Garmin | nuvi 610 | User guide | Garmin nuvi 610 Anvandarhandbok

Garmin nuvi 610 Anvandarhandbok
Användarhandbok
nüvi 610/660/670
®
© 2006 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA.
Tel. 913/397.8200 eller
800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller
0808 2380000 (endast Storbritannien)
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Fax 886/2.2642,9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ner en enda kopia av denna handbok
till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller
hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken
eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller
sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela
någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.
garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
0191
Garmin®, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerat i USA
och andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och Garmin TourGuide™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. SiRF®, SiRFstar® och SiRF-logotypen är registrerade
varumärken och SiRFstarIII™ och SiRF Powered™ är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Audible.com® och
AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary ©
Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
December 2006
Artikelnummer 190-00773-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Förord
Förord
Tack för att du valde Garmin® nüvi®. Den här handboken innehåller information för
nüvi 610, nüvi 660 och nüvi 670.
Konventioner för handboken
När du uppmanas “trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.
Små pilar (>) visas i texten. De anger att du ska trycka på en serie objekt på nüviskärmen. Ett exempel: om det står “tryck på Where to (Vart) > Favorites (Favoriter)”,
ska du trycka på knappen Where to (Vart) och sedan på knappen Favorites
(Favoriter).
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du använder din nüvi. I USA kontaktar du
Garmins produktsupport per telefon, 913/397.8200 eller 800/800.1020, måndag-fredag,
8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/support och klicka på Product Support
(Produktsupport).
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför
Storbritannien) eller 0808 2380000 (endast Storbritannien).
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Förord......................................................i
Konventioner för handboken...................... i
Kontakta Garmin........................................ i
myGarmin™.............................................. iv
Tips och genvägar................................... iv
Komma igång.........................................1
Vad finns i förpackningen?........................1
Montera nüvi-enheten på framrutan.........2
Allmän användning...............................3
Stänga av och sätta på nüvi-enheten.......3
Ladda nüvi-enheten..................................3
Söker satelliter..........................................3
Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset . .4
Återställa nüvi-enheten.............................4
Rensa användarinformationen..................4
Använda stöldskyddsfunktionen...............5
Huvudsidor.............................................6
Förstå menysidan.....................................6
Förstå kartsidan .......................................7
Förstå trippinformationssidan...................7
Förstå sidan Turns Preview
(Förhandsgranska sväng)...................8
Förstå sidan med nästa sväng..................8
Where to (Vart) . ....................................9
Söka efter ditt mål.....................................9
Söka efter en adress...............................10
ii
Söka efter en plats med koordinater.......10
Söka efter en plats genom att bokstavera
namnet ............................................. 11
Söka efter en plats med hjälp av kartan 11
Utöka sökningen.....................................12
Lägga till stopp i en rutt...........................13
Lägga till en omväg till rutten..................13
Stoppa en rutt.........................................13
Favoriter...............................................14
Förstå begreppet favoriter......................14
Spara hittade platser...............................14
Söka efter sparade platser......................14
Spara den aktuella platsen.....................14
Ange en hemplats...................................14
Redigera sparade platser.......................15
Resepaket ...........................................16
Lyssna på MP3-filer................................16
Spela upp Audible-ljudböcker.................18
Visa bilder ..............................................21
Använda världsklockan . ........................22
Konvertera valutor .................................22
Konvertera måttenheter .........................23
Använda kalkylatorn ..............................23
Använda Bluetooth®-teknik................24
Ringa ett nummer...................................25
Ringa till ett ställe....................................26
Svara på ett samtal.................................26
Använda Samtal väntar..........................27
Överföra ljud till telefonen.......................27
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Innehållsförteckning
Använda telefonboken............................27
Använda samtalshistoriken.....................28
Ringa hem..............................................28
Använda röstuppringning........................28
Använda status.......................................29
Använda textmeddelanden.....................29
Koppla från en anslutning.......................30
Ta bort en telefon från listan...................30
Använda FM-trafik...............................31
Lysdiodens blinkkoder............................32
Visa trafikproblem...................................32
Undvika trafikproblem.............................33
Köpa en ytterligare
trafikprenumeration...........................34
Använda FM-sändaren........................35
Lyssna på nüvi-enhetens ljud via en
FM-stereo..........................................35
Växla mellan nüvi-enheten och en
FM-stereo..........................................35
Tips för FM-sändare................................36
Hantera filer på nüvi-enheten.............37
Filformat som kan användas...................37
Överföra objekt till nüvi-enheten.............38
Information om dina nüvi-diskenheter.....40
Ta bort filer från nüvi-enheten.................40
Anpassa nüvi-enheten........................41
Återställa inställningarna.........................41
Ändra kartinställningarna........................41
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Ändra systeminställningarna...................42
Ändra de lokala inställningarna...............43
Ändra visningsinställningarna.................44
Ändra navigeringsinställningarna............45
Ändra Bluetooth-inställningarna..............46
Ändra trafikinställningarna......................47
Ändra trafikinställningarna......................48
Ändra inställningarna för
närhetspunkter..................................48
Bilaga....................................................49
Uppdatera programvaran i
nüvi-enheten.....................................49
Köpa och läsa in ytterligare kartdata......49
Använda hastighetskameror...................50
Anpassade sevärdheter (POI)................51
Valfria tillbehör........................................52
GPS-satellitsignaler................................56
Montera nüvi-enheten på
instrumentbrädan..............................57
Ta bort nüvi-enheten och fästet..............57
Ta bort vaggan från fästet.......................57
Sköta nüvi-enheten . ..............................58
Batteriinformation . .................................59
Felsökning..............................................60
Överensstämmelseförklaring..................63
Programlicensavtal.................................63
Specifikationer........................................65
Index.....................................................66
iii
myGarmin och
Tips och genvägar
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com om du vill hitta de senaste tjänsterna för dina Garminprodukter. Från webbplatsen myGarmin kan du göra följande:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på onlinetjänster för information om hastighetskameror
(se sidan 50).
• Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte missar några nya tjänster.
Tips och genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned Back
(Föregående).
och
. Håll nedtryckt om du
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
vill bläddra snabbare.
• Om du vill ha mer information om nüvi-enhetens Bluetooth®-teknik eller
resepaketsfunktioner trycker du på Help (Hjälp) på respektive skärm.
• Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ned antennen när du inte
behöver använda enheten för navigation. Om du fäller ned antennen stängs GPSmottagaren av.
• Vill du justera ljudet eller skärmens ljusstyrka trycker du snabbt på och släpper
sedan Power-knappen. Du kan också trycka på
på menysidan.
• Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan trycker du på eller .
•Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag
trycker du på Lock (Lås). Om du vill låsa upp trycker du på
Powerknappen.
• Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan
finns) trycker du snabbt två gånger på Power-knappen.
iv
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Komma igång
Komma igång
Vad finns i förpackningen?
• Nüvi-enheten.
• Sugfäste för montering av enheten på vindrutan.
• Bärväska som skyddar enheten mot repor och oavsiktliga tryckningar på
skärmen.
• 12/24-Voltsadapter för strömförsörjning, trafikinformationsmottagare.
• Nätadapter (nüvi 660 and nüvi 670) för strömförsörjning via väggkontakt.
• USB-kabel för anslutning av enheten till datorn.
• Skiva för instrumentbrädan för montering av sugfästet på instrumentbrädan.
• Gult ark som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för
registrering på Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.
• Snabbreferenshandbok som hjälper dig komma igång.
• Användarhandbok (på cd-skiva) för mer utförlig produktinformation.
GPS-antenn
Power-knapp
SD-kortskortplats
USB-anslutning
Mikrofon
Fäste för sugfäste
Hörlursuttag
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Komma igång
Montera nüvi-enheten på framrutan
Kontrollera vilka trafiklagar som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota
är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästanordningar från Garmin
användas. Läs i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för närmare information.
Om du vill montera nüvi-enheten på instrumentbrädan går du till sidan 57.
Så här monterar du nüvi-enheten med hjälp av sugfästet:
1. Anslut strömkabeln till fästets botten. Anslut andra änden till ett 12/24voltsuttag i bilen.
2. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Placera
sugfästet på framrutan.
3. Tryck spaken bakåt, mot framrutan.
4. Fäll ut GPS-antennen. Placera underkanten av enheten i vaggan.
5. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
6. Om du använder trafikinformationsmottagaren i Europa ska trafikantenn och
sugfästen fästas på framrutan.
➋
➌
➊
➎
Vindruta
Mikrofonuttag
➍
Om du vill ta bort enheten från vaggan trycker du den lilla fliken i underkanten av
vaggan uppåt och lutar sedan enheten framåt.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Allmän användning
Allmän användning
Stänga av och sätta på nüvi-enheten
Sätt på enheten genom att trycka på
Power-knappen på enhetens ovansida.
Ladda nüvi-enheten
Ladda nüvi-enheten genom att använda någon av följande metoder:
● Sätt nüvi-enheten i sugfästet och anslut 12/24-volts fordonsadapter.
● Anslut USB-kabeln till nüvi-enheten och en dator.
● Anslut nätadaptern till nüvi-enheten och väggkontakten (nüvi 660 och nüvi
670).
Söker satelliter
Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella position och navigera längs en rutt måste du
utföra följande:
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit ifrån höga byggnader
och träd.
2. Fäll ut GPS-antennen på nüvi-enhetens baksida och rikta
den så att den är parallell med marken.
3. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan
enheten hittar satellitsignalerna.
GPS-antenn utfälld
(Parallell med marken)
Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När staplarna
är gröna har nüvi-enheten hittat satellit-signaler; nu kan du välja ett mål och få hjälp
med navigeringen dit. Om du vill använda nüvi-enheten inomhus fäller du ned GPSantennen.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Allmän användning
Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset
1. Tryck snabbt på Power-knappen eller tryck på
på menysidan.
2. Tryck på eller
om du vill justera volymen och ljusstyrkan. Om du vill
förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du på
Lock (Lås). Om du vill låsa upp skärmen trycker du på Power-knappen.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten
igen.
Så här gör du om det inte hjälper:
1.
2.
3.
4.
Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
Fäll ut GPS-antennen.
Tryck på Reset.
Anslut nüvi-enheten till en strömkälla. Nüvi-enheten
ska nu automatiskt starta och fungera
normalt.
➋
➌
Rensa användarinformationen
Varning: Den här proceduren raderar all information som du har angett.
1. Tryck och håll ned fingret i det nedre högra hörnet av skärmen och slå sedan
på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
2. Tryck på Yes (Ja). Alla fabriksinställningar återställs. Även dina favorit- och
ljudbokmärken tas bort.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Allmän användning
Använda stöldskyddsfunktionen
GarminLock™ är en stöldskyddsfunktion. Du kan ange en fyrsiffrig PIN-kod och en
säkerhetsplats så att du varje gång nüvi-enheten startas måste ange PIN-koden eller köra
till dina säkerhetsplats. Välj en plats, t.ex. ditt hem eller kontot, som säkerhetsplats.
Anteckna PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe. Om du glömmer PIN-koden
kan du låsa upp enheten genom att gå till din säkerhetsplats.
För att försvåra stöld av nüvi-enheten kan du sätta fast Garmin Lock™-dekalen på
insidan av bilens framruta och göra följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fäll ut GPS-antennen.
Tryck på Settings (Inställningar) > System på menysidan.
Tryck på knappen bredvid Garmin Lock. Tryck på OK.
Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på Yes (Ja) för att godkänna PIN-koden.
Tryck på OK. Kör till en säkerhetsplats och tryck på Set (Ange).
Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen (med utfälld antenn).
Obs! Om du glömmer din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvienheten till Garmin för att få den upplåst.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Huvudsidor
Huvudsidor
Förstå menysidan
Status för GPSsatellitsignaler
Batteristatus
Inställningar
Snabbinställningar
Telefon
Menysidan
Trafik
• GPS-satellite signals (GPS-satellitsignaler) - motsvarar de satellitsignaler som tas
emot på enheten. När gröna fält visas är signalen stark.
• Battery Status (Batteristatus) - status för batteriladdning. Blixten anger att enheten
laddas upp.
• Settings (Inställningar) - visa inställningarna för enheten.
• Quick settings (Snabbinställningar) - visa inställningarna för volym, ljusstyrka och
skärmlåset.
• Phone (Telefon) - visas när du parar ihop enheten med en telefon och innehåller
alternativ för telefonfunktioner.
• Traffic (Trafik) - visas när du har installerat en FM-trafikinformationsmottagare för
tillgång till trafikincidentlistan.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Huvudsidor
Förstå kartsidan
Om du vill visa kartsidan trycker du på
View Map (Visa kartan) på menysidan.
Fordonsikonen ( ) anger den aktuella platsen.
Tryck här om du vill
förhandsgranska ruttens
svängar.
Tryck här om du vill
zooma ut.
Följ den lila linjen.
Tryck här om du vill zooma in.
Tryck här om du vill
visa menysidan.
Tryck här för att öppna
mediaspelaren.
Tryck här om du vill visa
Tryck här om du vill visa sidan
trippinformationssidan.
med nästa sväng.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Förstå trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt användbar statistik om
den aktuella trippen. Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på Speed
(Hastighet) eller Arrival (Ankomst) på kartsidan.
Aktuell riktning
för färden
Avstånd till ditt
slutmål
Trippinformationssidan
Återställa trippinformationen
Välj Reset Trip (Återställ tripp) om du vill återställa sidan Trip Information
(Trippinformation) innan du påbörjar en resa. Om du stoppar ofta bör du inte stänga
av enheten så att du kan mäta den använda tiden för trippen. Om du vill återställa
maxhastigheten trycker du på Reset Max (Återställ maxhastighet).
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Huvudsidor
Förstå sidan Turns Preview (Förhandsgranska sväng)
Om du vill visa förhandsvisningen av svängen trycker du på det gröna textfältet överst
på kartsidan. Alla svängar på rutten samt avståndet mellan svängarna visas. Om du vill
visa sidan med nästa sväng för en sväng trycker du på den. Om du vill visa hela rutten
på kartan trycker du på Show Map (Visa karta).
Riktning för
svängen
Avstånd till
svängen
Sida med förhandsvisning av svängen
Förstå sidan med nästa sväng
På sidan med nästa sväng visas nästa sväng på kartan samt avståndet och tiden till den.
Om du vill visa en sväng på kartan trycker du på Turn In (Sväng om) på kartsidan eller
trycker på en sväng på sidan med den aktuella rutten.
Om du vill visa andra svängar på rutten trycker du på
eller
. När du vill gå
tillbaka trycker du på Back (Föregående).
Annalkande sväng
Avstånd till svängen
Sidan med nästa
sväng
Beräknad återstående tid till svängen
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Where to (Vart)
Söka efter ditt mål
Where to (Vart)
Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen. Därefter använder du Garmin
nüvi-enheten till att söka efter ditt mål och gå till det.
1.
2.
3.
4.
Tryck på
Where to (Vart) på menysidan.
Välj en kategori. (Om du vill visa fler kategorier trycker du på pilarna.)
Välj ett mål. (Om du vill visa fler platser trycker du på pilarna.)
Tryck på Go (Klar).
Följa din rutt
Följ rutten till målet med hjälp av mappsidan. När du färdas får du hjälp med att komma
till ditt mål med hjälp av röstmeddelanden, pilar på kartan och riktningar överst på
kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknas rutten om och nya
ruttinstruktioner visas.
• Fordonsikonen anger den plats där du befinner dig.
• Rutten är markerad med en mörklila linje.
• Sväng genom att följa pilarna.
• Målet anges med en målflagga.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Where to (Vart)
Söka efter en adress
1. Tryck på Where to (Vart) >
Address (Adress) på menysidan.
2. Välj ett land (om det behövs), delstat och stad. Om du inte är säker på staden
väljer du Search All (Sök alla).
3. Ange gatunumret och tryck sedan på Done (Stäng).
4. Ange gatunamnet tills en lista med gator visas.
5. Välj gatan. Om mer än en adressträff visas väljer du den önskade.
6. Tryck på Go (Klar).
Tips: Du kan söka efter ett postnummer. Ange postnumret istället för stadsnamnet.
(Det går inte att söka efter postnummer i alla kartdata.)
Obs! Om du vill söka efter korsningar gör du på samma sätt som när du söker efter
adresser. Tryck på Intersection (Korsning) och ange de två gatunamnen.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats genom att ange dess koordinater. Det kan vara användbart
om du tycker om geocaching.
1. Tryck på Where to (Vart) >
Coordinates (Koordinater) på menysidan.
2. Ange målets koordinater och tryck på Next (Nästa).
3. Tryck på Go (Klar).
10
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Where to (Vart)
Söka efter en plats genom att bokstavera namnet
1. Tryck på Where to (Vart) >
Food, Lodging (Mat, Logi) >
Spell
Name (Bokstavera namnet) på menysidan.
2. Ange bokstäverna i namnet med hjälp av skärmknappsatsen. Om du vill ange
nummer trycker du på
. Om du vill ta bort det sista tecknet du angav
trycker du på
, om du vill ta bort hela posten håller du
nedtryckt.
3. Tryck sedan på Done (Klar).
4. Välj den plats du vill ange som mål.
5. Tryck på Go (Klar).
Tips: Om den plats du vill ange som mål inte visas i sökresultatet eller om du vill
begränsa sökresultat trycker du på Spell (Bokstavera) och anger namnet eller en
del av namnet.
Söka efter en plats med hjälp av kartan
Tryck på
Where to (Vart) >
Browse Map (Förflytta dig på kartan).
Tips för att förflytta dig på kartan
• Om du vill visa andra delar av kartan trycker du på den och drar.
• Tryck på och för att zooma in och ut.
• Tryck någonstans på kartan. En pil pekar på platsen.
• Om du vill färdas till den valda platsen trycker du på Go (Åk).
•Tryck på Save (Spara) om du vill spara platsen i dina Favorites
(favoriter).
•Om GPS-enheten är avstängd trycker du på Set Loc (Ange plats) för att ange
platsen.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
11
Where to (Vart)
Visa platser på kartan
Du kan visa platser som du har hittat på kartsidan.
1. Tryck på Show Map (Visa kartan).
2. Om det behövs drar du kartan eller zoomar in eller ut den. När du är klar
trycker du på Back (Föregående).
Utöka sökningen
1. På menysidan trycker du på
Where to (Vart) > Near (Nära).
2. Välj ett alternativ:
Where I Am Now (Min aktuella plats) - sök efter platser nära den aktuella
platsen.
A Different City (En annan ort) - sök efter platser nära den ort du anger.
My Current Route (Min aktuella rutt) - sök efter platser nära den rutt som du
förflyttar dig längs.
My Destination (Mitt mål) - sök efter platser nära målet för rutten.
3. Tryck på OK.
Obs! En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt.
12
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Where to (Vart)
Lägga till stopp i en rutt
Du kan lägga till ett stopp i rutten. Först visas vägbeskrivningen till stoppet och sedan till
målet.
1.
2.
3.
4.
När du färdas längs en rutt trycker du på Where to (Vart) på menysidan.
Sök efter en plats där du vill stanna innan du kommer fram till slutmålet.
Tryck på Go (Klar).
Välj huruvida du vill att stoppet ska vara det nya slutmålet eller om du vill
infoga stoppet innan det slutliga målet.
Lägga till en omväg till rutten
Om du vill att nüvi-enheten ska beräkna en ny rutt för att undvika något framför dig
använder du följande procedur.
1. Om du vill gå tillbaka till menysidan väljer du
på kartsidan.
2. Tryck på Detour (Omväg) så skapas den nya rutten, om det är möjligt.
Försök att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så fort som möjligt utförs.
Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända
att enheten inte beräkningar någon omväg.
Stoppa en rutt
Om du vill stoppa den aktuella rutten går du till menysidan och trycker sedan på Stop
(Stoppa).
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
13
Favoriter
Favoriter
Förstå begreppet favoriter
Du kan spara 500 favoritplatser i
Favorites (Favoriter).
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har hittat trycker du på Save (Spara).
2. Tryck på OK. Platsen sparas i
Favorites (Favoriter).
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Where to (Vart) >
2. Välj en plats.
3. Tryck på Go (Klar).
Favorites (Favoriter) på menysidan.
Spara den aktuella platsen
1. Tryck på fordonsikonen
på kartsidan.
2. Tryck på Save (Spara). Platsen sparas i
Ange en hemplats
Favorites (Favoriter).
Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Hemplatsen sparas i
Favorites (Favoriter).
1. Tryck på Where to (Vart) > Go Home (Åk hem) på menysidan.
2. Välj ett alternativ.
14
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Favoriter
Om du vill ändra hemplatsen följer du anvisningarna i avsnittet “Redigera sparade
platser”.
Åka hem
Efter att du har angett hemplats kan du ange en rutt till den.
Tryck på Where to (Vart) > Go Home (Åk hem).
Redigera sparade platser
Du kan ändra namnet, symbolen eller telefonnumret för en sparad plats.
1.
2.
3.
4.
Tryck på Where to (Vart) >
Favorites (Favoriter) på menysidan.
Välj den plats du vill redigera.
Tryck på Edit (Redigera).
Tryck på önskat alternativ och gör sedan ändringarna.
Ta bort sparade platser
1. Tryck på Where to (Vart) >
Favorites (Favoriter) på menysidan.
2. Välj den plats du vill ta bort.
3. Tryck på Edit (Redigera) > Delete (Ta bort) > Yes (Ja).
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
15
Resepaket
Resepaket
Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas. Om du
vill ha mer information om resepaketet trycker du på Help (Hjälp) .
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) på menysidan.
2. Tryck på det objekt du vill öppna.
Om du vill köpa ett resepaketstillbehör går du till Garmins webbplats www.garmin.
com/products och klickar på Accessories (Tillbehör). Du kan också köpa tillbehör från
närmaste Garmin-återförsäljare.
Lyssna på MP3-filer
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
MP3-player(MP3-spelare) >
Browse (Bläddra) på menysidan.
2. Välj en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på Play All
(Spela upp alla). Om du vill starta uppspelningen med en viss låt trycker du
på den.
4. Tryck på Back (Föregående) om du vill lämna sidan MP3.
Om du vill justera volymen trycker du på .
Om du vill gå till början av låten trycker du på , om du vill spola bakåt trycker du
istället på knappen och håller ned den.
Tryck på
om du vill hoppa framåt till nästa låt, om du vill snabbspola framåt trycker
du istället på knappen och håller ned den.
Om du vill göra paus i låten trycker du på
.
Om du vill upprepa trycker du på
. Om du vill spela upp i slumpmässig ordning
trycker du på
.
Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns)
trycker du snabbt två gånger på Power-knappen.
16
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Resepaket
Obs! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten, det går inte att spela upp
M4A-/M4P-filer från.
Lyssna på din spellista
Din nüvi-enhet kan spela upp en spellista som du har skapat i ett ljudprogram.
1. Använd datorn och ett ljudprogram och skapa en spellista av MP3-filer. Spara
spellistan som en M3U-fil.
Obs! Du kanske behöver redigera M3U-filen med ett textredigeringsprogram, t.ex.
Anteckningar, om du vill ta bort sökvägen (platsen) till MP3-filerna. M3U-filen ska
endast visa MP3-filerna i spellistan, inte var de är sparade. Mer information finns i
hjälpen till ljudprogrammet.
2. Överför spellistan och MP3-filerna till nüvi- eller SD-enheten (se sidorna
38–40). M3U-filen måste vara på samma filplats som MP3-filerna.
3. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
MP3 Player (MP3-spelare) >
Browse (Bläddra) > Import Playlist (Importera spellista på nüvi-enheten).
Alla tillgängliga spellistor visas.
4. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Det går inte att
ändra i spellistans ordning på nüvi-enheten.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
17
Resepaket
Spela upp Audible-ljudböcker
Om du vill köpa fullständiga Audible.com-ljudböcker går du till
www.garmin.audible.com.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Audible Book Player (Audibleljudboksspelaren) på menysidan.
2. Tryck på Browse (Bläddra).
3. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.
Om du vill justera volymen trycker du på .
Om du vill gå tillbaka trycker du på . Om du vill hoppa framåt trycker du på .
Tryck och håll ned om du vill förflytta dig snabbare.
Om du vill göra paus i boken trycker du på
.
Om du vill visa information om boken trycker du på bokomslaget.
Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns)
trycker du snabbt två gånger på Power-knappen.
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bookmark
(Bokmärke). Om du vill visa bokmärken trycker du på
och sedan på ett
bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på Play (Spela upp).
18
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Resepaket
Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten
Om du vill köpa en bok går du till www.garmin.audible.com och skapar ett Audible.
com-konto. Efter att du har skapat kontot hämtar du AudibleManager till datorn.
Därefter kan du köpa ljudböcker och överföra dem till enheten.
Steg 1: Aktivera nüvi-enheten för AudibleManager
Innan du kan lyssna på en bok som du har hämtat från Audible.com måste du aktivera
enheten. Du behöver endast utföra det här en gång.
1. Koppla från enheten från datorn genom att klicka på Unplug or Eject (Koppla
från eller mata ut maskinvara) ( ) i Aktivitetsfältet. Välj (USB Mass
Storage Device) USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp. Välj
nüvi-diskenheterna och klicka sedan på OK. Koppla från USB-kabeln från
enheten.
2. Öppna AudibleManager på datorn genom att klicka på AudibleManager på
skrivbordet.
3. Markera ”Garmin - nüvi” i fönstret Choose your device (Välj enhet). Tryck på
Next (Nästa).
4. Ange ditt Audible-användarnamn och -lösenord. Tryck på Next (Nästa).
5. Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Vänta tills enheten
upptäcks i AudibleManager.
6. Välj Activate my player(s) (Aktivera mina spelare) och tryck sedan på Next
(Nästa).
7. Vänta medan ett försök att aktivera spelaren utförs. När spelaren är aktiverad
visas ett meddelande om det. Tryck på Finish (Slutför).
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
19
Resepaket
Obs! Om det inte går att ansluta till Internet eller om du får några andra problem
med att aktivera enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Välj Help (Hjälp)
på menyn och sedan Help (Hjälp).
Steg 2: Hämta boken till datorn
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till
enheten läser du i hjälpen för AudibleManager.
1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna AudibleManager på datorn genom att klicka på AudibleManager på
skrivbordet.
3. Tryck på Go to My Library Online (Gå till mitt onlinebibliotek) (
)
överst i fönstret. Ditt Audible.com-bibliotek med de böcker du har köpt visas.
4. Hämta boken till datorn genom att trycka på Get it Now (Hämta den nu).
5. Välj ett format och tryck sedan på Download (Hämta).
Steg 3: Överför boken till nüvi-enheten
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till
enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Innan du kan överföra böcker måste du
aktivera enheten.
1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna AudibleManager.
3. Välj Internal Drive (Intern diskenhet) eller External Drive (SD card) (Extern
diskenhet (SD-kort)) i den nedre delen av fönstret. (Sätt in ett SD-kort i nüvienheten om du laddar in böcker till ett SD-kort.)
20
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Resepaket
4. Tryck på boknamnet. Tryck på Add to Garmin - nüvi (Lägg till på Garmin
- nüvi) (
) i det övre vänstra hörnet.
5. Ange hur mycket av boken du vill överföra. Du kan spara minne genom att
endast överföra en liten del av boken i taget. Tryck på OK. Boken överförs till
enheten.
6. När det är klart dubbelklickar du på (Unplug or Eject Hardware) Koppla från
eller mata ut maskinvara ( ) i Aktivitetsfältet. Klicka på (Stop) Stopp och
sedan på OK.
Visa bilder
Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av Picture Viewer (Bildvisare).
På sidan 35 finns mer information om hur du laddar in bilder till enheten.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Picture Viewer (Bildvisare).
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
Tips: Om du vill rotera bilden 90° trycker du på Rotate (Rotera).
Visa ett bildspel
Om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas, trycker du på
Slide Show (Bildspel). Du kan zooma in eller ut och panorera genom att dra bilden
med fingret. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67021
Resepaket
Använda världsklockan
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
World Clock (Världsklocka).
Om du vill ändra en ort som visas trycker du på orten.
Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på OK när du är klar.
Om du vill visa en karta trycker du på World Map (Världskarta).
Delar där det är natt visas som skuggade. Om du vill visa klockorna igen
trycker du på World Clock (Världsklocka), om du vill avsluta trycker du på
Back (Föregående).
Konvertera valutor
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Currency Converter
(Valutakonverterare) på menysidan.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på OK.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på Done (Stäng).
6. Om du vill konvertera ett annat värde trycker du på Clear (Rensa).
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
(Valutakonverterare) på menysidan.
2. Tryck på Update (Uppdatera).
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
22
Currency Converter
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Resepaket
4. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på
. Ange den nya
växelkursen och tryck sedan på Done (Stäng).
5. Slutför genom att trycka på Save (Spara).
Tips: Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på Restore
(Återställ).
Tips: Om du vill rensa hela posten trycker du på och håller ned
.
Konvertera måttenheter
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Measurement Converter
(Måttenhetskonverterare) på menysidan.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6 Ange ett värde och tryck sedan på Done (Stäng).
7. Om du vill ange en annan måttenhet trycker du på Clear (Rensa).
Använda kalkylatorn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Calculator (Kalkylator).
Ange det första talet.
Tryck på en operator (÷, x, - eller +).
Ange det andra talet.
Tryck på =.
Om du vill göra en ny beräkning trycker du på
.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67023
Använda Bluetooth-teknik
Använda Bluetooth®-teknik
Om du har en telefon med trådlös Bluetooth-teknik och telefonen kan användas med
nüvi-enheten (se www.garmin.com/bluetooth) kan du använda nüvi-enheten som en
handsfree-enhet. Handsfree-telefonfunktioner finns tillgängliga på nüvi-enheten endast
om din telefon stöder den funktionen via Bluetooth-teknik (till exempel telefonbok,
röstuppringning, samtal väntar). Du kan använda nüvi-enheten som mikrofon
och lyssna på samtalet i högtalarna på nüvi-enheten (eller FM-stereo om det finns
tillgängligt). Om du vill använda den här handsfree-funktionen måste du para ihop
telefonen med nüvi-enheten. Du kan initiera den här ihopparningen från telefon- eller
nüvi-inställningarna. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för
telefonen.
Para ihop med hjälp av telefoninställningarna
1. Visa inställningsmenyn för telefonen.
2. Visa Bluetooth-inställningarna för telefonen. Menyn kan heta Bluetooth,
Anslutningar, Handsfree, eller något liknande.
3. Sök efter enheter. nüvi-enheten måste vara närmare telefonen än 10 meter
och måste vara på.
4. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
5. Ange PIN-koden för nüvi-enheten, 1234, på telefonen.
Para ihop med hjälp av nüvi-inställningarna
1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten.
(Om du vill ha mer information går du till www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan
3. Kontrollera att Bluetooth-knappen är satt till Enabled (Aktivera).
24
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda Bluetooth-teknik
4. Tryck på Add (Lägg till) (eller Change (Ändra), om telefonen redan lagts till).
5. Om du vill lägga till telefonen väljer du läget Find me/Discoverable (Hitta mig/
upptäckbar) och trycker sedan på OK. Välj telefon på listan. Ange lösenordet
1234 på telefonen när du får en uppmaning om att göra det.
ELLER
Om du ändrar väljer du telefonen och trycker sedan på OK, eller tryck på Add
Device (Lägg till enhet) och sedan på OK.
6. Om telefonen parats ihop med nüvi-enheten visas telefonikonen på
menysidan.
När du sätter på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon du senast
parade ihop den med. Efter den första ihopparningen kan du på vissa telefoner ange att
försök att automatiskt para ihop dem med en viss enhet ska utföras när du sätter på dem.
Så här aktiverar eller avaktiverar du Bluetooth-teknik:
1. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
2. Aktivera Bluetooth på enheten genom att ange fältet Bluetooth till Enabled
(Aktivera). Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen
(Bluetooth) på menysidan.
Om du vill koppla från enheten från telefonen, eller om du inte vill att telefoner
ska kunna paras ihop automatiskt med enheten, trycker du på Disabled
(Avaktivera).
Ringa ett nummer
1.
2.
3.
4.
Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
Tryck på Phone (Telefon) >
Dial (Ring upp) på menysidan.
Ange numret och tryck sedan på Dial (Ring upp).
Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
Användarhandbok för nüvi 610/660/67025
Använda Bluetooth-teknik
Så här gör du om du ringer upp ett nummer där du måste ange information med hjälp
av en knappsats under samtalet (till exempel om du måste ange ett lösenord för din
röstbrevlåda):
Tryck på
> Call Options (Samtalsalternativ) > Touch Tones (Knappljud)
under samtalet.
2. Ange informationen. När du är klar trycker du två gånger på Back (Bakåt).
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på End Call (Avsluta samtal).
1
Ringa till ett ställe
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
Food, Lodging (Mat, Logi) på menysidan.
Tryck på Phone (Telefon) >
Sök efter det ställe du vill ringa till.
Tryck på Dial (Ring upp).
Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
Obs! Du kan också ringa en plats som du hittar med hjälp av funktionen Where to
(Vart?).
Svara på ett samtal
1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. När du får ett samtal visas ett meddelande på nüvi-enheten. Tryck på Answer
(Svara).
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
26
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda Bluetooth-teknik
Använda Samtal väntar
Om du får ett samtal som väntar visar nüvi-enheten fönstret Incoming Call
(Inkommande samtal). Tryck på Answer (Svara). Det första samtalet placeras i
vänteläge.
Så här växlar du mellan samtal:
1. Tryck på för att öppna menyn In Call (Samtal pågår).
2. Tryck på Switch To (Växla till).
3. Vill du avsluta samtalet trycker du på End Call (Avsluta samtal); detta bryter
inte det samtal som väntar.
Överföra ljud till telefonen
Den här funktionen kan vara användbar om du använde handsfreefunktionerna i nüvienheten och du vill lämna bilen utan att koppla med samtalet.
Så här överför du ljud till telefonen:
1. Tryck på > Call Options (Samtalsalternativ) > Transfer Audio to Phone
(Överför ljud till telefonen) under samtalet.
2. Fortsätt sedan samtalet från mobiltelefonen.
Använda telefonboken
Om det finns funktioner på telefonen för överföring av telefonboken överförs
telefonboken automatiskt till enheten när du parar ihop den med telefonen. Det kan ta
ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan telefonboken
är tillgänglig. Du kan sedan ringa upp med hjälp av de telefonnummer som finns
i telefonboken. Tryck på Phone (Telefon) > Phone Book (Telefonbok) på
menysidan.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67027
Använda Bluetooth-teknik
Använda samtalshistoriken
Om du vill visa information om de senaste uppringda telefonnumren, de senast
mottagna samtalen och missade samtal trycker du på Call History (Samtalshistorik).
Ringa hem
1. Om du vill konfigurera eller ändra din heminformation, som du använder till att
snabbt ringa hem, trycker du på Call Home (Ring hem). Första gången du
använder den här funktionen anger du din heminformation genom att följa de
uppmaningar som visas och sedan trycker du på Save (Spara).
2. Om du vill ange ditt telefonnummer följer du de uppmaningar som visas och
sedan trycker du på Done (Stäng). Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ändra ditt hemtelefonnummer
Om du vill ändra ditt hemtelefonnummer gör du på följande sätt.
1.
2.
3.
4.
Tryck på Where to (Vart?) >
Favorites (Favoriter) på menysidan.
Tryck på Home (Hem).
Tryck på Edit (Redigera).
Tryck på Change Phone Number (Ändra telefonnummer).
Använda röstuppringning
Om du vill använda funktionen för röstuppringning på nüvi-enheten måste telefonen
ha funktioner för röstuppringning och vara inställd på att ta emot röstkommandon. På
menysidan trycker du på Phone (Telefon) > Voice Dial (Röstuppringning).
28
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda Bluetooth-teknik
Använda status
Om du vill få åtkomst till information om telefonsignalen, batteristatus samt operatörens
namn trycker du på Phone (Telefon) > Status på menysidan.
Använda textmeddelanden
Om din telefon har funktioner för SMS-textmeddelanden med Bluetooth-teknik kan du
skicka och ta emot textmeddelanden på nüvi-enheten. Det kan ta ett par minuter efter att
du har parat ihop enheten med telefonen innan textmeddelanden är tillgängliga.
Ta emot ett textmeddelande
När du får ett textmeddelande öppnas fönstret för inkommande text. Tryck på Listen
(Lyssna) för att spela upp textmeddelandet, tryck på Review (Granska) om du vill
öppna inkorgen och tryck på Ignore (Avbryt) om du vill stänga fönstret.
Skicka ett textmeddelande
1. På menysidan trycker du på Phone (Telefon) >
Text Message
(Textmeddelande) > Compose (Skriva).
2. Välj ett alternativ för att ange mottagaren av textmeddelandet.
3. Skriv meddelandet och tryck på Done (Klar).
Obs! Meddelanden som skickats från din nüvi-enhet visas inte i telefonens utkorg.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67029
Använda Bluetooth-teknik
Visa meddelanden
1. Tryck på Phone (Telefon) >
Text Message (Textmeddelanden på
menysidan).
2. Tryck på Inbox (inkorgen), Outbox (utkorgen) eller Draftss (utkast).
3. Tryck på ett meddelande.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att lyssna på meddelandet. (Det här fungerar bara på nüvi 660 respektive nüvi 670 och när TTS-röst är vald).
• Tryck på Forward (Vidarebefordra) om du vill skicka meddelandet till en annan mottagare, eller tryck på Reply (Svara) om du vill svara den här kontakten.
Koppla från en anslutning
1. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
2. Tryck på Change (Ändra).
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på Drop (Koppla
från).
4. Bekräfta genom att trycka på Yes (Ja). Om du vill använda
handsfreefunktioner med den bortkopplade telefonen igen behöver du inte
para ihop telefonen och nüvi-enheten igen.
Ta bort en telefon från listan
1. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
2. Tryck på Change (Ändra).
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på Delete (Ta
bort).
4. Bekräfta genom att trycka på Yes (Ja). Om du vill använda
handsfreefunktioner med den borttagna telefonen igen måste du para ihop
telefonen och nüvi-enheten igen.
30
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Om du använder en trafikinformationsmottagare kan du visa trafikinformation på
enheten. När du tar emot ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan
på enheten och du kan undvika trafikincidenten genom att ändra din rutt. Om du vill ha
mer information om täckningsområden går du till Garmins webbplats på
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! FM-trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FMtrafikinformationsmottagaren tar bara emot signaler från trafiktjänstens leverantör
och visar den informationen på din enhet.
Obs! Du kan bara få trafikinformationen om enheten är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67031
Använda FM-trafik
Lysdiodens blinkkoder
Den gröna strömlysdioden lyser när enheten är ansluten till extern ström.
Statuslysdioden anger trafikinformationsmottagarens status.
Till 12-voltsuttaget i fordonet
Strömlysdiod
Till strömförsörjningsansluten
på nüvi-enheten
Statuslysdiod
Gula punkt-streckblinkningar: avgör vilket land du befinner dig i.
Gult fast sken: söker efter signal.
Rött fast sken: tillfälligt förlorad synkronisering.
Grönt fast sken: normala trafikdata.
Visa trafikproblem
1. Tryck på
på menysidan så visas en lista med trafikproblem.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Välj ett alternativ.
32
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda FM-trafik
Trafiksymboler
Nordamerikanska
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
Vägarbete
Kö
Olycka
Trafikproblem
Information
Färgkod för allvarlighet
Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger trafikincidentens allvarlighet:
Grönt = L åg allvarlighet, trafiken flyter normal
Gult = M
edelhög allvarlighet, viss köbildning.
Rött = H
ög allvarlighet, svår köbildning eller trafiken står helt stilla
Undvika trafikproblem
Om det finns ett trafikproblem på din aktuella rutt eller på den aktuella vägen visas
eller
.på kartsidan.
1. På kartsidan trycker du på
eller
.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Tryck på Avoid (Undvik).
Användarhandbok för nüvi 610/660/67033
Använda FM-trafik
Köpa en ytterligare trafikprenumeration
På sidan 47 finns mer information om hur du ändrar trafikinställningar och lägger till en
trafikprenumeration.
Mer information om trafikprenumerationer finns på www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer FMtrafikinformationsmottagaren (om det medföljde en). Prenumerationen aktiveras
automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
34
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Använda FM-sändaren
Använda FM-sändaren
Om det finns en FM-sändare på din nüvi kan du lyssna på nüvi-enhetens ljud via en
FM-stereo.
Obs! Om du använder FM-sändarfunktionen på enheten kan det hända
att telefonsamtal som du ringer genom enheten hörs i närliggande fordons
radiomottagare.
Lyssna på nüvi-enhetens ljud via en FM-stereo
1. På menysidan trycker du på
> Audio Output (Ljudutgång) > FM
Transmitter (FM-sändare) > OK.
2. Om du använder en trafikinformationsmottagare trycker du på Auto Tune
(Automatisk inställning). Ställ sedan in stereon på önskad kanal.
ELLER
Ställ in stereon på en FM-kanal med mycket brus och ett lågt frekvensnummer.
Välj sedan samma kanal på nüvi-enheten.
Växla mellan nüvi-enheten och en FM-stereo
1. Tryck på
> Audio Output (Ljudutgång) på menysidan.
2. Välj utgång och tryck på OK.
Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns)
trycker du snabbt två gånger på Power-knappen.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67035
Använda FM-sändaren
Tips för FM-sändare
FM-sändaren är avsedd för överföring av enhetens ljud till FM-stereon.
Justera inte FM-inställningarna medan du kör.
När du söker efter en lämplig FM-frekvens på FM-stereon bör du leta efter en oanvänd
frekvens med stadigt brus. Om du hör lite ljud i bakgrunden bör du välja en annan
frekvens.
Under resan kan det bli nödvändigt att byta frekvens för FM-sändaren. En frekvens
som inte används av någon radiostation i ditt område kan användas av en station någon
annanstans.
Under färden kan du märka ändringar i bakgrundsbruset trots att det inte finns någon
FM-station som använder den kanalen. Du kan lägga märke till detta när du kör genom
korsningar med vissa typer av trafikljus eller där andra elektroniska system används.
Du Kan även uppleva denna effekt när terrängen ändras, vilket medför att avlägsna
stationer plockas upp av bilstereon som inte fanns tillgängliga när du valde frekvens.
Dessa och andra källor till elektriska störningar kan göra det nödvändigt att välja en
annan frekvens.
Avståndet mellan 12-voltsadaptern, nüvi-enheten och FM-stereoantennen kan påverka
brusnivån. I fordon med antennen längre bort, t.ex. på bagageluckan, kan mer störningar
uppfattas från externa källor än i fordon med antennerna längre fram.
36
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Hantera filer på nüvi-enheten
Hantera filer på nüvi-enheten
Du kan lagra filer (som JPEG-bilder och MP3-filer) i det interna minnet på enheten eller
på ett SD-kort (tillval).
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, Windows 98
eller Windows Me. Detta är en vanlig begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan användas
•
•
•
•
•
•
.MP3 - musikfiler
.JPG - bildfiler
AA-ljudboksfiler
.GPI - filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader
.GPX - waypointfiler från MapSource
MapSource-kartor
Obs! Det finns inga funktioner för M4A-/M4P-filer.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67037
Hantera filer på nüvi-enheten
Överföra objekt till nüvi-enheten
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).
SD-kortplatsen finns på sidan av enheten. Om du vill sätta i kortet trycker du på det tills
du hör ett klick.
Sätta i ett SD-kort
Ansluta USB-kabeln
Steg 2: Anslut USB-kabeln
1. Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till anslutningen på sidan av
enheten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
När du ansluter enheten till datorn visas en eller två diskenheter i listan
med diskenheter på datorn: “nüvi” och “nüvi sd”. “nüvi” är det tillgängliga
lagringsutrymmet i det interna minnet på enheten. “nuvi sd” visas om det sitter
ett SD-kort i enheten.
Obs! I vissa operativsystem namnges inte nüvi-diskenheter automatiskt. Om du vill
ha mer information om hur du ändrar namn på diskenheter läser du i hjälpen.
38
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Hantera filer på nüvi-enheten
Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten
På en Windows-dator:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anslut enheten till datorn.
Dubbelklicka på
Den här datorn på skrivbordet på datorn.
Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
Markera filen och välj sedan Redigera > Kopiera.
Öppna diskenheten “nüvi” eller “nüvi sd”.
Välj Redigera > Klistra in. Filen visas i listan med filer i minnet på enheten
eller på SD-kortet.
På en Macintosh:
1. Anslut nüvi-enheten till datorn enligt beskrivningen på föregående sida.
Enheten ska monteras på ditt Mac-skrivbord som två monterade volymer
(enheter): “nuvi” och “nuvi sd” (se nästa sida för information).
2. Om du vill kopiera filer till din nuvi-enhet eller SD-kortet drar och släpper du
önskade filer till volymens ikon. Dubbelklicka på volymen om du vill öppna
den. Det blir enklare att hantera filerna om du lägger till mappar (tryck på
Kommando + Skift + N).
Steg 4: Koppla bort
Från en Windows-dator:
1. När du har överfört filerna dubbelklickar du på Koppla från eller mata ut
maskinvara (
) i Aktivitetsfältet.
2. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp.
3. Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan på OK. Nu kan du koppla från
enheten från datorn.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67039
Hantera filer på nüvi-enheten
Från en Macintosh:
1. När du har överfört filerna drar du volymikonen till Papperskorgen
ändras till en utmatningsikon ) om du vill avmontera enheten.
2. Nu kan du koppla bort nüvi-enheten från datorn.
(den
Information om dina nüvi-diskenheter
De filer som du manuellt laddar in i din nüvi-enhet, t.ex. dina MP3- och JPEG-filer, kan
du klistra in var som helst i diskenheterna “nuvi” och “nuvi sd”. Om ett annat program,
t.ex. POI Loader, placerar en fil i en viss mapp, behåller du filen i den mappen.
Ta bort filer från nüvi-enheten
Du kan ta bort filer från enheten på samma sätt som från en dator. Välj den fil du vill ta
bort och tryck sedan på tangenten Delete på datorns tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den.
Minnet på enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort. Du bör
framför allt inte ta bort filer från mappar med namnet ”Garmin.”
40
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
Återställa inställningarna
Om du vill återställa alla inställningar du har ändrat trycker du på Settings
(Inställningar) > Restore (Återställ).
Om du vill återställa inställningarna för en viss kategori trycker du på Restore
(Återställ) på den sidan.
Ändra kartinställningarna
Om du vill ändra kartinställningarna trycker du på Settings (Inställningar) > Map
(Karta) på menysidan.
Map Detail (Kartdetaljer) - justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.
Map View (Kartvisning) - ändra perspektivet för kartsidan.
• Track Up (Spår uppåt) - visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
• North Up (Norr uppåt) - visa en 2D-karta med norr överst.
• 3D View (3D-visning) - visa en 3D-karta med orienteringen Track Up (Spår
uppåt). Det här är standardkartvisningen.
Vehicle (Fordon) - välj vilket fordon som ska visas på kartan. Standard är . För fler
fordon, gå till www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kartkonturer) - aktivera den här inställningen om du vill ladda fler
kartor till din nüvi och vill visa vilka områden som tilläggskartorna täcker.
Map Info (Kartinformation) - visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med
versioner.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67041
Anpassa nüvi-enheten
Ändra systeminställningarna
Om du vill ändra systeminställningarna trycker du på Settings (Inställningar) >
System på menysidan.
WAAS/EGNOS - om du aktiverar funktionen WAAS/EGNOS kan du förbättra GPSnoggrannheten men den förbrukar mer batterikraft. Om du vill ha mer information om
WAAS/EGNOS går du till www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Säkert läge) - aktivera/avaktivera det säkra läget. Om du använder det
säkra läget avaktiveras alla enhetsfunktioner som kräver mycket interaktion och som
skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.
Garmin Lock - lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PINkod och en säkerhetsplats. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga
PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.
Touch Tones (Knappljud) - aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du trycker
på skärmen.
Simulator Mode (Simulatorläge) - aktiverar/avaktiverar simulatorläget. När
simulatorläget är On (Aktivera) kan du simulera körningen längs en rutt.
About (Om) - visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och ljudversionsnummer
för enheten. Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran
eller köpa ytterligare kartdata.
42
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Anpassa nüvi-enheten
Ändra de lokala inställningarna
Om du vill ändra de lokala inställningarna trycker du på Settings (Inställningar) >
Locale (Plats) på menysidan.
Visa de lokala inställningarna, t.ex. språk. Tryck på den inställning som du vill ändra
eller tryck på Change All (Ändra alla) om du vill justera inställningarna baserat på ett
visst land. Tryck på den inställning du vill ändra och tryck sedan på OK.
Text Language (Textspråk) - ange språk för den text som visas på skärmen. Om du
ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata, som gatunamn och platser eller data
som du har angett.
Voice Language (Röstspråk) - ändra språk för alla röstmeddelanden. Nüvi-enheten
kan innehålla två olika typer av röstspråk: text-till-röst-språkalternativ (endast nüvi
660/670) och förinspelade språkalternativ.
De språk som är angivna med namn på personer är text-till-röst-språkalternativ.
American English-Jill (Amerikansk engelska-Jill) är till exempel ett text-till-röstspråkalternativ. Med text-till-röst-språkalternativet läses samma ord som visas på
enheten upp. Text-till-röst-språkalternativen har en omfattande vokabulär och de
används till att uttala gatunamnen när du närmar dig svängar.
De förinspelade språkalternativen har en begränsad vokabulär och kan inte
användas till att uttala namnen på platser eller gator.
Time Format (Tidsformat) - välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Units (Måttenheter) - ändra måttenhet till kilometer (Metric (Metriska enheter)) eller
miles (Statute (Engelska enheter)).
Användarhandbok för nüvi 610/660/67043
Anpassa nüvi-enheten
Ändra visningsinställningarna
Om du vill ändra visningsinställningarna trycker du på Settings (Inställningar) >
Display (Visning) på menysidan.
Color Mode (Färgläge) - om du vill använda en ljus bakgrund trycker du på Daytime
(Dag), om du vill använda en svart bakgrund väljer du Nighttime (Natt) och om du vill
växla mellan dem automatiskt väljer du Auto (Automatiskt).
Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning) - ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte längre drivs med en extern
strömkälla. Genom att minska användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Touch Screen (Pekskärm) - kalibrera (eller justera) om pekskärmen så att den fungerar
på rätt sätt. Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ sedan de instruktioner som
visas.
Splash Screen (Välkomstbild) - välj den bild som ska visas när du sätter på enheten.
Du kan överföra JPEG-bilder till enheten eller SD-kortet i USB-masslagringsläget.
Screenshot (Skärmbild) - med den här funktionen kan du ta en bild av skärmen när du
snabbt trycker på och släpper Power-knappen. Bilderna sparas i “nüvi”-enheten.
Obs! Om du ställer in Screenshot på On (Aktivera) visas inte skärmen Quick
Settings (Snabbinställningar) när du trycker på Power-knappen.
44
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställningarna
Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på Settings (Inställningar)
> Navigation (Navigering) på menysidan.
Route Preference (Ruttinställning) - välj en inställning för beräkning av rutter.
Vehicle (Fordon) - optimera rutter genom att ange fordon.
Avoidances (Vägtyper att undvika) - visa vägtyperna genom att trycka på Enabled
(Aktivera). Välj de vägtyper du vill undvika på dina rutter. Den här vägtyperna används
endast om eventuella alternativa rutter ligger för långt bort eller om det inte finns några
andra tillgängliga vägar. Om du har en FM-trafikinformationsmottagare kan du även
undvika trafikproblem.
Attention Tone (Varningssignal) - aktivera/avaktivera varningssignalen.
Voice Prompts (Röstmeddelanden) - välj om du vill att ruttnavigering och
systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67045
Anpassa nüvi-enheten
Ändra Bluetooth-inställningarna
Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på Settings (Inställningar)
> Navigation (Navigering) på menysidan.
Connections (Anslutningar) - välj den enhet du vill ansluta till. Om du vill söka efter
mobiltelefoner med trådlös Bluetooth®-teknik trycker du på Add Device (Lägg till
enhet). Ställ in mobiltelefonen på Find Me (Hitta mig), Discoverable (Upptäcktsbar)
eller Visible (Synlig) och tryck sedan på OK. En sökning efter alla trådlösa Bluetoothenheter i området utförs och därefter visas en lista med de enheter som hittades. Välj
telefonen och tryck sedan på OK. Ange PIN-koden för enheten på telefonen.
Obs! PIN-koden för enheten är 1234.
Drop (Koppla från) - koppla från enheten från telefonen.
Delete (Ta bort) - ta bort en enhet från enhetslistan. Tryck på enheten och tryck
sedan på Remove (Ta bort).
Bluetooth - aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna.
Friendly Name (Kortnamn) - välj det här alternativet om du vill ange ett kortnamn
som används till att identifiera nüvi-enheten på Bluetooth-enheter. Ange namnet och
tryck sedan på Done (Stäng).
Restore (Återställ) - återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Om du
återställer Bluetooth-inställningarna rensas inte ihopparningsinformationen.
46
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Anpassa nüvi-enheten
Ändra trafikinställningarna
Obs! Du kan bara komma åt trafikinställningarna om din nüvi-enhet är ansluten till
en extern strömkälla och en FM TMC-trafikmottagare.
För Nordamerika
De FM-trafiktjänster som du prenumererar på visas följt av prenumerationens
förfallodatum. Tryck på Add (Lägg) till om du vill lägga till en prenumeration.
Utanför Nordamerika
Auto–välj vilken leverantör som ska användas. Välj Auto om du vill använda den bästa
leverantören i området, eller välj en specifik leverantör som alltid ska användas.
Sök–sök efter ytterligare TMC-trafikleverantörer. Om du vill öka på söktiden trycker du
på Yes (Ja) för att rensa leverantörstabellen.
Prenumerationer–visa dina prenumerationer.
Lägga till en prenumeration
Du kan köpa ytterligare prenumerationer eller förnya dem om prenumerationen
förfaller. Gå till Garmins FM-trafikwebbplats på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tryck på >
Traffic (Trafik) på menysidan.
2. För enheter utanför Nordamerika trycker du på Subscriptions
(Prenumerationer) > Add (Lägg) till. För nordamerikanska enheter trycker du
på Add (Lägg) till.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin.
com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration och erhålla en 25-teckenskod.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67047
Anpassa nüvi-enheten
4. När du får 25-teckenskoden trycker du på Next (Nästa) på nüvi-enheten,
anger koden och trycker på Done (Klar).
Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny prenumeration för varje mottagare.
Mer information om hur du använder en trafikmottagare finns på sidan 31.
Ändra trafikinställningarna
Om du vill visa trafikinställningarna trycker du på
Traffic (Trafik) på menysidan.
Settings (Inställningar) >
Ändra inställningarna för närhetspunkter
Om du vill ändra trafikinställningarna trycker du på Settings (Inställningar) >
Proximity Point (Närhetspunkter) på menysidan. Det är bara de objekt som du har
laddat in till enheten som kan ändras med dessa inställningar.
Alerts (Larm) - tryck på Change (Ändra) om du vill aktivera eller avaktivera larmen
som avges när du närmar dig egna sevärdheter eller hastighetskameror. Tryck på Audio
(Ljud) om du vill ange den typ av ljudavisering som ska avges och tryck sedan på OK.
TourGuide - ange hur du vill att ljudet för Garmin TourGuide™ ska aktiveras.
48
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Bilaga
Uppdatera programvaran i nüvi-enheten
Med WebUpdater kan du uppdatera nüvi-programvaran. Gå till www.garmin.com/
products/webupdater om du vill hämta programmet WebUpdater.
När du har sparat WebUpdater på datorn ansluter du nüvi-enheten till datorn, kör
WebUpdater och följer sedan anvisningarna på skärmen. När du har bekräftat att du vill
utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Registrera din nüvi-enhet så att du får meddelanden om uppdateringar av programvaran
och kartor. Om du vill registrera din nüvi-enhet går du till http://my.garmin.com.
Du kan också hämta programvaruuppdateringar från www.garmin.com/products. Klicka
på Software Updates (Programvaruuppdateringar). Klicka på Download (Hämta)
bredvid enhetens programvara. Läs och godkänn villkoren. Klicka på Download
(Hämta). Välj Kör (eller Öppna). Programvaran uppdateras.
Köpa och läsa in ytterligare kartdata
Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar
du menysidan. Tryck på Settings (Inställningar) >
Map (Karta) > Map
Info (Kartinfo). Om du vill låsa upp ytterligare kartor behöver du enhets-ID:t och
serienumret för enheten.
Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det finns en uppdatering
tillgänglig för din kartprogramvara.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67049
Bilaga
Du kan även köpa ytterligare kartdata från Garmin och läsa in kartorna i minnet på
enheten eller till ett SD-kort (tillval).
Om du vill överföra kartorna eller vägpunkterna till minnet i enheten eller SD-kortet
markerar du din Garmin-diskenhet eller SD-kortsenhet. Om du vill ha mer information
om hur du använder MapSource och läser in kartor och vägpunkter i din nüvi-enhet
läser du i hjälpen för MapSource. De vägpunkter som du skapar i MapSource visas i
Where to (Vart) > Favorites (Favoriter).
Använda hastighetskameror
På vissa platser finns information om hastighetskameror tillgänglig.
(Besök http://my.garmin.com för mer information.) För dessa platser innehåller nüvienheten placeringen av hundratals hastighetskameror. Din nüvi-enhet varnar dig när
du närmar dig en hastighetskamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst
varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.
Så här får du uppdaterad information om hastighetskameror:
1. Gå till http://my.garmin.com.
2. Registrera dig för en prenumeration.
Du kan när som helst köpa en ny region och kan när som helst förlänga befintliga
prenumerationer. Varje region som du köper har ett eget förfallodatum.
50
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Anpassade sevärdheter (POI)
Du kan använda databaser med anpassade sevärdheter på enheten. Den typen av
databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa databaser med anpassade
sevärdheter innehåller varningsinformation för punkter som skolzoner. Du kan ange att
närhetsvarningslarmen ska aktiveras när du närmar dig en punkt av den här typen.
Efter att du har hämtat databasen med anpassade sevärdheter använder du Garmin POI
Loader till att installera de anpassade sevärdheterna på enheten. Du kan hämta POI på
www.garmin.com/poiloader. Klicka på Updates and Downloads (Uppdateringar och
hämtningsbara filer).
Med hjälp av programmet POI Loader kan du lagra anpassade sevärdheter på ”nüvi”diskenheten eller på SD-kortet. Du kan också använda POI Loader till att anpassa
inställningarna för närhetsvarningslarm för de olika sevärdheterna. Om du vill ha mer
information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på
F1.
Om du vill visa dina anpassade sevärdheter trycker du på Where (Vart) >
Extras (Extrafunktioner) > Custom POIs (Anpassade sevärdheter).
Varning: Garmin tar inget ansvar för användningen av databaser med anpassade
sevärdheter eller att informationen i trafikövervakningskameradatabaser och
databaser med andra typer av anpassade sevärdheter är rätt.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67051
Bilaga
Valfria tillbehör
Mer information om tillbehör finns på Garmins webbplats www.garmin.com/products
under länken Accessories (Tillbehör). Du kan också köpa tillbehör från närmaste
Garmin-återförsäljare. Tillbehören omfattar:
• FM-trafikinformationsmottagare
• Extern fjärrantenn
• Extern mikrofon
• Resepaketstillbehör
Om Garmin Travel Guide™
På samma sätt som en vanlig pappersreseguide innehåller Garmin-reseguiden detaljerad
information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa tillbehöret Travel
Guide går du till Garmins webbplats www.garmin.com/extras.
Så här använder du Travel Guide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Sätt in SD-kortet i nüvi-enheten.
Tryck på Where to (Vart) >
Extras (Extrafunktioner).
Tryck på Travel Guide.
Tryck på en kategori. Tryck på en underkategori om det behövs.
Tryck på en plats i listan.
Om du vill gå till platsen trycker du på Go (Åk).
Om du vill visa objektet på kartan trycker du på Map (Karta).
Tryck på Save (Spara) om du vill spara platsen i dina
favoriter.
Tryck på More (Mer) om du vill visa mer information om platsen.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Om SaversGuide
SaversGuide® är ett valfritt tillbehör som endast är tillgängligt i Nordamerika. Med
hjälp av SD- och medlemskortet för SaversGuide kan du använda din nüvi-enhet som
en digital rabattkupongsbok där du får information om platser, som restauranger, hotell,
biografer och bilverkstäder nära dig där du kan få rabatt.
Om Garmin-språkguiden
Garmin-språkguiden är ett valfritt tillbehör. Med språkguiden får du tillgång till data
från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem tvåspråkiga ordlistor på enheten.
Obs! Endast nüvi 660 och nüvi 670 kan användas till att spela upp ord och fraser i
språkguiden. Nüvi 610 kan bara visa denna information.
Ladda in Garmin-språkguiden
När du tar emot SD-kortet med Garmin-språkguiden måste du läsa in alla data på
enheten. Följ instruktionerna på paketet eller i hjälpen för enheten.
Alla ordlistor, ord och frasinnehåll är © Oxford University Press. Röstfilerna är
© Scansoft.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67053
Bilaga
Översätta ord och fraser
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Language Guide (Språkguide)
på menysidan.
2. Tryck på Words and Phrases (Ord och fraser) >Language (Språk).
3. Välj språk i From (Från) och To (Till) och tryck sedan på Back (Föregående).
4. Välj en kategori.
5. Sök efter en fras och tryck sedan på den.
6. Om du vill höra översättningen trycker du på
.
Tips för ord och fraser
• Om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord använder du
Keywords in Phrases (Nyckelord i fraser).
• Om du vill bokstavera ordet trycker du på Search (Sök).
• Om du vill ersätta ett understruket ord trycker du på det.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning trycker du på More
Variations (Fler variationer).
• Om du inte hittar det du söker efter i Words and Phrases (Ord och fraser) kan
du använda Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor).
54
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Använda de tvåspråkiga ordlistorna
Det finns fem olika tvåspråkiga ordlistor i Garmin-språkguiden. Med hjälp av de
tvåspråkiga ordlistorna kan du enkelt översätta ord och höra hur de uttalas.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Language Guide (Språkguide)
på menysidan.
2. Tryck på Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor).
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs trycker du på To English
(Till engelska).
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen av ordet trycker du på
.
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Om du vill bokstavera ordet eller början av ordet trycker du på Search (Sök).
• Om du vill visa förklaringen för det valda språket trycker du på Legend
(Förklaring). Förklaringen innehåller information om de förkortningar, etiketter och
uttalsymboler som används i respektive ordlista.
Om Garmin TourGuide™
Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part.
Dessa ljudturer kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressant fakta
om historiska platser längs vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen av GPSsignaler.
Om du har laddat in TourGuide-filer i din enhet går du till menysidan och trycker på
Where to (Vart) >
Extras (Extrafunktioner) > Custom POIs (Anpassade
sevärdheter).
Användarhandbok för nüvi 610/660/67055
Bilaga
GPS-satellitsignaler
För att enheten ska fungera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global
Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett
parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. När du vill
använda enheten går du utomhus till ett område fritt från höga objekt eller stänger av
GPS-funktionerna och använder enheten inomhus genom att fälla ned antennen.
När satellitsignaler tas emot på enheten är signalstyrkefälten på menysidan gröna
(
), när satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller försvinner
(
). Om du vill visa GPS-informationen trycker du på signalstyrkefälten i det övre
högra hörnet på menysidan. Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du någonstans
på skärmen.
Hastighet
Färdriktning
Himmelsvy
Aktuell position
GPS-status
Höjd
Signalstyrkefält
för satelliter
På himmelsvyn visas de signaler du tar emot från. Signalstyrkefälten för satelliterna
anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.
Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på www.garmin.
com/aboutGPS.
56
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Montera nüvi-enheten på instrumentbrädan
Du kan montera enheten på instrumentbrädan med hjälp av den medföljande
monteringsskivan.
Viktigt: Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att
du har satt dit det.
Så här installerar du monteringsskivan:
1. Rengör och torka av instrumentbrädan där du vill
placera skivan.
2. Ta bort baksidan från den permanenta
Sugfästets
monteringstejpen under
fäste
skivan och placera skivan på
Sugfästets
instrumentbrädan.
Disk
spak
3. Placera fästet för sugfästet på skivan.
4. Fäst fästet för sugfästet på skivan genom att trycka spaken på sugfästet nedåt.
Ta bort nüvi-enheten och fästet
1.
2.
3.
4.
Om du vill ta bort enheten trycker du fliken på undersidan av vaggan uppåt.
Ta bort enheten från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan trycker du spaken mot dig.
Dra fliken på sugfästet mot dig.
Ta bort vaggan från fästet
Om du vill ta bort vaggan från fästesarmen vrider du vaggan åt ena sidan. Vaggan
släpper från kulleden. Om du vill sätta tillbaks vaggan sätter du tillbaka den på
kulleden.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67057
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan undvika risken för
att enheten skadas genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där
det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.
Rengöra nüvi-enheten
Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är
rengöring. Om du vill rengöra det yttre höljet på enheten (inte pekskärmen) använder du
en trasa som du har fuktat med en svag rengörande lösning. Därefter torkar du enheten
med en torr trasa. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada
platskomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Häll lite av vätskan på trasan och torka
sedan försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer (som i
vindrutan) eftersom den då kan skadas permanent.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den
sluta fungera.
• Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen
bör du inte försöka göra det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig hårda
föremål till att använda pekskärmen. Om du gör det kan den skadas.
• Förvara enheten i läderbärväskan när den inte används.
58
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att ta bort den och fästen ur synhåll när
den inte används. Ta bort märket på vindrutan efter sugfästet.
• Använda Garmin Lock™-funktionen.
Byta säkringen
En trög AGC/3AG-säkring på 2 mA (1500 mA-klass) finns i änden på fordonsadaptern.
Du kan eventuellt behöva byta säkringen. Skruva bort den svarta runda ändstycket och
byt ut säkringen.
Batteriinformation
Skruva bort
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som det inte går att ta bort. Om du vill
ha mer information om hur du kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du närmaste
avfallskasseringsansvarig.
Batteritips
• Batteriet i enheten bör räcka i 3 till 7 timmar, beroende på användning.
• Du kan öka batterilivslängden genom att minska den tid som
bakgrundsbelysningen är tänd. Om du vill ändra inställningen trycker du på
Settings (Inställningar) > Display (Visning) > Backlight Timeout
(Tidsgräns för bakgrundsbelysning) på menysidan.
• Du bör fälla ned antennen när du inte behöver ta emot GPS-signaler.
• Lämna inte enheten i direkt solljus och undvik att utsätta den för höga
temperaturer under längre tider.
Användarhandbok för nüvi 610/660/67059
Bilaga
Batterimätare
Status för det interna batteriet anges med hjälp av batteriikonen i det övre högra
hörnet av skärmen. Ibland är eventuellt batterimätaren inte helt exakt. Du kan öka
noggrannheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp
det, utan att avbryta uppladdningen. Du får det bästa resultatet om du inte avbryter
uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.
Batteriet laddas upp eller enheten är ansluten till en extern strömkälla
Batteriet är helt uppladdat
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten utomhus undan från höga
byggnader och träd.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur nüvi-enheten helt innan du laddar upp
den igen (utan att avbryta uppladdningscykeln).
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker på
den.
Kalibrera om skärmen. Tryck på Settings
(Inställningar) > Display (Visning) på menysidan
Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ
sedan de instruktioner som visas.
60
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Telefonen ansluter inte till
nüvi-enheten.
Kontrollera att Bluetooth är inställt på Enabled
(Aktivera).
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10
meter från nüvi-enheten.
Se www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Hur kan jag kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en
bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn.
Dessutom bör en ny flyttbar diskenhet visas i Den
här datorn.
Nüvi-enheten visas inte i Den
här datorn när jag ansluter
den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten och sätt sedan på den
igen.
3. Anslut USB-kabeln till datorn.
Enheten ändras automatiskt till USBmasslagringsläget.
Det går inte att använda enheten till att
kommunicera med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me.
Försök med den lösning som anges ovan.
Det finns inga enheter med
namnet ”nüvi” i listan med
diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till
datorn kan det eventuellt uppstå problem när
enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet.
Tilldela en enhetsbokstav till diskenheten genom
att följa stegen på följande sida .
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
61
Bilaga
Meddelandet ”Osäker
borttagning av enhet” visas
när jag kopplar från USBkabeln.
Hur ändrar jag namn på mina
nüvi-enheter?
Hur ansluter jag nüvidiskenheter i Windows?
62
Koppla från enheten från datorn genom att klicka
på Koppla från eller mata ut maskinvara
i
aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och
klicka sedan på Stopp. Välj nüvi-diskenheterna
och klicka sedan på OK. Koppla bort nüvi-enheten
från datorn.
1.
2.
3.
4.
Öppna Den här datorn.
Välj den diskenhet du vill ändra namn på.
Högerklicka och välj Ändra namn.
Skriv det nya namnet. Tryck på tangenten
Return.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Anslut USB-kabeln till enheten och till
datorn. nüvi-enheten sätts på automatiskt.
3. Klicka på Start och välj Inställningar >
Kontrollpanelen > Administrationsverktyg
> Datorhantering, klicka på Lagring och
sedan på Diskhantering.
4. Välj en borttagbar nüvi-diskenhet
(antingen det interna minnet eller SDkortdiskenheten). Högerklicka och välj
Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.
5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i
listrutan och klicka sedan på OK.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten i produkten nüvi överensstämmer med
de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt.
Klicka på Manuals (handböcker) och välj sedan Declaration of Conformity
(överensstämmelseförklaring).
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA
VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM
DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för den normala driften av
produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationellt copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av
den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar
form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du
inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
63
Bilaga
Viktig juridisk information om din FM-sändare
Om din nüvi-produkt innehåller en FM-sändare läser du den här informationen.
Information om din specifika nüvi-modell innehåller en FM-sändare finns på
produktförpackningen eller www.garmin.com.
Använda din nüvi-FM-sändare i Europa
Användningen av FM-sändare är för närvarande förbjudet i vissa europeiska länder
på grund av restriktioner gällande specifika radiofrekvenser. Du måste kontrollera de
lokala föreskrifterna i samtliga de europeiska länder där du avser att använda FMsändaren för att säkerställa att det är lagligt. Du har fullt ansvar att följa alla sådana
lagar och föreskrifter som gäller det land där du använder enheten. Garmin avsäger sig
allt ansvar gällande att du följer lokala lagar och föreskrifter. Mer information finns på
www.garmin.com/fm-notice.
Använda din nüvi-FM-sändare i USA
Även om det är tillåtet att använda FM-sändare i USA är den tillåtna uteffekten på
FM-sändare lägre i USA än i de europeiska länder som tillåter FM-sändare. De nüvimodeller som säljs i Europa är utrustade med de kraftigare europeiska FM-sändarna
och kan inte lagligt användas i USA. Du har fullt ansvar att följa alla sådana lagar och
föreskrifter som gäller det land där du använder enheten. Du måste avaktivera FMsändaren innan du använder din europeiska nüvi-modell i USA.
64
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Bilaga
Specifikationer
Storlek: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm (B x H x D)
Vikt: 190 g
Display: 4,3-tum diagonalt, 480 x 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFTbildskärm med vit bakgrundsbelysning
och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt eller IPXO
Temperaturintervall:
0–60 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras permanent.
Datorgränssnitt: USB, Plug-and-Play
Strömförsörjning: 12/24 V DC
Strömförbrukning: 10 W max.
Batterilivslängd: 3 till 7 timmar,
beroende på användning
Batterityp: ej utbytbart litiumjon
Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt
GPS-prestanda
Mottagare: SiRF Star III GPS-mottagare
med hög känslighet
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Uppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: < 10 meter, normal
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
GPS-noggrannhet (WAAS):
Position: < 5 meter, normalt
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
För en fullständig lista med
specifikationer, se Garmins webbplats
www.garmin.com/products
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
65
Index
Index
Symbols
2D 41
3D 41
A
About (Om) 42
aktivera Bluetooth 25
aktuell plats, spara 14
ange plats 11
anpassade sevärdheter 51
anpassa nüvi-enheten 41
karta 41
navigering 45
systemkonfiguration 42
ansluta USB-kabeln 38
anslutningar, Bluetooth 46
användardata, ta bort 4
återställa
din nüvi-enhet 4
maxhastighet 7
trippinformation 7
återställa inställningarna 41
Audible-ljudböcker 18
överföra 20
AudibleManager 19
automatisk inställning 35
66
E
avaktivera Bluetooth 25
avsluta ett samtal 25
B
bärväska 1
batteri
information 59
livslängd 65
mätare 60
status 6
typ 65
batteriladdare 1
begränsa resultatlistan
bokstavera namnet 11
bilder 21
bildspel 21
Bluetooth 24
aktivera eller avaktivera 25
Bluetooth-inställningar 46
bokstavera namnet på en
plats 11
D
datalagring 65
datoranslutning 38
disk, instrumentbräda 1, 57
diskenheter 38
EGNOS 42
ej utbytbart litiumjonbatteri 65
enhets-ID 42
extrafunktioner 51, 52, 55
F
färgläge 44
favoriter 14
felsökning 60
filer
filformat som kan
användas 40
hantera 37
överföra 39
ta bort 40
filformat som kan användas 37
FM-sändare 35
FM-stereo 35
FM-trafikmottagare 15, 28,
31–34
följa en rutt 9
fordonstyp 45
förflytta dig på
kartan 11, 51, 52, 55
förhindra stöld 5, 59
förpackningens innehåll 1
förvara nüvi-enheten 58
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Index
G
Garmin Lock 5, 59
Garmin Travel Guide™ 52
geocaching 10
GPS 6, 59
information 56
noggrannhet 65
gröna fält 6
gult ark 1
H
hämta en bok 20
hämtningstider 65
handsfree 24
hastighetskameror iv, 50
hem, ringa 28
Hjälp 16
hörlursuttag 65
I
inkommande samtal 27
innehåll, produktförpackning 1
inställning, automatisk 35
inställningar, Bluetooth 25
K
kabel, USB 1
kalibrera om 44
kalibrera skärmen 44
kalkylator 23
kanal, ljud 35
karta 12
anpassa 41
förflytta dig på 11
info-knapp 41
konturer 41
programvaruversion 41
sida 7
uppdatera kartor 49
uppdateringar iv
visa 41
zooma 11
knappsatsen 11
konvertera valutor 22
koordinater 10
köpa en trafikprenumeration 34
koppla från en anslutning 30, 46
koppla från nüvi-enheten 39, 62
L
ladda Audible-ljudböcker 19
ladda ytterligare kartor 49
lägga till en enhet 25
larm 48
larm, hastighetskamera 50
lås, skärm- 4
låsa upp fler kartor iv
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
litiumjonbatteri 65
ljud, överföra till telefonen 27
ljud, slå på och stäng av 42
ljudutgång 35
ljudversion 42
ljusstyrka, skärm- 4
lösenord, ihopparning 25
lyssna på MP3-filer 16
M
M4A/M4P 17
Macintosh 39
MapSource 49
mått 23
måttenhet 43
menysida 6
metriska enheter 43
montera nüvi-enheten på
instrumentbrädan 57
monteringsskiva 57
MP3-filer 16, 17
myGarmin iv
N
närhetspunkter 48
navigeringsinställningar 45
norr uppåt 41
nuvi-diskenheter 38, 39
67
Index
O
omväg, lägga till 13
ord och fraser, översätta 54
överensstämmelseförklaring 63
överföra filer 39
överföra ljud till telefonen 27
översätta ord och fraser 54
P
para ihop nüvi-enheten 24
pekskärmen
inställningar 44
kalibrera om 44
rengöra 58
pektoner 26, 42
PIN-kod
Garmin Lock 5
POI (sevärdhet) 51
postnummer 10
prenumerera på information om
hastighetskameror iv
programvaruversion 42
R
redigera sparade platser (My
locations (Mina platser)) 15
registrera din nüvi-enhet 49
registrera nüvi-enheten iv
rengöra nüvi-enheten 58
68
resepaket 16–23
ringa 25–28
ringa ett nummer 25
röstbrevlåda 26
röstmeddelanden 45
röstspråk 43
röstuppringning 28
rutt, följa din 9
ruttinställningar 45
S
säkert läge 42
säkring, byta 59
samtal väntar 27
satellitsignaler 6, 56
SaversGuide 52
SD-kort 38, 65
diskenheter 38, 39
sidan med nästa sväng 8
simulatorläge 42
skärmbild 44
skärmknappsatsen 11
skärmlås 4
skolzonsdatabas 51
sköta nüvi-enheten 58
skydda nüvi-enheten 58
snabbinställningar 4
söka efter ditt mål 9
söka efter platser
efter namn 9
efter postnummer 10
korsning 10
nära en annan plats 12
objekt på kartan 11
sommartid 43
sparade platser
redigera 15
ta bort 15
spår uppåt 41
specifikationer, tekniska 65
spela upp Audible-ljudböcker 18
språkguide 53, 54, 55
status, telefon 29
stereo, FM 35
stöldskyddsfunktion 5
stoppa navigering 13
stoppa USB 39
strömförsörjning 65
svara på ett samtal 26, 27
symbol, tvåspråkiga ordlistor 55
systemkonfiguration 42
T
ta bort
användardata 4
filer från nüvi-enheten 40
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
Index
nüvi-enheten och fästet 57
sparade platser 15
tecken 11
vaggan 57
ta bort en telefon från listan 30
tekniska specifikationer 65
telefonbok 27
telefonnummer, hem 28
temperaturintervall 65
textspråk 43
tidsgräns för
bakgrundsbelysning 44
tillbehör 52
tips för tvåspråkiga ordlistor 55
toner 42
TourGuide 48, 55
spela upp filer 55
trafik 31
incidenter 32
inställningar 48
symboler 33
undvika 33, 45
Travel Guide 52
trippinformationssidan 7
tvåspråkiga ordlistor 55
U
undvika trafikproblem 33, 45
undvika vägtyper 45
uppdatera programvaran 49
uppdateringshastighet 65
upplåsningskod 1
USB-kabel 1
USB-masslagringsläge 44
utgång, ljud 35
utöka sökningen 12
W
WAAS 42–48, 65
WebUpdater 49
Z
zooma 11
V
valfria tillbehör 52
välkomstbild 44
valutor 22
världsklocka 22
varningssignal 45
växla
mellan samtal 27
till samtal väntar 27
visa kartan 12
visa platser på kartan 12
visning 65
volym 4
Användarhandbok för nüvi 610/660/670
69
Denna svenska version av den engelska användarhandboken
för nüvi 610/660/670 (Garmin artikelnummer 190-0077300) tillhandahålls av informationsskäl. Läs, vid behov, den
senaste revisionen av den engelska handboken avseende
information om användningen av nüvi 610/660/670.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarn
a (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garminprodukter finns på Garmins webbplats,
www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00773-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising