Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Aloitusopas

Garmin nuvi 3760LMT Aloitusopas
nüvi 3700 -sarja
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
3750, 3760, 3790
Maaliskuu 2011
190-01157-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Aloitus
‹ VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Virtajohdot
Laitteen mukana toimitetaan kaksi
virtajohtoa. Kukin liitin sopii ainoastaan
sille tarkoitettuun porttiin.
•
Kun käytät nüvia ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1.
2.
3.
4.
5.
Liitä laite virtalähteeseen (sivu 2).
Kiinnitä nüvi (sivu 3).
Määritä laitteen asetukset (sivu 4).
Etsi satelliitteja (sivu 4).
Tutustu päävalikkoon (sivu 5).
Laitteen liittäminen
virtalähteeseen
Liitä laitteeseen ajoneuvon virtajohto, kun
johto on liitettynä ajoneuvoon.
•
Teline liitetään ajoneuvon
virtalähteeseen ajoneuvon
virtajohdolla ➊. Ajoneuvon
virtajohdon liitin on kulmassa
oikealle.
Laite liitetään tietokoneeseen microUSB-kaapelilla ➋. micro-USBkaapelin päässä on merkintä B.
➊
➋
nüvi latautuu ajon aikana.
2
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Laitteen kiinnittäminen
‹ VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus.
2. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
4. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Teline
Ajoneuvon
virtajohto
Imukuppiteline
Kaiutin
5. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
6. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Ajoneuvon virtajohdon liitäntä
3
Laitteen asetusten
määrittäminen
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineeseen.
2. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos
se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
4. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Etukansi
Virtapainike
Mikrofoni
Kaiutin
(takakannessa)
Micro-B-liitäntä
Satelliittien etsiminen
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti. Kun ainakin
yksi palkeista on vihreä, laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
4
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Päävalikko
➊ ➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Valitse kulkuvälinetila
koskettamalla tätä.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Pysäytä reitti koskettamalla tätä.
Käytä reitin kiertotietä
koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin
.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
koskettamalla tätä.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja tarvittaessa
aliluokka.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Aja.
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita määränpään nimi.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
>
Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto.
5
Reitin seuraaminen
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊ K osketa tätä, jos haluat avata
➋
➌
➍
➎
6
seuraavan käännöksen sivun.
Jos risteysnäkymä on käytettävissä,
Risteysnäkymä-sivu tulee näyttöön.
K
osketa tätä, jos haluat avata
käännösluettelon.
Loitonna ja lähennä koskettamalla
tätä. Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
➏
➐
➑
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla
karttaa.
Pysähdyksen lisääminen
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Valitse Minne?.
Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
Valitse pysähdys hakutuloksista.
Valitse Aja.
Valitse Lisää nykyiselle reitille.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
1. Palaa päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Kiertotie.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Näytön kääntäminen
Näytön kirkkauden
säätäminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Näyttö > Kirkkaus.
2. Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja siirtämällä
vierityspalkkia.
Tietoja kulkuneuvotiloista
Kääntämällä laitetta voit katsella
näyttöä vaaka- tai pystytilassa.
Pyöräily
Jalankulkija
Autoilu
Laitteessa on erilaisia kuljetusvälinetiloja
navigointiin. Reitityksen laskutapa
vaihtelee kuljetusvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi jalankulkijatilassa, kun
cityXplorer™-kartat on ladattu, laite laskee
reitin käyttämällä sekä julkista liikennettä,
kuten busseja tai metrolinjoja, että
kävelyä. cityXplorer-karttoja ei toimiteta
laitteen mukana.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
7
Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin
.com/traffic.
Kulkuvälinetilan vaihtaminen
1. Valitse kulkuvälinetilan kuvake
päävalikosta.
2. Valitse tila ja Tallenna.
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
tietojen tarkkuudesta.
Tietoja liikenteestä
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi 3700 -laitteiden mukana. Se sisältyy
ajoneuvon virtajohtoon.
Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida.
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto
ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja
alueilla.
Äänikomentotoiminto on käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa. Äänikomentojen
ansiosta voit käyttää laitetta sanomalla
näytössä näkyviä sanoja tai tiettyjä
komentoja. Äänikomento-valikossa on
käytettävissä olevien komentojen luettelo.
Jos reitillä on vakava ruuhka, laite
laskee reitin automaattisesti uudelleen.
Liikennekuvake ( ) vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
8
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Äänikomentojen aktivoiminen
1. Sano Äänikomento.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentojen käyttövinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen
päin ja sano komento täsmälleen siinä
muodossa, missä se näkyy näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
• Voit kirjoittaa numeroita sanomalla
niitä.
• Voit sulkea äänikomentotoiminnon
sanomalla Sulje.
Navigoiminen äänikomentojen
avulla
1. Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
2. Sano Etsi nimellä.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
3. Kuuntele äänikehote ja sano paikan
nimi.
Laite toistaa paikan nimen etsiessään
paikkaa.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
4. Sano haluamasi sijainnin rivinumero.
5. Voit navigoida sijaintiin sanomalla
Kyllä tai palata löytyneiden sijaintien
luetteloon sanomalla Ei.
Handsfree-toiminnot
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa.
Puhelimen liittäminen
Ennen pariliitoksen muodostamista
puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja lähellä toisiaan.
1. Ota käyttöön puhelimen
Bluetooth®-osa.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
9
3. Valitse Bluetooth > Käytössä > OK.
4. Kosketa Puhelin-kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
7. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
Puheluiden soittaminen ja
lopettaminen
1. Valitse ( ) > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
>
4. Lopeta puhelu valitsemalla
Lopeta.
Vastaaminen puheluun
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu.
1. Valitse Vastaa.
VIHJE: valitsemalla Hylkää voit
lopettaa puhelimen soimisen.
2. Puhu normaalisti.
10
Sisäinen mikrofoni on laitteen
etupuolella. Puhu normaalisti.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa,
kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite
käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun
lataus riittää moneksi viikoksi, kun laite
on lepotilassa.
•
•
Siirrä laite lepotilaan painamalla
virtapainiketta.
Herätä laite painamalla
virtapainiketta lyhyesti
ja kaksoisnapauttamalla
(lukkokuvaketta).
Laitteen asetusten
nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina Virtapainiketta 10 sekuntia.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Laitteen rekisteröiminen
1. Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
2. Rekisteröi laite näytön ohjeiden
mukaan.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä micro-USB-kaapeli ➊ laitteen
micro-USB-porttiin ➋ (sivu 2).
micro-USB-kaapeli
2. Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
3. Avaa myGarmin Agent™ -sivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Jos Automaattinen toisto -valikko ei
avaudu tai käytät Mac®-tietokonetta,
siirry osoitteeseen www.garmin
.com/agent.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agent, saat
kehotteen avata Työpöydän aina, kun liität
laitteen tietokoneeseen. Työpöytä tarkistaa
ohjelmistopäivitykset ja näyttää lisätietoja
laitteesta.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit
laitteen puhelimitse tai odotat yli
60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
11
Lisätietoja
Lisätietoja laitteesta saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös
ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:
n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™
ja myGarmin Agent™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä
ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Yhdysvallat: www.garmin.com/support
tai puhelin: (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen
tytäryhtiöt
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe
Ltd.).
12
nüvi 3700 -sarjan aloitusopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising