Garmin | nuvi 510 | User guide | Garmin nuvi 510 Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 510 Podręcznik użytkownika
seria nüvi 500
®
Podręcznik użytkownika
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.850.1251
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie
określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część
niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana
ani przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w
jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody
Garmin. Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie
pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej
na twardym dysku albo innym nośniku elektronicznym
w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego
egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek
jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna
lub drukowana kopia będzie zawierać pełny tekst
niniejszej informacji o prawach autorskich i pod
warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane
komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub
jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia.
Garmin zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub
wprowadzenia poprawek w swoich produktach i do
wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu
bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub
organizacji o takich zmianach lub poprawkach. Prosimy
o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
.com) na której można znaleźć uaktualnienia i
informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy
tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart®, Garmin
TourGuide® i TracBack® są znakami handlowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych,
zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.
Garmin Lock™, myGarmin™ i g2 Vision™ są znakami
handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów
zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być
wykorzystywane bez wyraźnej zgodny firmy Garmin.
microSD™ jest znakiem handlowym firmy SD Card
Association. Microsoft, MSN, the MSN logo, Windows,
i Windows NT są znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub innych krajach. Mac® jest
znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc.,
zarejestrowanym w USA i innych krajach. SaversGuide®
jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy
Entertainment Publications, Inc. Logo Wherigo jest
znakiem handlowym firmy Groundspeak w USA i
innych krajach. Używanie danych geocaching.com jest
tematem Terms of Use Agreement znajdującym się na
http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Inne znaki i nazwy handlowe są odpowiednio własnością
ich właścicieli.
Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia
nawigacyjnego Garmin® z serii nüvi® serii
500.
Należy zapoznać się z zamieszczoną
w instrukcji obsługi częścią Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającą ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Rejestracja Produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć,
dokonując rejestracji online jeszcze dziś!
Odwiedź serwis internetowy www
.garmin.com Przechowuj dowód zakupu
urządzenia w bezpiecznym miejscu, lub
dołącz jego kserokopię do instrukcji.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
urządzenia nüvi 500 prosimy o kontakt
z działem pomocy technicznej firmy
Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA,
odwiedź stronę www.garmin.com/support
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer (913)
397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Więcej Informacji
Aby uzyskać więcej informacji o Twoim
urządzeniu, dotknij Narzędzia > Pomoc.
Aby uzyskać informacje o akcesoriach,
odwiedź: http://buy.garmin.com lub
www.garmin.com/extras lub skontaktuj
się z Twoim dealerem Garmin.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Wstęp
Spis Treści
Wstęp................................................i
Używanie TracBack® ......................... 13
Wyszukiwanie blisko innego
miejsca.......................................... 13
Rejestracja Produktu............................. i
Kontakt z Garmin.................................. i
Więcej Informacji................................... i
Twoje urządzenie nüvi..........................iv
Używanie Map...............................14
Rozpoczynamy...............................1
Zarządzanie Plikami.....................16
Krok 1: Zainstaluj baterię..................... 1
Krok 2: Naładuj nüvi............................. 2
Krok 3: Zamontuj nüvi.......................... 2
Krok 4: Skonfiguruj nüvi....................... 3
Krok 5: Odbierz sygnał satelitów.......... 3
Używanie Ekranu Menu....................... 4
Dokąd?............................................7
Znajdowanie adresu............................. 7
Ustalenie pozycji Dom.......................... 7
Znajdowanie miejsca przez
wpisanie nazwy ............................. 8
Ostatnio znalezione miejsca................ 9
Ulubione............................................... 9
Dodatki............................................... 10
Tworzenie i używanie tras.................. 11
Wpisywanie Współrzędnych.............. 12
Znajdowanie Punktów
Geograficznych............................. 12
Znajdowanie miejsca na mapie.......... 13
ii
Ekran Komputera Podróży................. 15
Ekran Listy zwrotów........................... 15
Ekran następnego zwrotu.................. 15
Obsługiwane typu plików.................... 16
Ładowanie plików............................... 16
Wgrywanie Zdjęć Nawigacji
do Zdjęć........................................ 18
Usuwanie Plików ............................... 18
Narzędzia.......................................19
Ustawienia.......................................... 19
Aktualna pozycja................................ 19
Wherigo™ . ......................................... 19
Pomoc................................................ 19
Przeglądarka obrazków...................... 19
Trasy.................................................. 20
Moje dane.......................................... 20
Czas na świecie ................................ 20
Kalkulator .......................................... 21
Przelicznik jednostek ........................ 21
Kompas.............................................. 22
Komunikaty drogowe.......................... 23
MSN® Direct....................................... 23
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Wstęp
Dostosowanie nüvi.......................24
Zmiana ustawień systemowych......... 24
Zmiana ustawień nawigacji................ 24
Zmiana ustawień wyświetlania........... 25
Zmiana ustawień czasu...................... 25
Ustawienia Językowe......................... 25
Zmiana Ustawień Mapy...................... 26
Ustawienia zabezpieczeń................... 27
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych.............. 27
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych............................ 29
Przywracanie ustawień
fabrycznych................................... 29
Komunikaty Drogowe TMC . .......30
Utrudnienia w okolicy......................... 30
Kolorowy kod ważności zdarzenia..... 31
Utrudnienia na trasie.......................... 31
Przeglądanie Mapy Utrudnień............ 32
Przeglądanie Opóźnień w Ruchu....... 32
Subskrypcje komunikatów
drogowych.................................... 32
Geocaching...................................33
Skróty................................................. 33
Wgrywanie Geocaches...................... 33
Znajdowanie Punktów Geocache....... 34
Wherigo.............................................. 34
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Tryb Łodzi......................................35
Przeglądanie Map Morskich............... 35
Znajdowanie Punktów Morskich......... 36
Przeglądanie Informacji o Pływach.... 36
Przeglądanie Prądów Morskich.......... 36
Więcej Informacji................................ 36
Dodatki..........................................37
myGarmin™ ....................................... 37
Konserwacja nüvi .............................. 37
Blokowanie nüvi................................. 38
Kalibracja ekranu............................... 39
Resetowanie nüvi............................... 39
Aktualizacja oprogramowania............ 39
Usuwanie danych użytkownika.......... 40
Informacje o baterii............................. 40
Wymiana baterii w nüvi...................... 40
Sposoby Ładowania nüvi................... 40
Wymiana bezpiecznika...................... 41
Montaż nüvi na kokpicie..................... 41
Mapy dodatkowe................................ 42
Opcjonalne akcesoria......................... 42
Sygnał z satelitów GPS...................... 44
Deklaracja Zgodności......................... 44
Licencja na oprogramowanie............. 45
Dane techniczne................................ 46
Rozwiązywanie problemów................ 47
iii
Wstęp
Twoje urządzenie nüvi
Przycisk zasilania:
Przesuń w lewo by włączyć/wyłączyć urządzenie
Antena GPS
Głośnik
Złącza
baterii
Złącze MiniUSB
iv
Obudowa baterii
Numer seryjny pod
baterią
Klawisz
zwolnienia: wysuń
aby otworzyć
klapkę baterii
Slot na karty
microSD™ pod
baterią
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
ostrzeżenie: Produkt ten
zawiera niewymienny akumulator
lithium-ion. Aby uniemożliwić
uszkodzenie, usuń urządzenie z
pojazdu lub nie przechowuj go
bezpośrednio na świetle słonecznym.
obacz przewodnik Ważne informacje
Z
dotyczące bezpieczeństwa i produktu,
który znajduje się w pudełku aby
uzyskać informacje na temat regulacji
prawnych dotyczących montażu na
szybie.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Krok 1: Zainstaluj baterię
1. Zlokalizuj baterię litowo-jonową,
która znajduje się w opakowaniu
urządzenia.
2. Wysuń klawisz zwolnienia by
otworzyć klapkę baterii z tyłu
urządzenia.
3. Zlokalizuj metalowe złącza na końcu
baterii litowo-jonowej.
4. Umieść baterię tak żeby metalowe
styki na baterii pasowały do
metalowych styków wewnątrz
przegrody baterii.
Rozpoczynamy
5. Wciśnij baterię na miejsce.
6. Wsuń obudowę baterii z powrotem na
swoje miejsce.
Uchwyt z
przyssawką
Krok 2: Naładuj nüvi
Użyj kabla zasilania pojazdu aby
naładować urządzenie. Aby nabyć
opcjonalny kabel USB lub adapter AC,
odwiedź stronę: http://buy.garmin.com.
Krok 3: Zamontuj nüvi
1. Zdejmij osłonę ze złącza zasilania
zlokalizowanego z tyłu urządzenia.
2. Wetknij kabel zasilania do złącza
zasilania.
3. Załóż gniazdo na uchwyt z
przyssawką.
Gniazdo
Dźwignia
4. Oczyść szybę i przyssawkę szmatką
nie pozostawiającą włókien.
5. Umieść przyssawkę na szybie.
6. Przesuń dźwignię w kierunku szyby.
7. Dopasuj spód urządzenia do gniazda.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Rozpoczynamy
Krok 5: Odbierz sygnał
satelitów
Wyjdź na otwartą przestrzeń, z dala od
garaży lub wysokich drzew i budynków.
Zatrzymaj pojazd, uruchom nüvi. Odbiór
sygnału satelitów może potrwać kilka
minut.
8. Dopchnij górną część nüvi aż
wskoczy na swoje miejsce.
9. Podłącz drugą część kabla
zasilania do gniazda zapalniczki w
samochodzie. Jeśli samochód jest
uruchomiony, urządzenie uruchomi
się automatycznie.
Słupki
wskazują siłę sygnału
satelitów. Gdy kolor słupków jest zielony,
nüvi ustalił pozycję GPS. Teraz możesz
wybrać cel podróży i rozpocząć do niego
nawigację. Więcej informacji na temat
GPS znajdziesz na stronie 50 lub w
internecie: www.garmin.com/aboutGPS.
Krok 4: Skonfiguruj nüvi
Aby uruchomić nüvi, przesuń przełącznik
zasilania
w lewą stronę. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Rozpoczynamy
Używanie Ekranu Menu
➊
➋ ➌
➍
➎
➏
➐
➊
➋
➐
➑
Dotknij by zmienić głośność.
Dotknij by użyć narzędzi takich jak
ustawienia, Dokąd?, Pomoc i trasy.
Wskazówki i Skróty nüvi
➑
Siła sygnału GPS.
Tryb pracy. Dotknij by zmienić na
tryb: samochód, pieszy, rower lub
łódź.
• Aby szybko powrócić do ekranu
Menu, dotknij i przytrzymaj Wróć.
• Dotknij
i
by zobaczyć
więcej opcji. Dotknij i przytrzymaj te
przyciski by szybciej przewinąć.
• Inaczej pojawiające się ekrany bazują
na Twoim trybie pracy i ustawieniach.
UWAGA: Tryb łodzi jest dostępny
tylko jeśli posiadasz mapy morskie
wgrane na urządzeniu.
➌
➍
Status akumulatora.
Aktualny czas, dotknij by zmienić
ustawienia czasu.
➎
➏
Dotknij by znaleźć cel.
Dotknij by obejrzeć mapę.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Rozpoczynamy
Wybieranie Trybu Pracy
Samochód
Pieszy
Rower
Łódź
Urządzenie oferuje kilka trybów pracy
dla różnych środków transportu.
Wyznaczanie trasy i nawigacja
są obliczane inaczej w oparciu
o Twój tryb pracy. Na przykład,
ulice jednokierunkowe są inaczej
rozpatrywane w trybie Pieszy niż
Samochód.
By zmienić tryb pracy:
1. Dotknij ikonę trybu pracy.
2. Wybierz tryb i dotknij OK.
3. Dotknij Tak i postępuj z instrukcjami
na ekranowymi by skonfigurować
ustawienia trybu pracy. Aby uzyskać
więcej informacji o ustawieniach,
zobacz stronę 24.
Znajdowanie punktów POI
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
Szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz cel i dotknij Jedź!.
By szukać po nazwie, dotknij Dokąd? >
Punkty Szczególne > Literuj Nazwę.
Aby szukać w innym obszarze, dotknij
Dokąd? > Blisko.
Ekran Jedź!
• Dotknij Info Trasy by zobaczyć trasę
na mapie.
• Dotknij Jedź! aby rozpocząć
nawigację trasy.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Rozpoczynamy
• Dotknij Mapa by ujrzeć to miejsce na
mapie. Zobacz stronę 14.
• Dotknij Zapisz by zapisać ten cel.
Korzystanie z objazdu
Gdy na twojej trasie droga jest
zamknięta, możesz skorzystać z
objazdu.
uwaga: Objazd nie jest dostępny
gdy nawiguje się po bezdrożach.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu.
2. Dotknij Objazd.
Nüvi będzie próbował wrócić na
wcześniej wyznaczoną trasę tak szybko
jak to możliwe. Jeśli trasa którą jedziesz
jest jedyną możliwą opcją przejazdu,
nüvi może nie przeliczyć objazdu.
Dodanie punktu pośredniego
do trasy
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu > Dokąd?.
2. Poszukaj dodatkowego celu.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni
by dodać ten cel do trasy przed
dotarciem do celu. Dotknij Ustaw
jako nowy cel by wyznaczyć trasę
tylko do tego celu.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dokąd?
Dokąd?
Menu
Dokąd? udostępnia wiele
kategorii w których możesz szukać celu
podróży. Zobacz stronę 5 by nauczyć się
przeprowadzać proste wyszukiwanie.
Wskazówka: Dotknij Blisko by
zmienić obszar wyszukiwania. Zobacz
stronę 13.
Znajdowanie adresu
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Jeśli konieczne, dotknij Zmień
państwo/stan.
3. Dotknij Szukaj wszystkie.
LUB
Dotknij Wpisz miasto/kod pocztowy,
wprowadź nazwę miasta lub kod
pocztowy i dotknij Gotowe. Z
listy wyników wybierz miasto/kod
pocztowy. (Nie wszystkie dane
mapowe zawierają kody pocztowe.)
4. Wpisz numer domu, następnie dotknij
Gotowe.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
5. Wpisz nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
Jeśli konieczne, z listy wyników
wybierz właściwą ulicę.
6. Jeśli konieczne, dotknij właściwy
adres.
UWAGA: Zależnie od wersji map
wgranych na urządzenie, nazwy
przycisków mogą się zmienić i niektóre
kroki mogą być oznaczone inaczej.
Ustalenie pozycji Dom
Możesz ustalić pozycje Dom w miejscu
do którego często powracasz.
1. Dotknij Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz jedną z opcji.
Nawigacja do domu
Po ustaleniu pozycji Dom, możesz
szybko rozpocząć nawigację dotykając
Dokąd? > Jedź do DOM.
Dokąd?
Zmiana pozycji DOM
Aby zmienić pozycję Dom, musisz
najpierw usunąć z listy Ulubione.
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij DOM> Edycja > Usuń > Tak.
Po usunięciu pozycji DOM, ustaw ją
ponownie wykonując instrukcje podane
wcześniej na tej stronie.
Znajdowanie miejsca
przez wpisanie nazwy
Jeśli znasz nazwę miejsca które
szukasz, możesz ją wpisać używając
klawiatury ekranowej. Możesz też
wpisać kilka liter z nazwy by zawęzić
wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne > Wpisz nazwę.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej
wpisz litery. Dotknij Gotowe.
Używanie klawiatury
ekranowej
Gdy pojawi się klawiatura ekranowa,
dotknij znak by go wprowadzić.
• Dotknij
by wybrać słowo
wcześniej wprowadzone.
• Dotknij
by usunąć znak. Dotknij
i przytrzymaj
by usunąć cały
zapis.
• Dotknij
by wstawić spację.
• Dotknij
by zmienić na wielkie i
małe litery.
• Dotknij Tryb by wybrać język
• Dotknij 123 by wpisać cyfry i znaki
specjalne.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dokąd?
Ostatnio znalezione
miejsca
Twój nüvi przechowuje listę 50
ostatnio znalezionych miejsc. Ostatnio
znalezione miejsce znajduje się na
górze listy. Dotknij Dokąd? > Ostatnio
znalezione by ujrzeć listę miejsc ostatnio
znalezionych.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie ostatnio
znalezione miejsca, dotknij Czyść> Tak.
uwaga: Gdy dotkniesz Czyść,
wszystkie pozycje z listy zostaną
usunięte. Nie usunie to aktualnej
pozycji z urządzenia.
Ulubione
Możesz zapisywać cele podróży w
Ulubionych, by szybko je odnajdywać
i uruchamiać nawigację do nich. Twoja
pozycja DOM jest również w Ulubionych.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Zapisywanie aktualnej pozycji
Na ekranie mapy dotknij . Następnie
dotknij Zapisz położenie by zapisać
swoją bieżącą pozycję w Ulubionych.
Zapisywanie miejsc
znalezionych
1. Po znalezieniu miejsca które chcesz
zapisać, dotknij Zapisz.
2. Dotknij OK. Miejsce jest już w
Ulubionych.
Znajdowanie zapisanych
miejsc
Dotknij Dokąd? > Ulubione. Twoje
zapisane miejsca będą na liście.
Edycja zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij pozycję, którą chcesz
edytować.
3. Dotknij Edycja.
Dokąd?
Używanie nawigacji do zdjęć
Panoramio™ udostępnia zdjęcia, które
zawierają informacje o pozycji. Możesz
wgrać te zdjęcia na Twoim urządzeniu
lub karcie microSD i tworzyć trasy do
nich. Aby uzyskać więcej informacji o
wgrywaniu zdjęć, zobacz stronę 18.
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wpisz nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Dołącz Zdjęcie—wybierz obrazek
by przypisać do pozycji.
• Zmień symbol—dotknij nowy
symbol.
• Zmień numer telefonu—wpisz
numer telefonu i dotknij Gotowe.
• Zmień Kategorie—wybierz inną
kategorię dla pozycji.
• Usuń—usuwa miejsce z listy
Ulubionych. Dotknij Tak.
10
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Zdjęcia Panoramio. Zdjęcia zapisane
na urządzeniu lub karcie microSD
będą na liście.
2. Dotknij zdjęcie.
3. Dotknij Jedź! by nawigować do
pozycji. Dotknij Mapa by zobaczyć
pozycję na mapie.
Dodatki
Aby uzyskać informacje o dodatkach
takich jak fotoradary czy przewodnik
podróży zobacz strony 42-44.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dokąd?
Tworzenie i używanie tras
Dotknij Dokąd? > Trasy. trasę którą
chcesz jechać i dotknij Jedź!.
Tworzenie nowej zapisanej
trasy
Używaj nüvi do tworzenia i zapisywania
tras zanim wyruszysz w drogę. Możesz
stworzyć do 10 tras.
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy > Nowa.
2. Dotknij Dodaj nowy punkt startowy.
3. Znajdź miejsce początku trasy i
dotknij Wybierz.
4. Dotknij Dodaj nowy punkt końcowy.
5. Znajdź miejsce końca trasy i dotknij
Wybierz.
6. Dotknij
by dodać kolejne miejsce
do trasy. Dotknij
aby usunąć
miejsce.
7. Dotknij Dalej by obliczyć trasę i ujrzeć
ją na mapie.
8. Dotknij Zapisz by zapisać trasę i
zakończyć.
Edycja tras
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy.
2. Wybierz trasę którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edycja.
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień Nazwę—wprowadź nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Dodaj/Usuń Punkty—dodaj lub
usuń punkty z trasy.
• Ręczna zmiana kolejności
punktów—zmień kolejność
punktów na trasie.
• Optymalizacja kolejności
punktów—automatyczne
uporządkowanie kolejności.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50011
Dokąd?
• Rekalkuluj—zmiana sposobu
kalkulacji trasy: najszybsza,
najkrótsza, bezdroże.
• Usuń—wykasowanie trasy.
Wpisywanie
Współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne
celu podróży, możesz użyć nüvi by
nawigować do celu przez ich wpisanie.
To jest szczególnie przydatne w
geochachingu. Aby uzyskać więcej
informacji geocachingu, zobacz strony
33-34.
Znajdowanie Punktów
Geograficznych
Jeśli urządzenie posiada mapy
topograficzne, zawiera pozycje dla
różnych geograficznych punktów
takich jak jeziora, rzeki, szczytach gór
i innych punktach orientacyjnych. Aby
uzyskać więcej informacji o dodatkowych
mapach, zobacz stronę 42.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
Geograficzne.
2. Wybierz punkt geograficzny z listy.
3. Dotknij Jedź!.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne.
2. By zmienić typ wprowadzanych
współrzędnych, dotknij Format.
Ponieważ różne mapy używają
różnych formatów pozycji, nüvi
pozwala tobie wybrać właściwy
format współrzędnych dla typu
rodzaju mapy której używasz.
3. Wprowadź współrzędne, następnie
dotknij Dalej.
12
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dokąd?
Znajdowanie miejsca na
mapie
Dotknij Dokąd? > Znajdź na mapie.
Wskazówki w przeglądaniu
mapy
• Dotknij mapę, następnie przeciągnij
palcem po ekranie.
• Dotknij i by zmienić skalę.
• Dotknij dowolne miejsce na mapie.
pokaże się wskaźnik wskazujący na
to miejsce.
• Dotknij Zapisz by zapisać to miejsce.
• Dotknij Jedź! by nawigować do tego
miejsca.
Jeśli odbiornik GPS jest wyłączony,
dotknij Ustal poz. by przenieść swoją
pozycję w to miejsce. (Zobacz stronę 37)
Ulubionych. Dotknij Jedź! by odtworzyć
Twoją ostatnią ścieżkę podróży.
Wyszukiwanie blisko
innego miejsca
uwaga: Twój nüvi automatycznie
szuka celu blisko twojej aktualnej
pozycji.
1. Dotknij Dokąd? > Blisko.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Aktualnej pozycji—szukanie w
pobliżu aktualnej pozycji.
• Innej miejscowości—szukanie w
pobliżu miasta które wpiszesz.
• Aktualnej trasy—szukanie w
pobliżu aktywnej trasy.
• Celu podróży—szukanie w
pobliżu celu twojej aktywnej trasy.
Używanie TracBack®
Dotknij Dokąd? > TracBack by
zobaczyć Twój ostatni ślad. Dotknij
Zapisz by zapisać ślad w Twoich
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50013
Używanie Map
Używanie Map
Gdy podróżujesz, twój nüvi prowadzi
ciebie do celu za pomocą wskazówek
głosowych, strzałek na mapie oraz
informacji tekstowej na górze ekranu
mapy. Flaga z szachownicą zaznacza
Twój cel. Gdy zjedziesz z wyznaczonej
trasy, nüvi obliczy ją ponownie i podaj
nowe wskazówki.
➊
➋
➌
➎
➊
14
Dotknij by
zobaczyć
następny
zwrot
(nawigacja
po drodze).
➍
➏
➊
Dotknij by
zobaczyć
kompas
(nawigacja po
bezdrożach).
➋
Dotknij
pasek tekstu
by zobaczyć
listę
zwrotów.
➌
➍
Dotknij by zmienić skalę.
➎
Dotknij by
zobaczyć
komputer
podróży.
➏
Dotknij by zobaczyć ekran Menu.
Dotknij ikonę
pojazdu by
zobaczyć
ekran Bieżąca
Pozycja
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Używanie Map
Ekran Komputera
Podróży
Ekran komputera podróży wyświetla
twoją aktualną prędkość oraz dostarcza
pomocne statystyczne informacje na
temat twojej podróży.
Aby go ujrzeć dotknij pole Prędkość
na ekranie mapy. Jeśli często się
zatrzymujesz, zostaw nüvi włączone
by mógł dokładnie obliczyć twój czas
podrózy.
Zerowanie komputera
podróży
Jeśli chcesz mieć dokładne informacje
o podróży którą zaraz rozpoczniesz,
wyzeruj informacje o podróży. Dotknij
Zeruj podróż by wyzerować dane
podróży. Dotknij Zeruj pr. maks. by
wyzerować maksymalną prędkość.
informacją o odległościach pomiędzy
zwrotami. Dotknij zielonego paska
na górze ekranu mapy by ujrzeć
listę zwrotów. Dotknij jedną pozycję
z listy zwrotów by ujrzeć szczegóły
dotyczące tego zwrotu. Dotknij Pokaż
mapę by ujrzeć całą trasę na ekranie
przeglądania mapy.
Ekran następnego zwrotu
Podczas nawigacji trasą, ekran
następnego zwrotu pokaże zwrot na
mapie oraz poinformuje o pozostałym
dystansie i czasie dotarcia do tego
zwrotu.
By ujrzeć następny zwrot na mapie,
dotknij lewego górnego rogu na mapie
lub dotknij dowolny zwrot z listy zwrotów.
Ekran Listy zwrotów
Gdy nawigujesz wg wyznaczonej trasy,
ekran listy zwrotów podaje informacje
o zwrotach na twojej trasie wraz z
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50015
Zarządzanie Plikami
Zarządzanie Plikami
Pliki takie jak JPEG czy GPX możesz
przechowywać w pamięci nüvi lub na
opcjonalnej karcie pamięci SD.
UWAGA: nüvi nie jest kompatybilny
z systemami Windows® 95, 98, Me,
lub Windows NT. Nie jest również
kompatybilny z systemami Mac® OS
10.3 i starszymi. To samo ograniczenie
dotyczy większości urządzeń
pracujących w trybie pamięci masowej
USB.
Obsługiwane typu plików
• pliki graficzne JPEG, JPG, PNG, BMP
i GIF: zobacz stronę 18.
• mapy, trasy i waypointy z
MapSource®: zobacz stronę 45.
• pliki GPX i GPW: zobacz strony 33-34
• pliki GPI zawierające własne POI
załadowane oprogramowaniem
Garmin POI Loader: zobacz
stronę 43.
16
Ładowanie plików
Slot karty
microSD
pod baterią
Klawisz
zwolnienia:
wysuń aby
otworzyć
klapkę
baterii
Złącze
Mini-USB
Krok 1: Włóż kartę SD (opcja)
1. Wysuń klawisz zwolnienia by
otworzyć klapkę baterii z tyłu
urządzenia.
2. Usuń baterię.
3. By umieścić lub usunąć kartę,
przyciśnij ją aż kliknie.
4. Włóż baterię.
5. Wsuń obudowę baterii z powrotem na
swoje miejsce.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Zarządzanie Plikami
Krok 2: Podłącz kabel USB
(nie załączony)
Podłącz wtyczkę mini-USB do złącza
z tyłu obudowy nüvi. Podłącz większą
wtyczkę kabla do wolnego portu USB w
Twoim komputerze.
Twój nüvi i karta pamięci SD pojawią się
jako wymienne dyski w ‘Mój komputer’
dla komputerów z systemem Windows
lub jako zamontowane napędy w
komputerach Mac.
uwaga: W niektórych systemach
operacyjnych lub komputerach
z wieloma dyskami sieciowymi,
dyski nüvi mogą się nie pojawić.
Zajrzyj do pomocy Twojego systemu
operacyjnego aby dowiedzieć się jak
zamapować te dyski.
Krok 3: Prześlij pliki do
Twojego nüvi
Skopiuj i wstaw pliki z Twojego
komputera do napędu/dysku nüvi.
1. Przeglądaj dyski Twojego komputera
aby odnaleźć plik do skopiowania.
2. Podświetl plik i wybierz Edycja >
Kopiuj.
3. Otwórz dysk/napęd “Garmin” lub
kartę SD.
4. Wybierz Edycja > Wstaw. Plik pojawi
się na liście plików pamięci nüvi lub
karty pamięci SD.
Krok 4: Wysuń urządzenie i
odłącz kabel USB
Kiedy skończysz kopiowanie plików,
kliknij ikonę Odłącz lub wysuń
urządzenie
w zasobniku
systemowym (Windows), lub przeciągnij
ikonę napędu do Kosza
w
komputerach Mac. Odłącz nüvi od
Twojego komputera.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50017
Zarządzanie Plikami
Wgrywanie Zdjęć
Nawigacji do Zdjęć.
Wgraj zdjęcia z informacją pozycji do
Twojego urządzenia lub karty microSD
dla nawigacji do zdjęć. Odwiedź
http://connect.garmin.com/photos aby
uzyskać więcej informacji.
1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Odwiedź stronę http://connect.garmin
.com/photos i zarejestruj się.
3. Wybierz zdjęcie.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
18
Usuwanie Plików
Podłącz urządzenie do komputera i
otwórz napęd. Podświetl plik, który
chcesz usunąć i naciśnij przycisk Delete
na klawiaturze komputera.
UWAGA: Jeśli nie znasz
przeznaczenia pliku, nie usuwaj go.
Pamięć urządzenia zawiera ważne
pliki systemowe, które nie mogą być
usunięte.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Narzędzia
Narzędzia
Menu Narzędzia udostępnia wiele funkcji
pomocnych w czasie podróży poprzez
miasto czy świat. Na ekranie Menu,
dotknij Narzędzia aby uzyskać dostęp do
menu Narzędzia.
znaleźć najbliższe obiekty z wymienionych
tam kategorii. Dotknij Zapisz położenie aby
zachować Twoją aktualną pozycję w pamięci.
Wherigo™
Aby uzyskać informacje o Wherigo,
zobacz stronę 34.
Pomoc
Dotknij Pomoc aby uzyskać informacje o
korzystaniu z nüvi.
Przeglądarka obrazków
Ustawienia
Więcej informacji na temat ustawień
znajdziesz na stronach 24-29.
Aktualna pozycja
Dotknij Aktualna pozycja aby zobaczyć
informacje o miejscu w którym się aktualnie
znajdujesz. Funkcja ta jest pomocna gdy
potrzebujesz poinformować służby ratownicze
o miejscu w którym się znajdujesz. Dotknij
jeden z przycisków z prawej strony aby
Korzystając z przeglądarki, możesz
zobaczyć zdjęcia zapisane w pamięci
nüvi.
1. Dotknij Narzędzia > Przeglądarka
obrazków.
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego
powiększenie.
3. Dotknij strzałki aby zobaczyć kolejne
zdjęcia.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50019
Narzędzia
Pokaz slajdów
Moje dane
Nawigacja do Zdjęcia
Czas na świecie
Dotknij Pokaz aby uruchomić pokaz
slajdów, w czasie którego każde ze zdjęć
będzie wyświetlane przez kilka sekund,
po czym automatycznie wyświetlone
zostanie kolejne zdjęcie. Dotknij ekran
w dowolnym miejscu, aby przerwać ten
pokaz.
Jeśli obrazek zawiera informacje o
pozycji, dotknij Info > Jedź! by stworzyć
trasę do niego. Zobacz stronę 18 by
uzyskać więcej informacji o wgrywaniu
obrazków do urządzenia.
Trasy
Informacje na temat tras znajdziesz na
stronie 10.
20
Użyj tego narzędzia aby zarządzać
lub usuwać Twoje zapisane dane,
np. Ulubione. Jeśli przesłałeś trasę z
MapSource, dotknij Importuj trasę z
pliku aby skorzystać z niej w Twoim
nüvi.
1. Dotknij Narzędzia > Czas na
świecie.
2. Aby zmienić miasto na liście, dotknij
je.
3. Wybierz nową strefę czasową (lub
miasto). Dotknij OK gdy skończysz.
4. Dotknij Mapa świata aby wyświetlić
mapę.
5. Obszary w których panuje obecnie
pora nocna, oznaczone są
ciemniejszymi kolorami. Dotknij Czas
na świecie aby powrócić do ekranu
zegarów, lub Wróć aby zakończyć.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Narzędzia
Kalkulator
1. Dotknij Narzędzia > Kalkulator.
2. Wpisz pierwszą liczbę obliczeń.
3. Dotknij operator (÷, x, -, lub +).
4. Wpisz drugą liczbę obliczeń.
• Dotknij . aby wprowadzić ułamek
dziesiętny.
• Dotknij ± aby wprowadzić liczbę
ujemną.
• Dotknij % aby zamienić liczbę na
procent (0.01).
• Dotknij C aby skasować.
5. Dotknij =.
6. Dotknij C aby wykonać nowe
obliczenia.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz typ
jednostki miary i dotknij OK.
3. Dotknij jednostkę miary, którą chcesz
zmienić.
4. Wybierz jednostkę i dotknij OK.
Powtórz tą operację dla drugiej
jednostki jeśli potrzeba.
5. Dotknij prostokąt obok jednostki aby
wprowadzić wartość.
6. Wprowadź wartość i dotknij Gotowe.
Nastąpi konwersja.
7. Dotknij Wyczyść aby przeliczyć
inne jednostki lub wartości.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50021
Narzędzia
Kompas
Kurs w
stopniach
Nawigacja po Bezdrożach
Wskaźnik
kursu
Pola
informacji
Kompas GPS
Możesz nawigować używając kompasu
GPS. Kalibracja nie jest wymagana;
Jednakże, musisz mieć czysty widok
nieba. Dotknij Narzędzia > Kompas.
Gdy podróżujesz, kompas obraca się.
Wskaźnik wyświetla Twój bieżący kurs.
Twój kurs jest także wyświetlony w
stopniach w centralnej części kompasu.
Pola informacji wyświetlają prędkość,
wysokość, czas dnia i dokładność
sygnału GPS.
22
Gdy nawigujesz po bezdrożach,
czerwona strzałka wskazuje kierunek
w którym powinieneś podróżować by
pozostać na trasie. Gdy czerwona
strzałka jest na wskaźniku kursu,
poruszasz się bezpośrednio do celu.
Dolne prawe pole informacji wyświetla
odległość do celu.
Strzałka
kireunku
Wskaźnik
kursu
Odległość
do celu
Kompas GPS podczas
nawigacji po bezdrożach
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Narzędzia
Komunikaty drogowe
Dostęp do informacji drogowych
uzyskasz tylko wtedy, gdy do nüvi
dołączony będzie odbiornik komunikatów
drogowych. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz strony 30-32 i stronę:
www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
Jeśli posiadasz odbiornik MSN Direct,
możesz korzystać z zawartości MSN
Direct (tylko USA). Więcej informacji na
ten temat znajdziesz na www.garmin
.com/traffic lub http://garmin.msndirect
.com. Aby zakupić akcesoria zajrzyj na:
http://buy.garmin.com.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50023
Dostosowanie nüvi
Dostosowanie nüvi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ikonę ustawień, które chcesz
zmienić.
3. Dotknij przycisk poniżej nazwy
ustawienia aby je zmienić.
uwaga: Niektóre menu i ustawienia
zmieniają się zależnie od trybu pracy.
Spójrz na ikonę trybu pracy. Nie
wszystkie ustawienia są dostępne dla
wszystkich trybów pracy.
Zmiana ustawień
systemowych
Jednostki—umożliwia wybór jednostek:
Kilometry lub Mile.
O systemie—wyświetla wersję
oprogramowania Twojego nüvi, jego
ID urządzenia oraz wersję dźwięku.
Informacje te będą potrzebne przy
aktualizacji oprogramowania urządzenia
lub zakupie dodatkowych map (zajrzyj na
stronę 42).
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Zmiana ustawień
nawigacji
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
System.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Tryb pracy—określa sposób nawigacji
dla optymalizacji tras: Samochód,
Rower, Pieszy lub Łódź. Zobacz stronę
5.
Preferowane trasy—wybierz
preferowany typ wyznaczanych tras:
Symulacja GPS—włącza symulator
i wyłącza tryb GPS, aby możliwe
było symulowanie nawigacji przy
zmniejszonym zużyciu baterii.
24
• Najszybsza—wyznaczane trasy
będzie można przejechać najszybciej,
ale mogą być dłuższe.
• Najkrótsza—wyznaczane trasy będą
możliwie krótkie, ale ich przejechanie
może zająć więcej czasu.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dostosowanie nüvi
• Bezdroże—wyznacza trasy w linii
prostej (bez względu na drogi).
Unikane—określ jakich typów dróg
chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia nawigacji.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Czas.
Zmiana ustawień
wyświetlania
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Schemat kolorów—wybierz Dzienny
- jasne tło ekranu, Nocny - ciemne tło
ekranu, lub Automatycznie aby tryby te
przełączane były automatycznie.
Zrzut ekranowy—włącza tryb zrzutów
ekranowych. Dotknij ikonę
aby
zapisać zrzut ekranowy. Pliki bitmapowe
zawierające zrzut ekranu zapisywane są
w folderze Garmin\scrn pamięci nüvi.
Jasność—umożliwia regulację poziomu
podświetlenia ekranu. Redukcja jasności
podświetlenia wydłuża czas pracy na
baterii.
Zmiana ustawień czasu
Format czasu—wybierz format 12godzinny, 24-godzinny, lub UTC.
Czas Bieżący—Użyj + i ‑ by ustawić
czas w 15 minutowych przyrostach.
Zaznacz Automatycznie by
automatycznie ustawiać czas gdy
urządzenie odbiera sygnały satelitów.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia czasu.
Ustawienia Językowe
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia >
Język
Język Głosu—zmienia język używany
dla wskazówek nawigacyjnych i
komunikatów.
Język tekstu—zmienia język używany
do wyświetlenia menu ekranowego.
Zmiana tego języka nie wpływa na opisy
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50025
Dostosowanie nüvi
używane na mapach, jak np. nazwy
ulic czy obiektów, jak również dane
wprowadzone przez użytkownika.
Klawiatura—wybierz klawiaturę dla
Twojego języka. Możesz również
zmienić język klawiatury z poziomu
ekranu klawiatury przyciskiem Tryb.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia językowe.
• Perspektywa 3D—wyświetlanie mapy
w perspektywie (3D), zorientowanej
kierunkiem ruchu ku górze ekranu. Jest to
widok domyślny.
Pojazd—umożliwia zmianę ikony pojazdu
wyświetlanej na mapie. Wymierz ikonę
pojazdu i potwierdź zmianę przyciskiem
OK. Dodatkowe ikony znajdziesz na stronie
internetowej: www.garmin.com/vehicles.
Naciśnij Narzędzia> Ustawienia> Mapa.
Dziennik podróży—pozwala włączyć lub
wyłączyć wyświetlanie dziennika podróży.
Aby wyczyścić dziennik podróży naciśnij
Narzędzia > Moje Dane > Wyczyść
dziennik podróży.
Szczegółowość map—określa ilość
szczegółów wyświetlanych na mapie. Im
więcej wyświetlanych szczegółów, tym
wolniejsze odświeżanie mapy.
Mapa Info—wyświetla listę zainstalowanych
map oraz ich wersje. Naciśnięcie mapy
powoduje jej zaznaczenie (i używanie) lub
odznaczenie.
Widok mapy—określa sposób wyświetlania
mapy.
Przywróć—powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych.
Zmiana Ustawień Mapy
• Góra-kurs—wyświetlanie mapy płaskiej
(2D) zorientowanej wg kierunku ruchu ku
górze ekranu.
• Góra-Północ—wyświetlanie mapy 2D
zorientowanej wg Północy ku górze
ekranu.
26
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dostosowanie nüvi
Ustawienia zabezpieczeń
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Garmin Lock—włącz funkcję Garmin
Lock™ aby zablokować urządzenie.
Po zablokowaniu, przy każdym
uruchamianiu urządzenia należy
wprowadzać 4-cyfrowy numer PIN
lub udać się do miejsca, w którym
zablokowane zostało urządzenie. Więcej
informacji na stronie 38.
Tryb bezpieczny—możesz włączyć
lub wyłączyć tą funkcję. Kiedy
pojazd znajduje się w ruchu, tryb
bezpieczny wyłącza wszystkie funkcje,
które wymagają zwiększonej uwagi
użytkownika i mogą stać się przyczyną
rozproszenia uwagi kierującego
pojazdem.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia zabezpieczeń. Przywracanie
oryginalnych ustawień nie powoduje
usunięcia kodu PIN i bezpiecznej
lokalizacji.
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Dostęp do ustawień Komunikatów
Drogowych jest możliwy tylko gdy
posiadasz opcjonalny odbiornik FM
TMC. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty Drogowe.
uwaga: Nie jest potrzebne
odnawianie subskrypcji przez
odbiornik komunikatów drogowych do
czasu aktywnej subskrypcji czasowej
(trial).
Opcje w Północnej Ameryce
Twoje subskrypcje odbiornika TMC wraz
z datami ich wygaśnięcia są wyświetlane
przez odbiornik. Naciśnij Dodaj aby
dodać subskrypcję.
Opcje poza Ameryką
Automatycznie-Wyszukiwanie—
wybiera dostawcę usługi, którego będzie
używać. Wybierz Automatycznie aby
urządzenie wybierało najlepszego
dostawcę w miejscu, w którym się
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50027
Dostosowanie nüvi
znajdujesz lub wybierz określonego
dostawcę.
Szukaj—wyszukaj dodatkowych
dostawców komunikatów TMC. Aby
zwiększyć czas wyszukiwania, naciśnij
Tak aby wyczyścić tabele dostawców.
Subskrypcje—wyświetla subskrypcje
wraz z ich czasem wygaśnięcia. Naciśnij
Dodaj aby dodać subskrypcję.
Dodawanie subskrypcji
Możesz dokonać dodatkowych
subskrypcji lub odnowić istniejące w
przypadku ich wygaśnięcia. Więcej na
www.garmin.com/fmtraffic.
2. Dla urządzeń poza Ameryką wybierz
Subskrypcje > Dodaj.
3. Wpisz numer ID odbiornika FM
TMC.
4. Przejdź do strony www.garmin.
com/fmtraffic aby nabyć subskrypcję i
25-znakowy klucz.
5. Naciśnij Dalej w urządzeniu nüvi,
a następnie wpisz klucz i przyciśnij
Gotowe.
Przy każdym odnowieniu dostępu do
usług płatnych, musisz pobrać nowy
kod. Jeśli posiadasz kilka odbiorników
komunikatów drogowych, dla każdego z
nich musisz posiadać osobny kod.
UWAGA: Jeżeli otrzymałeś/łaś
subskrypcję waz z urządzeniem to
nie ma potrzeby aktywowania jej.
Aktywowana jest ona automatycznie
po tym jak nüvi odbierze sygnał
satelitów oraz sygnał od dostawcy
usługi TMC.
1. Na ekranie Głównym wybierz
Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty drogowe.
28
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dostosowanie nüvi
Zmiana ustawień
punktów ostrzegawczych
W urządzeniu muszą występować
punkty ostrzegawcze (takie jak punkty
POI, fotoradary lub punkty TourGuide®).
Zobacz na stronę 43 aby uzyskać
informacje. Naciśnij Narzędzia >
Ustawienia > Punkty ostrzegawcze.
Alerty—włącza lub wyłącza alerty
gdy zbliżasz się do punktu POI lub
fotoradaru.
Przywróć—przywraca ustawienia
domyślne dla punktów ostrzegawczych.
Przywracanie ustawień
fabrycznych
1. Naciśnij Narzędzia > Ustawienia.
2. Naciśnij Przywróć.
3. Naciśnij Tak.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50029
Komunikaty Drogowe TMC
Komunikaty Drogowe
TMC
uwaga: Musisz oddzielnie zamówić
odbiornik komunikatów drogowych.
Korzystaj z odbiornika FM TMC (Traffic
Message Channel) aby odebrać
informacje drogowe nadawane poprzez
FM Radio Data System (RDS).
Odbiornik FM TMC jest zintegrowany w
kablu zasilania.
Do gniazda
zapalniczki
Do złącza zasilania w
uchwycie nüvi
UWAGA: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
informacji drogowych. Odbiornik
FM jedynie odbiera informacje od ich
nadawców i prezentuje je w Twoim
nüvi.
Utrudnienia w okolicy
Gdy odbierasz informacje o
utrudnieniach, pojawia się ikona
utrudnień w górnym lewym rogu ekranu
Mapy. Ikona utrudnień zmienia kolor
by wskazywać ważność warunków
drogowych na trasie lub drodze gdzie
aktualnie się poruszasz.
Ikona
Utrudnień
Odbiornik FM TMC Traffic
Jeśli urządzenie jest podłączone do
odbiornika FM TMC oraz gniazda
zapalniczki a jesteś w obszarze gdzie
występuje zasięg, urządzenie może
odbierać informacje o opóźnieniach w
ruchu. Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę www.garmin.com/traffic.
30
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Komunikaty Drogowe TMC
Kolorowy kod ważności
zdarzenia
Kolor ikony utrudnień wskazuje ważność
opóźnień w ruchu.
Color
Description
Meaning
Zielony
Niska
ważność
Ruch odbywa
się normalnie.
Zółty
Średnia
ważność
Ruch jest
utrudniony.
Czerwony
Wysoka
ważność
Ruch jest mocno
utrudniony lub
wstrzymany.
Utrudnienia na trasie
Kiedy wystąpią utrudnienia na trasie, na
mapie pojawia się symbol lub. Liczba
w ikonie informuje o ilości minut o którą
zdarzenia wydłużą Twoją podróż i która
zostanie automatycznie wliczona w
czasie przybycia widocznym na mapie.
Aby unikać utrudnień na trasie:
1. Na ekranie Mapy, dotknij ikony
utrudnień.
2. Dotknij Utrudnienia Na Trasie.
3. Dotknij strzałki by zobaczyć inne
opóźnienia w ruchu na trasie, jeśli to
konieczne.
4. Dotknij Unikaj by unikać opóźnień w
ruchu.
Przy obliczaniu trasy, nüvi sprawdza
aktualne informacje o utrudnieniach i
automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem czasu przejazdu. Mimo to, możesz
zostać poprowadzony przez obszar z
utrudnieniami, jeśli nie będą dostępne
alternatywne trasy. Jeśli w trakcie
nawigacji, na Twojej trasie wystąpią
znaczące opóźnienia w ruchu, nüvi
automatycznie wyznaczy nową trasę.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50031
Komunikaty Drogowe TMC
Przeglądanie Mapy
Utrudnień
Mapa Utrudnień wyświetla kolorowe
kody utrudnień i opóźnienia na
pobliskich drogach.
1. Na ekranie Mapy, dotknij ikonę
utrudnień.
Przeglądanie Opóźnień w
Ruchu
1. Na ekranie Mapy, dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Szukaj Utrudnień by
zobaczyć listę opóźnień w ruchu.
3. Aby zobaczyć szczegóły, dotknij
elementu na liście. Jeśli jest więcej
niż jedno opóźnienie, dotknij strzałki
by przeglądać dodatkowe opóźnienia.
Subskrypcje
komunikatów drogowych
2. Dotknij Pokaż Mapę Utrudnień by
zobaczyć wydarzenia drogowe na
mapie.
Aby powrócić do normalnej mapy z
mapy Utrudnień, dotknij ikonę utrudnień
a następnie Pokaż Normalną Mapę.
32
Aby uzyskać informacje o dodawaniu
lub odnawianiu subskrypcji komunikatów
drogowych zobacz stronę 28.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Geocaching
Geocaching
Geocaching to polowanie na skarby
w wersji “hightech”. Osoby szukają
ukrytych skarbów znając współrzędne
geograficzne opublikowane w internecie
przez osoby które ukryły te skarby.
Korzystając z nüvi, możesz przeszukiwać
lasy lub tereny miejskie by odnaleźć
ukryte miejsce geocache.
Skróty
• Wybieranie trybu pracy: strona 5
• Wprowadzanie współrzędnych: strona
12
• Znajdowanie punktów geograficznych:
strona 12
• Wyszukiwanie miejsca na mapie:
strona 13
• Używanie TracBack: strona 13
• Używanie Kompasu: strona 22
Wgrywanie Geocaches
1. Odwiedź stronę www.geocaching
.com.
2. Zarejestruj się dla darmowego
członkostwa.
3. Szukaj punktów geocache.
Urządzenie akceptuje pliki *.GPX
4. Użyj kabla USB (nie załączony) by
podłączyć urządzenie do dostępnego
portu USB w Twoim komputerze.
UWAGA: W celu wgrania punktów
geocaches do urządzenia, musisz
ściągnąć i zainstalować Garmin
Communicator plug‑in.
5. Kliknij Wyślij do GPS. Postępuj
zgodnie z instrukcjami ekranowymi.
uwaga: Możesz także wgrać
punkty geocaches na opcjonalną
kartę microSD. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz strony 16-18.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50033
Geocaching
Znajdowanie Punktów
Geocache
1. Dotknij Dokąd? > Geocaches.
2. Wybierz punkt geocache z listy.
• Dotknij Jedź! by nawigować do tej
pozycji.
• Dotknij Mapa by zobaczyć pozycję
i otaczające obszary na mapie.
• Dotknij Zapisz by zapisać pozycję
w Ulubionych. To zapisuje tylko
pozycję punktu geocache.
Dodatkowe szczegóły geocache
nie są zapisywane.
• Dotknij Więcej by zobaczyć
opis, podpowiedzi lub zapis dla
punktu geocache. Podpowiedzi i
zapisy mogą być niedostępne dla
wszystkich punktów geocache.
Możesz dodać komentarz lub
ustawić status “znaleziony” punktu
geocache.
Wherigo
Wherigo jest aplikacją, która umożliwia
tworzenie i granie za pomocą nüvi w
gry wykorzystujące pozycję GPS. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę www.wherigo.com.
By wgrać gry:
1. Odwiedź stronę www.wherigo.com.
2. Zarejestruj się dla darmowego
członkowstwa. Jeśli już się
zarejestrowałeś na www.geocaching
.com, zaloguj się.
3. Szukaj gier. Urządzenie akceptuje
pliki *.GWC files.
4. Użyj kabla USB (nie załączony) by
podłączyć urządzenie do dostępnego
portu USB w Twoim komputerze.
5. Kliknij Download. Postępuj zgodnie z
instrukcjami ekranowymi.
6. By grać w gry na urządzeniu, dotknij
Narzędzia > Wherigo.
UWAGA: Gdy wyznaczasz trasę
do punktu geocache, dotknij
na
ekranie mapy by zobaczyć szczegóły
geocache.
34
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Tryb Łodzi
Tryb Łodzi
Musisz posiadać mapę BlueChart®
g2 lub g2 Vision™ wgraną na Twoje
urządzenie by użyć trybu łodzi. Odwiedź
stronę: www.garmin.com/cartography
aby uzyskać więcej informacji o mapach
BlueChart.
By zmienić na tryb łodzi:
1. Dotknij ikony trybu pracy.
2. Dotknij Łódź > OK.
3. Dotknij Tak i postępuj zgodnie
z instrukcjami ekranowymi by
skonfigurować ustawienia trybu łodzi.
Aby uzyskać więcej informacji o
własnych ustawieniach zobacz strony
24-29.
Przeglądanie Map
Morskich
Urządzenie obsługuje mapy BlueChart,
które zawierają szczegółowe informacje
morskie, takie jak głębokość, informacje
o pływach i prądach oraz morskich POI.
W trybie łodzi, mapa pojawia się w
uniwersalnych morskich kolorach. Mapy
BlueChart wgrane na urządzeniu są
otoczone brązową obwódką.
Dotknij ikonę w górnym lewym rogu
mapy aby przełączyć pomiędzy mapami
rybackimi
i nawigacyjnymi.
Dotknij ikonę
aby zobaczyć punkty
POI w pobliżu kursora mapy.
Zmiana Jednostek dla Trybu
Łodzi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
System > Jednostki.
2. Wybierz Mile, Kilometry, Mila
Lądowa lub Mila Morska.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50035
Tryb Łodzi
Znajdowanie Punktów
Morskich
Używając urządzenia, możesz
nawigować do punktów morskich, takich
jak usługi morskie, miejsca zakotwiczeń
i wraki.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty Morskie.
2. Wybierz podkategorię.
3. Wybierz punkt morski z listy i dotknij
Jedź!.
Przeglądanie Informacji o
Pływach
Mapy BlueChart zawierają informacje
o codziennej głębokościach stanu
wysokiego i stanu niskiego pływu, jak
również 24‑godzinny wykres głębokości
pływu.
1. Dotknij Narzędzia > Pływy.
2. Wybierz pozycję pływu z listy lub
dotknij Wprowadź by wprowadzić
nazwę pozycji.
• Dotknij Mapa by zobaczyć pozycję
pływu na mapie.
36
• Dotknij Zapisz by zapisać pozycję
w ulubionych.
Przeglądanie Prądów
Morskich
Mapy BlueChart zawierają informacje o
prądach dla nawigacji morskiej.
1. Dotknij Narzędzia > Prądy.
2. Wybierz prąd z listy lub dotknij
Wprowadź by wprowadzić nazwę
pozycji.
• Dotknij Raport by zobaczyć
raport maksymalnego odpływu i
przypływu oraz czasy przesilenia
pływu.
• Dotknij Mapa by zobaczyć prąd na
mapie.
• Dotknij Zapisz by zapisać pozycję
w Ulubionych.
Więcej Informacji
Aby uzyskać więcej informacji o danych
i symbolach mapy BlueChart, odnieś
się do instrukcji załączonej z mapami
BlueChart.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
Dodatki
myGarmin™
Odwiedź stronę http://my.garmin.com aby
uzyskać dostęp do ostatnich usług dla Twoich
produktów Garmin:
• Zarejestruj urządzenie.
• Wgraj myExtras zawierające bazy danych
fotoradarów i geocaches.
• Odblokuj opcjonalne mapy.
Konserwacja nüvi
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektronicznie, które mogą zostać trwale
uszkodzone jeśli zostaną narażone na
działanie mocnych uderzeń lub wibracji. Aby
zminimalizować ryzyko uszkodzenia Twojego
nüvi, staraj się nie upuszczać Twojego nüvi
i wykorzystywać go w warunkach dużych
wibracji.
Czyszczenie nüvi
nüvi jest skonstruowany z wysokiej jakości
materiałów i nie wymaga od użytkownika
innych zabiegów jak okresowe czyszczenie.
Obudowę nüvi (oprócz ekranu dotykowego)
czyść ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj ją do sucha.
Unikaj chemicznych środków czyszczących,
które mogą uszkodzić elementy wykonane z
tworzywa sztucznego.
Czyszczenie ekranu
dotykowego
Ekran dotykowy czyść za pomocą miękkiej,
czystej i nie pozostawiającej włókien
ściereczki. Jeśli potrzeba, możesz użyć wody,
alkoholu izopropylowego lub środków do
czyszczenia szkieł optycznych. Nasącz nimi
ściereczkę a następnie delikatnie przetrzyj
ekran dotykowy.
Ochrona urządzenia
• Nie pozostawiaj nüvi w miejscach,
gdzie byłby on narażony na długotrwałe
działanie wysokich temperatur (np. na
podszybiu), gdyż może to spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50037
Dodatki
• Mimo, iż do obsługi ekranu dotykowego
może być używany rysik PDA, nigdy
nie używaj go do obsługi urządzenia
w czasie jazdy. Nie używaj twardych
lub ostrych przedmiotów do obsługi
ekranu dotykowego, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
Blokowanie nüvi
Unikanie Kradzieży
1. Naciśnij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
2. Naciśnij przycisk pod napisem
Garmin Lock (Blokowanie)
3. Wpisz 4-cyfrowy PIN i udaj się do
bezpiecznej lokalizacji.
• Aby uniknąć kradzieży, nie
pozostawiaj nüvi i uchwytu w
widocznym miejscu, gdy z nich nie
korzystasz.
• Zarejestruj urządzenie na
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
Garmin Lock™ jest funkcją antykradzieżową.
Możesz ustalić Twój czterocyfrowy PIN
(Personal Identification Number) oraz
bezpieczną pozycję; później, przy każdym
włączeniu nüvi, musisz wprowadzić PIN lub
pojechać do Twojej bezpiecznej lokalizacji.
Czym jest bezpieczna
pozycja?
Jako bezpieczną lokalizację, wybierz
dowolne miejsce, takie jak np. Twój dom
lub biuro. Zapisz Twój PIN, i schowaj go
w bezpiecznym miejscu. Jeśli zapomnisz
Twój PIN, możesz pojechać do bezpiecznej
lokalizacji, aby odblokować Twojego nüvi.
UWAGA: Jeśli zapomnisz Twój PIN
i bezpieczną lokalizację, będziesz
musiał wysłać Twoje nüvi do serwisu
Garmin, aby je odblokować
38
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
Kalibracja ekranu
Jeżeli ekran dotykowy nie reaguje
poprawnie na przyciśnięcia ekranu,
oznacza to niezbędne dokonanie
kalibracji ekranu.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Naciśnij palcem w górnym lewym
rogu ekranu dotykowego.
3. Podczas trzymania palca na ekranie
dotykowym, włącz urządzenie.
Przytrzymaj palcem ekran przez ok.
30 sekund aż do wyświetlenia ekranu
kalibracji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.
Resetowanie nüvi
Jeśli ekran nüvi przestanie działać,
wyłącz nüvi i włącz go ponownie. Jeśli to
nie pomoże, przesuń Przycisk Włączania
i przytrzymaj w tej pozycji przez
10 sekund. Nuvi powinno już działać
poprawnie.
Aktualizacja
oprogramowania
UWAGA: W celu podłączenia
urządzenia do komputera musisz
posiadać opcjonalny kabel USB. Aby
uzyskać informacje o akcesoriach,
odwiedź stronę http://buy.garmin
.com lub www.garmin.com/extras lub
skontaktuj się z dealerm Garmin.
1. Idź do www.garmin.com/products
/webupdater i ściągnij program
WebUpdater na Twój komputer.
2. Podłącz urządzenie do komputera
używając opcjonalnego kabla USB.
3. Uruchom program WebUpdater
i postępuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.
Jeśli potwierdzisz, że chcesz dokonać
aktualizacji, WebUpdater automatycznie
pobierze odpowiednie aktualizacje i
zainstaluje je w Twoim nüvi.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50039
Dodatki
Usuwanie danych
użytkownika
UWAGA: Zostaną usunięte wszystkie
wprowadzone przez użytkownika
informacje.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym, dolnym rogu
ekranu dotykowego.
3. Podczas trzymania palca na ekranie
dotykowym, włącz urządzenie. Trzymaj
palec aż do pojawienia się okna na
ekranie.
wbudowanego akumulatora. Okresowo,
możesz zauważyć że wskazania tej ikony
stają się niedokładne. Aby zwiększyć
dokładność wskazań statusu, rozładuj
całkowicie baterię, a następnie naładuj,
bez przerywania procesu ładowania. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów, nie
odłączaj nüvi od zasilania do czasu jego
całkowitego naładowania.
Wymiana baterii w nüvi
Wszystkie ustawienia przywrócone zostaną
do wartości fabrycznych.
Jeśli potrzebujesz wymienić baterię w
urządzeniu, użyj baterii litowo-jonowej Garmin
010‑11143‑00. Zakup baterię zastępczą
na http://buy.garmin.com. Skontaktuj się z
lokalnym wydziałem usuwania odpadów aby
uzyskać informacje o właściwym pozbywaniu
się baterii.
Informacje o baterii
Sposoby Ładowania nüvi
4. Dotknij Tak by usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Twój nüvi zawiera wbudowaną (niewymienną)
baterię litowo-jonową. Aby w przyszłości
prawidłowo utylizować urządzenie, skontaktuj
się z lokalną służbą odpowiedzialną za
utylizację materiałów niebezpiecznych.
• Użyj kabla zasilania.
• Użyj opcjonalnego kabla USB.
• Użyj opcjonalnego adaptera AC.
Ikona baterii w prawym, górnym rogu ekranu
głównego
wskazuje aktualny status
40
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
Wymiana bezpiecznika
UWAGA: Podczas zmieniania
bezpiecznika zwróć uwagę, aby
wszystkie drobne części po wymianie
znajdowały się na swoim domyślnym
miejscu.
Jeżeli urządzenie nie ładuje się w
samochodzie oznaczać to może
potrzebę wymiany bezpiecznika. Aby
wymienić bezpiecznik umieszczony jest
we wtyczce do zapalniczki.
1. Odkręć czarny krążek na końcu
wtyczki do zapalniczki.
2. Wyciągnij bezpiecznik (Szkło ze
srebrnym cylindrem) i zastąp go
nowym bezpiecznikiem 3A.
Nakrętka
Srebrna
końcówka
3. Upewnij się, że srebrna końcówka jest
prawidłowo nałożona na końcówkę
bezpiecznika.
Montaż nüvi na kokpicie
Aby zamocować nüvi na kokpicie, użyj
przyklejanej podstawki dostarczonej w
pakiecie standardowym.
UWAGA: Permanentną podstawkę
przyklejaną jest bardzo trudno usunąć
po jej przyklejeniu
1. Oczyść i osusz kokpit w miejscu,
gdzie chcesz umieścić podstawkę.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z
przylepca dwustronnego na dolnej
powierzchni podstawki.
3. Umieść podstawkę na kokpicie.
4. Umieść uchwyt z przyssawką na
podstawce.
Bezpiecznik
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50041
Dodatki
Mapy dodatkowe
Aby sprawdzić wersję map
zainstalowanych w Twoim nüvi, na
ekranie głównym dotknij Narzędzia >
Ustawienia > Mapa > Mapy-info. Aby
odblokować dodatkowe mapy, potrzebne
będzie ID urządzenia oraz numer seryjny
Twojego nüvi (zobacz na stronę 24).
Sprawdź na www.garmin
.com/unlock/update.jsp czy dostępne są
aktualizacje map. Możesz także zakupić
dodatkowe mapy i załadować je do
pamięci Twojego nüvi, lub na opcjonalną
kartę pamięci SD. Aby załadować mapy
lub waypointy do pamięci Twojego nüvi
lub na kartę SD, wybierz nazwę napędu
nüvi lub karty SD. Więcej informacji na
temat korzystania z aplikacji MapSource
oraz ładowania map lub waypointów do
Twojego nüvi, znajdziesz w pliku pomocy
tej aplikacji.
42
Opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać dodatkowe informacje
o opcjonalnych akcesoriach odwiedź
stronę http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras, lub skontaktuj
się z dealerem Garmin.
Safety Cameras
Garmin nie jest odpowiedzialny za
konsekwencje korzystania z baz Własnych
POI lub Safety Cameras oraz za dokładność
tych baz.
Baza ta zawiera informacje o lokalizacjach
tzw. kamer bezpieczeństwa na określonych
obszarach (sprawdź informacje na
http://my.garmin.com).Dla tych obszarów
nüvi posiadać może pozycje setek kamer
bezpieczeństwa. Twój nüvi ostrzeże Ciebie
kiedy będziesz się zbliżać do fotoradaru
jak również wtedy, gdy będziesz jechać
w jego pobliżu zbyt szybko. Dane w tej
bazie uaktualniane są co najmniej raz w
tygodniu, a więc zawsze masz dostęp do
możliwie najnowszych informacji. W dowolnej
chwili możesz zakupić dane dla nowego
regionu, a także przedłużyć czas trwania
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
posiadanych subskrypcji. Każdy z regionów,
który zakupisz, posiadać będzie własną datę
wygaśnięcia subskrypcji.
Własne POI
Twój nüvi umożliwia obsługę baz własnych
POI, które dostępne są w różnych serwisach
internetowych. Niektóre bazy własnych
POI zawierają informacje alarmowe dla
takich punktów jak np. fotoradary. Twój nüvi
może Ciebie ostrzegać o zbliżaniu się do
takich punktów z użyciem alarmów punktów
ostrzegawczych.
Jeśli pobierzesz interesującą Ciebie bazę
POI, użyj oprogramowania POI Loader aby
zainstalować tą bazę w Twoim nüvi. POI
Loader dostępny jest na: www.garmin
.com/extras.
Aby wyświetlić własne POI naciśnij Dokąd >
Dodatki > Własne POI. Aby zmienić alarmy
punktów ostrzegawczych naciśnij Narzędzia
> Ustawienia > Punkty Ostrzegawcze >
Alarmy Punktów.
ostrzegawczych dla każdego POI korzystając
z opcji aplikacji POI Loader. Więcej informacji
znajdziesz w pliku pomocy aplikacji POI
Loader; po uruchomieniu aplikacji naciśnij
przycisk F1 aby uruchomić Pomoc. Aby
usunąć bazę POI z urządzenia nüvi, podłącz
urządzenie do komputera. Otwórz katalog
Garmin\poi w urządzeniu nüvi lub na karcie
SD a następnie usuń plik poi.gpi.
TourGuide
Garmin TourGuide umożliwia korzystanie
w nüvi z dostarczanych przez inne firmy
przewodników dźwiękowych, powiązanych z
pozycją GPSs. Taki przewodnik dźwiękowy
np.: może zabrać Ciebie na wycieczkę
po nieznanym mieście, jednocześnie
odtwarzając interesujące fakty o zabytkach
znajdujących się wzdłuż trasy wycieczki.
W czasie wycieczki, kolejne informacje
dźwiękowe uruchamiane są na podstawie
pozycji GPS określonej przez urządzenie.
Aby wyświetlić Twoje pliki TourGuide naciśnij
Dokąd > Dodatki > Własne POI.
Korzystając z aplikacji POI Loader, możesz
zapisać Własne POI na dysku “nüvi” Twojego
urządzenia na karcie SD. Możesz także
dostosować ustawienia alarmów punktów
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50043
Dodatki
Przewodnik podróży
Podobnie jak tradycyjny przewodnik, Garmin
Travel Guide dostarcza szczegółowych
informacji na temat obiektów takich jak
restauracje, czy hotele. Aby zakupić
przewodnik podróżny, odwiedź serwis
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z
dealerem Garmin.
Aby użyć przewodnika podróży włóż kartę
SD do urządzenia nüvi. Naciśnij Dokąd
> Dodatki. Naciśnij nazwę Twojego
Przewodnika Podróży aby go otworzyć.
SaversGuide®
SaversGuide® jest wyposażeniem
opcjonalnym dostępnym w Ameryce
Północnej. Dzięki karcie SD SaversGuide
oraz karcie członkowskiej, Twój nüvi staje
się cyfrową książeczką z kuponami, która
informuje Ciebie o dostępnych w pobliżu
usługach i jednocześnie uprawnia do
uzyskania rabatów w takich miejscach jak
restauracje, hotele, kina, czy warsztaty
samochodowe.
Aby użyć SaversGuide, umieść kartę
microSD w Twoim urządzeniu. Dotknij
Dokąd? > Dodatki > SaversGuide.
44
Sygnał z satelitów GPS
Twój nüvi, aby pracować, musi odbierać
sygnał z satelitów GPS (Global Positioning
System). Jeśli znajdujesz się w
pomieszczeniu, blisko budynków lub drzew,
lub na parkingu wielopoziomowym, nüvi
może nie odebrać sygnałów z satelitów.
Wyjdź na otwarty teren, wolny od wysokich
przeszkód, aby korzystać z Twojego nüvi, lub
zamknij antenę, aby wyłączyć moduł GPS by
używać go w pomieszczeniu.
Kiedy nüvi odbierze sygnał z satelitów,
słupki siły sygnału na ekranie głównym staną
się zielone
. Kiedy sygnał zostanie
utracony, słupki staną się czerwone lub
znikną
.
Więcej informacji na temat systemu GPS,
znajdziesz w serwisie internetowym www
.garmin.com/aboutGPS.
Deklaracja Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje, że produkt
nüvi jest zgodny z wymaganiami i innymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Aby zobaczyć pełną deklarację zgodności,
zobacz serwis internetowy: www.garmin.com
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
Licencja na
oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z nüvi ZGADZASZ
SIĘ POZOSTAWAĆ W ZGODZIE Z
POSTANOWIENIAMI I WARUNKAMI
NINIEJSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE. PROSIMY,
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TREŚĆ TEJ
LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na użytkowanie, w czasie
normalnego funkcjonowania urządzenia,
oprogramowania zainstalowanego
w tym urządzeniu (zwanego dalej
„oprogramowanie”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego. Tytuł prawny,
prawa autorskie oraz prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania
pozostają własnością firmy Garmin.
międzynarodowego prawa własności
intelektualnej. Potwierdzasz również,
że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania są tajemnicą handlową
firmy Garmin oraz, że Oprogramowanie
w formie kodu źródłowego pozostaje
również tajemnicą handlową firmy
Garmin. Zgadzasz się nie dekompilować,
disasemblować, modyfikować,
dokonywać asemblacji wstecznej, tzw.
reverse engineering, czy sprowadzać
Oprogramowania lub jego części do
formy czytelnej, jak również zgadzasz
się nie tworzyć jakichkolwiek produktów
bazujących na Oprogramowaniu lub jego
części. Zgadzasz się nie eksportować
lub reeksportować Oprogramowania
do jakiegokolwiek państwa objętego
ograniczeniem eksportu prawem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Potwierdzasz, że oprogramowanie
jest własnością firmy Garmin i jest
chronione przez prawa autorskie
obowiązujące w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej oraz zapisami
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50045
Dodatki
Dane techniczne
Wymiary: 106.9 × 85.1 × 22.9 mm
Waga: 215.5 g
Wyświetlacz: 72.0 × 54.0 mm; 320
× 240 pikseli; 18-bitowy LCD; z
białym podświetlaniem; dotykowy
Obudowa: Wodoszczelna IPX7
Zakres temperatur: od ‑20°C do 55°C
Zakres temperatur ładowania: od 0°C
do 40°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana
i opcjonalne karty pamięci SD.
Pamięci nieulotne
Połączenie z PC: tryb pamięci masowej
USB, plug&play
46
Czas ładowania: Średnio 4 godziny
Zasilanie: Zasilanie pojazdu zawierające
kabel zasilania
Pobór mocy: Maksymalnie 5 W
Czas pracy na baterii: do 8 godzin
Typ baterii: wymienna, posiadająca
możliwość doładowania, Li-Ion
Zamienna bateria dla nüvi: bateria
litowo‑jonowa 010‑11143‑00
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości,
WAAS
Czas akwizycji*:
Gorący start: <1 sek.
Zimny start: <38 sek.
Twardy reset: <45 sek.
*Wartości średnie dla nieruchomego
urządzenia i niczym nie osłoniętym
widoku nieba.
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój nüvi nigdy nie odbiera Wyjdź z nüvi na otwarty teren, z dala od wysokich budynków lub
sygnałów z satelitów.
drzew, poczekaj kilka minut.
Przyssawka uchwytu nie
trzyma się szyby.
Wyczyść gumę przyssawki uchwytu pocierając czystą tkaniną
alkoholem. Po wyczyszczeniu podłącz uchwyt, tak jak to
pokazano na stronie 2.
Urządzenie nüvi jest zdolne do ładowania tylko w zakresie
Urządzenie nüvi nie ładuje temperaturowym od 0°C do 45°C. Jeżeli urządzenie jest
się w samochodzie.
narażone na bezpośrednie promienie słoneczne lub nagrzało się
w inny sposób, nie jest zdolne do ładowania
Moja bateria szybko się
rozładowuje.
Aby zmaksymalizować czas pomiędzy ładowaniami, wyłącz
podświetlenie. Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie
> Jasność. Aby unikać wyczerpywania baterii, usuń baterię gdy
urządzenie nie jest używane.
Wskaźnik baterii jest
niedokładny.
Pozwól na całkowite rozładowanie nüvi a następnie naładuj
całkowicie akumulator (bez przerywania cyklu ładowania).
Jak mogę usunąć
wszystko dane
użytkownika ?
Podczas włączania urządzenia przytrzymaj prawy-dolny
róg urządzenia. Należy trzymać do momentu wyświetlenia
wiadomości czy odbiornik ma usunąć wszystkie dane
użytkownika. Naciśnij Tak aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Urządzenie nüvi nie
reaguje na dotyk.
Jeżeli urządzenie przestało funkcjonować, wyłącz urządzenie
nüvi i ponownie je włącz. Jeżeli procedura ta nie pomoże
to przesuń Przycisk Włączania
na 10 sekund. Po tej
procedurze urządzenie powinno zacząć pracować bez problemu
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 50047
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Ekran dotykowy
nieprawidłowo reaguje na
dotyk.
Skalibruj ekran dotykowy jak opisano na stronie 39.
Skąd mam wiedzieć,
że nüvi pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy Twój nüvi pracuje w trybie pamięci masowej USB, na
jego ekranie wyświetlany jest obraz nüvi podłączonego do
komputera. Powinieneś również zobaczyć nowe dyski, klikając
Mój Komputer.
Mój komputer nigdy nie
rozpoznaje, że dołączony
został nüvi.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
3. Podłącz kabel USB do komputera. nüvi automatycznie
przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
Na liście moich dysków
nie mogę znaleźć
żadnego wymiennego
napędu o nazwie “nüvi”.
Jeśli masz wiele zmapowanych dysków sieciowych w Twoim
komputerze, Windows może mieć problem z przypisaniem liter
dysków do napędów nüvi. Zobacz pomoc systemu windows
w celu uzyskania informacji o sposobie mapowania dysków
sieciowych.
Jak mogę odnaleźć
restauracje, w pobliżu
których będę się
znajdować w hotelu ?
1. Naciśnij Dokąd > Blisko > Innej miejscowości (i wpisz
miejscowość, w której będziesz wypoczywać).
2. Wyszukaj hotel i naciśnij Jedź!.
3. Naciśnij Menu > Dokąd > Blisko > Miejsce Docelowe.
4. Szukaj restauracji. Restauracje w pobliżu Twojego hotelu
zostaną wyświetlone.
Możesz również użyć trybu symulatora (Narzędzia> Ustawienia
> System).
48
Instrukcja Obsługi - nϋvi seria 500
Polska wersja instrukcji dla urządzeń nüvi 500 seria jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy
Garmin 190-00937-00, revision C) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli
potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń nüvi 500
seria.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ
WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin,
znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kwiecień 2010 Numer katalogowy 190-00937-40 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising