Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 3760LMT Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 3700
®
Skrócony podręcznik
użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
3750, 3760, 3790
Marzec 2011
190-01157-60 Rev. B
Wydrukowano w Tajwanie
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
‹ OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczoną
w instrukcji obsługi częścią Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia nüvi
wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz urządzenie do zasilania
(strona 2).
2. Zamontuj urządzenie nüvi (strona 3).
3. Skonfiguruj urządzenie (strona 4).
4. Zlokalizuj satelity (strona 4).
5. Zapoznaj się z menu głównym
(strona 5).
Podłączanie urządzenia do
zasilania
Przewody zasilające
Do urządzenia dołączone są dwa przewody
zasilające. Każde ze złączy pasuje tylko do
odpowiedniego portu.
•
•
Przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➊ doprowadza zasilanie do
uchwytu. Przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ma złącze z kątem prostym.
Kabel micro-USB ➋ służy do
podłączania urządzenia do komputera.
Na przedniej części kabla micro-USB
widnieje litera „B”.
➊
➋
Podłącz urządzenie do przewodu
zasilającego podłączonego do gniazda
zapalniczki w pojeździe.
Urządzenie nüvi ładuje się podczas jazdy.
2
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Montowanie urządzenia
‹ OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze
sobą przy wysiadaniu z samochodu albo
przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia
w samochodzie zapoznaj się
z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu
zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
4. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu
przyssawki.
Uchwyt
Uchwyt montażowy
z przyssawką
Przewód zasilający z
gniazda zapalniczki
Głośnik
5. Umieść dolną część urządzenia
w uchwycie.
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
1. Zdejmij przezroczystą folię
z przyssawki.
2. Umieść przyssawkę na szybie
przedniej.
3. Przesuń dźwignię do tyłu,
w kierunku szyby.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Złącze przewodu zasilania z
gniazda zapalniczki
3
Konfigurowanie urządzenia
1. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki do uchwytu.
2. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Urządzenie powinno włączyć się
automatycznie, jeśli jest podłączone
do gniazda a pojazd jest uruchomiony.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
4. Jeśli korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych w Europie,
podłącz do niego zewnętrzną antenę
i przymocuj ją do przedniej szyby za
pomocą przyssawek.
4
Osłona panelu przedniego
Mikrofon
Głośnik
(na panelu tylnym)
Przycisk zasilania
Złącze Micro-B
Odbieranie sygnału
z satelitów
Słupki
wskazują moc sygnału
z satelitów.
1. Udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Jeśli zajdzie potrzeba, włącz
urządzenie.
Odebranie sygnału z satelitów może
potrwać kilka minut. Jeśli co najmniej
jeden słupek zmieni kolor na zielony,
oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał
z satelitów.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Menu główne
➊ ➋
➌
Wyszukiwanie punktów
szczególnych
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Moc sygnału z satelitów GPS.
Dotknij, aby wybrać środek
transportu.
Dotknij, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij, aby wyświetlić mapę.
Dotknij, aby zatrzymać trasę.
Dotknij, aby wyznaczyć objazd dla
trasy.
Dotknij, aby wykonać połączenie,
gdy urządzenie jest podłączone do
zgodnego telefonu komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com/bluetooth.
Dotknij, aby wyregulować głośność.
Dotknij, aby otworzyć menu narzędzi
i ustawień.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Punkty szczególne.
2. Wybierz kategorię i podkategorię,
jeśli to konieczne.
3. Wybierz cel podróży.
4. Dotknij Jedź!.
Znajdowanie miejsca poprzez
literowanie nazwy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Punkty szczególne >
Literuj nazwę.
2. Podaj nazwę celu podróży.
3. Dotknij Gotowe.
4. Wybierz cel podróży.
5. Dotknij Jedź!.
Wyszukiwanie w pobliżu innej
lokalizacji
1. W menu głównym dotknij kolejno
> Blisko.
Dokąd? >
2. Wybierz opcję.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
5
Podróż wyznaczoną trasą
Trasa jest oznaczona na mapie
karmazynową linią. Gdy użytkownik
zjedzie z wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę. Podczas jazdy
po głównych drogach może zostać
wyświetlona ikona ograniczenia prędkości.
➋
➌
➊
➑
➍
➊
➋
➌
➍
6
➎
➏
➐
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Następny zwrot. Jeśli widok
skrzyżowania jest dostępny,
zostanie wyświetlona strona
Widok skrzyżowania.
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Lista zwrotów.
Dotknij, aby powiększać
i zmniejszać. Dotknij, aby powrócić do menu
głównego.
➎
➏
➐
➑
Dotknij, aby zmienić pole danych.
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Gdzie jestem?.
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Komputer podróży.
Dotknij mapy i przeciągnij ją,
aby zobaczyć inny obszar.
Dodawanie postoju
Dodanie postoju jest możliwe podczas
podróży wyznaczoną trasą.
1. Dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Wyszukaj dodatkowy postój.
4. Wybierz postój z listy wyników
wyszukiwania.
5. Dotknij Jedź!.
6. Dotknij Dodaj do bieżącej trasy.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Korzystanie z objazdu
Wybranie objazdu jest możliwe podczas
podróży wyznaczoną trasą.
1. Dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Objazd.
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie
może nie zaproponować objazdu.
Orientacja ekranu
Obróć urządzenie, aby wybrać widok
poziomy (krajobraz) lub pionowy
(portret).
Regulowanie jasności
ekranu
1. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność.
2. Dotknij i przesuwaj pasek przewijania,
aby dostosować jasność ekranu.
Informacje o wyborze
środków transportu
Rower
Pieszy
Samochód
Urządzenie posiada możliwość wyboru
środka transportu do nawigacji.
Wyznaczana trasa jest obliczana
na innych zasadach, zależnie od
wybranego środka transportu. Przykładowo
w trybie pieszego, po załadowaniu map
cityXplorer™, urządzenie oblicza trasę
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystans do pokonania pieszo.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
7
Mapy cityXplorer nie są domyślnie
dostępne w urządzeniu.
Mapy cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
Zmiana środka transportu
1. W menu głównym dotknij ikony
środka transportu.
2. Wybierz żądany element i dotknij
Zapisz.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
Radiowy odbiornik komunikatów
drogowych TMC (Traffic Message
Channel) jest dołączany do niektórych
pakietów urządzenia nüvi 3700. Urządzenie
jest zintegrowane z przewodem zasilającym
z gniazda zapalniczki.
Aby odbierać dane, zarówno odbiornik
komunikatów drogowych, jak i urządzenie
nüvi muszą znajdować się w zasięgu stacji
FM nadającej dane TMC. Użytkownik nie
musi aktywować subskrypcji dołączonej
do radiowego odbiornika komunikatów
drogowych.
8
Jeśli na trasie dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z utrudnieniami
w ruchu, urządzenie automatycznie
ponownie przeliczy trasę. Zmiana koloru
ikony ruchu drogowego ( ) wskazuje
natężenie ruchu na trasie lub drodze,
którą aktualnie podróżujesz.
UWAGA: Firma Garmin nie odpowiada za
dokładność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o poleceniach
głosowych
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych
nie jest dostępna dla wszystkich języków
i regionów.
Funkcja poleceń głosowych jest dostępna
w niektórych modelach urządzenia
nüvi. Funkcja poleceń głosowych
pozwala korzystać z urządzenia poprzez
wymawianie słów widocznych na ekranie
lub wymawianie określonych poleceń.
Menu funkcji poleceń głosowych zawiera
listę dostępnych komend.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Włączenie funkcji poleceń
głosowych
1. Wymów Polecenia głosowe.
Zostanie wyświetlone menu funkcji
poleceń głosowych.
Korzystanie z funkcji poleceń
głosowych — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku
urządzenia i wymawiaj polecenia
dokładnie tak, jak pojawiają się na
ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe
z urządzenia stosownie do sytuacji.
• Aby wprowadzić wartości liczbowe,
wymawiaj odpowiednie liczby.
• Wymów Zakończ, aby wyjść z menu
funkcji poleceń głosowych.
Nawigacja za pomocą poleceń
głosowych
1. Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji
poleceń głosowych.
2. Wymów Znajdź wg nazwy.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego
i wymów nazwę miejsca.
Urządzenie powtarza nazwę miejsca
podczas jego wyszukiwania.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
4. Wymów numer wiersza, w którym
znajduje się żądana pozycja.
5. Wymów Tak, aby wyruszyć w kierunku
danej pozycji lub wymów Nie, aby
powrócić do listy znalezionych pozycji.
Funkcje głośnomówiące
Niektóre modele urządzenia nüvi
umożliwiają rozmowę przez zestaw
głośnomówiący.
Parowanie telefonu
W celu sparowania telefon oraz urządzenie
muszą być włączone i znajdować się blisko
siebie.
1. Włącz moduł Bluetooth® w telefonie
komórkowym.
2. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
9
3. Dotknij przycisku znajdującego
się poniżej pozycji Bluetooth >
Włączone > OK.
4. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Telefon.
5. Dotknij OK.
6. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
7. Wpisz w telefonie numer PIN
dla połączeń Bluetooth (1234)
z urządzeniem.
Nawiązywanie i kończenie
połączeń
1. Dotknij kolejno ( ) > Wybierz.
2. Wprowadź liczbę.
3. Dotknij Wybierz.
> Zakończ,
4. Dotknij kolejno
aby zakończyć połączenie.
2. Należy mówić normalnie.
Mikrofon wewnętrzny znajduje się
z przodu urządzenia. Należy mówić
normalnie.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie
energii baterii, gdy urządzenie nie jest
używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii, a bateria po
jednokrotnym naładowaniu działa przez
wiele tygodni.
•
•
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, otwiera się okno
Połączenie przychodzące.
1. Dotknij Odbierz.
PORADA: Dotknij Ignoruj, aby
telefon przestał dzwonić.
10
Naciśnij przycisk zasilania, aby
przełączyć urządzenie w tryb uśpienia.
Naciśnij i szybko zwolnij przycisk
zasilania oraz dotknij dwukrotnie
(ikona blokowania), aby uaktywnić
urządzenie.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać,
można je zresetować.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez 10 sekund.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Rejestrowanie urządzenia
1. Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby zarejestrować swój
produkt.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu
(względnie jego kserokopii) i
umieszczenia go w bezpiecznym
miejscu.
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Podłącz kabel micro-USB ➊ do portu
micro-USB ➋ w urządzeniu (strona 2).
Jeśli menu autoodtwarzania nie
otwiera się lub użytkownik korzysta
z komputera Mac®, należy przejść do
strony www.garmin.com/agent.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Po zainstalowaniu programu myGarmin
Agent przy każdym podłączeniu
urządzenia do komputera zostanie
wyświetlony monit o uruchomienie
programu Mój Pulpit. Program Mój
Pulpit sprawdza dostępność bieżących
aktualizacji oprogramowania i umożliwia
uzyskanie dodatkowych informacji o
urządzeniu.
nüMaps Guarantee™
Kabel micro-USB
2. Podłącz kabel micro-USB do portu
USB w komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie , aby otworzyć
stronę internetową programu myGarmin
Agent™.
Zarejestruj swoje urządzenie nüvi na
stronie http://my.garmin.com w ciągu
60 dni od rozpoczęcia korzystania z
funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki
temu zyskasz prawo do otrzymania jednej
bezpłatnej aktualizacji map — o ile będzie
ona dostępna. Prawo do skorzystania
z opcji bezpłatnej aktualizacji map nie
przysługuje osobom, które zarejestrowały
produkt telefonicznie bądź przeprowadziły
rejestrację w trybie online po upływie
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
11
60 dni od pierwszego odebrania sygnału
z satelitów podczas korzystania z funkcji
nawigacyjnych urządzenia nüvi. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www
.garmin.com/numaps.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat
urządzenia, wybierz kolejno Narzędzia
> Pomoc. Pobierz najnowszą wersję
podręcznika użytkownika dostępną pod
adresem www.garmin.com. Aby uzyskać
więcej informacji na temat akcesoriów,
odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Kontakt z firmą Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
urządzenia nüvi prosimy o kontakt z
działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
12
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™,
myGarmin™ oraz myGarmin Agent™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków towarowych bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy
Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę
Garmin podlega warunkom licencji. Mac® jest
znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
© 2010-2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 3700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising