Garmin | nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA | User guide | Garmin nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA Anvandarhandbok

Garmin nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA Anvandarhandbok
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
Användarhandbok
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009–2011 BMW Motorrad och Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Denna produkt har utvecklats av BMW Motorrad i samarbete med Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, webbplats: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. BMW Motorrad och Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att göra ändringar i
innehållet utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Uppdateringar och ytterligare information om tillämpning och
användning av denna produkt finns på BMW Motorrads webbplats.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, TracBack® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess
dotterbolag. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Januari 2011
Artikelnummer 190-01072-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Navigator IV – Konventioner
för handboken
När du uppmanas att ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten anger
att du måste trycka på flera objekt efter varandra.
Om det till exempel står ”tryck på Vart? >
Favoriter” ska du trycka på Vart? och sedan
på Favoriter.
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder din BMW
Navigator IV, eller om du har frågor, kan
du i USA kontakta Garmins produktsupport
per telefon på 913/397 8200 eller 800/800
1020. Du kan även e-posta produktsupporten:
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
I Europa kontaktar du din BMW Motorradåterförsäljare eller Garmin (Europe) Ltd.
på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
och 0808 2380000 (i Storbritannien).
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information om
de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på webbtjänster för information
om fartkameror (se sida 38).
• Låsa upp tillvalskartor.
Tips och genvägar för
Navigator IV
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan
trycker du på och håller ned Bakåt.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
. Håll nedtryckt om du vill
bläddra snabbare.
• Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
1
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion............................................1
Navigator IV – Konventioner för
handboken................................................1
Tips och genvägar för Navigator IV............1
Kontaktinformation......................................1
myGarmin™ ................................................1
Komma igång.........................................4
Navigator IV................................................4
Titta närmare på motorcykel­fästet..............5
Installera batteriet.......................................5
Montera Navigator IV i fästet......................5
Montera Navigator IV i en bil.......................6
Konfigurera Navigator IV.............................7
Söka satelliter.............................................7
Använda menysidan...................................7
Använda Genvägar.....................................8
Söka efter ditt mål.......................................9
Följa din rutt..............................................10
Ställa in volymen.......................................10
Vart?.....................................................11
Söka efter en adress................................. 11
Söka nära en annan plats......................... 11
Navigera till annan ort............................... 11
Kör!-sidans alternativ................................12
2
Välja en rutt...............................................12
Ange en hemposition................................12
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet . ..............................13
Söka efter senast hittade platser..............13
Använda favoriter......................................14
Använda fotonavigering............................14
Använda extrafunktioner...........................14
Söka efter en plats med kartan.................15
Ange koordinater.......................................15
Använda TracBack® .................................15
Använda egna rutter...........................16
Skapa en egen rutt....................................16
Redigera egna rutter.................................16
Dela rutter.................................................16
Använda huvudsidorna.......................17
Kartsida.....................................................17
Svänglistsidan...........................................17
Nästa sväng..............................................17
Trafikplatsvy..............................................18
Färddatorsidan..........................................18
Använda Ringa med handsfree..........19
Para ihop enheter.....................................19
Ta emot ett samtal ...................................20
Under samtal ...........................................20
Telefonmeny..............................................20
Använda trafikinformation..................22
Trafik.........................................................22
Ta emot trafikinformation...........................22
Trafik i ditt område....................................22
Färgkod för allvarlighet.............................22
Trafik på rutten..........................................23
Visa trafikkartan........................................23
Använda mediaspelarna.....................24
Spela musik..............................................24
Lyssna på Audible-ljudböcker...................25
Hantera filer.........................................26
Läsa in filer................................................26
Filformat som kan användas.....................26
Ta bort filer................................................26
Använda verktygen.............................27
Inställningar...............................................27
Var är jag?.................................................27
Hjälp..........................................................27
Mediaspelare............................................27
Bildvisare..................................................27
Egna rutter................................................27
Min info.....................................................28
Hantera tripploggar...................................28
Världsklocka ............................................29
Språkguide................................................29
Miniräknare ..............................................30
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Introduktion
Enhetsomräkning .....................................30
Anpassa Navigator IV.........................31
Ändra systeminställningar.........................31
Ändra navigeringsinställn­ingarna..............31
Ändra visningsinställningarna...................32
Uppdatera tidsinställningarna...................32
Ställa in språken.......................................32
Ändra kartinställningarna..........................33
Byta fordonsikonen...................................33
Lägga till säkerhetsinställn­ingar................33
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration.......................34
Ändra Bluetooth-inställningar . .................34
Ändra inställningarna för larmade
positioner................................................35
Ändra bränslemätarens inställningar........35
Återställa alla inställningar........................35
Rensa användardata.................................35
Extrafunktioner och valfria tillbehör...........38
Egna intressanta platser...........................38
Batteriinformation . ...................................39
Byta batteri i Navigator IV.........................39
Ladda Navigator IV...................................39
Byta säkring i strömadapter
för bil (tillval)...........................................40
Om GPS-satellitsignaler............................40
Koppla loss Navigator IV och fästen.........40
Sköta om Navigator IV .............................40
Överensstämmelseförklaring....................41
Programlicensavtal ..................................41
Specifikationer..........................................42
Felsökning.................................................43
Index.....................................................45
Bilaga....................................................36
Ljudalternativ för Navigator IV...................36
Återställa Navigator IV..............................37
Kalibrera skärmen.....................................37
Låsa Navigator IV.....................................37
nüMaps Guarantee™ ................................37
Ytterligare kartor.......................................37
Uppdatera programvaran..........................37
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
3
Komma igång
Komma igång
Navigator IV
Mini-USB-kontakt
Strömknapp:
Tryck och håll in för att slå på eller stänga av Navigator IV.
Tryck snabbt för att justera volymen och belysningens ljusstyrka.
GPS-antenn
microSD™kortplats
Hörlurs-/
ljudutgångsuttag
(under väderskyddslocket)
Extern antennanslutning
(under väderskyddslocket)
Högtalare
Mikrofon
Batterikontakter
Batterispärr: Skjut och
släpp för att öppna
batterilocket
Obs! Hörlursuttaget kan inte användas om enheten är i motorcykelns
monteringsvagga. Se ljudalternativstabellen på sida 36.
4
Serienummer
(under batteriet)
äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer
L
i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Titta närmare på motorcykel­
fästet
Tryck på knapparna på vänster sida av motor­
cykelfästet för Navigator IV för direktåtkomst
till programfunktioner. Motorcykelfästet måste
vara anslutet till en extern strömförsörjning för
att knapparna ska fungera. Motorcykelfästet är
inte tillgängligt i alla konfigurationer.
➊
➋
➌
➊
Tryck för att zooma in och ut på kartan eller
för att välja en genväg. Se sida 8.
➋
Tryck för att växla mellan kartsidan,
färddatorn och mediaspelaren. Håll ned
för att öppna inställningarna för ljusstyrka.
➌
Tryck för att höra aktuell instruktion. (T.ex.
”Sväng vänster på Storgatan”) Håll in för
att öppna volyminställningarna.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Installera batteriet
arning! Den här produkten innehåller ett
V
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår
ska enheten tas med från bilen när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
1. Ta fram litium‑jonbatteriet som följde med i
produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan
av Navigator IV öppnas.
Obs! Låt alltid batteriet sitta i när Navigator IV
är påslagen.
Montera Navigator IV i fästet
1. Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.
2. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.
Motorcykel
fäste
3. Hitta metallkontakterna på litium‑jonbatteriets
ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet passar med metallkontakterna inuti
batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
5
Komma igång
3. Om den syns, skjut ned spärröverdelen tills
den sitter jämnt och i höjd med överdelen på
Navigator IV och fästet, så att enheten sitter
säkert.
Spärröverdel
Montera Navigator IV i en bil
Bilfästet följer med i bilsatsen (tillval).
1. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan
av vaggan.
Friktionsfäste
Monteringsarm
Monteringssockel
Frigöringsknapp
Vagga
Frigöringsknapp
Strömkabel för bil
4. Skjut låsspaken till låst läge.
5. Sätt fast vaggan på friktionsfästets svängarm.
2. Placera friktionsfästet på instrumentbrädan.
Varning! Se till att spärröverdelen sitter
jämnt på fästet och att enheten sitter säkert
innan du börjar köra.
3. Skjut in monteringsarmen i friktionsfästet.
Obs! Ta bort Navigator IV från motorcykel­
fästet innan du ansluter en batteriladdare till
motorcykeln. Se sida 40.
6. Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.
6
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
7. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.
Konfigurera Navigator IV
Om enheten är ansluten och fordonet är igång
startar enheten automatiskt. Starta Navigator
IV genom att trycka på strömknappen.
Följ instruktionerna på skärmen.
Söka satelliter
1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader.
8. Anslut den andra änden av strömkabeln till
en strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en trafikinformationsmot­
tagare i Europa sätter du fast antennen på
trafikinformationsmottagaren och monterar
den på vindrutan med hjälp av sugkopps­
fästena.
Obs! Fordonsströmkabeln måste användas för
att ladda Navigator IV när enheten är monterad
i bilen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
2. Stanna fordonet och slå på Navigator IVenheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen. Staplarna
anger styrkan
på mottagningen. När en stapel är grön har
Navigator IV fått kontakt med satellitsignaler.
Nu kan du välja ett mål och navigera dit.
Använda menysidan
➋ ➌
➊
➍
➎
➐
➏
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-signalstyrka.
➍
➎
Batteristatus.
➏
➐
➑
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
➒
➓
Tryck här om du vill justera volymen.
Status för Bluetooth®-teknik.
Tryck för att välja motorcykel-, EU-moped-,
bil- eller fotgängarläge.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra
inställningarna.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal när du
är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex.
Var är jag?, Hjälp och rutter.
7
Komma igång
Välja användningsläge
Personbil
Fotgängare
Din Navigator IV har flera användningslägen
för olika transportsätt. Ruttuppläggning och
navigering beräknas olika baserat på ditt
användningsläge. ‑Enkelriktade gator hanteras
t.ex. annorlunda i promenadläge jämfört med
körläge.
När du placerar din Navigator IV i ett fäste som
inte överensstämmer med aktuellt användning­
släge tillfrågas du om du vill ändra användning­
släge.
8
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
Motorcykel
EU-moped
Ändra användningsläge
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på ‑skärmen om du vill konfigurera
inställningarna.
Använda Genvägar
Genvägar för val är tillgängliga för bläddring
och zoomning på kartan, val av Kör! och andra
alternativ på din Navigator IV.
När + och - visas på skärmen ovan eller
bredvid en knapp, tryck på eller på ditt
motorcykelfäste för att välja det alternativet.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i Navigator IV innehåller
miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
6. Njut av resan!
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
9
Komma igång
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje.
Medan du kör vägleder Navigator IV dig till
målet via röstuppmaningar, pilar på kartan och
anvisningar överst på kartan. Det övre vänstra
hörnet visar avståndet till nästa manöver och
i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra
manövern.
Om du avviker från den ursprungliga rutten söks
en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du
kör på huvudvägar.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten.
Navigator IV ger dig vägvisningar till ditt stopp
och sedan till din slutdestination.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga
till det här stoppet före slutmålet.
Om du vill lägga till mer än ett stopp under rutten
bör du ändra den aktiva rutten. Se sida 16.
Göra en avstickare
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta
en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
Stoppa rutten
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym. Tryck på
eller på för att justera huvudvolymnivån.
Tryck på Tyst för att stänga av allt ljud utom
telefonljudet.
Om du vill justera volymnivåerna för röstup­
pmaningar och mediaspelaren trycker du på
Blandade kanaler. Justera nivåerna efter
behov. Tryck på Återställ för att återställa
volyminställningarna till originalnivåerna.
Obs! Tryck snabbt på strömknappen för
direktåtkomst till inställningarna för volym
och ljusstyrka.
2. Tryck på Avstickare.
Obs! Kartsidan kan variera beroende på din
plats.
10
Navigator IV försöker att navigera tillbaka till
den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om
den rutt du för närvarande använder är det enda
rimliga alternativet kan det hända att Navigator
IV inte beräknar någon omväg.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns det olika kategorier
av platser att söka efter. Om du vill ha mer
information om hur du söker efter en intressant
plats läser du på sida 9.
Söka efter en adress
Stegen för att hitta en adress kan variera beroende
på de kartor som är inlästa på Navigator IV. (Alla
kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Tryck på Byt område eller land om det
behövs.
3. Tryck på Sök alla.
ELLER
Tryck på Stava ort eller Stava postnummer,
ange ort/postnummer och tryck på Klar. Välj
stad eller postnummer i listan.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Söka nära en annan plats
En sökning efter platser nära din aktuella plats
utförs automatiskt av Navigator IV.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
•
Där jag befinner mig nu – söker efter
platser nära den aktuella platsen.
•
En annan ort – söker nära den ort du
anger.
•
Min aktuella rutt – söker längs rutten.
•
Min destination – söker nära din aktuella
destination.
3. Tryck på OK.
Navigera till annan ort
Din Navigator IV listar alla orter inom ca 30 km
från ditt aktuella läge.
1. Tryck på Vart? > Orter.
2. Välj en stad.
ELLER
Tryck på Stava, ange namnet på en ort som
inte finns på listan och tryck på Klar. Välj om
nödvändigt en ort från listan.
3. Välj ett alternativ:
•
Tryck på Kör! för att navigera till orten.
•
Tryck på Karta för att visa orten på kartan.
•
Om du vill spara platsen i Favoriter trycker
du på Spara.
Obs! Din Navigator IV navigerar till den valda
ortens mitt.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
11
Vart?
Kör!-sidans alternativ
Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt
i sökresultatlistan. Var är jag?.
Välja en rutt
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
➊
➊
➋
➌
➋
➍
➌
➎
Tryck för att ringa till platsen om en
mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik
är ansluten.
2. Tryck på
och
för att bläddra
mellan rutter: Kortare tid, Kortare väg
eller Fågelvägen.
Tryck för att visa ruttsidan. Se sida 12.
3. Tryck på Kör! för att välja en rutt.
Tryck här om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Mer information om ruttinställningar finns på
sida 31.
➍
Tryck här för att visa den här platsen
på kartan.
➎
Tryck för att spara den här platsen i
Favoriter. Se sida 14.
12
1. På sidan Kör! trycker du på fliken
för ruttinformation, som anger ditt
användningsläge samt tid och avstånd
till din destination.
Köra hem
När du har angett hemposition kan du ange en
rutt till den. Tryck på Vart? > Kör hem.
Ändra hemposition
Om du vill ställa in en ny plats som hemposition
använder du menyn Verktyg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange
hemposition.
2. Välj ett alternativ.
I fotgängarläget visas endast rutter längs vägar
och i terräng.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Vart?
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Om du vet namnet på platsen du söker efter kan
du skriva in det med hjälp av skärmknappsatsen.
Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet
för att begränsa sökresultatet.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka på
bokstäverna och siffrorna.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats > Stava
namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
• Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag.
• Tryck på
för att ta bort tecknet.
• Tryck på
för att välja ord som du nyligen
har skrivit och valt.
• Tryck på Språk om du vill ändra språkläge
för tangentbordet.
• Tryck på
om du vill ange specialtecken.
Söka efter senast hittade
platser
I Navigator IV sparas de senaste 50 hittade
platserna i en lista. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? > Senast
sökta så visas de platser du hittat den senaste
tiden.
Rensa senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan med
dina senast hittade platser trycker du på Rensa >
Ja. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska
platsen tas inte bort från enheten.
13
Vart?
Använda favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt
kan hitta dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
Spara den aktuella platsen
Tryck på fordonssymbolen på kartsidan. Tryck
på Spara plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har hittat
klickar du på Spara på Var är jag?.
2. Tryck på OK. Platsen sparas i Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?
2. Tryck på Favoriter.
Redigera sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
Använda fotonavigering
Du kan läsa in foton som innehåller
platsinformation till Navigator IV eller
minneskortet och sedan skapa rutter till dem.
•
Byt namn – ange ett nytt namn och tryck
på Klar.
1. Gå till http://connect.garmin.com/photos om
du vill hämta bilder med platsinformation.
•
Bifoga foto – välj ett foto för en plats. Mer
information om överföring av bilder till din
enhet eller ditt minneskort finns på sida 26.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att
välja och läsa in foton.
•
Byt kartsymbol – tryck på en ny symbol.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Bilder. Foton
med platsinformation visas i listan.
•
Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
4. Tryck på en bild.
•
Byt kategorier – skapa eller ändra den
kategori som platsen sparas i.
•
Ta bort – tryck på Ja för att ta bort objektet
från listan Favoriter.
Använda extrafunktioner
Information om extrafunktioner som fartkamer­
ainformation och Garmin Travel Guide finns på
sidorna 38–39.
3. Tryck på en kategori för att visa de sparade
platserna.
14
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Vart?
Söka efter en plats med kartan
Om du vill söka efter en plats med hjälp av kartan
trycker du på Vart? > Sök på karta eller tryck
på en annan plats av kartan.
• Tryck på och dra om du vill visa en annan del
av kartan.
• Tryck på och om du vill zooma in och ut.
• Tryck var som helst på kartan. En pil pekar
på platsen.
• Tryck på Spara för att spara den här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till den
platsen.
• Om Navigator IV är i simulatorläge trycker
du på Ange plats för att ställa in din position
på den aktuella platsen. (Se sida 31.)
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
• Tryck på
för att växla mellan en
3D-karta (tredimensionell) och en 2D-karta
(tvådimensionell).
• Tryck på
för att rotera betraktningsvinkeln
i 3D-vy.
• När du zoomar ut ändras kartan till en digital
höjdkarta som visar områdets konturer.
• Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck på
och snurra på globen för att snabbt hitta andra
områden av världen.
Obs! Du kan bara se detaljerad kartinformation
för områden som det finns kartor inlästa för i
Navigator IV.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska koordinaterna
för slutmålet, kan du navigera till destinationen
med hjälp av koordinaterna för latitud och
longitud i Navigator IV (eller andra koordinat­
format). Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format och välj rätt koordinatformat
för den typ av karta som du använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja en ny
riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält för att ange
koordinaterna och tryck sedan på Klar.
5. Tryck på Nästa när du har angett rätt
koordinater.
Använda TracBack®
Använd TracBack för att spåra den väg som du
färdats tillbaka till din startpunkt.
1. Tryck på Vart? > TracBack för att visa din
senaste färd.
2. Spara kursen som en favorit genom att trycka
på Spara.
3. Tryck på Kör! om du vill visa returrutten för din
senaste resväg.
15
Använda egna rutter
Använda egna rutter
Använd Navigator IV för att skapa, spara, ändra
och dela upp till 20 rutter.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rutten:
•
Byt namn – ange ett nytt namn och tryck
på Klar.
•
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter >
Ny.
Lägg till eller ta bort positioner – lägg till
eller ta bort positioner i rutten.
•
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
Manuell sortering av positioner – ändra
ordningen för positioner längs din rutt.
•
Optimal sortering av positioner – sortera
positionerna automatiskt.
•
Räkna om – ändra ruttens inställning för
att göra en ny beräkning enligt någon av
inställningarna Kortare tid, Kortare väg
eller Fågelvägen.
Skapa en egen rutt
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt
och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt
och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka
på
. Ta bort en plats genom att trycka
på .
7. Beräkna rutten och visa den på kartan genom
att trycka på Nästa.
8. Spara rutten och avsluta genom att trycka på
Spara.
Redigera egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill ändra.
16
•
Ta bort – ta bort rutten.
Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar
någon av sidorna för att ändra en rutt.
Dela rutter
Dela med dig av dina sparade rutter till andra
Navigator IV-ägare genom att använda ett
minneskort eller en trådlös Bluetooth-anslutning.
Du har åtkomst till den importerade rutten i
Vart? > Egna rutter.
Dela rutter med ett minneskort
1. Tryck på Vart? > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Dela > Exportera > Minneskort >
OK.
4. Välj den rutt du vill dela och tryck på
Exportera > OK.
5. Ta bort minneskortet och sätt i det i den andra
Navigator IV-enheten.
6. Ett meddelande visas. Tryck på Ja för att
importera den delade rutten.
7. Tryck på Rutter och välj sedan den rutt du vill
importera.
8. Tryck på Importera > OK.
Dela med Bluetooth
1. Tryck på Vart? > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Dela > Exportera > Bluetooth >
OK.
4. En lista över närliggande Bluetooth-enheter
visas. Välj den andra Navigator IV-enheten
och tryck på OK.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Tryck på
kartsidan.
Visa kartan om du vill visa
• Fordonsikonen
visar var du är just nu.
• Tryck var som helst på kartan för att välja
en översiktsvy.
• Tryck på och dra kartan om du vill visa ett
annat område av kartan (se sida 15).
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas om
du kör på huvudvägar.
➋
➊
➌
➎
➌
➍
Tryck här för att zooma in och ut.
➎
➏
Tryck här för att visa färddatorn.
Svänglistsidan
Tryck på fordonsikonen för att visa Var är
jag? Var är jag?.
Tryck här för att gå tillbaka till menysidan.
1. När du navigerar längs en rutt trycker du på
ett datafält i vänstra eller högra hörnet, längst
ned på kartsidan.
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill visa
svänglistsidan trycker du på textfältet överst på
kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng
trycker du på den svängen. Visa hela rutten på
kartan genom att trycka på Visa karta.
2. Från färddatorsidan trycker du på det datafält
som du vill visa på kartan.
Nästa sväng
Ändra datafält
Du kan visa olika information när du kör och
följer en rutt.
➍
➏
➎
➊
Tryck här för att visa Nästa sväng eller
Trafikplatsvy (om tillgängligt).
➋
Tryck här för att visa Svänglistsidan.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
När du följer en rutt visar sidan Nästa
sväng var på kartan svängen är samt
17
Använda huvudsidorna
avstånd och tid till svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på kartan
trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan
eller på en av svängarna på svänglistsidan.
Trafikplatsvy
Färddatorsidan
Riktning
Anpassningsbara
datafält
Kompass
Avstånd till
destination
Bränslemätare
Färddatorn visar användbar statistik om färden.
För att visa Färddatorn trycker du på ett datafält
vid sidan om Meny från kartsidan.
När funktionen är tillgänglig kan den här sidan
visa en bild av den kommande korsningen och
ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa
den här sidan trycker du längst upp till vänster
på kartsidan. Du kan också nå den här sidan
från sidan med nästa sväng. Trafikplatsvy är
inte tillgänglig för alla korsningar.
18
Gröna bockmarkeringar visas bredvid datafälten
som syns på den aktuella kartsidan.
Återställa trippinformationen
För att säkerställa korrekt trippinformation bör du
nollställa trippinformationen innan rutten inleds.
1. Tryck på ett datafält från kartsidan för åtkomst
till färddatorsidan.
2. Tryck på Nollställ och välj ett alternativ:
•
Tryck på Max. hastighet för att nollställa
maxhastigheten.
•
Tryck på Trippdata för att nollställa
informationen på färddatorsidan.
•
Tryck på Bränslemätare för att nollställa
bränslemätaren på färddatorn. Mer
information om bränslemätaren finns
på sida 35.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Ingen kalibrering krävs, men du måste ha fri sikt
mot himlen. När du färdas roterar kompassen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda Ringa med handsfree
Använda Ringa med
handsfree
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Navigator IV
anslutas till din mobiltelefon och till ett trådlöst
headset/hjälm så att det blir en handsfree-enhet.
Om du vill veta om en Bluetooth-enhet
är kompatibel med Navigator IV hittar du
information om detta på www.garmin.com
/bluetooth.
Obs! Även om de flesta telefoner och headset
kan användas finns ingen garanti för att en viss
telefon eller ett visst headset kan användas. Det
är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Para ihop enheter
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du
etablera trådlösa anslutningar mellan Navigator
IV och t.ex. en mobiltelefon. Första gången du
använder två enheter tillsammans måste du ”para
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp
av PIN-kod/lösenord. När du en gång har parat
ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
Para ihop telefonen med
telefonen
För att kunna para ihop och ansluta måste Navi­
gator IV och den andra enheten vara påslagna och
inom 33 fot (10 meter) från varandra. Navigator
IV kan vara ansluten till en telefon och ett
headset samtidigt.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
Denna funktion kan finnas i en meny
kallad Settings (Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
Aktivera ihopparningen antingen via Navigator
IV eller enheten. Se instruktionerna för dina
enheter.
När du slår på Navigator IV utförs ett försök
att para ihop den med den enhet den senast
var ansluten till. Du kan välja att ställa in att
en enhet ska anslutas automatiskt när Navigator
IV sätts på.
När telefonen är ansluten till Navigator IV kan
du ringa telefonsamtal. Öppna telefonmenyn
genom att trycka på Telefon på menysidan.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
3. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
4. Välj Navigator IV i listan med enheter.
5. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop Navigator IV med
mobiltelefonen
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
2. Under Telefon trycker du på Lägg till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/
synlig. De här inställningarna kan finnas på
menyn Bluetooth, Anslutningar eller Handsfree.
4. Tryck på OK på Navigator IV.
19
Använda Ringa med handsfree
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop Navigator IV med ett
trådlöst headset
Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan du
ansluta ett A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) Bluetooth-headset. Om ett headset utan
A2DP används avaktiveras mediaspelaren och
det går inte att spela musik.
Obs! Det kan ta ett par sekunder att ansluta
till ett A2DP-headset. Mediaspelaren kan inte
användas under anslutningstiden.
När Navigator IV sitter i motorcykelfästet
avaktiveras den inbyggda högtalaren och du
kan bara ta emot samtal och lyssna på talade
instruktioner eller MP3-filer via ett trådlöst
headset/hjälm. Mer information finns i
ljudalternativstabellen på sida 36.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
2. Under Ljud trycker du på Lägg till.
20
7. Tryck på OK.
• Föra över ljud till telefonen – denna
funktion är användbar om du vill stänga av
Navigator IV utan att avbryta samtalet eller
om du behöver prata avskilt. Om du vill byta
tillbaka igen trycker du på För över ljud till
instrumentet.
• Koppla bort mikrofonen.
Ta emot ett samtal
Telefonmeny
3. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
4. Tryck på OK på Navigator IV.
5. Välj enhet och tryck på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om
det behövs, och tryck på Klar.
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om
du vill svara. Tryck på Ignorera om du inte
vill ta samtalet och stänga av ringsignalen.
När Navigator IV sitter i motorcykelfästet kan
du bara ta emot samtal via ett headset.
Visa telefonmenyn genom att trycka på Telefon
på menysidan. Tryck på Status för att visa
signalstyrkan, batterinivån och namnet på den
anslutna telefonen.
Obs! Det finns telefoner som inte har stöd för
alla funktioner i telefonmenyn på Navigator IV.
Under samtal
Om du vill avsluta samtalet trycker du på >
Lägg på. Tryck på > Samtalsalternativ för
följande alternativ:
• Pekljud – visar en sida med knappsats så att
du kan använda automatiska system som t.ex.
röstbrevlåda.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda Ringa med handsfree
Använda telefonboken
Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator
IV laddas telefonboken automatiskt över till
Navigator IV. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
Navigator IV. Det kan ta några minuter att föra
över dessa data till Navigator IV.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen.
Samtalen visas i kronologisk ordning med
de senaste samtalen överst i listan.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken
som du vill ringa upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan på Ring.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp kontakten.
Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt
kan ringa hem.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill
ringa till.
3. Tryck på Ring eller
.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator
IV laddas samtalshistoriken automatiskt över till
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Ringa hem
Ringa samtal med
Röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna” mobiltelefonen
på att känna igen dina röstuppringningskom­
mandon. Se instruktionerna till din telefon.
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om du
vill använda knappsatssidan, eller Välj i
telefonbok (fungerar bara om din telefon
hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Navigator IV ringer upp
ditt hemtelefonnummer.
Så här ringer du hem:
Tryck på Telefon > Ring hem.
21
Använda trafikinformation
Använda trafikinformation
Ta emot trafikinformation
Till bilens eluttag
Navigator IV kan ta emot trafikinformation
via FM-TMC (Traffic Message Channel) om
trafikmottagaren är ansluten till Navigator IV.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten i
trafikinformationen. Trafikinformation är ej
tillgängligt för alla områden.
Trafik
Du kan bara få trafikinformation om Navigator
IV är ansluten till en FM-trafikinformations­
mottagare (tillval). Gå till www.garmin.com
/traffic för mer information.
Obs! FM-trafikmottagaren kan endast anslutas
till och användas med bilfästet.
22
Extern antennanslutning
• Trafikinformationsmottagaren och Navigator
IV måste vara inom dataräckhåll för en FMstation som sänder ut trafikinformation.
Obs! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar)
kan försämra trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Intern antenn
Till zümo-vaggans strömanslutning
För att kunna ta emot trafikinformation måste
följande villkor uppfyllas:
• Trafikinformationsmottagaren måste vara
ansluten till bilfästet.
• Bilfästet måste vara anslutet till en extern
strömkälla.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas en
trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhål­
landena på den rutt eller väg som du för tillfället
kör på.
Färgkod för allvarlighet
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg
Trafiken flyter
allvarlighetsgrad normalt.
Gul
Medelhög
Det förekommer
allvarlighetsgrad en viss köbildning.
Röd
Svår köbildning
Hög
eller trafiken står
allvarlighetsgrad
helt stilla.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda trafikinformation
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker Navigator IV
den aktuella trafiken och optimerar automatiskt
rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikför­
dröjning inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan
fortfarande dras genom trafik om det inte finns
bättre alternativa rutter.
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår
på din rutt visar trafikikonen information om hur
mycket extra tid som har lagts till på din rutt på
grund av fördröjningen. Den här tiden ingår i din
beräknade ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten
manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan trycker
du på trafikikonen och trycker sedan på Visa
normal karta.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill visa en
lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa
fördröjningen på en karta och information
om fördröjningen. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så visas
övriga fördröjningar.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på
Undvik.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
23
Använda mediaspelarna
Använda mediaspelarna
Mediaspelarna kan endast användas om musik
kan spelas upp med god stereokvalitet. Om
ett headset utan A2DP är anslutet eller inget
stereoheadset är anslutet till ljuduttaget (inte
tillgängligt i motorcykelfästet) kan mediaspelaren
inte startas. Se ljudalternativstabellen på sida 36.
Spela musik
Överför musikfiler till internminnet eller
minneskortet. Se sida 26.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill visa MP3-spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Om det behövs väljer du en kategori och en
underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från början
av listan trycker du på Spela alla. Om du vill
spela upp en viss låt trycker du på den.
24
Aktuellt spår
Albumbild
• Tryck på albumbilden om du vill visa detaljer
om låten eller ta bort låten från spellistan.
Filformat som kan användas
Navigator IV hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
• Tryck på spellistan om du vill lägga till låtar,
ta bort låtar och hoppa till en annan låt i
spellistan.
.
• Om du vill justera volymen trycker du på
• Tryck på
om du vill spela upp den
aktuella låten från början och tryck igen
om du vill spela upp den föregående låten
i spellistan. Tryck på och håll ned för att
snabbspola bakåt genom den aktuella låten.
• Tryck på
för att hoppa till nästa låt.
Tryck på och håll ned för att snabbspola
framåt genom den aktuella låten.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på
.
• Tryck på
om du vill repetera den
aktuella spellistan.
• Tryck på
för att blanda spellistan.
Obs! Om du har parat ihop din telefon med
Navigator IV via Bluetooth kan du inte spela
MP3-filer på telefonen via Navigator IV.
Skapa och lyssna på spellistor
Med Navigator IV kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med Navigator IV.
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på Bläddra > Spellista > Spara
aktuell spellista.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Skapa ny spellista.
2. Välj låtar.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda mediaspelarna
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till låtar i
spellistan.
Så här skapar du en spellista på en
dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på datorn
med ett ljudprogram. Spara spellistan som en
M3U- eller M3U8-fil.
•
Tryck på Lägg till för att lägga till en låt i
slutet av spellistan.
•
Tryck på en låt och sedan på Ta bort om
du vill ta bort den från spellistan.
Lyssna på Audible-ljudböcker
2. Om det behövs använder du en textredigerare
och tar bort sökvägen till filnamnen i M3Ufilen. M3U-filen ska endast innehålla namnen
på musikfilerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.
Du kan köpa böcker från Audible.com® på
http://garmin.audible.com.
3. Överför spellistan och musikfilerna till
Navigator IV (se sida 26). M3U-filen måste
finnas på samma plats som musikfilerna.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Öppna sparad spellista. Alla
tillgängliga spellistor visas.
2. Tryck på en spellista för att starta uppspelning
av musikfilerna.
Så här ändrar du den aktuella
spellistan:
1. När du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på spellistan.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
• Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du
på , om du vill förflytta dig bakåt trycker
du på . Håll knappen intryckt om du vill
förflytta dig framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker du
på .
• Tryck på bokomslaget för att visa mer
information.
2. Ändra spellistan:
Använda bokmärken
Lyssna på en bok
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bokmärke. Visa dina
bokmärken genom att trycka på
och
sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela
upp boken från bokmärket trycker du på Spela.
2. Tryck på Källa så att Audible-bokspelaren
öppnas.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker du på
.
25
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer, i
Navigator IV-enhetens internminne eller på ett
minneskort (tillval).
Obs! Navigator IV är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller
inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller
tidigare.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt in ett minneskort
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du
på det tills du hör ett klick. Detta steg är valfritt.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut USB-kabeln till kontakten under
batteriluckan på Navigator IV. Anslut kabelns
andra ände till en USB-port på datorn.
Minneskortet och Navigator IV visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om du
har Windows eller som en volym på skrivbordet
om du har Mac OS.
26
Obs! I vissa operativsystem eller på datorer
med flera nätverksenheter kan det hända
att Navigator IV-diskenheterna inte visas.
Om du vill ha mer information om hur du
ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen
till operativsystemet.
Steg 3: Överföra filer till
Navigator IV
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i Navigator IV-enheterna/-volymerna.
1. Sök efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj sedan Ändra >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Välj Redigera > Klistra in.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna, klicka på
i
Aktivitetsfältet eller dra volymikonen till
papperskorgen på Mac-datorer. Koppla bort
Navigator IV.
Filformat som kan användas
•
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
M3U- och M3U8-spellistefiler
AA-ljudboksfiler
JPEG- och JPG-bildfiler
GPX-ruttfiler
GPI-filer med egna intressanta platser från
POI Loader-programmet
• Kartor, rutter, tripploggar och waypoints från
MapSource®
Ta bort filer
1. Med Navigator IV ansluten till datorn öppnar
du Navigator IV eller minneskortenheten/
volymen.
2. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan
på Delete på datorns tangentbord.
Obs! Om du inte är säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den. Minnet på
Navigator IV innehåller viktiga systemfiler som
du inte bör ta bort. Du bör framför allt inte ta
bort filer från mappar med namnet ”Garmin”.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många funktioner
som kan vara till nytta när du är ute och reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 31–35.
Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här är
en användbar funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på
en knapp till höger så visas de närmaste platserna
i den kategorin. Tryck på Spara plats för att
spara din aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Verktyg > Hjälp för att få information
om hur du använder Navigator IV. Tryck på
en kategori om du vill visa information om ett
avsnitt. Om du vill söka efter ett nyckelord i
avsnitten trycker du på Sök.
Mediaspelare
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare > Bildspel om
du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Egna rutter
Mer information om rutter finns på sida 16.
Mer information om mediaspelaren finns
på sidorna 24–25.
Bildvisare
Visa bilder som du har lagrat i din Navigator IV.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
Tryck på Info om du vill visa filinformation och
visa det här fotot när du slår på Navigator IV.
3. Tryck på Tillbaka.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
27
Använda verktygen
Min info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill hantera
och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.
Om du har överfört en rutt från MapSource, tryck
på Importera rutt från fil för att använda rutten
i Navigator IV.
Hantera tripploggar
Visa tripploggar
Ta bort tripploggar
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell rutt
väljer du Aktuell tripplogg eller en sparad
tripplogg.
2. Välj en tripplogg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
3. Välj ett segment eller tryck på Visa alla
segment.
3. Välj Klar.
ELLER
Tryck på Arkivera logg under tiden du visar
en tripplogg.
28
Visa en tripploggs höjdkurva
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
3. Välj ett segment eller Visa alla segment.
4. Tryck på
Spara tripploggar
2. Ange ett namn för tripploggen.
3. Tryck på Ändra > Töm logg.
2. Välj en tripplogg.
Tripploggar spelas in under tiden du navigerar
längs en rutt.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar > Aktuell tripplogg > Ändra >
Arkivera logg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
.
Dela tripploggar
Visa tripploggar på kartan
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
2. Under Tripplogg väljer du Visa eller Dölj.
En arkiverad tripplogg visas som en färgad linje
på kartan.
Om ett minneskort är installerat i enheten trycker
du på Dela > Exportera för att spara tripploggen
på kortet.
Ändra tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Egna rutter.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Ändra.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda verktygen
Världsklocka
Tryck på Verktyg > Världsklocka om du vill
visa den aktuella tiden för olika städer runt om
i världen. Om du vill visa en karta trycker du på
Världskarta.
Ändra städer
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på Klar.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck
på Spara.
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem stycken
tvåspråkiga lexikon rakt i handen. Om du vill
köpa ett tillbehör går du till http://buy.garmin
.com eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Ord och fraser
Tvåspråkiga lexikon
2. Tryck på Språk, välj Från- och Till-språk och
tryck sedan på Tillbaka.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide > Ord och
fraser.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava ordet eller
frasen, om det behövs. Tryck på en fras
om du vill visa översättningen.
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon
i Garmin-språkguiden.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det
behövs klickar du på Till engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
Tips för ord och fraser
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Tryck på Sök för att stava ordet eller början
av ordet.
• Tryck på Text för att visa information om
förkortningar, etiketter och uttalssymboler
för det valda språket.
• Använd Sök efter nyckelord i fraser om du
vill söka efter alla fraser som innehåller ett
visst ord.
• Tryck på ett understruket ord om du vill
använda ett annat ord.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning trycker du på Fler
varianter.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University
Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
29
Använda verktygen
French Dictionary © Oxford University Press och Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Miniräknare
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (÷, ×, - eller +).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill utföra en ny beräkning.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av
Navigator IV, vilket innebär att du kan använda
de senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning >
Konvertera > Valuta > OK > Uppdatera.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom att
trycka på
. Ange den nya växelkursen
och tryck sedan på Klar.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Om du vill återställa den ursprungliga
växelkursen trycker du på Återställ.
2. Tryck på Konvertera, välj en enhet att
omvandla till och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet som du vill ändra från.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK.
Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en tom rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på Klar för att
konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du
på Rensa.
30
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Anpassa Navigator IV
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
Ändra systeminställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om du vill
stänga av GPS-läget för att simulera navigation.
Detta sparar även batteriström.
Användningsläge – ange navigeringsmetod
för att optimera rutter: Personbil, Motorcykel,
Fotgängare eller EU-moped. Se sida 8.
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet
för att ändra det.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer eller
Mile.
Knappsatslayout – välj önskad knappsatslayout:
Obs! Vissa menyer och inställningar ändras
beroende på vilket läge du använder. Titta
efter ikonen för användningsläge bredvid
inställningen. Alla inställningar är inte
tillgängliga för alla användningslägen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
• QWERTY – layout som liknar ett
datortangentbord
• ABCDE – alfabetisk layout
• Stor – en layout som låter dig välja mellan
flera bokstäver åt gången.
Om – visa versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer
för Navigator IV. Den här informationen krävs
om du vill uppdatera systemprogramvaran eller
köpa ytterligare kartdata.
Återställ – återställ de ursprungliga systemin­
ställningarna.
Ändra navigeringsinställn­
ingarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning för
beräkning av rutter:
• Kortare tid – för att beräkna rutter som går
fortare att köra men som kan utgöra längre
körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
• Terräng – för att beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
31
Anpassa Navigator IV
• På väg – för att beräkna rutter med vägar
(endast fotgängarläge).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika
eller föredra på dina rutter.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Läget Räkna om – välj hur din Navigator IV
beräknar om en rutt om du avviker från den.
Ändra visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Skärmbild – aktivera skärmbildsläge. Tryck
på
eller
från kartsidan för att ta en
skärmbild. Bilden sparas i bitmapp-format
i mappen Garmin\Screenshot på Navigator
IV-diskenheten.
32
Ljusstyrka – justera nivån på bakgrunds­
belysningen. Genom att sänka bakgrunds­
belysningen kan du förlänga batterilivslängden.
Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen
för att kalibrera pekskärmen.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställn­
ingarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Röst – ändra språket för röstuppmaningar.
Uppdatera tidsinställningarna
Text – ändra all skärmtext till det valda språket.
Att textspråket ändras innebär inte att språket
i data som användaren lagt in ändras.
Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-tidsformat.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget från ett
tangentbord genom att trycka på knappen Språk.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Aktuell tid – välj Automatisk för att automatiskt
uppdatera tiden till den aktuella tidszonen. När
Automatisk inte är valt kan du justera tiden
i 15-minuters steg för att anpassa till olika
tidszoner.
Återställ – återställ originalspråken.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska
visas på kartan. Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen upptill.
• Norr upp – visa en 2D-karta med norr upptill.
• 3D – visar en 3D-karta med Kurs upp.
Kartdatalayout – ändrar mängden data som
visas på kartan.
Autozoom för karta – aktiverar eller avaktiverar
autozoomfunktionen. Kartan zoomas automatiskt
ut vid navigation av en rutt och zoomas in igen
när du närmar dig målet.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor.
Om du vill tömma tripploggen trycker du på
Verktyg > Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa på
Navigator IV, med versioner. Aktivera (markerad)
eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att
trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Byta fordonsikonen
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Välj ett
fordon.
2. Välj den symbol som du vill använda och tryck
på OK.
Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Lägga till säkerhetsinställn­
ingar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
Garmin Lock – lås Navigator IV genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sida 37.
Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert
läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget
av alla funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten
från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin
Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.
33
Anpassa Navigator IV
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration
Obs! Det går bara att få åtkomst till trafikin­
ställningarna om Navigator IV är ansluten
till en extern strömkälla och en FM-TMCtrafikinformationsmottagare.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Trafik.
Alla trafikinställningar är inte tillgängliga för
alla platser.
ktivera trafik – aktivera och avaktivera
trafikfunktionen.
Aktuell – välj den leverantör du vill använda.
Om du vill använda den bästa leverantören för
området väljer du Auto, annars kan du välja en
specifik leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer.
Om du befinner dig i ett nytt område trycker du
på Ja för att rensa leverantörstabellen.
Prenumerationer – visa dina FM-trafikpre­
numerationer och förfallodatum (dessa visas
i listan med huvudtrafikinställningar för
nordamerikanska enheter).
34
Lägg till (eller Prenumerationer > Lägg till) –
lägg till en ny prenumeration till en trafiktjänst.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic för att köpa
en prenumeration.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas.
Du måste skaffa en ny kod varje går du förnyar
tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformations­
mottagare måste du skaffa en ny kod för varje
mottagare.
Ändra Bluetooth-inställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
Obs! Om Bluetooth är aktiverat kan du gå till
Bluetooth-inställningarna genom att trycka på
på menysidan.
Telefon eller Ljud – välj Lägg till > OK för
att para ihop med en enhet som har trådlös
Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna på
högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till ett
Bluetooth-headset som stödjer A2DP-profilen.
Se sidorna 19–21. Välj Ändra för att para ihop
med och ansluta till en annan enhet. Navigator
IV-enhetens PIN-kod (eller lösenord) är 1234.
Släpp – välj den enhet som du vill koppla
från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den enhet som du vill ta bort
från Navigator IV-enhetens minne och tryck
på Ja.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth på
menysidan. Om du vill förhindra att en enhet
ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt
namn som identifierar din Navigator IV för
enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga Bluetoothinställningarna. Detta återställer inte ihopkop­
plingsinformationen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intressanta platser, en databas för fartkameror eller
en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna justera
inställningarna för larmade positioner. Se sida 38.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – tryck på Byt om du vill aktivera
eller avaktivera larmen som avges när du närmar
dig egna intressanta platser eller fartkameror.
TourGuide – ange hur du vill att ljudet för
TourGuide ska aktiveras. Tryck på Auto om du
vill höra hela turen som den är programmerad.
Tryck på Anvisad så visas högtalarikonen
på kartan när reseinformation finns tillgänglig
längs din rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
inställningarna för larmade positioner.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Ändra bränslemätarens
inställningar
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
Om Navigator IV är ansluten till motorcykelfästet
kan du få ett meddelande när bränslenivån är låg.
2. Tryck på Återställ.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bränslemätare.
Rensa användardata
Bränslespårning – tryck på På. En bränslemätare
visas under kompassen på kartsidan.
Distans per tank – ange hur långt motorcykeln
kan gå per tank bränsle.
Varning för låg bränslenivå – välj den
bränslenivå där du vill bli meddelad om att
bränslenivån är låg.
Använda bränslelarm
När bränslenivån är tillräcklig låg för att aktivera
larmet för återstående bränsle visas på
kartsidan. Tryck på ikonen för att visa en lista
över närliggande mackar.
3. Tryck på Ja.
Obs! Detta raderar all information som matats
in av användaren.
1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av
Navigator IV-enhetens skärm medan du
startar Navigator IV.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Om du vill rensa alla användardata trycker du
på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
35
Bilaga
Bilaga
Ljudalternativ för Navigator IV
Ström
Källa
Motorcykelfäste
Bilfäste eller
inget fäste
36
Navigeringsanvisningar
MP3-musik
(mediaspelare
tillgänglig)
Telefon (ansluten via
Bluetooth)
Bluetooth-headset
(med A2DP)
ja
ja
ja
Bluetooth-headset
(utan A2DP)
ja
nej
ja
Inbyggd högtalare
nej
nej
nej
nej
(ej tillgängligt)
nej
(ej tillgängligt)
nej
(ej tillgängligt)
Ljudutgång på kablage
(ej tillgängligt på alla
motorcykelmodeller)
ja
nej
nej
Bluetooth-headset
(med A2DP)
ja
ja
ja
Bluetooth-headset
(utan A2DP)
ja
nej
ja
Inbyggd högtalare
ja
nej
ja
Hörlursuttag
ja
ja
ja
Ljudalternativ
Hörlursuttag
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Återställa Navigator IV
Om Navigator IV slutar fungera, stäng av enheten
och slå sedan på den igen.
Om det inte hjälper ska du hålla nedtryckt
i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen.
Navigator IV bör fungera normalt.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina
kommandon bör du kalibrera den.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
2. Under Pekskärm trycker du på Kalibrera.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Låsa Navigator IV
Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser
Navigator IV. Varje gång du sätter på Navigator
IV måste du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till ofta, t.ex.
ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om
Navigator IV har satellitsignaler och du befinner
dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange
PIN-koden.
Obs! Om du glömmer bort både PIN-kod
och säkerhetsplats måste du skicka in din
Navigator IV till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en giltig
produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar din Navigator IV på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter det
att du har hämtat satelliter och börjat använda
enheten får du en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt). Du är inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen om du registrerar
över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter
det att du har börjat hämta satelliter när du kör
med din
Navigator IV. Mer information finns på
www.garmin.com/numaps.
Obs! nüMaps Guarantee gäller inte för
produkter som inte har förladdade kartor.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för Navigator IV. För
att visa en lista med kartor som är kompatibla
med din Navigator IV, gå du till Navigator
IV-produktsidan på Garmins webbplats
(www.garmin.com) och klicka på fliken
Maps (Kartor).
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater till
datorn.
2. Anslut Navigator IV till datorn med hjälp
av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna
på skärmen.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
37
Bilaga
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på Navigator
IV.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
För mer information om tillbehör, gå till
www.garmin.com/products/navigatorIV, eller
kontakta din BMW Motorrad-återförsäljare.
Fartkameror
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information om tillgänglighet
finns på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller Navigator IV placeringen av
hundratals fartkameror. Du får ett varning från
Navigator IV när du närmar dig en fartkamera om
du kör för fort. Informationen uppdateras minst
varje vecka så att du alltid har tillgång till den
senaste informationen.
38
Du kan när som helst köpa en ny region eller
förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region
som du köper har ett eget förfallodatum.
Varning: Garmin ansvarar inte för nog­
grannheten hos eller följderna av användningen
av anpassade sevärdheter eller databasen för
fartkameror.
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta
platser till Navigator IV. Olika internetföretag
tillhandahåller POI-databaser. Vissa databaser
med dessa POI innehåller varningsinformation
för platser, t.ex. skolor.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka på
POI Loader om du vill installera POI Loader på
datorn. Mer information finns i hjälpen för POI
Loader. Öppna hjälpfilen genom att trycka på F1.
Du visar dina egna intressanta platser genom att
trycka på Vart? > Extra > Egna intressanta
platser. Om du vill ändra inställningarna för
larmade positioner trycker du på Verktyg >
Inställningar > Larmade positioner >
Positionslarm.
Ta bort egna intressanta platser från Navigator
IV genom att ansluta den till en dator. Öppna
mappen Garmin\poi på Navigator IV eller
minneskortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan Navigator IV spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur
kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar
upp intressanta fakta om historiska platser
längs vägen. Gå till www.garmin.com/extras,
och klicka på POI Loader om du vill ha mer
information.
Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker du
på Vart? > Extra > Egna intressanta platser.
Ändra inställningarna för Garmin TourGuide
genom att trycka på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > TourGuide.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide innehåller
Garmin Travel Guide detaljerad information om
platser som restauranger och hotell. Om du vill
köpa ett tillbehör går du till http://buy.garmin
.com eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du in
minneskortet i Navigator IV. Tryck på Vart? >
Extra. Tryck på namnet på din reseguide för
att visa den.
Batteriinformation
Din Navigator IV innehåller ett användar‑
utbytbart litium‑jonbatteri. Du kan maximera
livslängden på batteriet genom att inte lämna
Navigator IV i direkt solljus och undvika
att utsätta den för höga temperaturer under
längre tid.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Status för Navigator IV-batteriet anges med hjälp
i hörnet av menyskärmen.
av batteriikonen
Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom
att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän Navigator IV
är fullt uppladdad.
Byta batteri i Navigator IV
Om du behöver byta batteri i Navigator IV
kontaktar du din lokala BMW Motorradåterförsäljare. Mer information om hur du
kasserar batteriet på ett korrekt sätt får du
av lokala avfallsmyndigheter.
Ladda Navigator IV
•
•
•
•
•
Använd motorcykelfästet.
Använd fordonsströmkabeln (tillval).
Använd USB-kabeln (tillval).
Använd en nätadapter (tillval).
Använd en batteriladdare (tillval).
• Navigator IV kan inte användas när den
laddas med strömförsörjnings- eller USBkabeln.
Obs! Batteriet laddas inte i motorcykelfästet
när Navigator IV är avstängd.
Obs! Fordonsströmkabeln måste användas för
att ladda Navigator IV när enheten är monterad
i bilen.
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen (Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka).
• Avaktivera Bluetooth, se sida 19.
• Lämna inte Navigator IV i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark hetta
under lång tid.
39
Bilaga
Byta säkring i strömadapter
för bil (tillval)
Obs! När du byter ut säkringen, se till att du
inte tappar bort någon av de små delarna och
att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta
bort det.
2. Byt ut säkringen (en
glascylinder med
silverfärgade ändar) och
byt ut den mot en snabb
säkring på 3 A.
3. Sätt den silverfärgade
änden i det svarta
ändstycket. Skruva på
det svarta ändstycket.
40
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
Om GPS-satellitsignaler
För att Navigator IV ska fungera måste den ta
emot GPS-satellitsignaler (Global Positioning
System). Om du är inomhus, nära höga
byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage
kan Navigator IV inte ta emot satellitsignaler. Sök
upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande
föremål när du vill använda Navigator IV.
När Navigator IV tar emot satellitsignaler är
staplarna för signalstyrka på menysidan gröna
. När den tappar satellitsignalen blir fälten
röda eller genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Koppla loss Navigator IV och
fästen
Du kopplar loss Navigator IV från vaggan på
både bilfästet och motorcykelfästet genom att
trycka på knappen på vaggans sida och luta
Navigator IV framåt.
Ta bort vaggan från bilfästet genom att vrida
vaggan åt höger eller vänster. Tryck på vaggans
sockel om du vill lossa kulan på fästet.
Sköta om Navigator IV
Navigator IV innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om den
utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer utöver
normalt bruk med motorcykel eller bil. Du kan
minimera risken för skador genom att undvika
att tappa den samt att inte använda den i miljöer
där den kan utsättas för kraftiga skakningar eller
vibrationer.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Rengöra höljet
Navigator IV är tillverkad av material av
hög kvalitet och kräver inte att användaren
underhåller den med annat än rengöring.
Rengör ytterhöljet (inte pekskärmen) med
en fuktig trasa med milt rengöringsmedel
och torka den torr. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda Navigator IV
• När du inte använder Navigator IV förvarar
du den i bärväskan som medföljer paketet.
• Förvara inte Navigator IV där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom den då kan
skadas permanent.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
• Det går att använda en persondatorpenna
till pekskärmen, men försök inte göra det
samtidigt som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten och
fästet när den inte används. Ta bort resterna
efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock. Se sida 37.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna Navigator IV
uppfyller de grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse
finns på Garmins webbplats för din Garminprodukt: www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA Navigator IV
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN
I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU
BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är inbäddad
i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form
för normal drift av produkten. Äganderätten och
de intellektuella immateriella rättigheterna i och
för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar
som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
41
Bilaga
att källkoden för programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran
eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Specifikationer
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Vikt: 270 g (6,17 oz.)
Strömförsörjning: DC-fordonsström med
strömkabeln för fordon och vaggan eller
motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)
Fysisk storlek (B × H ×D): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 in.)
Display: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm
med vit bakgrundsbelysning och pekskärm
Strömförbrukning: 10 W max.
Hölje: Vattentätt enligt IPx7
Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri
Temperaturområde: -4 °F till 158 °F
(-20 °C till 60 °C)
GPS-mottagare: högkänslig
Laddningstemperatur: 32°F till 113°F
(0°C till 45°C)
Datalagring: Internminne och löstagbart
minneskort (tillval). Navigator IV är kompatibel
med micro-SDHC-kort av de flesta märken med
upp till 32 GB minne. Data lagras utan tidsgräns.
Batterilivslängd: upp till 4 timmar, beroende
på användning och inställningar
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt
42
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min Navigator IV får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med Navigator IV ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min Navigator IV laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
Din Navigator IV kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om Navigator IV är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö
kan den inte laddas.
Använd fordonskabeln för att ladda enheten. USB-kontakten på bilfästet kan inte användas för att ladda Navigator IV.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i Navigator IV-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Navigator IV har låst/
hängt sig.
Om Navigator IV-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du strömknappen
nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Stäng av Navigator IV. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills kalibreringsskärmen visas.
Följ instruktionerna på skärmen.
Jag hör inget ljud via den
inbyggda högtalaren.
Tryck på Volym i huvudmenyn, kontrollera att Tyst inte är markerat och att volymen inte är inställd till 0 %.
Ljudet som du försöker lyssna på kanske inte går att spela upp via den enhet du använder. Se ljudalternativsmatrisen på sida 36.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte
till Navigator IV.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Ange fältet Bluetooth till Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från Navigator IV.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
43
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera
om Navigator IV är i
USB-masslagringsläget?
När Navigator IV är i USB-masslagringsläget visas en bild av en Navigator IV som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
visas i Den här datorn.
Datorn identifierar inte att
Navigator IV är ansluten.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av Navigator IV.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och Navigator IV. Navigator IV slås på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din Navigator IV-diskenhet.
Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag får ingen
trafikinformation.
Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området.
Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination).
Hur hittar jag restauranger
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
nära hotellet jag kommer
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
att bo på i framtiden?
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Jag vill åka till en ort
utan att känna till en
gatuadress.
44
I stället för att söka en adress, tryck på Vart? > Orter för att navigera till mitten av en ort.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Index
Index
Symboler
2D-kartvy 15, 33
3D-kartvy 15, 33
A
A2DP 20
aktuell plats, spara 14
ange din plats 15
anpassa Navigator IV 31–35
användardata, ta bort 35
användningsläge 8, 31
Audible-böcker 25
autozoom 33
autozoom för karta 33
avstickare 10
B
bakgrundsfärg 32
batteriinformation 39
bilder 27
Bluetooth 19–21
A2DP 20
headset 20
inställningar 34
para ihop med telefon 34
ta bort en telefon 34
böcker 25
bokmärken 25
D
datoranslutning 26
dela rutter
med Bluetooth 16
med minneskort 16
delmål, lägga till 10
detaljkartor 33
diakritiska tecken 13
digital karta med höjdindikationer 15
E
egna intressanta platser 38
enheter, konvertera 30
enhets-ID 31
extrafunktioner 14, 38, 39
F
fågelvägen, rutt 16, 31
färddatorsidan 18
fartbegränsningsikon 10, 17
favoriter
spara 14
Favoriter 14
bilder 14
redigera 14
filer 26
filformat som kan användas 26
hantera 26
överföra 26
ta bort 26
filformat som kan användas 26
fordonsikon 17, 33
fotonavigering 14–15
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
G
handsfree-telefonfunktioner 19–21
Hem
plats 12
telefonnummer 21
Hjälp 27
hjälp på enheten 27
hörlursuttag 42
version 33
vy 33
ytterligare 37
zooma 15
kartdatalayout 33
kartkonturer 15
kilometer 31
knappsats 13
layout 31
språkläge 13, 32
kontakta Garmin 1
konvertera
enheter 30
valuta 30
koordinater 15
Kör hem 12
Kör!- sidalternativ 12
I
L
Garmins lås 33
genvägar 8
geocaching 15
global vy 15
GPS
av/på 31
om GPS 40
H
inkommande samtal 20
inställningar
återställa 35
K
kalkylator 30
karta
aktivera detaljkartor 33
anpassa 33
detaljnivå 33
flytta 15
Kartinfo, knapp 33
sök 15
uppdatera 37
ladda Navigator IV 39, 43
läsa in filer på Navigator IV 26
låsa Navigator IV 37
litiumjonbatteri 39, 42
ljudalternativ 36
ljudversion 31
ljusstyrka 32
M
M3U-format, spellista 25
MapSource 37
måttenheter, konvertera 30
maxfart, nollställa 18, 35
mediaspelare 24–25
45
Index
microSD-kort
kompatibla märken 42
plats 4
tillåten storlek 42
mikrofon 4
mile 31
Min info 28
minneskort 42
montering
ta bort från fäste 40
motorcykelfäste 5
MP3-musikfiler
läsa in 26
spela upp 24
musik 24
myGarmin 1
N
Nästa sväng-sida 17
navigering
inställningar 31
läge 31
nödsituationshjälp 27
nollställa
maxfart 18
trippdata 18
nüMaps Guarantee 37
O
Överensstämmelseförklaring 41
överföra filer 26
översätta ord 29
46
P
para ihop en mobiltelefon 19
pekskärm
inställningar 32
kalibrera 37
rengöra 41
PIN-kod
Bluetooth 34
Garmins lås 37
postnummer 11
programvara
licensavtal 41
uppdatera 37
version 31
Q
QWERTY-knappsats 31
R
registrera 41
Reseguide 39
ringa
hem 21
historik 21
lägga på 20
på Kör!- sidan 12
stänga av ljud 20
svara på 20
röstmeddelande 20
röstspråk 32
röstuppringning 21
rutter
avstickare 10
efter 10
egna 16
fågelvägen 31
importera 28
inställningar 31
lägga till ett stopp 10
redigera 16
simulerar 31
S
säkerhetsinställningar 33
säkerhetsplats 37
säkert läge 33
säkring, byta 40
satellitsignaler 40
SD-kort 26, 42
dela 16
SD-kortplats 4
serienummer 4
simulera en rutt 31
skärm
ljusstyrka 32
skärmbilder 32
skärmknappsats 13
sköta om Navigator IV 40
söka efter platser 9
adress 11
använda foton 14–15
efter namn 13
efter postnummer 11
Kör!- sidalternativ 12
nära en annan plats 11
objekt på kartan 15
senast valda platser 13
sparade platser (Favoriter) 14
sökområde 11
spara
aktuell plats 14, 15, 27
hittade platser 14
spara Navigator IV 41
specifikationer 42
Spellista 24
från dator 25
redigera 25
skapa 24
spara aktuell 24
spela upp 25
språkguide 29
stänga av ljud
ljud 10
telefonsamtal 20
stava namnet 13
stöldskyddsfunktion 33
Ström-knapp 4
svänglista, sida 17
systeminställningar 31
T
ta bort
alla användardata 35
egna intressanta platser 38
Favoriter 14, 16
filer 26
lista med senaste sökningar 13
rutt 16
tecken 13
tripplogg 28
ta bort fästet 40
telefonbok 21
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Index
textspråk 32
tidsinställningar 32
tidszon 32
tillbehör 38
TourGuide 35
TracBack 15
trafik 22, 22–23
incidenter 22
lägga till trafikprenumerationer 34
trafikinformationsmottagare
antenn 7
trippdata, nollställa 18
tripploggar 28, 33
dela 28
redigera 28
spara 28
ta bort 28
visa 28
visa på karta 28
tvåspråkiga lexikon 29
V
U
Z
undvika
stöld 41
trafik 22
vägtyper 32
uppdatera
kartor 37
programvara 37
USB
mata ut 26
utgång, ljud 10
hörlursuttag 42
vägbeskrivningar 17
Vägfilshjälp 18
vagga 6
valuta, konvertera 30
Var är jag? 27
världsklocka 29
varningar
larmgräns 35
säkerhetskamera 38
Vart? 11–15
Verktyg 27–30
visningsinställningar 32
Volym 10
W
WebUpdater 37
Y
ytterligare kartor 37
zooma 15
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
47
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (förutom kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, hittar du på Garmins webbplats: www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
BMW-artikelnummer 77 01 7 726 493 Rev. C
Garmins artikelnummer 190-01072-39 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising