Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 3760LMT Priručnik za brzo pokretanje
nüvi serije 3700
®
priručnik za brzo pokretanje
za upotrebu sa sljedećim modelima uređaja nüvi:
3750, 3760, 3790
Ožujak 2011.
190-01157-66 ver. B
Tiskano u Tajvanu
Početak rada
‹ UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Kabeli napajanja
Uređaj je dostupan sa dva kabela
napajanja. Svaki priključak odgovara
samo jednom utoru.
•
Kad budete prvi put koristili uređaj nüvi,
obavite sljedeće zadatke.
1.
2.
3.
4.
Uključite uređaj (stranica 2).
Montiranje uređaja nüvi (stranica 3).
Konfiguriranje uređaja (stranica 4).
Primanje satelitskih signala
(stranica 4).
5. Upoznavanje s glavnim izbornikom
(stranica 5).
Uključivanje uređaja
kabel za napajanje u vozilu prvo
priključite u vozilo, a zatim u uređaj.
•
Kabelom napajanja u vozilu ➊
priključuje se nosač na napajanje
vozila. Kabel napajanja u vozilu ima
kutni priključak.
Mikro-USB kabel ➋ povezuje uređaj
s računalom. Slovo “B” utisnuto je na
glavu mikro-USB kabela.
➊
➋
Uređaj nüvi puni se dok vozite.
2
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Montiranje uređaja
Postolje
‹ UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.
Kako biste spriječili moguće ozljede ili
štetu na uređaju uzrokovanu izlaganjem
baterije ekstremnoj toplini, izvadite
uređaj iz vozila kad napuštate vozilo ili
ga spremite tako da ne bude na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Obavijest
Prije montaže uređaja u vodiču Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu potražite
informacije o zakonima koji se odnose na
montažu na vjetrobransko staklo.
Vakuumski nosač
Kabel za
napajanja u vozilu
Zvučnik
5. Postavite podnožje uređaja u postolje.
6. Naginjite uređaj prema nazad dok ne
sjedne na mjesto.
1. Uklonite prozirnu plastiku s
vakuumskog nosača.
2. Postavite vakuumski nosač na
vjetrobran.
3. Prebacite ručicu unazad, prema
vjetrobranu.
4. Postavite postolje na ručicu
vakuumskog nosača.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Kabel za napajanje
u vozilu
3
Konfiguriranje uređaja
1. Priključite kabel za napajanje u vozilu
u podnožje.
2. Drugi kraj kabela za napajanje u
vozilu priključite u strujni priključak
vozila.
Ako je uređaj priključen i vozilo
upaljeno, trebao bi se pokrenuti
automatski.
3. Slijedite upute na zaslonu.
4. Ako koristite prijemnik za obavijesti
o prometu u Europi, priključite
vanjsku antenu na prijemnik za
obavijesti o prometu i priljubite ga
uz vjetrobransko staklo uz pomoć
vakuumskih nosača.
4
Naslovnica
Mikrofon
Zvučnik
(na poleđini)
Tipka napajanja
Micro-B priključak
Primanje satelitskih signala
Crtice
signala.
označavaju jačinu satelitskog
1. Izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
2. Ako je potrebno, uključite uređaj.
Traženje satelitskih signala može potrajati
nekoliko minuta. Ako je barem jedna od
crtica zelene boje, to znači da je uređaj
pronašao satelitski signal.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Glavni izbornik
➊ ➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Pronalaženje točaka
interesa
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
Jačina signala GPS satelita.
Dodirnite za odabir načina
transporta.
Dodirnite za pronalazak odredišta.
Dodirnite za prikaz karte.
Dodirnite za zaustavljanje rute.
Dodirnite za zaobilazak na ruti.
Dodirnite za uspostavu poziva ako
ste priključeni na kompatibilan
mobilni telefon. Informacije
potražite na stranici
www.garmin.com/bluetooth.
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Dodirnite za otvaranje izbornika
alata i postavki.
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Točke interesa.
2. Ako je potrebno, odaberite kategoriju
i potkategoriju.
3. Odaberite odredište.
4. Dodirnite Idi!.
Pronalaženje mjesta unosom
naziva
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Točke interesa > Unos
naziva.
2. Unesite naziv odredišta.
3. Dodirnite Gotovo.
4. Odaberite odredište.
5. Dodirnite Idi!.
Traženje u blizini druge lokacije
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? >
> Blizu.
2. Odaberite opciju.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
5
Praćenje rute
Vaša ruta označena je grimiznom linijom
na karti. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj će ponovno izračunati rutu. Dok
putujete po glavnim prometnicama, mogla
bi se prikazati ikona ograničenja brzine.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊ D odirnite za pregled stranice sa
➋
➌
➍
➎
6
sljedećim skretanjem. Ako postoji
prikaz križanja, prikazat će se
stranica Prikaz križanja.
D
odirnite za pregled popisa
skretanja.
Dodirnite za povećavanje i
smanjivanje. Dodirnite za povratak na glavni
izbornik.
Dodirnite za promjenu polja s
podacima.
➏
➐
➑
Dodirnite za pregled stranice Gdje
sam?.
Dodirnite za pregled stranice putnog
računala.
Dodirnite i povucite kartu za prikaz
drugog područja karte.
Dodavanje zaustavljanja
Kako biste mogli dodati zaustavljanje,
morate navigirati rutom.
za povratak u glavni
1. Dodirnite
izbornik.
2. Dodirnite Kamo?.
3. Potražite dodatno zaustavljanje.
4. Odaberite zaustavljanje iz rezultata
pretraživanja.
5. Dodirnite Idi!.
6. Dodirnite Dodaj trenutnoj ruti.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Zaobilaženje
Prije unošenja zaobilaska prvo morate
navigirati rutom.
za povratak u glavni
1. Dodirnite
izbornik.
2. Dodirnite Obilazak.
Ako je ruta na kojoj se trenutno nalazite
jedina razumna opcija, uređaj možda neće
izračunati zaobilazak.
Podešavanje svjetline
zaslona
1. Dodirnite Alati > Postavke >
Zaslon > Svjetlina.
2. Dodirnite i povucite klizač kako biste
podesili svjetlinu zaslona.
O načinima transporta
Orijentacija zaslona
Rotirajte uređaj za vodoravni (pejzaž)
ili okomiti (portret) prikaz.
Bicikl
Pješak
Automobil
Vaš uređaj ima opcije navigacije s
obzirom na način transporta. Rute
se različito izrađuju ovisno o načinu
transporta. Na primjer, u načinu transporta
Pješak kad su učitane karte cityXplorer™,
uređaj izrađuje rutu s kombinacijama
vožnje javnim prijevozom kao što je
autobus ili podzemna željeznica i hodanja.
Karte cityXplorer nisu uključene uz
uređaj.
Za kupnju karata cityXplorer idite na
www.garmin.com.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
7
Promjena načina transporta
1. Na glavnom izborniku dodirnite ikonu
načina transporta.
2. Odaberite način transporta i dodirnite
Spremi.
O prometu
FM TMC (Traffic Message Channel)
prijemnik za obavijesti o prometu
uključen je s nekim paketima uređaja nüvi
3700. Ugrađen je u kabel za napajanje u
vozilu.
Za primanje informacija o prometu,
prijemnik za obavijesti o prometu i
nüvi moraju biti u dosegu podataka FM
radiostanice koja odašilje TMC podatke.
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste
dobili uz svoj FM prijemnik za obavijesti
o prometu.
Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/traffic.
NAPOMENA: Tvrtka Garmin nije
odgovorna za točnost informacija o
prometu.
O glasovnim naredbama
NAPOMENA: Glasovne naredbe nisu
dostupne za sve jezike ili regije.
Značajka glasovnih naredbi dostupna
je na nekim nüvi modelima. Glasovne
naredbe omogućuju vam upravljanje
uređajem izgovaranjem riječi prikazanih
na zaslonu ili izgovaranjem određenih
naredbi. U izborniku glasovnih naredbi
nalazi se popis glasovnih naredbi koje se
mogu koristiti.
Ako na ruti tijekom navigacije dođe do
značajnog prometnog zastoja, uređaj
automatski vrši ponovni izračun rute.
Ikona prometa ( ) mijenja boju kako
bi naznačila gustoću prometa na ruti ili
na cesti kojom trenutno vozite.
8
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Aktiviranje glasovnih naredbi
1. Izgovorite Glasovna naredba.
Prikazat će se izbornik glasovnih
naredbi.
Savjeti za korištenje glasovnih
naredbi
• Govorite normalnim glasom u smjeru
uređaja i izgovorite glasovnu naredbu
točno onako kako je napisana na
zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne
odzivnike uređaja.
• Za unos brojeva izgovorite brojeve.
• Za izlaz iz glasovnih naredbi
izgovorite Izlaz.
Navigiranje putem glasovnih
naredbi
1. Izgovorite početnu frazu.
Prikazat će se izbornik glasovnih
naredbi.
2. Izgovorite Traži po nazivu.
3. Poslušajte glasovni odzivnik i
izgovorite naziv mjesta.
Navigacijski sustav će prilikom
pretraživanja ponoviti naziv mjesta.
Prikazat će se popis lokacija.
4. Izgovorite broj linije željene lokacije.
5. Izgovorite Da za navigiranje do
lokacije ili Ne za povratak na popis
pronađenih lokacija.
Hands-free značajke
Hands-free pozivanje dostupno je na
nekim nüvi modelima.
Uparivanje telefona
Prije uparivanja, mobilni telefon i uređaj
moraju biti uključeni i međusobno u
blizini.
1. Omogućite Bluetooth® komponentu
na svom telefonu.
2. Dodirnite Alati > Postavke >
Bluetooth.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
9
3. Dodirnite gumb ispod opcije
Bluetooth > Omogućeno > OK.
4. Dodirnite gumb ispod opcije Telefon.
5. Dodirnite OK.
6. Odaberite telefon i pritisnite OK.
7. U telefon unesite Bluetooth PIN
(1234) za svoj uređaj.
Upućivanje i prekidanje poziva
1. Dodirnite ( ) > Biraj.
2. Unesite broj.
3. Dodirnite Biraj.
4. Za prekidanje poziva dodirnite
>
Prekini.
O stanju mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete
štedjeti rad baterije dok uređaj nije u
upotrebi. Stanje mirovanje koristi vrlo
malo energije, a napunjena baterija traje
tjednima kad je uređaj u stanju mirovanja.
•
Primanje poziva
Kada vas netko nazove otvara se prozor
dolaznog prostora.
Pritisnite gumb Napajanje kako bi
uređaj ušao u stanje mirovanja.
Za buđenje uređaja pritisnite i brzo
otpustite gumb Napajanje i dvaput
dodirnite ikonu zaključavanja.
Ponovno postavljanje
uređaja
1. Dodirnite Odgovori.
SAVJET: Dodirnite Ignoriraj kako bi
telefon prestao zvoniti.
2. Možete govoriti normalno.
10
Unutarnji mikrofon nalazi se s prednje
strane uređaja. Možete govoriti
normalno.
Ako uređaj prestane raditi, možete ga
ponovo postaviti.
Pritisnite i držite tipku Napajanja
10 sekundi.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Registracija uređaja
1. Posjetite http://my.garmin.com.
2. Pratite upute na zaslonu za
registriranje proizvoda.
3. Originalni račun ili fotokopiju
spremite na sigurno mjesto.
Ažuriranje softvera
1. Priključite mikro-USB kabel ➊ u
mikro-USB priključak ➋ na uređaju
(stranica 2).
Ako se izbornik automatskog
pokretanja ne otvori ili radite
na Mac® računalu, idite na
www.garmin.com/agent.
4. Slijedite upute na zaslonu.
Kad instalirate myGarmin Agent, svaki
put kad povežete uređaj s računalom
pojavit će se odzivnik koji će tražiti da
otvorite Moja Nadzorna ploča. Moja
Nadzorna ploča provjerava trenutna
ažuriranja softvera i daje dodatne
informacije o vašem uređaju.
nüMaps Guarantee™
mikro-USB kabel
2. Priključite mikro-USB kabel u USB
priključak na računalu.
3. Dvaput pritisnite
kako biste
otvorili web-stranicu myGarmin
Agent™.
Želite li primiti jedno besplatno ažuriranje
karte (ako je dostupno), registrirajte svoj
uređaj nüvi na http://my.garmin.com
u roku od 60 dana od traženja satelita
tijekom vožnje uz pomoć uređaja nüvi.
Ako se registrirate telefonskim putem ili
čekate duže od 60 dana od prvog traženja
satelita tijekom vožnje uz pomoć uređaja
nüvi, gubite pravo na besplatno ažuriranje
karata. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/numaps.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
11
Dodatne informacije
Za dodatne informacije o uređaju
odaberite Alati > Pomoć. Preuzmite
najnoviju verziju korisničkog priručnika
sa stranice www.garmin.com. Dodatne
informacije potražite na adresi
http://buy.garmin.com ili se obratite
svom zastupniku tvrtke Garmin.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem nüvi,
obratite se službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u,
posjetite www.garmin.com/support ili
se obratite u tvrtku Garmin USA na
telefonski broj (913) 397 8200 ili
(800) 800 1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku
Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj
0808 2380000.
12
Ako se nalazite u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije
o podršci u tuzemstvu ili se obratite
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani
u SAD-u ili drugim državama. cityXplorer™, nüMaps
Guarantee™, myGarmin™, i myGarmin Agent™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. Riječ
i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom
je tvrtke Garmin. Mac® trgovački je znak tvrtke
Apple Computer, Inc. registrirane u SAD-u i drugim
državama.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ili njezine
podružnice
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 3700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising