Garmin | nuvi 610 | User manual | Garmin nuvi 610 Brukermanual

Garmin nuvi 610 Brukermanual
Brukermanual
nüvi 610/660/670
®
© 2006 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. 913/397.8200 eller
800/800.1020
Faks 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial
Estate, Romsey, SO51 9DL, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia)
Faks 44/0870.8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig
samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller
et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne,
forutsatt at slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det
forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
0191
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com)
for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter.
Garmin®, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper, registrert i USA
og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og Garmin TourGuide™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar og SiRF-logoen er registrerte varemerker, og SiRFstarIII og SiRF
Powered er varemerker for SiRF Technology, Inc. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. 81Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press
and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford
Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Desember 2006
Del nummer 190-00773-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte Garmin® nüvi®. Denne brukermanualen inneholder informasjon
om nüvi 610-, nüvi 660- og nüvi 670-produkter.
Manualstandarder
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke på et element på
skjermen.
Det vises små piler (>) i teksten. Disse betyr at du skal trykke på flere elementer på
nüvi-skjermen. Hvis du for eksempel ser Trykk på Where to (Til hvor) > Favorites
(Favoritter), skal du trykke på Where to-knappen (Til hvor) og deretter trykke på
Favorites-knappen (Favoritter).
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten. USA: Kontakt
Garmin Kundestøtte på telefon 913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag til fredag,
08.00 til 17.00 amerikansk normaltid, eller gå til www.garmin.com/support og klikk
på Product Support (Kundestøtte).
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utenfor
Storbritannia) eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia).
Brukermanual for nüvi 610/660/670
iii
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Innledning.............................................iii
Manualstandarder.....................................iii
Kontakt Garmin.........................................iii
myGarmin™.............................................. vi
Tips og snarveier..................................... vi
Komme i gang........................................1
Hva inneholder esken?.............................1
Montere nüvi-enheten på frontruten.........2
Grunnleggende bruk.............................3
Slå nüvi-enheten på og av........................3
Lade nüvi-enheten....................................3
Innhente satellitter....................................3
Endre volumet, lysstyrken og .
skjermlåsen.........................................4
Tilbakestille nüvi-enheten.........................4
Fjerne brukerinformasjon..........................4
Bruke antityverifunksjonen........................5
Hovedsider.............................................6
Forstå menysiden.....................................6
Forstå kartsiden .......................................7
Forstå siden for turinformasjon.................7
Forstå siden for forhåndsvisning av
svinger.................................................8
Forstå siden for neste sving......................8
iv
Where To (Til hvor)................................9
Finne bestemmelsesstedet.......................9
Finne en adresse....................................10
Finne et sted ved hjelp av koordinater....10
Finne et sted ved å stave navnet . ......... 11
Finne et sted ved hjelp av kartet............. 11
Utvide søket............................................12
Legge til et stopp i ruten.........................13
Legge til en omkjøring i ruten.................13
Stoppe ruten...........................................13
Favorites (Favoritter)..........................14
Forstå Favorites (Favoritter)...................14
Lagre steder du finner.............................14
Finne lagrede steder...............................14
Lagre gjeldende plassering.....................14
Angi en hjemmeposisjon.........................14
Redigere lagrede steder.........................15
Reisesett .............................................16
Lytte til MP3-filer.....................................16
Spille av lydbøker...................................18
Vise bilder ..............................................21
Bruke verdensuret .................................22
Konvertere valuta . .................................22
Konvertere målinger ..............................23
Bruke kalkulatoren .................................23
Bruke Bluetooth®-teknologi................24
Ringe et nummer....................................25
Ringe til et sted.......................................26
Motta et anrop.........................................26
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Innholdsfortegnelse
Bruke Call Waiting (Anropsvarsel)..........27
Overføre lyd til telefonen.........................27
Bruke telefonboken.................................27
Bruke anropsloggen................................28
Ringe hjem..............................................28
Bruke taleoppringingen...........................28
Bruke status............................................29
Bruke tekstmeldinger..............................29
Fjerne en tilkobling..................................30
Fjerne en telefon fra listen......................30
Endre kartinnstillingene..........................41
Endre systeminnstillingene.....................42
Endre lokalitetsinnstillingene..................43
Endre visningsinnstillingene...................44
Endre navigasjonsinnstillingene.............45
Endre Bluetooth-innstillingene................46
Endre trafikkinnstillingene.......................47
Endre trafikkinnstillingene.......................48
Endre innstillingene for .
avstandspunkter................................48
Bruke FM-trafikk..................................31
Tillegg...................................................49
Blinkkoder for indikatorlampe.................32
Vise trafikkhendelser...............................32
Unngå trafikk...........................................33
Kjøpe et ekstra trafikkabonnement.........34
Bruke FM-senderen.............................35
Høre lyden fra nüvi-enheten på en .
FM-radio............................................35
Veksle mellom nüvi-enheten og en .
FM-radio............................................35
Tips for FM-senderen..............................36
Behandle filer på nüvi-enheten..........37
Støttede filtyper.......................................37
Laste elementer til nüvi-enheten.............38
Informasjon om nüvi-stasjoner................40
Slette filer fra nüvi-enheten.....................40
Tilpasse nüvi-enheten.........................41
Oppdatere nüvi-programvaren................49
Kjøpe og laste ned tilleggskartdata.........49
Bruke fotobokser.....................................50
Tilpassede POIer (punkt av interesse)....51
Valgfritt tilbehør.......................................52
Om GPS-satellittsignaler........................56
Montere nüvi-enheten på dashbordet.....57
Fjerne nüvi-enheten og stativet..............57
Fjerne holderen fra stativet.....................57
Ta vare på nüvi-enheten ........................58
Batteriinformasjon . ................................59
Feilsøking...............................................60
Samsvarserklæring.................................63
Lisensavtale for programvare.................63
Spesifikasjoner.......................................65
Indeks...................................................66
Gjenopprette innstillinger........................41
Brukermanual for nüvi 610/660/670 myGarmin,
Tips og snarveier
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garminproduktene. Fra myGarmin-webområdet kan du gjøre følgende:
• registrere Garmin-enheten
• abonnere på elektroniske tjenester for fotoboksinformasjon (se side 50)
• låse opp valgfrie kart
Gå til myGarmin med jevne mellomrom for å få med deg nye produkttjenester fra Garmin.
Tips og snarveier
• For å komme raskt tilbake til menysiden trykker du på og holder nede Back (Tilbake).
• Trykk på
og
for å få flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
• Hvis du vil finne ut mer om Bluetooth®-teknologien eller reisesettfunksjonene for
nüvi-enheten, trykker du på Help-knappen (Hjelp) på den relevante skjermen.
• Lukk GPS-antennen når du ikke trenger den til navigeringen. Slik forlenger du
batterilevetiden. Hvis antennen er lukket, er GPS-mottakeren avslått.
• Hvis du vil redusere lyden eller lysstyrken for skjermen, trykker du raskt på
Power-knappen Du kan også trykke på
på menysiden.
• Trykk på eller for å justere volumet eller lysstyrken.
• Trykk på Lock (Lås) for å hindre at du utilsiktet trykker på skjermen. Trykk på Power-knappen for å låse opp.
• Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis
tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på Power-knappen.
vi
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Komme i gang
Komme i gang
Hva inneholder esken?
• nüvi-enheten.
• Sugekopp for montering på frontruten i bilen.
• Bæreveske for å beskytte nüvi-enheten, slik at du unngå skraper og tilfeldig
trykking på skjermen.
• Adapter på 12/24 volt for strøm i bilen, trafikkmottaker.
• Vekselstrømlader (nüvi 660 og nüvi 670) for strøm fra et vegguttak.
• USB-kabel for å koble nüvi-enheten til datamaskinen.
• Dashbord-plate for montering av sugekoppen på dashbordet.
• Gult ark som inneholder enhetens serienummer, registreringsnummeret for
registrering på Garmins webområde og kode til opplåsing for fremtidig bruk.
• Hurtigreferanseguide for å hjelpe deg med å komme i gang.
• Brukermanual (på CD-ROM) for mer detaljert produktinformasjon.
GPS-antenne
Power-knappen
SD-kortspor
USB-kontakt
Mikrofon
Sugekopp
Hodetelefonkontakt
Brukermanual for nüvi 610/660/670 Komme i gang
Montere nüvi-enheten på frontruten
Kontroller lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper på
frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin.
Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se guiden Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for mer informasjon.
Hvis du heller vil montere nüvi-enheten på dashbordet, kan du se side 57.
Slik monterer du nüvi-enheten ved hjelp av sugekoppen:
1. Plugg strømkabelen inn i bunnen av stativet. Plugg den andre enden av
kabelen inn i et 12/24-volts uttak i bilen.
2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. Fest sugekoppen
på frontruten.
3. Snu spaken bakover mot frontruten.
4. Åpne GPS-antennen. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
5. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
6. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, må du feste trafikkantennen og
sugekoppene til frontruten.
➋
➌
➊
➎
Frontrute
Mikrofonkontakt
➍
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen, trykker du den lille klaffen på bunnen av
holderen opp og vipper toppen av nüvi-enheten fremover.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Grunnleggende bruk
Grunnleggende bruk
Slå nüvi-enheten på og av
Trykk på og hold nede
Power-knappen øverst på nüvi-enheten.
Lade nüvi-enheten
Hvis du vil lade nüvi-enheten, bruker du en av følgende metoder:
● Koble nüvi-enheten til sugekoppen og biladapteren på 12/24 volt.
● Koble USB-kabelen til nüvi-enheten og datamaskinen.
● Koble vekselstrømadapteren til nüvi-enheten, og koble den til en veggkontakt
(nüvi 660 og nüvi 670).
Innhente satellitter
Før nüvi-enheten kan finne gjeldende posisjon og navigere en
rute, må du gjøre følgende:
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger
og trær.
2. Åpne GPS-antennen på baksiden av nüvi-enheten, slik
at den er parallell med bakken.
3. Slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å
innhente satellittsignaler.
GPS-antenne opp
(parallell med bakken)
-linjene viser satellittstyrke. Når linjene er grønne, har
nüvi-enheten innhentet satellittsignaler. Du kan nå velge et bestemmelsessted og
navigere til det. Lukk GPS-antennen når du bruker nüvi-enheten innendørs.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Grunnleggende bruk
Endre volumet, lysstyrken og skjermlåsen
1. Trykk raskt på
Power-knappen, eller trykk på
på menysiden.
2. Trykk på
eller
for å justere volumet og lysstyrken. Trykk på Lock (Lås)
for å hindre at du utilsiktet trykker på skjermen. Trykk på Power-knappen
for å låse opp skjermen.
Tilbakestille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, kan du prøve følgende:
1.
2.
3.
4.
Koble nüvi-enheten fra ekstern strøm.
Åpne GPS-antennen.
Trykk på Reset-knappen.
Koble nüvi-enheten til en strømkilde. .
nüvi-enheten skal slå seg på igjen .
automatisk og fungere normalt.
➋
➌
Fjerne brukerinformasjon
Advarsel: Denne prosedyren sletter all informasjon som er lagt inn.
1. Hold fingeren på det nedre høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten. Fortsett å trykke inn fingeren til popup-vinduet vises.
2. Trykk på Yes (Ja). Alle fabrikkinnstillinger blir tilbakestilt. Dine Favorites
(Favoritter) og lydbokmerker blir også slettet.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Grunnleggende bruk
Bruke antityverifunksjonen
Garmin Lock™ er en antityverifunksjon. Du kan angi en firesifret PIN-kode og en
sikkerhetsposisjon, slik at hver gang du slår på nüvi-enheten, må du enten angi
PIN-koden eller kjøre til sikkerhetsposisjonen. Velg en posisjon, for eksempel
hjemmeadressen eller jobbadressen, som din sikkerhetsposisjon. Skriv ned PINkoden og oppbevar den på et trygt sted. Hvis du glemmer PIN-koden, kan du kjøre til
sikkerhetsposisjonen for å låse opp nüvi-enheten.
Hvis du vil unngå at nüvi-enheten blir stjålet, fester du Garmin Lock™-klistremerket
på innsiden av kjøretøyets vindu, og gjør følgende:
1. Åpne GPS-antennen.
Settings (Innstillinger) > System på menysiden.
Trykk på knappen ved siden av Garmin Lock. Trykk på OK.
Angi en firesifret PIN-kode. Trykk på Yes (Ja) for å godta PIN-koden.
Trykk på OK. Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk på Set (Angi).
Hver gang du slår på nüvi-enheten, angir du den firesifrede PIN-koden eller
kjører til sikkerhetsposisjonen (med antennen opp).
2. Trykk på
3.
4.
5.
6.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å låse den opp.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Hovedsider
Hovedsider
Forstå menysiden
Batteristatus
Status for GPSsatellittsignal
Innstillinger
Hurtiginnstillinger
Telefon
Menyside
Trafikk
• GPS-satellittsignaler – representerer satellittsignalene som mottas av nüvienheten. Når du kan se grønne linjer, er signalet sterkt.
• Batteristatus – representerer statusen for batteriladingen. Lynsymbolet indikerer at
nüvi-enheten lades.
• Innstillinger – åpner nüvi-innstillingene.
• Hurtiginnstillinger – åpner innstillingene for volum, lysstyrke og skjermlås.
• Telefon – vises når du parer nüvi-enheten med en telefon, åpner
telefoninnstillingene.
• Trafikk – vises når du kobler til en FM-trafikkmottaker, åpner listen over
trafikkhendelser.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Hovedsider
Forstå kartsiden
På menysiden trykker du på
View Map (Vis kart) for å åpne kartsiden.
Kjøretøyikonet viser gjeldende plassering.
Trykk for å zoome ut.
Trykk for å forhåndsvise
svingene i ruten.
Følg den lilla linjen.
Trykk for å zoome inn.
Trykk for å gå til
menysiden.
Trykk for å åpne
medieavspilleren.
Trykk for å åpne siden
Trykk for å åpne siden
for turinformasjon.
for neste sving.
Kartside mens du navigerer en rute
Forstå siden for turinformasjon
Siden for turinformasjon viser gjeldende fart og nyttig statistikk om turen. Hvis du
vil vise siden for turinformasjon, trykker du på Speed (Hastighet) eller Arrival
(Ankomst) på kartsiden.
Gjeldende
reiseretning
Distanse til det
endelige
bestemmelsesstedet
Siden for turinformasjon
Tilbakestille turinformasjon
Velg Reset Trip (Tilbakestill tur) for å tilbakestille siden for turinformasjon før du
begynner på turen. Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den
kan måle medgått tid under turen nøyaktig. Velg Reset Max (Tilbakestill maks.) for
å tilbakestille den maksimale hastigheten.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 Hovedsider
Forstå siden for forhåndsvisning av svinger
Trykk på den grønne tekstlinjen øverst på kartsiden for å åpne siden for
forhåndsvisning av svinger. Denne siden viser alle svingene i ruten og avstanden
mellom svingene. Trykk på en sving på listen for å vise siden for neste sving for den
svingen. Trykk på Show Map (Vis kart) for å vise hele ruten på kartet.
Svingens
retning
Distanse til
svingen
Siden for forhåndsvisning av svinger
Forstå siden for neste sving
Siden for neste sving viser neste sving på kartet og distansen og tiden som gjenstår før
du når svingen. Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på Turn In
(Sving om) på kartsiden eller på hvilken som helst sving på siden for gjeldende rute.
Trykk på
eller
for å vise andre svinger i ruten. Når du er ferdig med å se
på siden for neste sving, trykker du på Back (Tilbake).
Neste sving
Distanse til denne svingen
Siden for neste sving
Omtrentelig tid igjen til denne svingen
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Til hvor
Where To (Til hvor)
Finne bestemmelsesstedet
Åpne antennen på nüvi-enheten for å hente inn satellittsignaler. Deretter bruker du
nüvi-enheten fra Garmin til å finne bestemmelsesstedet og reise dit.
1.
2.
3.
4.
På menysiden trykker du på
Where to (Til hvor)
Velg en kategori. (Trykk på pilene for å se flere kategorier.)
Velg et bestemmelsessted. (Trykk på pilene for å se flere steder.)
Trykk på Go (Kjør).
Følge ruten
Følg ruten til bestemmelsesstedet ved hjelp av kartsiden. Mens du kjører, veileder
nüvi-enheten deg til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og
anvisninger øverst på kartsiden. Hvis du forlater den opprinnelige ruten, omberegner
nüvi-enheten ruten og gir deg nye ruteinstruksjoner.
•
•
•
•
Kjøretøyikonet viser hvor du befinner deg.
Ruten er merket med en lilla linje.
Følg pilene når du svinger.
Et rutete flagg markerer bestemmelsesstedet.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Til hvor
Finne en adresse
1. Trykk på Where to (Til hvor) >
Address (Adresse) på menysiden.
2. Velg land (etter behov), delstat og by. Hvis du ikke er sikker på hvilken by du
skal velge, velger du Search All (Søk i alle).
3. Skriv inn adressenummeret, og trykk på Done (Fullført).
4. Skriv inn gatenavnet til en liste over gater vises.
5. Velg gaten. Hvis det vises mer enn én adresse, velger du den riktige.
6. Trykk på Go (Kjør).
Tips: Du kan søke etter postnummer. Skriv inn postnummeret i stedet for navnet på
byen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.)
MERK: Et søk etter et veikryss er svært likt et adressesøk. Trykk på Intersection
(Veikryss) og skriv inn de to gatenavnene.
Finne et sted ved hjelp av koordinater
Du kan finne et sted ved å angi koordinatene for plasseringen. Dette kan være nyttig
hvis du liker geocaching.
1. Trykk på Where to (Til hvor) >
Coordinates (Koordinater) på
menysiden.
2. Angi koordinatene for bestemmelsesstedet, og trykk på Next (Neste).
3. Trykk på Go (Kjør).
10
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Til hvor
Finne et sted ved å stave navnet
1. Trykk på Where to (Til hvor) >
Food Lodging (Mat, Overnatting) >
Spell name (Stav navn) på menysiden.
2. Skriv inn bokstavene i navnet med tastaturet på skjermen. Trykk på
for å slette det siste innskrevne tegnet, og
for å legge inn tallene. Trykk på
trykk og hold nede
for å slette hele oppføringen.
3. Deretter trykker du på Done (Fullført).
4. Velg stedet du vil besøke.
5. Trykk på Go (Kjør).
Tips: Hvis du ikke ser stedet som du vil besøke, i en liste med søkeresultater,
eller hvis du vil begrense søkeresultatene, trykker du på Spell (Stav) og skriver inn
navnet eller en del av navnet.
Finne et sted ved hjelp av kartet
Trykk på
Where to (Til hvor) >
Tips for å bla gjennom kartet
Browse Map (Bla gjennom kart).
• Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk hvor som helst på kartet. En pil peker på plasseringen.
• Trykk på Go (Kjør) for å navigere til valgt plassering.
•Trykk på Save (Lagre) for å lagre denne plasseringen i Favorites
(Favoritter).
•Hvis GPSen er slått av, trykker du på Set Loc (Angi pls.) for å angi
plasseringen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
11
Til hvor
Vise steder på kartet
Du kan vise et sted du har funnet på kartsiden.
1. Trykk på Show Map (Vis kart).
2. Dra kartet og zoom inn og ut etter behov. Trykk på Back (Tilbake) når du er
ferdig.
Utvide søket
1. Trykk på Where to (Hvor til) > Near (Nær) fra menysiden.
2. Velg et alternativ:
• Where I am now (Der jeg er nå) – søker etter steder i nærheten av
gjeldende plassering.
• A Different City (En annen by) – søker etter steder i nærheten av byen
du angir.
• My Current Route (Gjeldende rute) – søker etter steder langs ruten du
navigerer.
• My Destination (Mine bestemmelsessteder) – søker etter steder i
nærheten av gjeldende bestemmelsessted.
3. Trykk på OK.
Merk: nüvi-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende
plassering.
12
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Til hvor
Legge til et stopp i ruten
Du kan legge til et stopp i ruten. nüvi-enheten gir deg først anvisninger til stoppet, og
deretter til det endelige bestemmelsesstedet.
1.
2.
3.
4.
Når du navigerer en rute, trykker du på Where to (Til hvor) på menysiden.
Søk etter et sted der du vil stoppe før det endelige bestemmelsesstedet.
Trykk på Go (Kjør).
Velg om du vil at dette stoppet skal være det nye endelige
bestemmelsesstedet, eller om du vil legge inn dette stoppet før det endelige
bestemmelsesstedet.
Legge til en omkjøring i ruten
Hvis du vil at nüvi-enheten skal prøve å beregne en ny rute for å omgå noe lenger
fremme, bruker du følgende fremgangsmåte.
1. På kartsiden velger du
for å gå tilbake til menysiden.
2. Trykk på Detour (Omkjøring). Hvis det er mulig, oppretter nüvi-enheten en ny
rute.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig.
Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nüvienheten ikke beregner en omkjøring.
Stoppe ruten
Hvis du vil stoppe gjeldende rute, går du tilbake til menysiden og trykker på Stop
(Stopp).
Brukermanual for nüvi 610/660/670
13
Favorites (Favoritter)
Favorites (Favoritter)
Forstå Favorites (Favoritter)
Du kan lagre 500 favorittsteder i
Favorites (Favoritter).
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker du på Save (Lagre).
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favorites (Favoritter).
Finne lagrede steder
1. Trykk på Where to (Til hvor) >
2. Velg et sted.
3. Trykk på Go (Kjør).
Favorites (Favoritter) på menysiden.
Lagre gjeldende plassering
1. Trykk på kjøretøyikonet
på kartsiden.
2. Trykk på Save (Lagre). Stedet lagres i
Favorites (Favoritter).
Angi en hjemmeposisjon
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du kjører til oftest. Hjemmeposisjonen
lagres i Favorites (Favoritter).
1. Trykk på Where to (Til hvor) > Go Home (Kjør hjem) på menysiden.
2. Velg et alternativ.
14
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Favorites (Favoritter)
Hvis du vil endre hjemmeposisjonen etter at du har angitt den, følger du
fremgangsmåten for Redigere lagrede steder.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan du rute til stedet når som helst.
Trykk på Where to (Til hvor) > Go Home (Kjør hjem).
Redigere lagrede steder
Du kan endre navnet, symbolet eller telefonnummeret for et lagret sted.
1.
2.
3.
4.
Trykk på Where to (Til hvor) >
Favorites (Favoritter) på menysiden.
Velg stedet du vil redigere.
Trykk på Edit (Rediger).
Trykk på riktig alternativ, og gjennomfør endringene.
Slette lagrede steder
1. Trykk på Where to (Til hvor) >
Favorites (Favoritter) på menysiden.
2. Velg stedet du vil slette.
3. Trykk på Edit (Rediger) > Delete (Slett) > Yes (Ja).
Brukermanual for nüvi 610/660/670
15
Reisesett
Reisesett
Reisesettet har mange funksjoner som er nyttige når du er på reise. Trykk på Help
(Hjelp) for å få mer informasjon om nüvi-reisesettet.
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) på menysiden.
2. Trykk på elementet du vil åpne.
Du kan kjøpe tilbehør til reisesettet ved å gå til Garmin-nettstedet på www.garmin.
com/products og klikke på koblingen Accessories (Tilbehør). Du kan også ta kontakt
med en Garmin-forhandler for å kjøpe nüvi-tilbehør.
Lytte til MP3-filer
1. På menysiden trykker du på
Travel Kit (Reisesett) >
MP3 Player
(MP3-spiller) > Browse (Bla gjennom).
2. Velg en kategori.
3. Hvis du vil spille hele kategorien fra begynnelsen av listen, trykker du på Play
All (Spill alle). Hvis du vil spille en bestemt sang, trykker du på sangtittelen.
4. Trykk på Back (Tilbake) for å gå ut av MP3-siden.
Trykk på
for å justere volumet.
Trykk på
for å gå til begynnelsen av sangen, og trykk og hold inne for å spole
tilbake sangen.
Trykk på
for å gå til neste sang, og trykk og hold inne for å spole frem i sangen.
Trykk på
for å sette sangen på pause.
Trykk på
for å repetere. Trykk på
for å spille tilfeldige sanger.
16
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Reisesett
Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis
tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på Power-knappen.
Merk: nüvi-enheten spiller bare av MP3-filer. Den støtter ikke M4A-/M4P-filer.
Høre på din spilleliste
nüvi-enheten kan spille en spilleliste som du har opprettet i et lydprogram.
1. Bruk datamaskinen og et lydprogram til å opprette en spilleliste med MP3-filer.
Lagre spillelisten som en M3U-fil.
MERK: Du må kanskje redigere M3U-filen i et tekstredigeringsprogram, for
eksempel Notisblokk, for å fjerne banen (koblingen) til MP3-filen. M3U-filen bør
bare inneholde MP3-filene i spillelisten, ikke plasseringen til filene. Se i hjelpefilen
for lydprogrammet hvis du trenger informasjon.
2. Overfør spillelisten og MP3-filene til nüvi-enheten eller SD-stasjonen (se side
38–40). M3U-filen må ligge på samme sted som MP3-filene.
3. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
MP3 Player (MP3-spiller) >
Browse (Bla gjennom) > Import Playlist (Importer spilleliste på nüvienheten). Alle tilgjengelige spillelister vises.
4. Trykk på en spilleliste for å begynne avspillingen av MP3-filene. Du kan ikke
endre rekkefølgen for spillelisten fra nüvi-enheten.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
17
Reisesett
Spille av lydbøker
Kjøp hele bøker fra Audible.com på www.garmin.audible.com.
1. På menysiden trykker du på
Travel Kit (Reisesett) >
Player (Lydbokspiller).
2. Trykk på Browse (Bla gjennom).
3. Trykk på en kategori, og trykk deretter på en boktittel.
Trykk på
for å justere volumet.
Trykk på
for å hoppe tilbake. Trykk på
nede for å gå raskere frem.
Trykk på
Audible Book
for å hoppe fremover. Trykk og hold
for å sette boken på pause.
Trykk på bokomslaget for å vise informasjon om boken.
Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis
tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på Power-knappen.
Bruke Favoritter
Du oppretter en favoritt ved å trykke på
og Bookmark (Bokmerke). Hvis du
vil se favorittene, trykker du på
, og deretter trykker du på et bokmerke. Trykk
på Play (Spill av) for å lytte til boken fra bokmerket.
18
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Reisesett
Laste lydbøker til nüvi-enheten
Du kjøper en bok ved å gå til www.garmin.audible.com og opprette en Audible.
com-konto. Etter at du har opprettet en konto, laster du ned AudibleManager til
datamaskinen din. Deretter kan du kjøpe en bok og laste den ned på nüvi-enheten.
Trinn 1: Aktiver nüvi-enheten med AudibleManager
Før du kan lytte til en bok du har lastet ned fra Audible.com, må du aktivere nüvienheten. Dette er noe som gjøres én gang.
1. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen: Dobbeltklikk på ikonet Koble fra eller
løs ut
i systemstatusfeltet. Velg USB-masselagringsenhet, og klikk på
Stopp. Velg nüvi-stasjonene, og klikk på OK. Koble USB-kabelen fra nüvienheten.
2. På skrivebordet til datamaskinen dobbeltklikker du på ikonet AudibleManager
for å åpne AudibleManager.
3. I vinduet Choose your device (Velg enhet) klikker du på boksen ved siden av
Garmin - nüvi for å krysse av i den boksen. Klikk på Next (Neste).
4. Skriv inn Audible-brukernavnet og -passordet ditt. Klikk på Next (Neste).
5. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. Vent noen
minutter på at AudibleManager skal registrere nüvi-enheten.
6. Velg Activate my player(s) (Aktiver spiller(e)), og klikk på Next (Neste).
7. Vent mens AudibleManager prøver å aktivere nüvi-enheten. Når dette er
fullført, mottar du en melding om at prosessen var vellykket. Klikk på Finish
(Fullfør).
Brukermanual for nüvi 610/660/670
19
Reisesett
Merk: Hvis du ikke er i stand til å koble til Internett, eller har andre problemer
med å aktivere nüvi-enheten, kan du se hjelpefilen for AudibleManager. Velg Help
(Hjelp) fra menyen, og klikk deretter på Help (Hjelp).
Trinn 2: Last ned boken til datamaskinen
I hjelpefilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du
laster ned bøker til datamaskinen og laster dem over på nüvi-enheten.
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. På skrivebordet til datamaskinen dobbeltklikker du på ikonet AudibleManager
for å åpne AudibleManager.
3. Klikk på knappen Go to My Library Online (Gå til mitt bibliotek online)
øverst i midten av vinduet. Audible.com-biblioteket åpnes og viser
bøkene du har kjøpt.
4. Klikk på Get it Now (Hent den nå) for å laste ned boken til datamaskinen.
5. Velg et format, og klikk på Download (Last ned).
Trinn 3: Overfør boken til nüvi-enheten
I hjelpfilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du
laster ned bøker til datamaskinen og laster dem inn på nüvi-enheten. Du må først
aktivere nüvi-enheten før du kan overføre bøker.
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Åpne AudibleManager.
3. Velg den interne stasjonen eller eksterne stasjonen (SD-kort) i den nedre delen
av vinduet. (Sett et SD-kort inn i nüvi-enheten, hvis bøker lastes til et SD-kort.)
20
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Reisesett
4. Velg boktittelen. Klikk på knappen Add to Garmin - nüvi (Legg til Garmin
- nüvi)
i det øverste venstre hjørnet.
5. Velg hvor mye av boken du vil laste. Du kan laste små deler av gangen for
å spare på minnet. Klikk på OK. AudibleManager overfører boken til nüvienheten.
6. Når du er ferdig, dobbeltklikker du på ikonet Koble fra eller løs ut maskinvare
. Klikk på Stopp og deretter på OK.
Vise bilder
Du kan vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten, ved hjelp av Picture Viewer
(Bildeviser). Se side 35 for mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten.
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Picture Viewer (Bildeviser) på
menysiden.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det.
Tips: Trykk på Rotate (Roter) for å rotere bildet 90°.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk på Slide Show (Lysbildefremvisning) for å starte en lysbildefremvisning. Da
blir hvert bilde vist noen øyeblikk før neste bilde vises. Du kan zoome inn eller ut og
panorere ved å dra bildet med fingeren. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe
lysbildefremvisningen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 21
Reisesett
Bruke verdensuret
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
World Clock (Verdensur) på
menysiden.
2. Hvis du vil endre på en by som er oppført, trykker du på byen.
3. Velg en ny tidssone (eller by). Trykk på OK når du er ferdig.
4. Trykk på World Map (Verdenskart) for å vise et kart.
5. Nattetimene vises i det skyggelagte området. Trykk på World Clock
(Verdensur) for å vise urene igjen, eller på Back (Tilbake) for å gå ut.
Konvertere valuta
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Currency Converter
(Valutakalkulator) på menysiden.
2. Trykk på en valutaknapp for å endre valutaen.
3. Velg en valuta, og trykk på OK.
4. Trykk på det tomme rektangelet under valutakursen du vil konvertere.
5. Skriv inn tallet. Trykk på Done (Fullført).
6. Trykk på Clear (Fjern) for å konvertere til en annen verdi.
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
(Valutakalkulator) på menysiden.
2. Trykk på Update (Oppdater).
3. Trykk på kursen du vil oppdatere.
22
Currency Converter
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Reisesett
4. Trykk på
for å fjerne gjeldende kurs. Legg inn en ny kurs, og trykk på Done
(Fullført).
5. Trykk på Save (Lagre) for å fullføre.
Tips: Trykk på Restore (Gjenopprett) for å bruke den opprinnelige vekslingskursen.
Tips: Trykk på og hold inne
for å slette hele oppføringen.
Konvertere målinger
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Measurement Converter
(Målingskalkulator) på menysiden.
2. Velg en type måling, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK. Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å legge inn en verdi.
6 Skriv inn en verdi, og trykk på Done (Fullført).
7. Trykk på Clear (Fjern) for å legge inn en annen måling.
Bruke kalkulatoren
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Calculator (Kalkulator) på
menysiden.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på et symbol (÷, x, - eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på =.
6. Trykk på
for å gjøre ett nytt regnestykke.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 23
Bruke Bluetooth-teknologi
Bruke Bluetooth®-teknologi
Hvis du har en telefon med trådløs Bluetooth-teknologi som støttes av nüvienheten (se www.garmin.com/bluetooth), kan du bruke nüvi-enheten som håndfri.
Funksjonene for håndfritelefon på nüvi-enheten er bare tilgjengelig hvis telefonen
støtter disse funksjonene med Bluetooth-teknologi (for eksempel telefonbok,
taleoppringing og anropsvarsel). Du kan snakke inn på fremsiden av nüvi-enheten
og lytte til samtalen via nüvi-høyttaleren (eller FM-radio, hvis det er tilgjengelig).
Hvis du vil bruke denne håndfrifunksjonen, må du pare (koble) telefonen med nüvienheten. Du kan starte denne paringen fra innstilingene på telefonen eller i nüvienheten. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til telefonen.
Slik parer du ved å bruke telefoninnstillingene:
1. Åpne menyen Innstillinger på telefonen.
2. Åpne innstillingene for Bluetooth-teknologi på telefonen. Disse er enten i en
meny for Bluetooth, tilkoblinger eller håndfri.
3. Søk etter enheter. nüvi-enheten må være slått på og ikke mer enn 10 meter
unna.
4. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
5. Angi nüvi-PIN-koden, 1234, på telefonen.
Slik parer du ved å bruke nüvi-innstillingene:
1. Kontroller at telefonen støttes av nüvi-enheten. .
(Se www.garmin.com/bluetooth.)
Settings (Innstillinger) > Bluetooth på menysiden.
3. Pass på at Bluetooth-knappen er satt til Enabled (Aktivert).
2. Trykk på
24
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke Bluetooth-teknologi
4. Trykk på Add (Legg til) (eller Change (Endre), hvis du allerede har lagt det til).
5. Hvis du skal legge til, setter du telefonen i modusen Find Me/Discoverable
(modusen Finn meg / kan finnes), og trykker på OK på nüvi-enheten. Velg
telefonen fra listen. Når du blir bedt om det, angir du passordet 1234 på telefonen.
ELLER
Hvis du skal endre, velger du telefonen og trykker på OK. Du kan også trykke
på Add Device (Legg til enhet) og OK.
6. Hvis paringen var vellykket, vises telefon-ikonet på menysiden på nüvi-enheten.
Når du slår på nüvi-enheten, prøver den å pare med den telefonen den sist ble paret
med. Etter den første paringen kan du angi noen telefoner for automatisk å prøve å
pare med en angitt enhet når telefonen er slått på.
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-teknologien
1. Trykk på Settings (Innstillinger) > Bluetooth på menysiden.
2. Sett Bluetooth-feltet til Enabled (Aktivert) for å aktivere Bluetooth-teknologien
på nüvi-enheten. Bluetooth-ikonet vises på menysiden hvis nüvi-enheten
er aktivert.
Hvis du vil koble nüvi-enheten fra telefonen eller du vil unngå automatisk
paring, trykker du på Disabled (Deaktivert).
Ringe et nummer
1.
2.
3.
4.
Kontroller at telefonen er paret med nüvi-enheten.
Trykk på Phone (Telefon) >
Dial (Slå nummer) på menysiden.
Slå nummeret, og trykk på Dial (Slå nummer).
Trykk på og deretter på End Call (Avslutt anrop) for å avslutte samtalen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 25
Bruke Bluetooth-teknologi
Hvis du ringer et nummer der du må legge inn informasjon via et tastatur i løpet av
samtalen (for eksempel passordet til en telefonsvarer), gjør du følgende:
I løpet av samtalen trykker du på > Call Options (Anropsalternativer) >
Touch Tones (Tastetoner).
2. Legg inn informasjonen. Trykk på Back (Tilbake) to ganger når du er ferdig.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på End Call (Avslutt anrop).
1
Ringe til et sted
1. Kontroller at telefonen er paret med nüvi-enheten.
2. Trykk på Phone (Telefon) >
Food, Lodging (Mat, Overnatting) på
menysiden.
3. Søk etter stedet du ønsker å ringe til.
4. Trykk på Dial (Slå nummer).
5. Trykk på og deretter på End Call (Avslutt anrop) for å avslutte samtalen.
Merk: Du kan også ringe til et sted som du finner via menyen Where to (Til hvor).
Motta et anrop
1. Kontroller at telefonen er paret med nüvi-enheten.
2. Når du mottar et anrop, vises det en melding på nüvi-enheten. Trykk på
Answer (Svar).
3. Trykk på og deretter på End Call (Avslutt anrop) for å avslutte samtalen.
26
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke Bluetooth-teknologi
Bruke Call Waiting (Anropsvarsel)
Hvis du får et anropsvarsel, viser nüvi-enheten vinduet for innkommende anrop.
Trykk på Answer (Svar). Den første samtalen blir satt på vent.
Bytte mellom anrop
1. Trykk på for å åpne menyen In Call (Innkommende anrop).
2. Trykk på Switch To (Bytt til).
3. Trykk på End Call (Avslutt anrop) for å legge på. Dette avslutter ikke
samtalen som er satt på vent.
Overføre lyd til telefonen
Denne funksjonen kan være nyttig dersom du bruker håndfrifunksjonene på nüvienheten og du ønsker å gå ut av kjøretøyet uten å måtte avslutte samtalen.
Overføre lyd til telefonen
1. Trykk på > Call Option (Anropsalternativer) > Transfer Audio to Phone
(Overfør lyd til telefon) i løpet av en samtale.
2. Fortsett samtalen med mobiltelefonen.
Bruke telefonboken
Hvis telefonen støtter telefonbokoverføring når telefonen er paret med nüvi-enheten,
vil telefonboken automatisk bli lastet inn på nüvi-enheten. Etter paring kan det ta et
par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Deretter kan du foreta et anrop ved
å bruke oppføringene i telefonboken. Trykk på Phone (Telefon) > Phone Book
(Telefonbok) på menysiden.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 27
Bruke Bluetooth-teknologi
Bruke anropsloggen
Trykk på Call History (Anropslogg) for å få informasjon om oppringte numre,
mottatte anrop og ubesvarte anrop.
Ringe hjem
1. Trykk på Call Home (Ring hjem) for å angi eller endre hjemmeinformasjonen,
slik at du raskt kan ringe hjem. Første gang du bruker denne funksjonen, følger
du instruksjonene for å angi hjemmeinformasjon og trykker deretter på Save
(Lagre).
2. Hvis du vil angi et telefonnummer, følger du instruksjonene og trykker deretter
på Done (Fullført). nüvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret.
Endre hjemmetelefonnummeret
Hvis du ønsker å endre hjemmetelefonnummeret etter at du allerede har angitt ett, gjør
du følgende.
1.
2.
3.
4.
Trykk på Where to (Til hvor) >
Favorites (Favoritter) på menysiden.
Trykk på Home (Hjem).
Trykk på Edit (Rediger).
Trykk på Change Phone Number (Endre telefonnummer).
Bruke taleoppringingen
Hvis du vil bruke funksjonen for taleoppringing på nüvi-enheten, må telefonen støtte
taleoppringing og være riktig innstilt for å ta i mot talekommandoer. Trykk på
Phone (Telefon) > Voice Dial (Taleoppringing) på menysiden.
28
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke Bluetooth-teknologi
Bruke status
Hvis du ønsker informasjon om ringetone, batteristatus og operatørlogo, trykker du på
Phone (Telefon) > Status på menysiden.
Bruke tekstmeldinger
Hvis telefonen støtter tekstmeldinger ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du
sende og motta tekstmeldinger på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter før
tekstmeldinger blir tilgjengelig etter paringen.
Motta en tekstmelding
Når du mottar en tekstmelding, åpnes vinduet Innkommende tekst. Trykk på Lytt for å
spille av tekstmelding, trykk på Se på for å åpne innboksen, eller trykk på Ignorer for
å lukke vinduet.
Sende en tekstmelding
1. Trykk på Phone (Telefon) >
Text Message (Tekstmelding) >
Compose (Skriv på menysiden).
2. Velg et alternativ for å velge mottakeren av tekstmeldingen.
3. Skriv inn meldingen, og trykk på Fullført.
MERK: Meldinger som sendes fra nüvi-enheten, vises ikke i utboksen på telefonen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 29
Bruke Bluetooth-teknologi
Vise meldingene
1. 2. 3. 4. Trykk på Phone (Telefon) >
Text Message (Tekstmelding).
Trykk på Inbox (Innboks), Outbox (Utboks) eller Drafts (Kladd).
Trykk på en melding.
Velg et alternativ:
• Trykk på
for å høre på meldingen. (Dette er bare tilgjengelig på nüvi 660- eller nüvi 670-enheten og når det er valgt en TTS-stemme).
• Trykk på Forward (Videresend) for å sende denne meldingen til en annen mottaker, eller trykk på Reply (Svar) for å svare på kontakten.
Fjerne en tilkobling
1. Trykk på Settings (Innstillinger) > Bluetooth på menysiden.
2. Trykk på Change (Endre).
3. Trykk på navnet på den enheten du ønsker å fjerne, og trykk deretter på Drop
(Fjerne).
4. Trykk på Yes (Ja) for å bekrefte. Hvis du ønsker å bruke håndfrifunksjonene
med den fjernede telefonen igjen, er det ikke nødvendig å pare telefonen og
nüvi-enheten på nytt.
Fjerne en telefon fra listen
1. Trykk på Settings (Innstillinger) > Bluetooth på menysiden.
2. Trykk på Change (Endre).
3. Trykk på navnet på enheten du ønsker å fjerne, og trykk deretter på Delete
(Slett).
4. Trykk på Yes (Ja) for å bekrefte. Hvis du ønsker å bruke håndfrifunksjonene
med denne fjernede telefonen igjen, må du pare telefonen og nüvi-enheten på
nytt.
30
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
Hvis du bruker en trafikkmottaker, kan du vise trafikkinformasjon på nüvi-enheten.
Når en trafikkmelding mottas, viser nüvi-enheten hendelsen på kartet, og du kan endre
ruten for å unngå trafikkhendelsen. Du finner en oversikt over hvilke områder som
dekkes av trafikkdata, på Garmin-nettstedet www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: FM-trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være innenfor rekkevidden av
en FM-stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for hvor riktig trafikkinformasjonen er. FMtrafikkmottakeren mottar bare signaler fra leverandøren av trafikkinformasjon og
viser denne informasjonen på nüvi-enheten.
Merk: Du får bare tilgang til trafikkinformasjon når nüvi-enheten er koblet til en
FM-trafikkmottaker.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 31
Bruke FM-trafikk
Blinkkoder for indikatorlampe
Den grønne indikatorlampen lyser når enheten er koblet til en ekstern strømkilde.
Statusindikatorlampen indikerer statusen for trafikkmottakeren.
Til 12 volts uttaket i bilen
Indikatorlampe for strøm
Til strømkontakten på
nüvi-enheten
Indikatorlampe
for status
Gule korte og lange blink: fastslår hvilket land du er i for øyeblikket.
Gult kontinuerlig lys: søker etter signal.
Rødt kontinuerlig lys: midlertidig tap av synkronisering.
Grønt kontinuerlig lys: normale trafikkdata.
Vise trafikkhendelser
1. Trykk på
på menysiden for å vise en liste over trafikkhendelser.
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Velg et alternativ.
32
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke FM-trafikk
Trafikksymboler
Nordamerikansk
Betydning
Internasjonalt
Veiforhold
Veiarbeid
Kø
Ulykke
Hendelse
Informasjon
Fargekode for alvorlighetsgrad
Linjene til venstre for trafikksymbolene viser hvor alvorlig trafikkhendelsen er:
Grønn = Ikke særlig alvorlig.Trafikken flyter som normalt.
Gul = Middels alvorlig. Litt køkjøring.
Rød = Svært alvorlig. Lange køer eller trafikkork.
Unngå trafikk
Kartsiden viser
eller
veien du kjører på.
når det er en trafikkhendelsen på ruten din eller på den
1. På kartsiden trykker du på
eller
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Trykk på Avoid (Unngå).
.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 33
Bruke FM-trafikk
Kjøpe et ekstra trafikkabonnement
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer trafikkinnstillingene eller legger til
et trafikkabonnement, kan du se side 47.
Hvis du vil ha mer informasjon om trafikkabonnementer, kan du gå til www.garmin.
com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter
at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
34
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Bruke FM-senderen
Bruke FM-senderen
Hvis det finnes en FM-sender på nüvi, kan du høre lyden fra nüvi-enheten på en FMradio.
Merk: Når du bruker funksjonen for FM-sender på nüvi-enheten, kan det hende
at alle anrop du mottar eller foretar gjennom nüvi-enheten, kan høres av biler i
nærheten gjennom FM-radioen.
Høre lyden fra nüvi-enheten på en FM-radio
1. Trykk på
> Audio Output (Lydutgang) > FM Transmitter (FM-sender) >
OK på menysiden.
2. Hvis du bruker en trafikkmottaker, trykker du på Auto Tune (Autosøk).
Deretter stiller du inn radioen til valgt kanal.
ELLER
Still inn radioen til en FM-kanal med mye statisk elektrisitet og et lavt FMfrekvenstall. Deretter velger du samme kanal på nüvi-enheten.
Veksle mellom nüvi-enheten og en FM-radio
1. Trykk på
> Audio Output (Lydutgang) på menysiden.
2. Trykk på en utgangsmodus og på OK.
Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis
tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på Power-knappen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 35
Bruke FM-senderen
Tips for FM-senderen
FM-senderen er utformet for å overføre lyden fra nüvi-enheten til FM-radioen.
Ikke juster FM-innstillingene mens du kjører bilen.
Når du søker etter en egnet FM-frekvens for FM-radioen, må du se etter en ubrukt
frekvens som har jevn og kontinuerlig statisk elektrisitet. Hvis du hører lyder i
bakgrunnen av den statiske elektrisiteten, må du velge en annen frekvens.
Når du kjører, kan det hende du må endre frekvensen for FM-senderen. En frekvens
som ikke brukes av en radiostasjon der du bor, kan brukes av en stasjon et annet sted.
Når du kjører, kan det hende at du hører endringer i den statiske elektrisiteten i
bakgrunnen, selv om kanalen ikke brukes av en FM-stasjon. Dette kan oppstå når du
kjører gjennom veikryss med trafikklys eller andre typer elektroniske systemer. Du
kan også merke denne effekten når terrenget endrer seg, slik at stasjoner som ikke var
tilgjengelige da du stilte inn frekvensen første gang, nå mottas av bilradioen. Disse
og andre kilder til elektronisk interferens kan gjøre det nødvendig å finne en annen
frekvens.
Avstanden mellom 12-voltsadapteren, nüvi-enheten og FM-radioantennen kan
også påvirke støynivået. Kjøretøy der antennen er plassert et stykke fra radioen,
for eksempel der antennen er montert bak på bilen, kan oppleve mer interferens fra
eksterne støykilder enn kjøretøy som har antennen montert på panseret.
36
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Behandle filer på nüvi-enheten
Behandle filer på nüvi-enheten
Du kan lagre filer (for eksempel JPEG-bilder og MP3-musikkfiler) i nüvi-enhetens
interne minne eller på et valgfritt SD-kort.
MERK: nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, Windows
98 eller Windows Me. Dette er en vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Støttede filtyper
•
•
•
•
•
•
MP3-musikkfiler
JPG-bildefiler
AA-lydbokfiler
egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
GPX-veipunktfiler fra MapSource
kart fra MapSource
Merk: nüvi-enheten støtter ikke M4A-/M4P-filer.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 37
Behandle filer på nüvi-enheten
Laste elementer til nüvi-enheten
Trinn 1: Sett inn et SD-kort (valgfritt)
Sporet for SD-kortet er plassert på siden av nüvi-enheten. Du setter inn kortet ved å
skyve det inn til du hører et klikk.
Sette inn et SD-kort
Koble til USB-kabelen
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
1. Sett den lille enden av USB-kabelen inn i kontakten på siden av nüvi-enheten.
2. Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
Etter at du har koblet nüvi-enheten til datamaskinen, vises en eller to ekstra
stasjoner i datamaskinens liste over stasjoner: nuvi og nuvi sd. nuvi er den
tilgjengelige lagringsplassen i nüvi-enhetens interne minne. “nuvi sd” vises hvis
et SD-kort er satt inn i nüvi-enheten.
Merk: I enkelte operativsystemer kan det hende at nüvi-stasjonene ikke navngis
automatisk. Se Hjelp for å finne ut hvordan du gir stasjonene nytt navn.
38
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Behandle filer på nüvi-enheten
Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten
På en PC med Windows:
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
Min datamaskin på datamaskinens skrivebord.
Bla gjennom datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
Merk filen og velg Rediger > Kopier.
Åpne nüvi- eller nüvi sd-stasjonen.
Velg Rediger > Lim inn. Filen vises da i en liste over filer på nüvi-minnekortet
eller SD-kortet.
2. Dobbeltklikk på
3.
4.
5.
6.
På en Macintosh:
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen som beskrevet på forrige side. Stasjonen
skal vises på Mac-skrivebordet som to volumer (stasjoner), nuvi og nuvi sd (se
informasjon på neste side).
2. Du kopierer filer til nuvi-enheten eller SD-kortet ved å dra og slippe filer eller
mapper over på volumikonet. Dobbeltklikk på volumet for å åpne det. Legg til
mapper for å holde orden på filene (trykk på tastene Kommando + Skift + N).
Trinn 4: Koble fra
Fra en PC med Windows:
1. Når du er ferdig med å overføre filene, dobbeltklikker du på ikonet Koble fra
eller løs ut
i systemstatusfeltet.
2. Velg USB-masselagringsenhet, og klikk på Stopp.
3. Velg nüvi-stasjonene, og klikk på OK. Du kan koble nüvi-enheten fra
datamaskinen nå.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 39
Behandle filer på nüvi-enheten
Fra en Macintosh:
1. Når du er ferdig med å overføre filer, drar du volumikonet til søppelbøtten
(det forandrer seg til et Mat ut -ikon for å fjerne enheten.
2. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen nå.
Informasjon om nüvi-stasjoner
Når det gjelder filer som du laster til nüvi-enheten manuelt, som MP3- eller JPEGfiler, kan du lime dem inn hvor som helst på “nuvi”- og “nuvi sd”-stasjonene. Hvis et
annet program, for eksempel POI Loader, plasserer en fil i en bestemt mappe, lar du
filen ligge i den mappen.
Slette filer fra nüvi-enheten
Du kan slette filer fra nüvi-enheten på samme måte som du sletter filer på
datamaskinen. Velg filen du vil slette, og trykk på Delete-tasten på datamaskinen.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du IKKE
slette den. Minnet til nüvi-enheten inneholder viktige systemfiler som IKKE må
slettes. Vær spesielt forsiktig med filer som er plassert i mapper kalt Garmin.
40
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
Gjenopprette innstillinger
Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger som du har endret, trykker du på
(Innstillinger) > Restore (Gjenopprett).
Settings
Hvis du vil gjenopprette innstillingene for en enkel kategori, trykker du på Restore
(Gjenopprett) på den bestemte siden.
Endre kartinnstillingene
Hvis du vil endre kartinnstillingene, trykker du på
(Kart) på menysiden.
Settings (Innstillinger) > Map
Map Detail (Kartdetalj) – justerer hvor mye detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser mer detaljer.
Map View (Kartvisning) – endrer perspektivet på kartsiden.
• Track Up (Spor opp) – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen øverst.
• North Up (Nord opp) – viser kartet 2D med nord øverst.
• 3D View (3D-visning) – viser kartet tredimensjonalt (3D), Track Uporientering (Spor opp). Dette er standard kartvisning.
Vehicle (Kjøretøy) – her kan du velge kjøretøy for kartet. Standard er . Du finner
flere kjøretøy på www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kartgrenser) – aktiver denne innstillingen hvis du har lastet inn
tilleggskart på nüvi-enheten, og du ønsker å se hvilke områder tilleggskartene dekker.
Map Info (Kartinfo) – viser kartene som er lastet inn på nüvi-enheten og versjonene.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 41
Tilpasse nüvi-enheten
Endre systeminnstillingene
Hvis du vil endre systeminnstillingene, trykker du på
System på menysiden.
Settings (Innstillinger) >
WAAS/EGNOS - ved å aktivere WAAS/EGNOS-innstillingen kan du forbedre
GPS-nøyaktigheten, men det bruker mer batteristrøm. Du finner mer informasjon om
WAAS/EGNOS på www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Sikker modus) - aktiver eller deaktiver funksjonen for sikker modus. Når
kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle enhetsfunksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra operatøren og som kan distrahere kjøringen.
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon. Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du
inn den firesifrede PIN-koden eller kjører til den angitte sikkerhetsposisjonen.
Touch Tones (Tastetoner) – deaktiverer eller aktiverer tonen som lyder hver gang du
berører skjermen.
Simulator Mode (Simulatormodus) – aktiverer eller deaktiverer simulatormodus.
Når simulatormodusen er On (På), kan du simulere at du kjører en rute.
About (Om) – viser nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-ID og lydversjon. Du
trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere systemet eller kjøpe tilleggskart.
42
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tilpasse nüvi-enheten
Endre lokalitetsinnstillingene
Hvis du vil endre lokalitetsinnstillingene, trykker du på
Locale (Lokalitet) på menysiden.
Settings (Innstillinger) >
Vis lokalitetsinnstillingene, for eksempel språk. Trykk på innstillingen du ønsker å endre,
eller trykk på Change All (Endre alle) for å justere innstillingene basert på et valgt land.
På hvert skjermbilde trykker du på innstillingen du vil endre, og deretter på OK.
Text Language (Tekstspråk) – endrer all tekst på skjermen til det valgte språket.
Endring av tekstspråket endrer ikke språket i kartdataene, for eksempel gatenavn og
steder, eller data som brukeren har lagt inn.
Voice Language (Talespråk) – endrer språket i alle talemeldinger. nüvi-enheten
inneholder to forskjellige talespråk: tekst-til-tale (bare nüvi 660/670) og ferdiginnspilt.
Språk merket med personnavn, er tekst-til-tale-stemmer (TTS), amerikanskengelsk-Jill er for eksempel en TTS-stemme. TTS-stemmene “leser” og “sier”
de samme ordene som vises på nüvi-enheten. Stemmene har et stort ordforråd,
og de sier gatenavnet idet du nærmer deg en sving.
De ferdiginnspilte stemmene har begrenset ordforråd og sier ikke steds- eller
gatenavn.
Time Format (Tidsformat) - du kan velge mellom 12-timers og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Units (Enheter) – du kan endre måleenheten til kilometer (Metric (Metrisk)) eller
engelsk mil (Statute (Statutt)).
Brukermanual for nüvi 610/660/670 43
Tilpasse nüvi-enheten
Endre visningsinnstillingene
Hvis du vil endre visningsinnstillingene, trykker du på
Display (Visning) på menysiden.
Settings (Innstillinger) >
Color Mode (Fargemodus) – trykk på Daytime (Dag) for en lys bakgrunn,
Nighttime (Natt) for en svart bakgrunn eller Auto for automatisk veksle mellom de to.
Backlight Timeout (Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning) – trykk på varigheten
for bakgrunnsbelysningen etter at ekstern strøm er fjernet. Ved å redusere hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal stå på, forlenger du batteriets levetid.
Touch Screen (Berøringsskjerm) – omkalibrerer (eller justerer) berøringsskjermen
slik at den reagerer riktig. Trykk på Recalibrate (Omkalibrer) og følg
instruksjonene.
Splash Screen (Velkomstbilde) – velg et bilde som skal vises når du slår på nüvienheten. Du kan laste inn JPEG-filer på nüvi-enheten eller SD-kortet ved å bruke
USB-masselagringsmodus.
Screenshot (Skjermbilde) – gjør at du kan ta et bilde av skjermen når du trykker
raskt på Power-knappen og slipper den igjen. Bildene blir lagret på nüvi-stasjonen.
Merk: Når Screenshot (Skjermbilde) er On (På), åpnes ikke skjermbildet Quick
Settings (Hurtiginnstillinger) når du trykker på Power-knappen.
44
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tilpasse nüvi-enheten
Endre navigasjonsinnstillingene
Hvis du vil endre navigasjonsinnstillingene, trykker du på Settings (Innstillinger)
> Navigation (Navigasjon) på menysiden.
Route Preference (Rutepreferanse) – trykk på en preferanse for å beregne en rute.
Vehicle (Kjøretøy) – trykk på typen kjøretøy du har, for å optimalisere rutene.
Avoidances (Unngåelser) – trykk på Enabled (Aktivert) for å få tilgang til veityper.
Velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene. nüvi-enheten bruker bare disse
veitypene dersom alternative ruter tar deg for langt unna ruten, eller hvis det ikke
finnes alternative veier. Hvis du har en FM-trafikkmottaker, kan du også unngå
trafikkhendelser.
Attention Tone (Varslingssignal) – slå av eller på varslingssignalet.
Voice Prompts (Talemeldinger) – velg når du ønsker at nüvi-enheten skal si noe om
rutenavigasjon og systemstatus.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 45
Tilpasse nüvi-enheten
Endre Bluetooth-innstillingene
Hvis du vil endre Bluetooth-innstillingene, trykker du på Settings (Innstillinger)
> Bluetooth på menysiden.
Connections (Tilkoblinger) – velg en enhet som skal kobles til. Velg Add Device
(Legg til enhet) for å søke etter mobiltelefoner med trådløs Bluetooth®-teknologi i
området. Sett mobiltelefonen i modusen Find Me/Discoverable/Visible mode (Finn
meg / kan finnes / synlig), og trykk på OK. nüvi-enheten søker da etter alle trådløse
Bluetooth-enheter i området og lister dem opp. Velg telefonen din, og trykk på OK.
Tast inn nüvi-enhetens PIN-kode på telefonen.
Merk: nüvi-enhetens PIN-kode (eller passord) er 1234.
Drop (Fjern) – kobler nüvi-enheten fra telefonen.
Delete (Slett) – fjerner en enhet fra enhetslisten. Trykk på enheten, og trykk
deretter på Remove (Fjern).
Bluetooth – aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-komponenten.
Friendly Name (Vennlig navn) – velg dette for å legge inn et vennlig navn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter der Bluetooth er aktivert. Trykk på Done
(Fullført) etter at du har skrevet inn navnet.
Restore (Gjenopprett) – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Når
du gjenoppretter Bluetooth-innstillingene, fjerner du ikke paringsinformasjonen.
46
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tilpasse nüvi-enheten
Endre trafikkinnstillingene
MERK: Du får bare tilgang til trafikkinnstillingene hvis nüvi-enheten er koblet til
en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikkmottaker.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikktjenestene som du abonnerer på, er oppført etterfulgt av utløpsdatoen for
abonnementet. Trykk på Add (Legg) til hvis du vil legge til et abonnement.
Alternativer utenfor Nord-Amerika
Auto – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg Auto hvis du vil bruke den beste
leverandøren for området, eller velg en bestemt leverandør som alltid skal brukes.
Søk – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Hvis du vil utvide søketiden, trykker
du på Ja for å slette oppføringene i leverandørtabellen.
Abonnementer – vis abonnementene.
Legge til et abonnement
Hvis du vil kjøpe flere abonnementer eller fornye et abonnement som utløper, kan du
gå til Garmins webområde for FM-trafikk på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Trykk på >
Traffic (Trafikk) på menysiden.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika, trykker du på Subscriptions
(Abonnementer) > Add (Legg) til. For enheter i Nord-Amerika, trykker du på
Add (Legg) til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID. Gå til www.garmin.com/fmtraffic
for å kjøpe et trafikkabonnement og få en 25-sifret kode.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 47
Tilpasse nüvi-enheten
4. Når du har mottatt den 25-sifrede koden, trykker du på Neste på nüvi-enheten,
oppgir koden og trykker på Done (Fullført).
Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny abonnementskode for hver mottaker.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en trafikkmottaker, kan du gå
til side 31.
Endre trafikkinnstillingene
Du kan vise trafikkinnstillingene ved å trykke på
Traffic (Trafikk) på menysiden.
Settings (Innstillinger) >
Endre innstillingene for avstandspunkter
Hvis du vil endre innstillingene for avstandspunkter, trykker du på Settings
(Innstillinger) > Proximity Points (Avstandspunkter) på menysiden. Du kan bare
endre de elementene du har lastet inn på nüvi-enheten med disse innstillingene.
Alerts (Varsler) – trykk på Change (Endre) for å aktivere eller deaktivere varsler
når du nærmer deg POIer eller fotobokser. Trykk på Audio (Lyd) for å angi type
varslingstone du ønsker å høre og trykk på OK.
TourGuide – angir hvordan du ønsker at lyden på Garmin TourGuide™ skal bli
aktivert.
48
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Tillegg
Oppdatere nüvi-programvaren
Bruk WebUpdater for å oppdatere nüvi-programvaren. Gå til www.garmin.com/
products/webupdater for å laste ned WebUpdater-programmet.
Etter at du har lastet ned WebUpdater til datamaskinen din, kobler du nüvi-enheten
til datamaskinen, kjører WebUpdater og følger instruksjonene på skjermen. Etter at
du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned
oppdateringene og installerer dem på nüvi-enheten.
Du kan registrere nüvi-enheten og dermed motta meldinger om oppdateringer av
programvare eller kart. Du kan registrere nüvi-enheten på http://my.garmin.com.
Du kan også laste ned programvareoppdateringer fra www.garmin.com/products.
Klikk på Software Updates (Programvareoppdateringer). Klikk på Download
(Last ned) ved siden av enhetsprogramvaren. Les og godta betingelsene. Klikk på
Download (Last ned). Velg Run (Kjør) (eller Open (Åpne)). Programvaren din er
nå oppdatert.
Kjøpe og laste ned tilleggskartdata
Åpne menysiden for å finne hvilke kartversjoner som finnes på nüvi-enheten. Trykk
på Settings (Innstillinger) >
Map (Kart) > Map Info (Kartinfo). For å låse
opp tilleggskart trenger du enhets-IDen og serienummeret.
Se www.garmin.com/unlock/update.jsp for å se om det er tilgjengelige oppdateringer
for kartprogramvaren din.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 49
Tillegg
Du kan også kjøpe tilleggskart fra Garmin og laste kartene over på nüvi-enhetens
interne minne eller et valgfritt SD-kort.
Hvis du vil laste kart eller veipunkter over på nüvi-enhetens minne eller SD-kort,
velger du navnet på Garmin-stasjonen eller SD-kortstasjonen. Se i hjelpefilen for
MapSource hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker MapSource, og
om hvordan du laster inn kart og veipunkter på nüvi-enheten. Veipunktene du lager i
MapSource vises i Where to (Til hvor) > Favorites (Favoritter).
Bruke fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. (Se http://my.Garmin.com for
tilgjengelighet.) nüvi-enheten inneholder plasseringen til hundrevis av fotobokser på
disse stedene. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks og kan advare
deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken så du har alltid
tilgang på så oppdatert informasjon som mulig.
Du finner oppdatert fotoboksinformasjon på:
1. http://my.garmin.com.
2. Bestill et abonnement.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område og utvide eksisterende abonnement. Hvert
område du kjøper, har en egen utløpsdato.
50
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Tilpassede POIer (punkt av interesse)
nüvi-enheten tillater tilpassede POI-databaser, som er tilgjengelig fra forskjellige
bedrifter på Internett. Noen tilpassede POI-databaser inneholder varselinformasjon
for ting som skolesoner. nüvi-enheten kan varsle deg med en avstandsalarm når du
nærmer deg et av disse punktene.
Etter at du har lastet inn en POI-database, bruker du Garmin POI Loader til å
installere POIene i nüvi-enheten. POI Loader er tilgjengelig på www.garmin.com/
poiloader. Velg Updates and Downloads (Oppdateringer og nedlastninger).
Hvis du vil bruke POI Loader-programmet, kan du lagre de tilpassede POIene på
nüvi-stasjonen eller SD-kortet. Du kan også tilpasse innstillingene for avstandsvarsler
for hver POI med POI Loader. Du finner mer informasjon i hjelpefilen i POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Trykk på Where to (Til hvor) >
(Tilpassede POIer).
Extras (Ekstrautstyr) > Custom POIs
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig for konsekvensene av å bruke en tilpasset
POI-database eller nøyaktigheten til fotoboksene eller en annen tilpasset POIdatabase.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 51
Tillegg
Valgfritt tilbehør
Du finner mer informasjon om valgfritt tilbehør ved å gå til Garmins webområde
på www.garmin.com/products og klikke på Accessories-koblingen (Tilbehør). Du
kan også ta kontakt med en Garmin-forhandler for å kjøpe tilbehør. Valgfritt tilbehør
omfatter:
• FM-trafikkmottaker
• ekstern antenne
• ekstern mikrofon
• tilbehør til Travel Kit (Reisesett)
Om Garmin Travel Guide™
På samme måte som en vanlig reiseguide, inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe Travel
Guide-tilbehør, kan du besøke Garmins webområde på www.garmin.com/extras.
Bruke reiseguiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Sett SD-kortet i nüvi-enheten.
Trykk på Where to (Til hvor) >
Extras (Ekstrautstyr).
Trykk på Travel Guide (Reiseguide).
Trykk på en kategori. Trykk på en underkategori, hvis det er nødvendig.
Trykk på en posisjon på listen.
Trykk på Go (Kjør) for å kjøre til posisjonen.
Trykk på Map (Kart) for å vise dette elementet på et kart.
Trykk på Save (Lagre) for å lagre denne posisjonen i
Favorites (Favoritter).
Trykk på More (Mer) hvis du vil vise mer informasjon om posisjonen.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Om SaversGuide
SaversGuide® er et valgfritt tilbehør som bare er tilgjengelig i Nord-Amerika. Hvis
du har det forhåndsprogrammerte SD-kortet for SaversGuide, vil nüvi-enheten bli
et digitalt kuponghefte som gir deg beskjed når du er i nærheten av steder der du får
rabatt, for eksempel restauranter, hoteller, kinoer og bilverksteder.
Om Garmin Language Guide (Språkguide)
Garmin Language Guide (Språkguide) er et valgfritt tilbehør. Med Language Guide
(Språkguide) får du data fra Oxfords flerspråklige ressurser og fem tospråklige
ordbøker rett i hånden.
MERK: Det er bare nüvi 660 og nüvi 670 som kan oversette ord og setninger
muntlig i språkguiden. nüvi 610 kan bare vise denne informasjonen.
Laste inn Garmin Language Guide (Språkguide)
Når du mottar SD-kortet for Garmin Language Guide (Språkguide), må du laste
dataene over på nüvi-enheten. Følg instruksjonene på pakken eller i nüvi-hjelpefilen.
Alt av ordbøker, ord og setninger er fra © Oxford University Press. Talefiler er fra
© Scansoft.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 53
Tillegg
Oversette ord og setninger
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Language Guide (Språkguide) på
menysiden.
2. Trykk på Words and Phrases (Ord og setninger) > Language (Språk).
3. Velg From (Fra)- og To (Til)-språkene, og trykk på Back (Tilbake).
4. Velg en kategori.
5. Søk etter en setning og trykk på den.
for å høre oversettelsen.
6. Trykk på
Tips om ord og setninger
• Bruk Keywords in Phrases (Ord i setninger) for å finne alle setninger som
inneholder det bestemte ordet.
• Trykk på Search (Søk) for å stave ordet.
• Trykk på et understreket ord for å erstatte ordet.
• Trykk på More Variations (Flere variasjoner) for å endre ord i setningen eller
for å få en annen oversettelse.
• Hvis du ikke finner det du leter etter i Words and Phrases (Ord og setninger),
se i Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker).
54
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Bruke Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker)
Garmin Language Guide (Språkguide) har fem tospråklige ordbøker. Du kan på en
enkel måte oversette og høre uttalelsen når du bruker de tospråklige ordbøkene.
1. Trykk på
Travel Kit (Reisesett) >
Language Guide (Språkguide) på
menysiden.
2. Trykk på Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker).
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på To English (Til engelsk) hvis det
er nødvendig.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre hvordan ordet uttales.
Tospråklige tips
• Trykk på Search (Søk) for å stave ordet eller begynnelsen av ordet.
• Trykk på Legend (Tegnforklaring) for å vise tegnforklaringen for det valgte
språket. Tegnforklaringen inneholder informasjon om forkortelser, etiketter og
fonetiske symboler som brukes i de forskjellige ordbøkene.
Om Garmin TourGuide™
Garmin TourGuide gjør at nüvi-enheten kan spille GPS-guidede lydturer fra
tredjepartsforhandlere. Disse lydturene kan for eksempel ta deg med på en rute mens
den spiller av interessante fakta om historiske steder på veien. Mens du reiser, blir
informasjonen utløst av GPS-signaler.
Hvis du har lastet inn TourGuide-filer på nüvi-enheten, trykker du på Where to
(Til hvor) >
Extras (Ekstrautstyr) > Custom POIs (Tilpassede POIer) på
menysiden.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 55
Tillegg
Om GPS-satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for
å kunne fungere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller i et
parkeringshus, klarer kanskje ikke nüvi-enheten å hente inn satellitter. Gå ut til et
område der det ikke er noen høye hindringer for å bruke nüvi-enheten, eller ta ned
antennen for å slå av GPSen og bruke den inne.
Når nüvi-enheten henter inn satellittsignaler, er signalstyrkelinjene på menysiden
grønne
. Hvis den mister satellittsignalene, blir linjene røde eller borte
.
Trykk på signalstyrkelinjene i øverste venstre hjørne på menysiden for å vise GPSinformasjonen. Trykk hvor som helst på skjermen for å gå tilbake til menysiden.
Hastighet
Reiseretning
Sikt til himmelen
Gjeldende posisjon
GPS-status
Høyde over havet
Linjer for
satellittsignalstyrke
Himmelvisningen viser satellittene du mottar signalene fra. Linjene for
satellittsignalstyrke viser styrken på hver satellitt du mottar.
Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på www.garmin.com/
aboutGPS.
56
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Montere nüvi-enheten på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten for å montere nüvi-enheten på dashbordet.
Viktig: Den permanente monteringstapen er meget vanskelig å fjerne etter at du har
tatt den på.
Slik installerer du monteringsplaten:
1. Rengjør og tørk dashbordet der du ønsker å .
plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente .
monteringstapen nederst på .
Spak for
platen, og plasser platen på .
sugekopp
dashbordet.
3. Plasser sugekoppen øverst på platen.
Sugekopp
Plate
4. Vipp spaken på sugekoppen ned for å feste sugekoppen til platen.
Fjerne nüvi-enheten og stativet
1.
2.
3.
4.
Hvis du vil fjerne nüvi-enheten, skyver du opp tappen i bunnen av holderen.
Løft nüvi-enheten av stativet.
Hvis du vil fjerne sugekoppen fra frontruten, vipper du spaken mot deg.
Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Fjerne holderen fra stativet
Hvis du vil fjerne holderen fra stativet, dreier du holderen til en side. Holderen
knepper av kulefestet. Hvis du vil sette holderen på plass igjen, knepper du holderen
på kulefestet.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 57
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente
skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere
risikoen for skade på nüvi-enheten, må du unngå å miste den i bakken, og ikke bruke
den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre nüvi-enheten
nüvi-enheten er laget av materialer med høy kvalitet, og krever ikke annet
vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør nüvi-enhetens utside (ikke ta på
skjermen) med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske
rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel hvis det er nødvendig. Påfør middelet på kluten og vask
berøringsskjermen forsiktig.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten der den kan bli utsatt for høye temperaturer over
lengre tid (for eksempel i frontruten). Dette kan føre til permanente skader.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre
at nüvi-enheten ikke fungerer som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri
gjøre dette mens du kjører. Du må aldri bruke en hard eller skarp gjenstand når
du bruker berøringsskjermen. Dette kan skade skjermen.
• Oppbevar nüvi-enheten i bærevesken av lær når den ikke er i bruk.
58
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Unngå tyveri
• For å unngå tyveri bør du fjerne nüvi-enheten og stativet når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
• Bruk Garmin Lock™ -funksjonen.
Bytte sikringen
Du finner en AGC/3AG-sikring på 2 ampere med høy kapasitet merket med 1500 mA
i enden av kjøretøyadapteren. Du må bytte sikring en gang iblant. Slå av det svarte
runde endestykket og bytt ut sikringen.
Batteriinformasjon
Løsne
nüvi-enheten inneholder et internt (ikke-utbyttbart) litiumbatteri. Kontakt din lokale
avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal kaste nüvi-enheten.
Batteritips
• nüvi-batteriet varer 3–7 timer, avhengig av bruken.
• Hvis du vil forlenge batterilevetiden, kan du redusere hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal stå på. Velg Settings (Innstillinger) > Display
(Visning) > Backlight Timeout (Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning) på
menysiden for å endre innstillingen.
• Lukk antennen når du ikke har behov for å motta GPS-signaler.
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte sollys og unngå høye temperaturer over
lengre tid.
Brukermanual for nüvi 610/660/670 59
Tillegg
Batterimåler
Batteriikonet i øverste høyre hjørne på menysiden indikerer statusen til det interne
batteriet. Av og til vil du kanskje oppleve avt batterimåleren ikke er helt nøyaktig.
Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt og deretter
lader du det helt opp igjen uten å avbryte ladingen. Du oppnår best resultat hvis du
ikke kobler fra nüvi-enheten før den er fullt oppladet.
Batteridrevet eller koblet til ekstern strømkilde
Batteri ferdigladet
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten mottar aldri
satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut og bort fra høye bygninger .
og trær.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La nüvi-enheten lades helt ut før du lader den helt opp
igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen reagerer
ikke riktig når jeg trykker på
den.
Kalibrer skjermen. Trykk på
Settings (Innstillinger)
> Display (Visning) på menysiden. Trykk på
Recalibrate (Omkalibrer) og følg instruksjonene på
skjermen.
60
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Problem/spørsmål
Telefonen min kobler seg
ikke til nüvi-enheten.
Løsning/svar
Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Enabled
(Aktivert).
Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre
enn 10 meter fra nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises
et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin på
nüvi-enheten. I tillegg skal du kunne se en ny ekstern
diskstasjon i Min datamaskin.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Datamaskinen min oppdager
aldri at nüvi-enheten er
koblet til.
2. Slå nüvi-enheten av og på igjen.
3. Koble USB-kabelen til datamaskinen.
nüvi-enheten går automatisk i USBmasselagringsmodus.
nüvi-enheten kan ikke kommunisere med Windows® 95,
Windows 98 eller Windows Me.
Prøv løsningen ovenfor.
Jeg finner ikke noen
stasjoner med navnet nüvi i
listen over stasjoner.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har
problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvistasjonene. Følg instruksjonene på neste side for å
tilordne stasjonsbokstaver.
61
Tillegg
Problem/spørsmål
Jeg får stadig en melding om
Usikker fjerning av enhet når
jeg kobler fra USB-kabelen.
Løsning/svar
Hvis du vil koble nüvi-enheten fra datamaskinen,
dobbeltklikker du på ikonet Koble fra eller løs ut
i systemstatusfeltet. Velg USB-masselagringsenhet og
klikk på Stopp. Velg nüvi-stasjonene og klikk på OK.
Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.
1. Åpne Min datamaskin.
Hvordan gir jeg nüvistasjonene nytt navn?
2. Velg stasjonen du ønsker å gi nytt navn.
3. Høyreklikk og velg Gi nytt navn.
4. Skriv inn det nye navnet. Trykk på returtasten.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Sett USB-kabelen inn i nüvi-enheten .
og datamaskinen. Enheten slår seg automatisk
på.
Hvordan tilordner jeg nüvistasjonene i Windows?
3. På datamaskinen klikker du på Start >
Innstillinger > Kontrollpanel > Administrative
verktøy > Datamaskinbehandling >
Lagringsplass > Diskbehandling.
4. Klikk på en ekstern nüvi-diskstasjon (enten det
interne minnet eller SD-kortstasjonen). Høyreklikk
med musen, og velg Endre stasjonsbokstav og
bane.
5. Velg Endre, velg en stasjonsbokstav fra
rullegardinlisten, og klikk på OK.
62
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5. Hvis du vil lese hele
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet.
Klikk på Manuals (Manualer), og velg deretter Declaration of Conformity
(Samsvarserklæring).
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE nüvi SAMTYKKER DU TIL Å OVERHOLDE BETINGELSENE
OG VILKÅRENE I DEN FØLGENDE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE.
LES AVTALEN NØYE.
Garmin gir brukeren en begrenset lisens til å bruke den innebygde programvaren i
enheten (“programvaren”) i binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Garmin
beholder eiendomsrett, eierrettigheter og åndsverksrettigheter i og til programvaren.
Du er innforstått med at programvaren tilhører Garmin, og at den er beskyttet under
lover om opphavsrett i USA og internasjonale traktater vedrørende opphavsrett.
Videre må du godta at strukturen, organiseringen og programvarekoden er verdifulle
bedriftshemmeligheter tilhørende Garmin, og at programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull bedriftshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker til at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre, tilbakeføre eller redusere programvaren
eller noen deler av den til lesbar form, eller opprette eventuelt avledet arbeid basert
på programvaren. Du samtykker til at du ikke skal eksportere eller reeksportere
programvaren til et annet land i strid med lovene om eksportkontroll i USA.
Brukermanual for nüvi 610/660/670
63
Tillegg
Viktig juridisk merknad om FM-senderen
Hvis nüvi-enheten inneholder en FM-sender, må du lese merknaden nedenfor. Se
i produktpakken eller på www.garmin.com for å fastslå om nüvi-modellen din
inneholder en FM-sender.
Bruke FM-senderen på nüvi-enheten i Europa
I enkelte europeiske land er det for tiden ulovlig å bruke FM-sendere på grunn av
bestemte begrensninger for radiofrekvens. Du må kontrollere lokal lovgivning i alle
europeiske land der du planlegger å bruke FM-senderen, for å være sikker på at det er
lovlig. Du har det fulle ansvaret for å opptre i samsvar med alle slike lover og regler
som gjelder i landet der du bruker enheten. Garmin frasier seg alt ansvar som skyldes
at du ikke følger lokale lover og regler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
www.garmin.com/fm-notice.
Bruke FM-senderen på nüvi-enheten i USA
Selv om FM-sendere er lovlige i USA, er den tillatte utgangseffekten for FM-sendere
lavere i USA enn i de europeiske landene som tillater FM-sendere. nüvi-modellene
som selges i Europa, inneholder den europeiske FM-senderen, som har større effekt,
og disse kan ikke brukes lovlig i USA. Du har det fulle ansvaret for å opptre i samsvar
med alle slike lover og regler som gjelder i landet der du bruker enheten. Du må
deaktivere FM-senderen før du bruker den europeiske nüvi-modellen i USA.
64
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Tillegg
Spesifikasjoner
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
Vekt: 190 g
Hvis du vil ha en fullstendig liste over
spesifikasjonene, kan du gå til Garmins
webområde på
www.garmin.com/products.
Størrelse: 12,4 (B) x 7,4 (H) x 2,3
(D) cm (4,9” x 2,9” x 0,9”)
Skjerm: 4,3” (10.9 cm) diagonalt,
480 x 272 piksler, WQVGA
TFT liggende skjerm med hvit
bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm
Veske: ikke vanntett eller IPXO
Temperaturområde: 0–60 °C
(32–140 °F)
Datalagring: internt minne og valgfritt
uttakbart SD-kort. Data lagres i det
uendelige.
PC-tilkobling: USB-masselagring, plugand-play
Strøminntak: 12/24 VDC
Bruk: maks. 10 W
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruk
Batteritype: ikke utbyttbart litiumsbatteri
Brukermanual for nüvi 610/660/670
GPS-ytelse
Mottaker: SiRF Star III GPS-mottaker
med høy følsomhet
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Fabrikkinnstilling: < 45 sek
*Gjennomsnittlig for en stasjonær
mottaker med fri sikt mot himmelen
Oppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerlig
GPS-nøyaktighet:
Posisjon: < 10 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
GPS-nøyaktighet (WAAS/EGNOS):
Posisjon: < 5 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
65
Indeks
Indeks
A
abonnere på fotoboksinformasjon vi
AC-lader 1
aktivere Bluetooth 25
angi din posisjon 11
anropsvarsel 27
antityverifunksjon 5
AudibleManager 19
autosøk 35
avslutte et anrop 25
avstandspunkter 48
B
bæreveske 1
bakgrunnsbelysning,
tidsavbrudd 44
batteri
informasjon 59
levetid 65
måler 60
status 6
type 65
begrense resultatlisten
stave navnet 11
66
berøringsskjerm
innstillinger 44
omkalibrere 44
rengjøre 58
beskytte nüvi-enheten 58
bildefremvisning 21
bilder 21
bla gjennom kartet 11, 51,
52, 55
Bluetooth 24
aktivere eller deaktivere 25
Bluetooth-innstillinger 46
brukerdata, slette 4
D
datalagring 65
datamaskintilkobling 38
deaktivere Bluetooth 25
E
EGNOS 42
Ekstrautstyr 51, 52, 55
enhets-ID 42
eskens innhold 1
F
fargemodus 44
Favoritter 14
feilsøking 60
filer
behandle 37
overføre 39
slette 40
støttede typer 40
finne bestemmelsesstedet 9
finne steder
element på kartet 11
etter navn 9
etter postnummer 10
i nærheten av et annet
sted 12
veikryss 10
fjerne
holderen 57
nüvi-enheten og stativet 57
fjerne en telefon fra listen 30
fjerne en tilkobling 30, 46
FM-radio 35
FM-sender 35
FM-trafikkmottaker 15, 28,
31–34
følge ruten 9
forhindring av tyveri 5, 59
fotobokser vi, 50
G
Garmin Lock 5, 59
Garmin Travel Guide™ 52
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Indeks
geocaching 10
gjeldende plassering, lagre 14
gjeldende posisjon, lagre 14
gjenopprette innstillinger 41
GPS 6, 59
informasjon 56
nøyaktighet 65
grønne linjer 6
gult ark 1
H
håndfri 24
Hjelp 16
hjem, ringe 28
hodetelefonkontakt 65
hurtiginnstillinger 4
I
ikke utbyttbart litiumbatteri 65
innhentingstider 65
innhold, produkteske 1
innkommende anrop 27
innstillinger, Bluetooth 25
K
kabel, USB 1
kalibrere skjermen 44
kalkulator 23
kanal, lyd 35
kart 12
bla gjennom 11
grenser 41
infoknapp 41
oppdatere kart 49
oppdateringer vi
programvareversjon 41
side 7
tilpasse 41
vise 41
zoome 11
kjøpe et trafikkabonnement 34
kjøretøytype 45
knappen om 42
koble fra nüvi-enheten 39, 62
koble til USB-kabelen 38
kode for opplåsing 1
konvertere valuta 22
koordinater 10
L
lagrede steder
redigere 15
slette 15
Language Guide (Språkguide) 53, 54, 55
låse, skjerm 4
låse opp valgfrie kart vi
laste inn lydbøker 19
laste inn tilleggskart 49
Brukermanual for nüvi 610/660/670
laste ned en bok 20
legge til en enhet 25
litiumbatteri 65
lyd, overføre til telefonen 27
lydbøker 18
overføre 20
lyder, slå av og på 42
lydutgang 35
lydversjon 42
lysstyrke, skjerm 4
lytte til MP3-filer 16
M
M4A/M4P 17
Macintosh 39
måleenheter 43
målinger 23
MapSource 49
menyside 6
metriske enheter 43
montere nüvi-enheten på
dashbordet 57
monteringsplate 57
motta et anrop 26
MP3-filer 16, 17
myGarmin vi
N
navigasjonsinnstillinger 45
nord opp 41
nüvi-stasjoner 38, 39
67
Indeks
O
omkalibrere 44
omkjøring, legge til 13
oppbevare nüvi-enheten 58
oppdatere programvare 49
oppdateringshastighet 65
ord og setninger, oversette 54
overføre filer 39
overføre lyd til telefon 27
oversette ord og setninger 54
P
pare nüvi-enheten 24
passord, pare 25
PIN-kode
Garmin Lock 5
plate, dashbord 1, 57
POI (punkt av interesse) 51
postnummer 10
programvareversjon 42
R
radio, FM 35
redigere lagrede steder (mine
steder) 15
registrere nüvi-enheten vi, 49
reisesett 16–23
rengjøre nüvi-enheten 58
ringe 25–28
rute, følge din 9
rutepreferanser 45
68
S
samsvarserklæring 63
satellittsignaler 6, 56
SaversGuide 53
SD-kort 38, 65
diskstasjon 38, 39
siden for neste sving 8
siden for turinformasjon 7
sikker modus 42
sikring, skifte 59
simulatormodus 42
skjermbilde 44
skjermlås 4
skolesonedatabase 51
slå et nummer 25
slette
brukerdata 4
filer fra nüvi-enheten 40
lagrede steder 15
tegn 11
søk, automatisk 35
sommertid 43
spesifikasjoner, tekniske 65
spille av lydbøker 18
spor opp 41
stasjoner 38
status, telefon 29
stave navnet på et sted 11
stoppe navigasjon 13
stoppe USB 39
støttede filtyper 37
strøminntak 65
svare på et anrop 27
systemoppsett 42
T
talemeldinger 45
taleoppringing 28
talespråk 43
tastatur 11
tastatur på skjerm 11
tastetoner 26, 42
ta vare på nüvi-enheten 58
tegnforklaring, tospråklig
ordbok 55
tekniske spesifikasjoner 65
tekstspråk 43
telefonbok 27
telefonnummer, hjem 28
telefonsvarer 26
temperaturområder 65
tilbakestille
din nüvi-enhet 4
maks. hastighet 7
turinformasjon 7
tilbehør 52
tilkoblinger, Bluetooth 46
tilpassede POIer (punkter av
interesse) 51
Brukermanual for nüvi 610/660/670
Indeks
tilpasse nüvi-enheten 41
kart 41
navigering 45
systemoppsett 42
todimensjonal 41
toner 42
tospråklige ordbøker 55
tospråklige tips 55
TourGuide 48, 55
spille av filer 55
trafikk 31
hendelser 32
innstillinger 48
symboler 33
unngå 33, 45
Travel Guide 52
tredimensjonal 41
U
unngå trafikk 33, 45
unngå tyveri 59
unngå veityper 45
USB-kabel 1
USB-masselagringsmodus 44
utgang, lyd 35
utvide søket 12
V
valgfritt tilbehør 52
valuta 22
varsler 48
varsler, fotoboks 50
varslingssignal 45
veksle
mellom anrop 27
til anropsvarsel 27
velkomstbilde 44
verdensur 22
vise kart 12
vise steder på kartet 12
visning 65
volum 4
W
WAAS/EGNOS 42–48, 65
WebUpdater 49
Z
zoom 11
Brukermanual for nüvi 610/660/670
69
Denne språk versjonen av den engelske brukerhåndboken for nüvi
610/660/670 (Garmin-delenummer 190-00773-00, utgave A) leveres som
en service. Slå eventuelt opp i den nyeste versjonen av den engelske
håndboken vedrørende betjening og bruk av nüvi 610/660/670.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (unntatt
kartdata) for hele Garmin-produktets levetid, finner du på
Garmins webområde: www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
Storbritannia.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00773-38 utg. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising