
Als er een schermtoetsenbord wordt
weergegeven, kunt u letters of cijfers
opgeven door hierop te tikken.
Tik op om een spatie te typen. Tik op
en
om de cursor te verplaatsen.
Tik op
als u een teken wilt
verwijderen. Houd uw vinger op
om de gehele invoer te verwijderen.
Tik op Modus om de toetsenbordtaal
te kiezen. Tik op &?% om speciale
tekens zoals interpunctie op te geven.
Zie pagina 36 als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen.
13
Waarheen?
Zoeken nabij een andere
locatie
1. Tik op Waarheen? > Nabij.
2. Selecteer een optie:
• Waar ben ik
• Een andere plaats
• Mijn huidige route
• Mijn bestemming
De opties Mijn huidige route en Mijn
bestemming zijn alleen beschikbaar
wanneer u een route navigeert.
Zoeken naar recent
gevonden plaatsen
De nüvi slaat de 50 meest recent
gevonden plaatsen op in de lijst met
recent gevonden plaatsen. De meest
recent bekeken plaatsen worden
bovenaan de lijst weergegeven.
Tik op Waarheen? > Recent gevonden.
14
Recent gevonden plaatsen
verwijderen
Tik op Waarheen? > Recent gevonden
> Wissen > Ja.
Alle items in de lijst worden verwijderd,
maar de plaats zelf wordt niet van de
nüvi verwijderd.
Favorieten gebruiken
U kunt plaatsen in uw Favorieten
opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken
en routes ernaartoe kunt creëren.
Uw thuislocatie wordt opgeslagen in
Favorieten.
Uw huidige locatie opslaan
Tik op de kaartpagina op . Tik op
Locatie opslaan om uw huidige locatie
op te slaan.
Gevonden plaatsen opslaan
1. Tik op de pagina Ga! en op Opslaan.
2. Tik op OK. De plaats wordt
opgeslagen in Favorieten.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Waarheen?
Opgeslagen plaatsen vinden
Tik op Waarheen? > Favorieten.
Uw opgeslagen locaties worden
weergegeven.
Opgeslagen plaatsen bewerken
1. Tik op Waarheen? > Favorieten.
2. Selecteer de categorie en de locatie
die u wilt bewerken.
3. Tik op Bewerken.
4. Tik op een item dat u wilt bewerken:
• Naam wijzigen: voer een naam in
en tik op OK.
• Foto toevoegen: selecteer een
afbeelding die u op de nüvi of een
geheugenkaart hebt opgeslagen
om deze toe te wijzen aan de
locatie.
• Kaartsymbool wijzigen: tik op
een nieuw symbool om deze
locatie op de kaart te markeren.
• Telefoonnummer wijzigen: voer
een telefoonnummer in en tik
op OK.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
•
•
Categorieën wijzigen: selecteer
een andere categorie voor de
locatie.
Verwijderen: tik op Ja om dit item
uit uw Favorieten te verwijderen.
Een plaats zoeken met
behulp van de kaart
Gebruik de pagina Zoek op kaart om
andere delen van de kaart te bekijken.
Tik op Waarheen? > Zoek op kaart.
Tips voor het zoeken op de kaart
• Tik op de kaart en sleep om andere
delen van de kaart te bekijken.
• Tik op en om in en uit te
zoomen.
15
Waarheen?
•
•
•
•
•
16
Tik op om te schakelen
tussen de normale kaart en de
vrachtwagenkaart, waarop wegen
met kleurcodes zijn verwerkt die
op uw vrachtwagenprofiel zijn
gebaseerd. De vrachtwagenkaart is
in bepaalde gebieden beschikbaar.
Raak een willekeurig voorwerp
op de kaart aan. Er wordt een pijl
weergegeven die het voorwerp
aanwijst.
Tik op Opslaan om deze locatie op
te slaan.
Tik op Ga! om naar de locatie te
navigeren.
Tik als de GPS-modus is
uitgeschakeld op Inst. Pos. om uw
locatie op de geselecteerde locatie in
te stellen. (Zie pagina 36.)
Coördinaten invoeren
Als u de geografische coördinaten van
uw bestemming kent, kunt u de nüvi
gebruiken om naar uw bestemming te
navigeren met behulp van de coördinaten
in lengte- en breedtegraden. Dit kan erg
handig zijn als u geocaches zoekt.
1. Tik op Waarheen? > Coördinaten.
2. Tik op de coördinaat die u wilt
aanpassen.
3. Tik op Notatie als u het coördinaattype wilt wijzigen en selecteer de
juiste coördinaatnotatie voor het
kaarttype dat u gebruikt.
4. Voer de coördinaten in en tik op
Volgende.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Waarheen?
Fotonavigatie gebruiken
Biedt foto’s met informatie over
locaties. U kunt deze foto’s op uw
nüvi of geheugenkaart laden en er
vervolgens routes naartoe maken. Ga
naar http://connect.garmin.com/photos
om foto’s met informatie over locaties
te downloaden. Zie pagina 27 voor meer
informatie.
1. Tik op Waarheen? > Favorieten >
Foto’s. Hier worden
foto’s weergegeven die u hebt
opgeslagen op het nüvi-station of
de geheugenkaart.
2. Tik op een foto.
Niet via wegen navigeren
Als u niet de normale wegen wilt
gebruiken, kunt u de modus Offroad
gebruiken. Tik op Extra > Instellingen >
Navigatie > Routevoorkeur > Offroad
> Volgende.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
17
De kaartpagina’s gebruiken
De kaartpagina’s
gebruiken
Uw route wordt aangegeven met
een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt
de nüvi u naar uw bestemming met
gesproken berichten, pijlen op de
kaart en instructies boven in de kaart.
Uw bestemming wordt aangegeven
met een geruite vlag. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, berekent
de nüvi de route opnieuw en krijgt u
nieuwe instructies voor de route.
Het pictogram maximumsnelheid wordt
mogelijk weergegeven als u zich op een
grote weg bevindt. Dit pictogram geeft
de huidige toegestane maximumsnelheid
op de weg weer.
De afslagindicator heeft tevens de functie
Rijbaanassistent. Deze functie geeft
aan welke baan u moet volgen voor uw
volgende manoeuvre.
Als u niet via een route navigeert,
wordt mogelijk het routewaarschu18
wingspictogram weergegeven linksboven
op de pagina Kaart.
Als u zich op een weg bevindt met
mogelijk gevaarlijke omstandigheden
(steile heuvels, scherpe bochten,
smalle rijstroken) of naderende
weegstations, wordt er mogelijk
een waarschuwingspictogram in de
linkerbenedenhoek van het scherm
weergegeven.
➊
➋
➍
➎ ➏
➊
➋
➌
➍
➌
➐
Tik hierop om de pagina Volgende
afslag weer te geven of de pagina met
een gedetailleerde waarschuwing.
Tik hierop om de pagina met
afslagenlijst weer te geven.
Tik hierop om de pagina Waar ben
ik? weer te geven.
Tik hierop om in en uit te zoomen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
De kaartpagina’s gebruiken
➎
➏
➐
Tik hierop om routewaarschuwingen
weer te geven.
Tik hierop om de tripcomputer weer
te geven.
Tik hierop om terug te keren naar het
hoofdmenu.
De pagina Tripcomputer
De tripcomputer opnieuw
instellen
Stel de tripcomputer opnieuw in
voordat u op reis gaat. Tik op de kaart
op Snelheid. Tik op Reset Trip om de
informatie op de tripcomputer opnieuw
in te stellen. Tik op Reset Max om de
maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
De pagina Lijst met
afslagen
De tripcomputer geeft uw huidige
snelheid aan en biedt statistieken over
uw rit.
Als u de tripcomputer wilt weergeven,
tikt u op de kaart op Snelheid.
Als u onderweg regelmatig stopt, laat
de nüvi dan ingeschakeld zodat deze
de verstreken reistijd nauwkeurig kan
meten.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Als u een route aflegt, biedt de lijst met
afslagen afslag-voor-afslag-instructies
voor de gehele route en informatie over
de afstand tussen afslagen.
Tik op de tekstbalk bovenaan de
kaartpagina als u de lijst met afslagen
wilt openen. Tik op een afslag in de lijst
om de volgende afslag voor die afslag
weer te geven. Tik op Toon kaart om de
hele route op de kaart weer te geven.
19
De kaartpagina’s gebruiken
De pagina Volgende afslag
De pagina Waar ben ik?
Als u een route aflegt, wordt bij de
volgende afslag de eerstvolgende afslag
op de kaart weergegeven in combinatie
met de resterende afstand en tijd voordat
u de afslag bereikt.
Tik op het voertuigpictogram op de
pagina Kaart om informatie over
de huidige locatie weer te geven,
waaronder ziekenhuizen, politiebureaus
en tankstations. Deze functie komt van
pas als u uw locatie moet doorgeven
aan hulpdiensten. Als het toestel in de
automodus werkt, verandert de optie
Chauffeurscafé in Brandstof.
Als u de eerstvolgende afslag op de
kaart wilt weergeven, tikt u op de
afslagindicator op de kaart of tikt u
op een afslag in de afslagenlijst.
20
Tik op Locatie opslaan om uw huidige
locatie op te slaan.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Handsfree bellen
Handsfree bellen
De draadloze Bluetooth-technologie
maakt automatisch verbinding tussen
toestellen, bijvoorbeeld een mobiele
telefoon en uw nüvi. Ga om vast te
stellen of uw mobiele telefoon met
Bluetooth compatibel is met de nüvi
naar www.garmin.com/bluetooth.
Wanneer u twee toestellen voor het eerst
samen gebruikt, moet u deze koppelen
(ook wel “pairen” genoemd) met behulp
van een pincode of wachtwoord. Nadat
de toestellen eenmaal zijn gekoppeld,
kunnen deze automatisch verbinding
maken wanneer u deze inschakelt.
Opmerking: mogelijk dient u de
mobiele telefoon zodanig in te stellen
dat deze automatisch koppelt met de
nüvi wanneer deze is ingeschakeld.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Uw telefoon koppelen
Voor het koppelen en verbinden moeten
de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld
en minder dan 10 meter van elkaar
verwijderd zijn.
U kunt koppeling tot stand brengen via
uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg
de instructies van uw telefoon.
Koppelen via de
telefooninstellingen
1. Tik op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
2. Selecteer Ingeschakeld.
3. Schakel de Bluetooth-component
van uw telefoon in. Deze optie vindt u
eventueel in een menu met de naam
Instellingen, Bluetooth, Verbindingen
of Hands-free.
4. Zoek vervolgens naar Bluetoothtoestellen.
5. Selecteer de nüvi in de lijst met
toestellen.
6. Voer op uw telefoon de Bluetoothpincode van de nüvi (1234) in.
21
Handsfree bellen
Koppelen via de nüviinstellingen
1. Tik op de hoofdpagina op Extra >
Instellingen > Bluetooth >
Toevoegen.
2. Schakel de Bluetooth-component
van uw telefoon in en maak deze
waarneembaar voor andere
Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een
menu Bluetooth, Verbindingen, of
Handsfree.
3. Tik op OK op de nüvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
5. Voer op uw telefoon de Bluetoothpincode van uw nüvi (1234) in.
Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan
uw nüvi, kunt u bellen. Tik op Telefoon
in het hoofdmenu om het telefoonmenu
te openen.
Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert
het toestel een koppeling tot stand te
brengen met de laatste telefoon waaraan
het was gekoppeld.
22
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het
scherm Inkomende oproep weergegeven.
Tik op Beantwoord om de oproep aan te
nemen. Tik op Negeer om de oproep te
negeren en de telefoon niet meer over te
laten gaan.
De interne microfoon is aan de voorzijde
van de nüvi geplaatst; spreek normaal.
Tijdens een gesprek
opmerking: afhankelijk van
het scherm dat op uw nüvi wordt
weergegeven, kan het pictogram In
gesprek er anders uitzien.
Tijdens een gesprek wordt het pictogram
In gesprek weergegeven. Tik op
> Einde gesprek om het gesprek te
beëindigen. Tik op > Belopties voor
de volgende opties:
•
Aanraaktonen: hiermee geeft u
een toetsenbordpagina weer zodat
u automatische systemen kunt
gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Handsfree bellen
•
•
Verplaats audio naar toestel: dit
is handig als u de nüvi wilt
uitschakelen, maar het gesprek niet
wilt beëindigen of als u privacy
nodig hebt. Om het geluid terug te
schakelen tikt u op Verplaats audio
naar toestel.
Microfoon dempen.
Wisselgesprek gebruiken
Wanneer u in gesprek bent en u een
tweede oproep ontvangt (wisselgesprek),
wordt het venster Inkomende oproep
weergegeven. Tik op Beantwoord om de
oproep aan te nemen. De eerste oproep
wordt in de wacht gezet.
Schakelen tussen oproepen
1. Tik op
> Schakel naar.
2. Tik op Einde gesprek om het gesprek
te beëindigen. De oproep in de wacht
wordt niet beëindigd.
Het menu Telefoon
Tik op de hoofdpagina op Telefoon om
het telefoonmenu te openen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Opmerking: niet elke telefoon
ondersteunt alle functies van het
telefoonmenu van de nüvi.
Het telefoonboek gebruiken
Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi
wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek
automatisch naar de nüvi geladen. Het
kan enkele minuten duren voordat
het telefoonboek beschikbaar is. Het
overbrengen van het telefoonboek is niet
op alle telefoons beschikbaar.
1. Tik op Telefoon > Telefoonboek.
2. Tik op een nummer in het
telefoonboek (contactpersoon)
om dit te bellen.
3. Tik op Kiezen om de contactpersoon
te bellen.
23
Handsfree bellen
Bellen met nuttige punten
1. Tik op Telefoon > Nuttige punten.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op Kiezen of tik op het
telefoonnummer.
Een nummer kiezen
1. Tik op Telefoon > Kiezen.
2. Voer het nummer in en tik op Kiezen.
Uw telefoongeschiedenis
bekijken
Telkens wanneer uw telefoon aan
de nüvi wordt gekoppeld, wordt de
telefoongeschiedenis automatisch
overgebracht naar de nüvi. Het kan
enkele minuten duren voordat deze
gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.
1. Tik op Telefoon > Telefoongesch..
2. Tik op een categorie om de
bijbehorende oproepen weer
te geven. De oproepen zijn in
chronologische volgorde geplaatst.
De meest recente oproep staat boven
aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op Kiezen.
24
Naar huis bellen
Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u
snel naar huis kunt bellen.
Uw telefoonnummer invoeren
1. Tik op Telefoon > Bel thuis.
2. Tik op Voer telefoonnummer in als u
de toetsenbordpagina wilt gebruiken,
of op Kies uit telefoonboek (alleen
beschikbaar als uw telefoon het
overbrengen van het telefoonboek
ondersteunt).
3. Tik op Gereed. Uw telefoonnummer
thuis wordt gekozen door de nüvi.
Opmerking: tik als u uw
thuislocatie of telefoonnummer thuis
wilt bewerken op Waarheen? >
Favorieten > Thuis > Bewerken.
Naar huis bellen
1. Tik op Telefoon > Bel thuis.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt
gekozen door de nüvi.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Handsfree bellen
Oproepen plaatsen met behulp
van spraakgestuurd kiezen
U kunt een nummer kiezen door de
naam van de contactpersoon in te
spreken. Mogelijk dient u uw mobiele
telefoon te “trainen” in het herkennen
van uw spraakopdrachten. Raadpleeg
de instructies van uw telefoon.
1. Tik op Telefoon > Spraakkeuze.
2. Spreek de naam van de
contactpersoon uit.
De status van de telefoon
controleren
U kunt het batterijniveau en de
signaalsterkte van uw telefoon
controleren door op Telefoon >
Status te tikken.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
25
Bestanden beheren
Bestanden beheren
U kunt bestanden zoals JPEGafbeeldingen opslaan in het interne
geheugen van de nüvi of op een
geheugenkaart.
Opmerking: de nüvi is niet
compatibel met Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3
en eerder.
Ondersteunde
bestandstypen
•
•
•
26
JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden:
zie pagina 29
Kaarten, routes en waypointbestanden van MapSource®: zie
pagina 47
GPI-bestanden met eigen nuttige
punten van de Garmin POI Loader:
zie pagina 48
Bestanden laden
Stap 1: plaats een
geheugenkaart (optioneel)
Als u de geheugenkaart wilt plaatsen
of verwijderen, drukt u totdat de kaart
vastklikt.
Stap 2: sluit de USB-kabel aan
De mini-USB-connector op de achterkant
van de nüvi aansluiten. Sluit het grotere
uiteinde van de kabel op een beschikbare
USB-poort op uw computer aan.
De nüvi en de geheugenkaart worden
weergegeven als verwisselbare stations in
Deze computer op Windows-computers
en als geïnstalleerde volumes op Maccomputers.
Opmerking: op sommige
besturingssystemen of computers
met meerdere netwerkstations
worden nüvi-stations mogelijk niet
weergegeven. Zie het Help-bestand
van uw besturingssysteem voor meer
informatie over het toewijzen van de
stations.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Bestanden beheren
Stap 3: breng bestanden over
naar uw nüvi
Kopieer de bestanden van uw computer
en plak deze naar de nüvi-stations/volumes.
1. Zoek op uw computer naar het
bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en klik op
Bewerken > Kopiëren.
3. Open het station/volume “Garmin”
of de geheugenkaart.
4. Klik op Bewerken > Plakken. Het
bestand wordt weergegeven in de lijst
met bestanden in het nüvi-geheugen
of op de geheugenkaart.
Stap 4: werp de USB-kabel uit en
koppel deze los
Wanneer u de overdracht van bestanden
hebt voltooid, klikt u op
op de
werkbalk (of in de systeemlade) of
sleept u het volumepictogram naar de
Prullenmand op Mac-computers.
Koppel de nüvi los van de computer.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Foto’s voor fotonavigatie
laden
1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
2. Ga naar http://connect.garmin.com
/photos en meld u aan.
3. Selecteer een foto.
4. Volg de instructies op het scherm.
Zie pagina 17 en ga naar http://connect
.garmin.com/photos voor meer
informatie.
Bestanden verwijderen
1. Sluit de nüvi aan op uw computer en
open het station/volume van de nüvi
of geheugenkaart.
2. Selecteer het bestand dat u wilt
verwijderen.
3. Druk op de toets Verwijderen op
het toetsenbord van de computer.
27
Bestanden beheren
Opmerking: als u niet weet waar
een bestand voor dient, verwijder het
dan niet. Het nüvi-geheugen bevat
belangrijke systeembestanden die niet
mogen worden verwijderd.
28
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Hulpprogramma’s gebruiken
Hulpprogramma’s
gebruiken
Het menu Extra bevat functies die nuttig
zijn tijdens het reizen.
Tik op de hoofdpagina op Extra om naar
het menu Extra te gaan.
Toegang tot de Help
Tik op Help voor informatie over het
werken met uw nüvi.
Fotoalbum gebruiken
Gebruik het fotoalbum om foto’s weer
te geven die u op de nüvi of op een
geheugenkaart hebt opgeslagen.
1. Tik op Extra > Fotoalbum. Tik op de
pijlen om alle afbeeldingen weer te
geven.
2. Tik op een afbeelding om deze groter
weer te geven.
Toegang tot de Instellingen
Ga voor informatie over de instellingen
naar pagina 36–42.
De pagina Waar ben ik?
gebruiken
Tik op Extra > Waar ben ik? om
informatie over de huidige locatie weer
te geven. Ga voor meer informatie over
Waar ben ik? naar pagina 20.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Een diavoorstelling weergeven
1. Tik op Extra > Fotoalbum >
Diashow. Elke afbeelding wordt
enkele seconden weergegeven.
2. Tik op een willekeurige plaats op
het scherm om de diavoorstelling te
stoppen.
3. Tik op Hervat om door te gaan met
de diashow.
29
Hulpprogramma’s gebruiken
4. Tik op
zoomen.
en
om in en uit te
Naar een afbeelding navigeren
Als in een afbeelding locatie-informatie
is opgeslagen, kunt u er een route naartoe
maken.
1. Tik op Extra > Fotoalbum.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op Info > Ga!.
Zie pagina 27 voor meer informatie over
het laden van afbeeldingen naar uw nüvi.
Toegang tot Mijn gegevens
Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens
beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw
Favorieten.
1. Tik op Extra > Mijn gegevens.
2. Selecteer een optie:
• Instellen als thuislocatie
• Geselecteerde favorieten
verwijderen
• Triplog wissen
30
Wereldklok gebruiken
1. Tik op Extra > Wereldklok.
2. Tik op een van de steden als u een
andere stad wilt.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op
Gereed.
4. Selecteer de juiste plaats, indien
nodig.
5. Tik op Opslaan.
6. Tik op Wereldkaart voor de weergave
van een kaart. De gebieden
waar het nacht is, worden donker
weergegeven.
7. Tik op Wereldklok om de klokken
opnieuw weer te geven of op Terug
om af te sluiten.
Calculator gebruiken
Tik op Extra > Calculator om de
calculator in te schakelen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Hulpprogramma’s gebruiken
Eenheden omrekenen
gebruiken
1. Tik op Extra > Eenheden
omrekenen.
2. Tik op Conversie, selecteer een soort
maat en tik op OK.
3. Tik op de maateenheid die u wilt
wijzigen.
4. Selecteer een eenheid en tik op OK.
Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een
waarde in te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op OK.
De eenheid is omgerekend.
7. Tik op Wissen als u een andere
conversie wilt uitvoeren.
Wisselkoersen bijwerken
U kunt de conversiekoersen van de
valuta’s handmatig bijwerken, zodat u
altijd de recentste koersen gebruikt.
1. Tik op Extra > Eenheden omrekenen
> Conversie.
2. Selecteer Valuta en tik op OK.
3. Tik op de valutaknoppen en selecteer
de valuta’s die u wilt bijwerken.
4. Tik op Bijwerken.
5. Tik op de vakjes naast de valuta’s
om nieuwe koersen in te voeren.
6. Tik op Opslaan om de nieuwe
koersen op te slaan. Tik op
Herstellen om de oorspronkelijke
koersen te gebruiken.
Aanbiedingen
Ga voor meer informatie over het
weergeven van aanbiedingen met de
ontvanger voor verkeersinformatie naar
pagina 35.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
31
Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.
Gebruik een FM TMC-ontvanger
(Traffic Message Channel) om
verkeersinformatie-uitzendingen via
FM RDS (Radio Data System) te
ontvangen. De TMC-ontvanger is in
de voertuigvoedingskabel geïntegreerd.
In Noord-Amerika leveren ontvangers
voor verkeersinformatie gratis
verkeersinformatie met commerciële
aanbiedingen. Hiervoor is geen
abonnement nodig. Verkeersinformatie
is niet in ieder land beschikbaar.
U hoeft het abonnement dat bij uw FM
TMC-ontvanger werd geleverd, niet
te activeren. Het abonnement wordt
32
automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt
van de provider van de betaalservice.
Ga naar www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
mini-USBconnector
Externe
antenneconnector
Interne
antenne
Voedingslampje
Voedingskabel
voor in de auto
Ontvangen van
verkeersinformatie
U kunt verkeersinformatie ontvangen als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Verkeersinformatie
•
•
•
De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten
op de nüvi.
De ontvanger voor
verkeersinformatie en de nüvi
moeten zijn aangesloten op een
externe voedingsbron.
De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi dienen zich
binnen het gegevensbereik van
een FM-station te bevinden dat
verkeersinformatie uitzendt.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de
prestaties van de ontvanger voor
verkeersinformatie afnemen.
Verkeer in uw omgeving
Als u verkeersinformatie ontvangt,
wordt er een verkeerspictogram in de
linkerbovenhoek van de kaartpagina
weergegeven. Het verkeerspictogram
verandert van kleur om de ernst van
verkeerssituaties op uw route of op de
weg waar u rijdt aan te geven.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Kleur
Beschrijving Betekenis
Groen Niet ernstig
Er is een
normale
verkeersstroom.
Geel
Matig
Er is lichte
vertraging.
Rood
Ernstig
Er is sprake
van stilstaand
verkeer.
Verkeer op uw route
Tijdens het berekenen van de route
onderzoekt de nüvi het huidige verkeer
en past deze de route automatisch aan om
de reisduur zo kort mogelijk te maken.
Als er een lange file op uw route is
terwijl u aan het navigeren bent, berekent
de nüvi de route automatisch opnieuw.
33
Verkeersinformatie
U kunt alsnog door verkeer worden
geleid als er geen betere alternatieve
routes zijn.
Verkeersinformatiepictogram
Als er sprake is van lichte vertraging op
uw route, tikt u op het verkeerspictogram
om een tabblad weer te geven waarop
wordt aangegeven hoeveel reistijd er
door de vertraging aan uw route is
toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen
in de geschatte aankomsttijd.
Verkeer op uw route handmatig
vermijden
1. Tik op het verkeerspictogram op
de kaartpagina.
2. Tik op Verkeer op route.
3. Tik op de pijlen om indien nodig
andere vertragingen op uw route
weer te geven.
4. Tik op Vermijden om de file te
vermijden.
34
De kaart met verkeersinformatie weergeven
Op de kaart met verkeersinformatie
worden met kleurcodes de
verkeersstroom en vertragingen op
wegen in de buurt weergegeven.
1. Tik op het verkeerspictogram op de
kaartpagina.
2. Tik op Toon verkeerskaart om de
verkeerssituaties op een kaart weer
te geven.
Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone
kaart, tikt u op het verkeerspictogram en
vervolgens op Toon normale kaart.
Vertragingen weergeven
1. Tik op het verkeerspictogram op de
kaartpagina.
2. Tik op Zoek verkeer voor een lijst
met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor
meer informatie. Als er meerdere
vertragingen zijn, tikt u op de pijlen
om de overige vertragingen weer te
geven.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Verkeersinformatie
Verkeersabonnementen
toevoegen of vernieuwen
Tik op Extra > Instellingen >
Verkeersinfo als u een verkeersabonnement wilt toevoegen of verlengen.
Meer informatie over GPS vindt u op
pagina 40 en op www.garmin.com
/fmtraffic.
Aanbiedingen
In de VS kunt u ook locatiegebonden
aanbiedingen en tegoedbonnen
ontvangen. Tik op de aanbieding op het
scherm als u de dichtstbijzijnde locatie
wilt zoeken die verband houdt met die
aanbieding.
De ontvanger voor verkeersinformatie
moet op een externe voeding zijn
aangesloten en u moet zich in
het dekkingsgebied bevinden om
gesponsorde verkeersinformatie te
ontvangen. Wanneer er een aanbieding
op het scherm wordt weergegeven,
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
kunt u op de aanbieding tikken als u de
dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die
verband houdt met die aanbieding. Als
in de aanbieding het pictogram van een
coupon is opgenomen, kunt u op het
pictogram op de pagina Ga! tikken om
een couponcode te ontvangen. Noteer
deze code en laat de code zien als u op
de locatie bent gearriveerd.
LET OP: probeer geen couponcodes
op te schrijven terwijl u rijdt,
aangezien dit tot ongelukken kan
lijden.
Als u een lijst wilt weergeven met de
advertenties die u hebt ontvangen, tikt u
op Extra > Aanbiedingen.
Om aanbiedingen uit te schakelen,
dient u verkeersinfo uit te schakelen.
Selecteer Extra > Instellingen >
Verkeersinformatie en schakel het
selectievakje Verkeersinformatie
inschakelen in.
35
De nüvi aanpassen
De nüvi aanpassen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop onder de naam van de
instelling om deze te wijzigen.
Systeeminstellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Systeem.
GPS Simulator: hiermee schakelt u de
simulator in om de GPS-modus uit te
schakelen en navigatie te simuleren om
de batterij te sparen.
Gebruiksmodus: geef op hoe u zich
gaat verplaatsen, zodat de beste route
kan worden berekend: Vrachtwagen
of Auto.
36
Eenheden: hiermee wijzigt u de
maateenheid in Kilometers of Mijlen.
Toetsenbord: selecteer QWERTY voor
de indeling van een computertoetsenbord
of ABCDE voor een alfabetische
indeling.
Over: hier worden het versienummer van
de software, het identificatienummer van
het toestel en het audioversienummer
van uw nüvi weergegeven. U hebt deze
gegevens nodig om de systeemsoftware
bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie pagina 47).
Herstellen: hiermee herstelt u de
standaardsysteeminstellingen.
De instellingen voor
vrachtwagenprofiel
wijzigen
Zie pagina 10 voor meer informatie over
het toevoegen, bewerken en verwijderen
van vrachtwagenprofielen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
De nüvi aanpassen
Navigatie-instellingen
wijzigen
De scherminstellingen
wijzigen
Routevoorkeur: hiermee selecteert u
een voorkeur voor het berekenen van de
route:
Kleurmodus: hiermee selecteert u
Overdag voor een lichte achtergrond,
Nacht voor een donkere achtergrond of
Auto om automatisch te schakelen tussen
deze twee opties.
Tik op Extra > Instellingen >
Navigatie.
Snellere tijd: hiermee berekent u
routes die sneller worden afgelegd,
maar mogelijk langer zijn.
• Kortere afstand: hiermee berekent u
routes die korter zijn, maar mogelijk
langzamer worden afgelegd.
• Offroad: hiermee berekent u routes
van punt naar punt (niet via de weg).
• Scherpe bocht: u kunt deze
waarschuwing inschakelen,
uitschakelen of het geluid ervan
dempen.
Te vermijden: hiermee selecteert u
de wegtypen die u op uw routes wilt
vermijden.
•
Tik op Extra > Instellingen > Scherm.
Schermafbeelding: hiermee schakelt u
de schermafbeeldingsmodus in. Tik op
om een schermafbeelding te maken.
Het bitmapbestand van de afbeelding
wordt opgeslagen in de map screenshots
op het nüvi-station.
Helderheid: hiermee wijzigt u de
helderheid van de schermverlichting.
De levensduur van de batterijen
neemt toe als u de helderheid van
de schermverlichting verlaagt.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke scherminstellingen.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke navigatie-instellingen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
37
De nüvi aanpassen
De tijdsinstellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Tijd.
Tijdweergave: kies een 12-uurs,
24-uurs of UTC-tijdweergave.
Huidige tijd: stel de tijd op uw nüvi
handmatig in. Selecteer Automatisch
als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt
ingesteld op basis van uw locatie.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke tijdsinstellingen.
De talen instellen
Tik op Extra > Instellingen > Taal.
Spraak: hiermee stelt u de taal van de
gesproken aanwijzingen in.
Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle
tekst op het scherm in de geselecteerde
taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft
de taal van de kaartgegevens, zoals
straatnamen en plaatsen, of door
de gebruiker ingevoerde gegevens,
ongewijzigd.
38
Toetsenbord: selecteer het toetsenbord
voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal
altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen
door op Modus te tikken.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke taalinstellingen.
De kaartinstellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Kaart.
Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel
details op de kaart worden weergegeven.
Door het weergeven van meer details
is het mogelijk dat de kaart langzamer
opnieuw wordt getekend.
Kaartweergave: hiermee wijzigt u het
perspectief van de kaart.
•
Koers boven: de kaart wordt
weergegeven in twee dimensies (2D)
met de reisrichting aan de bovenkant
van het scherm.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
De nüvi aanpassen
Noord boven: de kaart wordt
weergegeven in twee dimensies
(2D) met het noorden boven.
• 3D: de kaart wordt in drie dimensies
(3D) weergegeven in de stand Koers
boven.
Voertuig: tik op Wijzigen om het
pictogram te wijzigen waarmee uw
positie op de kaart wordt aangegeven.
Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken
en tik vervolgens op OK. U kunt meer
voertuigpictogrammen downloaden op
www.garmingarage.com.
•
Triplog: hiermee toont of verbergt u
uw reislogboek. Tik op Extra > Mijn
gegevens > Triplog wissen om het
reislogboek te wissen.
Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten
en versie van elke kaart die op uw nüvi
is geladen. Tik op een kaart om die kaart
in te schakelen (met vinkje) of uit te
schakelen (zonder vinkje).
Beveiligingsinstellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
Garmin Lock: hiermee schakelt
u Garmin Lock™ in om de nüvi te
vergrendelen. Voer een viercijferige
pincode in en stel een veilige locatie in.
Zie pagina 44 voor nadere inlichtingen.
Veilige modus: hiermee kunt u de veilige
modus in- of uitschakelen. Wanneer
het voertuig rijdt, worden in de veilige
modus alle functies uitgeschakeld die
veel aandacht van de gebruiker vereisen
en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke beveiligingsinstellingen.
Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor
Garmin Lock en uw veilige locatie niet
gewist.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke kaartinstellingen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
39
De nüvi aanpassen
Informatie over
verkeersabonnementen
weergeven
Tik op Extra > Instellingen >
Verkeersinfo.
Opties voor Noord-Amerika
Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie en de vervaldatums worden
vermeld. Tik op Toevoegen als u een
abonnement wilt toevoegen.
Opties voor Europa
Huidige: selecteer de provider die u
wilt gebruiken. Tik op Automatisch
om de beste provider voor het gebied te
selecteren, of selecteer een specifieke
provider die u wilt gebruiken.
Verder zoeken: hiermee zoekt u andere
TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt
zoeken, tikt u op Ja om de providertabel
leeg te maken.
Abonnementen: hiermee geeft u de FM
TMC-abonnementen en de vervaldatums
weer. Tik op Toevoegen als u een
abonnement wilt toevoegen.
40
Een abonnement toevoegen
U kunt extra abonnementen aanschaffen
of een abonnement vernieuwen wanneer
het verloopt. Ga naar www.garmin.com
/fmtraffic.
Opmerking: u hoeft het
abonnement dat bij uw FM TMContvanger werd geleverd, niet te
activeren (als deze samen werden
geleverd). Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd nadat uw
nüvi satellietsignalen heeft ontvangen
en ook verkeersinformatiesignalen
ontvangt van de serviceprovider.
1. Tik op de hoofdpagina op Extra >
Instellingen > Verkeer.
2. Tik buiten Noord-Amerika op
Abonnementen > Toevoegen.
Tik binnen Noord-Amerika op
Toevoegen.
3. Noteer de toestel-id van de TMC
FM-ontvanger.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic
om een abonnement af te sluiten en
een uit 25 tekens bestaande code op
te halen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
De nüvi aanpassen
5. Tik op de nüvi op Volgende, voer de
code in en tik op OK.
De TMC-abonnementscode kan niet
opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat
u de service wilt verlengen, hebt u een
nieuwe code nodig. Indien u meerdere
FM-ontvangers voor verkeersinformatie
hebt, hebt u voor elke ontvanger een
nieuwe code nodig.
Opties voor Bluetoothtechnologie instellen
Tik op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
Verbindingen: tik op Toevoegen > OK
om te koppelen met een telefoon via
draadloze Bluetooth-technologie. Zie
pagina 21–25. Tik op Wijzigen om te
koppelen met een andere telefoon.
•
•
Uit: selecteer de telefoon waarmee
u de verbinding wilt verbreken en
tik op Ja.
Verwijderen: selecteer de telefoon
die u uit het geheugen van de nüvi
wilt verwijderen en tik op Ja.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Bluetooth: hiermee schakelt u de
Bluetooth-component in en uit. Het
Bluetooth-pictogram wordt op
de hoofdpagina weergegeven als de
Bluetooth-component is geactiveerd.
Als u wilt verhinderen dat een telefoon
automatisch wordt verbonden, tikt u op
Uitgeschakeld.
Toestelnaam: selecteer deze optie om
een naam op te geven waaraan de nüvi
op Bluetooth-toestellen wordt herkend.
Tik op OK.
Herstellen: hiermee herstelt u de
oorspronkelijke Bluetooth-instellingen.
De koppelingsgegevens worden hiermee
niet gewist.
De instellingen van de
waarschuwingszones
wijzigen
Als u de instellingen van de
gevarenzones wilt aanpassen, dienen
er gevarenzones (zoals eigen nuttige
punten, een flitspaaldatabase) te zijn
geladen. Zie pagina 48. Tik op Extra >
Instellingen > Gevarenzones.
41
De nüvi aanpassen
Gevarenzone alarm: hiermee kunt u
waarschuwingen in- of uitschakelen
wanneer u eigen nuttige punten of
flitspalen nadert.
Herstellen: hiermee herstelt u de
instellingen van de gevarenzones.
Alle instellingen herstellen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Tik op Herstellen.
3. Tik op Ja.
42
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
Appendix
De nüvi onderhouden
De nüvi bevat gevoelige elektronische
onderdelen die permanent kunnen
worden beschadigd als deze worden
blootgesteld aan overmatige schokken of
trillingen. Om het risico van schade aan
de nüvi te verminderen, mag u het toestel
niet laten vallen en niet gebruiken in
omgevingen waar het wordt blootgesteld
aan sterke schokken en trillingen.
Het toestel schoonmaken
De nüvi is gemaakt van hoogwaardige
materialen en er is geen ander
onderhoud vereist dan schoonmaken.
Maak de behuizing van het toestel
(niet het aanraakscherm) schoon
met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel en
veeg het toestel vervolgens droog.
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die
de kunststofonderdelen kunnen
beschadigen.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Het aanraakscherm reinigen
Maak het aanraakscherm schoon met
een zachte, schone, niet-pluizende doek.
Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol
of brilreiniger. Breng de vloeistof aan
op de doek en veeg het aanraakscherm
voorzichtig schoon.
De nüvi beschermen
• Bewaar de nüvi niet op een
plaats waar deze langdurig aan
extreme temperaturen kan worden
blootgesteld, omdat dit onherstelbare
schade kan veroorzaken.
• Stel de nüvi niet bloot aan water.
Als gevolg van contact met water
kan het toestel defect raken.
• Hoewel u het aanraakscherm kunt
bedienen met een PDA-stylus,
moet u dat nooit doen als u een
voertuig bestuurt. Gebruik nooit
een hard of scherp voorwerp om het
aanraakscherm te bedienen omdat
het scherm daardoor beschadigd kan
raken.
43
Appendix
Diefstalpreventie
• Om diefstal te voorkomen, raden we
u aan het toestel en de bevestiging
uit het zicht te verwijderen wanneer
u deze niet gebruikt. Verwijder de
afdruk van de zuignap op de voorruit.
• Bewaar het toestel niet in het
handschoenvak.
• Registreer uw product op
http://my.garmin.com.
• Gebruik de Garmin Lock-functie.
Zie hieronder voor meer informatie.
De nüvi vergrendelen
Garmin Lock is een antidiefstalsysteem
dat uw nüvi vergrendelt. Telkens
wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de
pincode in te voeren of naar de veilige
locatie te rijden.
1. Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
44
3. Voer een viercijferige pincode in en rij
naar een veilige locatie.
Wat is een veilige locatie?
Uw veilige locatie is een locatie waar u
vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw
huis. Wanneer de nüvi satellietsignalen
ontvangt en u zich op de veilige locatie
bevindt, hoeft u geen pincode in te
voeren.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet
een geldige productregistratie of een
geldig aankoopbewijs meesturen.
Het scherm kalibreren
Als het aanraakscherm niet goed
reageert, moet u het kalibreren.
1. Schakel de nüvi uit.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
2. Schuif de aan-uitknop naar links en
houd deze ongeveer 30 seconden
vast.
3. Volg de instructies op het scherm.
De nüvi opnieuw instellen
Schuif de aan-uitknop naar links en houd
deze acht seconden vast.
De software bijwerken
1. Ga naar www.garmin.com/products
/webupdater en download
WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer
met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Nadat u hebt bevestigd dat u een update
wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater
automatisch de update en installeert deze
op uw nüvi.
Gebruikersgegevens
wissen
Opmerking: hiermee wordt alle
informatie verwijderd die de gebruiker
heeft ingevoerd.
1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi
terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Houd uw vinger op het scherm
totdat het pop-upvenster wordt
weergegeven.
3. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens
te wissen.
Alle oorspronkelijke instellingen
worden hersteld. Alle items die u hebt
opgeslagen, worden gewist.
Batterijgegevens
Stel de nüvi niet langdurig bloot aan
direct zonlicht of overmatige warmte om
de levensduur van de lithium-ionbatterij
te verlengen.
in de hoek
Het batterijpictogram
van de hoofdpagina geeft de status van
de batterij van de nüvi aan. Als u de
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
45
Appendix
nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt
vergroten, ontlaadt u de batterij volledig
en laadt u deze vervolgens volledig op.
Koppel de nüvi pas los wanneer deze
volledig is opgeladen.
De zekering vervangen
De nüvi opladen
Als het toestel in het voertuig is
aangesloten maar niet wordt opgeladen,
moet u misschien de zekering vervangen
op de buitenkant van de voertuigadapter.
Laad de nüvi ten minste 4 uur op voordat
u de batterijvoeding gebruikt.
•
•
•
46
Sluit de mini-USB-connector van
de nüvi via de voedingskabel aan
op een stroomvoorziening in uw
voertuig. Mogelijk wordt de nüvi
pas opgeladen als u de contactsleutel
omdraait.
Sluit de nüvi via een netadapter
(optioneel accessoire) aan op een
stopcontact.
Sluit de nüvi met een USB-kabel op
een computer aan. De nüvi wordt
alleen opgeladen als de computer is
ingeschakeld.
Let OP: bij het vervangen van
zekeringen moet u ervoor zorgen dat
u geen onderdeeltjes verliest en dat u
deze op de juiste plek terugplaatst.
1. Schroef
de zwarte,
Dop
ronde dop
los en
Zilveren
verwijder
pinnetje
deze.
Zekering
2. Verwijder
de zekering
(glazen
buisje met
zilverkleurige kapjes) en vervang
deze door een zekering van 1 A.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in
de zwarte dop zit. Schroef de zwarte
dop vast.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
De nüvi en de bevestiging
verwijderen
Als u de nüvi uit de houder wilt
verwijderen, houdt u de houder vast
en kantelt u de nüvi naar voren.
Als u de houder van de bevestiging wilt
nemen, draait u de houder naar links of
rechts. Blijf in die richting duwen totdat
de houder losklikt uit de bevestiging.
nüMaps Guarantee™
Als u een gratis kaartupdate wilt
ontvangen (indien beschikbaar), kunt u
uw nüvi registreren op als u dat binnen
60 dagen doet nadat u satellietsignalen
bent gaan ontvangen en met uw nüvi bent
gaan rijden. U komt niet in aanmerking
voor de gratis kaartupdate als u per
telefoon registreert of langer dan zestig
dagen wacht nadat u voor het eerst met
de nüvi een ritje hebt gemaakt.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Extra kaarten
U kunt extra kaarten voor uw nüvi
kopen. Ga voor een lijst met kaarten die
compatibel zijn met uw nüvi naar de
productpagina van uw nüvi op de website
van Garmin (www.garmin.com) en klik
op het tabblad Kaarten.
Info over GPSsatellietsignalen
De nüvi moet GPS-satellietsignalen
(Global Positioning System) ontvangen
om te kunnen navigeren. Als u zich
binnen, bij hoge gebouwen of bomen
of in een parkeergarage bevindt, kan
de nüvi misschien geen satellietsignaal
ontvangen. Ga naar buiten naar een
gebied zonder hoge obstakels om de nüvi
te gebruiken.
Wanneer de nüvi satellietsignalen
ontvangt, worden de balken voor de
signaalsterkte op de hoofdpagina groen
. Wanneer er geen satellietsignaal
47
Appendix
wordt ontvangen, worden de balken rood
of doorzichtig
.
Ga voor meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
Extra’s en optionele
accessoires
Ga voor meer informatie over optionele
accessoires naar http://buy.garmin.com of
www.garmin.com/extras of neem contact
op met uw Garmin-dealer.
Eigen nuttige punten
Gebruik de POI Loader om eigen
nuttige punten naar uw nüvi te laden.
Databases met eigen nuttige punten zijn
verkrijgbaar bij verschillende bedrijven
op internet. Sommige van deze databases
bevatten waarschuwingsgegevens voor
bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen
en schoolzones.
Ga naar www.garmin.com/extras en klik
op POI Loader om de POI Loader op uw
computer te installeren. Raadpleeg het
48
Help-bestand van de POI Loader voor
meer informatie. Druk op F1 om het
Help-bestand te openen.
Als u uw eigen nuttige punten wilt
bekijken, tikt u op Waarheen? > Extra’s
> Eigen nuttige punten.
Als u de instellingen voor gevarenzones
wilt wijzigen, tikt u op Extra >
Instellingen > Gevarenzones >
Gevarenzone alarm.
Als u de eigen nuttige punten van uw
nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi
op uw computer aan. Open de map
Garmin\poi op het nüvi-station of het
geheugenkaartstation. Verwijder het
bestand met de naam poi.gpi.
Flitspaalinformatie
In sommige landen is flitspaalinformatie
beschikbaar. Kijk op http://my.garmin
.com voor de beschikbaarheid van deze
informatie. In deze landen geeft de nüvi
de locatie van honderden flitspalen weer.
Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt.
De gegevens worden ten minste eenmaal
per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd
over de meest actuele gegevens.
Plaats de geheugenkaart in uw nüvi
wanneer u de reisgids wilt gebruiken.
Tik op Waarheen? > Extra’s. Tik op de
naam van uw reisgids om deze te openen.
U kunt op elk gewenst moment
de gegevens van een nieuwe regio
aanschaffen of een bestaand abonnement
uitbreiden. De gegevens van een
regio die u koopt, hebben hun eigen
vervaldatum.
Contact opnemen met
Garmin
Let OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of
consequenties van het gebruik van een
database met eigen nuttige punten of
een database met flitspaalgegevens.
Garmin-reisgids
Net als een papieren reisgids biedt de
reisgids van Garmin gedetailleerde
informatie over plaatsen, zoals
restaurants en hotels. Als u een
accessoire wilt aanschaffen, gaat u
naar http://buy.garmin.com of neemt
u contact op met uw Garmin-dealer.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
de nüvi vragen hebt. Ga in de VS naar
www.garmin.com/support of neem
contact op met Garmin USA op
telefoonnummer (913) 397-8200 of
(800) 800-1020.
Neem in het V.K. contact op met
Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor informatie over landspecifieke
ondersteuning, of neem contact
op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.
49
Appendix
De nüvi registreren
Ga naar http://my.garmin.com om uw
nüvi te registreren. Zie pagina 26 voor
informatie over het verbinden van uw
nüvi met uw computer.
1. Sluit de nüvi aan. Er wordt een optie
weergegeven om myGarmin Agent te
installeren (optioneel).
2. Volg de instructies op het scherm om
myGarmin Agent te installeren en uw
nüvi te registreren.
Nadat u uw nüvi hebt geregistreerd,
kunt u zich abonneren op de nieuwste
Garmin-onlineservices.
50
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
Specificaties
Afmetingen: B × H × D: 120,9 × 74,4 ×
19,5 mm (4,76 × 2,93 × 0,768 inch).
Gewicht: 168,3 g (5,93 oz.)
Beeldscherm: 109 mm diagonaal, 480 ×
272 pixels; 64.000 kleuren; helder
WQVGA liggend TFT-scherm; witte
schermverlichting; aanraakscherm
Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
Bedrijfstemperatuur: 0°C – 60°C
(32°F–140°F)
Temperatuur bij opladen: 0°C – 45°C
(32°F–113°F)
Gegevensopslag: intern geheugen en
optionele verwijderbare SD-kaart.
Gegevens worden permanent
opgeslagen.
Computerinterface: snelle USB
2.0-massaopslag
Besturingssysteem: Garmin
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Oplaadtijd: ca. 4 uur
Ingangsvoltage: voertuigspanning via
meegeleverde voedingskabel of
netspanning via een optioneel
accessoire
Verbruik: max. 5 W
Levensduur batterij: maximaal 4 uur
Batterijtype: niet door de gebruiker
vervangbare lithium-ionbatterij
GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix
Zoektijden*:
Warm: < 1 sec
Koud: < 38 sec
Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 sec
*Gemiddeld voor een stationaire
ontvanger met onbelemmerd zicht
op de hemel.
51
Appendix
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product
voldoet aan de essentiële vereisten en overige
relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
Voor de volledige conformiteitsverklaring
verwijzen we u naar de website voor uw
Garmin-product op www.garmin.com.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U DE
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT
NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om
de software die is ingebouwd in dit toestel
(de ‘Software’) in binaire, uitvoerbare
vorm te gebruiken bij het normale gebruik
van dit product. De eigendomstitel, de
eigendomsrechten en de intellectuele
eigendomsrechten van de software blijven
berusten bij Garmin.
52
U erkent dat de Software het eigendom is
van Garmin en wordt beschermd door de
copyrightwetten van de Verenigde Staten van
Amerika en internationale copyrightverdragen.
U erkent bovendien dat de structuur, ordening
en code van de Software waardevolle
handelsgeheimen van Garmin zijn en dat
de Software in de vorm van broncode een
waardevol handelsgeheim van Garmin blijft.
U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren,
wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling
of reverse engineering, herleiden tot door
mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software.
U verklaart dat u de Software niet zult
exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van
Amerika schenden.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
Problemen oplossen
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen
satellietsignalen.
Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf
enkele minuten stationair.
Mijn nüvi wordt niet
opgeladen in mijn
voertuig.
Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel
(zie pagina 46).
Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de
stroomvoorziening levert.
Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen
tussen 0°C en 60°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht
wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet
erg lang opgeladen.
Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor
hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra >
Instellingen > Scherm > Helderheid.
Hoe wis ik al mijn
gebruikersgegevens?
Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm
van de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger
op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op
Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
Mijn batterijmeter lijkt
niet nauwkeurig te zijn.
Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad
de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te
onderbreken).
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
53
Appendix
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Het aanraakscherm
reageert niet op mijn
tikken.
Kalibreer het aanraakscherm zoals wordt beschreven op
pagina 44–45.
Hoe weet ik of mijn nüvi
in de modus voor USBmassaopslag staat?
Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat,
wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is
aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe
verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze
computer.
Mijn computer
detecteert nooit dat de
nüvi is aangesloten.
1. Verwijder de USB-kabel van de computer.
2. Schakel de nüvi uit.
3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw
computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch
ingeschakeld en schakelt over naar de modus USBmassaopslag. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en
niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe
verwijderbare stations
in mijn lijst met stations.
Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de
computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij
het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het
Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie
over het toewijzen van stationsletters.
54
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Appendix
Hoe vind ik restaurants
in de buurt van het
hotel waar ik ga
overnachten?
1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef
uw vakantiebestemming op).
2. Zoek het hotel op en tik op Ga!.
3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn
bestemming.
4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld
op volgorde van afstand tot het hotel.
Ik kan mijn telefoon niet
aansluiten op de nüvi.
Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of
het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.
Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op
maximaal 10 meter (33 ft) afstand van uw nüvi bevindt.
Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
55
Index
Index
A
aanbiedingen
uitschakelen 35
aanraakscherm
instellingen 37
kalibreren 44, 54
reinigen 43
accessoires 48
achtergrondkleur 37
adressen 11
afslag-voor-afslag
aanwijzingen 19
antidiefstalfunctie 39, 44
audioversie 36
automodus 36
bestanden 26–27
ondersteunde typen 26
overbrengen 27
verwijderen 27
bestanden overbrengen 27
beveiliging
instellingen 39
locatie 44
bevestigen
uit houder nemen 47
bijwerken
kaarten 47
software 44
Bluetooth-technologie
21–25
instellingen 41
koppelen met
telefoon 21
verwijderen,
telefoon 41
breedtegraad 16
B
batterij 45, 53
batterijgegevens 45
C
calculator 30
computerverbinding 26
Symbolen
2-D, 3-D-kaartweergave
38, 39
56
conformiteitsverklaring 52
coördinaten 16
D
dempen
audio 8
telefoongesprek 23
de nüvi aanpassen 36–42
de nüvi opbergen 43
de nüvi opladen 46, 53
detailkaarten 39
diacritische tekens 13
E
eenheden omrekenen 31
een route simuleren 36
eigen nuttige punten 48
extra 29–31
extra’s 48–49
extra kaarten 47
F
Favorieten 14, 15
flitspaaldatabase 48
fotonavigatie
laden, afbeeldingen 27
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Index
G
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
gebruikergegevens
verwijderen 45
gebruiksmodus 36
geheugenkaart 26
geocaching 16
gevarenzone alarm 42
GPS
aan/uit 36
informatie over GPS 47
gratis kaartupdate 47
H
helderheid 37
Help 29
Help op toestel 29
huidige locatie, opslaan 14
I
inkomend gesprek 22
instellingen 36–42
herstellen 42
J
JPEG-afbeeldingsbestanden
26
K
kaart
bladeren 15
detailkaarten
inschakelen 39
detailniveau 38
instellingen 38
knop Kaartinformatie
39
toevoegen 47
versie 39
weergeven 38
zoomen 15
kilometers 36
Koers boven 38
koppelen met mobiele
telefoon 21
L
lengtegraad 16
lijst met afslagen 19
lithium-ion batterij 45, 51
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
M
MapSource 26, 47
maten, omrekenen 31
max. snelheid, reset 19
maximumsnelheid,
pictogram 18
mijlen 36
Mijn gegevens 30
N
naar huis 11
navigatie 18
instellingen 37
modus 36
nüMaps Guarantee 47
nuttige punten 13
aangepast 48
Mt vrachtw 13
POI loader 26
nuttige punten volgens
NTTS 13
nüvi
behuizing 5
beschermen 43
opladen 46
57
Index
opnieuw instellen 45
reinigen 43
O
offroad, route 17, 37
omrekenen
eenheden 31
valuta 31
omrijden 9
onderhouden van de nüvi 43
opnieuw instellen
maximumsnelheid 19
reisinformatie 19
uw nüvi 45
oproep
dempen 23
historie 24
ophangen 22
thuis 24
wisselgesprek 23
opslaan
gevonden plaatsen 14
uw huidige locatie 14,
16, 20
58
Opties voor de pagina
Ga! 12
P
PIN
Bluetooth 21
Garmin Lock 44
plaatsen zoeken 8
foto’s gebruiken 17–18
nabij andere locatie 14
op adres 11
op coördinaten 16
opgeslagen plaatsen
(Favorieten) 15
op naam 13
op postcode 11
recente selecties 14
positiepictogram 39
problemen oplossen 53–54
Q
QWERTY-toetsenbord 36
R
recent gevonden locaties 14
registreren 44
rijbaanassistent 18
routebeschrijvingen 19
routes
meerdere stopplaatsen
toevoegen 9
offroad 37
simuleren 36
voorkeuren 37
S
satellietsignalen 47
scherm
helderheid 37
schermafdrukken 37
vergrendelen 8
scherminstellingen 37
schermtoetsenbord 13
schoolzonedatabase 48
software
bijwerken 45
licentieovereenkomst
52
versie 36
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Index
specificaties 51
spraakgestuurd kiezen 25
systeeminstellingen 36
T
taalinstellingen 38
taal voor spraak 38
teksttaal 38
telefoonboek 23
thuis
een locatie instellen 11
telefoonnummer 24
tijdinstellingen 38
tijdzone 38
toestel-id 36
toetsenbord 13
indeling 36
taalmodus 13, 38
toevoegen, foto aan
locatie 15
tripcomputer 19
tripgegevens, reset 19
triplog 39
U
USB 54
massa-opslagmodus 26
uitwerpen 27
uw locatie instellen 16
V
veilige modus 39
vergrendelen
de nüvi 44
scherm 8
verkeer 32–35
aanbiedingen 32
problemen 33
verkeersabonnement
toevoegen 40
vermijden
diefstal 44
wegtypen 37
verwijderen
alle gebruikersgegevens
45
bestanden 27
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
eigen nuttige punten 48
Favorieten 15
lijst met recent
gevonden punten
14
teken 13
verwijderen, houder 47
voertuigpictogram 39
voicemail 22
volgende afslag 20
vrachtwagenkaart 16
vrachtwagenmodus 36
vrachtwagenprofiel
bewerken 10
invoeren 7
toevoegen 10
verwijderen 10
W
Waar ben ik? 20, 29
Waarheen? 11–17
waarschuwingen iv
flitspaal 48
59
Index
waarschuwingszones
instellingen 41
waarschuwingen 42
WebUpdater 45
wekker 49
wereldklok 30
Z
zekering, vervangen 46
zoeken op de kaart 15
zoekgebied 14
zoomen 15
60
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
Index
nüvi 465 - Gebruikershandleiding
61
Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd)
voor uw Garmin GPS-navigator naar www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, V.K.
Garmin Corporation
Nr. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maart 2011
Onderdeelnummer 190-01039-35 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising