Garmin | nuvi 3760LMT | User guide | Garmin nuvi 3760LMT Käyttöopas

Garmin nuvi 3760LMT Käyttöopas
nüvi 3700 -sarja
®
käyttöopas
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa
osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™,
ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ ja trafficTrends™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Linux® on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus........................................ 1
Laitteen määrittäminen.......................1
Laitteen liittäminen
virtalähteeseen................................1
Laitteen kiinnittäminen........................2
Laitteen asetusten määrittäminen......3
Etukansi..............................................3
Satelliittien etsiminen..........................4
Näytön kääntäminen..........................4
Tietoja automaattisesta näytön
lukituksesta......................................4
Päävalikko..........................................5
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.........5
Pää-äänenvoimakkuuden
säätäminen......................................6
Kulkuneuvotilat...................................6
Kohdepisteen etsiminen.....................6
Näyttönäppäimistön käyttäminen.......7
Pisteiden lisääminen aktiiviselle
reitille...............................................8
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aktiivisen reitin määränpään
vaihtaminen.....................................9
Kiertotien käyttäminen........................9
Reitin pysäyttäminen..........................9
Navigoiminen poissa tieltä..................9
Paikkojen etsiminen................ 10
Osoitteen etsiminen..........................10
Aja-sivun käyttäminen......................11
Kotisijainnin asettaminen..................12
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen....................12
Tietoja suosikeista............................13
Pysäköintipaikan etsiminen..............14
Matkan suunnitteleminen.................15
Kartan painikkeiden käyttäminen.....16
Kartan selaaminen koskettamalla
näyttöä...........................................16
Koordinaattien antaminen................18
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen...................................18
i
Sisällysluettelo
Äänikomennot.......................... 19
Tietoja äänikomennoista...................19
Herätysilmauksen määrittäminen.....19
Äänikomentojen aktivoiminen...........19
Äänikomentojen käyttövinkkejä........20
Navigoiminen suosittuun sijaintiin
äänikomennoilla.............................20
Osoitteen sanominen.......................21
Tietoja kuvakkeista ja äänistä...........21
Tietoja karttasivuista............... 22
Kartan näyttäminen navigoinnin
aikana............................................22
Tietoja myTrends™-toiminnosta........23
Matkan tietojen näyttäminen............23
Käännösluettelon
tarkasteleminen.............................24
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen.............................25
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen...................................25
Kävelynavigointikartan
käyttäminen...................................26
ii
Handsfree-puhelut................... 27
Pariliitoksen muodostaminen...........27
Puhelun vastaanottaminen...............29
Laitteen käyttäminen puhelun
aikana............................................29
Soittaminen kohdepisteeseen..........30
Numeron valitseminen......................30
Kotinumeron määrittäminen.............30
Puhelujen soittaminen käyttämällä
äänivalintaa...................................31
Puhelimen tilan tarkistaminen..........31
Työkalut-valikon .
käyttäminen............................. 32
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen.............................32
Ohjeen käyttäminen.........................32
Tietoja ecoRoute™-toiminnosta.........32
Polttoainetehokkuuden
maksimoiminen..............................33
Polttoainetehokkuus-tietojen
tarkasteleminen.............................34
Kuvien katselun käyttäminen............36
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Sisällysluettelo
Maailmankellon käyttäminen............36
Laskimen käyttäminen......................37
Kuvaotoksen ottaminen....................37
Yksikkömuuntimen käyttäminen.......37
Liikenne.................................... 39
Liikennevastaanotin..........................39
Tilauksen aktivoiminen.....................39
Liikennetietojen
vastaanottaminen..........................40
Tietoja liikennekuvakkeesta..............40
Liikenne reitillä..................................41
Liikennekartan tarkasteleminen........41
Ruuhkien etsiminen..........................41
Tietoja tarjouksista............................42
Tietojen hallinta....................... 44
Tiedostotyypit...................................44
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen..............................45
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen..............................45
Tiedostojen poistaminen...................46
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen......... 47
Järjestelmän asetukset.....................47
Autonavigointiasetukset...................48
Kävelynavigointiasetukset................49
Reittiasetukset..................................50
Näyttöasetukset................................51
Kieliasetukset...................................52
Kartan tietojen tarkasteleminen........52
Bluetooth-asetukset..........................52
Liikenteen ottaminen käyttöön..........53
Tietoja liikennetilauksista..................53
Kaikkien alkuperäisten asetusten
palauttaminen................................54
Liite........................................... 55
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....................................55
Laitteen huoltaminen........................55
Laitteen lukitseminen........................57
Ohjelmiston päivittäminen................58
Käyttäjätietojen poistaminen............58
Akun tiedot.......................................58
iii
Sisällysluettelo
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen...................................59
Kiinnittäminen kojelautaan...............60
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen....................................60
nüMaps Guarantee™........................61
nüMaps Lifetime™.............................61
Lisäkarttojen ostaminen...................61
Tietoja ekstroista..............................62
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen....................................63
Laitteen rekisteröiminen...................63
Tekniset tiedot..................................64
Vianmääritys.....................................65
Hakemisto................................ 67
iv
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liitä laite virtalähteeseen (sivu 1).
Kiinnitä laite (sivu 2).
Määritä laitteen asetukset (sivu 3).
Käynnistä ja sammuta laite (sivu 3).
Etsi satelliitteja (sivu 4).
Tutustu päävalikkoon (sivu 5).
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen liittäminen
virtalähteeseen
Liitä laitteeseen ajoneuvon virtajohto,
kun johto on liitettynä ajoneuvoon.
nüvi latautuu ajon aikana.
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
kolmella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli (sivu 58)
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Jos et aio käyttää laitetta, kun se on liitetty
virtalähteeseen, lukitse laite painamalla
virtapainiketta. Lisätietoja laitteen
lukitsemisesta on sivulla 4.
1
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
4. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
Pidike
Imukuppi
Ajoneuvon
virtajohto
Kaiutin
5. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
6. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
2. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
Ajoneuvon virtajohdon liitäntä
2
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Laitteen asetusten
määrittäminen
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineeseen.
2. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos
siihen on liitetty virtajohto ja ajoneuvo
on käynnissä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
4. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Etukansi
Mikrofoni
Virtapainike
Muistikorttipaikka
micro-B-liitäntä
Kaiutin
(takakannessa)
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina virtapainiketta pitkään.
Laitteen nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
3
Aloitus
Satelliittien etsiminen
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden.
Näytön kääntäminen
Kääntämällä laitetta voit katsella
näyttöä vaaka- tai pystytilassa.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
Tietoja automaattisesta
näytön lukituksesta
Laite lukittuu automaattisesti, jos se on
tietyn ajan käyttämättömänä.
Jos laite on telineessä ja saa virtaa
ulkoisesta virtalähteestä, näyttö ei lukitu
automaattisesti.
Laitteen lukitseminen
manuaalisesti
Paina virtapainiketta.
4
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Laitteen lukituksen avaaminen
1. Paina virtapainiketta tarvittaessa
lyhyesti.
2. Kaksoisnapauta -kuvaketta.
Päävalikko
➐
➊
➑
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Valitse kulkuvälinetila
koskettamalla tätä.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Pysäytä reitti koskettamalla tätä.
Käytä reitin kiertotietä
koskettamalla tätä.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
koskettamalla tätä.
Näyttöpainikkeiden
käyttäminen
•
•
•
Palaa päävalikkoon koskettamalla
-kuvaketta pitkään.
Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja -painikkeita.
Voit vierittää nopeammin painamalla
- tai -painiketta pitkään.
5
Aloitus
Pää-äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kulkuvälinetilan vaihtaminen
1. Kosketa vasemman yläkulman
kulkuneuvotilan kuvaketta.
2. Valitse tila.
3. Valitse Tallenna.
Äänen mykistäminen
1. Valitse Voimakkuus > .
Kohdepisteen etsiminen
1. Valitse Voimakkuus.
2. Siirrä liukusäädintä vasemmalle tai
oikealle.
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kulkuneuvotilat
Jalankulkija
Polkupyörä
Autoilu
Laitteessa on useita kulkuneuvotiloja
navigointiin. Reitityksen laskutapa
vaihtelee tilan mukaan.
6
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
3. Valitse Valmis.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
•
Kirjoita kirjain tai numero
koskettamalla merkkiä näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
• Siirrä kohdistinta - ja
-painikkeilla.
• Poista merkki -painikkeella.
• Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
• Koskettamalla -painiketta voit
valita näppäimistön kielitilan.
-kohtaa voit
• Koskettamalla
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
Lisätietoja näppäimistöasettelun
muuttamisesta on kohdassa
Järjestelmäasetusten muuttaminen
(sivu 47).
7
Aloitus
Kohdepisteiden etsiminen
jalankulkijatilassa
Joissakin kaupungeissa voit navigoida
julkisilla kulkuvälineillä käyttämällä
jalankulkijatilassa cityXplorer™-karttoja.
Lisätietoja cityXplorer-kartoista on
osoitteessa www.garmin.com.
1. Valitse kulkuvälinetilaksi Jalankulkija
(sivu 6).
2. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
3. Valitse luokka.
4. Valitse tarvittaessa aliluokka.
5. Valitse ajokohde.
6. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
julkisia kulkuneuvoja ja kävelyä.
7. Valitse Aja.
8
Pisteiden lisääminen
aktiiviselle reitille
1. Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse päävalikosta Minne?
3. Valitse luokka.
4. Valitse tarvittaessa aliluokka.
5. Valitse ajokohde.
6. Valitse Aja.
7. Valitse Lisää nykyiselle reitille.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aktiivisen reitin
määränpään vaihtaminen
Voit vaihtaa määränpään vain, kun olet
navigoimassa reittiä.
1.
2.
3.
4.
5.
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Valitse Minne?
Etsi sijainti.
Valitse Aja.
Valitse Aloita uusi reitti.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
Reitin pysäyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana .
2. Valitse päävalikosta Pysäytä.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois tieltä
-tilaa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
Reittisuositus.
2. Valitse Pois tieltä.
3. Valitse Tallenna.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on
ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä
laske kiertotietä.
1. Valitse reitin navigoimisen aikana .
2. Valitse päävalikosta Kiertotie tai Uud.
lask.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
9
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
Minne?-valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisen haun tekemisestä on
sivulla 6.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
ja toimien järjestys saattavat poiketa
seuraavista laitteen sisäisten karttatietojen
version mukaan.
1. Valitse päävalikosta Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse Kirjoita kaupunki.
4. Anna kaupunki/postinumero.
VIHJE: jos et ole varma kaupungista/
postinumerosta, valitse Etsi kaikki.
5. Valitse Valmis.
10
6. Valitse tarvittaessa kaupunki/
postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot
eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
7. Kirjoita osoitteen numero.
8. Valitse Valmis.
9. Kirjoita kadunnimi.
10. Valitse Valmis.
11. Valitse katu tarvittaessa.
12. Valitse osoite tarvittaessa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Aja-sivun käyttäminen
Aja-sivu avautuu, kun valitset sijainnin,
johon navigoida.
➊
➋
➌
➍
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➎
➐
Valitsemalla voit soittaa valittuun
sijaintiin, kun laite on liitetty
puhelimeen, tai tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Koskettamalla tätä voit siirtyä
2D- ja 3D-näkymän välillä.
Koskettamalla tätä voit kiertää
näkymää.
Koskettamalla tätä voit näyttää
lisätietoja sijainnista.
Loitonna ja lähennä koskettamalla
tätä.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
➏
Palaa edellisenne sivulle
koskettamalla tätä. Palaa
päävalikkoon koskettamalla tätä
pitkään.
➐
Koskettamalla tätä voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Väärän kohdepisteen
ilmoittaminen
Kun hakutulokset sisältävät vanhentuneen
tai väärän kohdepisteen, voit poistaa
sijainnin tulevista hauista.
1. Valitse Aja-sivulla tietokenttä.
2. Valitse > Ilmoita virhe > Kyllä.
Sijainti poistetaan tulevista hauista.
11
Paikkojen etsiminen
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
2. Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä
nykyistä sijaintia tai Vasta löydetyt.
Palaaminen kotiin
Määritä kotisijainti, jotta voit navigoida
sinne.
Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? > >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse osoitteen vaihtamisvaihtoehto.
12
Kotisijainnin tietojen
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Koti.
2. Valitse > Muokkaa.
3. Tee muutokset.
4. Valitse Valmis.
Viimeksi löydettyjen
paikkojen luettelon
näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt
50 sijaintia.
Valitse päävalikosta Minne? >
Vasta löydetyt.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Viimeksi löydettyjen sijaintien
luettelon tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Minne? > Vasta
löydetyt > > Tyhjennä > Kyllä.
Tietoja suosikeista
Suosikit-kohtaan voi tallentaa sijainteja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
suosikiksi
1. Kosketa karttasivulla
ajoneuvokuvaketta.
2. Kirjoita nimi.
3. Valitse Tallenna.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Sijaintien tallentaminen
suosikeiksi
1. Etsi sijainti (sivu 6).
2. Valitse Aja-sivulla -sivulla
Tallenna > OK.
>
Suosikkien etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse tallennettu sijainti.
13
Paikkojen etsiminen
Suosikkien muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse luokka.
3. Valitse suosikki.
4. Valitse tietokenttä.
5. Valitse > Muokkaa.
6. Valitse vaihtoehto:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Luokat
• Liitä valokuva — koskettamalla
tätä voit valita tallennetun
valokuvan (sivu 36).
• Vaihda karttasymboli
7. Muokkaa tietoja.
8. Valitse Valmis.
14
Pysäköintipaikan etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Etsi pysäköintipaikka.
2. Valitse pysäköintipaikka.
3. Valitse Aja.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Laite tallentaa pysäköintipaikan, kun
irrotat laitteen telineestä niin, että se on
kytkettynä virtalähteeseen.
Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Viim. paikka.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda
ja tallentaa matkan, jossa on useita
määränpäitä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse .
3. Valitse Valitse aloituspaikka.
4. Etsi sijainti (sivu 6).
5. Valitse Val.
voit lisätä toisen
6. Valitsemalla
sijainnin.
7. Valitse Val.
8. Toistamalla vaiheita 4–6 voit lisätä
matkalle muita sijainteja.
9. Valitse Seuraava.
10. Kirjoita nimi.
11. Valitse Valmis.
Tallennetun matkan navigoiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse Aja.
Tallennetun matkan
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse .
4. Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata matkan nimeä
valitsemalla Muuta matkan
nimi.
• Valitsemalla Muokkaa
määränpäitä voit lisätä tai
poistaa sijainteja.
• Valitsemalla Poista matka voit
poistaa koko matkan.
• Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan sijainnit
tehokkaimmin.
15
Paikkojen etsiminen
Kartan painikkeiden
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Kosketa jotakin kartan kohtaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja
-painiketta.
• Valitsemalla voit vaihtaa
2D- ja 3D-näkymän välillä.
• Voit kiertää näkymää
valitsemalla .
Kartan selaaminen
koskettamalla näyttöä
•
•
16
Valitse sijainti koskettamalla sen
aluetta kartassa.
Sijainnin viereen ilmestyy
tietoruutu.
Voit tarkastella kartan muita
osia koskettamalla karttaa ja
liikuttamalla sormea sen päällä.
•
•
•
•
•
•
Napauttamalla karttaa kaksi kertaa
voit lähentää sitä ja keskittää
tiettyyn sijaintiin.
Lähennä koskettamalla kahta
pistettä lähellä kartan keskikohtaa
ja siirtämällä sormia kauemmaksi
toisistaan.
Loitonna koskettamalla kahta
pistettä näytön vastakkaisten
reunojen lähellä ja siirtämällä
sormia näytön keskikohtaan päin.
Voit siirtyä ilmakuvanäkymästä
lintuperspektiivinäkymään
koskettamalla karttaa kahdella
sormella ja siirtämällä sormia
alaspäin.
Voit siirtyä lintuperspektiivinäkymästä ilmakuvanäkymään
koskettamalla karttaa kahdella
sormella ja siirtämällä sormia
ylöspäin.
Voit kiertää karttaa koskettamalla
sitä kahdella sormella ja
siirtämällä niitä vasemmalle tai
oikealle.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Sijainnin etsiminen kartan avulla
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Kosketa paikkaa.
Sijainnin viereen ilmestyy tietoruutu.
3. Valitse tietokenttä.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse > Tallenna.
5. Valitse Aja.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Simuloidun sijainnin asettaminen
GPS-simulaattorin avulla voit valita toisen
sijainnin, jonka läheisiä kohdepisteitä voit
etsiä ja tallentaa. Se voi olla kätevää, kun
suunnittelet matkoja.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Simuloitu
GPS > Käytössä.
2. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
3. Kosketa jotakin kartan aluetta.
4. Valitse > Aseta sijainti.
17
Paikkojen etsiminen
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa laitteen avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Koordinaatit.
2. Kosketa kenttää ja anna leveys- ja
pituuspiiritiedot.
3. Valitse Katso kartalla.
4. Valitse Aja.
Kartan koordinaattimuodon
vaihtaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? >
Koordinaatit > Muoto.
2. Valitse muoto.
18
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata laitteeseen tai muistikortille
kuvia, jotka sisältävät sijaintitietoja, ja
luoda reittejä kuvissa oleviin sijainteihin.
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 45).
2. Siirry osoitteeseen
http://connect.garmin.com/photos.
3. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
4. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Valokuvat.
Näyttöön tulee luettelo kuvista, jotka
sisältävät sijaintitietoja.
5. Valitse kuva.
6. Valitse Aja.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Äänikomennot
Äänikomennot
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: Äänikomentotoiminto
ei ole käytettävissä kaikilla kielillä
ja alueilla. Äänikomentotoiminto on
käytettävissä joissakin laitemalleissa.
Äänikomentojen ansiosta voit
käyttää laitetta sanomalla näytössä
näkyviä sanoja tai tiettyjä komentoja.
Äänikomentovalikossa on käytettävissä
olevien komentojen luettelo.
Herätysilmauksen
määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus,
jonka sanomalla voit ottaa käyttöön
äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Voice Command.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Äänikomento > Mukauta ilmausta.
2. Kirjoita uusi herätysilmaus.
3. Valitse Valmis.
Äänikomentojen
aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
19
Äänikomennot
Äänikomentojen
käyttövinkkejä
•
•
•
•
•
Puhu normaalilla äänellä
laitteeseen päin.
Sano komennot täsmälleen siinä
muodossa, jossa ne näkyvät
näytössä.
Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
Voit vähentää äänikomentojen
käyttöönoton vahingossa
käyttämällä pidempää
herätysilmausta.
Voit sulkea äänikomentotoiminnon sanomalla Exit.
Navigoiminen suosittuun
sijaintiin äänikomennoilla
Voit sanoa erittäin suosittujen, tunnettujen
sijaintien nimiä.
3. Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin
nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
4. Sano rivinumero.
Rivi 1
5. Sano jokin vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin sanomalla
Navigate.
1. Sano herätysilmaus.
2. Sano Find by Name.
20
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Äänikomennot
•
Soita sijaintiin sanomalla
Call, kun laite on liitetty
yhteensopivaan matkapuhelimeen.
Tietoja kuvakkeista ja
äänistä
•
•
Osoitteen sanominen
•
Laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä,
kun laite siirtyy puheentunnistustilaan
ja siitä pois.
Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy
, kun laite ei ole
punainen kuvake
valmis komentoa varten.
on vihreä,
Odota, kunnes kuvake
ennen kuin sanot komennon.
1. Sano Voice Command.
2. Sano Find Address.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
21
Tietoja karttasivuista
Tietoja karttasivuista
Kartan näyttäminen
navigoinnin aikana
ilmoitus
Garmin ei vastaa missään tapauksessa
mistään välillisistä, erityisistä, epäsuorista
tai seurannaisista vahingoista, mukaan
lukien rajoituksetta vahingot mahdollisista
liikennesakot tai -haasteet riippumatta
siitä, johtuvatko ne tuotteen käytöstä,
väärinkäytöstä tai käytön estymisestä
tai tuotteen vioista. Jotkin osavaltiot
eivät salli välillisten tai seurannaisten
vahinkojen pois rajaamista tai
rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset
eivät ehkä koske kaikkia käyttäjiä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa
tulla nopeusrajoituskuvake, jossa näkyy
nykyinen nopeusrajoitus.
Navigointikartan käyttäminen
➊
➋
➌
➏
➍
➊
➎
➐
Kosketa tätä, jos haluat näyttää
seuraavan käännöksen.
Käännösosoitin myös opastaa
sinut oikealle kaistalle seuraavaa
ajoliikettä varten.
22
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Tietoja karttasivuista
➋
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
➌
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
➍
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
➎
Koskettamalla tätä voit näyttää
jonkin muun tietokentän.
➏
Koskettamalla tätä voit näyttää
sijainnin tiedot.
➐
Koskettamalla tätä voit näyttää
matkan tiedot.
Tietoja myTrends™toiminnosta
Kun myTrends-toiminto on käytössä,
usein käyttämiesi määränpäiden, kuten
työpaikan, arvioitu saapumisaika ja
liikennetiedot näkyvät automaattisesti
kartan yläosan navigointipalkissa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
ehdotetun määränpään reittivaihtoehdot
koskettamalla navigointipalkkia.
myTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Autoilu > nüRoute > myTrends >
Ota käyttöön.
Matkan tietojen
näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen
nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
23
Tietoja karttasivuista
Matkan tietojen tyhjentäminen
1. Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
2. Valitse .
3. Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot.
• Valitsemalla Nollaa maks.
nopeus voit nollata
maksiminopeuden.
• Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja niiden välisen
etäisyyden.
1. Kosketa kartan yläosassa olevaa
tekstipalkkia.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavan
käännöksen valitsemalla
luettelosta jonkin käännöksen.
• Valitsemalla > Näytä kartta
voit näyttää koko reitin kartassa.
24
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Tietoja karttasivuista
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen
Seuraavan risteyksen sivulla näkyy
risteys, josta käännytään seuraavaksi,
sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Joissakin laitemalleissa risteysnäkymässä
näkyy muutama tuleva risteys ja kaistat,
joita kannattaa käyttää.
Sinun on navigoitava reittiä, ennen kuin
voit näyttää seuraavan käännöksen.
Kosketa kartan vasemmassa
yläkulmassa olevaa käännösosoitinta.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Sinun on navigoitava reittiä, ennen kuin
voit näyttää risteysnäkymän.
Kosketa kartassa näytön vasenta
yläkulmaa.
25
Tietoja karttasivuista
Kävelynavigointikartan
käyttäminen
➊
➋
➌
➊
➍
Kävelytilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa.
➊
Voit siirtyä reittietappien välillä
koskettamalla tätä.
➋
Avaa reittisuunnitelma koskettamalla
tätä.
➌
Keskitä kartta nykyisen sijainnin
mukaan koskettamalla tätä.
➍
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
26
Julkisen liikenteen vaihtoehdot
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja,
laite laskee reitin, jolla käytetään eri
julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja
metroa, ja kävelyä.
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei
toimiteta laitteen mukana. Osoitteesta
http://my.garmin.com voit ostaa
cityXplorer-karttoja.
Kuvakkeet , , , , ,
ja osoittavat kunkin reittietapin
navigointitavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin
kyseisessä paikassa.
Mustat pisteet kartassa ovat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langattoman Bluetooth®-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys kahden
laitteen välille (esimerkiksi matkapuhelin
ja laite). Osoitteessa www.garmin.com
/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetoothpuhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Pariliitoksen
muodostaminen
Kun kahta laitetta käytetään ensimmäistä
kertaa yhdessä, niiden välille on
muodostettava pariliitos PIN-koodin tai
salasanan avulla.
Puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä
toisistaan.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
Voit aloittaa pariliitoksen muodostamisen
puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse laitteen päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Bluetooth >
Ota käyttöön.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
3. Etsi Bluetooth-laitteita puhelimella.
4. Valitse laite laiteluettelosta.
5. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
27
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen muodostaminen
laitteen asetuksilla
1. Valitse laitteen päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Bluetooth >
Ota käyttöön.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth > Lisää puhelin.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
4. Ota käyttöön etsintätila puhelimessa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
5. Valitse laitteessa OK.
6. Valitse puhelin laiteluettelosta.
7. Valitse Tallenna.
8. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
28
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on liitetty laitteeseen,
voit soittaa puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
• Toinen laite on ehkä määritettävä
muodostamaan yhteys automaattisesti,
kun se käynnistetään.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun vastaanottaminen
•
•
•
Valitse Vastaus.
Sisäinen mikrofoni on laitteen
etupuolella. Puhu normaalisti.
Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Laitteen käyttäminen
puhelun aikana
Puhelun aikana näytössä on .
Puhelukuvake saattaa näyttää erilaiselta
laitteen eri näytöissä.
1. Valitse päävalikosta > Lopeta.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Näppäimistö
voit näyttää näppäimistösivun,
jolla käytetään automatisoituja
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
•
Valitsemalla Käytä puhel. voit
sammuttaa laitteen mutta jatkaa
puhelua, jos haluat yksityisyyttä.
VIHJE: voit siirtyä takaisin
valitsemalla Käytä nüvia.
Valitsemalla Mykistä voit
mykistää puhelun äänen.
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), ikkuna tulee näyttöön.
•
•
•
Valitsemalla Vastaus voit vastata
puheluun ja asettaa ensimmäisen
puhelun pitoon.
Valitse > Vaihda puhelu.
Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta.
Tämä ei katkaise pidossa olevaa
puhelua.
29
Handsfree-puhelut
Soittaminen
kohdepisteeseen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste.
3. Valitse Soitto.
Numeron valitseminen
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
30
Kotinumeron
määrittäminen
Voit määrittää puhelinnumeron, johon
haluat laitteen soittavan, kun valitset
Soita kotiin.
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero.
3. Kirjoita puhelinnumero.
4. Valitse Valmis > Kyllä.
Laite soittaa kotinumeroosi.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin Soita kotiin
-painikkeella (sivu 30).
Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
Puhelimen tilan
tarkistaminen
Voit tarkistaa puhelimen akun varaustason
ja signaalin voimakkuuden.
Valitse päävalikosta Puhelin >
Puhelimen tila.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Puhelin on ehkä opetettava tunnistamaan
äänikomennot, ennen kuin voit soittaa
äänivalinnalla. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Äänivalinta.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
31
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää
tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasema
tai Polttoa. voit tuoda näyttöön
kyseisen luokan lähimmät sijainnit.
32
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Ohje voit näyttää tietoja laitteen
käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse päävalikosta Työkalut > Ohje.
Tietoja ecoRoute™toiminnosta
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta
ja ajotavoistasi (sivu 33).
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute-toiminnon käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Jos näyttöön tulee kehote, anna
polttoaine- ja matkatiedot.
Ajoneuvon tiedot on annettava,
kun käytät ecoRoute-toimintoja
ensimmäisen kerran.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat raportit ajoneuvon ja ajotavan
mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun
täytät polttoainesäiliön.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Pumpulla.
2. Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3. Kirjoita, paljonko polttoainetta
ajoneuvo on kuluttanut sen jälkeen,
kun lisäsit polttoainetta viimeksi.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
4. Kirjoita polttoaineen edellisen
lisäyksen jälkeen ajamasi matka.
5. Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
Polttoainetehokkuuden
maksimoiminen
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää
tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > ecoChallenge.
33
Työkalut-valikon käyttäminen
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri
muuttuu sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
ecoChallenge-pisteiden
poistaminen kartasta
Valitse kartasta > >
Asetukset > Piilota.
Yhteensä — näyttää nopeus-, kiihdytysja jarrutuspisteiden keskiarvon.
ecoChallenge-pisteiden
nollaaminen
Valitse kartassa > > Nollaa.
Nopeus — näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi ajoneuvon optimaalisella
nopeudella (useimmissa autoissa noin
70-95 km tunnissa).
Kiihdytys — näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Polttoaineteh.
2. Voit lähentää kaaviota koskettamalla
sitä.
Jarrutus — näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
34
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Autoprofiilin muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Autoprofiili.
2. Valitse vaihtoehto, jos haluat säätää
polttoaineasetuksia manuaalisesti.
• Polttoainetyyppi
• Kaupunkikulutus
• Maantie kulutus
• Polttoainehinta
VIHJE: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
(sivu 33) sen sijaan, että muuttaisit
kaupunki- ja maantiekulutusta.
Tietoja matkaraportista
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja
matkaraportteja laitteessa. Voit tarkastella
matkaraportteja myös laitteen aseman/
taltion Reports-kansiosta (sivu 45).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
Ajovihjeiden tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Vihjeet.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Valitse luokka.
3. Valitse > Nollaa.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
35
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut
laitteeseen tai muistikortille. Lisätietoja
kuvien lataamisesta laitteeseen on
sivulla 44.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
• Voit selata kuvia nuolilla.
• Kuvaa koskettamalla voit näyttää
sen suurempana.
• Valitsemalla voit näyttää kuvat
diaesityksenä.
◦◦ Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
36
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Aseta taustakuvaksi.
Kuvien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Poista > Kyllä.
Maailmankellon
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello.
2. Kosketa kaupungin nimeä.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse tarvittaessa kaupunki.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello > .
Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla
alueella.
Laskimen käyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Laskin.
Kuvaotoksen ottaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kuvaotos.
2. Valitse Ota käyttöön.
3. Voit ottaa kuvaotoksen
valitsemalla .
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen
aseman screenshots-kansioon (sivu 45).
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Kosketa ruutua, jossa näkyy
mittayksikkö.
3. Valitse mittayksikkö.
4. Valitse Tallenna.
Luettelossa näkyy kaksi
mittayksikköä.
5. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
6. Valitse mittayksikkö.
7. Valitse Valmis.
8. Toista vaiheita 5–6 tarvittaessa.
9. Kirjoita arvo.
10. Valitse Valmis.
37
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Kosketa ruutua, jossa näkyy valuutta.
3. Valitse Valuutta.
4. Valitse Tallenna.
5. Kosketa valuuttaruutua.
6. Valitse päivitettävä valuutta.
7. Valitse tarvittaessa valuutta, joksi
muunnetaan, toistamalla vaiheita 3–6.
8. Kosketa valuutan alapuolella olevaa
ruutua.
9. Määritä valuutan uusi arvo.
10. Valitse Valmis.
11. Toista vaiheita 8–9 tarvittaessa.
38
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Laitteella voi vastaanottaa TMC
(FM Traffic Message Channel)
-liikennesisältöä.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Ajoneuvon virtajohtoon integroitu FM
TMC -liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana ja on kaikkien
sarjojen mallien valinnainen lisävaruste.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liikennevastaanotin
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ulkoisen antennin
liitäntä
Ajoneuvon virtasovitin
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
39
Liikenne
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Ajoneuvon virtajohdon ja laitteen on
oltava liikennetietoja lähettävän ULAaseman taajuusalueella.
1. Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen
virtalähteeseen.
2. Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja,
kartassa näkyy liikennekuvake.
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa
liikenneolosuhteiden vakavuuden.
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen
Keskivakava
Liikenne etenee,
mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran
ruuhkaa.
Punainen
Vakava
Liikenne ei etene
tai etenee erittäin
hitaasti. Tiellä on
vakavia ruuhkia.
Harmaa Ei tietoja
40
Liikennetiedot eivät
ole saatavilla.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, laite laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen
läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai
vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse Vältä.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartassa valitsemalla Liikennekartta.
Ruuhkien etsiminen
1. Valitse karttasivulla .
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
näyttää ruuhkaisten teiden luettelon.
3. Voit näyttää tien ruuhkat
koskettamalla vastaavaa kohtaa
luettelossa.
4. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää
lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.
41
Liikenne
Tilauksen lisääminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos laitetta käytetään muualla
kuin Pohjois-Amerikassa, valitse
Tilaukset > .
• Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse .
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com
/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
5. Valitse laitteessa Seuraava.
6. Anna koodi.
7. Valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
42
Tietoja tarjouksista
Jos laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia tarjouksia ja etuseteleitä.
Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja.
Tärkeitä tietoturvatietoja on
tietoturvalausunnossamme osoitteessa
www.garmin.com/products/privacy.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Tarjousten tarkasteleminen
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja
muistiin, kun ajat autoa.
1. Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan koskettamalla
näytössä näkyvää tarjousta.
2. Jos tarjous sisältää kuvakkeen, voit
hankkia etusetelikoodin koskettamalla
kuvaketta Aja-sivulla.
3. Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Tarjousluettelon tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Tarjoukset.
Liikenne- ja tarjoustietojen
poistaminen käytöstä
Poista liikennetiedot käytöstä, jotta voit
poistaa tarjoukset käytöstä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse Poista käytöstä -valintaruutu.
43
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta
varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva
Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®ja Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai
niitä aiempien versioiden kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
•
•
•
44
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 36).
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 61).
GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot
(sivu 62).
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai
hankkia esiladattuja MapSourcekarttamuistikortteja Garminjälleenmyyjältä. Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja,
kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja
mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
1. Aseta muistikortti laitteen oikeassa
reunassa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
nüvi 3700 Series Owner’s Manual
Tietojen hallinta
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Liitä micro-B-liitin laitteeseen.
myGarmin Agent™ -asennus
käynnistyy. Tämä palvelu tarkkailee
tietokoneen USB-portteja ja helpottaa
päivitysten tarkistamista (sivu 63).
micro-B-liitäntä
3. Kytke kaapelin suurempi pää
tietokoneen USB-porttiin.
Laite ja muistikortti näkyvät
Windows-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä
taltiona.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy
kaikissa tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
1.
2.
3.
4.
Etsi tiedosto tietokoneesta.
Korosta tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
5. Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
45
Tietojen hallinta
6. Voit siirtää lisää tiedostoja toistamalla
vaiheita 1–5.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Valitse jokin seuraavista:
• Napsauta Windowstietokoneessa ilmaisinalueen
poistokuvaketta .
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota kaapeli tietokoneesta.
46
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1.
2.
3.
4.
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Laitteen
mukauttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset.
•
•
•
•
2. Kosketa asetusluokkaa.
3. Voit muuttaa asetusta koskettamalla
sitä.
•
•
Järjestelmän asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä.
•
Simuloitu GPS — katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää akun
virtaa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
•
Yksikkö — voit vaihtaa etäisyyden
mittayksikön.
Ajan esitys — voit valita 12 tai 24
tunnin kellon.
Nykyinen aika — voit muuttaa ajan
manuaalisesti.
Turvallisuustila — poistaa käytöstä
kaikki toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Garmin Lock — lukitsee laitteen
(sivu 57).
Tietoja — näytä ohjelmistoversio,
laitetunnus ja muita tietoja
ohjelmistosta.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen
ja karttatietojen ostamiseen (sivu 61).
Käyttöoikeussopimukset
47
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetusten
palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > >
Palauta.
Autonavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu.
•
•
48
nüRoute™ (sivu 50)
Kartan yks.k. — määrittää
kartan yksityiskohtien määrän.
Yksityiskohtien lisääminen saattaa
hidastaa kartan piirtämistä.
•
•
•
•
•
Kartan es.tapa — määrittää
karttasivun perspektiivin (sivu 49).
Kartan teema — karttatietojen värin
muuttaminen.
Karttatiet. asettelu — muuttaa
kartan näkyvien tietojen määrää.
Ajoneuvo — muuttaa kuvakkeen,
joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit
ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki
◦◦ Näytä kartassa — näyttää
matkan kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kartan perspektiivin
muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
Kartan es.tapa.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
(2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää
kartan kolmiulotteisena.
Kävelynavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Jalankulkija.
•
•
•
Rajoita kävelyä — määrittää, miten
suuri osa julkisen liikenteen reitistä
voi olla kävelyä.
Julkinen liikenne — välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
Matkaloki — näyttää matkan
kartassa.
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu
cityXplorer-karttoja (sivu 26).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija > Julkinen liikenne.
2. Valitse reiteillä vältettävä
kuljetustyyppi.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
49
Laitteen mukauttaminen
Reittiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
•
•
•
•
50
Lyhyempi aika — laskee reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka — laskee reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemm. polttoain. — polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.
Pois tieltä — laskee reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Vältettävät.
2. Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet.
3. Valitse Tallenna.
Tietoja trafficTrends™-toiminnosta
Kun trafficTrends on käytössä, laite
laskee tehokkaita reittejä aiempien
liikennetietojen avulla. Laite saattaa
laskea reittejä eri tavoin eri viikonpäivien
tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
trafficTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > trafficTrends.
2. Valitse Ota käyttöön.
Alkuperäisten
navigointiasetusten
palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > >
Palauta.
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö.
•
•
•
•
Kirkkaus — näytön kirkkauden
muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Automaattinen kirkkaus määrittää
kirkkauden ympäristön valaistuksen
mukaan.
Näytön aikakatkaisu — määrittää,
miten pian näyttö sammuu
automaattisesti, jos laitetta ei käytetä.
Kuvaotos — voit ottaa kuvan laitteen
näytöstä (sivu 37).
Alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > >
Palauta.
Väritila — valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö) tai
vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen
sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Autom.).
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
51
Laitteen mukauttaminen
Kieliasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kieli.
•
•
•
•
Puhekieli — ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
Tekstin kieli — näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli — näppäimistön
kielen määrittäminen.
Näppäimistöasett. — näppäimistöasettelun määrittäminen.
Alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kieli > > Palauta.
52
Kartan tietojen
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kartat.
Karttojen ottaminen käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kartat.
2. Valitse kartta.
Bluetooth-asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
•
•
Lisää puhelin tai
Puhelin — (sivu 53).
Bluetooth — Bluetooth-osan
ottaminen käyttöön.
Jos se on käytössä, Bluetoothkuvake näkyy päävalikossa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
•
Lempinimi — voit kirjoittaa
lempinimen, jonka avulla nüvi
tunnistetaan laitteissa, joissa on
Bluetooth-ominaisuus.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia
puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden
yhteyden voi katkaista.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite
muodostaa yhteyden.
voit lisätä
• Valitsemalla
puhelimen valikkoon.
• Valitsemalla voit poistaa
puhelimen laitteen muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista
nykyisen yhteyden.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > >
Palauta.
Liikenteen ottaminen
käyttöön
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
laitteiden mukana.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Liikenne >
Ota käyttöön.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
53
Laitteen mukauttaminen
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Alkuperäisten liikenneasetusten
palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > >
Palauta.
Kaikkien alkuperäisten
asetusten palauttaminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > > Palauta > Kyllä.
54
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Liite
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
Laite tarvitsee navigointiin
satelliittisignaaleja.
Kun laite vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
. Kun laite ei
näkyvät vihreinä
pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
.
kokonaan
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen huoltaminen
•
•
•
•
Älä pudota laitetta äläkä käytä
sitä paikoissa, joissa se altistuu
voimakkaille iskuille tai voimakkaalle
tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä.
Muutoin näyttö voi vahingoittua.
55
Liite
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1. Puhdista laitteen kotelo
(ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock -toimintoa
(sivu 57).
Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, puhdasta,
nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä.
4. Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
56
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Laitteen lukitseminen
Turvasijainnin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Turvasijainti.
2. Aja uuteen turvasijaintiin.
3. Valitse Määritä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Garmin
Lock > Lukitse laite.
Garmin Lock -valikko avautuu.
2. Valitse Ota käyttöön.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi
kaksi kertaa.
4. Aja turvasijaintiin.
5. Valitse Määritä.
Tietoja turvasijainnista
Turvasijainti on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee laitteen. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket virran
laitteeseen.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä laite
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Garmin Lock -toiminnon PINkoodin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Vaihda PIN.
2. Anna uusi nelinumeroinen PIN-koodi
kaksi kertaa.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
57
Liite
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä laite tietokoneeseen micro-Bkaapelilla (sivu 45).
Automaattinen toisto -valikko
avautuu.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät tietokonetta, avaa
myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla -kohtaa.
• Jos käytät Mac-tietokonetta,
siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
• Jos Automaattinen toisto -valikko
ei avaudu, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata Työpöydän, kun liität
laitteen tietokoneeseen.
Käyttäjätietojen
poistaminen
1. Käynnistä laite.
2. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun tiedot
Tilarivin akkukuvake
sisäisen akun tilan.
osoittaa
Työpöytä tarkistaa laitteen ohjelmiston ja
näyttää lisätietoja laitteesta.
58
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Voit parantaa tilan tarkkuutta
tyhjentämällä akun aina kokonaan ja
lataamalla sen uudelleen. Irrota laite
vasta, kun se on täysin latautunut.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Painamalla virtapainiketta lyhyesti
voit lukita näytön ja siirtää laitteen
lepotilaan.
• Voit himmentää taustavaloa
valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
• Voit lyhentää aikakatkaisuaikaa
valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Näytön
aikakatkaisu.
• Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu
ajoneuvossa, voi
olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen
kärjessä oleva sulake.
Kärkiosa
Hopeoitu
kärki
Sulake
1. Paina hopeoitua
kärkeä kolikolla
ja käännä kolikkoa neljäsosakierros
vastapäivään.
2. Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja
sulake.
59
Liite
3. Asenna 2 A:n pikasulake.
4. Varmista, että hopeoitu kärki on
kärkiosassa.
Kiinnitä kärkiosa takaisin kolikon
avulla.
Kiinnittäminen kojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
60
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6. Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1. Työnnä telakan yläosan kielekettä
ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1. Käännä telakkaa vasemmalle tai
oikealle.
2. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Imukuppikiinnityksen
irrottaminen tuulilasista
1. Käännä imukuppikiinnityksen vipua
itseäsi kohti.
2. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
nüMaps Lifetime™
nüMaps Guarantee™
Lisäkarttojen ostaminen
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Saat lisätietoja siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja
valitsemalla Maps.
Voit ostaa laitteeseen lisäkarttoja.
1. Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
sivustossa (www.garmin.com).
2. Valitse Maps-välilehti.
3. Seuraa näytön ohjeita.
61
Liite
Tietoja ekstroista
Voit ladata lisäsisältöä, kuten
mukautettuja kohdepisteitä, osoitteesta
www.garmin.com.
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää
hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen
lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen
osoitteesta www.garmin.com saatavan
POI Loader -ohjelman avulla. Lisätietoja
on POI Loader -ohjetiedostossa.
Ekstrojen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Ekstrat.
2. Kosketa luokkaa.
62
Valvontakamerat
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa
http://my.garmin.com. Laite sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
Laite hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti
voit soittaa (Garmin Europe Ltd.)
numeroon +44 (0) 870.8501241.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Laitteen rekisteröiminen
Voit rekisteröidä laitteen myGarmin
Agentin avulla.
1. Liitä laite tietokoneeseen micro-Bkaapelilla (sivu 45).
Automaattinen toisto -valikkokuvake
ilmestyy ilmaisinalueelle.
2. Avaa myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
3. Asenna myGarmin näytön ohjeiden
mukaisesti.
4. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Kun olet rekisteröinyt laitteen, voit tilata
Garminin verkkopalveluja.
63
Liite
Tekniset tiedot
Käyttö
Enintään 10 W
Enintään 3 tuntia
Mitat
12,17 × 7,24 × 0,89 cm
(4,79 × 2,85 × 0,35 tuumaa)
Akunkesto
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Paino
117,5 g (4,14 unssia)
Herkkä, HotFix
Näyttö
Lävistäjä 4,3 tuumaa,
800 × 480 kuvapistettä; 16,2
miljoonaa väriä, kirkas WVGA
TFT -vaakanäyttö
GPSvastaanotin
Hakuajat*
Lämmin: <1 sekunti
Kotelo
Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila
0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila 0–45 °C (32–113 °F)
Tietokoneliitäntä USB 2.0 full speed
-massamuisti
Käyttöjärjestelmä
Garmin
Latausaika
Enintään 4 tuntia
Virrantulo
Ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon
virtajohdolla tai AC-virtaa
valinnaisen lisävarusteen
avulla
64
Kylmä: <38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
<45 sekuntia
Muistikorttipaikka
microSD™-kortti
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan ja
taivas on kirkas.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
•
•
•
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä.
Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Järjestelmä >
Simuloitu GPS > Pois.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
•
•
•
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi (sivu 2).
Laite ei lataudu ajoneuvossa.
•
•
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 59).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
Laitetta voi ladata vain 0–45 °C:n (32–113 °F) lämpötilassa. Jos
laite on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
•
•
Akku ei pysy ladattuna kovin
kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon
(sivu 51).
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
1.
Akun varaustila ei näy oikein.
2.
3.
Pidä sormea laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana.
Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
65
Liite
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on
tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone
-kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se ei
siirry massamuistitilaan.
1.
2.
3.
4.
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy uusia Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
siirrettäviä levyjä.
välttämättä pysty määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta yhteyttä
laitteeseen.
•
•
•
66
Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth-kentän arvon on oltava Ota käyttöön.
Puhelimen on oltava käynnissä ja alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä
laitteesta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
ä
äänen kieli 52
äänenvoimakkuus
säätäminen 6
äänikomento
aktivoiminen 19
herätysilmaus 19
käyttövihjeitä 20
kuvakkeet ja äänet 21
navigoiminen 20
punainen kuvake 21
äänivalinta 31
ääniversio 47
A
aika-asetukset 47
Aja-sivun asetukset 11
ajo-ohjeet 24
ajotietokone 23
tietojen nollaaminen 23
akku
akunkeston
maksimoiminen 59
akun tiedot 58, 65
asetukset 47–54
autoprofiili 35
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
B
Bluetooth-tekniikka 27–31
asetukset 52
lempinimi 53
puhelimen liittäminen 27
soittaminen Aja
-sivulla 11
C
cityXplorer-kartat 8, 26
D
diakriittiset merkit 7
E
ecoRoute 32–35
autoprofiili 32
ecoChallenge-pisteet 33
matkaraportti 35
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 33
polttoainetehokkuustiedot 34
vihjeet 35
ekstrat 62–63
G
Garmin-tuotetuki 63
Garmin Lock 57
geokätkentä 18
GPS
asetukset 47
simulaattori 17
tietoja GPSsignaaleista 55
H
hakualue 12
I
ilmoittaminen
karttavirheistä 11
imukuppikiinnitys 2
J
jalankulkijatila
asetukset 49
Jälki ylös 49
järjestelmäasetukset 47
JPEG-kuvatiedostot 44
julkinen liikenne
kaupunkikartat 26
vältettävät 49
67
Hakemisto
K
käännösluettelo 24
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 49
kartan selaaminen 16
kartat 22
jalankulkija 26
lisääminen 61
näyttäminen 49
selaaminen 16
teema 48
tiedot 52
virheet 11
yksityiskohtien määrä 48
zoomaaminen 16
karttatietojen asettelu 48
kaupunkikartat 26
käyttäjätiedot, poistaminen 58
käyttöoikeussopimukset 47
kiertotiet 9
kirkkaus 51
kohdepisteet
etsiminen 6, 10
jalankulkijatilassa 8
POI loader 44
68
kojelaudan levy 60
koordinaatit 18
kosketusnäyttö
asetukset 51
koti
puhelinnumero 31
sijainnin asettaminen 12
koulualuetietokanta 62
kulkuvälinetila 6
vaihtaminen 6
kuvaotokset 37
kuvien katselu 36
L
läheiset palvelut 32
laitteen asetusten
määrittäminen 3
laitteen huoltaminen 55
laitteen käynnistäminen ja
sammuttaminen 3
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 60
kojelautaan 60
tuulilasiin 65
laitteen lataaminen 65
laitteen mukauttaminen 47–53
laitteen puhdistaminen 56
laitteen suojaaminen
55
laitteen tunnus 47
laskin 37
leveys- ja pituuspiiri 18
Liikenne 39
kuvakkeet 40
liikennetilausten
lisääminen 53
tapahtumat 40
tilauksen
aktivoiminen 39
trafficTrends 50
vastaanotin 39
lisäkartat 61
lisävarusteet 62–63
litiumioniakku 58
lukitseminen
laite 57
näyttö 5
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
M
maailmankello 36
määränpään vaihtaminen 9
maksuttomat
karttapäivitykset 61
MapSource 44, 61
massamuistitila
44
matkapuhelimen
liittäminen 27
matkapuhelintoiminnot 27
matkaraportti 35
matkasuunnittelu 15
matkojen nimeäminen
uudelleen 15
menen kotiin 12
micro-B-liitäntä 45
mitat, muuntaminen 37
muistikortti 44
mukautetut kohdepisteet 62
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 14
kotisijainti 12
luokan vaihtaminen 14
määränpäät 15
suosikit 14
tallennettu matka 15
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
muuntaminen
valuutta 38
yksikkö 37
mykistys
ääni 6
puhelu 29
myTrends 23
N
näppäimistö 7
kielitila 7, 52
navigointi 22
asetukset 48
jalankulkija 26
pois tieltä 9
valokuva 18
navigointi poissa tieltä 9, 50
näytön kääntäminen 4
näytön painikkeet 5
näyttö
kääntäminen 4
kirkkaus 51
näyttöasetukset 51
nollaaminen
kotisijainti 12
laite 3
maksiminopeus 24
matkatiedot 24
nopeusrajoituskuvake 22
nüMaps Guarantee 61
nüvin säilyttäminen 55
nykyinen sijainti,
tallentaminen 13
Nykysijainti 32
O
Ohje 32
ohjelmisto
päivittäminen 58
versio 47
osoitteet 10
P
päävalikko 4
paikkojen etsiminen
kartan käyttäminen 17
koordinaateilla 18
nimellä 7
osoitteella 10
postinumeron mukaan 10
tallennetut sijainnit
(Suosikit) 13
valokuvien
käyttäminen 18
viimeisimmät valinnat 12
päivittäminen
kartat 61
69
Hakemisto
palaute kohdepisteistä 11
Panoramio-kuvat 18
PIN
Bluetooth 27
Garmin Lock 57
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 58
matkat 15
merkki 7
vasta löydettyjen
luettelo 13
puheentunnistus 19
puhelut
koputus 29
koti 31
lopettaminen 29
mykistäminen 29
vastaaminen 29
pysähdyksen lisääminen 8
pysäköinti 14
R
reitit
laskeminen 50
pois tieltä 9, 50
pysäyttäminen 9
70
reittien uudelleenlaskenta 9
rekisteröiminen 56
risteysnäkymä 25
S
satelliittisignaalit 55
etsiminen 4
seuraava käännös 25
sulake, vaihtaminen 59
Suosikit 13
T
tallentaminen
löydetyt sijainnit 13
nykyinen sijainti 13
tarjoukset 42
poistaminen käytöstä 43
tarkasteleminen 43
tekniset tiedot 64
tekstin kieli 52
telineen irrottaminen 60
tiedostot
poistaminen 46
tuetut tyypit 44
tietokone, liittäminen 45
tietokoneeseen 56
tilat
kuljetukset 6
tuotetuki 63
turva
sijainti 57
turvallisuustila 47
työkalut 32–37
U
USB 66
V
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 18
välttäminen
julkisen liikenteen
tyypit 49
liikenne 41
tietyypit 50
varkaus 56
valvontakamerat
hälytykset 62
tietokanta 62
varkaudenesto 57
vastaaja 29
vianmääritys 65
viimeksi löydetyt paikat 12
virtapainike 3
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
W
WebUpdater 58
Y
yksikkömuunnin 37
yksityiskohtainen reitti 24
yksityiskohtaiset kartat 8,
44, 52
Z
zoomaaminen 16
nüvi 3700 -sarjan käyttöopas
71
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01157-37 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising