Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Snabbstartshandbok

Garmin nuvi 3760LMT Snabbstartshandbok
nüvi 3700-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
3750, 3760, 3790
Mars 2011
190-01157-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Komma igång
‹ VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
När du använder nüvi-enheten första
gången behöver du utföra följande
åtgärder.
1.
2.
3.
4.
5.
Strömförsörj enheten (sidan 2).
Montera nüvi-enheten (sidan 3).
Konfigurera enheten (sidan 4).
Hämta satellitinformation (sidan 4).
Förstå huvudmenyn (sidan 5).
Strömkablar
Enheten levereras med två strömkablar.
Varje kontakt passar endast in i
respektive tillhörande port.
• Fästet ansluts till fordonsströmmen
med 12 V-strömkabeln ➊. 12
V-strömkabeln har en högervinklad
anslutning.
• Enheten ansluts till datorn med en
mikro-USB-kabel ➋. Ett “B” är
inristat högst upp på mikro-USBkabeln.
➊
Strömförsörja enheten
Anslut enheten till 12-voltsströmkabeln
för fordon medan den är ansluten till
fordonet.
➋
nüvi laddas medan du kör.
2
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Montera enheten
‹ VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten
från bilen när du går ut eller förvara
den skyddad från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering
på vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Placera sugkoppsfästet på
vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
4. Sätt fast monteringsfästet på
sugkoppsarmen.
Fäste
Sugkoppsfäste
Strömkabel för
fordon
Högtalare
5. Placera underkanten av enheten
i monteringsfästet.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Fordonsströmkabelkontakt
3
Konfigurera enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon
till monteringsfästet.
2. Anslut den andra änden av
strömkabeln till en strömkontakt
i bilen.
Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten
automatiskt.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
4. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan
med sugfästena.
4
Framsida
Strömknapp
Mikrofon
Högtalare
(på baksidan)
Micro-B-kontakt
Söka satelliter
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en
bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på enheten om det behövs.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna. När minst en
av staplarna är grön har enheten hämtat
satellitsignaler.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Huvudmeny
➊ ➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Söka efter intressanta
platser
➍
➎➏ ➐➑ ➒
GPS-signalstyrka.
Tryck här om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill stoppa en rutt.
Tryck här om du vill göra en
avstickare från en rutt.
Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompati­
bel mobiltelefon. Se www.garmin
.com/bluetooth för information.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här för att öppna menyn med
verktyg och inställningar.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Om det behövs väljer du en kategori
och en underkategori.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Kör!.
Söka efter en plats genom att
stava namnet
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Intressant plats > Stava namnet.
2. Ange ett namn för destinationen.
3. Tryck på Klar.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
Söka nära en annan plats
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? >
> Nära.
2. Välj ett alternativ.
5
Följa din rutt
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker
från den ursprungliga rutten
beräknar enheten om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➋
➌
➊
➑
➏
➍
➎
➐
➊Tryck här om du vill visa sidan
Nästa sväng. Om det finns en vy
över korsningar visas sidan för
trafikplatsvy.
➋Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
➌ Tryck här för att zooma in och ut. ➍ Tryck här för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
➎ Tryck om du vill ändra datafältet.
6
➏
➐
➑
Tryck här om du vill visa sidan
Var är jag?.
Tryck här för att visa
färddatorsidan.
Tryck på och dra kartan om du vill
visa ett annat område av kartan.
Lägga till ett stopp
Innan du lägger till ett stopp måste du
navigera till en rutt.
1. Tryck på för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?
3. Sök efter det extra stoppet.
4. Välj stoppet från sökresultatet.
5. Tryck på Kör!.
6. Tryck på Lägg till i aktuell rutt.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Göra en avstickare
Innan du gör en avstickare måste du
navigera till en rutt.
Justera skärmens
ljusstyrka
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
1. Tryck på för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
2. Tryck på och flytta rullningslisten
när du vill justera skärmens
2. Tryck på Avstickare.
ljusstyrka.
Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det
Om transportlägena
hända att enheten inte beräknar någon
avstickare.
Orientering av skärmen
Cykel
Fotgängare
Personbil
Rotera enheten om du vill visa i
horisontellt (landskap) eller vertikalt Enheten har olika transportlägen för
(porträtt) läge.
navigering. Rutten beräknas olika
beroende på vilket transportläge du
har valt. I t.ex. fotgängarläget med
cityXplorer™-kartor inlästa beräknar
enheten en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka
buss eller tunnelbana och att promenera,
används. cityXplorer-kartor finns inte
med i enheten.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
7
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
Besök www.garmin.com/traffic
för mer information.
Byta transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen på
huvudmenyn.
2. Välj ett läge och tryck på Spara.
Obs! Garmin ansvarar inte för att
informationen är korrekt.
Om trafik
FM-TMC-trafikmottagaren medföljer
vissa nüvi 3700-paket. Den är inbyggd
i strömkabeln för fordon.
Trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut TMCdata för att den ska kunna tas emot. Du
behöver inte aktivera prenumerationen
som medföljer din FM-trafikmottagare.
Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten beräknas rutten
automatiskt om. Trafikikonen
( ) ändrar färg för att visa
trafikförhållandena på den rutt
eller väg som du kör på.
8
Om röstkommando
Obs! Röstkommando är inte tillgänglig
för alla språk eller regioner.
Funktionen Röstkommando är
tillgänglig på vissa nüvi-modeller.
Med röstkommando kan du använda
enheten genom att uttala orden som
visas på skärmen högt eller genom
att uttala vissa kommandon. Menyn
Röstkommando innehåller en lista med
tillgängliga kommandon.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Aktivera röstkommando
1. Säg röstkommando.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för att använda
röstkommando
• Tala med normal röst in i enheten
och säg ett kommando precis när
det visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från
enheten efter behov.
• Säg siffror när du vill ange siffror.
• Säg Avsluta när du vill avsluta
Röstkommando.
Navigera med Röstkommando
1. Säg uppvakningsfrasen.
Menyn Röstkommando visas.
2. Säg Sök efter namn.
3. Lyssna på röstmeddelandet och
säg platsens namn.
Enheten repeterar platsens namn
när den söker.
En lista med platser visas.
4. Uttala radnumret för platsen du
vill välja.
5. Säg Ja för att navigera till platsen
eller Nej för att gå tillbaka till listan
med hittade platser.
Handsfree-funktioner
Handsfree-uppringning är tillgänglig
på vissa nüvi-modeller.
Para ihop telefonen
Innan du kan para ihop telefonen och
enheten måste de slås på och placeras
nära varandra.
1. Aktivera Bluetooth®-komponenten
på telefonen.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
9
3. Tryck på knappen under
Bluetooth > Aktiverad > OK.
4. Tryck på knappen under Telefon.
5. Tryck på OK.
6. Välj telefonen och tryck sedan på
OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234)
för enheten i din mobiltelefon.
Ringa och avsluta samtal
1. Tryck på ( ) > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
4. Tryck på
> Lägg på om du
vill avsluta ett samtal.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret
för inkommande samtal.
1. Tryck på Svara.
Tips: Tryck på Ignorera om du vill
stoppa telefonen från att ringa.
2. Tala normalt.
10
Den interna mikrofonen är på
framsidan av enheten. Tala normalt.
Om viloläget
Du kan använda viloläget om du vill
spara på batterierna när enheten inte
används. I viloläget används väldigt
lite ström och när enheten är i viloläge
håller ett batteri i flera veckor på en
laddning.
Tryck på Power-knappen för att
försätta enheten i viloläge.
• Tryck snabbt på Power-knappen
och dubbelklicka (låsikonen) för att
väcka enheten.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
Håll Strömknappen nedtryckt
i 10 sekunder.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Registrera enheten
1. Besök http://my.garmin.com.
2. Registrera produkten enligt
instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original
eller kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
1. Anslut mikro-USB-kabeln ➊ till
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(sidan 2).
Om menyn AutoPlay inte öppnas,
eller om du sitter vid en Mac®-dator,
går du till www.garmin.com/agent.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter att du installerat myGarmin
Agent uppmanas du att öppna Hem
varje gång du ansluter enheten
till datorn. Hem kontrollerar
aktuella programuppdateringar och
tillhandahåller ytterligare information
om enheten.
nüMaps Guarantee™
mikro-USB-kabel
2. Anslut mikro-USB-kabeln till USBporten på datorn.
3. Dubbelklicka på
för att öppna
webbsidan för myGarmin Agent™.
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
För att få en gratis kartuppdatering
(om tillgängligt) registrerar du din
nüvi på http://my.garmin.com inom
60 dagar efter att ha hämtat satelliter
och börjat använda nüvi-enheten.
Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att
du börjat hämta satelliter är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information
finns på www.garmin.com/numaps.
11
Mer information
Om du vill ha mer information om
enheten väljer du Verktyg > Hjälp.
Du kan hämta den senaste versionen
av användarhandboken på www.garmin
.com. Mer information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller hos
din Garmin-återförsäljare.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor när du använder
din nüvi-enhet. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
12
Om du befinner dig i Europa går du till
www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information
om support från ditt hemland eller så
kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i
andra länder. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™,
myGarmin™ och myGarmin Agent™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket
och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All
användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Mac® är ett registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra
länder.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag
nüvi 3700-serien, snabbstartshandbok
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising