Garmin | nuvi 610 | Operating instructions | Garmin nuvi 610 Betjeningsvejledning

Garmin nuvi 610 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
nüvi 610/660/670
®
© 2006 Garmin Ltd. eller vores datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. 9 13/397 8200
eller 800/800 1020
Fax 913/397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870,8501241 (uden for Storbritannien)
eller 0808 2380000 (kun Storbritannien)
Fax +44 0870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning
af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi
af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer
til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om
aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og Garmin
TourGuide™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
0191
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på
licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et
registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. SiRF®, SiRFstar® og SiRF-logoet er registrerede varemærker,
og SiRFstarIII™ og SiRF Powered™ er varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. Audible.com® og AudibleReady®
er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Dictionary © Oxford University Press og Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press og Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002.
December 2006
Delnummer 190-00773-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Forord
Forord
Tak for dit køb af Garmin® nüvi®. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger
om produkterne nüvi 610, nüvi 660 og nüvi 670s.
Betjeningsvejledningsregler
Brug din finger til at trykke på et element på skærmen, når du får besked på at
“trykke” på noget.
Små pile (>) kommer til syne i teksten. De indikerer, at du skal trykke på en række
elementer på nüvis skærm. Hvis du eksempelvis ser “tryk på Where to (Hvortil) >
Favorites (Foretrukne)”, skal du trykke på knappen Where to (Hvortil) og derefter
Favorites (Foretrukne).
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA kan
du kontakte Garmin Product Support på telefon: 913/397.8200 eller 800/800.1020,
mandag–fredag, kl. 08:00–17:00, eller gå ind på adressen www.garmin.com/support
og klikke på Product Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241
(udenfor Storbritannien) eller på 0808 2380000 (kun Storbritannien).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
iii
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Forord...........................................................iii
Betjeningsvejledningsregler....................................iii
Kontakt Garmin.......................................................iii
myGarmin™............................................................vi
Tip og genveje.........................................................vi
Sådan kommer du i gang.............................1
Hvad er der i æsken?.............................................. 1
Montering i forrude.................................................. 2
Basisbetjening..............................................3
Sådan tænder og slukker du din nüvi...................... 3
Opladning af din nüvi............................................... 3
Sådan finder du satellitter........................................ 3
Ændring af Lydstyrke, Lysstyrke ogSkærmlås........ 4
Nulstilling af din nüvi................................................ 4
Nulstilling Brugeroplysninger................................... 4
Sådan bruger du tyverisikringsanordningen............ 5
Hovedsider....................................................6
Forstå menusiden.................................................... 6
Forstå kortsiden . .................................................... 7
Forstå siden Rejseoplysninger................................ 7
Forstå siden Turns Preview (Vis sving)................... 8
Forstå siden Next Turn (Næste sving)..................... 8
Where to (Hvortil) ........................................9
Sådan finder du din destination............................... 9
Sådan finder du en adresse.................................. 10
Sådan finder du et sted vha. koordinater.............. 10
Sådan finder du et sted ved at stave navnet ........ 11
iv
Sådan finder du et sted vha. kortet....................... 11
Sådan udvider du søgningen................................ 12
Sådan tilføjer du et stop på din rute...................... 13
Sådan tilføjer du en omvej i din rute...................... 13
Sådan afbryder du din rute.................................... 13
Favorites (Foretrukne)...............................14
Forstå foretrukne................................................... 14
Sådan gemmer du steder, du finder...................... 14
Sådan finder du gemte steder............................... 14
Sådan gemmer du din aktuelle placering.............. 14
Sådan angiver du din hjem adresse...................... 14
Sådan redigerer du gemte steder.......................... 15
Travel Kit (Rejsesæt)..................................16
Sådan lytter du til MP3-filer................................... 16
Sådan afspiller du Audible-bøger.......................... 18
Sådan viser du billeder . ....................................... 21
Sådan bruger du Verdensur ................................. 22
Sådan omregner du valuta ................................... 22
Sådan omregner du mål . ..................................... 23
Sådan bruger du lommeregneren ........................ 23
Sådan bruger du Bluetooth®-teknologi....24
Sådan ringer du til et nummer............................... 25
Sådan ringer du til et sted..................................... 26
Sådan modtager du et opkald............................... 26
Sådan bruger du Call Waiting (Ventende opkald) 27
Sådan overfører du lyd til din telefon..................... 27
Sådan bruger du Phone Book (Telefonbogen)...... 27
Sådan bruger du Call History (Opkaldshistorik) ... 28
Sådan bruger du Calling (Opkald) Home (Hjem).. 28
Sådan bruger du stemmeopkald........................... 28
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Indholdsfortegnelse
Sådan bruger du Status........................................ 29
Sådan bruger du Tekstmeddelelser....................... 29
Sådan opgiver du en forbindelse........................... 30
Sådan fjerner du en telefon fra listen.................... 30
Sådan bruger du FM-trafik.........................31
LED-blinklys.......................................................... 32
Sådan får du vist trafikbegivenheder..................... 32
Sådan undgår du trafik.......................................... 33
Sådan køber du et ekstra trafikabonnement......... 34
Sådan bruger du FM-senderen..................35
Sådan lytter du til din nüvi på en FM-radio............ 35
Sådan skifter du mellem din nüvi og FM-stereo.... 35
Tip til FM-sender.................................................... 36
Sådan håndterer du filer på din nüvi........37
Understøttede filtyper............................................ 37
Sådan indlæser du elementer på din nüvi............. 38
Oplysninger om din nüvi-drev................................ 40
Sådan sletter du filer fra din nüvi........................... 40
Sådan tilpasser du din nüvi.......................41
Sådan genopretter du indstillinger......................... 41
Sådan ændrer du kortindstillinger......................... 41
Sådan ændrer du systemindstillingerne................ 42
Sådan ændrer du lokalitetsindstillingerne............. 43
Sådan ændrer du displayindstillingerne................ 44
Sådan ændrer du Navigation Settings
(Navigationsindstillingerne)................................ 45
Sådan ændrer du Bluetooth Settings
(Indstillinger)....................................................... 46
Sådan ændrer du trafikindstillingerne.................... 47
Sådan ændrer du Proximity Points Settings
(Nærhedspunktindstillingerne)........................... 48
Appendiks...................................................49
Opdatering af nüvi-softwaren................................ 49
Sådan køber og indlæser du yderligere kortdata 49
Sådan bruger du sikkerhedskameraer.................. 50
Brugerdefinerede POI’er (Ponts Of Interest)......... 51
Valgfrit tilbehør....................................................... 52
Om GPS-satellitsignaler........................................ 56
Sådan monterer du din nüvi på dit
instrumentbræt................................................... 57
Sådan fjerner du din nüvi og holderen.................. 57
Sådan fjerner du holderen fra monteringen........... 57
Sådan plejer du din nüvi . ..................................... 58
Batterioplysninger . ............................................... 59
Fejlfinding.............................................................. 60
Overensstemmelseserklæring............................... 63
Softwarelicensaftale.............................................. 63
Specifikationer....................................................... 65
Indeks..........................................................66
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
myGarmin,
Tip og genveje
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garminprodukter. Fra webstedet myGarmin kan du gøre følgende:
• Registrere din Garmin-enhed.
• Abonnere på onlinetjenester til sikkerhedskameraoplysninger (se side 50).
• Oplåse valgfri kort.
Besøg myGarmin ofte for at få nye Garmin-produkttjenester.
Tip og genveje
• Hvis du vil vende tilbage til menusiden, skal du trykke på knappen Back
(Tilbage) og holde den nede.
og
for at få vist flere valg. Tryk på den, og hold den nede for
• Tryk på
at rulle hurtigere.
• Hvis du vil læse mere om nüvis Bluetooth®-teknologi eller rejsesæt, skal du
trykke på Accessories (Tilbehør) på det aktuelle skærmbillede.
• Hvis du vil spare på batteriet, kan du folde GPS-antenne ned, når du ikke har
brug for at bruge din nüvi til navigation. Hvis antennen er lukket, slukkes GPSmodtageren.
• Hvis du vil justere lydstyrken eller skærmens lysstyrke, skal du trykke hurtigt på
tænd/sluk-knappen. Du kan også trykke på
på menusiden.
• Hvis du vil justere lysstyrke eller lydstyrke, skal du trykke på eller .
•Hvis du vil forhindre utilsigtet betjening, skal du trykke på Lock (Lås).
Hvis du vil lukke op, skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
• Hvis du vil skifte lydoutput mellem din nüvi og en FM-radio (hvor det er muligt),
skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen to gange.
vi
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Hvad er der i æsken?
•
•
•
•
•
•
•
•
Din nüvi-enhed
Sugekopmontering til montering af din nüvi i forruden.
Bæretaske til beskyttelse af din nüvi mod ridser og utilsigtet betjening.
12/24-V-adapter til at få strøm i dit køretøj, trafikmodtager.
AC-oplader (nüvi 660 og nüvi 670) til strøm fra en stikkontakt.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til din computer.
Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet.
Gult papir som indeholder enhedens serienummer, registreringsnummer til
registrering på Garmins websted og oplåsningskode til senere brug.
• Lynguide, så du kan komme hurtigt i gang.
• Betjeningsvejledning (på cd-rom), hvis du ønsker yderligere produktoplysninger.
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap
SD-kortstik
USB-stik
Mikrofon
Sugekop
Hovedtelefonstik
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Montering i forrude
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge sugekopper
i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få yderligere oplysninger.
Se side 57, hvis du i stedet vil montere din nüvi på instrumentbrættet.
Sådan monterer du din nüvi vha. sugekoppen:
1. Sæt strømkablet i bunden af holderen. Sæt den modsatte ende af kablet i
køretøjets 12/24 V-stik.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. Placer
sugekoppen i forruden.
3. Skub armen tilbage mod forruden.
4. Fold GPS-antennen ud. Placer bunden af din nüvi i holderen.
5. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
6. Hvis du bruger en trafikmodtager i Europa, skal du fastgøre trafikantennen og
sugekopperne til forruden.
➋
➌
➊
➎
Forrude
Mikrofonstik
➍
Hvis du vil fjerne din nüvi fra holderen, skal du trykke den lille knap på bunden af
holderen opad og skubbe den øverste del af din nüvi fremad.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Basisbetjening
Sådan tænder og slukker du din nüvi
Tryk på
Power (tænd/sluk-knappen) øverst på din nüvi.
Opladning af din nüvi
Når du vil oplade din nüvi, kan du bruge én af følgende metoder:
● Slut din nüvi til sugekopholderen og
12/24 V-biladapteren.
● Slut USB-kablet til din nüvi og din computer.
● Slut AC-adapteren til nüvi og en stikkontakt (nüvi 660 og nüvi 670).
Sådan finder du satellitter
Før din nüvi kan finde din aktuelle position og navigere, skal du gøre følgende:
1. Kør til et åbent udendørsområde væk fra høje bygninger
og træer.
2. Fold GPS-antennen på bagsiden af din nüvi ud, så den
er parallel med jorden.
3. Tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter.
GPS-antenne op
Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har (parallel med jorden)
din nüvi indfanget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.
Luk GPS-antennen, hvis du vil bruge din nüvi indendørs.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Ændring af Lydstyrke, Lysstyrke ogSkærmlås
1. Tryk og slip hurtigt
tænd/sluk-knappen, eller tryk på
på menusiden.
2. Tryk
eller
for at indstillelydstyrken og lysstyrken. Hvis du vil undgå
utilsigtet betjening, skal du trykke på Lås. Hvis du vil låse skærmen op, skal du
trykke på tænd/sluk-knappen og slippe den.
Nulstilling af din nüvi
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke din nüvi og tænde
den igen.
Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
Fjern din nüvi fra den eksterne strømkilde.
Fold GPS-antennen ud.
Tryk på knappen Reset.
Slut din nüvi til en strømkilde. Din nüvi
bør derefter tændes igen og fungere
normalt.
➋
➌
Nulstilling Brugeroplysninger
Advarsel: Denne procedure sletter alle de oplysninger, som du har tilføjet.
1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for din
nüvi. Tryk med fingeren indtil pop-up-vinduet kommer til syne.
2. Tryk på Yes (Ja). Alle fabriksindstillinger gendannes. Foretrukne og
lydbogmærker slettes også.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan bruger du tyverisikringsanordningen
Garmin Lock™ er en tyverisikringsanordning. Du kan vælge en firecifret PIN-kode
(personligt identifikationsnummer) og et sikkerhedssted: Hver gang, din nüvi tages
i brug, skal du således indtaste din PIN-kode eller søge hen til sikkerhedsstedet.
Vælg et hvilket som helst sted i eksempelvis dit hjem eller på dit arbejde som
sikkerhedssted. Noter din PIN-kode, og opbevar den et sikkert sted. Du kan tage til dit
sikkerhedssted, hvis du glemmer din PIN-kode.
Hvis du vil forhindre tyveri af din nüvi, kan du sætte Garmin Lock™-klistermærket på
indersiden af et vindue i køretøjet og gøre følgende:
1. Fold GPS-antennen ud.
Settings (Indstillinger) > System.
Tryk på knappen ved siden af Garmin Lock. Tryk på OK.
Indtast en firecifret PIN-kode. Tryk på Yes (Ja) for at acceptere PIN-koden.
Tryk på OK. Kør ud til sikkerhedsstedet, og tryk på Set (Indstil).
Hver gang, du tænder din nüvi, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode eller
køre til sikkerhedsstedet (med antennen foldet ud).
2. På menusiden skal du trykke på
3.
4.
5.
6.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi
indsendes til Garmin for at blive låst op.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hovedsider
Hovedsider
Forstå menusiden
Batteristatus
Signalstatus for
GPS-satellit
Indstillinger
Lynindstillinger
Telefon
Siden Menu
Trafik
• GPS -satellitsignaler - repræsenterer de satellitsignaler, som modtages af din nüvi.
Hvis du får vist grønne søjler, er signalet stærkt.
• Batteristatus - repræsenterer status for batteriopladningen. Lynsymbolet angiver,
at din nüvi oplader.
• Settings (Indstillinger) - åbner indstillingerne for din nüvi.
• Quick settings (Lynindstillinger) - åbner indstillingerne for lydstyrke, lysstyrke og
skærmlås.
• Phone (Telefon) - vises, når du parrer din nüvi med en telefon. Åbner
telefonfunktioner.
• Traffic (Trafik) - vises, når du tilslutter en FM-trafikmodtager. Åbner listen over
trafikbegivenheder.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hovedsider
Forstå kortsiden
På menusiden skal du trykke på
View Map (Kortvisning) for at åbne kortsiden.
Køretøjsikonet viser din aktuelle placering.
Tryk for at zoome ud.
Tryk for at få vist
svingene i ruten.
Følg den lilla linje.
Tryk for at zoome ind.
Tryk for at gå til
menusiden.
Tryk for at åbne
triptællersiden.
Tryk for at åbne
medieafspilleren.
Kortside under rutenavigation
Tryk for at åbne siden
med næste sving.
Forstå siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver nyttige oplysninger
om rejsen. Hvis du vil have vist siden Rejseoplysninger, skal du trykke på Speed
(Hastighed) eller Arrival (Ankomst) på kortsiden.
Aktuel
kørselsretning
Afstand til din
endelige destination
Siden Rejseoplysninger
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
Vælg Reset Trip (Nulstil rejse) for at nulstille siden Rejseoplysninger, før du
påbegynder en rejse. Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi være tændt, så den
nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen. Vælg Reset Max (Nulstil
maks.) for at nulstille den maksimale hastighed.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hovedsider
Forstå siden Turns Preview (Vis sving)
Tryk på det grønne tekstpanel øverst på kortsiden for at åbne siden Turns Preview
(Vis sving). Siden viser alle svingene i ruten og afstanden mellem svingene. Tryk på
et sving i listen for at få vist siden med næste sving for svinget. Tryk på Show Map
(Kortvisning) for at få vist hele ruten på kortet.
Svingets
retning
Afstand til
svinget
Siden Preview Page (Vis sving)
Forstå siden Next Turn (Næste sving)
Siden Next Turn (Næste sving) viser det næste sving på kortet og afstanden og den tid,
der er tilbage, inden du når frem til svinget. Hvis du vil have vist det næste sving på
kortet, skal du trykke på Turn In (Drej om) på kortsiden, eller trykke på et sving fra
siden Current Route (Aktuel rute).
Tryk på
eller
for at få vist andre sving på ruten. Når du er færdig med
siden Next Turn (Næste sving), skal du trykke på Back (Tilbage).
Næste sving
Afstand til svinget
Omtrentlig tid til svinget
Siden Turn Page (Næste sving)
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hvortil
Where to (Hvortil)
Sådan finder du din destination
Fold din nüvis antenne ud for at modtage satellitsignaler. Brug herefter Garmins nüvi
til at finde din destination og køre til den.
1.
2.
3.
4.
På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil).
Vælg en kategori. (Tryk på pilene for at se flere kategorier.)
Vælg en destination. (Tryk på pilene for at se flere steder.)
Tryk på Go (Kør til).
Sådan følger du ruten
Følg ruten til din destination ved hjælp af kortsiden. Efterhånden som du rejser,
fører din nüvi dig til din destination med stemmemeddelelser, pile på kortet og
retningsangivelser øverst på kortsiden. Hvis du forlader den oprindelige rute,
genberegner din nüvi ruten og giver dig nye ruteinstruktioner.
•
•
•
•
Køretøjsikonet viser din placering.
Din rute er markeret med en lilla linje.
Følg pilene i takt med, at du drejer.
Et ternet flag markerer din destination.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hvortil
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Where to (Hvortil) >
Address (Adresse).
2. Vælg et land (om nødvendigt), delstat og by. Hvis du ikke er sikker på byen,
skal du vælge Search All (Søg i alle).
3. Indtast husnummeret, og tryk på Done (Udført).
4. Indtast gadenavnet, indtil der vises en liste med gadenavne.
5. Vælg gaden. Hvis du finder flere adresser, der passer, skal du vælge den,
du ønsker.
6. Tryk på Go (Kør til).
Tip: Du kan søge efter et postnummer. Indtast postnummeret i stedet for bynavnet.
(Ikke alle kortdata har mulighed for søgning efter et postnummer.)
BEMÆRK: At finde et vejkryds foregår næsten på samme måde som at finde en
adresse. Tryk på Intersection (Vejkryds), og indtast de to gadenavne.
Sådan finder du et sted vha. koordinater
Du kan finde et sted ved at indtaste dets koordinater. Det kan være praktisk, hvis du
kan lide geocaching.
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) >
Coordinates
(Koordinater).
2. Indtast koordinaterne på din destination, og tryk på Next (Næste).
3. Tryk på Go (Kør til).
10
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hvortil
Sådan finder du et sted ved at stave navnet
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) >
Food, Lodging
(Restaurationer, Overnatning) >
Spell Name (Stav navn).
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver, som er indeholdt i
navnet. Tryk på
for at indtaste tal. Tryk på
for at slette det sidst
indtastede tegn. Tryk og hold
nede for at slette hele indtastningen.
3. Tryk herefter på Done (Udført).
4. Vælg det sted, du vil besøge.
5. Tryk på Go (Kør til).
Tip: Hvis du ikke finder det sted, du vil besøge, i en liste over søgeresultater, eller
hvis du ønsker at indsnævre din liste over søgeresultater, skal du trykke på Spell
(Stav) og indtaste navnet eller en del af navnet.
Sådan finder du et sted vha. kortet
Tryk på
Where to (Hvortil) >
Browse Map (Gennemse kort).
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk i det for at få vist forskellige dele af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind og ud.
• Tryk hvor som helst på kortet. En pil peger på stedet.
• Tryk på Go (Udfør) for at navigere til det valgte sted.
• Tryk på Save (Gem) for at gemme dette sted i dine Favorites (Foretrukne).
• Hvis GPS’en er slukket, skal du trykke på Set Loc. (Angiv sted) for at angive stedet.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
11
Hvortil
Sådan får du vist steder på kortet
Du kan få vist et sted, som du har fundet på kortsiden.
1. Tryk på Show Map (Kortvisning).
2. Træk i kortet, og zoom ind eller ud efter behov. Tryk på Back (Tilbage), når du
er færdig.
Sådan udvider du søgningen
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil) > Near (Nær).
2. Vælg en funktion:
Where I Am Now (Hvor er jeg nu) - søger efter steder i nærheden af din
aktuelle placering.
A Different City (En anden by) - søger efter steder i nærheden af den by, du
er ved at køre ind i.
My Current Route (Min aktuelle rute) - søger efter steder langs den rute, du
aktuelt befinder dig på.
My Destination (Min destination) - søger efter steder i nærheden af
destinationen på din aktuelle rute.
3. Tryk på OK.
Bemærk: Din nüvi søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende
placering.
12
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hvortil
Sådan tilføjer du et stop på din rute
Du kan føje én pause til din rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser til dit stop og
derefter til din endelige destination.
1.
2.
3.
4.
Under navigation skal du trykke på Where to (Hvortil) på menusiden.
Søg efter et sted, hvor du vil stoppe før den endelige destination.
Tryk på Go (Kør til).
Angiv, om du ønsker, at dette stop skal være den nye endelige destination,
eller om du ønsker at indlægge dette stop før din endelige destination.
Sådan tilføjer du en omvej i din rute
Hvis du ønsker, at din nüvi skal forsøge at beregne en ny rute for at undgå noget foran
dig, skal du gøre følgende.
1. På kortsiden skal du vælge
for at vende tilbage til menusiden.
2. Tryk på Detour (Omvej), og din nüvi opretter en ny rute, hvis det er muligt.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner
din nüvi muligvis ingen omvej.
Sådan afbryder du din rute
Hvis du ønsker at afbryde din aktuelle rute, skal du vende tilbage til menusiden og
trykke på Stop (Afbryd).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
13
Foretrukne
Favorites (Foretrukne)
Forstå foretrukne
Du kan gemme 500 af dine foretrukne steder under
Favorites (Foretrukne).
Sådan gemmer du steder, du finder
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme, skal du trykke på Save (Gem).
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favorites (Foretrukne).
Sådan finder du gemte steder
1. På menusiden skal du trykke på
(Foretrukne).
2. Vælg et sted.
3. Tryk på Go (Kør til).
Where to (Hvortil) >
Favorites
Sådan gemmer du din aktuelle placering
1. På kortsiden skal du trykke på køretøjsikonet .
2. Tryk på Save (Gem). Stedet gemmes i
Favorites (Foretrukne).
Sådan angiver du din hjem adresse
Du kan angive en hjem adresse det for sted, som du hyppigst vender tilbage til. Din
adresse for hjem er gemt under Favorites (Foretrukne).
1. På menusiden skal du trykke på
2. Vælg en funktion.
14
Where to (Hvortil) > Go Home (Tag hjem).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Foretrukne
Hvis du ønsker at ændre din hjem-adresse, efter du allerede har angivet den, skal du
følge proceduren for “Editing Saved Places” (Sådan redigerer du gemte steder).
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjem-adresse, kan du til enhver tid oprette en rute til den.
Tryk på Where to (Hvortil) > Go Home (Tag hjem).
Sådan redigerer du gemte steder
Du kan ændre navnet, symbolet eller telefonnummeret af et gemt sted.
1.
2.
3.
4.
Tryk på Where to (Hvortil) >
Favorites (Foretrukne).
Vælg det sted, du ønsker at redigere.
Tryk på Edit (Rediger).
Tryk på den relevante funktion, og foretag ændringerne.
Sådan sletter du gemte steder
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) >
(Foretrukne).
2. Vælg det sted, du ønsker at slette.
3. Tryk på Edit (Rediger) > Delete (Slet) > Yes (Ja).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Favorites
15
Rejsesæt
Travel Kit (Rejsesæt)
Rejsesættet giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når du rejser. Tryk på
Accessories (Tilbehør) for at læse mere om rejsesættet til din nüvi.
1. På menusiden skal du trykke på
2. Tryk på det element, du vil åbne.
Travel Kit (Rejsesæt).
Hvis du vil købe et rejsesættilbehør skal du gå til Garmins websted på www.garmin.
com/products. Du kan også kontakte din Garmin-forhandler, hvis du vil købe tilbehør
til din nüvi.
Sådan lytter du til MP3-filer
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
MP3 Player
(MP3-afspiller) > Browse (Gennemse).
2. Vælg en kategori.
3. Hvis du vil afspille hele kategorien fra toppen af listen, skal du trykke på Play
All (Afspil alle). Hvis du vil afspille listen fra en bestemt sang, skal du trykke
på titlen.
4. Tryk på Back (Tilbage) for at forlade MP3-siden.
Tryk på
for at justere lydstyrken.
Tap
for at gå til starten af sangen. Tryk og hold knappen nede for at spole sangen
tilbage. Tryk på
for at gå til den næste sang. Tryk og hold knappen nede for at
spole sangen frem. Tryk på
for at sætte sangen på pause. Tryk på
for at
gentage. Tryk på
for at afspille i vilkårlig rækkefølge.
16
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Hvis du vil skifte lydoutput mellem din nüvi og FM-radio (hvor det er muligt), skal du
kort trykke på tænd/sluk-knappen to gange.
Bemærk: Din nüvi afspiller kun MP3-filer. Den understøtter ikke M4A/M4P-filer.
Sådan lytter du til Din afspilningsliste
På nüvi kan du afspille en afspilningsliste, som du har oprettet i et lydprogram.
1. Opret en afspilningsliste med MP3 filer vha. din computer og et lydprogram.
Gem afspilningslisten som en M3U-fil.
BEMÆRK: Du skal muligvis redigere M3U-filen med en teksteditor, som f.eks.
Notesblok, for at fjerne stien (linket) til MP3. M3U-filen bør kun vise MP3-filerne i
din afspilningsliste og ikke deres placering. Se hjælpen til lydprogrammet for at få
instruktioner.
2. Overfør afspilningslisten og MP3-filerne til nüvi eller SD-drevet (se side 38-40).
M3U-filen skal have samme filplacering som MP3-filerne.
Travel Kit (Rejsesæt) >
MP3 Player
3. På nüvi skal du trykke på
(MP3-afspiller) > Browse (Gennemse) > Import Playlist (Importer
afspilningsliste). Alle tilgængelige afspilningslister vises.
4. Tryk på en afspilningsliste for at starte afspilning af MP3-filerne. Du kan ikke
ændre rækkefølgen på afspilningslisten fra din nüvi.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
17
Rejsesæt
Sådan afspiller du Audible-bøger
Køb hele bøger hos Audible.com på www.garmin.audible.com.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Book Player (Audible-bogafspiller).
2. Tryk på Browse (Gennemse).
3. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en bogtitel.
Tryk på
Audible
for at justere lydstyrken.
Tryk på
for at springe tilbage. Tryk på
for at springe frem. Tryk på skyderen,
og hold den nede for at flytte skyderen hurtigere.
Tryk på
for at sætte bogen på pause.
Tryk på bogens omslag for at få vist oplysninger om bogen.
Hvis du vil skifte lydoutput mellem din nüvi og FM-radio (hvor det er muligt), skal du
kort trykke på tænd/sluk-knappen to gange.
Sådan bruger du bogmærker
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du trykke på
og derefter Bookmark
(Bogmærke). Hvis du vil have vist dine bogmærker, skal du trykke på
og
derefter på et bogmærke. Tryk på Play (Afspil) for at lytte til bogen fra bogmærket.
18
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Sådan indlæser du Audible-bøger på din nüvi
Hvis du vil købe en bog skal du gå til www.garmin.audible.com og oprette en
Audible.com-konto. Når du har oprettet en konto, skal du downloade AudibleManager
til din computer. Herefter kan du købe en bog og downloade den til din nüvi.
Trin 1: Aktiver din nüvi med AudibleManager
Før du kan lytte til en bog, som du har downloadet fra Audible.com, skal du aktivere
din nüvi. Denne proces skal du kun udføre én gang.
1. Fjern din nüvi fra din computer: Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af
hardware
i systembakken. Vælg USB-lagerenhed, og klik på Stop. Vælg
din nüvis drev, og klik på OK. Fjern USB-kablet fra din nüvi.
2. På din computers skrivebord skal du dobbeltklikke på ikonet AudibleManager
for at åbne AudibleManager.
3. I vinduet Choose your device (Vælg enhed) skal du klikke på boksen ved siden
af Garmin - nüvi for at afkrydse den. Klik på Next (Næste).
4. Indtast dit Audible-brugernavn og din adgangskode. Klik på Next (Næste).
5. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af USB-kablet. Vent et øjeblik på, at
AudibleManager finder din nüvi.
6. Vælg Activate my player(s) (Aktiver mine afspillere), og klik på Next
(Næste).
7. Vent, mens AudibleManager forsøger at aktivere din nüvi. Ved fuldførelse
modtager du en meddelelse om, at processen er blevet fuldført korrekt. Klik på
Finish (Afslut).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
19
Rejsesæt
Bemærk: Hvis du ikke er i stand til at oprette forbindelse til internettet
eller har andre problemer med at aktivere din nüvi, bør du læse hjælpefilen til
AudibleManager. Vælg Accessories (Tilbehør) fra menuen, og klik herefter på
Accessories (Tilbehør).
Trin 2: Download bogen på din computer
Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede instruktioner om
download af bøger på din computer og indlæsning af dem på din nüvi.
1. Slut din nüvi til computeren.
2. På din computers skrivebord skal du dobbeltklikke på ikonet AudibleManager
for at åbne AudibleManager.
3. Klik på knappen Go to My Library Online (Gå til mit bibliotek online)
øverst på midten af vinduet. Dit Audible.com-bibliotek åbnes og viser
de bøger, du har købt.
4. Klik på Get it Now (Hent den nu) for at downloade bogen til din computer.
5. Vælg et format, og klik på Download.
Trin 3: Overfør bogen til din nüvi
Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede instruktioner om
download af bøger på din computer og indlæsning af dem på din nüvi. Du skal først
aktivere din nüvi, før du kan overføre bøger.
1. Slut din nüvi til computeren.
2. Åbn AudibleManager.
3. Vælg Internt drev eller Eksternt drev nederst i vinduet. (Isæt et SD-kort i din
nüvi, hvis du indlæser bøger på et SD-kort.)
20
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Rejsesæt
4. Vælg bogtitel. Klik på knappen Add to Garmin - nüvi (Føj til Garmin - din
nüvi)
i øverste venstre hjørne.
5. Vælg hvor meget af bogen, du vil indlæse. Du kan indlæse små portioner
ad gangen for at spare hukommelse. Klik på OK. AudibleManager overfører
bogen til din nüvi.
6. Når du er færdig, skal du dobbeltklikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware
Hardware
. Klik på Stop, og klik derefter på OK.
Sådan viser du billeder
Du kan få vist billeder, som du har gemt i din nüvi ved hjælp af Billedfremviser. Se
side 37 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på din nüvi.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Viewer (Billedfremviser).
2. Tryk på et billede for at få vist det i et større format.
Picture
Tip: Tryk på Rotate (Roter) for at rotere billedet 90°.
Sådan viser du et diasshow
Tryk på Slide Show (Diasshow) for at starte et diasshow, som viser hvert billede et
øjeblik og derefter skifter til det næste billede. Du kan zoome ind eller ud og panorere
ved at trække billedet med din finger. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe
diasshowet.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning21
Rejsesæt
Sådan bruger du Verdensur
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
World Clock
(Verdensur).
2. Hvis du vil ændre en by på listen skal du trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk på OK, når du er færdig.
4. Tryk på World Map (Verdenskort) for at få vist et kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område. Tryk på World Clock (Verdensur) for at
få vist urene igen, eller på Back (Tilbage) for at afslutte.
Sådan omregner du valuta
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Currency
Converter (Valutaomregner).
2. Tryk på en valutaknap for et ændre valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på OK.
4. Tryk på den tomme firkant under den valutakurs, du ønsker at omregne.
5. Indtast nummeret. Tryk på Done (Udført).
6. Tryk på Clear (Ryd) for at omregne en anden værdi.
Sådan opdaterer du omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Converter (Valutaomregner).
2. Tryk på Update (Opdater).
3. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
22
Currency
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Rejsesæt
4. Tryk på
for at slette den aktuelle kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på Done
(Udført).
5. Tryk på Save (Gem) for at afslutte.
Tip: Tryk på Restore (Gendan), hvis du vil bruge den oprindelige omregningskurs.
Tip: Tryk på og hold
nede, hvis du vil slette hele indtastningen.
Sådan omregner du mål
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Measurement Converter (Målomregner).
2. Vælg en type af mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste en værdi.
6 Indtast en værdi, og tryk på Done (Udført).
7. Tryk på Clear (Ryd) for at indtaste et nyt mål.
Sådan bruger du lommeregneren
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
(Lommeregner).
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (÷, x, -, eller +).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
5. Tryk på =.
6. Tryk på
for at foretage en ny beregning.
Calculator
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning23
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Bluetooth®-teknologi
Du kan bruge din nüvi håndfrit, hvis du har en telefon med Bluetooth trådløs
teknologi, og din telefon understøtter nüvi (se www.garmin.com/bluetooth). Håndfri
telefonfunktioner på din nüvi er kun tilgængelige, hvis din telefon understøtter
denne funktion ved brug af Bluetooth-teknologi (f.eks. telefonbog, stemmeopkald
og ventende opkald). Du kan tale ind i forsiden på din nüvi og lytte til samtalen
over nüvis højttaler (eller FM-radio, hvis du har sådan en). Du skal parre (forbinde)
telefonen med din nüvi, hvis du ønsker at bruge denne håndfri enhed. Du kan
begynde denne parring fra telefonindstillingerne eller fra nüvis indstillinger. Se flere
oplysninger i din telefons dokumentation.
Sådan parrer du enhederne ved hjælp af telefonindstillingerne:
1. Åbn telefonens indstillingsmenu.
2. Vælg telefonens Bluetooth-indstillinger. Sommetider ligger de i menuen
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfrit tilbehør.
3. Søg efter enheder. Din nüvi skal være tændt og inden for en rækkevidde af 10
meter.
4. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
5. Indtast din nüvis PIN-kode (personligt identifikationsnummer), 1234, på telefonen.
Sådan parrer du enhederne ved hjælp af nüvis indstillinger:
1. Kontroller, at din telefon understøttes af din nüvi.
(Se www.garmin.com/bluetooth.)
Settings (Indstillinger) > Bluetooth.
3. Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til Enabled (Aktiveret).
2. På menusiden skal du trykke på
24
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
4. Tryk på Add (Tilføj) (eller Change (Skift), hvis enheden allerede er tilføjet).
5. Hvis du tilføjer, skal du indstille din telefon til tilstanden Find mig/Synlig og
trykke på OK på din nüvi. Vælg din telefon på listen. Indtast adgangsnøglen
1234 på din telefon, når du bliver bedt om det.
ELLER
Hvis du skifter enhed, skal du vælge din telefon og trykke på OK, eller trykke
på Add device (Tilføj enhed) og OK.
6. Hvis parringen lykkes, vises telefonikonet på nüvis menuside.
Når du tænder din nüvi, vil den forsøge at lave en parring med den seneste telefon, den
foretog en parring med. Når telefonen er tændt, kan du efter den indledende parring
indstille flere telefoner til automatisk at forsøge parring med en udpeget enhed.
Sådanaktiverer eller deaktiverer du Bluetooth-teknologien:
1. Tryk på Settings (Indstillinger) > Bluetooth på menusiden.
2. Indstil Bluetooth-feltet på Enabled (Aktiveret) for at tænde for Bluetoothteknologien på din nüvi.
Bluetooth-ikonet kommer til syne på menusiden,
hvis din nüvi aktiveret.
Tryk på Disabled (Deaktiveret) for at afbryde din nüvi fra telefonen eller for at
forhindre en telefon i at lave automatisk parring.
Sådan ringer du til et nummer
1.
2.
3.
4.
Kontroller, at din telefon er parret med din nüvi.
Tryk på Phone (Telefon) >
Dial (Ring op) på menusiden.
Indtast nummeret, og tryk på Dial (Ring op).
Tryk på for at slutte samtalen, og tryk derefter på End Call (Afslut samtale).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning25
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Hvis du ringer til et nummer, der kræver indtastning af oplysninger ved brug af et
tastatur under opkaldet (f.eks. indtastning af en adgangskode til dintelefonsvarer), skal
du gøre følgende:
Under opkaldet skal du trykke på > Call Options (Opkaldsindstillinger) >
Touch Tones (Tastetoner).
2. Indtast oplysningerne. Tryk to gange på Back (Tilbage), når du er færdig.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på End call (Afslut opkald).
1
Sådan ringer du til et sted
1. Kontroller, at din telefon er parret med din nüvi.
Food, Lodging
2. På menusiden skal du trykke på Phone (Telefon) >
(Restaurationer, Overnatning).
3. Søg efter det sted, du vil ringe til.
4. Tryk på Dial (Ring op).
5. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på og derefter End call
(Afslut opkald).
Bemærk: Du kan også ringe til et sted, som du finder, ved at bruge menuen
Where to (Hvortil).
Sådan modtager du et opkald
1. Kontroller, at din telefon er parret med din nüvi.
2. Når du modtager et opkald, vises der en meddelelse på din nüvi. Tryk på
Answer (Besvar).
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på og derefter End call
(Afslut opkald).
26
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Call Waiting (Ventende opkald)
Hvis du får et ventende opkald, viser din nüvivinduet med indgående opkald. Tryk på
Answer (Svar). Det første opkald parkeres.
Sådanskifter du mellem opkald:
1. Tryk på for at åbne menuen med indgående opkald.
2. Tryk på Switch To (Skift til).
3. Tryk på End call (Afslut opkald) for at lægge på. Dette afbryder ikke det
parkerede opkald.
Sådan overfører du lyd til din telefon
Denne funktion kan være nyttig, hvis du bruger din nüvis håndfri funktioner og ønsker
at forlade køretøjet uden at afbryde din samtale.
Sådan overfører du lyd til din telefon:
1. Tryk på > Call Options (Opkaldsfunktioner) > Transfer Audio to Phone
(Overfør lyd til telefon) under samtalen.
2. Fortsæt din samtale over mobiltelefonen.
Sådan bruger du Phone Book (Telefonbogen)
Hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog, når telefonen parres med din
nüvi, vil telefonbogen automatisk blive indlæst i din nüvi. Efter parring kan det tage et
par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Du kan derefter foretage en samtale ved
at bruge dine telefonbogposter. På menusiden skal du trykke på Phone (Telefon) >
Phone Book (Telefonbog).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning27
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Call History (Opkaldshistorik)
Tryk på Call History (Opkaldshistorik) for at få adgang til de telefonnumre, som du
senest har ringet til, de seneste indgående opkald, og de opkald, som du ikke har modtaget.
Sådan bruger du Calling (Opkald) Home (Hjem)
1. Tryk Call Home (Opkald hjem) for at indstille eller ændre dine
hjemmeoplysninger, så du hurtigt kan ringe hjem. Første gang du bruger den
funktion, skal du følge instruktionerne for at indtaste dine hjemmeoplysninger,
og derefter trykke Save (Gem).
2. Følg instruktionerne hvis du ønsker at indtaste dit telefonnummer, og tryk
derefter Done (Udført). Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.
Sådan ændrer du Home Phone Number (Hjemmetelefonnummer)
Hvis du ønsker at ændre dit hjemmetelefonnummer, efter du tidligere har indtastet det,
skal du bruge følgende fremgangsmåde.
1.
2.
3.
4.
Tryk på Where to (Hvortil) >
Favorites (Foretrukne).
Tryk på Home (Hjem).
Tryk på Edit (Rediger).
Tryk på Change Phone Number (Skift telefonnummer).
Sådan bruger du stemmeopkald
Hvis du vil bruge din nüvis stemmeopkaldsfunktion, skal din telefon understøtte
stemmeopkald og være indstillet korrekt for at kunne modtage stemmekommandoer.
På menusiden skal du trykke på Phone (telefon) > Voice Dial (Stemmeopkald).
28
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Status
Tryk på Phone (Telefon) > Status for at få adgang til oplysninger om
telefonsignal, batteristatus og bærernavn på din telefontjeneste.
Sådan bruger du Tekstmeddelelser
Hvis din telefon understøtter tekstmeddelelser vha. Bluetooth-teknologi, kan du sende
og modtage tekstmeddelelser på nüvi’en. Efter parring kan det tage et par minutter, før
tekstmeddelelser er tilgængelig.
Sådan modtager du en tekstmeddelelse
Når du modtager en tekstmeddelelse, åbnes vinduet Indgående SMS. Tryk på Lyt for
at afspille tekstmeddelelsen, tryk på Se for at åbne din indbakke, eller tryk på Ignorer
for at lukke vinduet.
Sådan sender du en tekstmeddelelse
1. På menusiden skal du røre Phone (Telefon) >
Text Message
(Tekstmeddelelse) > Compose (Opret).
2. Vælg en indstilling for at vælge modtageren af tekstmeddelelsen.
3. Indtast meddelelsen, og tryk på Udført.
BEMÆRK: Meddelelser, som sendes fra din nüvi, vises ikke i telefonens udbakke.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning29
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan får du vist dine meddelelser
1. På menusiden skal du røre Phone (Telefon) >
Text Message
(Tekstmeddelelse).
2. Tryk på Indbakke, Udbakke eller Kladder.
3. Tryk på en meddelelse.
4. Vælg en funktion:
• Tryk på
for at lytte til meddelelsen. (Denne funktion er kun tilgængelig på nüvi 660 eller nüvi 670, når der er valgt TTT-stemme).
• Tryk på Videresend for at sende meddelelsen til en anden modtager, eller tryk på Besvar for at svare kontaktpersonen.
Sådan opgiver du en forbindelse
1. På menusiden skal du trykke på Settings (Indstillinger) > Bluetooth.
2. Tryk på Change (Skift).
3. Tryk på navnet på den enhed, som du ønsker at opgive, og tryk derefter på
Drop (Opgiv).
4. Tryk på Yes (Ja) for at bekræfte. Hvis du ønsker at bruge håndfri funktioner
med den droppede telefon igen, behøver du ikke at parre denne telefon på ny
med din nüvi.
Sådan fjerner du en telefon fra listen
1. På menusiden skal du trykke på Settings (Indstillinger) > Bluetooth.
2. Tryk på Change (Skift).
3. Tryk på navnet på den enhed, som du ønsker at fjerne, og tryk derefter på
Delete (Slet).
4. Tryk på Yes (Ja) for at bekræfte. Hvis du ønsker at bruge håndfri funktioner
med den flyttede telefon igen, behøver du ikke at parre denne telefon på ny
med din nüvi.
30
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM-trafik
Sådan bruger du FM-trafik
Hvis du bruger en trafikmodtager, kan du få vist trafikoplysninger på din nüvi. Når en
trafikmeddelelse modtages, viser din nüvi begivenheden på kortet, og du kan ændre
din rute for at undgå trafikbegivenheden. For dækningsområder for trafikdata kan du
se Garmins websted på www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FMstation, der sender trafikdata for at modtage trafikoplysninger.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. FMtrafikmodtageren modtager blot signalet fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din nüvi.
Bemærk: Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din nüvi er tilsluttet
til en FM-trafikmodtager.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning31
Sådan bruger du FM-trafik
LED-blinklys
Den grønne strøm-LED lyser, når enheden er tilsluttet til en ekstern strømforsyning.
Status-LED’en angiver trafikmodtagerens status.
Til 12 V-stikket i køretøjet
Power-LED
Til strømstikket på
din nüvi
Status-LED
Gule blink: Angiver, hvilket land du aktuelt befinder dig i.
Gult konstant lys: Søger efter signal.
Rødt konstant lys: Momentan synkroniseringstab.
Grønt konstant lys: Normale trafikdata.
Sådan får du vist trafikbegivenheder
1. På menusiden skal du trykke på
for at få vist en liste over
trafikbegivenheder.
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Vælg en funktion.
32
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM-trafik
Trafiksymboler
Nordamerika
Betydning International
Glat vej
Vejarbejde
Kødannelse
Ulykke
Anden fare
Information
Farvekode
Søjlerne til venstre for trafiksymbolerne angiver, hvor alvorlig en trafikbegivenhed er:
Grøn = M
indre alvorlig: Trafikken flyder normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er
gået helt i stå.
Sådan undgår du trafik
Kortsiden viser eller
på den vej, du kører på.
, når der er en trafikbegivenhed på din aktuelle rute eller
1. På kortsiden skal du trykke på
eller
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Tryk på Avoid (Undgå).
.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning33
Sådan bruger du FM-trafik
Sådan køber du et ekstra trafikabonnement
Se side 47 for oplysninger om, hvordan man ændrer trafikindstillinger eller tilføjer et
trafikabonnement.
Besøg www.garmin.com/fmtraffic, hvis du ønsker yderligere oplysninger om
trafikabonnementer.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som medfølger til din
FM-trafikmodtager (hvis en sådan fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk,
efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
34
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM-senderen
Sådan bruger du FM-senderen
Hvis din nüvi er forsynet med en FM-sender, kan du lytte til lyden fra din nüvi over
en FM-radio.
bemærk: Når du bruger FM-senderfunktionen på din nüvi, kan alle
telefonopkald, som du foretager eller modtager via din nüvi, muligvis overhøres via
FM-radioen af køretøjer i nærheden.
Sådan lytter du til din nüvi på en FM-radio
1. På menusiden skal du trykke på
> Audio Output (Lydoutput) >
FM Transmitter (FM-sender) > OK.
2. Hvis du bruger en trafikmodtager, skal du trykke på Auto Tune (Automatisk
tuning). Indstil derefter dit stereoanlæg til den valgtekanal.
ELLER
Indstil radioen til en FM-kanal med meget støj og et lavt frekvensnummer.
Vælg derefter den samme kanal på din nüvi.
Sådan skifter du mellem din nüvi og FM-stereo
1. På menusiden skal du trykke på
> Audio Output (Lydoutput).
2. Tryk på outputtilstand, og tryk på OK.
Hvis du vil skifte lydoutput mellem din nüvi og FM-radio (hvor det er muligt), skal du
trykke kort på tænd/sluk-knappen to gange.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning35
Sådan bruger du FM-senderen
Tip til FM-sender
FM-senderen er beregnet til at sende lyden fra din nüvi til din FM-radio.
Forsøg ikke at justere FM-indstillingerne, mens du kører.
Når du søger efter en passende frekvens på din FM-radio, skal du lede efter en ledig
frekvens med ensartet støj. Hvis du hører støj og lyde i baggrunden, skal du vælge en
anden frekvens.
Det kan være nødvendigt at ændre frekvensen for FM-senderen, når du kører. En
frekvens, der ikke bruges af en radiostation i dit område, kan bruges af en station et
andet sted.
Når du kører kan du muligvis bemærke ændringer i baggrundsstøjen, selvom der ikke
er en FM-station, som bruger kanalen. Dette kan forekomme, når du kører igennem
vejkryds, hvor der er specielle trafiklys eller andre elektroniske systemer. Du kan
også bemærke denne effekt, når terrænet ændrer sig, hvorved fjerne stationer, som
ikke blev modtaget, da du foretog det oprindelige valg af frekvens, kan modtages af
dit bilanlæg. Disse og andre kilder til elektrisk interferens kan gøre det nødvendigt at
finde en anden frekvens.
Afstanden mellem 12 V-adapteren, din nüvi og FM-radioantennen kan også påvirke
støjniveauet. Køretøjer med antennen placeret langt væk, f.eks. med antennen
monteret bag på bilen, kan også opleve mere interferens fra støjkilder udefra, end
køretøjer med antennen monteret bag på.
36
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Du kan gemme filer (f.eks. JPEG-billeder og MP3-musikfiler) i din nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Bemærk: Din nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Det er en almindelig begrænsning for mange USB-lagerenheder.
Understøttede filtyper
•
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
JPG-billedfiler
AA-lydbogfiler
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmins POI Loader
GPX-waypoint-filer fra MapSource
Kort fra MapSource
Bemærk: Din nüvi understøtter ikke M4A/M4P-filer.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning37
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Sådan indlæser du elementer på din nüvi
Trin 1: Isæt et SD-kort (ekstraudstyr)
SD-kortstikket er placeret på siden af din nüvi. Hvis du vil indsætte kortet skal du
skubbe det ind, indtil det siger “klik”.
Isætning af et SD-kort
Tilslutning af USB-kablet
Trin 2: Tilslut USB-kablet
1. Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på siden af din nüvi.
2. Slut det store stik på USB-kablet til USB-porten på din computer.
Når du har sluttet din nüvi til computeren, vises et eller to ekstra drev i
computerens liste over drev: “nuvi” og “nuvi sd.” “nuvi” er den tilgængelige
lagerplads i din nüvis interne hukommelse. “nuvi sd” vises, hvis der indsættes et
SD-kort i din nüvi.
Bemærk: I nogle operativsystemer navngives nüvi-drevene muligvis ikke
automatisk. Se hjælpefilen for at få at vide, hvordan du omdøber drevene.
38
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
På en Windows-pc:
1. Slut din nüvi til computeren.
Denne computer på din computers skrivebord.
Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
Fremhæv filen, og vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet “din nüvi” eller “din nüvi sd”.
Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises herefter i fillisten på din nüvis
hukommelses- eller SD-kort.
2. Dobbeltklik på ikonet
3.
4.
5.
6.
På en Macintosh:
1. Tilslut din nüvi til computeren som beskrevet på den forrige side. Dit drev bør
vises på din Mac Desktop som to aktive diske (drev), diskene “nuvi” og “nuvi
sd” (se næste side for oplysninger).
2. Hvis du vil kopiere filer til din nuvi eller dit SD-kort, skal du trække og slippe
filer eller mapper på disk-ikonet. Dobbeltklik på disken for at åbne den. Hvis
du vil gøre filhåndteringen nemmere kan du tilføje mapper (tryk på knapperne
Æble + Shift + N ).
Trin 4: Afbryd forbindelsen
Fra en Windows-pc:
1. Når du er færdig med at overføre filer, skal du dobbeltklikke på ikonet Sikker
fjernelse af hardware
i systembakken.
2. Vælg “USB-lagerenhed”, og klik på Stop.
3. Vælg nüvis drev, og klik på OK. Du kan nu fjerne din nüvi fra din computer.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning39
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Fra en Macintosh:
1. Når du er færdig med at overføre filer, skal du trække diskikonet til Papirkurv
(det bliver til et skub ud-ikon ) for at deaktivere disken.
2. Fjern nu din nüvi fra computeren.
Oplysninger om din nüvi-drev
Filer, som du manuelt indlæser på din nüvi, f.eks. MP3- eller JPEG-filer, kan du
indsætte hvor som helst i drevene “nuvi” og “nuvi sd”. Hvis et andet program, f.eks.
POI Loader, placerer en fil i en bestemt mappe, skal du lade filen forblive i denne
bestemte mappe.
Sådan sletter du filer fra din nüvi
Du kan slette filer fra din nüvi på samme måde, som du sletter filer fra computeren.
Vælg den fil, du ønsker at slette fra din nüvi, og tryk på knappen Delete (Slet) på din
computers tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er sikker på en fils formål, skal du IKKE slette den.
Hukommelsen i din nüvi indeholder vigtige systemfiler, som IKKE bør slettes. Vær
især varsom ved filer, som befinder sig i mapper ved navnet “Garmin”.
40
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan genopretter du indstillinger
Tryk på Settings (Indstillinger) > Restore (Gendan) for at gendanne alle de
indstillinger, som du har ændret.
Tryk på Restore (Gendan) for at gendanne indstillingerne i en særskilt kategori på
den specifikke side.
Sådan ændrer du kortindstillinger
Tryk Settings (Indstillinger) > Map (Kort) for at ændre kortindstillingerne på
menusiden.
Map Detail (Kortdetaljevælgeren) – ændrer antallet af de detaljer, der vises på
kortet. Visning af flere detaljer bevirker, at kortet gentegnes langsommere.
Map View (Kortvisning) – ændrer perspektivet på kortsiden.
• Track up (Spor opad) – viser kortet i to dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
• North Up (Nord opad) – viser kortet i 2D med nord øverst.
• 3D View (3D-visning) – viser kortet i tre dimensioner (3D) med spor opad. Dette
er standardkortvisningen.
Vehicle (Køretøj) – vælg en bil til dit kort. Standarden er . Du kan få mere
vogninformation på adressen www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kortafsnit) – aktiver denne indstilling, hvis du indlæser yderligere
kort på din nüvi og ønsker at se de områder, som de supplerende kort dækker.
Map Info (Kortoplysninger) – se de indlæste kort på din nüvi og deres versioner.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning41
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du systemindstillingerne
Tryk på Settings (Indstillinger) > System for at ændre systemindstillingerne på
menusiden.
WAAS/EGNOS – aktivering af indstillingen WAAS/EGNOS kan forbedre GPSpræcisionen, men den bruger mere batteri. Der findes information om WAAS/EGNOS
på adressen www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Sikker kørsel) – tænd eller sluk for funktionen Safe Mode
(Sikker kørsel). Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for at låse din nüvi. Indtast en firecifret
PIN-kode og et sikkerhedssted. Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste den
firecifrede PIN-kode eller køre til sikkerhedsstedet.
Touch Tones (Berøringstoner) – deaktiverer eller aktiverer tonen, der lyder hver
gang, du berører skærmen.
Simulator Mode (Simulatorkørsel) – tænder eller slukker for simulatorkørsel. Når
simulatorkørsel er Tændt, kan du simulere kørsel af en rute.
About (Om) – se din nüvis softwareversionnummer, enheds-ID-nummer
og lydversionnummer. Du behøver disse oplysninger for at kunne opdatere
softwaresystemet eller købe supplerende kortdata.
42
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du lokalitetsindstillingerne
Tryk på Settings (Indstillinger) > Locale (Lokaliteter) for at ændre lokalitetsinds
tillingerne på menusiden.
Vis stedindstillingerne, f.eks. sprog. Tryk på den indstilling, som du ønsker ændret,
eller tryk på Change All (Skift alle) for at justere indstillingerne baseret på et valgt
land. På hvert skærmbillede kan du trykke på den indstilling, du ønsker, og derefter
trykke på OK.
Text Language (Tekstsprog) – skift hele skærmteksten til det valgte sprog. Ændring
af tekstsproget ændrer ikke sproget på kortets data, eksempelvis gadenavne og steder
eller brugerindlagte data.
Voice Language (Stemmesprog) – skift sproget på alle stemmemeddelelser og
beskeder. Din nüvi rummer muligvis to forskellige slags stemmesprog: Tekst-til-tale
(nüvi 660 og nüvi 670) og forudoptaget.
Sprog noteret med en persons navn er tekst-til-tale-stemmer (TTT): Eksempelvis
amerikansk-engelsk-Jill er en tekst-til-tale-stemme. Tekst-til-tale-stemmerne
“læser” og “siger” de samme ord, der vises på din nüvi. Stemmerne har et
omfattende ordforråd, og de siger gadenavnene, når du nærmer dig et hjørne.
De forudoptagede stemmer har et begrænset ordforråd og siger ikke navnene på
steder og gader.
Time Format (Tidsformat) – vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Units (Enheder) – skift måleenheder til kilometer (Metric (Det metriske system))
eller mil (Statute (Engelske mil)).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning43
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du displayindstillingerne
Tryk på Settings (Indstillinger) > Display (Skærm) på menusiden for at ændre
displayindstillingerne.
Color Mode (Farvevalg) – tryk på Daytime (Dagtimer), hvis du ønsker en oplyst
baggrund, Nighttime (Nattetid) for at få en mørk baggrund, eller Auto for at skifte
automatisk mellem de to.
Backlight Timeout (Pause i baggrundsbelysningen) – tryk for at vælge det tidsrum,
baggrundslyset skal være tændt, efter den eksterne strømforsyning er afbrudt.
Batteriets levetid forlænges ved at reducere forbruget af baggrundslys.
Touch Screen (Berøringsskærm) – genkalibrerer (eller omstiller) berøringsskærmen
til at reagere korrekt. Tryk på Recalibrate (Genkalibrer), og følg derefter
vejledningerne.
Screenshot (Skærmbillede) – gør det muligt at tage et billede af skærmen ved hurtigt
at trykke på og derefter slippe tænd/sluk-knappen. Billederne gemmes på dit
“nüvi”-drev.
Bemærk: Når berøringsskærmen er tændt, aktiveres lynindstillingerne ikke ved
tryk på tænd/sluk-knappen.
Splash Screen (Startskærm) – vælg et billede, du ønsker vist, når du tænder din
nüvi. Du kan indlæse JPEG-billeder på din nüvi eller dit SD-kort ved at bruge USBlagerenhedstilstanden.
44
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du Navigation Settings (Navigationsind
stillingerne)
Tryk på Settings (Indstillinger) > Navigation på menusiden for at ændre
navigationsindstillingerne.
Route Preference (Rutepræference) – tryk på en præference for at beregne din rute.
Vehicle (Køretøj) – tryk på din vogntype for at optimere ruterne.
Avoidances (Undgåelser) – tryk på Activated (Aktiveret) for at få adgang til vejtyperne.
Vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter. nüvi vil kun bruge disse vejtyper,
hvis alternative ruter betyder for store omveje, eller ingen andre veje er tilgængelige. Hvis
du har en FM-trafikmodtager, kan du samtidig undgå trafikbegivenheder.
Attention Tone (Advarselstone) – tænd eller sluk advarselstonen.
Voice Prompts (Stemmemeddelelser) – vælg, hvornår din nüvi skal annoncere
rutenavigation og systemstatus.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning45
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du Bluetooth Settings (Indstillinger)
Tryk på Settings (Indstillinger) > Bluetooth på menusiden for at ændre
Bluetooth-indstillingerne.
Connections (Forbindelser) – vælg en enhed, der skal tilknyttes. Vælg Add Device
(Tilføj enhed) for at gennemsøge området for mobiltelefoner med Bluetooth® trådløs
teknologi. Indstil din mobiltelefon til Find mig eller Synlig, og tryk derefter på OK.
nüvi gennemsøger alle Bluetooth-enheder i området og viser dem på en liste. Vælg
din telefon, og tryk derefter på OK. Indtast nüvis PIN-kode i din telefon.
Bemærk: nüvis PIN-kode (eller adgangsnøgle) er 1234.
Drop (Opgiv) – afbryd din nüvi fra din telefon.
Delete (Slet) – flyt en enhed fra enhedslisten. Tryk for enheden, og tryk derefter
på Remove (Flyt).
Bluetooth – aktiver og deaktiver Bluetooth-komponenten.
Friendly Name (Kaldenavn) – indtast et velkendt navn, der identificerer din nüvi på
enheder, som er Bluetooth –aktiverede. Tryk på Done (Udført), efter du har indtastet navnet.
Restore (Gendan) – gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Genoprettelse af
Bluetooth-indstillingerne sletter ikke oplysninger om parring.
46
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du trafikindstillingerne
BEMÆRK: Du kan kun få adgang til trafikindstillingerne, hvis din nüvi er sluttet
til en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikmodtager.
Indstillinger for Nordamerika
FM-trafiktjenesterne, du abonnerer på, vises efterfulgt af abonnementets udløbsdato.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Indstillinger uden for Nordamerika
Auto - vælg, hvilken udbyder du vil bruge. Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder
for området, eller vælg en bestemt udbyder, der altid skal bruges.
Søg - søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Hvis du vil øge søgetiden, skal du
trykke på Ja for at rydde tabellen over udbydere.
Abonnementer -se dine abonnementer.
Sådan tilføjer du et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny dem, hvis dit abonnement udløber; Gå
til Garmins websted for FM-trafik på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Fra menusiden skal du trykke på >
Traffic (Trafik).
2. På ikke-nordamerikanske enheder skal der trykkes på Abonnementer >
Tilføj. På nordamerikanske enheder skal der trykkes på Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-id ned. Gå til www.garmin.com/fmtraffic
for at købe et abonnement og få en 25-cifret kode.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning47
Sådan tilpasser du din nüvi
4. Når du har modtaget koden på 25 tegn, skal du trykke på Næste på din nüvi,
indtaste koden og trykke på Udført.
Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FMtrafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny abonnementskode for hver modtager.
Se side 31, hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af en trafikmodtager.
Sådan ændrer du Proximity Points Settings
(Nærhedspunktindstillingerne)
Tryk på Settings (Indstillinger) > Proximity Points (Nærhedspunkter) på
menusiden for at ændre trafikindstillingerne. Det er udelukkende de emner, som du
har indlæst i din nüvi, der kan ændres med disse indstillinger.
Alerts (Advarsler) – tryk på Change (Skift) for at tænde eller slukke for advarslerne,
når du nærmer dig brugerdefinerede POI’er eller sikkerhedskameraer. Tryk på Audio
(Lyd) for at indstille den type lydmeddelelse, som du ønsker at høre, og tryk på OK.
TourGuide – angiv, hvordan du ønsker, at lyden til Garmin TourGuide™ skal aktiveres.
48
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
Opdatering af nüvi-softwaren
Brug WebUpdater til at opdatere din nüvi-software. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater for at downloade programmet WebUpdater.
Når du har downloadet WebUpdater til din computer, skal du slutte din nüvi til
computeren, køre WebUpdater og følge instruktionerne på skærmen. Når du har
bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk
opdateringen og installerer den på din nüvi.
Registrer din nüvi, så den modtager en meddelelse om software- og kortopdateringer.
Gå til http://my.garmin.com for at registrere din nüvi.
Du kan også downloade softwareopdateringer fra www.garmin.com/products. Klik
på Software Updates (Softwareopdateringer). Klik på Download ved siden af
enhedssoftwaren. Læs og accepter vilkårene. Klik på Download. Vælg Run (Kør)
(eller Open (Åbn)). Din software er opdateret.
Sådan køber og indlæser du yderligere kortdata
Åbn menusiden for at finde den version af kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk
på Settings (Indstillinger)>
Map (Kort) > Map Info (Kortoplysninger). Du
skal bruge dit enheds-id og serienummer til at låse supplerende kort op.
Kontrollér www.garmin.com/unlock/update.jsp for at se, om der er en opdatering til
din kortsoftware tilgængelig.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning49
Appendiks
Du kan også købe yderligere kortdata fra Garmin og indlæse kortene på din nüvis
interne hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Hvis du vil indlæse kort eller waypoints på hukommelseskortet eller SD-kortet til
din nüvi, skal du vælge navnet på dit Garmin-drev eller SD-kortdrev. Se MapSourcehjælpefilen for at få flere oplysninger om brugen af MapSource og indlæsningen af
kort og waypoints på din nüvi. De waypoints, som du opretter i MapSource, vises i
Where to (Hvortil) > Favorites (Foretrukne).
Sådan bruger du sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelig i nogle placeringer. (Kontrollér
http://my.garmin.com for at se tilgængelighed.) For disse placeringer inkluderer din
nüvi placeringerne på hundredvis af sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Sådan får du opdaterede oplysninger om sikkerhedskameraer:
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Tilmeld dig et abonnement.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber, har sin egen udløbsdato.
50
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Brugerdefinerede POI’er (Ponts Of Interest)
Din nüvi accepterer brugerdefinerede POI-databaser, som kan fås fra forskellige
virksomheder på internettet. Nogle brugerdefinerede POI-databaser indeholder
advarselsoplysninger for steder som f.eks. skoleområder. Din nüvi kan give dig
besked med en advarsel, når du nærmer dig en af disse steder.
Når du har downloadet din POI-database, skal du bruge Garmin POI Loader til at
installere POI’erne på din nüvi. POI Loader er tilgængelig på www.garmin.com/
poiloader. Vælg Updates and Downloads (Opdateringer og downloads).
Når du bruger programmet POI Loader, kan du gemme de brugerdefinerede
POI’er på dit “nüvi”-drev eller SD-kort. Du kan også tilpasse indstillingerne for
nærhedsadvarsler for hver POI, som bruger POI Loader. Se hjælpefilen til POI Loader
for at få yderligere oplysninger. Tryk F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil have vist dine brugerdefinerede POI’er skal du trykke på Where to
(Hvortil) >
Extras (Ekstraudstyr) > Custom POIs (Brugerdefinerede POI’er).
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig for konsekvenserne i forbindelse
med brugen af en brugerdefineret POI-database eller for nøjagtigheden af
sikkerhedskameraet eller andre brugerdefinerede POI-databaser.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning51
Appendiks
Valgfrit tilbehør
Hvis du vil have flere oplysninger om valgfrit tilbehør, skal du gå til Garmins websted
på www.garmin.com/products. Du kan også kontakte din Garmin-forhandler, hvis du
vil købe tilbehør. Valgfrit tilbehør omfatter:
• FM-trafikmodtager
• Ekstern fjernantenne
• Ekstern mikrofon
• Rejsesættilbehør
Om Garmin Travel Guide™
Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder så som restauranter og hoteller. Hvis du ønsker at købe
tilbehøret Travel Guide, skal du gå til Garmins websted på www.garmin.com/extras.
Sådan bruger du Travel Guide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Indsæt SD-kortet i din nüvi.
Tryk på Where to (Hvortil) >
Extras (Ekstraudstyr).
Tryk på Travel Guide.
Tryk på en kategori. Tryk evt. på en underkategori.
Tryk på et sted på listen.
Tryk på Go (Gå til) for at gå til stedet.
Tryk på Map (Kort) for at få vist dette element på et kort.
Tryk på Save (Gem) for at gemme dette sted i dine
foretrukne.
Tryk på More (Mere) for at få vist flere oplysninger om stedet.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Om SaversGuide
SaversGuide® er et valgfrit tilbehør, som kun er tilgængelig i Nordamerika. Med
SaversGuides forudprogrammerede SD-datakort og medlemskabskort fungerer din
nüvi som et digitalt kuponhæfte, der giver dig besked om adressen på de forhandlere
i nærheden af dig, hvor du har ret til rabat, såsom restauranter, hoteller, biografer og
bilværksteder.
Om Garmins Language Guide
Garmins Language Guide er et valgfrit tilbehør. Language Guide lægger data fra
Oxfords flersprogede ressourcer og fem tosprogede ordbøger i din hule hånd.
Bemærk: Kun din nüvi 660 og nüvi 670 kan mundtligt oversætte ord og
vendinger i Language Guide. Din nüvi 610 kan kun vise disse oplysninger.
Sådan indlæser du Garmins Language Guide
Når du modtager SD-kortet til Garmins Language Guide, skal du indlæse dataene på
din nüvi. Følg instruktionerne på pakken eller i nüvis hjælpefil.
Indholdet i ordbøger, ord og vendinger er © Oxford University Press.
Stemmefiler er © Scansoft.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning53
Appendiks
Sådan oversætter du ord og vendinger
1. På menusiden skal du trykke på
Guide (Sprogvejledning).
Travel Kit (Rejsesæt) >
Language
2. Tryk på Words and Phrases (Ord og vendinger) > Language (Sprog).
3. Vælg sprogene From (Kildesprog) og To (målsprog), og tryk på Back
(Tilbage).
4. Vælg en kategori.
5. Søg efter en vending, og tryk på den.
for at høre oversættelsen.
6. Tryk på
Tip til Ord og vendinger
• Brug Keywords in Phrases (Nøgleord i vendinger) for at finde alle vendinger,
der indeholder et bestemt ord.
• Tryk på Search (Søg) for at stave ordet.
• Tryk på et understreget ord for at erstatte ordet.
• Tryk på More Variations (Flere muligheder) for at ændre ordet i vendingen
eller for at få en anden oversættelse.
• Hvis du ikke kan finde det, du søgte efter i Words and Phrases (Ord og
vendinger), kan du søge i de Bilingual Dictionaries (Tosprogede ordbøger).
54
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan bruger du de tosprogede ordbøger
Garmins Language Guide har fem tosprogede ordbøger. Du kan nemt oversætte ord
og høre deres udtale vha. de tosprogede ordbøger.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Language
Guide (Sprogvejledning).
2. Tryk på Bilingual Dictionaries (Tosprogede ordbøger).
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt. på To English (Til engelsk).
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på
for at høre ordet blive udtalt.
Tosprogede tip
• Tryk på Search (Søg) for at stave ordet eller starten af ordet.
• Tryk på Legend (Forklaring) for at få vist forklaringen for det valgte sprog.
Forklaringen indeholder oplysninger om forkortelser, etiketter og udtalesymboler,
som bruges i hver ordbog.
Om Garmins TourGuide™
Med Garmins TourGuide kan din nüvi afspille GPS-guidede ture med lyd fra
tredjepart. Disse ture med lyd kan f.eks. tage dig med på en rute, mens der afspilles
interessante fakta om historiske seværdigheder på vejen. Efterhånden som du kører,
udløses lydoplysningerne af GPS-signaler.
Hvis du har indlæst TourGuide-filer på din nüvi, skal du gå til menusiden og herefter
trykke på Where to (Hvortil) >
Extras (Ekstraudstyr) > Custom POIs
(Brugerdefinerede POI’er).
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning55
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal oprette GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne
fungere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi muligvis ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje forhindringer, for at bruge din nüvi, eller fold
antennen ned for at slukke GPS-enheden og bruge den inden døre.
Når din nüvi opfanger satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på menusiden
grønne
. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller forsvinder
. Tryk på søjlerne for signalstyrken i det øverste venstre hjørne af menusiden
for at få vist GPS-oplysninger. Tryk hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til
menusiden.
Hastighed
Kørselsretning
Udsyn
Nuværende position
GPS-status
Højde
Signalstyrkesøjler
for satellitter
Himmelvisningen viser de satellitter, som du modtager et signal fra. Søjlerne for
satellitternes signalstyrke angiver styrken af hver satellit, som du modtager.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins websted på
www.garmin.com/aboutGPS.
56
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan monterer du din nüvi på dit instrumentbræt
Brug den medfølgende monteringsplade til at montere din nüvi på instrumentbrættet.
Vigtigt: Den permanente monteringslim er yderst svært at fjerne, efter din nüvi er
blevet installeret.
Sådan installerer du monteringspladen:
1. Rengør og tør instrumentbrættet på det
sted, hvor du ønsker at anbringe pladen.
2. Fjern belægningen fra den
permanente monteringslim Sugekopsarm
i bunden af pladen, og
anbring pladen på instrumentbrættet.
3. Anbring sugekopholderen oven på pladen.
Sugekop
Plade
4. Slå sugearmen ned for at fastgøre sugekopholderen til pladen.
Sådan fjerner du din nüvi og holderen
1. Hvis du ønsker at fjerne din nüvi, skal du trykke opad på knappen i bunden af
holderen.
2. Løft din nüvi ud af holderen.
3. Hvis du ønsker at fjerne sugekoppen fra forruden, skal du skubbe armen imod dig.
4. Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Sådan fjerner du holderen fra monteringen
Hvis du vil fjerne holderen fra monteringsarmen, skal du dreje holderen til den ene
side. Holderen klikker af kugleskålen. Hvis du vil udskifte holderen, skal du klikke
holderen i kugleskålen.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning57
Appendiks
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige stød eller vibration. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelser på din nüvi, skal du undgå at tabe din nüvi og betjene den i
omgivelser med risiko for stød og vibration.
Sådan rengør du din nüvi
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren udover rengøring. Rengør din nüvis ydre beklædning (ikke
berøringsskærmen) vha. en klud, der er fugtet med en skånsom rengøringsmiddelopl
øsning, og tør den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
Sådan rengør du berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren, fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol
eller brillerens. Påfør væsken til kluden, og tør berøringsskærmen forsigtigt af.
Sådan beskytter du din nüvi
• Lad være med at opbevare din nüvi, hvor der kan opstå langvarig udsættelse for
ekstreme temperaturer (så som i forruden), da der kan opstå permanent skade.
• Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Kontakt med vand kan føre til
funktionsfejl i din nüvi.
• Selvom en PDA-pegepind også kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
• Opbevar din nüvi i læderbæretasken, når du ikke bruger den.
58
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne din nüvi og holderen, når du ikke bruger dem.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Brug anordningen Garmin Lock™.
Sådan skifter du sikringen
En AGC/3AG 2 A, 1500 mA-sikring med stor brydeevne er placeret i toppen af
biladapteren. Du skal muligvis udskifte sikringen med jævne mellemrum. Skru det
sorte, runde endestykke ud, og udskift sikringen.
Skru af
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et internt lithiumionbatteri (kan ikke fjernes). Kontakt din lokale
genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af din nüvi.
Batteritip
• Batteriet i din nüvi burde holde 3 til 7 timer afhængigt af brugen.
• Hvis du vil forlænge batteriets levetid, skal du formindske den tid,
baggrundsbelysningen er tændt. På menusiden skal du vælge Settings
(Indstillinger) > Display (Skærm) > Backlight Timeout (Baggrundsbelysning
spause) for at ændre indstillingen.
• Fold antennen ned, når du ikke har brug for at modtage GPS-signaler.
• Du må ikke efterlade din nüvi i direkte sollys, og du skal undgå langvarigt at
udsætte den for kraftig varme.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning59
Appendiks
Batteriindikator
Batteriikonet i det øverste højre hjørne af menusiden angiver det interne batteris
status. Med jævne mellemrum vil du muligvis bemærke, at batteriindikatoren ikke er
helt præcis. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt
og herefter oplade det helt uden at afbryde opladningen. Hvis du vil have de bedste
resultater, må du ikke afbryde din nüvi, indtil den er helt opladet.
Batteriopladning eller tilsluttet en ekstern strømforsyning
Fuldt opladet batteri
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi udenfor, væk fra høje bygninger og
træer.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad din nüvi aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Kalibrer skærmen. På menusiden skal du
trykke på Settings (Indstillinger) > Display
(Skærm). Tryk på knappen Recalibrate
(Genkalibrer), og følg instruktionerne på
skærmen.
60
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Kontrollér, at Bluetooth-knappen er indstillet til
Enabled (Aktiveret).
Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at den
er mindre end 10 meter væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere
hjælp.
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et
billede af din nüvi, som er tilsluttet til en computer,
på din nüvi. Du bør også kunne se et nyt flytbart
diskdrev under Denne computer.
Min computer genkender
aldrig, at min nüvi er
tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren
2. Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen.
3. Sæt USB-kablet i computeren. Din nüvi går
automatisk i USB-lagerenhedstilstand.
Min nüvi kan ikke kommunikere med Windows®
95, Windows 98 eller Windows Me.
Prøv de ovenfor angivne løsningsforslag.
Jeg kan ikke finde nogen
drev med navnet “nüvi” i min
liste over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer,
kan Windows have problemer med at tildele
drevbogstaver til dine nüvi-drev. Følg trinnene på
den følgende side for at tildele bogstaver til dit
drev.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
61
Appendiks
Jeg bliver ved med at
få en meddelelse, der
siger “Usikker fjernelse af
hardware”, når jeg fjerner
USB-kablet.
Hvis du vil fjerne din nüvi fra computeren, skal
du dobbeltklikke på ikonet Sikker fjernelse af
hardware
i systembakken. Vælg “USBlagerenhed”, og klik på Stop. Vælg nüvi-drevene,
og klik på OK. Fjern din nüvi fra computeren.
Hvordan kan jeg omdøbe
mine nüvi-drev?
1. Åbn Denne computer.
2. Vælg det drev, du ønsker at omdøbe.
3. Højreklik med musen, og vælg Omdøb.
Hvordan tilknytter jeg mine
nüvi-drev i Windows?
62
4. Indtast det nye navn. Tryk på Enterknappen.
1. Sluk din nüvi.
2. Slut USB-kablet til din nüvi og din computer.
Din nüvi tænder automatisk.
3. På din computer skal du klikke på
Start > Indstillinger > Kontrolpanel >
Administration > Computeradministration
> Lager > Diskhåndtering.
4. Klik på et flytbar diskdrev for din nüvi (enten
den interne hukommelse eller dit SDkortdrev). Højreklik med musen, og vælg
Skift drevbogstav og sti.
5. Vælg Skift, vælg et drevbogstav fra
rullelisten, og klik på OK.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at dette nüvi 610/660/670-produkt overholder de essentielle
krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil have vist
Overensstemmelseserklæring i sin fulde længde, skal du se Garmins websted for
det pågældende Garmin-produkt. Klik på Manualer, og vælg derefter
Overensstemmelseserklæring.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi 610/660/670 INDVILLIGER DU I AT
OVERHOLDE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE OMHYGGELIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren, som er indeholdt i dette
udstyr (herefter kaldet “software”) i binær eksekverbar form under normal drift af
produktet. Titel, ejerskabsrettigheder samt ejendomsretter i og til softwaren forbliver
hos Garmin.
Du anerkender, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet iflg. de amerikanske
copyrightlovgivninger og internationale copyrightaftaler. Du anerkender
endvidere, at softwarens struktur, organisation og kode er Garmins værdifulde
produkthemmeligheder, og at softwaren i kildekodeformat forbliver en værdifuld
produkthemmelighed for Garmin. Du indvilliger i ikke at dekompilere, adskille,
modificere, foretage reverse engineering eller reducere softwaren eller en del deraf til
læseligt format eller danne noget afledt arbejde baseret på softwaren. Du accepterer,
at du ikke vil eksportere eller reeksportere softwaren til noget land i strid med USA’s
love om eksportkontrol.
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
63
Appendiks
Vigtig juridisk meddelelse vedr. din FM-sender
Hvis dit nüvi-produkt indeholder en FM-sender, skal du læse følgende meddelelse.
Se produktets emballage eller www.garmin.com for at finde ud af, om din nüvi-model
indeholder en FM-sender.
Sådan bruger du din nüvi FM-sender i Europa
Brug af FM-sendere er ulovligt i visse europæiske lande pga. specifikke
radiofrekvensbegrænsninger. Du skal undersøge den lokale lovgivning i alle
europæiske lande, hvor du ønsker at bruge FM-senderen for at være sikker på, at
det er lovligt. Du har det fulde ansvar for at overholde den gældende lovgivning
i det land, hvor du bruger FM-senderen. Garmin fralægger sig alt ansvar, hvis du
ikke overholder lokal lovgivning. Se www.garmin.com/fm-notice, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Sådan bruger du din nüvi FM-sender i USA
Brug af FM-sendere er lovligt i USA, men den tilladte udgangseffekt for FMsendere er lavere i USA end i de europæiske lande, som tillader FM-sendere. Nüvimodellerne, som sælges i Europa indeholder en europæisk FM-sender med større
udgangseffekt, og er ulovlig at bruge i USA. Du har det fulde ansvar for at overholde
den gældende lovgivning i det land, hvor du bruger FM-senderen. Du skal deaktivere
FM-senderen, før du bruger din europæiske model af nüvi i USA.
64
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Appendiks
Specifikationer
Størrelse: 12,4 cm B x 7,4 cm D x
2,3 cm H)
Vægt: 190 g
Skærm: 10,2 cm diagonal, 480 x
272 pixel; WQVGA TFT-skærm,
liggende med hvidt baggrundslys og
berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt eller IPXO
Temperaturområde: 0° C til 60° C
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes
på ubestemt tid.
PC-grænseflade: USB-lagerenhed, plugand-play
Strømtilførsel: 12/24 VDC
Drift: Maks. 10 W.
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af
brug
Batteritype: Ikke-udskifteligt
lithiumionbatteri-ion
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Hvis du vil se en samlet liste over
specifikationer, kan du besøge Garmins
hjemmeside på www.garmin.com/
products.
GPS-ydelse
Modtager: SiRF Star III højfølsom GPSmodtager
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kold: < 38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder: < 45 sek
*Gennemsnitstider for en stationær
modtager med frit udsyn til himlen
Opdateringshastighed: 1/sek,
vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: < 10 meter (typisk)
Hastighed: 0,05 meter/sek. RMS
GPS (WAAS)-nøjagtighed:
Position: < 5 meter (typisk)
Hastighed: 0,05 meter/sek. RMS
65
Indeks
Indeks
A
abonnere på sikkerhedskameraoplysninger vi
AC-oplader 1
adgangsnøgle, parring 25
advarsler 48
advarsler, sikkerhedskamera 50
afbryde din nüvi 39, 62
afslutte et opkald 25
afspille Audible-bøger 18
aktivere Bluetooth 25
aktuel placering, gemme 14
alarmtone 45
Audible-bøger 18
overføre 20
AudibleManager 19
automatisk tuning 35
B
bæretaske 1
baggrundsbelysningspause 44
batteri
indikator 60
levetid 65
oplysninger 59
status 6
type 65
66
berøringsskærm
genkalibrering 44
indstillinger 44
rengøring 58
beskytte din nüvi 58
besvare et opkald 27
billeder 21
Bluetooth 24
aktivere og deaktivere 25
Bluetooth-indstillinger 46
brugerdata, slette 4
brugerdefinerede POI’er (Points
of Interest) 51
C
computerforbindelse 38
D
datalagring 65
deaktivere Bluetooth 25
diasshow 21
downloade en bog 20
drev 38
E
EGNOS 42
Ekstraudstyr 51, 52, 55
enheds-ID 42
F
farvevalg 44
fejlfinding 60
filer
håndtere 37
overføre 39
slette 40
understøttede typer 40
finde din destination 9
finde steder
efter navn 9
efter postnummer 10
element på kortet 11
i nærheden af et andet
sted 12
vejkryds 10
fjerne
din nüvi og monteringen 57
holderen 57
fjerne en telefon fra listen 30
FM-sender 35
FM-stereo 35
FM-trafikmodtager 15, 28,
31–34
følge din rute 9
forbindelser, Bluetooth 46
Foretrukne 14
forklaring, tosproget ordbog 55
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Indeks
G
Garmin Lock 5, 59
Garmin Travel Guide™ 52
gemte steder
redigere 15
slette 15
genkalibrering 44
gennemse kortet 11, 51, 52, 55
genoprette indstillinger 41
geocaching 10
GPS 6, 59
nøjagtighed 65
oplysninger 56
grønne søjler 6
gult papir 1
H
håndfri 24
Hjælp 16
hjem, opkald 28
hovedtelefonstik 65
I
ikke-udskifteligt lithiumionbatteri-ion 65
importing a playlist 17
indfangningstider 65
indgående opkald 27
indhold, produktæske 1
indholdet af kassen 1
indkredse din resultatliste
stave navnet 11
indlæse Audible-bøger 19
indlæse yderligere kort 49
indstillinger, Bluetooth 25
indtaste din placering 11
K
kabel, USB 1
kanal, lyd 35
knappen om 42
købe trafikabonnement 34
koordinater 10
kort 12
brugerdefinere 41
gennemse 11
info-knap 41
kortafsnit 41
opdatere kort 49
opdateringer vi
side 7
softwareversion 41
vise 41
zoome 11
L
Language Guide 53, 54, 55
lås, skærm 4
lithiumionbatteri-ion-batteri 65
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
lommeregner 23
lyd, overføre til din telefon 27
lyde, tænde og slukke 42
lydoutput 35
lydstyrke 4
lydversion 42
lynindstillinger 4
lysstyrke, skærm 4
lytte til MP3-filer 16
M
M4A/M4P 17
Macintosh 39
mål 23
måleenheder 43
MapSource 49
metriske enheder 43
modtage et opkald 26
montere din nüvi på instrumentbrættet 57
monteringsplade 57
MP3-filer 16, 17
myGarmin vi
N
nærhedspunkter 48
navigationsindstillinger 45
nord opad 41
67
Indeks
nulstilling
din nüvi 4
maks. hastighed 7
rejseoplysninger 7
nuværende placering,
gemme 14
nuvi-drev 38, 39
O
omvej, tilføje 13
on-screen-tastatur 11
opbevare din nüvi 58
opdatere software 49
opdateringshastighed 65
opgive en forbindelse 46
opkald 25–28
oplåse valgfri kort vi
oplåsningskode 1
ord og vendinger, oversætte 54
output, lyd 35
overensstemmelseserklæring 63
overføre filer 39
overføre lyd til din telefon 27
oversætte ord og vendinger 54
P
parre din nüvi 24
PIN-kode
Garmin Lock 5
plade, instrumentbræt 1, 57
68
pleje af din nüvi 58
POI (point of interest) 51
postnummer 10
R
redigere gemte steder (mine
steder) 15
registrere din nüvi vi, 49
rejsesæt 16–23
rengøre din nüvi 58
ringe til et nummer 25
rute, følge din 9
ruteplanlægning 45
S
satellitsignaler 6, 56
SaversGuide 53
SD-kort 38, 65
diskdrev 38, 39
siden menu 6
siden næste sving 8
siden rejseoplysninger 7
sikkerhedskameraer vi, 50
sikker kørsel 42
sikringen, udskiftning af 59
simulatortilstand 42
skærm 65
skærmbillede 44
skærmkalibrering 44
skærmlås 4
skifte
mellem opkald 27
til ventende opkald 27
skoleområdedatabase 51
slet
brugerdata 4
din nüvi-filer 40
gemte steder 15
tegn 11
softwareversion 42
sommertid 43
specifikationer, tekniske 65
spor op 41
startskærm 44
status, telefon 29
stave navnet på stedet 11
stemmemeddelelser 45
stemmeopkald 28
stemmesprog 43
stereo, FM 35
stoppe navigation 13
stoppe USB 39
strømtilførsel 65
systemopsætning 42
T
tastatur 11
tastetoner 26, 42
tekniske specifikationer 65
tekstsprog 43
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
Indeks
telefonbog 27
telefonnummer, hjem 28
telefonsvarer 26
temperaturområde 65
tilbehør 52
tilføje en enhed 25
tilpasse din nüvi 41
kort 41
navigation 45
systemopsætning 42
tilslutning af USB-kablet 38
todimensional 41
toner 42
tosprogede ordbøger 55
tosprogede tip 55
TourGuide 48, 55
afspille filer 55
trafik 31
symboler 33
ulykker 32
undgå 33, 45
Travel Guide 52
tredimensional 41
tuning, automatisk 35
tyverisikring 5, 59
tyverisikringsanordning 5
U
udvide din søgning 12
understøttede filtyper 37
undgå trafik 45
undgå tyveri 59
undgå vejtyper 45
USB-kabel 1
USB-lagerenhedstilstand 44
V
valgfrit tilbehør 52
valuta 22
valutaomregning 22
ventende opkald 27
verdensur 22
vise kort 12
vise steder på kortet 12
vogntype 45
W
WAAS 42–48, 65
WebUpdater 49
Z
zoom 11
din nüvi 610/660/670 betjeningsvejledning
69
Denne danske version af nüvi 610/660/670-enhedens engelske
brugervejledning (Garmin Delnummer 190-00773-00, revision
A) leveres som en bekvemmelighed. Rådfør om nødvendigt
med den seneste version af den engelske brugervejledning med
hensyn til betjening og brug af nüvi 610/660/670-enheden.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset
fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge
Garmins website på adressen www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00773-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising