Garmin | nuvi 465LMT | Garmin nuvi 465LMT snabbstartshandbok

Garmin nuvi 465LMT snabbstartshandbok
nüvi 465
®
snabbstartshandbok
Titta närmare på nüvi-enheten Använda nüvi-enheten
➊ ➋
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten
och annat.
➌
➏
➐
➑ ➒ ➓
Mini-USBkontakt
Högtalare
Strömknapp:
Om du vill sätta på eller stänga av enheten skjuter du den åt vänster
och om du vill låsa skärmen skjuter du den åt höger.
SD-
kortplats
Mikrofon
Varning! Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår
ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas
från direkt solljus.
2
➍ ➎
➊
➋
➌
GPS-signalstyrka
➍
➎
Batteristatus
➏
➐
➑
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
➒
➓
Tryck här om du vill justera volymen.
Status för Bluetooth®-teknik
Användningsläge – Tryck här om du
vill växla mellan användningslägena för
lastbil och personbil.
Aktuell tid – Tryck här om du vill ändra
tidsinställningar.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill använda verktyg.
nüvi 465, snabbstartshandbok
Konfigurera nüvi-enheten
Montera den självhäftande
skivan och monteringssockeln
på instrumentbrädan
5. Sätt fast vaggan på fästets arm.
Vagga
Monteringsarm
Varning: Den permanent självhäftande
skivan är extremt svår att ta bort.
1. Rengör och torka sedan av ytan där du vill
placera monteringssockeln.
2. Välj den självhäftande skivan du vill
använda och ta bort ena sidan av
skyddsarket.
Permanent skiva
6. Skjut monteringsarmen med vaggan
fastsatt in i monteringssockeln.
Monteringsarm
med vagga
Montering bas
3. Placera den självhäftande skivan på
undersidan av monteringssockeln och ta
bort den andra sidan av skyddsarket.
4. Placera monteringssockeln så att
låsspaken är riktad mot dig. Sätt sockeln
på den rengjorda ytan. Fäst sockeln genom
att trycka ned den mot instrumentbrädan.
nüvi 465, snabbstartshandbok
7. Skjut låsspaken till låst läge.
Läs om lagar som gäller vid montering på vindruta i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation, innan du monterar
trafikinformationsmottagaren.
3
Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon på
nüvi-enhetens baksida.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan.
3. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
4. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i bilen. Om enheten
är ansluten och fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
5. Om du använder en trafikmottagare i
Europa ansluter du den externa antennen
till trafikmottagaren och fäster den
ordentligt på vindrutan med sugfästena.
Ange lastbilsprofil
1. Sätt på nüvi-enheten.
2. Tryck på Kontrollera lastbilsinst. > Ny.
När du skapar en rutt anpassar nüvi-enheten
rutten så att de motsvarar begränsningarna i
din lastbilsprofil.
Det är ditt ansvar att anpassa körningen efter fordonets
höjd, längd, vikt och andra begränsningar. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Hämta satellitinformation
Gå utomhus till en öppen plats, en bit från
höga byggnader och träd.
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler.
3. Ange information genom att trycka på
knappen i respektive kategori.
Söka efter sevärdheter
4. Tryck på Spara.
2. Välj en kategori och en underkategori.
5. Ange namn för profilen och tryck på Klar.
4
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
nüvi 465, snabbstartshandbok
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Om
du avviker från rutten beräknas en ny rutt och
en ny vägbeskrivning visas.
Tryck på och dra kartan om du vill
visa ett annat område av kartan. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➊
➊
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
➌
Tryck här om du vill visa sidan Var är
jag?.
➍
➎
➏
Tryck här om du vill zooma in och ut.
➐
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
➋
➍
➎ ➏
➋
➌
➐
Tryck här om du vill visa ruttvarningar.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck här om du vill visa sidan Nästa
sväng eller sidan Detaljvarning.
nüvi 465, snabbstartshandbok
5
Ta en omväg
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Rutt > Omväg.
Lägga till stopp
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg till som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Tips: Om du vill lägga till fler än ett stopp
trycker du på Vart? > Rutter. Välj den
aktuella rutten och tryck på Lägg till eller
ta bort positioner.
Rutt till nästa stopp
Om du har flera stopp på rutten kan
du avbryta navigeringen till det aktuella
stoppet och istället navigera till nästa stopp.
Använda FM TMC-trafik
Obs! Garmin® ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen.
FM-TMC-trafikmottagaren är inbyggd i
strömkabeln för fordon.
Trafikmottagaren och nüvi-enheten måste
vara inom dataräckhåll för en FM-station
som sänder ut TMC-data för att kunna ta
emot trafikinformation. Mer information om
trafikinformationsmottagare och täckning
finns på www.garmin.com/traffic.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Obs! Du behöver inte aktivera
prenumerationen som medföljer med
din FM-trafikmottagare. Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar
emot trafiksignaler från leverantören av
betaltjänsten.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny > Rutt.
2. Tryck på Nästa stopp.
3. Välj nästa stopp.
4. Tryck på Ja.
6
nüvi 465, snabbstartshandbok
När du tar emot trafikinformation visas en
trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Visa erbjudanden
I Nordamerika kan du få platsrelevanta
erbjudanden och kuponger. Tryck på
erbjudandet på skärmen och sök efter
den närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet. Mer information finns i
användarhandboken.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Använda handsfreefunktioner
Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan
nüvi anslutas trådlöst till din mobiltelefon
så att det blir en handsfree-enhet. För att
kunna paras ihop och anslutas måste
telefonen och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
nüvi 465, snabbstartshandbok
Para ihop telefonen
1. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. På nüvi-enheten trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
3. Tryck på knappen nedanför Bluetooth och
tryck sedan på Till > OK.
4. Tryck på knappen under Anslutningar.
5. Tryck på Lägg till enhet, välj din telefon
och tryck på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234) för
nüvi-enheten i din mobiltelefon.
Ringa ett nummer
1. Välj Telefon > Ring.
2. Ange numret och välj Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet välj
Lägg på.
>
Ta emot samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal.
•
•
Tryck på Svara om du vill svara.
Tryck på Ignorera om du inte vill ta
samtalet och du vill att telefonen ska
sluta ringa.
7
Ladda nüvi-enheten
•
•
•
Anslut strömkabeln för fordon.
Anslut en USB-kabel.
Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).
Återställa nüvi-enheten
1. Skjut Ström-knappen till vänster och
håll den intryckt i åtta sekunder.
2. Sätt på nüvi-enheten.
Skydda nüvi-enheten
1. Se till att du är på din säkerhetsplats och
att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
3. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på Välj.
Februari 2011
nüMaps Guarantee™
Om du vill ha en kostnadsfri kartuppdatering
(om sådana finns) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att du har mottagit satellitdata första gången
och börjat använda nüvi-enheten. Om du
registrerar över telefon eller väntar längre än
60 dagar, är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvienheten väljer du Verktyg > Hjälp. Hämta
den senaste versionen av användarhandboken
på www.garmin.com. Mer information om
tillbehör finns på http://buy.garmin.com eller
hos din Garmin-återförsäljare.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA
och i andra länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De
här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth
SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Artikelnummer 190-01039-59 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising