Garmin | nuvi 610 | User guide | Garmin nuvi 610 Kayttoopas

Garmin nuvi 610 Kayttoopas
Käyttöopas
nüvi 610/660/670
®
© 2006 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Puhelin: + 1 913 397 8200 tai
+1 800 800 1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial
Estate, Romsey, SO51 9DL, UK
Puhelin: + 44 (0) 870.8501241
(Iso-Britannian ulkopuolella) tai
0808 2380000 (vain Iso-Britannia)
Faksi: +44 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen,
mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja
toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
0191
Garmin®, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja Garmin TourGuide™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. SiRF®, SiRFstar® ja SiRF-logo ovat SiRF Technology, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja SiRFstarIII™ ja SiRF Powered™ tavaramerkkejä. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible,
Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press
2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford
University Press ja Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press ja
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press
2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Joulukuu 2006
Osanumero 190-00773-37 Ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Onnittelut Garmin® nüvin® hankkimisen johdosta. Tämä käyttöopas sisältää tietoja nüvi 610-,
nüvi 660- ja nüvi 670 -tuotteista.
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.
Tekstissä on pieniä nuolia (>). Kosketa mainittuja nüvin näytön kohteita peräkkäin. Jos
tekstissä lukee esimerkiksi “kosketa Where to (Mihin) > Favorites (Suosikit)”, kosketa
Where to (Mihin) -painiketta ja sen jälkeen Favorites (Suosikit) -painiketta.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa voit ottaa
yhteyden Garminin tuotetukeen puhelimitse: 913/397.8200 tai 800/800.1020 ma-pe, klo 8.00
– 17.00 keskistä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä osoitteeseen www.garmin.com/support ja
valita Product Support (Tuotetuki).
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241 (IsoBritannian ulkopuolella) tai 0808 2380000 (vain Iso-Britannia).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
iii
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto...............................................iii
Oppaan merkintätavat..............................iii
Garminin yhteystiedot...............................iii
myGarmin™............................................. vi
Vinkit ja pikavalikot................................... vi
Aloitus....................................................1
Pakkauksen sisältö...................................1
Nüvin kiinnittäminen tuulilasiin..................2
Peruskäyttö............................................3
Nüvin virran kytkeminen ja
katkaiseminen.....................................3
Nüvin lataaminen......................................3
Satelliittien etsiminen................................3
Äänenvoimakkuuden, kirkkauden ja
näytön lukituksen muuttaminen...........4
Nüvin uudelleenkäynnistys.......................4
Käyttäjätietojen poistaminen.....................4
Varkaudeneston käyttäminen....................5
Pääsivut..................................................6
Valikkosivu................................................6
Karttasivu . ...............................................7
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu.......7
Turns Preview (Käännöksen
esikatselu) -sivu..................................8
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu........8
iv
Where to (Mihin)....................................9
Määränpään löytäminen...........................9
Osoitteen etsiminen................................10
Paikan etsiminen koordinaattien
mukaan.............................................10
Paikan etsiminen nimellä ....................... 11
Paikan löytäminen kartan avulla............. 11
Haun laajentaminen................................12
Pysähtymispaikan lisääminen reitille......13
Kiertotien lisääminen reitille....................13
Reitin keskeyttäminen.............................13
Favorites (Suosikit).............................14
Suosikit...................................................14
Löydettyjen paikkojen tallentaminen.......14
Tallennettujen paikkojen etsiminen.........14
Nykyisen sijainnin tallentaminen.............14
Kotisijainnin asettaminen........................14
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen 15
Travel Kit .............................................16
MP3-tiedostojen kuunteleminen.............16
Äänikirjojen toistaminen..........................18
Kuvien tarkasteleminen .........................21
Maailman kellon käyttäminen ................22
Valuuttamuunnokset ..............................22
Mittojen muuntaminen ...........................23
Laskimen käyttäminen ...........................23
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Bluetooth -tekniikan käyttäminen.....24
®
Soittaminen numeroon............................25
Soittaminen paikan mukaan...................26
Puhelun vastaanottaminen.....................26
Koputuksen käyttäminen........................27
Äänen siirtäminen puhelimeen...............27
Puhelinmuistion käyttäminen..................27
Puheluhistorian käyttäminen...................28
Soittaminen kotiin...................................28
Äänivalinnan käyttäminen.......................28
Tilatietojen käyttäminen..........................29
Tekstiviestien käyttäminen......................29
Yhteyden poistaminen............................30
Puhelimen poistaminen luettelosta.........30
FM Traffic Receiverin käyttäminen....31
Merkkivalojen välähdyskoodit.................32
Liikennetapahtumien tarkasteleminen....32
Liikenteen välttäminen............................33
Lisäliikennetilauksen ostaminen.............34
FM-radiolähettimen käyttäminen.......35
Nüvin kuunteleminen FM-stereon
kautta................................................35
Siirtyminen nüvin ja FM-stereon välillä...35
FM-radiolähettimen vihjeitä.....................36
Nüvin tiedostojenhallinta....................37
Tuetut tiedostotyypit................................37
Kohteiden lataaminen nüviin...................38
Tietoja nüvin asemista............................40
Tiedostojen poistaminen nüvista.............40
Nüvin mukauttaminen.........................41
Asetusten palauttaminen........................41
Kartan asetusten muuttaminen...............41
Järjestelmän asetusten muuttaminen.....42
Sijaintiasetusten muuttaminen................43
Näyttöasetusten muuttaminen................44
Navigointiasetusten muuttaminen...........45
Bluetooth-asetusten muuttaminen..........46
Liikenneasetusten muuttaminen.............47
Läheisyyspisteet-asetusten
muuttaminen.....................................48
Liite.......................................................49
Nüvin ohjelmiston päivittäminen.............49
Lisäkarttatietojen lataaminen..................49
Turvakameroiden käyttäminen................50
Mukautetut kohdepisteet (POI)...............51
Valinnaiset lisävarusteet.........................52
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista............56
Nüvin kiinnittäminen kojelautaan............57
Nüvin ja kiinnityksen irrottaminen...........57
Telakan irrottaminen kiinnityksestä.........57
Nüvin huoltaminen .................................58
Akun tiedot . ...........................................59
Vianmääritys...........................................60
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.............63
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus..........63
Tekniset tiedot.........................................65
Hakemisto............................................66
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
myGarmin,
Vinkit ja pikavalikot
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja.
myGarmin-sivustossa voit
• Rekisteröidä Garmin-laitteen.
• Tilata turvakameratietoja (katso sivu 50).
• Avata lisäkarttoja.
MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat Garmin-tuotepalvelut.
Vinkit ja pikavalikot
• Palaa valikkosivulle painamalla Back (Takaisin) -painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
- ja
-painiketta. Voit vierittää
nopeammin pitämällä sormea paikallaan.
• Jos haluat lisätietoja nüvin Bluetooth®-tekniikasta tai Travel Kit -toiminnoista, kosketa
Help (Ohje) -painiketta.
• Voit pidentää akun käyttöikää sulkemalla GPS-antennin, kun sitä ei tarvita navigointiin.
Jos antenni suljetaan, GPS-vastaanotin on pois käytöstä.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta tai näytön kirkkautta painamalla Power
(Virtanäppäintä). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa valikkosivun -painiketta.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta tai kirkkautta koskettamalla
- tai -painiketta.
• Kosketa Lock (Lukitus) -painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Avaa
painamalla Power (Virtanäppäintä).
• Voit vaihtaa äänilähdettä nüvin ja FM stereon välillä (jos käytettävissä) painamalla
Power (Virtanäppäintä) kaksi kertaa nopeasti.
vi
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Aloitus
Pakkauksen sisältö
Aloitus
•
•
•
•
•
•
•
•
nüvi-laite
Imukuppikiinnitys, jolla nüvi kiinnitetään tuulilasiin.
Kuljetuslaukku, joka suojaa nüvia naarmuuntumiselta ja turhilta ruutukosketuksilta.
Sovitin (12-24 V), jolla saat virtaa laitteeseen; Traffic Receiver.
AC-laturi (nüvi 660 ja nüvi 670), jolla laite saa virtaa seinäpistorasiasta.
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen.
Kojelaudan levy, jolla imukuppi kiinnitetään kojelautaan tuulilasin sijasta.
Keltainen paperi, joka sisältää laitteen sarjanumeron, rekisteröintinumeron
(rekisteröitymiseen Garminin Web-sivustossa) ja avauskoodin myöhempää tarvetta
varten.
• Pikaopas aloitusavuksi.
• Käyttöopas (CD-levyllä), jossa on lisää tietoja tuotteesta.
GPS-antenni
Virtanäppäin
SD-korttipaikka
USB-liitin
Mikrofoni
Imukuppikiinnitys
Kuulokeliitäntä
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Aloitus
Nüvin kiinnittäminen tuulilasiin
Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja moottoriajoneuvojen tuulilasissa. Tällöin
on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai kitkakiinnitysvaihtoehtoja. Lisätietoja on Important Safety and Product
Information -oppaassa.
Jos haluat kiinnittää nüvin kojelautaan, katso sivu 57.
Nüvin kiinnittäminen imukupilla:
1. Liitä virtajohto kiinnitystelineen alaosaan. Liitä johdon toinen pää auton 12/24 voltin
liitäntään.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla. Kiinnitä imukuppi
tuulilasiin.
3. Käännä vipu takaisin tuulilasia kohti.
4. Nosta GPS-antenni ylöspäin. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
5. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
6. Jos käytät Traffic Receiver -laitetta Euroopassa, kiinnitä liikenneantenni ja imukupit
tuulilasiin.
➋
➌
➊
➎
Tuulilasi
Mikrofoniliitäntä
➍
Voit irrottaa nüvin telakasta painamalla telakan alaosan kielekettä ylöspäin ja kallistamalla
nüvia eteenpäin.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla
Power (Virtanäppäintä) nüvin päällä.
Nüvin lataaminen
Lataa nüvi jollakin seuraavista tavoista:
●
●
●
Kytke nüvi imukuppiin ja autosovittimeen (12 / 24 V).
Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen.
Liitä muuntaja nüviin ja pistorasiaan (nüvi 660 ja nüvi 670).
Satelliittien etsiminen
Toimi seuraavasti, jotta nüvi löytää nykyisen sijaintisi ja pystyy navigoimaan reitillä:
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja
puiden luota.
2. Nosta nüvin taustapuolella oleva GPS-antenni pystyyn
siten, että se on maanpinnan suuntainen.
3. Kytke nüvin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
palkit ovat vihreät, nüvi on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne. Jos haluat käyttää nüvia
sisätiloissa, sulje GPS-antenni.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
GPS-antenni yläasennossa
(maanpinnan suuntaisesti)
Peruskäyttö
Äänenvoimakkuuden, kirkkauden ja näytön
lukituksen muuttaminen
1. Paina
Power (Virtanäppäintä) nopeasti tai kosketa valikkosivulla
-painiketta.
2. Säädä äänenvoimakkuutta ja kirkkautta koskettamalla - tai -painiketta Kosketa Lock
(Lukitus) -painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Jos haluat avata ruudun,
paina
Power (Virtanäppäintä).
Nüvin uudelleenkäynnistys
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen.
Jos ongelma ei poistu, toimi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
Irrota nüvi ulkoisesta virtalähteestä.
Nosta GPS-antenni ylöspäin.
Paina Reset (Palauta) -painiketta.
Liitä nüvi virtalähteeseen. Sen pitäisi
käynnistyä uudelleen automaattisesti
ja toimia normaalisti.
➋
➌
Käyttäjätietojen poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi
paikallaan, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
2. Valitse Yes (Kyllä). Kaikki tehdasasetukset palautetaan. Myös Favorites (Suosikit)
-merkinnät ja äänikirjanmerkit poistetaan.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Peruskäyttö
Varkaudeneston käyttäminen
Garmin Lock™ on varkaudenesto-ominaisuus. Voit määrittää nelinumeroisen PIN-koodin ja
turvapaikan. Tämän jälkeen nüvin käynnistämistä varten tarvitaan PIN-koodi tai on ajettava
turvapaikkaan. Valitse turvapaikaksi mikä tahansa sijainti, esimerkiksi kotisi tai työpaikkasi.
Kirjoita PIN-koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos unohdat PIN-koodin, voit
avata nüvin menemällä turvapaikkaan.
Voit estää nüvin varkauksia kiinnittämällä Garmin Lock™ -tarran ajoneuvon ikkunan
sisäpuolelle ja toimimalla seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nosta GPS-antenni ylöspäin.
Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja System (Järjestelmä).
Kosketa Garmin Lock -kohdan viereistä painiketta. Kosketa OK -painiketta.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Hyväksy PIN-koodi valitsemalla Yes (Kyllä).
Kosketa OK -painiketta. Aja turvapaikkaan ja kosketa Set (Aseta) -painiketta.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan (antenni pystyasennossa) aina,
kun kytket nüvin virran.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille
avattavaksi.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Pääsivut
Pääsivut
Valikkosivu
Akun tila
GPSsatelliittisignaalin
tila
Asetukset
Pika-asetukset
Puhelin
Valikkosivu
Liikenne
• GPS-satelliittisignaalit — näyttää satelliittisignaalit, joita nüvi vastaanottaa. Kun palkit
ovat vihreitä, signaali on voimakas.
• Akun tila — osoittaa akun lataustilan. Salamakuvake osoittaa, että nüvi latautuu.
• Asetukset — nüvin asetusten avaaminen.
• Pika-asetukset — äänenvoimakkuus-, kirkkaus- ja näytön lukitusasetukset.
• Puhelin — näkyy, kun muodostat pariliitoksen puhelimen kanssa. Puhelimen
ominaisuuksien käyttäminen.
• Liikenne — näkyy, kun laitteeseen liitetään FM Traffic Receiver. Liikennetapahtumaluettel
on käyttäminen.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Pääsivut
Karttasivu
Avaa karttasivu koskettamalla valikkosivun kuvaketta
Ajoneuvomerkki
näyttää nykyisen sijaintisi.
View Map (Näytä kartta).
Loitonna koskettamalla
kuvaketta.
Seuraa purppuranväristä
viivaa.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
esikatsella reitin käännöksiä.
Siirry valikkosivulle
koskettamalla kuvaketta.
Kosketa kuvaketta,
jos haluat avata Trip
Information (Matkan
tiedot) -sivun.
Avaa mediasoitin koskettamalla kuvaketta.
Lähennä koskettamalla kuvaketta.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Next
Turn (Seuraava käännös) -sivun.
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu
Trip Information (Matkan tiedot) -sivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on hyödyllisiä
tietoja matkasta. Voit avata Trip Information (Matkan tiedot) -sivun koskettamalla karttasivulla
Speed (Nopeus)- tai Arrival (Saapuminen) -painiketta.
Nykyinen ajosuunta
Etäisyys määränpäähän
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu
Trip Information (Matkan tiedot) -sivun tyhjentäminen
Valitsemalla Reset Trip (Määritä matka uudelleen) voit tyhjentää Trip Information (Matkan
tiedot) -sivun ennen matkaa. Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti. Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Reset Max (Aseta
maksiminopeus uudelleen).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Pääsivut
Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivu
Voit avata Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivun koskettamalla karttasivun yläreunan
vihreää tekstipalkkia. Tällä sivulla näkyvät kaikki reitin käännökset ja niiden väliset etäisyydet.
Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä voit avata sen Next Turn (Seuraava käännös) -sivun.
Koskettamalla Show Map (Näytä kartta) -kohtaa voit näyttää koko reitin kartalla.
Käännöksen
suunta
Etäisyys
käännökseen
Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivu
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu näyttää seuraavan käännöksen kartalla sekä jäljellä olevan
matkan ja ajan ennen käännöstä. Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla koskettamalla
karttasivulla Turn In (Käänny) -kuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa käännöstä Current
Route (Nykyinen reitti) -sivulla.
Voit tarkastella reitin muita käännöksiä koskettamalla
- tai
-painiketta. Voit poistua
Next Turn (Seuraava käännös) -sivulta koskettamalla Back (Takaisin) -painiketta.
Seuraava käännös
Etäisyys käännökseen
Aika-arvio ennen käännöstä
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Where to (Mihin)
Määränpään löytäminen
Nosta nüvin antenni pystyyn, jotta se vastaanottaa satelliittisignaaleja. Sen jälkeen voit etsiä
määränpään Garmin nüvin avulla ja matkustaa sinne.
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun painiketta
Where to (Mihin).
Valitse luokka. (Paina nuolipainikkeita, jos haluat nähdä lisää luokkia.)
Valitse määränpää. (Paina nuolipainikkeita, jos haluat nähdä lisää paikkoja.)
Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
Reitin seuraaminen
Karttasivun avulla voit seurata määränpäähän vievää reittiä. Matkan aikana nüvi opastaa
sinua äänikehotusten, kartan nuolten ja karttasivun yläreunan ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
•
•
•
•
Ajoneuvomerkki
näyttää sijaintisi.
Reitti on merkitty purppuranvärisellä viivalla.
Käänny aina nuolen osoittamaan suuntaan.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Osoitteen etsiminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Address (Osoite).
2. Valitse maa (tarvittaessa), alue ja kaupunki. Jos et ole varma kaupungista, valitse Search
All (Etsi kaikki).
3. Kirjoita osoitteen numero ja kosketa Done (Valmis) -painiketta.
4. Kirjoita kadunnimeä niin pitkälle, että näyttöön tulee kadunnimien luettelo.
5. Valitse katu. Jos laite löytää useita vastaavia osoitteita, valitse niistä haluamasi.
6. Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
Vihje: Voit etsiä postinumeroa. Kirjoita postinumero kaupungin nimen sijasta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.)
HUOMAUTUS: Risteyksen etsiminen muistuttaa osoitteen etsimistä. Kosketa
Intersection (Risteys) -kohtaa ja anna risteävien katujen nimet.
Paikan etsiminen koordinaattien mukaan
Voit etsiä paikan koordinaattien perusteella. Tästä voi olla hyötyä, jos harrastat geokätkentää.
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Coordinates (Koordinaatit).
2. Anna määränpään koordinaatit ja valitse Next (Seuraava).
3. Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
10
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse valikkosivulla
2.
3.
4.
5.
Where to (Mihin) >
Food, Lodging (Ruoka, hotellit) >
Spell Name (Kirjoita nimi).
Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä. Voit kirjoittaa lukuja koskettamalla
-painiketta. Voit poistaa viimeisimmän merkin koskettamalla
-painiketta . Voit poistaa
koko merkinnän koskettamalla
-painiketta pitkään.
Kosketa sen jälkeen Done (Valmis) -kohtaa.
Valitse paikka, johon haluat matkustaa.
Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
Vihje: Jos haluamasi paikan nimi ei näy hakutulosluettelossa tai haluat rajata
hakutulosluetteloa, kosketa Spell (Kirjoita) -kohtaa ja kirjoita nimi tai sen osa.
Paikan löytäminen kartan avulla
Kosketa
Where to (Mihin) >
Browse Map (Selaa karttaa).
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit tarkastella kartan eri osia koskettamalla karttaa ja vetämällä sormella.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla - ja -painiketta.
• Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
• Voit navigoida valittuun paikkaan koskettamalla Go (Siirry) -painiketta.
• Koskettamalla Save (Tallenna) -kohtaa voit tallentaa paikan
Favorites
(Suosikit) -kohtaan.
• Jos GPS ei ole käytössä, kosketa Set Loc. (Aseta sijainti) ja aseta sijainti.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
11
Where to (Mihin)
Kartan paikkojen tarkasteleminen
Voit tarkastella paikkaa, jonka olet löytänyt karttasivulla.
1. Kosketa Show Map (Näytä kartta) -painiketta.
2. Voit vetää karttaa sekä lähentää ja loitontaa sitä tarvittaessa. Kosketa Back (Takaisin)
-painiketta, kun olet valmis.
Haun laajentaminen
1. Kosketa valikkosivulla
Where to (Mihin) > Near (Lähellä).
2. Valitse vaihtoehto:
Where I Am Now (Oma sijainti) — hakee paikkoja, jotka ovat nykyisen sijainnin lähellä.
A Different City (Eri kaupunki) — hakee paikkoja, jotka ovat annetun kaupungin lähellä.
My Current Route (Nykyinen reitti) — hakee paikkoja, jotka ovat navigoitavan reitin
varrella.
My Destination (Oma määränpää) — hakee paikkoja, jotka sijaitsevat nykyisen reitin
määränpään lähellä.
3. Kosketa OK -painiketta.
Huomautus: Nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia
paikkoja.
12
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Pysähtymispaikan lisääminen reitille
Reitille voi lisätä yhden pysähtymispaikan. Nüvi näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja
määränpäähän.
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun Where to (Mihin) -painiketta navigoinnin aikana.
Etsi paikka, jossa haluat pysähtyä ennen määränpäätä.
Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
Valitse, haluatko määrittää pysähtymispaikan uudeksi määränpääksi vai haluatko lisätä
sen ennen määränpäätä.
Kiertotien lisääminen reitille
Jos haluat, että nüvi yrittää laskea uuden reitin jonkin paikan välttämiseksi, toimi alla kuvatulla
tavalla.
1. Palaa karttasivulta valikkosivulle valitsemalla
-painike.
2. Valitse Detour (Kiertotie), niin nüvi luo uuden reitin, jos se on mahdollista.
Nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Reitin keskeyttäminen
Jos haluat keskeyttää nykyisen reitin, palaa valikkosivulle ja kosketa Stop (Pysäytä)
-painiketta.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
13
Favorites (Suosikit)
Favorites (Suosikit)
Suosikit
Voit tallentaa 500 suosikkipaikkaasi
Favorites (Suosikit) -kohtaan.
Löydettyjen paikkojen tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, kosketa Save (Tallenna) -painiketta.
Favorites (Suosikit) -kohtaan.
2. Kosketa OK -painiketta. Sijainti tallennetaan
Tallennettujen paikkojen etsiminen
1. Kosketa valikkosivun painikkeita
2. Valitse paikka.
3. Kosketa Go (Siirry) -painiketta.
Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1. Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta .
2. Kosketa Save (Tallenna) -painiketta. Sijainti tallennetaan
-kohtaan.
Favorites (Suosikit)
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat. Kotipaikka tallennetaan
Favorites (Suosikit) -kohtaan.
1. Kosketa valikkosivulla
2. Valitse vaihtoehto.
14
Where to (Mihin) > Go Home (Kotiin).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Favorites (Suosikit)
Jos haluat myöhemmin vaihtaa kotipaikan, katso lisätietoja kohdasta Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotipaikan, voit muodostaa reitin sinne milloin tahansa.
Kosketa Where to (Mihin) > Go Home (Kotiin).
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Voit muuttaa tallennetun paikan nimen, symbolin tai puhelinnumeron.
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
Valitse muokattava paikka.
Kosketa Edit (Muokkaa).
Kosketa asianmukaista kohtaa ja tee muutokset.
Tallennettujen paikkojen poistaminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
2. Valitse poistettava paikka.
3. Kosketa Edit (Muokkaa) > Delete (Poista) > Yes (Kyllä).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
15
Travel Kit
Travel Kit
Travel Kit sisältää useita toimintoja, joista voi olla hyötyä matkalla. Kosketa Help (Ohje) kohtaa, jos haluat lisätietoja nüvin Travel Kitistä.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit -painiketta.
2. Napsauta avattavaa kohdetta.
Jos haluat ostaa Travel Kit -lisävarusteen, siirry Garminin Web-sivustoon osoitteessa
www.garmin.com/products ja napsauta Accessories (Lisävarusteet) -linkkiä. Voit hankkia nüvin
lisävarusteita myös lähimmältä
Garmin-jälleenmyyjältä.
MP3-tiedostojen kuunteleminen
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
MP3 Player (MP3-soitin) > Browse (Selaa).
2. Valitse luokka.
3. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse Play all (Toista kaikki). Toista luettelo tietyn raidan
kohdalta valitsemalla raita.
4. Poistu MP3-sivulta koskettamalla Back (Takaisin).
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta
.
Voit siirtyä raidan alkuun koskettamalla
-painiketta. Voit kelata raitaa taaksepäin
koskettamalla samaa painiketta ja pitämällä sormea sen päällä.
Voit siirtyä seuraavaan raitaan koskettamalla
-painiketta. Voit kelata raitaa eteenpäin
koskettamalla samaa painiketta ja pitämällä sormea sen päällä.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat pysäyttää raidan toiston.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat toistaa raidan. Kosketa kuvaketta
raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
16
, jos haluat toistaa
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Travel Kit
Voit vaihtaa äänilähdettä nüvin ja FM stereon välillä (jos käytettävissä) painamalla
(Virtanäppäintä) kaksi kertaa nopeasti.
Power
Huomautus: nüvi toistaa ainoastaan MP3-tiedostoja. Se ei tunnista M4A/M4Ptiedostoja.
Soittolistan kuunteleminen
nüvi voi toistaa soittolistan, joka on luotu äänentoisto-ohjelmassa.
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista MP3-tiedostoista. Tallenna soittolista M3Utiedostoksi.
HUOMAUTUS: M3U-tiedostoa on ehkä muokattava tekstinkäsittelyohjelmassa,
kuten Muistiossa, MP3-tiedoston polun (linkin) poistamiseksi. M3U-tiedostossa
pitäisi näkyä ainoastaan soittolistan MP3-tiedostot, ei niiden sijaintia. Lisätietoja on
äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
2. Siirrä soittolista ja MP3-tiedostot nüviin tai SD-asemaan (katso sivut 38–40). M3Utiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin MP3-tiedosto.
3. Valitse nüvissa
Travel Kit (Matkapakkaus) >
MP3 Player (MP3-soitin)
> Browse (Selaa) > Import Playlist (Tuo soittolista). Kaikki käytettävissä olevat
soittolistat tulevat näyttöön.
4. Voit aloittaa soittolistan MP3-tiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.
Soittolistan järjestystä ei voi muuttaa nüvissa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
17
Travel Kit
Äänikirjojen toistaminen
Kokonaisia äänikirjoja voit hankkia sivustosta Audible.com osoitteessa www.garmin.audible.
com.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
2. Kosketa Browse (Selaa) -painiketta.
3. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta
Audible Book Player (Äänikirjasoitin).
.
Siirry takaisin painamalla kuvaketta
. Siirry eteenpäin painamalla kuvaketta
kuvake painettuna, jos haluat siirtyä nopeammin.
Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta
. Pidä
.
Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.
Voit vaihtaa äänilähdettä nüvin ja FM stereon välillä (jos käytettävissä) painamalla
(Virtanäppäintä) kaksi kertaa nopeasti.
Power
Kirjanmerkkien käyttäminen
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Bookmark (Kirjanmerkki) -painiketta.
Voit tarkastella kirjanmerkkejä koskettamalla
-painiketta ja haluamaasi kirjanmerkkiä.
Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla Play (Toista) -kuvaketta.
18
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Travel Kit
Äänikirjojen lataaminen nüviin
Voit ostaa äänikirjan siirtymällä osoitteeseen www.garmin.audible.com, ja luomalla aluksi
Audible.com-tilin. Kun olet luonut tilin, lataa AudibleManager tietokoneeseen. Sen jälkeen
voit ostaa äänikirjoja ja ladata niitä nüviin.
Vaihe 1: nüvin aktivoiminen AudibleManagerilla
Nüvi on aktivoitava, ennen kuin voit kuunnella sillä Audible.com-äänikirjoja. Aktivointi
tarvitsee tehdä vain kerran.
1. Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen Unplug or Eject
Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB Mass Storage Device (USBmassamuistilaite) ja Pysäytä. Valitse nüvi-asemat ja sen jälkeen OK. Irrota USBkaapeli nüvista.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän
AudibleManager-kuvaketta.
3. Valitse Choose your device (Laitteen valinta) -ikkunassa Garmin - nüvi -kohdan viereinen
valintaruutu. Valitse Next (Seuraava).
4. Anna Audible-käyttäjätunnus ja -salasana. Valitse Next (Seuraava).
5. Liitä nüvi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Odota hetki, jotta AudibleManager havaitsee
nüvin.
6. Valitse Activate my player(s) (Aktivoi soittimet) ja sen jälkeen Next (Seuraava).
7. Odota, kun AudibleManager yrittää aktivoida nüvin. Kun laite on havaittu, saat
ilmoituksen onnistumisesta. Valitse Finish (Valmis).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
19
Travel Kit
Huomautus: Jos et saa yhteyttä Internetiin, tai nüvin aktivoiminen ei muuten
onnistu, katso lisätietoja AudibleManagerin ohjetiedostosta. Valitse valikosta Help
(Ohje) ja sen jälkeen Help (Ohje).
Vaihe 2: Kirjan lataaminen tietokoneeseen
AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen ja nüviin.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän
AudibleManager-kuvaketta.
3. Napsauta ikkunan yläreunassa olevaa Go to My Library Online (Siirry onlinekirjastoon)
-painiketta. Audible.com-kirjastosi aukeaa ja ostamasi kirjat
näkyvät siinä.
4. Lataa kirja tietokoneeseen valitsemalla Get it Now (Hanki).
5. Valitse muoto ja sen jälkeen Download (Lataa).
Vaihe 3: Kirjan siirtäminen nüviin
AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen ja nüviin.
Nüvi on aktivoitava ennen kirjojen siirtämistä.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Avaa AudibleManager.
3. Valitse ikkunan alaosassa sisäinen asema tai ulkoinen asema (SD-kortti). (Aseta SDkortti nüviin, jos lataat kirjoja SD-kortille.)
20
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Travel Kit
4. Valitse kirjan nimi. Valitse vasemman yläkulman painike Add to Garmin - nüvi (Lisää
Garmin - nüviin)
.
5. Valitse, miten suuren osan kirjasta haluat ladata. Voit säästää muistia lataamalla pieniä
osia kerrallaan. Valitse OK. AudibleManager siirtää kirjan nüviin.
6. Kun olet valmis, kaksoisnapsauta Unplug or Eject Hardware (Poista laite turvallisesti)
-kuvaketta
. Valitse Pysäytä ja OK.
Kuvien tarkasteleminen
Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia Picture Viewer -ohjelmalla. Sivulla 35 on lisätietoja
kuvien lataamisesta nüviin.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Picture Viewer.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana.
Vihje: Voit kiertää kuvaa 90 astetta koskettamalla Rotate (Kierrä) -painiketta.
Diaesityksen tarkasteleminen
Koskettamalla Slide Show (Diaesitys) -kohtaa voit käynnistää diaesityksen eli näyttää jokaista
kuvaa vuorotellen muutaman sekunnin ajan. Voit lähentää ja loitontaa kuvaa tai paneroida sitä
vetämällä sormella. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas21
Travel Kit
Maailman kellon käyttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
World Clock (Maailman kello).
Voit valita haluamasi kaupungin koskettamalla sen nimeä.
Valitse uusi aikavyöhyke (tai kaupunki). Kun olet valmis, kosketa OK-painiketta.
Voit tarkastella karttaa koskettamalla World Map (Maailmankartta) -kohtaa.
Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla alueella. Voit näyttää kellot uudelleen koskettamalla
World Clock (Maailman kello) tai poistua koskettamalla Back (Takaisin) -painiketta.
Valuuttamuunnokset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Currency Converter (Valuuttamuunnin).
Voit vaihtaa valuutan koskettamalla haluamasi valuutan painiketta.
Valitse valuutta ja kosketa OK-painiketta.
Kosketa tyhjää suorakulmiota muunnettavan valuutan alapuolella.
Anna luku. Kosketa Done (Valmis) -kohtaa.
Voit muuntaa jonkin toisen arvon koskettamalla Clear (Tyhjennä) -painiketta.
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää nüvin valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
2. Kosketa Update (Päivitä) -kohtaa.
3. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
22
Currency Converter (Valuuttamuunnin).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Travel Kit
4. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
-painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa Done
(Valmis) -kohtaa.
5. Lopeta koskettamalla Save (Tallenna) -painiketta.
Vihje: Voit käyttää alkuperäistä kurssia koskettamalla Restore (Palauta)
-painiketta.
Vihje: Voit poistaa merkinnän kokonaan koskettamalla
-painiketta pitkään.
Mittojen muuntaminen
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Measurement Converter
(Mittamuunnin).
2. Valitse mittatyyppi ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna arvo.
6 Kosketa arvon antamisen jälkeen Done (Valmis) -painiketta.
7. Kosketa Clear (Tyhjennä) -kohtaa ja anna toinen arvo.
Laskimen käyttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Calculator (Laskin).
Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
Kosketa toimintoa (÷, x, - tai +).
Anna laskutoimituksen toinen luku.
Kosketa =-kohtaa.
Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla
-painiketta.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas23
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Bluetooth®-tekniikan käyttäminen
Jos puhelin käyttää langatonta Bluetooth-tekniikkaa, ja nüvi tukee puhelinta (katso
www.garmin.com/bluetooth), voit käyttää nüvia handsfree-laitteena. Nüvin handsfreepuhelintoiminnot ovat käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa
(esimerkiksi puhelinmuistiota, äänivalintaa ja koputusta). Voit puhua nüvin etuosaan ja
kuunnella keskustelua nüvin kaiuttimesta (tai FM-stereon kautta, jos se on käytettävissä).
Jos haluat käyttää handsfree-ominaisuutta, muodosta pariliitos puhelimen ja nüvin välille.
Voit muodostaa pariliitoksen puhelimen tai nüvin asetusten avulla. Lisätietoja on puhelimen
oppaissa.
Pariliitoksen muodostaminen puhelimen asetuksilla:
1. Avaa puhelimen Settings (Asetukset) -valikko.
2. Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset. Joskus ne löytyvät puhelimen Bluetooth-,
Connections (Yhteydet)- tai Hands-free-valikossa.
3. Etsi laitteita. Nüvin on oltava enintään 10 metrin päässä, ja sen virran on oltava
kytkettynä.
4. Valitse nüvi laiteluettelosta.
5. Anna nüvin PIN-koodi 1234 puhelimessa.
Pariliitoksen muodostaminen nüvin asetuksilla:
1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva puhelimesi kanssa.
(lisätietoja: www.garmin.com/bluetooth.)
2. Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
3. Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Enabled (Käytössä).
24
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
4. Kosketa Add (Lisää)-painiketta (tai Change (Muuta) -painiketta, jos laite on jo
yhdistetty).
5. Jos teet lisäyksen, aseta puhelimesi tilaan Find Me/Discoverable (Etsi minut / Etsintätila
ja kosketa OK-painiketta. Valitse puhelin luettelosta. Kirjoita puhelimeen salasana 1234,
kun sitä pyydetään.
TAI
Jos teet muutoksen, valitse puhelimesi ja kosketa OK-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit
koskettaa Add device (Lisää laite) -painiketta ja OK-painiketta.
6. Jos yhdistäminen onnistuu, nüvin valikkosivulla näkyy Phone (Puhelin) -kuvake.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen puhelimen kanssa, johon se
on viimeksi yhdistetty. Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen jotkin puhelimet
voidaan määrittää yrittämään pariliitosta automaattisesti määritetyn laitteen kanssa, kun
puhelimen virta kytketään.
Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:
1. Kosketa valikkosivun painikkeita
Settings (Asetukset) > Bluetooth.
2. Ota nüvin Bluetooth-tekniikka käyttöön valitsemalla Bluetooth-kentässä Enabled
(Käytössä). Jos se on käytössä nüvissa,
Bluetooth-kuvake näkyy valikkosivulla.
Voit katkaista nüvin ja puhelimen välisen yhteyden tai estää puhelinta muodostamasta
pariliitosta automaattisesti koskettamalla Disabled (Ei käytössä) -kohtaa.
Soittaminen numeroon
1.
2.
3.
4.
Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
Dial (Yhdistä).
Kosketa valikkosivulla Phone (Puhelin) >
Valitse numero ja kosketa Dial (Yhdistä) -painiketta.
Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa -painiketta ja End Call (Lopeta puhelu) -kohtaa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas25
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Jos haluat käyttää puhelun aikana näppäimistöä (kirjoitat esimerkiksi vastaajasi salasanan),
toimi seuraavalla tavalla:
Kosketa puhelun aikana
> Call Options (Puheluasetukset) > Touch Tones
(Näppäinäänet).
2. Kirjoita tiedot. Kun olet valmis, kosketa Back (Takaisin) -painiketta kahdesti.
3. Lopeta puhelu koskettamalla End Call (Lopeta puhelu) -painiketta.
1
Soittaminen paikan mukaan
1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kosketa valikkosivulla Phone (Puhelin)- ja
-painiketta.
3. Etsi paikka, johon haluat soittaa.
4. Kosketa Dial (Yhdistä) -painiketta.
5. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita
Food, Hotels (Ruokaa, hotelleja)
ja End Call (Lopeta puhelu).
Huomautus: Voit soittaa myös löytämääsi paikkaan Where to (Mihin)
-valikosta.
Puhelun vastaanottaminen
1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kun vastaat puheluun, nüvin ruudussa näkyy ilmoitus. Kosketa Answer (Vastaa)
-painiketta.
ja End Call (Lopeta puhelu).
3. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita
26
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Koputuksen käyttäminen
Jos saat toisen puhelun, nüvi näyttää saapuvan puhelun ikkunan. Kosketa Answer (Vastaa)
-painiketta. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen:
1. Avaa Call (Soita) -valikko koskettamalla -painiketta.
2. Kosketa Switch To (Vaihda) -painiketta.
3. Sulje koskettamalla End Call (Lopeta puhelu) -painiketta. Pidossa oleva puhelu ei
katkea.
Äänen siirtäminen puhelimeen
Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jos haluat käyttää nüvin handsfree-ominaisuuksia ja
haluat poistua ajoneuvosta katkaisematta puhelua.
Äänen siirtäminen puhelimeen:
1. Kosketa puhelun aikana
> Call Options (Puheluasetukset) > Transfer Audio to
Phone (Siirrä ääni puhelimeen).
2. Jatka puhelua matkapuhelimella.
Puhelinmuistion käyttäminen
Jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtämistä, puhelinmuistio siirretään automaattisesti nüviin,
kun puhelin muodostaa sen kanssa pariliitoksen. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Tämän jälkeen voit
soittaa puheluja puhelinmuistion avulla. Kosketa valikkosivulla Phone (Puhelin) >
Phone Book (Puhelinmuistio).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas27
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Puheluhistorian käyttäminen
Koskettamalla Call History (Puheluhistoria) -painiketta voit tarkastella viimeksi valitsemiesi
puhelinnumerojen, viimeksi tulleiden puhelujen ja vastaamatta jääneiden puhelujen tietoja.
Soittaminen kotiin
1. Koskettamalla Call Home (Soita kotiin) -painiketta voit määrittää kotitietoja tai muuttaa
niitä, jotta voit soittaa nopeasti kotiin. Kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran, anna
kotitiedot kehotteiden avulla ja kosketa Save (Tallenna) -painiketta.
2. Jos haluat asettaa puhelinnumeron, seuraa kehotteita ja kosketa Done (Valmis). Nüvi
soittaa kotinumeroosi.
Kotipuhelinnumeron vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa kotipuhelinnumerosi, toimi seuraavasti.
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
Kosketa Home (Koti).
Kosketa Edit (Muokkaa).
Kosketa Change Phone Number (Vaihda puhelinnumero).
Äänivalinnan käyttäminen
Jotta voit käyttää nüvin äänivalintatoimintoa, puhelimen on tuettava äänivalintaa, ja se on
määritettävä oikein vastaanottamaan äänikomentoja. Kosketa valikkosivulla Phone
(Puhelin) > Voice Dial (Äänivalinta).
28
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Tilatietojen käyttäminen
Voit tarkastella puhelinsignaalin, akun tilan ja puhelinpalvelun tarjoajan tietoja koskettamalla
valikkosivulla Phone (Puhelin) > Status (Tila).
Tekstiviestien käyttäminen
Jos puhelin tukee Bluetooth-tekstiviestejä, voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä nüvin
avulla. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
tekstiviestit ovat käytettävissä.
Tekstiviestin vastaanottaminen
Kun saat tekstiviestin, tulevan tekstin ikkuna avautuu. Voit toistaa tekstiviestin valitsemalla
Kuuntele, avata Saapuneet-kansion valitsemalla Katso tai sulkea ikkunan valitsemalla Ohita.
Tekstiviestin lähettäminen
1. Valitse valikkosivulla
Phone (Puhelin) >
Compose (Luo).
2. Valitse tekstiviestin vastaanottaja.
3. Kirjoita viesti ja valitse Done (Valmis).
Text Message (Tekstiviesti) > HUOMAUTUS: nüvista lähetetyt viestit eivät näy puhelimenlähtevien viestien
kansiossa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas29
Bluetooth-tekniikan käyttäminen
Viestien tarkasteleminen
1. Valitse valikkosivulla
Phone (Puhelin) >
Text Message (Tekstiviesti) > Compose (Luo).
2. Valitse Inbox (Saapuneet), Outbox (Lähtevät) tai Drafts (Luonnokset).
3. Valitse viesti.
4. Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit kuunnella viestin valitsemalla
. (Tämä on käytettävissä ainoastaan nüvi 660- tai nüvi 670 -laitteessa, kun TTS-ääni on valittu).
Voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle valitsemalla Eteenpäin.
Yhteyden poistaminen
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun painikkeita
Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
Kosketa Change (Vaihda).
Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen Drop (Hylkää).
Vahvista koskettamalla Yes (Kyllä) -painiketta. Jos haluat käyttää handsfree-toimintoja
hylätyn puhelimen kanssa, puhelimen ja nüvin välistä liitosta ei tarvitse muodostaa
uudelleen.
Puhelimen poistaminen luettelosta
1.
2.
3.
4.
30
Kosketa valikkosivun painikkeita
Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
Kosketa Change (Vaihda).
Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen Delete (Poista).
Vahvista koskettamalla Yes (Kyllä) -painiketta. Jos haluat käyttää handsfree-toimintoja
poistetun puhelimen kanssa, puhelimen ja nüvin välinen liitos on muodostettava
uudelleen.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
FM Traffic Receiverin käyttäminen
FM Traffic Receiverin käyttäminen
Jos käytät Traffic Receiver -laitetta, voit tarkastella liikennetietoja nüvissa. Kun saat
liikenneilmoituksen, nüvi näyttää liikennetapahtuman kartalla ja voit muuttaa reittiä, jotta
vältät tapahtuman. Lisätietoja liikennetietojen kattavuusalueista on Garminin Web-sivustossa
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM Traffic Receiverin ja nüvin on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Huomautus: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta. FM Traffic
Receiver vastaanottaa liikennepalveluntoimittajan signaalia ja näyttää tiedot
nüvissa.
Huomautus: Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos nüvi on liitetty
FM Traffic Receiver -laitteeseen.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas31
FM Traffic Receiverin käyttäminen
Merkkivalojen välähdyskoodit
Vihreä virran merkkivalo syttyy, kun laite on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen. Tilan
merkkivalo osoittaa Traffic Receiver -laitteen tilan.
Ajoneuvon 12 voltin liitäntään
Nüvin virtaliitäntään
Virran merkkivalo
Tilan merkkivalo
Keltaiset katkoviivavälähdykset: nykyisen maan määrittäminen.
Keltainen valo: laite hakee signaalia.
Punainen valo: hetkellinen synkronointiyhteyden katkos.
Vihreä valo: normaaleja liikennetietoja.
Liikennetapahtumien tarkasteleminen
1. Voit näyttää liikennetapahtumien luettelon koskettamalla valikkosivulla
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Valitse vaihtoehto.
32
-painiketta.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
FM Traffic Receiverin käyttäminen
Liikennesymbolit
PohjoisAmerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tieolosuhteet
Tie rakenteilla
Ruuhkaa
Onnettomuus
Tapahtuma
Tietoja
Vakavuuden värikoodi
Liikennesymbolien vasemmalla puolella olevat palkit osoittavat liikennetapahtuman
vakavuuden:
Vihreä = ei vakava; liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen = keskivakava; liikenne on jonkin verran ruuhkaista.
Punainen = vakava; liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.
Liikenteen välttäminen
Karttasivulla laite näyttää
tai
nykyisellä reitillä tai tiellä olevat liikennetapahtumat.
1. Kosketa karttasivulla
- tai
-painiketta.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Kosketa Avoid (Vältä) -kohtaa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas33
FM Traffic Receiverin käyttäminen
Lisäliikennetilauksen ostaminen
Sivulla 47 on lisätietoja liikenneasetusten muuttamisesta ja liikennetilauksen lisäämisestä.
Lisätietoja liikennetilauksista on osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM Traffic Receiverin mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
34
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
FM-radiolähettimen käyttäminen
FM-radiolähettimen käyttäminen
Jos nüvi -laitteessa on FM-radiolähetin, voit kuunnella nüvin ääntä FM-stereon kautta.
Huomautus: Kun käytät nüvin FM-radiolähetintoimintoa, soittamasi tai
vastaanottamasi puhelut saattavat kuulua läheisiin ajoneuvoihin FM-stereon kautta.
Nüvin kuunteleminen FM-stereon kautta
1. Kosketa valikkosivulla painikkeita
> Audio Output (Äänilähde) > FM Transmitter
(FM-radiolähetin) > OK.
2. Jos käytät Traffic Receiver -laitetta, kosketa Auto Tune (Automaattisäätö) -painiketta.
Säädä stereo sen jälkeen valitulle kanavalle.
TAI
Säädä stereo FM-kanavalle, jolla on paljon häiriöitä ja alhainen FM-taajuusluku. Valitse
sitten sama kanava nüvissa.
Siirtyminen nüvin ja FM-stereon välillä
1. Kosketa valikkosivulla
> Audio Output (Äänilähde) -painiketta.
2. Kosketa haluamaasi äänitilaa ja sen jälkeen OK-painiketta.
Voit vaihtaa äänilähdettä nüvin ja FM stereon välillä (jos käytettävissä) painamalla
(Virtanäppäintä) kaksi kertaa nopeasti.
Power
nüvi 610/660/670 -käyttöopas35
FM-radiolähettimen käyttäminen
FM-radiolähettimen vihjeitä
FM-radiolähetin lähettää nüvin äänet FM-stereoon.
Älä säädä FM-asetuksia ajon aikana.
Kun haet asianmukaista radiotaajuutta FM-stereosta, valitse käyttämätön taajuus, jonka kohina
on tasainen. Jos kohinan taustalta kuuluu heikkoja ääniä, valitse jokin toinen taajuus.
FM-radiolähettimen taajuutta on ehkä vaihdettava matkan aikana. Vaikka jokin tietty
radiotaajuus ei olisi jollakin alueella minkään kanavan käytössä, se voi olla jonkin kanavan
käytössä toisella alueella.
Saatat huomata ajaessasi muutoksia taustakohinassa, vaikka mikään radiokanava ei käyttäisi
kyseistä taajuutta. Saatat huomata tämän ajaessasi sellaisten risteysten läpi, joissa käytetään
tietynlaisia liikennevaloja tai muita sähköisiä järjestelmiä. Saatat huomata muutoksia myös
maaston muuttuessa. Tällöin auton radio saattaa vastaanottaa sellaisten kaukaisten asemien
signaalia, joita se ei vastaanottanut, kun valitsit taajuuden. Näiden syiden vuoksi joudut ehkä
valitsemaan jonkin toisen taajuuden.
Äänitasoon saattaa vaikuttaa myös 12 voltin sovittimen, nüvin ja FM-stereon välinen etäisyys.
Jos ajoneuvon antenni sijaitsee esimerkiksi ajoneuvon takaosassa, ulkoiset äänet saattavat
häiritä radiotaajuuksia enemmän kuin ajoneuvoissa, joiden antenni sijaitsee ajoneuvon
etuosassa.
36
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin tiedostojenhallinta
Nüvin tiedostojenhallinta
Nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-kortille voi tallentaa tiedostoja (kuten JPEGkuvia ja MP3-musiikkitiedostoja).
HUOMAUTUS: Nüvi ei toimiWindows® 95-, Windows 98- tai Windows Me
-käyttöjärjestelmässä. Tämä on useimpien USB-massatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
•
•
•
MP3 - musiikkitiedostot
JPG - kuvatiedostot
AA - äänikirjatiedostot
GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garminin POI Loader -ohjelmasta
GPX - reittipistetiedostot MapSourcesta
Kartat MapSourcesta
Huomautus: Nüvi ei tue M4A/M4P-tiedostoja.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas37
Nüvin tiedostojenhallinta
Kohteiden lataaminen nüviin
Vaihe 1: SD-kortin (valinnainen) asettaminen
SD-korttipaikka sijaitsee nüvin kyljessä. Aseta kortti painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
SD-kortin asettaminen
USB-kaapelin liittäminen
Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen
1. Liitä USB-kaapelin pienempi liitin liitäntään nüvin kyljessä.
2. Kytke USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Kun liität nüvin tietokoneeseen, tietokoneen asemaluetteloon ilmestyy yksi tai
kaksi uutta lisäasemaa: nuvi ja nuvi sd. Nuvi on nüvin sisäisen muistin vapaa
tila. Nuvi sd tulee näkyviin, jos nüviin on asetettu SD-kortti.
Huomautus: Joissakin käyttöjärjestelmissä nüvi-asemia ei ehkä nimetä
automaattisesti. Lisätietoja asemien nimeämisestä uudelleen on ohjetiedostossa.
38
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin tiedostojenhallinta
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen nüviin
Windows:
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
tietokoneen työpöydän My Computer (Oma tietokone) 2. Kaksoisnapsauta
kuvaketta.
3. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
4. Valitse tiedosto ja valitse sen jälkeen Edit (Muokkaa) > Copy (Kopioi).
5. Avaa nüvi- tai nüvi sd -asema.
6. Valitse Edit (Muokkaa) > Paste (Liitä). Tämän jälkeen tiedosto näkyy nüvin muistin tai
SD-kortin tiedostoluettelossa.
Macintosh:
1. Liitä nüvi tietokoneeseen edellisen sivun ohjeiden mukaisesti. Asema ilmestyy
Mac-työpöydälle kahtena liitettynä taltiona (asemana): nuvi ja nuvi sd (lisätietoja on
seuraavalla sivulla).
2. Voit kopioida tiedostoja tai kansioita nüviin tai SD-kortille vetämällä ja pudottamalla
niitä taltion symbolin päälle. Avaa taltio kaksoisosoittamalla sitä. Voit helpottaa
tiedostonhallintaa luomalla kansioita (paina Komento-, Vaihto- ja N-näppäintä).
Vaihe 4: Irrottaminen
Windows:
1. Kun olet siirtänyt tiedostot, kaksoisnapsauta ilmaisinalueen Unplug or Eject (Poista
laite turvallisesti)
-kuvaketta.
2. Valitse USB-massamuistilaite ja sen jälkeen Stop (Pysäytä).
3. Valitse nüvi-asemat ja sen jälkeen OK. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas39
Nüvin tiedostojenhallinta
Macintosh:
1. Kun olet siirtänyt tiedostot, poista laite vetämällä taltion symboli Roskakoriin
muuttuu Anna levy
-symboliksi).
2. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.
(se
Tietoja nüvin asemista
Nüviin manuaalisesti ladattavia tiedostoja, kuten MP3- tai JPEG-tiedostoja, voidaan liittää
mihin tahansa nuvi- ja nuvi sd -asemalle. Jos jokin toinen ohjelma, kuten POI Loader, sijoittaa
tiedostoja tiettyyn kansioon, älä siirrä niitä muihin kansioihin.
Tiedostojen poistaminen nüvista
Tiedostoja voi poistaa nüvista samalla tavalla kuin tietokoneesta. Valitse poistettava tiedosto ja
paina tietokoneen näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et tiedä tiedoston käyttötarkoitusta, ÄLÄ poista sitä. Nüvin
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita EI saa poistaa. Käsittele erityisen
varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.
40
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin mukauttaminen
Nüvin mukauttaminen
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset koskettamalla
(Palauta).
Settings (Asetukset) > Restore
Voit palauttaa yksittäisen luokan asetukset koskettamalla kyseisellä sivulla Restore (Palauta)
-painiketta.
Kartan asetusten muuttaminen
Voit muuttaa kartan asetuksia koskettamalla valikkosivulla
(Kartta).
Settings (Asetukset) > Map
Map Detail (Kartan yksityiskohdat) — voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Map View (Näytä kartta) — voit muuttaa karttasivun perspektiiviä.
• Track Up (Reitti ylös) — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• North Up (Pohjoinen ylös) — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3D View (3D-näkymä) — voit tarkastella karttaa kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
Tämä on kartan oletusnäkymä.
Vehicle (Ajoneuvo) — kartan ajoneuvovaihtoehdot. Oletus on . Lisää ajoneuvoja on
osoitteessa www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kartan rajat) — ota tämä asetus käyttöön, jos lataat nüviin lisäkarttoja ja haluat
nähdä, mitä alueita kartat kattavat.
Map Info (Karttatiedot) — voit tarkastella nüviin ladattuja karttoja ja niiden versioita.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas41
Nüvin mukauttaminen
Järjestelmän asetusten muuttaminen
Voit muuttaa järjestelmän asetuksia koskettamalla valikkosivulla
System (Järjestelmä).
Settings (Asetukset) >
WAAS/EGNOS — WAAS/EGNOS-asetuksen ottaminen käyttöön saattaa parantaa GPStarkkuutta, mutta se kuluttaa enemmän akun virtaa. Lisätietoja WAAS/EGNOS-asetuksesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Safe Mode -tila) — Safe Mode -tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Kun ajoneuvo on liikkeessä, Safe Mode -tila poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat muodostaa häiriötekijöitä ajon aikana.
Garmin Lock — voit lukita nüvin ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüvin virran.
Touch Tones (Näppäinäänet) — voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen, joka kuuluu
aina, kun kosketat näyttöä.
Simulator Mode (Simulointitila) — simulointitilan ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä. Kun simulointitila on On (Käytössä), voit simuloida reitin ajamista.
About (Tietoja) — voit tarkastella nüvin ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen ja ääniversion
numerotietoja. Tarvitset näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai lisäkarttatietojen
ostamiseen.
42
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin mukauttaminen
Sijaintiasetusten muuttaminen
Voit muuttaa sijainnin asetuksia koskettamalla valikkosivulla
Locale (Sijainti).
Settings (Asetukset) >
Tarkastele sijaintiasetuksia, kuten kieli. Kosketa muutettavaa asetusta tai kosketa valitun maan
asetuksia koskettamalla Change All (Muuta kaikki). Kosketa kussakin näytössä haluamaasi
asetusta ja sen jälkeen OK-painiketta.
Text Language (Tekstin kieli) — näytön tekstin kielen vaihtaminen. Tekstin kielen
muuttaminen ei muuta karttatietojen, kuten kadunnimien tai käyttäjän antamien tietojen, kieltä.
Voice Language (Äänen kieli) — äänikehotusten ja -viestien kielen muuttaminen. Nüvi
saattaa sisältää kahdenlaisia ääniä: teksti puheeksi (vain nüvi 660/670) ja esiäänitettyjä.
Kielet, joiden yhteydessä mainitaan henkilön nimi, ovat teksti puheeksi (text-tospeech, TTS) -ääniä: esimerkiksi American English-Jill on teksti puheeksi -ääni. Teksti
puheeksi -äänet “lukevat” ja “puhuvat” sanat, jotka näkyvät nüvin näytössä. Äänillä on
laaja sanavarasto, ja ne lausuvat kadunnimet, kun lähestyt risteyksiä.
Esimääritettyjen äänten sanavarasto on rajallinen, ja äänet eivät lausu paikkojen tai
katujen nimiä.
Time Format (Ajan esitys) — valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Units (Yksikkö) — mittayksikköjen muuttaminen kilometreiksi (Metric (Metreinä)) tai
maileiksi (Statute (Maili)).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas43
Nüvin mukauttaminen
Näyttöasetusten muuttaminen
Voit muuttaa näytön asetuksia koskettamalla valikkosivulla
(Näyttö).
Settings (Asetukset) > Display
Color Mode (Värimuoto) — valitsemalla Daytime (Päivä) voit ottaa käyttöön vaalean
taustan, valitsemalla Nighttime (Yö) mustan taustan ja valitsemalla Auto (Automaattinen)
voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.
Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaisu) — määritä, miten kauan taustavalo palaa, kun
ulkoinen virrantulo katkaistaan. Arvon vähentäminen pidentää akun käyttöikää.
Touch Screen (Kosketusnäyttö) — kalibroi eli kohdistaa kosketusnäytön uudelleen, jotta se
toimii asianmukaisesti. Kosketa Recalibrate (Kalibroi uudelleen) ja noudata ohjeita.
Splash Screen (Käynnistyskuva) — valitse kuva, joka näkyy, kun nüvi käynnistetään. Voit
ladata JPEG-kuvia nüviin tai SD-kortille USB-massatallennustilassa.
Screenshot (Kuvaotos) — voit ottaa kuvan näytöstä painamalla
nopeasti. Kuvat tallennetaan nüvi-asemaan.
Power (Virtanäppäintä)
Huomautus: Kun Screenshot (Kuvaotos) -toiminto on On (Käytössä), Quick
Settings (Pika-asetukset) -näyttö ei avaudu, kun painat Power (Virtanäppäintä).
44
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten muuttaminen
Voit muuttaa navigointiasetuksia koskettamalla valikkosivulla
Navigation (Navigointi).
Settings (Asetukset) >
Route Preference (Reittisuositus) — valitse reitin laskenta-asetus.
Vehicle (Ajoneuvo) — optimoi reitit koskettamalla ajoneuvoa.
Avoidances (Vältettävät reitti) — avaa tietyypit koskettamalla Enabled (Avaa) -kohtaa.
Valitse reittien vältettävät tietyypit. Nüvi käyttää näitä tietyyppejä ainoastaan, jos
vaihtoehtoiset reitit kiertävät liian kaukaa tai muita teitä ei ole käytettävissä. Jos käytössä on
FM Traffic Receiver, voit myös välttää liikennetapahtumia.
Attention Tone (Ilmoitusääni) — ilmoitusäänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Voice Prompts (Äänikehotukset) — valitse, milloin nüvi ilmoittaa reitin navigoinnin ja
järjestelmän tilan.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas45
Nüvin mukauttaminen
Bluetooth-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa Bluetooth-asetuksia koskettamalla valikkosivulla
Bluetooth.
Settings (Asetukset) >
Connections (Yhteydet) — valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Valitsemalla Add Device
(Lisää laite) voit hakea alueelta matkapuhelimia, joissa on käytössä langaton Bluetooth®tekniikka. Määritä puhelimen tilaksi Find Me/Discoverable (Etsi minut / Etsintätila) tai Visible
(Näkyvissä) ja kosketa OK-painiketta. Nüvi hakee kaikki alueen langattomat Bluetooth-laitteet
ja näyttää niiden luettelon. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta. Kirjoita nüvin PIN-koodi
puhelimeen.
Huomautus: nüvin PIN-koodi on 1234.
Drop (Hylkää) — nüvin ja puhelimen yhteyden katkaiseminen.
Delete (Poista) — laitteen poistaminen laiteluettelosta. Kosketa laitetta ja Remove
(Poista) -painiketta.
Bluetooth — Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Friendly Name (Lempinimi) — voit antaa nüville lempinimen, jonka perusteella Bluetoothlaitteet tunnistavat sen. Kosketa Done (Valmis) -painiketta, kun olet kirjoittanut nimen.
Restore (Palauta) — alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Bluetooth-asetusten
palauttaminen ei poista pariliitostietoja.
46
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Nüvin mukauttaminen
Liikenneasetusten muuttaminen
HUOMAUTUS: Voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos nüvi on liitetty
verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.
Pohjois-Amerikan asetukset
Tilaamasi FM-liikennepalvelut ja tilauksen päättymispäivämäärä näkyvät. Voit lisätä tilauksen
valitsemalla Lisää.
Muut kuin Pohjois-Amerikan asetukset
Automaattinen—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla Automaattinen voit käyttää alueen
parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn palveluntarjoajan, jota käytetään aina.
Haku—voit hakea lisää TMC-liikennepalveluntarjoajia. Jos haluat pidentää hakuaikaa,
tyhjennä palveluntarjoajataulukko valitsemalla Kyllä.
Tilaukset—tilausten tarkasteleminen.
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy, siirtymällä Garminin FM
Traffic -sivustoon osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
1. Valitse valikkosivulla
>
Traffic (Liikenne).
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin Pohjois-Amerikassa, valitse Subscriptions
(Tilaukset) > Add (Lisää). Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa, valitse Lisää.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin. Osoitteessa www.garmin.com/
fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas47
Nüvin mukauttaminen
4. Kun olet saanut 25-merkkisen koodin, valitse nüvissa Next (Seuraava), anna koodi
ja valitse Done (Valmis).
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma tilauskoodi.
Lisätietoja liikennevastaanottimen käyttämisestä on sivulla 31.
Läheisyyspisteet-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa liikenneasetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings (Asetukset) >
Proximity Points (Läheisyyspisteet). Näillä asetuksilla voidaan muuttaa ainoastaan nüviin
ladattuja kohteita.
Alerts (Hälytykset) — koskettamalla Change (Vaihda) voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
hälytykset, joita laite antaa, kun lähestyt mukautettuja kohdepisteitä tai turvakameroita.
Koskettamalla Audio (Ääni) -kohtaa voit määrittää haluamasi ääni-ilmoituksen. Kosketa sen
jälkeen OK-painiketta.
TourGuide — määritä, miten Garmin TourGuiden™ ääni aktivoidaan.
48
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Liite
Nüvin ohjelmiston päivittäminen
Nüvin ohjelmisto päivitetään WebUpdater-ohjelmalla. Lataa WebUpdater osoitteesta
www.garmin.com/products/webupdater.
Kun olet ladannut WebUpdater-ohjelman tietokoneeseen, liitä nüvi tietokoneeseen, suorita
WebUpdater ja seuraa näytön kehotteita. Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen,
WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen nüviin.
Rekisteröi nüvi, jotta saat ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä. Voit rekisteröidä nüvin
osoitteessa http://my.garmin.com.
Voit ladata päivityksiä osoitteessa www.garmin.com/products. Valitse Software Updates
(Ohjelmistopäivitykset). Valitse laitteen ohjelmiston kohdassa Download (Lataa). Tutustu
ehtoihin ja hyväksy ne. Valitse Download (Lataa). Valitse Run (Suorita) (tai Open (Avaa)).
Ohjelmisto päivitetään.
Lisäkarttatietojen lataaminen
Voit tarkistaa nüviin ladattujen karttojen version avaamalla valikkosivun. Kosketa Settings
(Asetukset) >
Map (Kartta) > Map Info (Karttatiedot). Lisäkarttojen avaamiseen
tarvitaan laitteen tunnus ja sarjanumero.
Tarkista osoitteessa www.garmin.com/unlock/update.jsp, onko karttaohjelmistoon saatavissa
päivitys.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas49
Liite
Lisäksi voit ostaa karttatietoja Garminilta ja ladata kartat nüvin sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle SD-kortille.
Voit ladata karttoja tai reittipisteitä nüvin muistiin tai SD-kortille valitsemalla Garmin-aseman
tai SD-korttiaseman nimi. MapSource-ohjetiedostossa on lisätietoja MapSourcen käyttämisestä
sekä karttojen ja reittipisteiden lataamisesta nüviin. MapSourcessa luodut reittipisteet näkyvät
kohdassa
Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
Turvakameroiden käyttäminen
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa turvakameratietoja. (Lisätietoja on osoitteessa
http://my.garmin.com.) Nüvi näyttää näiden paikkojen yhteydessä satojen turvakameroiden
sijainnin. Nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä turvakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat
aina käytettävissä.
Päivitettyjen turvakameratietojen hankkiminen:
1. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
2. Tee tilaus.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa nykyisiä tilauksia milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat eri aikana.
50
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Mukautetut kohdepisteet (POI)
Nüvi hyväksyy mukautettujen kohdepisteiden tietokantoja, joita voit hankkia useilta yrityksiltä
Internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi
koulualueista. Nüvi voi antaa lähestymishälytyksen, kun lähestyt tällaisia pisteitä.
Kun olet ladannut kohdepistetietokannan, asenna se nüviin Garmin POI Loader -ohjelmalla.
POI Loader on saatavissa osoitteessa www.garmin.com/poiloader. Valitse Updates and
Downloads (Päivitykset ja lataukset).
POI Loader -ohjelmalla voit tallentaa mukautetut kohdepisteet nüvi-asemaan tai SD-kortille.
POI Loader -ohjelmalla voit myös mukauttaa kunkin kohdepisteen läheisyysvaroitusasetuksia.
Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjeessa, jonka voit avata painamalla F1-näppäintä.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä koskettamalla Where to (Mihin) >
(Lisäominaisuudet) > Custom POIs (Mukautetut kohdepisteet).
Extras
Varoitus: Garmin ei vastaa mukautettujen kohdepisteiden tietokannan
käyttämisestä eikä turvakameran tai muiden mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan tarkkuudesta.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas51
Liite
Valinnaiset lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on Garminin Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/products. Valitse Accessories (Lisävarusteet) -linkki. Voit hankkia
lisävarusteita myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä. Valinnaisia lisävarusteita ovat
• FM Traffic Receiver
• Ulkoinen antenni
• Ulkoinen mikrofoni
• Travel Kit -lisävarusteet
Tietoja Garmin Travel Guidesta™
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja
hotelleista. Voit ostaa Travel Guide -lisävarusteen Garminin Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/extras.
Travel Guiden käyttäminen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Aseta SD-kortti nüviin.
Extras (Lisäominaisuudet).
Kosketa Where to (Mihin) >
Kosketa Travel Guide -kohtaa.
Kosketa luokkaa. Kosketa tarvittaessa aliluokkaa.
Kosketa jotakin paikkaa luettelossa.
Siirry paikkaan koskettamalla Go (Siirry) -kohtaa.
Näytä paikka kartalla koskettamalla Map (Kartta) -kohtaa.
Koskettamalla Save (Tallenna) -kohtaa voit tallentaa paikan
Favorites (Suosikit)
-kohtaan.
Katso lisätietoja paikasta koskettamalla More (Lisää) -kohtaa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Tietoja SaversGuidesta
SaversGuide® on lisävaruste, joka on saatavissa ainoastaan Pohjois-Amerikassa. SaversGuiden
esiohjelmoidun SD-tietokortin ja jäsenkortin ansiosta nüvi on kuin digitaalinen kuponkivihko,
joka ilmoittaa nykyisen sijainnin läheisistä kaupoista, joista voit saada alennuksen. Tällaisia
kohteita ovat muun muassa ravintolat, hotellit, elokuvateatterit ja autokorjaamot.
Tietoja Garmin Language Guidesta
Garmin Language Guide on valinnainen lisävaruste. Language Guiden ansiosta Oxfordin
monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi.
HUOMAUTUS: Ainoastaan nüvi 660 ja nüvi 670 kääntävät Language Guiden
sanoja ja ilmauksia ääneen. nüvi 610 ainoastaan näyttää tiedot.
Garmin Language Guiden lataaminen
Kun saat Garmin Language Guide -SD-kortin, tiedot on ladattava nüviin. Noudata pakkauksen
tai nüvin ohjetiedoston ohjeita.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas53
Liite
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Language Guide.
Kosketa Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset) > Language (Kieli).
Valitse From (Mistä) ja To (Mihin) ja kosketa Back (Takaisin).
Valitse luokka.
Etsi ilmaus ja kosketa sitä.
Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
• Voit etsiä kaikki tietyn sanan sisältävät ilmaukset valitsemalla Keywords in Phrases
(Avainsanat ilmauksissa).
• Kirjoita sana koskettamalla Search (Haku).
• Korvaa sana koskettamalla alleviivattua sanaa.
• Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen koskettamalla More
Variations (Lisää vaihtoehtoja).
• Jos et löydä etsimääsi Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset) -toiminnolla, kokeile
Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat) -toimintoa.
54
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Kaksikielisten sanakirjojen käyttäminen
Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa. Niiden avulla voit kääntää
sanoja ja kuulla niiden ääntämistavan.
1.
2.
3.
4.
5.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit >
Language Guide.
Kosketa Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat).
Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa To English (Englanniksi).
Etsi sana ja kosketa sitä.
Kuulet sanan lausuttuna koskettamalla
-painiketta.
Kaksikieliset vihjeet
• Voit kirjoittaa sanan tai sen alun koskettamalla kohtaa Search (Haku).
• Voit näyttää valitun kielen selitteen koskettamalla kohtaa Legend (Selite). Selite
sisältää tietoja kunkin sanakirjan lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissymboleista.
Tietoja Garmin TourGuidesta™
Garmin TourGuiden avulla nüvilla voidaan toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä
matkaoppaita. Ne saattavat esimerkiksi sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella
olevista historiallisista paikoista. GPS-signaalit käynnistävät äänitiedot matkan aikana.
Jos olet ladannut nüviin TourGuide-tiedostoja, kosketa valikkosivulla kohtia Where to
(Mihin) >
Extras (Lisäominaisuudet) > Custom POIs (Mukautetut kohdepisteet).
nüvi 610/660/670 -käyttöopas55
Liite
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista
Nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. Nüvi ei
ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Vaihtoehtoisesti voit sulkea GPS-toiminnon sulkemalla antennin ja käyttää laitetta sisätiloissa.
Ku nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja, signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat
punaisiksi tai katoavat kokonaan
. Voit tarkastella GPS-tietoja koskettamalla signaalin
voimakkuuspalkkeja valikkosivun vasemmassa yläkulmassa. Voit palata valikkosivulle
koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
Nopeus
GPS-tila
Matkan
suunta
Korkeus
Taivasnäkymä
Satelliittisignaalin
voimakkuuspalkit
Nykyinen sijainti
Taivasnäkymä näyttää satelliitit, joiden signaalia laite vastaanottaa. Satelliittisignaalien
voimakkuuspalkit osoittavat vastaanotettavien signaalien voimakkuuden.
Lisätietoja GPS-toiminnosta on Garminin Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
56
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Nüvin kiinnittäminen kojelautaan
Voit kiinnittää nüvin kojelautaan laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä.
Tärkeää: Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.
Kiinnityslevyn asentaminen:
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan
kohta, johon
aiot kiinnittää levyn.
2. Irrota tarrakiinnityksen suojus
levyn taustapuolelta
ja kiinnitä levy kojelautaan.
3. Aseta imukuppikiinnitys levyn
päälle.
4. Kiinnitä imukuppikiinnitys levyyn
kääntämällä imukupin vipu
alaspäin.
Imukuppikiinnitys
Imukupin
vipu
Levy
Nüvin ja kiinnityksen irrottaminen
1.
2.
3.
4.
Irrota nüvi painamalla telakan alaosassa olevaa kielekettä ylöspäin.
Nosta nüvi pois kiinnityksestä.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua itseäsi kohti.
Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Telakan irrottaminen kiinnityksestä
Irrota telakka kiinnitysvarresta kääntämällä telakka sivulle päin. Telakka irtoaa pallokannasta.
Voit asettaa telakan takaisin paikalleen napsauttamalla sen pallokantaan.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas57
Liite
Nüvin huoltaminen
Nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka voivat vahingoittua kovista iskuista tai kovasta
tärinästä. Vältä nüvin pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
Nüvin puhdistaminen
Nüvi on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Se ei tarvitse muuta huoltoa kuin
puhdistamista. Puhdista nüvin kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi
kosketusnäyttö varovasti.
Nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa (kuten tuulilasilla), koska
laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi saattaa aiheuttaa nüvin toimintahäiriön.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää myös kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä
koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä käytä kosketusnäyttöä terävällä esineellä, koska
näyttö saattaa vahingoittua.
• Säilytä nüvia nahkaisessa kuljetuslaukussa.
58
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla nüvin ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä poissa
näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Käytä Garmin Lock™ -ominaisuutta.
Sulakkeen vaihtaminen
Ajoneuvosovittimen kärjessä on AGC/3AG 2 ampeerin kestävä 1500 mA:n sulake. Sulake on
vaihdettava ajoittain. Irrota musta, pyöreä kärkiosa ja vaihda sulake.
Avaa
Akun tiedot
Nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Lisätietoja nüvin hävittämisestä saat
paikallisilta jäteviranomaisilta.
Akun vihjeet
• Nüvin akun varauksen pitäisi kestää käytön mukaan 3 - 7 tuntia.
• Voit pidentää akun käyttöikää vähentämällä taustavalon aikakatkaisuarvoa. Voit
muuttaa asetusta koskettamalla valikkosivulla kohtaa Settings (Asetukset) >
Display (Näyttö) > Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaisu).
• Sulje antenni, kun et tarvitse GPS-signaalien vastaanottoa.
• Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen tai säilytä sitä pitkiä aikoja erittäin
kuumissa paikoissa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas59
Liite
Akun varaustila
Valikkosivun oikeassa yläkulmassa oleva akkukuvake osoittaa sisäisen akun tilan. Akun
varaustila ei välttämättä näy aina oikein. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun
aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen keskeytyksittä. Irrota nüvi vasta, kun se on täysin
latautunut.
Akku latautuu tai on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen
Akku täynnä
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos, pois korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyviltä.
Akun varaustila ei näy oikein.
Anna nüvin varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku
sitten kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi näyttö. Kosketa valikkosivun painikkeita
Settings (Asetukset) > Display (Näyttö). Kosketa
Recalibrate (Kalibroi uudelleen)
-painiketta ja seuraa näytön ohjeita.
Puhelin ei muodosta yhteyttä
nüviin.
Varmista, että Bluetooth-kentän asetus on Enabled
(Käytössä).
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin
on alle 10 metrin päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
60
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Mistä tiedän, että nüvi on
USB-massatallennustilassa?
Tietokone ei havaitse nüvia.
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, nüvin
näytössä on tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake.
Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy uusi
siirrettävä levy.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen. Nüvi siirtyy
automaattisesti USB-massatallennustilaan.
Nüvi ei toimi Windows® 95-, Windows 98- tai Windows
Me -käyttöjärjestelmässä.
Kokeile edellä mainittua ratkaisua.
Asemaluettelossa ei näy nüvinimistä levyä.
Saan virheilmoituksen Laitetta
ei ole poistettu turvallisesti,
kun irrotan USB-kaapelin.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia. Yhdistä
asemien tunnuskirjaimet seuraavan sivun ohjeiden
avulla.
Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla
ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja sen
jälkeen Pysäytä. Valitse nüvi-asemat ja sen jälkeen
OK. Irrota nüvi tietokoneesta.
61
Liite
Miten voin nimetä nüvi-asemia
uudelleen?
1. Avaa Oma tietokone.
2. Valitse uudelleen nimettävä asema.
3. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Nimeä uudelleen.
4. Kirjoita uusi nimi. Paina Return-näppäintä.
Miten yhdistän nüvi-asemia
Windowsissa?
1. Katkaise nüvin virta.
2. Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen. Nüvin
virta kytkeytyy automaattisesti.
3. Valitse tietokoneessa Käynnistä > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Valvontatyökalut >
Tietokoneen hallinta > Tallennus >
Levynhallinta.
4. Valitse siirrettävää nüvi-levyasemaa (sisäinen
muisti tai SD-korttiasema). Napsauta asemaa
hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta
aseman kirjain ja polku.
5. Valitse Vaihda, valitse asemakirjain avattavasta
luettelosta ja valitse OK.
62
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi -sarjan tuote on direktiivin 1999/5/
EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Voit tarkastella
vaatimustenmukaisuusvakuutusta kokonaisuudessaan Garmin-tuotteen Web-sivustossa
osoitteessa. Valitse Manuals ja valitse sitten Declaration of Conformity.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
nüvi-NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ SITOO KÄYTTÄJÄN SEURAAVIIN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajoitetun lisenssin käyttää järjestelmässä olevaa ohjelmistoa
(“ohjelmisto”) suoritettavassa muodossa laitteen normaalissa käytössä. Ohjelmiston omistus,
omistusoikeudet ja tekijänoikeudet pysyvät Garminilla.
Myönnät, että Garmin omistaa ohjelmiston ja että ohjelmisto on Yhdysvaltojen
tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten alainen. Myönnät myös, että
ohjelmiston rakenne, organisaatio ja koodi ovat Garminin arvokkaita kauppasalaisuuksia ja
että ohjelmiston lähdekoodi on Garminin arvokas kauppasalaisuus. Suostut siihen, ettet käännä
takaisin, pura, muuta, pura ohjelmakoodia tai muunna ohjelmistokieltä tai sen osaa ihmisten
luettavissa olevaan muotoon tai laadi ohjelmistoon perustuvia johdannaisteoksia. Lupaat olla
viemättä ohjelmaa mihinkään maahan, jonka vientilait ovat ristiriidassa Yhdysvaltain lakien
kanssa.
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
63
Liite
Tärkeä juridinen ilmoitus FM-radiolähettimestä
Jos nüvi-tuote sisältää FM-radiolähettimen, lue seuraava ilmoitus. Tarkista tuotteen
pakkauksesta tai osoitteesta www.garmin.com, sisältääkö nüvi-malli FM-radiolähettimen.
nüvi FM -radiolähettimen käyttäminen Euroopassa
FM-radiolähettimien käyttäminen on kiellettyä joissakin Euroopan maissa tiettyjen
radiotaajuusrajoitusten vuoksi. Tarkista FM-radiolähettimen laillisuus paikallisten säädösten
mukaan kaikissa Euroopan maissa, joissa aiot käyttää laitetta. Käyttäjä hyväksyy täyden
vastuun kaikkien paikallisten lakien ja säädösten noudattamisesta. Garmin ei ole vastuussa,
jos käyttäjä ei noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.
com/fm-notice.
nüvi FM -radiolähettimen käyttäminen Yhdysvalloissa
Vaikka FM-radiolähettimien käyttäminen on laillista Yhdysvalloissa, FM-radiolähettimien
enimmäisteho on alempi Yhdysvalloissa kuin niissä Euroopan maissa, joissa FMradiolähettimet ovat sallittuja. Euroopassa myytävät nüvi-mallit sisältävät suuritehoisemman
eurooppalaisen FM-radiolähettimen, joka ei ole laillinen Yhdysvalloissa. Käyttäjä hyväksyy
täyden vastuun kaikkien paikallisten lakien ja säädösten noudattamisesta. Poista FMradiolähetin käytöstä, ennen kuin käytät eurooppalaista nüvi-mallia Yhdysvalloissa.
64
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Koko: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm)
Paino: 190 g
Näyttö: lävistäjä 10,2 cm tuumaa, 480
x 272 kuvapistettä; WQVGA TFT vaakanäyttö, jossa on valkoinen taustavalo ja
kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis tai IPXO
Lämpötila: 0 - 60 °C)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava SD-kortti. Tallennetut
tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
Virran tuloliitäntä: 12/24 VDC
Käyttö: enintään 10 W
Akun varauksen kesto: 3 - 7 tuntia käytön
mukaan
Täydelliset tekniset tiedot ovat Garminin
Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/products.
GPS-suorituskyky
Vastaanotin: herkkä SiRF Star III -GPSvastaanotin
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan,
ja taivas on kirkas
Päivitystahti: 1/s, jatkuva
GPS-tarkkuus:
Sijainti: < 10 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
GPS (WAAS) -tarkkuus:
Sijainti: < 5 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
Akun tyyppi: litiumioniakku, ei
vaihdettavissa
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
65
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 43
äänen siirtäminen puhelimeen 27
äänet 42
äänet, ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä 42
ääni, siirtäminen puhelimeen 27
äänikehotukset 45
äänikirjat 18
siirtäminen 20
äänikirjojen lataaminen 19
äänikirjojen toistaminen 18
äänilähde 35
äänivalinta 28
ääniversio 42
about (tietoja) -painike 42
AC-laturi 1
ajoneuvon tyyppi 45
akku
käyttöikä 65
tiedot 59
tila 6
tyyppi 65
varaustila 60
asemat 38
asetukset, Bluetooth 25
asetusten palauttaminen 41
66
AudibleManager 19
automaattisäätö 35
avauskoodi 1
GPS 6, 59
tarkkuus 65
tiedot 56
B
H
Bluetooth 24
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä 25
Bluetooth-asetukset 46
Bluetoothin ottaminen käyttöön 25
Bluetoothin poistaminen
käytöstä 25
D
diaesitys 21
E
EGNOS 42
Extras (Lisäominaisuudet) 51,
52, 55
F
Favorites (Suosikit) 14
FM-radiolähetin 35
FM-stereo 35
FM Traffic Receiver 15, 28,
31–34
G
Garmin Lock 5, 59
Garmin Travel Guide™ 52
geokätkentä 10
hakuajat 65
hälytykset 48
hälytykset, turvakamera 50
handsfree 24
haun laajentaminen 12
I
ilmoitusääni 45
J
järjestelmän asetukset 42
K
kaapeli, USB 1
kaksikieliset sanakirjat 55
kaksikieliset vihjeet 55
kaksiulotteinen 41
kalibrointi uudelleen 44
kanava, ääni 35
kartan paikkojen tarkasteleminen 12
kartan selaaminen 11, 51, 52,
55
kartta 12
karttojen päivittäminen 49
mukauttaminen 41
näyttäminen 41
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Hakemisto
ohjelmistoversio 41
päivitykset vi
rajat 41
selaaminen 11
sivu 7
tietopainike 41
zoomaaminen 11
käynnistyskuva 44
käyttäjätiedot, poistaminen 4
keltainen paperi 1
kesäaika 43
kiertotie, lisääminen 13
kiinnityslevy 57
kirjan lataaminen 20
kirkkaus, näyttö 4
kolmiulotteinen 41
koordinaatit 10
koputus 27
kosketusnäyttö
asetukset 44
kalibroiminen uudelleen 44
puhdistaminen 58
koti, soittaminen 28
koulualuetietokanta 51
kuljetuslaukku 1
kuulokeliitäntä 65
kuvaotos 44
kuvat 21
L
lähde, ääni 35
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
läheisyyspisteet 48
laitteen lisääminen 25
laitteen tunnus 42
lämpötila-alue 65
Language Guide 53, 54, 55
laskin 23
levy, kojelauta 1, 57
liikenne 31
symbolit 33
tapahtumat 32
välttäminen 33, 45
liikennetilauksen ostaminen 34
liikenteen välttäminen 33, 45
liitännät, Bluetooth 46
lisäkarttojen lataaminen 49
lisävarusteet 52
litiumioniakku 65
litiumioniakku, jota ei voi
vaihtaa 65
lukitus, näyttö 4
M
M4A/M4P 17
maailman kello 22
määränpään löytäminen 9
Macintosh 39
MapSource 49
matkan tiedot -sivu 7
mitat 23
mitat metreinä 43
mittayksiköt 43
MP3-tiedostojen kuunteleminen 16
MP3-tiedostot 16, 17
mukautetut kohdepisteet
(POI) 51
myGarmin vi
N
näppäimistö 11
näppäinäänet 26, 42
navigoinnin pysäyttäminen 13
navigointiasetukset 45
näytä kartta 12
näytön kalibroiminen 44
näytön lukitus 4
näyttö 65
näyttönäppäimistö 11
nollaaminen
maksiminopeus 7
matkan tiedot 7
oma nüvi 4
numeron valitseminen 25
nuvi-asemat 38, 39
nüvin huoltaminen 58
nüvin kiinnittäminen kojelautaan 57
nüvin mukauttaminen 41
järjestelmän asetukset 42
kartta 41
navigointi 45
nüvin puhdistaminen 58
67
Hakemisto
nüvin rekisteröiminen 49
nüvin säilyttäminen 58
nüvin suojaaminen 58
nüvin yhteyden katkaiseminen 39, 61
nüvi ja pariliitos 24
nykyinen sijainti, tallentaminen 14
O
Ohje 16
ohjelmiston päivittäminen 49
ohjelmistoversio 42
P
paikan nimen kirjoittaminen 11
paikkojen etsiminen
kohde kartassa 11
nimellä 9
postinumeron mukaan 10
risteys 10
toisen paikan lähellä 12
päivitystahti 65
pakkauksen sisältö 1
pika-asetukset 4
PIN
Garmin Lock 5
pohjoinen ylös 41
poistaminen
käyttäjätiedot 4
merkki 11
68
nüvi ja kiinnitys 57
tallennetut sijainnit 15
telakka 57
tiedostot nüvista 40
POI (kohdepiste) 51
postinumero 10
puhelimen poistaminen luettelosta 30
puhelinmuistio 27
puhelinnumero, koti 28
puhelun lopettaminen 25
puhelun vastaanottaminen 26
R
reitin seuraaminen 9
reitti, seuraaminen 9
reittiasetukset 45
reitti ylös 41
rekisteröi nüvi vi
S
säätö, automaattinen 35
Safe Mode -tila 42
salasana, pariliitos 25
sanat ja ilmaukset, kääntäminen 54
sanojen ja ilmausten kääntäminen 54
satelliittisignaalit 6, 56
SaversGuide 53
SD-kortti 38, 65
levyasema 38, 39
selite, kaksikielinen sanakirja 55
seuraava käännös -sivu 8
siirtyminen
koputukseen 27
puhelusta toiseen 27
sijainnin asettaminen 11
simulointitila 42
sisältö, tuotteen pakkaus 1
soittaminen 25–28
stereo, FM 35
sulake, vaihtaminen 59
T
tallennettujen sijaintien (my
locations - omat sijainnit)
muokkaaminen 15
tallennetut sijainnit
muokkaaminen 15
poistaminen 15
taustavalon aikakatkaisu 44
tekniset tiedot 65
tekstin kieli 43
tiedostojen siirtäminen 39
tiedostot
hallinta 37
poistaminen 40
siirtäminen 39
tuetut tyypit 40
tiedot, tekniset 65
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
Hakemisto
tietojen tallentaminen 65
tietokoneliitäntä 38
tietyyppien välttäminen 45
tila, puhelin 29
TourGuide 48, 55
tiedostojen toistaminen 55
Travel Guide 52
Travel Kit 16–23
tuetut tiedostotyypit 37
tuleva puhelu 27
tulosluettelon rajaaminen
nimen kirjoittaminen 11
turvakamerat vi, 50
turvakameratietojen tilaaminen vi
U
USB-kaapeli 1
USB-kaapelin liittäminen 38
USB-massatallennustila 44
USB:n pysäyttäminen 39
valuuttamuunnokset 22
värimuoto 44
varkaudenesto 5, 59
varkauksien välttäminen 59
vastaaja 26
vastaaminen puheluun 27
vianmääritys 60
vihreät palkit 6
virrantulo 65
W
WAAS 42–48, 65
WebUpdater 49
Y
yhteyden poistaminen 30, 46
Z
zoomaaminen 11
V
vaatimustenmukaisuusvakuutus 63
valikkosivu 6
valinnaiset lisävarusteet 52
valinnaisten karttojen
avaaminen vi
valuutta 22
nüvi 610/660/670 -käyttöopas
69
Tämä suomenkielinen versio nüvi 610/660/670-navigointijärjestelmän
englanninkielisestä käyttöoppaasta (Garmin osanro 190-00773-00, versio
A) on tarkoitettu lisäavuksi järjestelmän käytössä. Tarvittaessa lisätietoja
c510,-navigointijärjestelmän toiminnasta ja käytöstä saa viimeisimmästä
englanninkielisen käyttöoppaan versiosta.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00773-37 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising