Garmin | nuvi 3760LMT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 3760LMT Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 3760LMT Hurtigstartveiledning
nüvi 3700-serien
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
3750, 3760, 3790
Mars 2011
190-01157-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Komme i gang
‹ ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker nüvi-enheten for første
gang, må du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
Tilføre strøm til enheten (side 2).
Montere nüvi-enheten (side 3).
Konfigurere enheten (side 4).
Innhente satellitter (side 4).
Forstå hovedmenyen (side 5).
Tilføre strøm til enheten
Koble enheten til strømkabelen for bil
mens den er koblet til kjøretøyet.
nüvi-enheten lades mens du kjører.
2
Strømkabler
Enheten leveres med to strømkabler.
Hver kontakt passer bare i den tilsvarende
porten.
•
•
Strømkabelen for bil ➊ brukes
til å koble braketten til bilstrøm.
Strømkabelen for bil har en
høyrevinklet kontakt.
Mikro-USB-kabelen ➋ brukes til å
koble enheten til en datamaskin. Du
finner bokstaven B på hodeenden av
mikro-USB-kabelen.
➊
➋
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Montere enheten
‹ ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der den
ikke utsettes for direkte sollys, for å
unngå person- eller produktskader som
følge av at batteriet har vært utsatt for
ekstrem varme.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du lese
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående
montering på frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Skyv spaken bakover mot frontruten.
4. Knepp fast holderen på
sugekopparmen.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Brakett
Strømkabel
for bil
Sugekoppbrakett
Høyttaler
5. Sett bunnen av nüvi-enheten inn i
holderen.
6. Vipp enheten bakover til den klikker
på plass.
Bilstrømkabelkontakt
3
Konfigurere enheten
1. Koble strømkabelen for bil til
holderen.
2. Koble den andre enden av
strømkabelen til et strømuttak i
kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet er i
gang.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Hvis du bruker en trafikkmottaker
i Europa, kobler du den eksterne
antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av
sugekoppene.
4
Frontdeksel
Mikrofon
Høyttaler
(på bakdekslet)
Av/på-knapp
Micro-B-kontakt
Innhente satellitter
Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken.
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på enheten om nødvendig
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Når minst én av linjene
er grønne, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Hovedmeny
➊ ➋
➌
Finne punkter av interesse
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
GPS-satellittstyrke.
Trykk for å velge en
transportmodus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å stoppe en rute.
Trykk for å legge inn en omkjøring i
en rute.
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon. Se
www.garmin.com/bluetooth hvis du
vil ha mer informasjon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å åpne menyen for
verktøy og innstillinger.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
1. Trykk Hvor skal du? på menysiden >
Punkter av interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori
hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på Kjør!.
Finne et sted ved å stave navnet
1. Trykk Hvor skal du? på menysiden >
Punkter av interesse > Stav navn.
2. Skriv inn navnet på
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på Ferdig.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
Søke i nærheten av en annen
posisjon
1. Trykk Hvor skal du? på menysiden >
> Nærme.
2. Velg et alternativ.
5
Følge ruten
Ruten vises som en magentafarget linje
på kartet. Hvis du kjører utenom den
opprinnelige ruten, beregner enheten en
ny rute. Det kan vises et fartsgrenseikon
når du kjører på hovedveier.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊ T rykk for å vise siden for neste
➋
➌
➍
➎
6
sving. Hvis det finnes en oversikt
over veikryssene, vises siden med
oversikt over veikryss.
T
rykk for å vise manøverlisten.
Trykk for å zoome inn og ut. Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å endre datafeltet.
➏
➐
➑
Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
Trykk for å vise siden for
tripcomputeren.
Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet.
Legge til et stopp
Du må navigere en rute før du kan legge
til et stopp.
for å gå tilbake til
1. Trykk på
hovedmenyen.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Søk etter det ekstra stoppet.
4. Velg stoppet fra søkeresultatet.
5. Trykk på Kjør!.
6. Trykk på Legg til gjeldende rute.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Foreta en omkjøring
Du må navigere en rute før du kan ta en
omkjøring.
for å gå tilbake til
1. Trykk på
hovedmenyen.
2. Trykk på Omkjøring.
Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke
beregner noen omkjøring.
Visning på skjermen
Vri på enheten for visning i horisontal
(landskap) eller vertikal (portrett)
modus.
Justere lysstyrken på
skjermen
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Lysstyrke.
2. Trykk på og dra rulleknappen for å
justere lysstyrken på skjermen.
Om transportmodiene
Sykkel
Fotgjenger
Bil
Enheten har forskjellige transportmodi for
navigasjon. Ruten beregnes forskjellig ut
fra transportmodusen. I transportmodus
for fotgjenger der cityXplorer™-kartene er
lastet inn, beregner for eksempel enheten
en rute som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer som buss
eller t-bane, og gange. cityXplorer-kart
følger ikke med enheten.
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart, går du
til www.garmin.com.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
7
Endre transportmodus
1. Trykk på ikonet for transportmodus på
hovedskjermen.
2. Velg en modus, og trykk på Lagre.
Om trafikk
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel) følger med i noen
nüvi 3700-pakker. Den er innebygd i
strømkabelen for bil.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidden av en
FM-stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon. Du
trenger ikke å aktivere abonnementet som
følger med FM-trafikkmottakeren.
Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/traffic.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at
informasjonen er korrekt.
Om talekommandoer
MERK: Talekommandoer er ikke
tilgjengelig for alle språk eller områder.
Talekommandofunksjonen er tilgjengelig
på noen nüvi-modeller. Talekommando
betyr at du kan bruke enheten ved å si
ordene du ser på skjermen, eller ved å
uttale bestemte kommandoer. Menyen
for talekommandoer har en liste over
tilgjengelige talekommandoer.
Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på ruten, beregner enheten
ruten på nytt automatisk. Trafikkikonet
( ) endrer farge for å vise hvordan
trafikkforholdene er på ruten eller veien
du er på.
8
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Aktivere talekommandoer
1. Si Talekommandoer.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips til bruk av talekommandoer
• Snakk med en normal stemme rettet
mot enheten, og si kommandoen
nøyaktig slik den vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved
behov.
• Si tallene for å skrive inn tall.
• Si Avslutt for å avslutte
talekommandoer.
Navigere med talekommandoer
1. Si aktiveringsfrasen din.
Menyen for talekommandoer vises.
2. Si Finn etter navn.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
3. Lytt til talemeldingen, og si
stedsnavnet.
Enheten gjentar stedsnavnet mens
den søker.
Det vises en liste med steder.
4. Si linjenummeret til stedet du ønsker.
5. Si Ja for å navigere til stedet, eller
si Nei for å gå tilbake til listen over
steder som ble funnet.
Håndfrifunksjoner
Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen
nüvi-modeller.
Pare telefonen
Før du kan pare, må telefonen og enheten
være slått på og i nærheten av hverandre.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
9
3. Trykk på knappen under Bluetooth >
Aktivert > OK.
4. Trykk på knappen under Telefon.
5. Trykk på OK.
6. Velg telefonen din, og trykk på OK.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Dvalemodus krever svært lite strøm, og et
ladet batteri varer flere uker hvis enheten
er i dvalemodus.
Ringe og avslutte samtaler
1. Trykk på ( ) > Ring.
2. Skriv inn tallet.
3. Trykk på Ring.
4. Trykk på
> Avslutt for å avslutte
samtalen.
•
Svare på et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop.
•
Trykk på av/på-knappen for å sette
enheten i dvalemodus.
Trykk på av/på-knappen, slipp den
raskt, og dobbelttrykk (låsikonet) for å
aktivere enheten.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter
å fungere.
Trykk på og hold Av/på-knappen nede
i 10 sekunder.
1. Trykk på Svar.
TIPS: Trykk på Ignorer for å stoppe
telefonen i å ringe.
2. Snakk vanlig.
Den interne mikrofonen er foran på
enheten. Snakk vanlig.
10
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Registrere enheten
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Følg instruksjonene på skjermen når
du registrerer produktet.
3. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Koble mikro-USB-kabelen ➊ til
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(side 2).
Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes,
eller hvis du bruker en Mac®datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/agent.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne mittDashboard
hver gang du kobler enheten til
datamaskinen. mittDashboard søker etter
gjeldende programvareoppdateringer, og
gir mer informasjon om enheten.
nüMaps Guarantee™
mikro-USB-kabel
2. Koble mikro-USB-kabelen til USBporten på datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på
for å åpne
websiden for myGarmin Agent™.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter under
kjøring med nüvi-enheten, slik at du kan
motta én gratis kartoppdatering (hvis
tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til
å motta gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og kjørt
med nüvi-enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/numaps.
11
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om
enheten, velger du Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør,
går du til http://buy.garmin.com eller tar
kontakt med en Garmin-forhandler.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin Product Support
hvis det er noe du lurer på når du
bruker nüvi-enheten. I USA går du til
www.garmin.com/support, eller tar
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 3978200 eller (800) 8001020.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™, myGarmin™ og myGarmin
Agent™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av
disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke
for Apple Computer, Inc., registrert i USA og
andre land.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller
datterselskapene
I Storbritannia tar du kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon,
eller tar kontakt med Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
12
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising