Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 3760LMT Kratka navodila za uporabo
nüvi 3700 series
®
navodila za hiter začetek
velja za te modele naprave nüvi:
3750, 3760, 3790
Ma’rec 2011
190-01157-63 Rev. B
Natisnjeno v Tajvanu
Uvod
‹ OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije
o izdelku si oglejte Pomembne
informacije o varnosti in izdelku
v škatli izdelka.
Pred prvo uporabo naprave nüvi
naredite naslednje.
1. Napravo priklopite na napajanje
(stran 2).
2. Napravo nüvi namestite na nosilec
(stran 3).
3. Konfigurirajte napravo (stran 4).
4. Pridobite satelitske signale (stran 4).
5. Spoznajte glavni meni (stran 5).
Napajanje naprave
Napravo priklopite na avtomobilski
napajalni kabel; ta mora biti povezan z
napajanjem v avtomobilu.
Napajalni kabli
Napravi sta priložena dva napajalna
kabla. Vsak priključek se prilega samo
ustreznim vratom.
• Napajalni kabel vozila ➊ povezuje
nosilec in napajanje vozila.
Napajalni kabel vozila ima v desno
obrnjen kotni priključek.
• Kabel mikro USB ➋ povezuje
napravo in računalnik. Na vrhu
kabla mikro USB je vtisnjena črka
“B”.
➊
➋
Naprava nüvi se polni med vožnjo.
2
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Namestitev naprave na
nosilec
‹ OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če
želite preprečiti možnost poškodb oseb
ali naprave, ki jo lahko povzroči izpo­
stavljenost baterij visoki temperaturi,
ob izstopu odstranite napravo iz vozila
ali pa je ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi.
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si
v navodilih Pomembne informacije
o varnosti in izdelku preberite
informacije o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
Nosilec
Vakuumski nosilec
Avtomobilski
napajalni kabel
Zvočnik
5. Napravo s spodnjim delom vstavite
v nosilec.
6. Napravo nagnite nazaj, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
1. Z vakuumskega nosilca odstranite
zaščitno folijo.
2. Vakuumski nosilec namestite na
vetrobransko steklo.
3. Ročico na vakuumskem nosilcu
pomaknite nazaj proti steklu.
4. Nosilec pritrdite na nastavek
vakuumskega nosilca.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Priključek za
avtomobilski
napajalni kabel
3
Konfiguracija naprave
1. Napajalni kabel vozila priključite
v nosilec.
2. Drug konec napajalnega kabla
vozila priključite v vtičnico vozila.
Enota bi se morala samodejno
vklopiti, če je priključena in motor
vozila deluje.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Če sprejemnik prometnih informacij
uporabljate v Evropi, zunanjo
anteno priključite na sprejemnik
prometnih informacij, tega pa na
vetrobransko steklo pritrdite
z vakuumskimi nosilci.
Sprednja stran
Mikrofon
Zvočnik
(na zadnji strani)
Gumb za vklop
Priključek
micro-B
Pridobivanje satelitskega
signala
Stolpci
prikazujejo moč
satelitskega signala.
1. Pojdite ven na odprto območje, kjer
v bližini ni visokih stavb in dreves.
2. Če je treba, vklopite napravo.
Pridobivanje satelitskega signala lahko
traja nekaj minut. Ko je vsaj en stolpec
zelene barve, je naprava pridobila
satelitski signal.
4
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Glavni meni
➊ ➋
➌
➒
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Moč satelitskega signala GPS.
Izberite za način prevoza.
Izberite za iskanje destinacije.
Izberite za ogled zemljevida.
Izberite za prekinitev usmerjanja
po načrtovani poti.
Izberite, da na načrtovani poti
nastavite obvoz.
Izberite za klic, ko je naprava
povezana z združljivim mobilnim
telefonom. Oglejte si www.garmin
.com/bluetooth za dodatne
informacije.
Izberite za spreminjanje glasnosti.
Izberite za prikaz menija orodij in
nastavitev.
Iskanje destinacij
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
Destinacije.
2. Če je treba, izberite kategorijo in
podkategorijo.
3. Izberite destinacijo.
4. Izberite Pojdi!.
Iskanje kraja s črkovanjem
imena
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
Destinacije > Črkujte ime.
2. Vnesite ime destinacije.
3. Izberite Končano.
4. Izberite destinacijo.
5. Izberite Pojdi!.
Iskanje blizu druge lokacije
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
> Blizu.
2. Izberite možnost.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
5
Sledenje načrtovani poti
Načrtovana pot je na zemljevidu
narisana kot vijolična črta. Če
z načrtovane poti skrenete, jo naprava
ponovno izračuna. Med potovanji po
glavnih cestah se lahko prikaže ikona
omejitve hitrosti.
➋
➌
➊
➑
➏
➍
➎
➐
➊Pritisnite za ogled strani Naslednji
zavoj. Če obstaja pogled zavojev,
se prikaže stran Prikaz pravilnega
voznega pasu.
➋Izberite za ogled strani Seznam
zavojev.
➌ Izberite za približevanje in
oddaljevanje pogleda. ➍ Izberite za vrnitev v glavni meni.
➎ Izberite za spremembo
6
➏
➐
➑
podatkovnih polj.
Izberite za ogled strani Kje sem?.
Izberite za ogled strani Potovalni
računalnik.
Dotaknite se zemljevida in ga
povlecite, če si želite ogledati
različne dele zemljevida.
Dodajanje postanka
Pred dodajanjem postanka morate
izvajati navigacijo po načrtovani poti.
1. Za vrnitev v glavni meni
izberite .
2. Izberite Kam?.
3. Poiščite dodaten postanek.
4. Postanek izberite med rezultati
iskanja.
5. Izberite Pojdi!.
6. Izberite Dodaj trenutni načrtovani
poti.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati
navigacijo po načrtovani poti.
1. Za vrnitev v glavni meni
izberite .
2. Izberite Obvoz.
Če je trenutna načrtovana pot edina
primerna možnost, naprava morda
ne bo mogla izračunati obvoza.
Obračanje zaslona
Obrnite napravo, če si želite zaslon
ogledati v vodoravnem (ležečem)
ali navpičnem (portretnem) načinu.
Prilagajanje svetlosti
zaslona
1. Izberite Orodja > Nastavitve >
Zaslon > Svetlost.
2. Za prilagajanje svetlosti zaslona
izberite in premikajte drsni trak.
Načini transporta
Kolo
Pešec
Avtomobil
Naprava ima za navigacijo različne
načine transporta. Pot se načrtuje
različno glede na ta način. Tako v
načinu pešca in z naloženimi dodatnimi
zemljevidi cityXplorer™ enota izračuna
načrtovano pot, ki je kombinacija
javnega prevoza, na primer vožnje z
avtobusom ali podzemno železnico,in
hoje. Zemljevidi cityXplorer niso
priloženi napravi.
Za nakup zemljevidov cityXplorer
obiščite www.garmin.com.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
7
Spreminjanje načina transporta
1. V glavnem meniju izberite ikono
za način transporta.
2. Izberite način in nato še Shrani.
Prometne informacije
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC (Traffic Message Channel) je
priložen nekaterim paketom z napravo
nüvi 3700. Vgrajen je v avtomobilski
napajalni kabel.
Za prejemanje prometnih informacij
morata biti sprejemnik prometnih
informacij in naprava nüvi v dosegu
postaje FM, ki oddaja podatke TMC.
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki
je priložena sprejemniku prometnih
informacij FM. Če na načrtovani poti
pride do velikega prometnega zastoja,
naprava samodejno znova izračuna
načrtovano pot. Ikona prometa ( )
spreminja barvo in tako določa razmere
na načrtovani poti ali cesti, po kateri
potujete.
8
Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
Opomba: Garmin ne odgovarja za
natančnost informacij.
Glasovni ukazi
OPOMBA: glasovni ukazi niso na
voljo za vse jezike.
Glasovni ukazi so na voljo pri nekaterih
modelih naprave nüvi. Glasovni ukazi
vam omogočajo, da napravo uporabljate
tako, da izgovarjate določene ukaze
ali besede, ki jih vidite na zaslonu.
V meniju Glasovni ukazi je seznam
vseh razpoložljivih ukazov.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Aktiviranje glasovnih ukazov
1. Izgovorite Voice Command
(Glasovni ukaz).
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
Namigi za uporabo glasovnih
ukazov
• Obrnjeni proti napravi z običajnim
glasom ukaz izgovorite natančno
tako, kot je prikazan na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na
glasovne pozive naprave.
• Za vnos številk jih izgovorite.
• Za izhod iz menija Glasovni ukaz
izgovorite Exit (Izhod).
Navigacija z glasovnimi ukazi
1. Izgovorite besedno zvezo za
bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
2. Izgovorite Find by Name (Išči po
imenu).
3. Počakajte na glasovni poziv in
izgovorite ime kraja.
Navigacijski sistem med iskanjem
ponavlja ime kraja.
Prikaže se seznam lokacij.
4. Izgovorite številko vrstice želenega
kraja.
5. Za navigacijo do kraja izgovorite
Yes (Da), za vrnitev na seznam
najdenih krajev pa izgovorite
No (Ne).
Prostoročne funkcije
Pri nekaterih modelih naprave nüvi
je na voljo prostoročno klicanje.
Združevanje s telefonom
Pred združevanjem morata biti telefon
in naprava vklopljena in blizu drug
drugega.
1. Omogočite komponento Bluetooth®
telefona.
2. Izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth.
3. Izberite gumb pod Bluetooth >
Omogočeno > V redu.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
9
4. Izberite gumb pod Telefon.
5. Izberite V redu.
6. Izberite vaš telefon in nato še
V redu.
7. V telefon vnesite Bluetooth
PIN (1234) naprave.
O stanju pripravljenosti
Ko naprave ne uporabljate, lahko
v stanju pripravljenosti varčujete z
energijo baterije. Poraba energije je
v stanju pripravljenosti zelo nizka,
baterija se v tem načinu ne izprazni več
tednov.
Klicanje in prekinjanje klicev
1. Izberite ( ) > Kliči.
2. Vnesite številko.
3. Izberite Kliči.
4. Za prekinitev klica izberite >
Končaj klic.
• Za preklop naprave v način
mirovanja pritisnite gumb Power.
• Za bujenje naprave pritisnite in
hitro spustite gumb Power, nato pa
dvakrat tapnite (ikono ključavnice).
Sprejemanje klicev
Ko sprejmete klic, se odpre okno
Dohodni klic.
Če naprava preneha delovati, jo lahko
zaženete znova.
1. Izberite Odgovori.
NAMIG: izberite Prezri, če želite
prekiniti zvonjenje telefona.
2. Govorite normalno.
Notranji mikrofon je na sprednji
strani naprave. Govorite normalno.
10
Ponovni zagon naprave
Pritisnite in 10 sekund držite gumb
za vklop.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Registracija naprave
1. Obiščite http://my.garmin.com.
2. Sledite navodilom za registracijo
izdelka na zaslonu.
3. Izvirni račun ali njegovo kopijo
hranite na varnem mestu.
Posodobitev programske
opreme
1. Kabel mikro USB ➊ priključite
v vrata mikro USB ➋ na napravi
(stran 2).
Kabel mikro USB
2. Kabel mikro USB priključite v vrata
USB na računalniku.
3. Dvokliknite , da odprete spletno
stran myGarmin Agent™.
Če se meni Samodejno predvajanje
ne odpre ali uporabljate računalnik
Mac®, obiščite www.garmin.com
/agent.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Po namestitvi vtičnika myGarmin
Agent boste pozvani, da ob vsakem
priklopu naprave na računalnik odprete
pripomoček mojiPodatki. Ta poišče
najnovejše posodobitve programske
opreme in zagotavlja dodatne
informacije o napravi.
nüMaps Guarantee™
Če želite prejeti eno brezplačno
posodobitev zemljevidov (če je na
voljo), napravo nüvi registrirajte na
naslovu http://my.garmin.com v 60 dneh
od prvega prejema satelitskega signala
med vožnjo z napravo nüvi. Pogojev za
brezplačno posodobitev zemljevidov
ne izpolnjujete, če se registrirate po
telefonu ali čakate več kot 60 dni po
prvem prejemu satelitskega signala. Za
več informacij obiščite www.garmin
.com/numaps.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
11
Več informacij
Za več informacij o napravi izberite
Orodja > Pomoč. Najnovejšo
različico uporabniškega priročnika
lahko prenesete s spletnega mesta
www.garmin.com. Za več informacij
o dodatni opremi obiščite
http://buy.garmin.com ali pa se
obrnite na Garminovega prodajalca.
Stik z družbo Garmin
Če imate vprašanja med uporabo
naprave nüvi, se obrnite na Garminovo
podporo za izdelke. V ZDA obiščite
www.garmin.com/support ali pa družbo
Garmin ZDA pokličite na telefon
(913) 397-8200 ali (800) 800-1020.
V VB pokličite družbo Garmin
(Europe) Ltd. na telefon 0808 2380000.
ali pa družbo Garmin (Evropa) Ltd.
pokličite na telefon
+44 (0) 870-8501241.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™
in myGarmin Agent™ so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin. Oznaka in logotipi
Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Družba Garmin ima licenco za uporabo tega
imena. Mac® je blagovna znamka družbe Apple
Computer, Inc., registrirane v ZDA in drugih
državah.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ali njegove
podružnice
V Evropi obiščite www.garmin.com
/support in kliknite Contact Support
za informacije o podpori v vaši državi
12
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 3700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising