Garmin | nuvi 3760LMT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 3760LMT Snelstartgids

Garmin nuvi 3760LMT Snelstartgids
nüvi 3700-serie
®
snelstartgids
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
3750, 3760, 3790
Maart 2011
190-01157-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
‹ WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheidsen productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Voedingskabels
Het toestel wordt geleverd met twee
voedingskabels. Elke connector kan alleen
op de overeenkomstige poort worden
aangesloten.
•
Met de voertuigvoedingskabel ➊
wordt de houder op de voeding
van het voertuig aangesloten. De
voertuigvoedingskabel heeft een
connector met een rechte hoek.
•
Met de micro-USB-kabel ➋ wordt het
toestel op een computer aangesloten.
Op het uiteinde van de micro-USBkabel staat een “B” gegraveerd.
Voer de volgende taken uit als u uw nüvi
voor de eerste keer gebruikt.
1. Het toestel van stroom voorzien
(pagina 2).
2. De nüvi monteren (pagina 3).
3. Het toestel configureren (pagina 4).
4. Satellieten zoeken (pagina 4).
5. Het hoofdmenu (pagina 5).
Het toestel van stroom
voorzien
Sluit het toestel aan op de
voertuigvoedingskabel terwijl de kabel op
het voertuig is aangesloten.
➊
➋
De nüvi wordt opgeladen terwijl deze
rijdt.
2
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Het toestel monteren
‹ WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Ter voorkoming van persoonlijk letsel
en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme
hitte, dient u het toestel uit het voertuig
te verwijderen als u het voertuig verlaat
of buiten het bereik van direct zonlicht
te bewaren.
Opmerking
Voordat u het toestel monteert:
raadpleeg de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie
voor informatie over wetgeving
op het gebied van montage op de
voorruit.
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag
van de zuignap.
2. Plaats de zuignap op de ruit.
3. Duw de hendel terug in de richting
van de ruit.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
4. Klik de steun vast op de
zuignapsteun.
Steun
Zuignapsteun
Luidspreker
Voertuigvoedingskabel
5. Plaats de onderkant van het toestel in
de steun.
6. Kantel het toestel naar achteren totdat
deze vastklikt.
Voedingskabelconnector
3
Het toestel configureren
1. Steek de voertuigvoedingskabel in de
steun.
2. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto.
Als het voertuig is gestart en het
toestel is aangesloten, wordt het
toestel automatisch ingeschakeld.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Als u in Europa een
verkeersinformatie-ontvanger
gebruikt, sluit de antenne dan aan
op de ontvanger en bevestig deze
met zuignappen aan de voorruit.
4
Vooraanzicht
Microfoon
Luidspreker (aan
de achterzijde)
Aan-uitknop
Micro-B-connector
Satellieten zoeken
De balken
aan.
geven de satellietsterkte
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en
bomen.
2. Schakel het toestel in als dat nog niet
is gebeurd.
Het zoeken van satellietsignalen kan
enkele minuten duren. Als ten minste
één balk groen is, ontvangt het toestel
satellietsignalen.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Hoofdmenu
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
Signaalsterkte.
Tik hierop als een transportmodus
wilt selecteren.
Tik hierop als u een bestemming
wilt zoeken.
Tik hierop als u de kaart wilt
weergeven.
Tik hierop als u een route wilt
stoppen.
Tik hierop als u binnen een route
wilt omrijden.
Tik hierop als u wilt bellen wanneer
het toestel verbinding met een
compatibele mobiele telefoon heeft.
Zie www.garmin.com/bluetooth
voor informatie.
Tik hierop als u volume wilt
aanpassen.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Tik hierop als u het menu met
extra's en instellingen wilt openen.
Nuttige punten zoeken
1. Tik in het hoofdmenu op
Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer indien nodig een categorie
en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming.
4. Tik op Ga!.
Een plaats zoeken door de naam
te spellen
1. Tik in het hoofdmenu op Waarheen?
> Nuttige punten > Spel naam.
2. Voer de naam van uw bestemming in.
3. Tik op Gereed.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op Ga!.
Zoeken nabij een andere locatie
1. Tik in het hoofdmenu op
> Nabij.
Waarheen? >
2. Selecteer een optie.
5
Uw route volgen
Uw route wordt met een rode lijn op
de kaart aangegeven. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, berekent het
toestel de route opnieuw. Het pictogram
voor de maximumsnelheid wordt mogelijk
weergegeven als u zich op een grote weg
bevindt.
➋
➊
➌
➑
➏
➍
➎
➐
➊ T ik hierop als u de pagina Volgende
➋
➌
6
afslag wilt weergeven. Als er een
weergave van het kruispunt bestaat,
wordt de pagina Knooppuntbeeld
weergegeven.
Tik hierop als u de pagina Lijst met
afslagen wilt weergeven.
Tik hierop als u wilt inzoomen en
uitzoomen. ➍
➎
➏
➐
➑
Tik hierop als u wilt terugkeren naar
het hoofdmenu.
Tik hierop als u het gegevensveld
wilt wijzigen.
Tik hierop als u de pagina Waar ben
ik? wilt weergeven.
Tik hierop als u de pagina
Tripcomputer wilt weergeven.
Tik op de kaart en versleep deze als
u andere gebieden op de kaart wilt
bekijken.
Een stop toevoegen
Voordat u een stop kunt toevoegen, moet
u een route navigeren.
1. Tik op
om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
2. Tik op Waarheen?.
3. Zoek de extra stopplaats.
4. Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
5. Tik op Ga!.
6. Tik op Aan huidige route toevoegen.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Een omweg maken
Voordat u een omweg kunt maken, moet u
een route navigeren.
1. Tik op
om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
2. Tik op Omrijden.
Als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan het toestel mogelijk geen
omweg berekenen.
De helderheid van het
scherm aanpassen
1. Tik op Extra > Instellingen >
Scherm > Helderheid.
2. Tik op de schuifbalk en verplaats deze
als u de helderheid van het scherm
wilt aanpassen.
Transportmodi
Het scherm draaien
U kunt het toestel draaien om het
scherm in horizontale (liggende) of
verticale (staande) modus weer te
geven.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Fiets
Voetganger
Auto
Uw toestel heeft verschillende
transportmodi waarmee u kunt navigeren.
De manier waarop de route wordt
berekend, verschilt per transportmodus.
Als in de transportmodus Voetganger
bijvoorbeeld cityXplorer™-kaarten zijn
geladen, berekent het toestel een route
die een combinatie vormt van openbaar
vervoer en wandelen. cityXplorer-kaarten
worden niet meegeleverd bij uw toestel.
7
Ga naar www.garmin.com om
cityXplorer-kaarten te kopen.
Een andere transportmodus
kiezen
1. Tik in het hoofdmenu op het
pictogram voor de transportmodus.
2. Selecteer een modus en tik op Sla op.
Over verkeersinformatie
De FM TMC-ontvanger wordt
bij sommige nüvi 3700-pakketten
meegeleverd. De ontvanger is in de
voertuigvoedingskabel meegeleverd.
Als u verkeersinformatie wilt ontvangen,
dienen de TMC-ontvanger en de nüvi zich
binnen het gegevensbereik van een FMstation te bevinden dat TMC-informatie
uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij
uw FM- verkeersinformatie-ontvanger
werd geleverd, niet te activeren.
verandert van kleur om de ernst van
verkeersproblemen op uw route of op
de weg waar u reist aan te geven.
Zie www.garmin.com/traffic voor meer
informatie.
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de informatie.
Spraakbediening
Opmerking: spraakbediening is niet
voor alle talen of regio's beschikbaar.
Spraakbediening is een functie die
beschikbaar is op bepaalde nüvi-modellen.
Met spraakbediening kunt u uw toestel
gebruiken door de woorden op het scherm
of bepaalde opdrachten hardop uit te
spreken. In het spraakbedieningsmenu
staat welke opdrachten beschikbaar zijn.
Als er een lange file op uw route is,
berekent het toestel de route automatisch
opnieuw. Het verkeerspictogram ( )
8
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Spraakbediening activeren
1. Zeg Spraakopdracht.
Het spraakbedieningsmenu wordt
weergegeven.
Tips voor het gebruik van
spraakbediening
• Spreek met normale stem in de
richting van het toestel en spreek de
opdracht precies zo uit zoals op het
scherm staat weergegeven.
•
Reageer indien nodig op de
aanwijzingen van het toestel.
•
Spreek cijfers uit als u die wilt
invoeren.
•
Zeg Afsluiten als u spraakbediening
wilt afsluiten.
Navigeren met spraakbediening
1. Spreek de activeringszin uit.
Het spraakbedieningsmenu wordt
weergegeven.
2. Zeg Zoek op naam.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
3. Wacht op de gesproken aanwijzing en
spreek de naam van de plaats.
Het toestel herhaalt de plaatsnaam
tijdens het zoeken.
Er wordt een lijst met locaties
weergegeven.
4. Spreek het regelnummer van de
gewenste locatie uit.
5. Zeg Ja als u naar de locatie wilt
navigeren of Nee als u terug wilt gaan
naar de lijst met gevonden locaties.
Handsfree-functies
Op bepaalde nüvi-modellen is handsfree
bellen beschikbaar.
Uw telefoon koppelen
Voordat u kunt koppelen, moeten
uw telefoon en het toestel worden
ingeschakeld en bij elkaar worden
geplaatst.
1. Schakel de Bluetooth®-component van
uw telefoon in.
9
2. Tik op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
3. Tik op de knop onder Bluetooth >
Ingeschakeld > OK.
4. Tik op de knop onder Telefoon.
5. Tik op OK.
6. Selecteer de telefoon en tik op OK.
7. Voer de Bluetooth-pincode (1234)
voor uw toestel op de telefoon in.
Oproepen plaatsen en beëindigen
1. Tik op ( ) > Kies.
2. Voer de waarde in.
3. Tik op Kies.
> Einde gesprek als u een
4. Tik op
oproep wilt beëindigen.
Een oproep beantwoorden
Als u een oproep ontvangt, wordt het
scherm Inkomende oproep weergegeven.
1. Tik op Beantwoorden.
Tip: tik op Negeer als u het overgaan
van de telefoon wilt stoppen.
2. U kunt normaal spreken.
10
De interne microfoon is aan de
voorzijde van het toestel geplaatst.
U kunt normaal spreken.
Info over de slaapstand
U kunt de slaapstand gebruiken om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt
terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De
slaapstand verbruikt zeer weinig stroom.
Als de batterij is opgeladen, kunt u het
toestel weken achtereen in de slaapstand
laten staan.
• Druk op de aan-uitknop om het
toestel in de slaapstand te zetten.
•
Druk kort op de aanuitknop en dubbeltik op
(vergrendelingspictogram) om het
toestel uit de slaapstand te halen.
Het toestel resetten
U kunt het toestel opnieuw instellen als
het niet meer reageert.
Houd de Aan-uitknop 10 seconden
ingedrukt.
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Uw toestel registreren
1. Ga naar http://my.garmin.com.
2. Volg de instructies op het scherm om
het product te registreren.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs
of een fotokopie op een veilige plek.
De software bijwerken
1. Sluit de micro-USB-kabel ➊ aan op
de micro-USB-poort ➋ op het toestel
(pagina 2).
niet wordt geopend of als u met een
Mac®-computer werkt, ga dan naar
www.garmin.com/agent.
4. Volg de instructies op het scherm.
Na de installatie van myGarmin Agent
wordt u gevraagd Mijn Dashboard te
openen wanneer u de nüvi aansluit op uw
computer. Mijn Dashboard controleert of
de meest recente software-updates voor
het toestel zijn geselecteerd en verschaft
u aanvullende informatie over het toestel.
nüMaps Guarantee™
micro-USB-kabel
2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de
USB-poort op de computer.
om de
3. Dubbelklik op
downloadpagina van de myGarmin
Agent™ te downloaden.
Als het menu Automatisch afspelen
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Als u binnen zestig dagen na het zoeken
van satellieten en het maken van een rit
uw nüvi registreert op http://my.garmin
.com, ontvangt u één gratis kaartupdate
(indien beschikbaar). U komt niet in
aanmerking voor de gratis kaartupdate
als u per telefoon registreert of langer dan
zestig dagen wacht nadat u satellieten
hebt gezocht en voor het eerst met de
nüvi een ritje hebt gemaakt. Ga voor
meer informatie naar www.garmin.com
/numaps.
11
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor
meer informatie over uw toestel.
U kunt de nieuwste versie van de
gebruikershandleiding downloaden
op www.garmin.com. Ga voor meer
informatie over accessoires naar
http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer.
Contact opnemen met
Garmin
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
de nüvi vragen hebt. Ga in de VS naar
www.garmin.com/support of neem
telefonisch contact op met Garmin USA
via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin
(Europe) Ltd. op telefoonnummer
0808 2380000.
12
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie of
neem telefonisch contact op met Garmin
(Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™, myGarmin™, en myGarmin
Agent™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van
Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
en voor het gebruik van deze naam door Garmin is
een licentie verkregen. Mac® is een handelsmerk
van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen
nüvi 3700-serie - Snelstartgids
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising