Garmin | nuvi 510 | Garmin nuvi 510 kratko uputstvo

Garmin nuvi 510 kratko uputstvo
nüvi 500/550
®
kratko uputstvo
Important Information
Kontaktirajte Garmin
Kontaktirajte Garmin za sva pitanja u vezi
sa uređajem.
Za mere predostrožnosti i druge
važne napomene, uputite se na Važne
mere bezbednosti i informacije o
uređaju u pakovanju.
Korisnici u Evropi: Posetite www.garmin.
com/support i kliknite na Contact Support
za informacije u vezi sa korisničkom
podrškom u određenim zemljama.
UPOZORENJE: Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Izvadite uređaj iz vozila
pri izlasku i sklonite ga sa sunca zbog
opasnosti od oštećivanja.
Ovlašćeni uvoznik i distributer Garmin
proizvoda za Srbiju je INFO TEAM d.o.o.,
Bul. Kralja Aleksandra 193, 11060 Beograd,
Srbija. Više informacija možete pronaći na
adresi www.garmin.rs.
Pre montiranja uređaja, uputite se na
Važne mere bezbednosti i informacije o
uređaju u vezi sa zabranom montiranja
predmeta na vetrobransko staklo.
Dodatne informacije
Za više informacija u vezi sa uređajem,
dodirnite Tools > Help. Preuzmite najnoviju
verziju uputstva za upotrebu sa sajta www.
garmin.com. Za više informacija u vezi sa
dodatnom opremom, posetite http://buy.
garmin.com ili se obratite ovlašćenom
uvozniku Garmin proizvoda.
Registracija proizvoda
Registracijom putem interneta pomažete
da vam pružimo bolju korisničku podršku.
Posetite nas na adresi http://my.garmin.com.
Sačuvajte original ili kopiju računa na
sigurnom mestu.
2
Delovi uređaja
GPS antena
Taster za uključivanje:
Pritisnite i držite da biste uključili/isključili uređaj.
Pritisnite i otpustite da biste podesili pozadinsku
osvetljenost.
Zvučnik
Poklopac baterije
Serijski broj
(ispod baterije)
Kontakti
za bateriju
Taster za otpuštanje:
Gurnite nagore da
biste otvorili poklopac
Mini-USB
priključak ispod
zaštitne kapice
Prostor za
microSD™ karticu
ispod baterije
3
1. korak: Ubacivanje baterije
2. korak: Napajanje uređaja
1. Pronađite litijum-jonsku bateriju u
pakovanju.
2. Povucite taster za zaključavanje nagore
da biste otvorili poklopac baterije na
poleđini uređaja.
3. Pronađite metalne kontakte na jednom
kraju litijum-jonske baterije.
4. Ubacite bateriju tako da metalni kontakti
na bateriji naležu na metalne kontakte
unutar spremišta za baterije.
Za napajanje uređaja možete koristiti kabl za
napajanje u vozilu. Da biste nabavili opcioni
USB ili kabl AC adaptera, posetite http://
buy.garmin.com.
3. korak: Monitanje uređaja
1. Povucite zaštitnu kapicu sa mini-USB
priključka na poleđini uređaja.
2. Priključite kabl za napajanje u vozilu u
mini-USB priključak.
3. Zakačite postolje na kukicu vakuumske
kapice.
Kukica na
vakuumskoj
kapici
Postolje
5. Pritisnite bateriju tako da legne na mesto.
6. Gurnite i vratite poklopac baterije na
mesto tako da se čuje zvuk.
Ručica
4. Uklonite providnu plastiku sa vakuumske
kapice. Obrišite i osušite vetrobransko
staklo i vakuumsku kapicu krpom bez
lana.
4
4. korak: Prije satelitskog signala
5. Postavite vakuumsku kapicu na vetrobransko staklo.
6. Povucite ručicu unazad ka vetrobranskom staklu.
7. Postavite donji deo uređaja u postolje.
Izađite napolje na otvoreni prostor, što dalje
od garaža i visokih zgrada. Zaustavite vozilo
i uključite uređaj. Prijem satelitskog signala
može trajati i do nekoliko minuta.
Skala
služi kao indikator jačine GPS
satelitskog signala. Ukoliko je bar jedan
podeok skale zelen, uređaj uspešno prima
signal. Sada možete odabrati destinaciju
i obaviti navigaciju do nje. Za više informacija u vezi sa GPS navigacijom, posetite
www.garmin.com/aboutGPS.
Resetovanje uređaja
Ako nüvi ne funkcioniše, isključite i ponovo
uključite uređaj. Ako ovo ne pomogne, pritisnite i držite taster 10 sekundi. Uređaj
bi trebalo da funkcioniše normalno. Takođe
možete pokušati da izvadite i ponovo ubacite bateriju u uređaj.
8. Nagnite uređaj unazad tako da legne na
mesto.
9. Priključite drugi kraj kabla za napajanje u
vozilu u strujnu utičnicu u vozilu. Uređaj
bi trebalo da se uključi automatski po
priključivanju ako ste pokrenuli motor.
4. korak: Konfigurisanje uređaja
Pritisnite i držite taster da biste uključili
uređaj. Pratite uputstva na ekranu.
5
Navigacija menijem
➊
➋ ➌
➎
➍
1. Dodirnite Where To? > Points of Interest.
2. Odaberite kategoriju.
3. Odaberite destinaciju i dodirnite Go!.
➏
➐
➊
➋
Pronalaženje tačaka od interesa
Za pretragu po nazivu, Where To? > Points
of Interest > Spell Name.
➑
Za pretragu lokacija u nekoj drugoj oblasti,
dodirnite Where To? > Near.
Jačina GPS satelitskog signala.
Dodirnite za odabir režima za vožnju
automobila, pešačenje, vožnju biciklom
ili brodom.
Navigacija ekranom Go!
NAPOMENA: Neki ekrani izgledaju
drugačije u zavisnosti od režima i podešavanja. Za više informacija, uputite se
na Uputstvo za upotrebu.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➊
➋
➌
Status baterije.
Trenutno vreme. Vremenska
podešavanja se menjaju na dodir.
Pronađite destinaciju na dodir.
Dodirnite za pregled karte.
Podesite jačinu zvuka na dodir.
Dodirnite za pristup podešavanjima,
trenutnoj lokaciji (Where Am I?),
sistemu za pomoć (Help) i rutama.
➊
➋
➌
➍
6
➍
Dodirnite za prikaz rute na karti.
Dodirnite za navigaciju rutom.
Dodirnite za pregled lokacije i njene
okoline na karti.
Dodirnite da biste sačuvali lokaciju u
okviru omiljenih opcija (Favorites).
Pregled karte
Ruta je označena ljubičastom linijom.
Dok putujete, nüvi vas do destinacije
navodi glasom, strelicama na karti i
smernicama na vrhu karte. Destinacija
je označena zastavicom sa šahovskim
poljem. Ako skrenete sa puta, nüvi
menja rutu i obezbeđuje nova uputstva
za navigaciju.
➊
➋
➌
➎
➊
➊
Dodirnite za
prikaz kompasa (off road
ili navigacija
“van puta”.
➋
Dodirnite traku
sa tekstom za
pregled spiska
skretanja.
➌
Dodirnite za
zumiranje ka
karti i od nje.
Dodirnite
ikonu vozila
pristup ekranu
Where Am I?.
➍
➍
➏
Dodirnite za
prikaz sledećeg skretanja
(navigacija
na putu).
7
➎
Dodirnite za
pristup putnom
računaru.
➏
Dodirnite za
pristup meniju.
Skretanja i obilasci
Funkcija TracBack®
Odaberite obilazni put ako je put ispred vas
zatvoren.
Dodirnite Where To? > TracBack za
pregled nedavne putanje. Dodirnite Save
da biste sačuvali putanju u okviru opcije
Favorites. Dodirnite Go! da biste ponovili
nedavno pređeni put.
NAPOMENA: Nije moguće uputiti se
obilaznim putem pri off road navigaciji.
1. Na aktivnoj ruti, dodirnite Menu.
2. Dodirnite Detour.
Zaključavanje uređaja
1. Dodirnite Tools > Settings > Security >
Garmin Lock.
2. Unesite četvorocifreni PIN broj i odvezite
se do sigurnosne lokacije.
Uređaj pokušava da nađe alternativnu rutu
da biste izbegli trenutni ili sledeći put na
spisku skretanja, a zatim se vraća na vašu
originalnu rutu. Ako je vaša trenutna ruta
jedina razumna opcija, uređaj možda neće
predložiti obilazni put.
NAPOMENA: Ako ste zaboravili vaš
PIN broj i sigurnosnu lokaciju, pošaljite
vaš nüvi i važeću registraciju ili dokaz o
kupovini uređaja kompaniji Garmin kako
bi uređaj bio otključan.
Dodavanje tačaka na rutu
1. Na aktivnoj ruti, dodirnite Menu > Where
To?.
2. Odaberite novu (usputnu) tačku.
3. Dodirnite Go!.
4. Dodirnite Add as Via Point da biste
dodali novu tačku pre destinacije.
ILI:
Dodirnite Set as new Destination da
biste odabrali tačku kao novu destinaciju.
© 2012 Garmin Ltd. ili njegove podružnice
Garmin®, nüvi® i TracBack® jesu zaštitni znaci
kompanije Garmin Ltd. ili njenih podružnica,
registrovani u SAD i drugim državama. Garmin
Lock™ je zaštitni znak kompanije Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ove zaštitne znake nije dozvoljeno
koristiti bez izričitog dopuštenja kompanije Garmin.
microSD™ je zaštitni znak kompanije SD Card
Association. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni naziivi
proizvoda nalaze se u vlasništvu svojih kompanija.
8
This Serbian version of the nuvi 500/550 English manual (Garmin part
number 190-00937-01, revision D) is provided as a convenience. If
necessary, please consult the most recent revision of the English manual
regarding the operation and use of the nuvi 500/550.
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS
SERBIAN MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING
FROM THE RELIANCE THEREON.
avgust 2012
190-00937-13_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising