Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Kezdő lépések

Garmin nuvi 3760LMT Kezdő lépések
nüvi 3700 sorozat
®
Kezdő lépések
E nüvi készüléktípusokkal használható:
3750, 3760, 3790
2011. Március
190-01157-62 Rev. B
Nyomtatva Tajvanban
Bevezetés
‹ FIGYELMEZTETÉS
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket
és más fontos információt lásd a termék
dobozában található Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
A navigációs készülék első alkalommal
való használatakor hajtsa végre a
következő feladatokat.
1. Töltse fel a készüléket (2. oldal).
2. Szerelje fel a navigációs készüléket
(3. oldal).
3. Adja meg a készülék beállításait
(4. oldal).
4. Fogja a műholdak jelzéseit (4. oldal).
5. Ismerkedjen meg a főmenüvel
(5. oldal).
A készülék töltése
Csatlakoztassa a készüléket a jármű
tápkábeléhez, amely csatlakoztatva van a
jármű tápaljzatához.
Tápkábelek
A legtöbb modell esetén a készüléket
két tápkábellel szállítjuk. Minden
egyes csatlakozó csak a neki megfelelő
csatlakozóaljzathoz illeszkedik.
•
•
A jármű tápkábele ➊ a tartót a jármű
tápellátásához csatlakoztatja. A jármű
tápkábelének jobb oldali szögbe hajló
csatlakozója van.
A microUSB-kábel ➋ csatlakoztatja
az eszközt a számítógéphez. A
microUSB-kábel fejrészénél a „B”
felirat látható.
➊
➋
A nüvi tölt vezetés közben.
2
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
A készülék felszerelése
‹ FIGYELMEZTETÉS
A termék lítium-ion akkumulátort
tartalmaz. A rendkívül magas hőmérséklet
miatt az akkumulátor felrobbanása okozta
személyi sérülés és készülékkárosodás
megelőzése érdekében kiszállás után ne
hagyja a készüléket a járműben, vagy
tárolja közvetlen napfénytől védett
helyen.
Megjegyzés
A készülék beszerelése előtt a szélvédőre
szerelésre vonatkozó törvényekről lásd
a Fontos biztonsági és terméktudnivalók
ismertetőt.
1. Távolítsa el a tapadókorong felső
részén található átlátszó műanyagot.
2. Helyezze a tapadókorongot a
szélvédőre.
3. Hajtsa vissza a fogantyút a szélvédő
irányába.
4. Pattintsa a tartót a tapadókorong
karjára.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Tartó
Tapadókorongos tartó
Jármű
tápkábele
Hangszóró
5. Illessze a készülék alját a tartóba.
6. Döntse hátra a készüléket, amíg a
helyére nem pattan.
Jármű tápkábelének
csatlakozója
3
A készülék beállításainak
megadása
1. Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a
tartóba.
2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa
a jármű tápaljzatához.
A készülék automatikusan bekapcsol,
ha csatlakoztatva van és a jármű
motorja működik.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
4. Ha közlekedésiadat-vevőt használ
Európában, csatlakoztassa a
külső antennát a közlekedésiadatvevőhöz, és erősítse a szélvédőre a
tapadókoronggal.
4
Előlap
Mikrofon
Hangszóró
(hátlapon)
Bekapcsológomb
Micro-B csatlakozó
Műholdak keresése
A
sávok jelzik a műholdjel erősségét.
1. A járművel tartózkodjon a szabadban,
magas épületektől és fáktól távol.
2. Ha szükséges, kapcsolja be a
készüléket.
A műholdjelek befogása eltarthat néhány
percig. Ha legalább egy sáv zöld színű,
akkor a készülék veszi a műholdjelet.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Főmenü
➊ ➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
GPS műholdas jel erőssége.
Megérintésével közlekedési módot
választhat.
Megérintésével úti célt kereshet.
Megérintésével megtekintheti a
térképet.
Megérintésével leállíthat egy
útvonalat.
Megérintésével elkerülhet egy
útvonalat.
Megérintésével hívást
kezdeményezhet, ha kompatibilis
mobiltelefonhoz csatlakozik.
A tudnivalókat lásd a www.garmin
.com/bluetooth webhelyen.
Megérintésével a hangerőt állíthatja.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Megérintésével az eszközök és a
beállítások menüjét nyithatja meg.
Érdekes helyek keresése
1. A főmenün érintse meg a Hová? >
Érdekes helyek elemet.
2. Ha szükséges, válasszon kategóriát
vagy alkategóriát.
3. Válasszon úti célt.
4. Érintse meg az Indulás! elemet.
Hely keresése név megadásával
1. A főmenün érintse meg a Hová? >
Érdekes helyek > Név megadása
elemet.
2. Adja meg az úti cél nevét.
3. Érintse meg a Kész elemet.
4. Válasszon úti célt.
5. Érintse meg az Indulás! elemet.
Keresés másik hely közelében
1. A főmenün érintse meg a Hová? >
> A közelben elemet.
2. Válasszon beállítást.
5
Az útvonal követése
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg a térképen. Ha eltér az eredeti
útvonaltól, a készülék újra kiszámítja
az útvonalat. Ha főútvonalon halad,
megjelenhet a sebességhatárt jelző ikon.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊Érintse meg a Következő forduló
oldal megtekintéséhez. Ha a
kereszteződések nézete létezik, a
Kereszteződésnézet oldal jelenik
meg.
➋Érintse meg a Fordulólista oldal
megtekintéséhez.
➌ Érintse meg a nagyításhoz és a
kicsinyítéshez. ➍ Érintse meg, ha vissza kíván térni a
főmenübe.
➎ Érintse meg az adatmező
6
➏
➐
➑
módosításához.
Érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
Érintse meg a Fedélzeti számítógép
oldal megtekintéséhez.
Érintse meg a térképet, majd húzza
el a kívánt irányba, ha másik
területet szeretne megnézni.
Megálló hozzáadása
Megálló hozzáadásához útvonali
navigáció szükséges.
ikont a főmenübe
1. Érintse meg a
való visszatéréshez.
2. Érintse meg a Hová? elemet.
3. Keresse meg a beiktatott megállót.
4. A találatok közül jelölje ki a kívánt
megállót.
5. Érintse meg az Indulás! elemet.
6. Érintse meg a Hozzáadás az aktuális
útvonalhoz elemet.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Kerülőút tétele
Kerülőút tételéhez útvonali navigáció
szükséges.
ikont a főmenübe
1. Érintse meg a
való visszatéréshez.
2. Érintse meg a Kerülőút elemet.
Ha az egyetlen rendelkezésre álló ésszerű
megoldás az az útvonal, amelyen éppen
halad, előfordulhat, hogy a készülék nem
javasol kerülőutat.
A képernyő fényerejének
beállítása
1. Érintse meg az Eszközök >
Beállítások > Kijelző > Fényerő
elemet.
2. A görgetősáv megérintésével és
húzásával állítsa be a képernyő
fényerejét.
A közlekedési módok
ismertetése
A képernyő tájolása
A készülék elforgatásával vízszintes
(fekvő) vagy függőleges (álló)
nézetmódot állíthat be.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Kerékpár
Gyalogos
Autó
A készülék különböző közlekedési
módokat kínál a navigáláshoz. Az egyes
közlekedési módoknál eltérően történik az
útvonaltervezés. Például a cityXplorer™
térképek betöltésekor a Gyalogos
közlekedési módban a készülék olyan
útvonalat tervez, amely tömegközlekedési
eszközök (például autóbusz vagy
földalatti) használatából és gyaloglásból
áll. A cityXplorer térképeket nem
tartalmazza a készülékcsomag.
7
A cityXplorer térképek megvásárlásához
látogassa meg a www.garmin.com
webhelyet.
Közlekedési mód
megváltoztatása
1. A főmenün érintse meg a közlekedési
mód ikonját.
2. Válasszon módot, és érintse meg a
Mentés elemet.
Forgalmi tudnivalók
A nüvi 3700 sorozat egyes csomagjaihoz
közlekedésiadat-vevő tartozik. Ez a jármű
tápkábelébe van beépítve.
A közlekedési adatok vétele érdekében a
közlekedésiadat-vevőnek és a navigációs
készüléknek közlekedési adatokat
sugárzó FM-állomás közelében kell
lennie. Nem szükséges aktiválni az
FM közlekedésiadat-vevőhöz tartozó
előfizetést.
kialakult forgalmi helyzet súlyosságának
megfelelően változtatja színét.
További tájékoztatásért látogassa meg a
www.garmin.com/traffic weboldalt.
MEGJEGYZÉS: A Garmin nem vállal
felelősséget az adatok pontosságáért.
Hangvezérlés
MEGJEGYZÉS: A hangvezérlés
nem érhető el minden nyelven, illetve
régióhoz.
A hangvezérlés szolgáltatás egyes
navigációs készüléktípusokon áll
rendelkezésre. A hangvezérlés funkció
lehetővé teszi, hogy a készüléket a
képernyőn megjelenő kifejezések vagy
bizonyos parancsok kiejtésével vezérelje.
A Hangvezérlés menü a rendelkezésre álló
parancsok listáját tartalmazza.
Ha súlyos forgalmi akadály alakul ki az
útvonalon, a készülék automatikusan
újratervezi az útvonalat. A forgalom
ikon ( ) az aktuális útvonalon
8
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
A hangvezérlés aktiválása
1. Mondja ki: Hangvezérlés.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés
menüje.
Tippek a hangvezérlés
használatához
• Szokásos hangon beszélve a készülék
irányába a parancsokat pontosan
úgy mondja ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• Szükség szerint válaszoljon a készülék
hangutasításaira.
• Számok beviteléhez mondja ki a
számokat.
• A hangvezérlésből való kilépéshez
mondja ki: Kilépés.
Navigálás hangvezérléssel
1. Mondja ki az aktiválószót.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés
menüje.
2. Mondja ki: Keresés név szerint.
3. Várja meg a hangutasítást, majd
mondja ki a hely nevét.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
A készülék keresés közben megismétli
a hely nevét.
A helynevek listája jelenik meg.
4. Mondja ki a kívánt hely sorának
számát.
5. Az adott helyre navigáláshoz mondja
azt, hogy Igen. A helynevek listájához
való visszalépéshez mondja azt, hogy
Nem.
Kihangosító funkciók
A kihangosítás egyes navigációs
készüléktípusokon áll rendelkezésre.
A telefon társítása
A társításhoz a telefont és a készüléket be
kell kapcsolni és egymás közelében kell
elhelyezni.
1. Engedélyezze a Bluetooth®
kapcsolatot a telefonján.
2. Érintse meg az Eszközök >
Beállítások > Bluetooth elemet.
3. Érintse meg a Bluetooth >
Bekapcsolva > OK gombot.
9
4. Érintse meg a Telefon alatti gombot.
5. Érintse meg az OK gombot.
6. Jelölje ki a telefon típusát, és érintse
meg az OK gombot.
7. Írja be a készülék Bluetooth PINkódját (1234) a telefonba.
Hívás indítása és befejezése
1. Érintse meg a ( ) > Tárcsázás
elemet.
2. Adja meg a telefonszámot.
3. Érintse meg a Tárcsázás elemet.
4. A hívás befejezéséhez érintse meg a
> Hívás vége elemet.
Hívás fogadása
Bejövő híváskor megnyílik a Bejövő
hívás ablak.
1. Érintse meg a Fogadás elemet.
TIPP: A telefon csengetésének
leállításához érintse meg az
Elvetés elemet.
2. Beszéljen normál hangerővel.
10
A belső mikrofon a készülék elején
található, így normál hangerővel
beszélhet.
Az alvó üzemmód
Az alvó üzemmód segítségével
takarékosabb akkumulátorhasználatot
érhet el, amikor éppen nem használja a
készüléket. Az alvó üzemmód nagyon
kevés energiát fogyaszt, és alvó
üzemmódban az akkumulátor hetekig
feltöltött állapotban marad.
• A Bekapcsológomb megnyomásával
helyezheti a készüléket alvó
üzemmódba.
• Nyomja meg, majd gyorsan engedje
fel a Bekapcsológombot és kétszer
érintse meg a zárolás ikont a készülék
felébresztéséhez.
A készülék alaphelyzetbe
állítása
A készüléket alaphelyzetbe állíthatja, ha
az nem működik.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
10 másodpercig a
Bekapcsológombot.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
A készülék regisztrálása
1. Keresse fel a következő webhelyet:
http://my.garmin.com.
2. A termék regisztrálásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Tartsa biztonságos helyen a vásárlási
blokk eredeti példányát vagy annak
másolatát.
A szoftver frissítése
1. Csatlakoztassa a microUSB-kábelt
➊ a készüléken található microUSBcsatlakozóhoz ➋ (2. oldal).
Ha nem nyílik meg az automatikus
lejátszás menü, vagy ha Mac®
számítógépet használ, látogasson el a
következő webhelyre: www.garmin
.com/agent.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A myGarmin Agent telepítése után a
rendszer a myDashboard megnyitását
fogja kérni, amikor a készüléket
a számítógéphez csatlakoztatja. A
myDashboard megkeresi az aktuális
szoftverfrissítéseket, és további adatokat
nyújt a készülékről.
nüMaps Guarantee™
microUSB-kábel
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a
számítógép microUSB-portjához.
3. Kattintson duplán a
elemre
a myGarmin Agent™ webhely
megnyitásához.
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Ingyenes térképfrissítést kaphat
(ha az rendelkezésre áll), ha
regisztrálja a navigációs készüléket a
http://my.garmin.com webhelyen a
műholdvétel befogásától és a navigációs
készülék használatának megkezdésétől
számított 60 napon belül. Ha a navigációs
készülék használatának megkezdésétől és
a műholdvétel befogásától számított
60 napnál később regisztrálja a készüléket
vagy ha telefonon regisztrál, akkor nem
11
jogosult az ingyenes térképfrissítésre.
További tájékoztatásért látogasson
el a következő webhelyre:
www.garmin.com/numaps.
További információ
A készülékről további információt
az Eszközök > Súgó választásával
találhat. A felhasználói útmutató
legfrissebb változatát innen töltheti le:
www.garmin.com. A tartozékokról a
további tájékoztatásért látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre, vagy
forduljon a Garmin viszonteladójához.
A Garmin elérhetősége
Ha bármilyen kérdése merülne fel a
navigációs készülék használatával
kapcsolatban, forduljon a Garmin
terméktámogatási szolgálatához. Az
Egyesült Államokban keresse fel a
www.garmin.com/support webhelyet,
vagy hívja a (913) 397 8200 vagy
(800) 800 1020 telefonszámot.
12
Az Egyesült Királyságban a Garmin
(Europe) Ltd. ezen a telefonszámon érhető
el: 0808 2380000.
Európában keresse fel a www.garmin.com
/support webhelyet, és kattintson a
Contact Support elemre az országon
belüli támogatási adatokhoz, vagy hívja
a Garmin (Europe) Ltd. eléréséhez ezt a
számot: +44 (0) 870 8501241.
A Garmin®, a Garmin embléma és a nüvi® a
Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye. A cityXplorer™, nüMaps Guarantee™,
myGarmin™ és myGarmin Agent™ a Garmin
Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye. Ezek a
védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül
nem használhatók. A Bluetooth® kifejezésvédjegy
és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek
használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A
Mac® az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
© 2010-2011 Garmin Ltd. vagy
leányvállalatai
Kezdő lépések a nüvi 3700 sorozathoz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising