Garmin | nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA | User guide | Garmin nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA Anvandarhandbok

Garmin nuvi 360 GPS/Install,OEM,BMW3,LHD,NA Anvandarhandbok
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
Användarhandbok
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009 BMW Motorrad och Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Denna produkt har utvecklats av BMW Motorrad i samarbete med Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, Internetadress: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. BMW Motorrad och Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att göra ändringar i
innehållet utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Uppdateringar och ytterligare information om tillämpning och
användning av denna produkt finns på BMW Motorrads webbplats.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin
Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess
dotterbolag. Panoramio™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Microsoft, MSN och MSN-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-gruppen med företag. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Maj 2009
Artikelnummer 190-01072-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Navigator IV – Konventioner
för handboken
När du uppmanas att ”trycka på” någonting
rör du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt efter
varandra. Om det till exempel står ”tryck på
Vart? > Favoriter” ska du trycka på Vart?
och sedan på Favoriter.
Tips och genvägar för
Navigator IV
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder
din BMW Navigator IV, eller om du
har frågor, kan du i USA kontakta
Garmins produktsupport per telefon på
913/397 8200 eller 800/800 1020. Du kan
även skicka e-post till produktsupporten på
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
I Europa kontaktar du din BMW
Motorrad-återförsäljare eller Garmin
(Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien) och 0808 2380000
(i Storbritannien).
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information
om de senaste tjänsterna för dina Garminprodukter.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på webbtjänster för
information om fartkameror (se sidan 35).
• Låsa upp tillvalskartor.
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller ned
Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
. Håll nedtryckt om du vill
bläddra snabbare.
• Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Introduktion
Innehållsförteckning
Navigator IV – Konventioner för
handboken................................................1
Tips och genvägar för Navigator IV............1
Kontaktinformation......................................1
myGarmin™ ................................................1
Söka efter en plats genom att stava
namnet .................................................. 11
Söka efter senast hittade platser..............12
Använda favoriter......................................12
Använda fotonavigering............................12
Använda extrafunktioner...........................13
Söka efter en plats med kartan.................13
Ange koordinater.......................................13
Komma igång.........................................4
Använda egna rutter...........................14
Introduktion............................................1
Navigator IV................................................4
Titta närmare på motorcykelfästet..............5
Installera batteriet.......................................5
Montera Navigator IV i fästet......................5
Montera Navigator IV i en bil.......................6
Konfigurera Navigator IV.............................7
Söka satelliter.............................................7
Använda menysidan...................................7
Söka efter din destination...........................8
Följa din rutt................................................9
Justera volymen..........................................9
Vart?.....................................................10
Söka efter en adress.................................10
Söka nära en annan plats.........................10
Kör! – sidalternativ....................................10
Välja en rutt............................................... 11
Ange en hemposition................................ 11
Skapa en egen rutt....................................14
Ändra egna rutter......................................14
Dela rutter.................................................14
Använda huvudsidorna.......................15
Kartsidan...................................................15
Svänglistan...............................................15
Nästa sväng..............................................15
Trafikplatsvy..............................................16
Färddatorsidan..........................................16
Använda handsfree-funktionerna......17
Para ihop enheter.....................................17
Ta emot ett samtal ...................................18
Under samtal ...........................................18
Telefonmeny..............................................18
Använda trafikinformation..................20
Trafik.........................................................20
MSN® Direct..............................................20
Ta emot trafikinformation...........................20
Trafik i ditt område....................................20
Färgkod för allvarlighet.............................20
Trafik på rutten..........................................21
Visa trafikkartan........................................21
Använda mediaspelarna.....................22
Spela upp musik.......................................22
Lyssna på Audible-böcker.........................23
Hantera filer.........................................24
Läsa in filer................................................24
Filformat som kan användas.....................24
Ta bort filer ...............................................24
Använda verktygen.............................25
Inställningar...............................................25
Var är jag?.................................................25
Hjälp..........................................................25
Mediaspelare............................................25
MSN® Direct..............................................25
Bildvisare..................................................25
Egna rutter................................................25
Min info.....................................................26
Hantera tripploggar...................................26
Världsklocka ............................................27
Språkguide................................................27
Kalkylator .................................................28
Enhetsomräkning .....................................28
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Introduktion
Anpassa Navigator IV.........................29
Ändra systeminställningarna.....................29
Ändra navigeringsinställningarna..............29
Ändra visningsinställningarna...................30
Uppdatera tidsinställningarna...................30
Ställa in språken.......................................30
Ändra kartinställningarna..........................31
Lägga till säkerhetsinställningar................31
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration.......................31
Ändra Bluetooth-inställningar . .................32
Ändra inställningarna för larmade
positioner................................................32
Ändra bränslemätarens inställningar........33
Återställa alla inställningar........................33
Rensa användardata.................................33
Batteriinformation . ...................................36
Byta batteri i Navigator IV.........................36
Ladda Navigator IV...................................36
Byta säkring i strömadapter för bil
(tillval).....................................................37
Om GPS-satellitsignaler............................37
Koppla loss Navigator IV och fästen.........37
Sköta om Navigator IV .............................37
Överensstämmelseförklaring....................38
Programlicensavtal ..................................38
Specifikationer..........................................39
Felsökning.................................................40
Index.....................................................42
Bilaga....................................................34
Ljudalternativ för Navigator IV...................34
Återställa Navigator IV..............................34
Kalibrera skärmen.....................................34
Låsa Navigator IV.....................................34
nüMaps Guarantee™ ................................35
Ytterligare kartor.......................................35
Uppdatera programvaran..........................35
Extrafunktioner och valfria tillbehör...........35
Egna intressanta platser...........................35
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Navigator IV
Strömknapp:
Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av Navigator IV.
Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.
Mini-USBkontakt
GPS-antenn
Högtalare
microSD™kortplats
Hörlursuttag/
ljudutgång
(under
väderskyddslocket)
Mikrofon
Extern antennanslutning
(under
väderskyddslocket)
Batterikontakter
Batterispärr: Skjut och
släpp för att öppna
batterilocket
Serienummer
(under batteriet)
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av
produkten och annat.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Titta närmare på
motorcykelfästet
Tryck på knapparna på vänster sida av
motorcykelfästet för Navigator IV för
direktåtkomst till programfunktioner.
Motorcykelfästet måste vara anslutet
till en extern strömförsörjning för att
knapparna ska fungera.
➊
Installera batteriet
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i
produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på
baksidan av Navigator IV öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på
litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet passar med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
Montera Navigator IV i fästet
1. Placera underkanten av Navigator IV i
vaggan.
2. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar
och frigöringsknappen är helt plan.
Motorcykelfäste
Frigöringsknapp
➋
➌
➊
➋
➌
Tryck för att zooma in och ut på kartan.
Tryck för att växla mellan kartsidan,
färddatorn och mediaspelaren. Håll
ned för att öppna inställningarna för
ljusstyrka.
Tryck för att höra aktuell instruktion.
(Exempelvis: ”Sväng vänster på
Storgatan.”) Håll ned för att öppna
volyminställningarna.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Varning! Låt alltid batteriet sitta i när
Navigator IV är påslagen.
arning! Den här produkten innehåller ett
V
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador
uppstår ska enheten tas med från bilen när du
går ut eller skyddas från direkt solljus.
Komma igång
Montera Navigator IV i en bil
1. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan av
vaggan.
4. Skjut låsspaken till låst läge.
5. Sätt fast vaggan på friktionsfästets
svängarm.
Frigöringsknapp
Vagga
Strömkabel
för bil
2. Placera friktionsfästet på
instrumentbrädan.
3. Skjut monteringsarmen med vaggan
fastsatt in i friktionsfästet.
Friktionsfäste
Monteringssockel
Monteringsarm
6. Placera underkanten av Navigator IV i
vaggan.
7. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.
8. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en
trafikinformationsmottagare i
Europa sätter du fast antennen
på trafikinformationsmottagaren
och monterar den på vindrutan
med hjälp av sugkoppsfästena.
Obs! Bilfästet medföljer bilsatsen (tillval).
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Konfigurera Navigator IV
Om enheten är ansluten och fordonet
är igång startar enheten automatiskt.
Starta Navigator IV genom att trycka på
strömknappen. Följ instruktionerna på
skärmen.
Söka satelliter
1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på Navigator IVenheten.
Det kan ta några minuter innan enheten
hittar satellitsignalen. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När en stapel är
grön har Navigator IV fått kontakt med
satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål
och navigera dit.
Använda menysidan
➊ ➋ ➌ ➍
➐
➏
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Välja användningsläge
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®-teknik.
Tryck och välj motorcykel-,
EU-moped-, bil- eller fotgängarläge.
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra
inställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.
Motorcykel
EU-moped
Personbil
Fotgängare
Din Navigator IV har flera användningslägen
för olika transportsätt. Ruttuppläggning
och navigering beräknas olika baserat på
ditt användningsläge. Enkelriktade gator
hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge
jämfört med körläge.
När du placerar din Navigator IV i ett fäste
som inte överensstämmer med aktuellt
användningsläge tillfrågas du om du vill
ändra användningsläge.
Ändra användningsläge
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på skärmen för att konfigurera
inställningarna.
Komma igång
Söka efter din destination
Sidan Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i Navigator IV
innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
6. Trevlig resa!.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Komma igång
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder Navigator IV
dig till målet via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Det
övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa
manöver och i vilken fil du bör befinna dig i
för att utföra manövern.
Om du avviker från den ursprungliga
rutten söks en ny rutt upp och du får en
ny vägbeskrivning.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas om
du kör på huvudvägar.
Lägga till ett delmål
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Justera volymen
Om du vill lägga till mer än ett stopp
under rutten bör du ändra den aktiva rutten.
Se sidan 14.
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du
ta en omväg.
Obs! Kartsidan kan variera beroende på
din plats.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Stoppa rutten
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten.
Navigator IV ger dig vägvisningar till ditt
stopp och sedan till din slutdestination.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Omväg.
På menysidan trycker du på Volym.
Tryck på eller på för att justera
huvudvolymnivån. Tryck på Tyst för att
stänga av allt ljud utom telefonljudet.
Om du vill justera volymnivåerna för
röstuppmaningar och mediaspelaren
trycker du på Blandade kanaler. Justera
nivåerna efter behov. Tryck på Återställ
för att återställa volyminställningarna till
originalnivåerna.
Obs! Tryck snabbt på strömknappen för
direktåtkomst till inställningarna för volym
och ljusstyrka.
Navigator IV försöker att navigera tillbaka
till den ursprungliga rutten så snart som
möjligt. Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att Navigator IV inte beräknar
någon omväg.
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns olika kategorier
av platser att söka efter. Om du vill ha
mer information om hur du söker efter
en intressant plats läser du på sidan 8.
Söka efter en adress
Stegen för att hitta en adress kan variera
beroende på de kartor som är inlästa
på Navigator IV. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.)
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Tryck på Byt område eller land,
om det behövs.
3. Tryck på Sök alla.
ELLER
Tryck på Stava ort eller Stava
postnummer, ange ort/postnummer
och tryck på Klar. Välj stad eller
postnummer i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
10
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Söka nära en annan plats
Kör! – sidalternativ
Visa sidan Kör! genom att trycka på ett
objekt i sökresultatlistan.
En sökning efter platser nära din aktuella
plats utförs automatiskt av Navigator IV.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu – söker efter
platser nära den aktuella platsen.
• En annan ort – söker nära den ort du
anger.
• Min aktuella rutt – söker längs rutten.
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
3. Tryck på OK.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➍
➌
➎
Tryck för att ringa till platsen, om en
mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten.
Tryck för att visa ruttsidan. Se sidan 11.
Tryck för att skapa en vägbeskrivning
till den här platsen.
Tryck för att visa den här platsen på
kartan.
Tryck för att spara den här platsen i
Favoriter. Se sidan 12.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Vart?
Välja en rutt
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
1. På sidan Kör! trycker du på fliken
för ruttinformation, som anger ditt
användningsläge samt tid och avstånd
till din destination.
2. Tryck på
och
för att bläddra
mellan rutter: kortare tid, kortare sträcka
eller fågelvägen.
3. Tryck på Kör! för att välja en rutt.
Mer information om ruttinställningar finns
på sidan 29.
I fotgängarläget visas endast rutter längs
vägar och i terräng.
Köra hem
När du har angett hemposition kan du ange
en rutt till den. Tryck på Vart? > Kör hem.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
Ändra hemposition
Om du vill ställa in en ny plats som
hemposition använder du menyn Verktyg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange
hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
• Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag.
• Tryck på
för att ta bort tecknet.
• Tryck på
för att välja ord som du
nyligen har skrivit och valt.
• Tryck på Språk om du vill ändra
språkläge för tangentbordet.
• Tryck på
om du vill ange
specialtecken.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok11
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
I Navigator IV sparas de senaste 50 hittade
platserna i en lista. De senast visade
platserna står överst i listan. Tryck på
Vart? > Senast sökta så visas de platser
du hittat den senaste tiden.
Rensa senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja. Alla objekt i listan tas bort
men den faktiska platsen tas inte bort från
Navigator IV.
Använda favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till
dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.
12
Spara aktuell plats
Tryck på fordonssymbolen på kartsidan.
Tryck på Spara plats för att spara din
aktuella plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har
hittat klickar du på Spara på Kör!-sidan.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade
platser visas i en lista.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Bifoga foto – välj ett foto för platsen.
Mer information om att överföra
bilder till din Navigator IV eller ditt
minneskort finns på sidan 24.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Byt kategorier – skapa eller ändra
den kategori som platsen sparas i.
• Ta bort – tryck på Ja för att ta bort
objektet från listan Favoriter.
Använda fotonavigering
Du kan läsa in foton som innehåller
platsinformation till Navigator IV eller
minneskortet och sedan skapa rutter till dem.
1. Gå till http://connect.garmin.com
/photos om du vill hämta bilder med
platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att
välja och läsa in foton.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Vart?
3. Tryck på Vart? > Favoriter >
Panoramio™-foton. Foton med
platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.
Använda extrafunktioner
Information om extrafunktioner som
fartkamerainformation och Garmin Travel
Guide finns på sidorna 35–36.
Söka efter en plats med
kartan
Om du vill söka efter en plats med hjälp av
kartan trycker du på Vart? > Sök på karta
eller tryck på en annan plats av kartan.
• Tryck på och dra om du vill visa en annan
del av kartan.
• Tryck på och för att zooma in och ut.
• Tryck var som helst på kartan. En pil
pekar på platsen.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
• Om Navigator IV är i simulatorläge
trycker du på Ange plats för att ställa
in din position på den aktuella platsen.
(Se sidan 29.)
• Tryck på
för att växla mellan en
3D-karta (tredimensionell) och en
2D-karta (tvådimensionell).
• Tryck på
för att rotera
betraktningsvinkeln i 3D-vy.
• När du zoomar ut ändras kartan till en
digital höjdkarta som visar områdets
konturer.
• Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck
på och snurra på globen för att snabbt
hitta andra områden av världen.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för slutmålet, kan du
navigera till destinationen med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
Navigator IV (eller andra koordinatformat).
Detta kan vara användbart vid geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format och välj rätt
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja
en ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange
koordinaterna och tryck sedan på Klar.
5. När du har angett rätt koordinater trycker
du på Nästa.
Obs! Du kan bara se detaljerad
kartinformation för områden som
det finns kartor inlästa för i Navigator IV.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok13
Använda egna rutter
Använda egna rutter
Använd Navigator IV för att skapa, spara,
ändra och dela upp till 20 rutter.
Skapa en egen rutt
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) >
Egna rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på . Ta bort en plats genom att
trycka på .
7. Beräkna rutten och visa den på kartan
genom att trycka på Nästa.
8. Spara rutten och avsluta genom att trycka
på Spara.
Ändra egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) >
Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
14
Dela rutter med ett minneskort
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rutten:
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Lägg till/ta bort stopp – lägg till eller
ta bort stopp i rutten.
• Manuell sortering av positioner –
ändra ordningen på punkterna i rutten.
• Optimal sortering av positioner –
automatisk sortering av punkterna.
• Räkna om – ändra ruttens inställning
för att göra en ny beräkning enligt
någon av inställningarna snabbare
tid, kortare avstånd eller fågelvägen.
• Ta bort – ta bort rutten.
1. Tryck på Vart? > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Dela > Exportera >
Minneskort > OK.
4. Välj den rutt du vill dela och tryck på
Exportera > OK.
5. Ta bort minneskortet och sätt i det i den
andra Navigator IV-enheten.
6. Ett meddelande visas. Tryck på Ja för att
importera den delade rutten.
7. Tryck på Rutter och välj sedan den rutt
du vill importera.
8. Tryck på Importera > OK.
Dela rutter
1. Tryck på Vart? > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Dela > Exportera >
Bluetooth > OK.
4. En lista över närliggande Bluetoothenheter visas. Välj den andra
Navigator IV-enheten och tryck på OK.
Dina ändringar sparas automatiskt när du
lämnar någon av sidorna för att ändra en rutt.
Dela dina sparade rutter med andra
Navigator IV-ägare genom att använda
ett minneskort eller en trådlös Bluetoothanslutning. Du får åtkomst till den
importerade rutten i Vart? > Egna rutter.
Dela med Bluetooth
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsidan
Tryck på
kartsidan.
Visa kartan om du vill visa
• Fordonsikonen visar var du är just nu.
• Tryck var som helst på kartan för att välja
en översiktsvy.
• Tryck på och dra kartan om du vill visa
ett annat område av kartan (se sidan 13).
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➋
➊
➌
➎
➊
➋
➍
➏
➌
➍
➎
➏
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck på fordonsikonen för att visa
Var är jag?-sidan.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
Ändra datafält
Du kan visa olika information när du kör och
följer en rutt.
1. När du navigerar längs en rutt trycker du
på ett datafält i vänstra eller högra hörnet,
längst ned på kartsidan.
2. Från färddatorsidan trycker du på det
datafält som du vill visa på kartan.
Svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill visa
svänglistsidan trycker du på textfältet överst
på kartsidan. Om du vill se en sida med
nästa sväng trycker du på den svängen.
Visa hela rutten på kartan genom att trycka
på Visa karta.
Nästa sväng
➎
Tryck här för att visa sidan med
nästa sväng eller sidan för trafikplats
(om tillgänglig).
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
När du navigerar längs en rutt visar sidan
med nästa sväng svängen på kartan, samt
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok15
Använda huvudsidorna
avstånd och tid tills du är framme vid
svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på
kartan trycker du på det övre vänstra hörnet
på kartsidan eller på en av svängarna på
svänglistsidan.
Trafikplatsvy
Färddatorsidan
Riktning
Anpassningsbara
datafält
Kompass
Avstånd till
destination
Bränslemätare
Färddatorn visar användbar statistik om
färden. För att visa Färddatorn trycker du
på ett datafält vid sidan om Meny från
kartsidan.
När funktionen är tillgänglig kan den
här sidan visa en bild av den kommande
korsningen och ange vilken fil du ska köra
i. Om du vill visa den här sidan trycker du
längst upp till vänster på kartsidan. Du kan
också nå den här sidan från sidan med nästa
sväng.
16
Gröna bockmarkeringar visas bredvid
datafälten som syns på den aktuella
kartsidan.
Återställa trippinformationen
För att säkerställa korrekt trippinformation
bör du nollställa trippinformationen innan
rutten inleds.
1. Tryck på ett datafält från kartsidan för
åtkomst till färddatorsidan.
2. Tryck på Nollställ och välj ett alternativ:
• Tryck på Max hastighet för att
nollställa maxhastigheten.
• Tryck på Trippdata för att nollställa
informationen på färddatorsidan.
• Tryck på Bränslemätare för att
nollställa bränslemätaren på
färddatorn. Mer information om
bränslemätaren finns på sidan 33.
Du kan navigera med hjälp av en
GPS-kompass. Ingen kalibrering krävs,
men du måste ha fri sikt mot himlen.
När du färdas roterar kompassen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan
Navigator IV anslutas till din mobiltelefon
och till ett trådlöst headset/hjälm så att det
blir en handsfree-enhet.
Om du vill kontrollera om din enhet
med Bluetooth-teknik är kompatibel
med Navigator IV besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop enheter
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
Navigator IV och t.ex. en mobiltelefon.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
PIN-kod/lösenord. När du en gång har parat
ihop de två enheterna ansluter de automatiskt
till varandra varje gång du sätter på dem.
För att kunna para ihop och ansluta måste
Navigator IV och den andra enheten vara
påslagna och inom 33 fot (10 meter) från
varandra. Navigator IV kan vara ansluten
till en telefon och ett headset samtidigt.
Aktivera ihopparningen antingen
via Navigator IV eller enheten. Se
instruktionerna för dina enheter.
När du slår på Navigator IV utförs ett försök
att para ihop den med den enhet den senast
var ansluten till. Du kan välja att ställa in
att en enhet ska anslutas automatiskt när
Navigator IV sätts på.
När telefonen är ansluten till Navigator IV
kan du ringa telefonsamtal. Öppna
telefonmenyn genom att trycka på Telefon
på menysidan.
Para ihop telefonen med
telefonen
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Denna funktion kan finnas i
en meny kallad Settings (Inställningar),
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
3. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
4. Välj Navigator IV i listan med enheter.
5. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop Navigator IV med
mobiltelefonen
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
2. Under Telefon trycker du på Lägg till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig
att upptäcka/synlig. De här inställningarna
kan finnas på menyn Bluetooth,
Anslutningar eller Hands-free.
4. Tryck på OK på Navigator IV.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok17
Använda handsfree-funktionerna
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop Navigator IV med ett
trådlöst headset
Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud
kan du ansluta ett A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) Bluetooth-headset.
När Navigator IV sitter i motorcykelfästet
är den inbyggda högtalaren avaktiverad och
du kan bara ta emot samtal eller lyssna på
talade instruktioner och MP3-filer via ett
trådlöst headset/hjälm. Mer information
finns i ljudalternativtabellen på sidan 34.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Till.
2. Under Ljud trycker du på Lägg till.
3. Slå på ditt headset och aktivera läget
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om
det behövs.
4. Tryck på OK på Navigator IV.
5. Välj ditt headset och tryck på OK.
18
6. Ange Bluetooth PIN-koden/lösenordet
för headsetet om det behövs och tryck
på Klar.
7. Tryck på OK.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om du
vill svara. Tryck på Ignorera om du inte vill
ta samtalet och stänga av ringsignalen.
När Navigator IV sitter i motorcykelfästet
kan du bara ta emot samtal via ett headset.
Under samtal
Om du vill avsluta samtalet trycker
du på > Lägg på. Tryck på >
Samtalsalternativ för följande alternativ:
• Föra över ljud till telefonen – det
här är användbart om du vill stänga av
Navigator IV men behålla samtalet eller
om du vill samtala privat. Om du vill byta
tillbaka igen trycker du på Föra över ljud
till enheten.
• Koppla bort mikrofon (sekretess).
Telefonmeny
Visa telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på menysidan. Tryck på Status
för att visa signalstyrkan, batterinivån och
namnet på den anslutna telefonen.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn i
Navigator IV.
• Pekljud – visar en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska system
som t.ex. röstbrevlåda.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Använda telefonboken
Varje gång mobiltelefonen ansluter
till Navigator IV laddas telefonboken
automatiskt över till Navigator IV. Det kan
ta ett par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken
som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp
kontakten.
Ringa till en intressant plats (POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill
ringa till.
3. Tryck på Ring eller .
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
Navigator IV laddas samtalshistoriken
automatiskt över till Navigator IV. Det kan
ta några minuter att föra över dessa data till
Navigator IV.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen.
Samtalen visas i kronologisk ordning med
de senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
Ringa hem
Så här ringer du hem:
Tryck på Telefon > Ring hem.
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna igen
dina röstuppringningskommandon.
Se instruktionerna till din telefon.
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Skriv in telefonnummer om du
vill använda knappsatssidan, eller Välj i
telefonbok (fungerar bara om din telefon
hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Navigator IV ringer
upp ditt hemtelefonnummer.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok19
Använda trafikinformation
Använda
trafikinformation
Navigator IV kan ta emot FM TMCtrafikinformation (Traffic Message Channel)
eller MSN® Direct-trafikinformation,
beroende på den trafikmottagare som är
ansluten till Navigator IV.
Navigator IV visar båda typerna av
trafikinnehåll på samma sätt.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen.
Trafik
Du kan bara få trafikinformation om
Navigator IV är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare (tillval).
Mer information finns på
www.garmin.com/traffic.
20
MSN® Direct
Du kan bara komma åt MSN Direct-innehåll
med en MSN Direct-mottagare (tillval).
Mer information finns på
http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Om du vill köpa ett
tillbehör går du till http://buy.garmin.com.
Ta emot trafikinformation
Till bilens eluttag
Intern antenn
• Trafikinformationsmottagaren och
Navigator IV måste vara inom
dataräckhåll för en FM-station som
sänder ut trafikinformation.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
Extern antenn- en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
anslutning
visa trafikförhållandena på den rutt eller väg
som du för tillfället kör på.
Till vaggans strömanslutning
För att kunna ta emot trafikinformation
måste följande villkor uppfyllas:
• Trafikinformationsmottagaren måste vara
ansluten till bilfästet.
• Bilfästet måste vara anslutet till en extern
strömkälla.
Färgkod för allvarlighet
Färg
Beskrivning
Grön
Låg
Trafiken flyter
allvarlighetsgrad normalt.
Betydelse
Gul
Medelhög
Det förekommer en
allvarlighetsgrad viss köbildning.
Röd
Svår köbildning
Hög
eller trafiken står
allvarlighetsgrad
helt stilla.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda trafikinformation
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
Navigator IV den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste tid.
Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om. Rutten kan fortfarande
dras genom trafik om det inte finns bättre
alternativa rutter.
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt visar trafikikonen
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund av
fördröjningen. Den här tiden ingår i din
beräknade ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten
manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden
och fördröjningar på närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och trycker sedan
på Visa normal karta.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill visa
en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du
vill visa fördröjningen på en karta och
information om fördröjningen. Om det
finns fler än en fördröjning trycker du på
pilarna så visas övriga fördröjningar.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok21
Använda mediaspelarna
Använda mediaspelarna
Spela upp musik
Överför musikfiler till internminnet eller
minneskortet. Se sidan 24.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill visa MP3spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Om det behövs väljer du en kategori och
en underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på Spela alla.
Om du vill spela upp en viss låt trycker du
på den.
Aktuellt spår
Albumbild
• Tryck på om du vill spela upp den
aktuella låten från början och tryck igen
om du vill spela upp den föregående låten
i spellistan. Tryck på och håll ned för att
snabbspola bakåt genom den aktuella
låten.
• Tryck på för att hoppa till nästa låt.
Tryck på och håll ned för att snabbspola
framåt genom den aktuella låten.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på .
• Tryck på
om du vill repetera den
aktuella spellistan.
• Tryck på
för att blanda spellistan.
• Tryck på albumbilden om du vill visa
detaljer om låten eller ta bort låten från
spellistan.
Filformat som kan användas
Navigator IV hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
• Tryck på spellistan om du vill lägga till
låtar, ta bort låtar och hoppa till en annan
låt i spellistan.
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
22
Skapa och lyssna på spellistor
Med Navigator IV kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med Navigator IV.
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssnar på musik i
musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Spara aktuell spellista.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Skapa ny spellista.
2. Välj låtar.
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till låtar i
spellistan.
Så här skapar du en spellista på en
dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på
datorn med ett ljudprogram. Spara
spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
Obs! Om du har parat ihop din telefon
via Bluetooth med din Navigator IV kan
du inte spela MP3-filer på telefonen via
Navigator IV.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda mediaspelarna
2. Om det behövs använder du en
textredigerare och tar bort sökvägen
till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen ska
endast innehålla namnen på musikfilerna.
Se ljudprogrammets hjälpfil.
3. Överför spellistan och musikfilerna till
Navigator IV (se sidan 24). M3U-filen
måste finnas på samma plats som
musikfilerna.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Öppna sparad spellista.
Alla tillgängliga spellistor visas.
2. Tryck på en spellista för att starta
uppspelning av musikfilerna.
Så här ändrar du den aktuella
spellistan:
1. När du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på spellistan.
2. Ändra spellistan:
• Tryck på Lägg till om du vill lägga till
en låt i slutet av spellistan.
• Tryck på en låt och sedan på Ta bort
om du vill ta bort den från spellistan.
Lyssna på Audible-böcker
Om du vill köpa böcker från Audible.com®,
besöker du http://garmin.audible.com.
Lyssna på en bok
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa så att Audible-bokspelaren
öppnas.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori och sedan på en
boktitel.
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bokmärke. Visa dina
bokmärken genom att trycka på
och
sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill
spela upp boken från bokmärket trycker du
på Spela.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
• Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker
du på , om du vill förflytta dig bakåt
trycker du på . Håll knappen intryckt
om du vill förflytta dig framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker du
på .
• Tryck på bokomslaget för att visa mer
detaljerad information.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok23
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer,
i Navigator IV-enhetens internminne eller på
ett minneskort (tillval).
Obs! Navigator IV är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är
heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett minneskort
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick. Detta steg är
valfritt.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut USB-kabeln till kontakten under
batteriluckan på Navigator IV. Anslut
kabelns andra ände till en USB-port på
datorn.
Minneskortet och Navigator IV visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
24
Obs! I vissa operativsystem eller datorer
med flera nätverksenheter kan det hända att
Navigator IV inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter
kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.
Steg 3: Överföra filer till
Navigator IV
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i Navigator IV-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och välj Ändra > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Välj Ändra > Klistra in.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på i
Aktivitetsfältet eller drar volymikonen till
papperskorgen på Mac-datorer. Koppla bort
Navigator IV.
Filformat som kan användas
•
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
M3U- och M3U8-spellistefiler
AA-ljudboksfiler
JPEG- och JPG-bildfiler
GPX-ruttfiler
GPI-filer med egna intressanta platser
från POI Loader-programmet
• Kartor, rutter, tripploggar och waypoints
från MapSource®
Ta bort filer
1. Med Navigator IV ansluten till
datorn öppnar du Navigator IV
eller minneskortenheten/volymen.
2. Markera den fil du vill ta bort och tryck
sedan på Delete på datorns tangentbord.
Obs! Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet på Navigator IV innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
Du bör framför allt inte ta bort filer från
mappar med namnet ”Garmin”.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många funktioner
som kan vara till nytta när du är ute och
reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns på
sidorna 29–33.
Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här
en användbar funktion om du behöver tala
om för räddningspersonal var du befinner
dig. Tryck på en knapp till höger så visas de
närmaste platserna i den kategorin. Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Verktyg > Hjälp om du vill
få information om hur du använder
Navigator IV. Tryck på en kategori om
du vill visa information om ett avsnitt.
Om du vill söka efter ett nyckelord i
avsnitten trycker du på Sök.
Bildvisare
Visa bilder som du har lagrat i din
Navigator IV.
Mer information om mediaspelaren finns på
sidorna 22–23.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den. Tryck på Info om du vill visa
filinformation och visa det här fotot när
du slår på Navigator IV.
3. Tryck på Tillbaka.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
MSN® Direct
Visa ett bildspel
Mediaspelare
Med en MSN Direct-mottagare (tillval) kan
du få tillgång till MSN Direct-innehåll. Mer
information finns på www.garmin.com/traffic
eller http://garmin.msndirect.com. Om du
vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com.
Mer information om hur du aktiverar
MSN Direct-tjänsten eller använder MSN
Direct, finns i MSN Direct Owner’s Manual
Supplement på www.garmin.com.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
Bildspel om du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Egna rutter
Mer information om rutter finns på sidan 14.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok25
Använda verktygen
Min info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina
favoriter.
Om du har överfört en rutt från MapSource,
trycker du på Importera rutt från fil om du
vill använda den rutten i Navigator IV.
Visa tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell
rutt väljer du Aktuell tripplogg eller en
sparad tripplogg.
3. Välj ett segment eller tryck på Visa alla
segment.
Ta bort tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Ändra > Töm logg.
Visa en tripploggs höjdkurva
Hantera tripploggar
Tripploggar spelas in under tiden du
navigerar längs en rutt.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
2. Välj en tripplogg.
3. Välj ett segment eller Visa alla segment.
4. Tryck på
.
Spara tripploggar
Dela tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar > Aktuell tripplogg >
Ändra > Arkivera logg.
2. Ange ett namn för tripploggen.
3. Välj Klar.
ELLER
Tryck på Arkivera logg under tiden du
visar en tripplogg.
26
Visa tripploggar på kartan
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
2. Under Tripplogg väljer du Visa eller Dölj.
En arkiverad tripplogg visas som en färgad
linje på kartan.
Om ett minneskort är installerat i enheten
trycker du på Dela > Exportera för att spara
tripploggen på kortet.
Ändra tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Egna rutter.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Ändra.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Använda verktygen
Världsklocka
Tryck på Verktyg > Världsklocka om du
vill visa den aktuella tiden för olika städer
runt om i världen. Tryck på Världskarta för
att se en karta.
Ändra städer
1.
2.
3.
4.
Tryck på Verktyg > Världsklocka.
Klicka på den stad du vill ändra.
Ange den nya staden och tryck på Klar.
Tryck på den nya staden i listan och tryck
på Spara.
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
Ord och fraser
1. Tryck på Verktyg > Språkguide >
Ord och fraser.
2. Tryck på Språk, välj Från- och Till-språk
och tryck sedan på Tillbaka.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en
fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava ordet eller
frasen, om det behövs. Tryck på en fras
om du vill visa översättningen.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
Tips för ord och fraser
• Använd Sök efter nyckelord i fraser
om du vill söka efter alla fraser som
innehåller ett visst ord.
• Tryck på ett understruket ord om du vill
använda ett annat ord.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning trycker du på
Fler varianter.
Tvåspråkiga lexikon
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i
Garmin-språkguiden.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om
det behövs klickar du på Till engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Om du vill stava ordet eller början av
ordet trycker du på Sök.
• Tryck på Text om du vill visa information
om förkortningar, etiketter och
uttalssymboler för det valda språket.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford
University Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford
Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
2002. Multilingual Wordbank © Oxford University
Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford
University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Dictionary © Oxford University Press och Hachette
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok27
Använda verktygen
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press och Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkylator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på Verktyg > Kalkylator.
Ange det första talet.
Välj räknesätt (÷, ×, - eller +).
Ange det andra talet.
Tryck på =.
Tryck på C om du vill utföra en ny
beräkning.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en enhet att
omvandla till och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet som du vill
ändra från.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på
OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en tom rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på Klar för att
konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du
på Rensa.
28
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med
hjälp av Navigator IV, vilket innebär att du
kan använda de senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning >
Konvertera > Valuta > OK > Uppdatera.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom
att trycka på
. Ange den nya
växelkursen och tryck sedan på Klar.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Tryck på Återställ för att använda den
ursprungliga växelkursen.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Anpassa Navigator IV
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.
Obs! Vissa menyer och inställningar
ändras beroende på vilket läge du använder.
Titta efter ikonen för användningsläge
bredvid inställningen. Alla inställningar är
inte tillgängliga för alla användningslägen.
Ändra systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om
du vill stänga av GPS-läget för att simulera
navigering. Detta sparar även batteriström.
Användningsläge – ange navigeringsmetod
för att optimera rutter: Personbil,
Motorcykel, Fotgängare eller EU-moped.
Se sidan 7.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer
eller Mile.
Om – visa versionsnummer för
programvaran, ID-nummer för enheten
och ljudversionsnummer för Navigator IV.
Den här informationen krävs om du vill
uppdatera systemprogramvaran eller köpa
ytterligare kartdata.
Återställ – återställ de ursprungliga
systeminställningarna.
Ändra navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Knappsatslayout – välj önskad
knappsatslayout:
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
• QWERTY – en layout som liknar en
dators tangentbord
• ABCDE – en alfabetisk layout
• Stor – en layout som låter dig välja
mellan flera bokstäver åt gången.
• Kortare tid – för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok29
Anpassa Navigator IV
• På väg – för att beräkna rutter med vägar
(endast fotgängarläge).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika eller föredra på dina rutter.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Läget Räkna om – välj hur din
Navigator IV beräknar om en rutt
om du avviker från den.
Ändra
visningsinställningarna
Skärmbild – aktivera skärmbildsläge.
Tryck på eller från kartsidan för att
ta en skärmbild. Bilden sparas i bitmappformat i mappen Garmin\Screenshot på
Navigator IV-diskenheten.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen
för att kalibrera pekskärmen.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Uppdatera
tidsinställningarna
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Text – ändra all skärmtext till det valda
språket. Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren
lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget
från ett tangentbord genom att trycka på
knappen Språk.
Återställ – återställ originalspråken.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmarseller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – välj Automatisk för att
automatiskt uppdatera tiden till den aktuella
tidszonen. När Automatisk inte är valt kan
du justera tiden i 15-minuters steg för att
anpassa till olika tidszoner.
30
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt med
Kurs upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta fler
fordonsikoner på www.garmingarage.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina
resor. Om du vill tömma tripploggen trycker
du på Verktyg > Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa
på Navigator IV, med versioner. Aktivera
(markerad) eller avaktivera (omarkerad) en
karta genom att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Lägga till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås Navigator IV genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 34.
Säkerhetsläge – stänger av eller slår på
säkert läge. När fordonet rör sig stänger
säkerhetsläget av alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs
inte Garmin Lock-PIN-koden eller
säkerhetsplatsen.
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration
Obs! Det går bara att få åtkomst till
trafikinställningarna om Navigator IV är
ansluten till en extern strömkälla och en
FM-TMC-trafikinformationsmottagare.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Trafik.
Alla trafikinställningar är inte tillgängliga för
alla platser.
Aktivera trafik – aktivera och avaktivera
trafikfunktionen.
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den bästa
leverantören för området väljer du Auto,
annars kan du välja en specifik leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du befinner
dig i ett nytt område trycker du på
Ja för att rensa leverantörstabellen.
Prenumerationer – visa dina
FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum (dessa visas i listan
med huvudtrafikinställningar för
nordamerikanska enheter).
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok31
Anpassa Navigator IV
Lägg till (eller Prenumerationer >
Lägg till) – lägg till en ny prenumeration
till en trafiktjänst. Gå till www.garmin.com
/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har flera
FM-trafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
Ändra Bluetoothinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Telefon eller Ljud – välj Lägg till > OK
om du vill para ihop med en enhet som har
trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna
på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till
ett Bluetooth-headset som stödjer A2DPprofilen. Se sidorna 17–19. Välj Byt om
du vill para ihop och ansluta till en annan
enhet. Navigator IV-enhetens PIN-kod
(eller lösenord) är 1234.
32
Släpp – välj den enhet som du vill koppla
från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den enhet som du vill ta
bort från Navigator IV-enhetens minne
och tryck på Ja.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth på
menysidan. Om du vill förhindra att en enhet
ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt
namn som identifierar Navigator IV för
enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på
Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intressanta platser, en databas för fartkameror
eller en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna
justera inställningarna för larmade positioner.
Se sidorna 35–36.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner.
Positionslarm – tryck på Byt om du vill
aktivera eller avaktivera larmen som avges
när du närmar dig egna intressanta platser
eller fartkameror.
TourGuide – ange hur du vill att ljudet
för TourGuide ska aktiveras. Tryck på
Auto om du vill höra hela turen som den
är programmerad. Tryck på Anvisad så
visas högtalarikonen på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs
din rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
inställningarna för larmade positioner.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Anpassa Navigator IV
Ändra bränslemätarens
inställningar
När Navigator IV är ansluten till
motorcykelfästet kan du få ett meddelande
när bränslenivån är låg.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bränslemätare.
Bränslespårning – tryck på På. En
bränslemätare visas under kompassen
på kartsidan.
Distans per tank – ange hur långt
motorcykeln kan gå per tank bränsle.
Varning för låg bränslenivå – välj den
bränslenivå där du vill bli meddelad om att
bränslenivån är låg.
Använda bränslelarm
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Rensa användardata
Obs! Med den här proceduren tar du bort
all information du själv har angett.
1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av
Navigator IV-enhetens skärm medan du
startar Navigator IV.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
När bränslenivån är tillräcklig låg för att
aktivera larmet för återstående bränsle visas
på kartsidan. Tryck på ikonen för att visa
en lista över närliggande mackar.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok33
Bilaga
Bilaga
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du
kalibrera den.
Ljudalternativ för Navigator IV
Ström
Källa
Ljudalternativ
Motorcykelfäste Bluetooth-headset
Navigeringsanvisningar
MP3
Telefon
✓
✓
✓
Inbyggd högtalare
Bilfäste eller
inget fäste
Ljudutgång
✓
Bluetooth-headset
✓
Inbyggd högtalare
✓
Ljudutgång
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Återställa Navigator IV
Om Navigator IV slutar fungera stänger du av den och slår sedan på
den igen.
Om det inte hjälper ska du hålla nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan
på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
2. Under Pekskärm trycker du på Kalibrera.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Låsa Navigator IV
Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser Navigator IV. Varje
gång du sätter på Navigator IV måste du ange PIN-koden eller köra
till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till ofta, t.ex. ditt hem eller kontor,
som säkerhetsplats. Om Navigator IV har satellitsignaler och du
befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.
Obs! Om du glömmer bort både PIN-kod och säkerhetsplats
måste du skicka in Navigator IV till Garmin för att få den upplåst.
Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
34
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
nüMaps Guarantee™
Om du vill ha en kostnadsfri kartuppdatering
(om sådana finns) registrerar du din
Navigator IV på http://my.garmin.com
inom 60 dagar efter att du har mottagit
satellitdata första gången och börjat använda
Navigator IV. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 60 dagar, är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för Navigator IV.
Om du vill se en lista på kartor som är
kompatibla med din Navigator IV, går du
till Navigator IV-produktsidan på Garmins
webbplats på (www.garmin.com) och klickar
på fliken Maps (Kartor).
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut Navigator IV till datorn med hjälp
av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna
på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på
Navigator IV.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om valfria tillbehör finns på
www.garmin.com/products/navigatorIV, eller
kontakta din BMW Motorrad-återförsäljare.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller Navigator IV placeringen
av hundratals fartkameror. Du får ett varning
från Navigator IV när du närmar dig en
fartkamera om du kör för fort. Informationen
uppdateras minst varje vecka så att du har
alltid tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av egna intressanta platser
eller databasen för fartkameror.
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till Navigator IV.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa databaser med dessa
POI innehåller varningsinformation för
platser, t.ex. skolor.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns i
hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen
genom att trycka på F1.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok35
Bilaga
Du visar dina egna intressanta platser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intressanta platser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner trycker
du på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
Ta bort egna intressanta platser från
Navigator IV genom att ansluta den till
en dator. Öppna mappen Garmin\poi på
Navigator IV eller minneskortenheten. Ta
bort filen med namnet poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan Navigator IV spela
upp GPS-styrda ljudturer från tredje part.
En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt
medan den spelar upp intressanta fakta
om historiska platser längs vägen. Mer
information får du genom att gå till
www.garmin.com/extras och klicka på
POI Loader.
Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker
du på Vart? > Extra > Egna intressanta
platser. Ändra inställningarna för Garmin
TourGuide genom att trycka på Verktyg >
Inställningar > Larmade positioner >
TourGuide.
36
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger och
hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du
till http://buy.garmin.com eller kontaktar din
Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du in
minneskortet i Navigator IV. Tryck på Vart?
> Extra. Tryck på namnet på din reseguide
för att visa den.
Batteriinformation
Navigator IV innehåller ett utbytbart
litiumjonbatteri. Du kan maximera
livslängden på batteriet genom att inte
lämna Navigator IV i direkt solljus och
undvika att utsätta den för höga temperaturer
under längre tid.
Byta batteri i Navigator IV
Om du behöver byta batteri i Navigator IV
kontaktar du din lokala BMW Motorradåterförsäljare. Mer information om hur du
kasserar batteriet på ett korrekt sätt får du
av lokala avfallsmyndigheter.
Ladda Navigator IV
•
•
•
•
•
Använd motorcykelfästet.
Använd strömkabeln för bil.
Använd USB-kabeln (tillval).
Använd en nätadapter (tillval).
Använd en batteriladdare (tillval).
Obs! Batteriet laddas inte i motorcykelfästet när Navigator IV är avstängd.
Status för Navigator IV-batteriet anges
med hjälp av batteriikonen
i hörnet
av menyskärmen. Du kan öka exaktheten på
batterimätaren genom att ladda ur batteriet
helt innan du laddar upp det. Avbryt inte
uppladdningen förrän Navigator IV är fullt
uppladdad.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen
(Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka).
• Avaktivera Bluetooth, se sidan 17.
• Lämna inte Navigator IV i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark hetta
under lång tid.
Byta säkring i strömadapter
för bil (tillval)
Obs! När du byter ut säkringen bör du
vara försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta
runda ändstycket och
ta bort det.
2. Byt ut säkringen
(en glascylinder med
silverfärgade ändar)
och byt ut den mot en
snabb säkring på 3 A.
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Om GPS-satellitsignaler
För att Navigator IV ska fungera måste
den ta emot GPS-satellitsignaler (Global
Positioning System). Om du är inomhus,
nära höga byggnader eller träd eller i ett
parkeringsgarage kan Navigator IV inte ta
emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål när
du vill använda Navigator IV.
När Navigator IV tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på menysidan
gröna
. När den tappar satellitsignalen
blir fälten röda eller genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Koppla loss Navigator IV
och fästen
Koppla loss Navigator IV från vaggan, på
både bilfästet och motorcykelfästet, genom
att trycka på knappen på vaggans sida och
luta Navigator IV framåt.
Ta bort vaggan från bilfästet genom att
vrida vaggan åt höger eller vänster. Tryck
på vaggans sockel om du vill lossa kulan på
fästet.
Sköta om Navigator IV
Navigator IV innehåller känsliga
elektroniska komponenter som kan skadas
permanent om den utsätts för kraftiga stötar
eller vibrationer utöver normalt bruk med
motorcykel eller bil. Du kan minimera risken
för skador genom att undvika att tappa den
samt att inte använda den i miljöer där den
kan utsättas för kraftiga skakningar eller
vibrationer.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok37
Bilaga
Rengöra höljet
Navigator IV är tillverkad av material av
hög kvalitet och kräver inte att användaren
underhåller den med annat än rengöring.
Rengör ytterhöljet (inte pekskärmen) med
en fuktig trasa med milt rengöringsmedel
och torka den torr. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
• Det går att använda en persondatorpenna
till pekskärmen, men försök inte göra det
samtidigt som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Förhindra stöld
Rengöra pekskärmen
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten
och fästet när den inte används. Ta bort
resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 34.
Skydda Navigator IV
Överensstämmelseförklaring
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt
av pekskärmen.
• När du inte använder Navigator IV
förvarar du den i bärväskan som
medföljer paketet.
• Förvara inte Navigator IV där den
kan utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
38
Härmed intygar Garmin att denna
Navigator IV uppfyller de grundläggande
kraven och andra tillämpliga föreskrifter
i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen för din
Garmin-produkt finns på Garmins webbplats:
www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA Navigator IV
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i
binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna
i och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad enligt
de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera programvaran eller någon
del av den eller på något annat sätt göra
om programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera eller
omexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller i
USA.
Specifikationer
Strömförsörjning: DC-fordonsström med
strömkabeln för fordon och vaggan eller
motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)
Vikt: 270 g (6,17 oz.)
Strömförbrukning: 10 W max.
Fysisk storlek (B × H × D): 136 × 83,4 ×
24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tum)
Skärm: 4,3 tum diagonalt,
480 × 272 bildpunkter, liggande
WQVGA TFT-bildskärm med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Vattentätt enligt IPx7
Temperaturområde: -20 °C till 60 °C (-4 °F
till 140 °F)
Laddningstemperatur: 0°C till 45°C (32°F
till 113°F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
minneskort (tillval). Data lagras utan
tidsgräns.
Batterilivslängd: upp till 4 timmar,
beroende på användning och inställningar
Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri
GPS-mottagare: högkänslig
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok39
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min Navigator IV får aldrig
kontakt med satellitsignaler.
Ta med Navigator IV ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min Navigator IV laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
Din Navigator IV kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om Navigator IV är placerad i direkt solljus eller
i en varm miljö kan den inte laddas.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i Navigator IV-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Navigator IV har
låst/hängt sig.
Om Navigator IV-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du
strömknappen nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Stäng av Navigator IV. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills
kalibreringsskärmen visas.
Följ instruktionerna på skärmen.
Jag hör inget ljud via den
inbyggda högtalaren.
På huvudmenyn trycker du på Volym och kontrollerar att Tyst inte är markerat och att volymen inte är inställd på 0 %.
Ljudet som du försöker lyssna på kanske inte går att spela upp via den enhet du använder. Se ljudalternativmatrisen på sidan 34.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till
Navigator IV.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från Navigator IV.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Hur kan jag kontrollera om
Navigator IV är i USBmasslagringsläget?
När Navigator IV är i USB-masslagringsläget visas en bild av en Navigator IV som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya
flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
40
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Datorn identifierar inte att
Navigator IV är ansluten.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av Navigator IV.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och Navigator IV. Navigator IV slås på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din
Navigator IV-diskenhet. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag får ingen
trafikinformation.
Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen
för det området.
Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.
Hur hittar jag restauranger
nära hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
1.
2.
3.
4.
Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination).
Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok41
Index
Index
Symboler
2D-kartvy 13, 31
3D-kartvy 13, 31
A
A2DP 18
aktuell plats, spara 12
ange din plats 13
anpassa zūmo 29–33
ansluter en mobiltelefon 17
användardata, ta bort 33
användningsläge 7, 29
Audible-böcker 23
B
bakgrundsfärg 30
batteriinformation 36
bilder 25
Bluetooth-teknik 17–19
A2DP 18
headset 18
inställningar 32
para ihop med telefon 17, 32
ta bort en telefon 32
böcker 23
bokmärken 23
bränslespårning 33
42
D
datoranslutning 24
dela rutter
med Bluetooth 14
med minneskort 14
delmål, lägga till 9
detaljkartor 31
diakritiska tecken 11
digitala kartor med höjdindikationer 13
E
egna intressanta platser 35
enheter, konvertera 28
enhets-ID 29
extrafunktioner 13, 35, 36
F
fågelvägen, rutt 14, 29
färddatorsidan 16
fartbegränsningsikon 9, 15
fartkameradatabas 35
favoriter 12
Panoramio-foton 13
redigera 12
spara 12
filer 24
filformat som kan användas 24
hantera 24
överföra 24
ta bort 24
filformat som kan användas 24
fordonsikon 15, 31
förvara zūmo 38
fotonavigering 12–13
G
Garmin Lock 31, 34
geocaching 13
global vy 13
GPS
av/på 29
om GPS 37
H
handsfree-telefonfunktioner 17–19
Hem
plats 11
telefonnummer 19
Hjälp 25
hjälp på enheten 25
hörlursuttag 39
I
inkommande samtal 18
inställningar
återställa 33
K
kalkylator 28
karta
aktivera detaljkartor 31
anpassa 31
detaljnivå 31
flytta 13
Kartinfo, knapp 31
sök 13
uppdatera 35
version 31
visa 31
ytterligare 35
zooma 13
kartkonturer 13
kilometer 29
knappsatsen 11
layout 29
språkläge 11, 30
kontakta Garmin 1
konvertera
enheter 28
valuta 28
koordinater 13
Kör! – sidalternativ 10
Kör hem 11
L
ladda zūmo 36, 40
lägesikon 31
läsa in filer i zümo 24
låsa zūmo 34
litiumjonbatteri 36, 39
ljudalternativ 34
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
Index
ljudversion 29
ljusstyrka 30
M
M3U-format, spellista 22
MapSource 35
måttenheter, konvertera 28
maxfart, nollställa 16, 33
mediaspelare 22–23
mikrofon 4
mile 29
min info 26
montering
ta bort från fäste 37
motorcykelfäste 5
MP3-musikfiler
läsa in 24
spela upp 22
MSN Direct 20
musik 22
myGarmin 1
N
Nästa sväng 15
navigering
inställningar 29
läge 29
nödsituationshjälp 25
nollställa
maxhastighet 16
trippdata 16
nüMaps Guarantee 35
O
omväg 9
överensstämmelseförklaring 38
överföra filer 24
översätta ord 27
P
Panoramio-bilder 12
pekskärm
inställningar 30
kalibrera 34
rengöra 38
PIN-kod
Bluetooth 32
Garmin Lock 34
postnummer 10
programvara
licensavtal 38
uppdatera 35
version 29
Q
QWERTY-knappsats 29
R
registrering 38
ringa
hem 19
historik 19
lägga på 18
på sidan Kör! 10
stänga av ljud 18
svara på 18
röstmeddelande 18
röstuppringning 19
rutter
efter 9
egna 14
fågelvägen 29
importera 26
inställningar 29
lägga till ett stopp 9
omväg 9
redigera 14
simulerar 29
S
säkerhetsinställningar 31
säkerhetsplats 34
säkert läge 31
säkring, byta 37
satellitsignaler 37
SD-kort 24, 39
dela 14
SD-kortplats 4
serienummer 4
simulera en rutt 29
skärm
ljusstyrka 30
skärmbilder 30
skärmknappsatsen 11
sköta zūmo 37
söka efter platser 8
adress 10
använda foton 12–13
efter namn 11
efter postnummer 10
Kör! – sidalternativ 10
nära en annan plats 10
objekt på kartan 13
senast valda platser 12
sparade platser (Favoriter) 12
sökområde 10
spara
hittade platser 12
spara aktuell plats 12, 13, 25
specifikationer 39
spellista 22
från dator 22
redigera 23
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok43
Index
skapa 22
spara aktuell 22
spela upp 23
språkguide 27
stänga av ljud
ljud 9
telefonsamtal 18
stava namnet 11
stöldskyddsfunktion 31, 34
strömknapp 4
svänglista, sida 15
systeminställningar 29
T
ta bort
alla användardata 33
egna intressanta platser 36
favoriter 12, 14
filer 24
lista med senaste sökningar 12
rutt 14
tecken 11
tripplogg 26
ta bort fästet 37
talspråk 30
telefonbok 19
textspråk 30
tidsinställningar 30
tidszon 30
tillbehör 35
44
TourGuide 32, 36
trafik 20, 20–21
incidenter 20
lägga till trafikprenumerationer 31
trafikinformationsmottagare
antenn 6
Travel Guide 35, 36
trippdata, nollställa 16
tripploggar 26, 31
dela 26
redigera 26
spara 26
ta bort 26
visa 26
visa på karta 26
tvåspråkiga lexikon 27
U
undvika
stöld 38
trafik 20
vägtyper 30
uppdatera
kartor 35
programvara 34, 35
USB 24
masslagringsläge 24
mata ut 24
utgång, ljud 9
hörlursuttag 39
V
vägbeskrivningar 15
vägfilshjälp 16
vagga 6
valuta, konvertera 28
Var är jag? 25
världsklocka 27
varningar
fartkamera 35
larmgräns 32
Vart? 10–13
verktyg 25–28
visningsinställningar 30
volym 9
W
WebUpdater 35
Y
ytterligare kartor 35
Z
zooma 13
BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
BMW:s artikelnummer 77 01 7 726 493 Rev. A
Garmins artikelnummer 190-01072-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising