Garmin | nuvi 3890,GPS,EU | User guide | Garmin nuvi 3890,GPS,EU Käyttöopas

Garmin nuvi 3890,GPS,EU Käyttöopas
nüvi 3500 -sarja
®
käyttöopas
Maaliskuu 2012
190-01387-37_0A
Painettu Taiwanissa
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman
Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän
oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc:n
rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ on iBiquity Digital Corporationin omistama tavaramerkki.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
.
Sisällysluettelo
Äänikomento�������������������������������������������������� 17
Aloitus�������������������������������������������������������������� 1
Navigointi������������������������������������������������������� 20
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen������������1
Tietoja myDashboardista���������������������������������������������2
Tietoja lepotilasta���������������������������������������������������������4
Näytön kirkkauden säätäminen�����������������������������������4
Pää-äänenvoimakkuuden säätäminen������������������������4
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta����������4
Tilarivin kuvakkeet�������������������������������������������������������5
Satelliittisignaalit����������������������������������������������������������5
Näyttöpainikkeiden käyttäminen����������������������������������6
Näyttönäppäimistön käyttäminen��������������������������������7
Tietoja pikakuvakkeista�����������������������������������������������7
Paikkojen etsiminen���������������������������������������� 8
Tietoja sijainneista�������������������������������������������������������8
Tietoja hakutyökaluista���������������������������������������������� 11
Kotisijainnin tallentaminen�����������������������������������������14
Viimeksi löytyneet paikat�������������������������������������������14
Pysäköintipaikan etsiminen���������������������������������������14
Simuloidun sijainnin asettaminen������������������������������14
Sijaintien tallentaminen����������������������������������������������15
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja äänikomennoista��������������������������������������������17
Reitin aloittaminen�����������������������������������������������������20
Autoilureitin seuraaminen������������������������������������������20
Tietoja liittymäpalveluista�������������������������������������������23
Tien ominaisuuksien välttäminen������������������������������24
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä������������24
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön��������������25
Navigoiminen poissa tielt����������������������������������������26
Karttasivut������������������������������������������������������ 26
Kartan mukauttaminen����������������������������������������������26
Käännösten näyttäminen�������������������������������������������28
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen���������������30
Jalankulkijareitit���������������������������������������������������������30
Handsfree-puhelut����������������������������������������� 32
Tietoja handsfree-puheluista�������������������������������������32
Puhelimen liittäminen������������������������������������������������32
Soittaminen����������������������������������������������������������������33
Puhelun vastaanottaminen ���������������������������������������34
Puheluhistorian käyttäminen�������������������������������������34
iii
Puheluasetusten käyttäminen ����������������������������������34
Kotinumeron tallentaminen����������������������������������������35
Sovellusten käyttäminen������������������������������ 35
Ohjeen käyttäminen���������������������������������������������������35
Tietoja Smartphone Linkist�������������������������������������35
Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista��������������37
Tietoja ecoRoute-toiminnosta �����������������������������������38
myGarmin-viestien tarkasteleminen��������������������������41
Sääennusteen tarkasteleminen���������������������������������41
Tietoja äänikirjoista����������������������������������������������������42
Matkan suunnitteleminen�������������������������������������������44
Kuvien tarkasteleminen���������������������������������������������45
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen���������������������������������������������������������46
Maailmankellon käyttäminen ������������������������������������46
Mediasoittimen käyttäminen��������������������������������������47
Videon toistaminen����������������������������������������������������48
Hälytyksen määrittäminen�����������������������������������������48
Pysäköintipaikan etsiminen���������������������������������������49
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen����������������49
Laskimen käyttäminen�����������������������������������������������49
Mittojen muuntaminen ����������������������������������������������49
Language Guiden käyttäminen����������������������������������50
iv
Tietoja Trackerista����������������������������������������� 51
Trackerin määrittäminen��������������������������������������������51
Tietoja seuraajista�����������������������������������������������������52
Oman sijainnin piilottaminen��������������������������������������53
Paikkaviestin lähettäminen����������������������������������������53
Yhteisösivustojen tilien ottaminen käyttöön
Trackerissa����������������������������������������������������������������54
Liikenne���������������������������������������������������������� 55
Liikenteen ottaminen käyttöön�����������������������������������55
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella��������������������������������������������56
Liikennevastaanotin���������������������������������������������������56
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Linkin kautta������������������������������������������57
Liikenne reitill����������������������������������������������������������58
Liikenne alueella��������������������������������������������������������59
Liikennetiedot������������������������������������������������������������59
Tietoja liikennekameroista�����������������������������������������59
Liikennetilaukset��������������������������������������������������������60
Tietojen hallinta��������������������������������������������� 61
Tiedostotyypit������������������������������������������������������������61
Tietoja muistikorteista������������������������������������������������62
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta�����������������������62
Tiedostojen poistaminen �������������������������������������������63
Laitteen mukauttaminen������������������������������� 63
Kartta- ja ajoneuvoasetukset�������������������������������������63
Navigointiasetukset���������������������������������������������������64
Näyttöasetukset���������������������������������������������������������65
Bluetooth-asetukset���������������������������������������������������65
Liikenneasetukset������������������������������������������������������66
Yksiköt ja aika-asetukset�������������������������������������������67
Kieli- ja näppäimistöasetukset�����������������������������������67
Läheisyyshälytysten asetukset����������������������������������67
Laite- ja yksityisyysasetukset������������������������������������68
Asetusten palauttaminen�������������������������������������������68
Lisäkarttojen ostaminen���������������������������������������������72
Valvontakamerat��������������������������������������������������������72
Mukautetut kohdepisteet�������������������������������������������73
Lisävarusteiden ostaminen����������������������������������������73
Vianmääritys �������������������������������������������������������������74
Hakemisto������������������������������������������������������ 76
Liite����������������������������������������������������������������� 68
Virtajohdot�����������������������������������������������������������������68
Laitteen huoltaminen�������������������������������������������������69
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen���������70
Kiinnittäminen kojelautaan�����������������������������������������71
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen�������������������71
Karttojen päivittäminen����������������������������������������������72
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
v
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
1 Kiinnitä laite (sivu 1).
2 Rekisteröi laite (sivu 3).
3. Tarkista päivitykset.
•
•
Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
Maksuton karttapäivitys (sivu 3).
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
USB-porttiin ➋.
2 Napsauta teline imukuppiin ➌.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ➍
taaksepäin tuulilasia kohti.
4 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
5 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
1
Tietoja myDashboardista
➌
➊
➋
➍
6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan.
7 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
➋
➊
2 Liitä USB-kaapeli ➊ tietokoneen USB-porttiin ➋.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
2
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli
saatavilla) rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 90 päivän kuluessa siitä, kun olet
ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse
tai odotat yli 90 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Rekisteröi laite (sivu 3).
3 Valitse vaihtoehto:
Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
Jos maksuton karttapäivitys ei ole enää
saatavissa, valitse Osta heti.
4 Seuraa näytön ohjeita.
•
•
Laitteen sammuttaminen
Voit sammuttaa laitteen kokonaan.
1 Paina virtapainiketta ➊ pitkään.
➊
HUOMAUTUS: jos painat virtapainiketta alle
4 sekuntia, laite siirtyy lepotilaan.
3
2 Valitse Pois.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä
laitetta. Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa,
ja akun lataus riittää moneksi viikoksi, kun laite on
lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Paina virtapainiketta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina virtapainiketta ja
kaksoisnapauta kohtaa .
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
4
Pää-äänenvoimakkuuden
säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
Mykistä laite valitsemalla .
Valitse > Äänimikseri ja säädä
navigointiopastuksen, puhelimen ja
mediatiedostojen äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Tietoja automaattisesta
äänenvoimakkuudesta
Jos laite tukee handsfree-puheluita, laite voi
säätää äänenvoimakkuutta automaattisen
äänenvoimakkuuden avulla ajoneuvon taustahälyn
perusteella. Katso sivua 32
Automaattinen äänenvoimakkuus vähentää laitteen
äänenvoimakkuutta, kun taustahälyä on vähän, ja lisää
äänenvoimakkuutta, kun taustahäly lisääntyy.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Automaattisen äänenvoimakkuuden
ottaminen käyttöön
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.
1 Valitse Voimakkuus > > Automaattinen
voimakkuus.
Valitse
Käytössä > Tallenna.
2
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin
kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia
tai näyttää lisätietoja.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy, kun laite on
liitetty yhteensopivaan laitteeseen).
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Smartphone Link -tila (näkyy, kun laite on
yhteydessä Smartphone Linkiin). Katso sivua 36.
Satelliittisignaalit
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen
jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa
edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
Kun ainakin yksi
-palkeista on vihreä, laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
5
GPS-satelliittisignaalien tarkasteleminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Paina
-painiketta pitkään.
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee
kulkuvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika
lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten
mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan
kävelynopeuden mukaan.
HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä
moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™karttoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista
liikennettä (sivu 31).
6
Kulkuneuvotilan valitseminen
.
Valitse
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa
latautua.
Tilarivin kuvake
osoittaa sisäisen akun tilan.
Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina
kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota laite
vasta, kun se on täysin latautunut.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
•
•
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
tai .
Voit vierittää nopeammin painamalla - tai
-painiketta pitkään.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
voit avata nykyisen näytön
Valitsemalla
asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäinasettelun muuttamisesta on
kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (sivu 67).
Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki
näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Poista merkki painamalla
-painiketta pitkään.
• Poista koko merkintä valitsemalla .
• Valitsemalla
voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja
muita erikoismerkkejä.
• Valitsemalla
voit muuttaa kirjainkokoa.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja pikakuvakkeista
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita.
Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai
hakutyökaluun.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
7
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 8)
• Toisen paikan läheltä (sivu 10)
• Nimellä (sivu 11)
• Osoitteella (sivu 11)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 14)
• Koordinaateilla (sivu 12)
• Kartan avulla (sivu 13)
• Tallennettujen sijaintien avulla (sivu 15)
8
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät
sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia yrityksiä
ja nähtävyyksiä.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Kirjoita tarvittaessa nimi tai sen osa hakupalkkiin
(sivu 9).
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki ➊.
➊
3 Anna hakusana.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin
alle samalla, kun kirjoitat.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä tietyntyyppistä yritystä, anna
luokan nimi, kuten elokuvateatteri.
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista,
anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja
osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja
osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveysja pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
9
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen
kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Paikan etsiminen läheltä.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista
ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai
virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä
Garminille ja poistaa sijainnin tulevista hauista.
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.
10
Nämä tiedot lähetetään Garminille, kun muodostat
yhteyden Smartphone Linkiin (katso sivua 36) tai
kun muodostat laitteesta yhteyden myDashboardiin
tietokoneen avulla (katso sivua 2).
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin
osoitetta tai puhelinnumeroa.
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet
tiedot.
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
3 Valitse .
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Tietoja hakutyökaluista
Voit etsiä sijainteja näyttönäppäimistöllä tai
kirjoittamalla sijainnin osoitteen tai koordinaatit.
Huoltoasemien ja polttoainehintojen
etsiminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
Polttoainehinnat-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen
on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on
käytössä Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit etsiä läheisiä huoltoasemia ja vertailla
polttoainehintoja.
1 Valitse Minne? > Luokat > Polttoainehinnat.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse tarvittaessa
> Polttoainetyyppi, valitse
polttoaineen tyyppi ja valitse Tallenna.
3 Valitse huoltoasema.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella
laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen
valitsemalla Hakukohde:.
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
11
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse
Valitse
kaupunki.
4
Risteyksen etsiminen
Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake
risteyshakutyökaluun (sivu 7).
1 Valitse Minne? > Luokat > Risteykset.
2 Valitse alue.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata tai
aluetta valitsemalla Lääni tai Maa.
3 Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse
Seuraava.
4 Valitse katu tarvittaessa.
5 Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
12
6 Valitse katu tarvittaessa.
7 Valitse risteys tarvittaessa.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Sijainnin etsiminen koordinaateilla edellyttää
koordinaattihakutyökalun pikakuvakkeen lisäämistä
(sivu 7).
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Luokat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse
karttatyypin mukainen koordinaattien muoto ja
valitse Tallenna.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
7 Valitse Näytä kartta.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten
ravintoloiden, sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen
edellyttää tien varrella olevien paikkojen tason
ottamista käyttöön kartassa (sivu 26).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla
karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat
paikat, valitse ja valitse sitten haluamasi
luokan kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät
kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin
kuvauksen.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa
saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät
viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa määränpää
pikahakuluettelosta.
➊
4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
13
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä
sijaintia tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon
(sivu 15).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu > Koti.
2 Valitse > > Muokkaa.
3 Tee muutokset.
4 Valitse Valmis.
14
Viimeksi löytyneet paikat
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
Tyhjennä > Kyllä.
>
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin
GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse Simuloitu GPS.
3 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
5 Valitse sijainnin kuvaus.
6 Valitse Aseta sijainti.
Sijaintien tallentaminen
Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja
joihin voidaan luoda reittejä.
Sijainnin tallentaminen
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse luokka tai Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
15
6 Valitse vaihtoehto:
Valitse Nimi.
Valitse Puhelinnumero.
Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Luokat.
• Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa
valitsemalla Liitä valokuva (sivu 45).
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään
kartassa, valitsemalla Vaihda karttasymboli.
Muokkaa
tietoja.
7
Valitse
Valmis.
8
•
•
•
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä
mukautettuja luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien
valikossa, kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.
16
1
2
3
4
5
Valitse Minne? > Tallennettu.
Valitse sijainti.
Valitse .
Valitse
> Muokkaa > Luokat.
Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla
erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei
sisälly karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot
Garminille tuleviin karttapäivityksiin lisäämistä ja
Garmin-käyttäjäyhteisössä jakamista varten.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse Jaa paikka.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
6 Liitä sijaintiin yksi tai useampi luokka ja valitse
Valmis.
7 Valitse Jaa.
Nämä tiedot lähetetään Garminille, kun muodostat
yhteyden Smartphone Linkiin tai muodostat yhteyden
laitteen ja myGarminin välille tietokoneesta (sivu 36).
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien
valintaruudut ja valitse Poista.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Äänikomento
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa
malleissa.
Äänikomento-toiminnolla voit käyttää laitetta
sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta
voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien
komentojen luettelon.
Herätysilmauksen määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla
voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista
vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > Mukauta
ilmausta.
17
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
•
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun
kirjoitat ilmausta.
3 Valitse Valmis.
•
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
•
•
•
•
Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta
vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä
radion.
Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa
ne näkyvät näytössä.
Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
Voit estää äänikomentojen käyttöönoton
vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat,
milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu
siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (sivu 17).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
18
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen
mykistämättä laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
4 Sano rivinumero.
Äänikomentojen poistaminen käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa
äänikomentoa vahingossa puhuessasi.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Äänikomento > Poista käytöstä.
5 Sano Navigoi.
Osoitteen etsiminen
1 Sano Äänikomento.
2 Sano Etsi osoite.
3 Sano koko osoite.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
19
Navigointi
Reitin aloittaminen
1
2
3
4
Hae sijainti (sivu 9).
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
• Valitsemalla Julkinen liikenne voit laskea
reitin, joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja
että kävelyä.
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen käyttäminen
edellyttää cityXplorer™-karttojen lataamista
(sivu 31).
5 Valitse tarvittaessa reitti.
20
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijainti (sivu 9).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti näytön painikkeilla.
5 Valitse Aja.
Autoilureitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
•
•
Monen kosketuksen säädinten käyttäminen
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne
valitsemalla kartta.
3 Siirry selaustilaan valitsemalla kartta.
Karttapainikkeet tulevat näkyviin.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Lähennä tai loitonna valitsemalla
tai
Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla
Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkymästä
3D-näkymään valitsemalla
.
Voit lisätä tai poistaa karttatasoja
valitsemalla
.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Voit näyttää tiettyjä sijaintiluokkia valitsemalla
ja valitsemalla luokan kuvakkeen.
Valitsemalla
voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien
pikakuvakkeet valitsemalla .
.
.
Monen kosketuksen säätimillä voit vaihtaa
karttanäkymää, kun käytät navigointikarttaa (sivu 21).
• Voit tarkastella kartan muita osia liikuttamalla
sormea kartan päällä.
• Voit lähentää näkymää yhden tason verran
kaksoisnapauttamalla karttaa.
• Voit loitontaa näkymää nipistämällä kaksi
sormea yhteen näytön päällä.
• Voit lähentää näkymää vetämällä kaksi
sormea erilleen näytön päällä.
• Voit kiertää karttaa vetämällä kahta sormea
vasemmalle tai oikealle.
21
•
•
Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkymään
vetämällä kahta sormea ylöspäin näytön
päällä.
Voit vaihtaa 3D-näkymään vetämällä kahta
sormea alaspäin kartalla.
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Minne?.
3 Etsi sijainti (sivu 8).
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kiertotien käyttäminen
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Valitse kartassa
> Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
.
Nopeusrajoitusten päivittäminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi
saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake,
jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin
olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden
välttämiseksi.
22
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
1 Valitse kartassa > Aseta nopeusrajoitus.
2 Aseta nopeusrajoitus valitsemalla
ja
.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään
yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöön ottoa (sivu 68).
myTrends™-toiminnon avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja
kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun
sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa
voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä
liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla
navigointipalkin.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä
olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja
käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
Polttoaine
Ruokaa
Majoitus
Saniteettitilat
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut.
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
23
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut >
2 Valitse Aja.
.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja
valitse Tallenna.
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 31).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Tietoja mukautettavista vältettävistä
reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää
tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut
vältettävät käyttöön tai poistaa ne käytöstä aina
tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä.
3 Valitse Lisää vältettävä alue.
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja
valitse Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja
valitse Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
24
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen
jälkeen Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä
poistamatta itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä kohde.
3 Valitse > Ei käytössä.
Mukautettavien vältettävien reittien
poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Poista kaikki mukautetut vältettävät
valitsemalla .
Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla
se ja valitsemalla
> Poista.
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen
käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden
lisätiedot.
Tiettyjen alueiden kiertäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai
kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä
on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot
tieolosuhteet.
1 Valitse määränpää ja valitse Aja (sivu 8).
2 Valitse kartassa > Kiertotie
3 Valitse Seuraavat 0,5 km reitillä, Seuraavat
2 km reitillä, Seuraavat 5 km reitillä tai
Kiertotie reitin teiden mukaan.
25
4 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa,
esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
26
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse
Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva
tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Suunta
Kartan esitystapa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan
yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kolme
kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse .
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse Tallenna.
Kartan työpöydän vaihtaminen
Kojelauta näyttää matkan tiedot kartan alaosassa. Voit
vaihdella tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla
kojelautaa.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Työpöydät.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
27
Käännösten näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset
ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu
näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan
etäisyyden seuraavaan käännökseen tai
ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun
navigoit autoilureittiä.
2 Valitse > Kartta.
28
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.
voit näyttää risteyksen,
Valitsemalla kartassa
jos se on näytettävissä.
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, näyttöön voi tulla
liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi
sillä on tietoja matkasta.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
Valitse kartassa
> Matkatietokone.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Matkatietokone.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki
muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin
valitsemalla Valitse kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa matkatiedot.
29
•
•
Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa
matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus,
jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse kartassa
> Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja,
kuten sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse kartassa > Nykysijainti.
2 Valitse luokka.
30
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi,
laite antaa ajo-ohjeita.
Valitse Sovellukset > Nykysijainti >
> Ohjeet
luokseni.
Jalankulkijareitit
Jalankulkijareitin seuraaminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa
kartassa.
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee
reitin, jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten
bussia ja metroa, ja kävelyä.
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen
mukana. Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
http://my.garmin.com.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen tyyppejä
ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä (sivu 64).
Kävelynavigointikartan käyttäminen
Lisätietoja karttatoiminnoista on sivu 21.
➊
➋
Tietoja karttakuvakkeista
•
•
•
•
Kun navigoit jalankulkijatilassa, näyttää
arvioidun sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.
Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi
tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä tarkempi,
mitä pienempi ympyrä on.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin
osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin kyseisessä
paikassa.
Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön
•
•
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ➋.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 30).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
31
2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse
Tallenna.
Handsfree-puhelut
Tietoja handsfree-puheluista
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen.
Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko
Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.
Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
32
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen
pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille,
puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat
muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.
1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
laitteessa (sivu 32).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo pariliittänyt jonkin toisen
puhelimen, valitse Asetukset > Bluetooth >
Puhelin > .
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa.
5 Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee
näyttöön.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7 Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa
•
8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN
•
Puhelimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Puhelin > Ei > Tallenna.
Soittaminen
muodostaa yhteyden.
(1234) puhelimeen.
Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos
säilyy.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
•
•
Kun laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa
puheluja.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se
yhdistettiin viimeksi.
Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna numero.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle
yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
33
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste (sivu 8).
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai
Hylkää.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät
puhelut näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse puhelun aikana
2 Valitse vaihtoehto:
•
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
34
•
•
•
.
Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla
Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat
katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai
jos haluat puhua rauhassa.
Voit näyttää näppäimistön valitsemalla
Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää
automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: Kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata
sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta
Koti (sivu 15).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa
kotiin Soita kotiin -painikkeella.
Valitse Tallennettu > Koti >
> Soitto.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää
tietoja laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Tietoja Smartphone Linkistä
Smartphone Link on puhelimen sovellus, jonka
avulla laite voi ladata reaaliaikaisia tietoja puhelimen
datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää
Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin
reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja
tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
35
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat
synkronoidaan puhelimen kanssa aina, kun laite
muodostaa yhteyden Smartphone Linkiin.
Smartphone Linkin lataaminen
Smartphone Link tukee puhelimia, joiden
käyttöjärjestelmä on Android™ 2.1 tai uudempi.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen
sovelluskaupasta. Lisätietoja sovellusten lataamisesta
ja asentamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone
Linkiin
3 Valitse puhelimessa Bluetooth-asetukset.
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa ja hae lähellä olevia Bluetoothlaitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden
luettelosta.
6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla
puhelimen ja laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link
-yhteys on muodostettu.
Lataa ja asenna Smartphone Link -sovellus
puhelimeen, jotta voit muodostaa yhteyden
Smartphone Linkiin.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth ja
Bluetooth-valintaruutu.
36
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Sijainnin lähettäminen puhelimesta
laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike
puhelimesta (katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovellusvalikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti
siirretään laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Puheluiden poistaminen käytöstä
Smartphone Link -yhteyden ajaksi
Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa
Garminin reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa
handsfree-puhelut käytöstä.
1 Valitse Sovellukset > Smartphone Link.
2 Valitse puhelin.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
3 Poista valinta Handsfree-puhelut-valintaruudusta.
Tietoja Garminin reaaliaikaisista
palveluista
HUOMAUTUS: Smartphone Link tukee puhelimia,
joiden käyttöjärjestelmä on Android 2.1 tai uudempi.
Garminin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen
edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen,
jossa on käytössä Smartphone Link (sivu 36).
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää
Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin
reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja
tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
Jotkin Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Sää, ovat
saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut
Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Live-liikenne,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia.
Garminin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien
37
ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
-symboli . Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät
ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone
Linkiin.
Garminin reaaliaikaisten palvelujen
tilaaminen
Garminin reaaliaikaisia palveluja tilataan puhelimen
Smartphone Link -sovelluksella.
1 Käynnistä Smartphone Link -sovellus puhelimessa
(sivu 36).
2 Valitse Garminin reaaliaikaiset palvelut.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
-lisävarusteen ostamista. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/ecoroute.
ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden
ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän.
Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen
työkalujen avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita.
Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD
-lisävarustetta.
Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja
ajotavoistasi (sivu 39).
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen,
laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja,
kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja
akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoute-tietojen
laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD -lisävaruste on
lukenut ajoneuvosta.
Joillakin alueilla ecoRoute-ominaisuuksien
käyttäminen edellyttää avauskoodin tai ecoRoute HD
38
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoutetoimintoja ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™.
2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse
Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat
ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on
kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja
maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden.
Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja
ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä
autoilutilassa.
39
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
• Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallengekuvakkeesta .
• Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla .
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
Nykyinen: näyttää nykyisen ajotoiminnon pisteet.
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja
jarrutuspisteiden keskiarvon.
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi
optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa
noin 70-100 km tunnissa).
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä
nopeasta kiihdytyksestä.
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä
äkkinäisestä jarrutuksesta.
40
ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta
Valitse
>
> Asetukset > Piilota > Tallenna.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
Valitse
>
> Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen
kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä
polttoainetehokkuutta.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute >
Polttoainetehokkuus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen
hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä.
Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan
ajamastasi matkasta.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen
aseman/taltion Reports-kansiosta (sivu 62).
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ >
Matkaraportti.
2 Valitse raportti.
Voit tarkastella myGarmin-viestejä, kuten ilmoituksia
ohjelmisto- ja karttapäivityksistä.
1 Valitse Sovellukset > myGarmin.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä
näkyy myGarmin-kuvakkeen yläpuolella.
2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Autoprofiili.
2 Valitse > Palauttaminen.
Sääennusteen tarkasteleminen
myGarmin-viestien tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Nykyisen sijaintisi sääennuste tulee näyttöön.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
41
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen
kaupungin läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään
valitsemalla kaupungin luettelosta.
Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla
Lisää kaupunki ja kirjoittamalla kaupungin
nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa.
Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä,
esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
42
Säähälytysten tarkasteleminen
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan
nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Tietoja äänikirjoista
Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja.
Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta. Osoitteessa
www.audible.com/garmin voit aktivoida maksuttoman
30 päivän kokeilutilauksen.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää
Audible.com-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa
www.audible.com/garmin.
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
2 Kirjaudu Audible.com-tilillesi tietokoneessa.
3 Seuraa Audible.com-sivuston ohjeita.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
•
•
Äänikirjan toistaminen
1 Valitse Sovellukset > Audible.
2 Valitse Selaa.
3 Valitse Nimikkeet, Tekijät, Kertojat tai
Kirjanmerkit.
4 Valitse kirja.
5 Valitse toistonhallintavaihtoehto:
• Voit lisätä kirjanmerkin valitsemalla
•
•
•
Voit keskeyttää toiston valitsemalla
.
Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin
kirjassa sivun yläreunassa olevalla
liukusäätimellä.
Voit siirtyä seuraavaan lukuun valitsemalla
.
Voit siirtyä edelliseen lukuun valitsemalla
.
Voit kelata eteenpäin painamalla
-painiketta pitkään.
Voit kelata taaksepäin painamalla
-painiketta pitkään.
Kirjanmerkin lisääminen
.
Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa
automaattisesti kohdasta, johon olet viimeksi jäänyt.
Voit merkitä tietyn kohdan äänikirjassa lisäämällä
kirjanmerkin.
Kun toistat äänikirjaa, valitse > Kirjanmerkki.
43
Toiston jatkaminen kirjanmerkistä
1 Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
2 Valitse kirjanmerkki.
Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen
Laite nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti käyttämällä
kirjanmerkin aikaleimaa. Voit nimetä kirjanmerkin
uudelleen.
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse > > Nimeä
kirjanmerkit uudelleen.
2 Valitse kirjanmerkki.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kirjanmerkin poistaminen
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse
kirjanmerkit.
2 Valitse kirjanmerkki.
>
> Poista
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa
matkan, jossa on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse .
3 Valitse Valitse aloituspaikka.
4 Hae sijainti (sivu 8).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse vaihtoehto:
•
44
Voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa
valitsemalla jonkin sijainnin matkalla.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
•
•
Voit tallentaa viipymisaikasi sijainnissa
valitsemalla jonkin sijainnin matkalla ja
valitsemalla Kesto.
Voit vaihtaa matkan etapin kulkuvälinetilan
tai reittisuosituksen valitsemalla etapin ja
valitsemalla Kulkuvälinetila.
Näytä matka kartassa valitsemalla Kartta.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos saat kehotteen, valitse reitti (sivu 20).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse Muuta matkan nimi.
Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit
lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
Valitse Poista matka.
Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää
matkan pysähdykset tehokkaimmin.
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen
tai muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta
laitteeseen on sivulla 61.
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Voit selata kuvia nuolilla.
3 Valitse kuva.
45
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse .
3 Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Aseta taustakuvaksi.
4 Voit säätää taustakuvaa näytön painikkeilla.
5 Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Poista > Kyllä.
46
Aikaisempien reittien ja
määränpäiden tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto (sivu 66) käyttöön, jotta voit
käyttää tätä toimintoa.
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat
kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin
nimi ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Mediasoittimen käyttäminen
Joidenkin laitemallien mediasoittimella voi toistaa
MP3-musiikkitiedostoja. Voit ladata musiikkitiedostoja
laitteen Music-kansioon tai muistikortille.
Lisätietoja tiedostojen lisäämisestä laitteeseen on
sivulla 62.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Toista kappale valitsemalla
.
• Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla .
• Siirry kappaleiden välillä valitsemalla
ja
.
• Satunnaistoista kappaleita valitsemalla .
• Voit näyttää nykyisen soittolistan valitsemalla
toistettavan kappaleen nimikkeen.
• Toista soittolista uudelleen valitsemalla
.
• Toista kappale uudelleen valitsemalla .
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Musiikkitiedostojen selaaminen
Selaamalla voit etsiä muita laitteeseen lataamiasi
kappaleita.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse Selaa.
3 Valitse vaihtoehto.
Soittolistan luominen
Voit luoda soittolistoja, joiden avulla voit järjestää
toistettavia kappaleita nopeasti luetteloksi.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse Selaa > Soittolistat > Uusi soittolista.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse Kaikki kappaleet, Albumit, Esittäjät tai
Lajit.
5 Valitse tarvittaessa albumi, esittäjä tai laji.
6 Valitse kunkin soittolistaan lisättävän kohteen
valintaruutu ja valitse Tallenna.
47
Soittolistan muokkaaminen
Voit muokata soittolistan kappaleita tai niiden
järjestystä tai poistaa soittolistan.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > Selaa >
Soittolistat.
2 Valitse soittolista.
3 Valitse Muokkaa soittolistaa.
4 Valitse Lisää kappale, Poista kappaleet,
Järjestä kappaleet uudelleen, Nimeä soittolista
uudelleen tai Poista soittolista.
5 Seuraa näytön ohjeita.
3 Näytä toiston säätimet valitsemalla näyttö.
Videon toistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kellohälytys.
2 Aseta aika.
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.
Joillakin laitteilla voi toistaa videoita. Lataa
yhteensopiva videotiedosto laitteeseen, jotta voit
toistaa videon (sivu 62).
1 Valitse Sovellukset > Videosoitin.
2 Valitse video.
48
Tuetut videomuodot
Videosoitin tukee seuraavia videomuotoja.
• AVI-tiedosto, joka sisältää h.264-videota ja AACääntä.
• MP4-tiedosto, joka sisältää h.264-videota ja
AAC-ääntä.
• ASF-tiedosto, joka sisältää WMV-videota ja
WMA-ääntä.
Hälytyksen määrittäminen
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Pysäköintipaikan etsiminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
Dynaaminen pysäköinti -palvelun tilausta ja lisäksi
laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen,
jossa on käytössä Smartphone Link (sivu 36). Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia pysäköintitietoja
(mukaan lukien vapaat pysäköintipaikat läheisissä
parkkitaloissa) ja hintatietoja.
1 Valitse Sovellukset > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja laite on
vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan
pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
2 Valitse > Tallenna.
3 Kirjoita tarvittaessa nimi.
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka
ja Tallenna.
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja
Tallenna.
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva
kenttä.
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.
49
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen
valuutta ja lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa
näkyy valuuttakurssi.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
50
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia
ja kääntää niitä.
Valitse Sovellukset > Language Guide.
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi
sanoja ja ilmauksia.
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
ja lauseita.
2 Valitse > Kieli.
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse
Tallenna.
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
ja lauseita.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse luokka ja aliluokat.
3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana tai ilmaus.
5 Kuuntele käännös valitsemalla
.
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Kaksikieliset sanakirjat.
2 Valitse sanakirja.
3 Valitse tarvittaessa
, kirjoita sana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana.
5 Kuuntele käännös valitsemalla .
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja Trackerista
ilmoitukset
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun älypuhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Trackerin avulla voit ilmoittaa sijaintisi, seurata muita ja
antaa muiden seurata sijaintiasi. Tracker on saatavissa
joihinkin Garmin GPS -laitteisiin ja sovelluksena
joihinkin matkapuhelimiin.
Trackerin määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Aloita.
2 Seuraa näytön ohjeita.
51
Lempinimen vaihtaminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, saat
kehotteen kirjoittaa lempinimi, josta sinut tunnistetaan,
kun käytät Trackeria. Lempinimen voi vaihtaa.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > > Profiili.
2 Valitse Lempinimi-kohdassa Muokkaa.
3 Kirjoita lempinimi ja valitse Valmis.
Tracker-tunnuksen näyttäminen
Muut Tracker-käyttäjät tunnistavat laitteesi Trackertunnuksesta. Muut käyttäjät voivat kutsua sinut
seuraajaksi Tracker-tunnuksesi avulla.
Valitse Sovellukset > Tracker >
> Profiili.
Tietoja seuraajista
Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi
tietyksi ajanjaksoksi. Kun aika on kulunut loppuun,
kyseinen seuraaja ei voi enää tarkastella sijaintiasi.
52
Voit kutsua seuraajan sähköpostiosoitteen tai
Tracker-tunnuksen avulla. Jos kutsut seuraajan
sähköpostiosoitteen avulla, kyseisen henkilön on
seurattava sinua Garminin sivustossa. Jos kutsut
seuraajan Tracker-tunnuksen avulla, kyseisen henkilö
voi seurata sinua Trackerilla.
Muiden seuraaminen
Voit seurata jotakuta toista laitteen avulla, jos kyseinen
henkilö on kutsunut sinut seuraamaan itseään Trackertunnuksen avulla.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Näytä.
2 Valitse henkilö.
Kyseisen henkilön sijainti näkyy kartassa.
Seuraajien näyttäminen
Voit näyttää luettelon seuraajistasi.
Valitse Sovellukset > Tracker >
Näytä.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Seuraajan kutsuminen
Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi
tietyksi ajanjaksoksi.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Seuraa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
• Valitse Anna sähköposti tai Tracker-tunnus
ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus. Katso sivu 52.
HUOMAUTUS: kirjainkoko on merkitsevä
Tracker-tunnuksessa.
Valitse
Seuraava.
3
Valitse
vaihtoehto:
4
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja Minuutitkohdassa ja valitse Seuraava.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
6 Valitse Lähetä.
Seuraajan peruuttaminen
Kun peruutat seuraajan, kyseinen henkilö ei voi enää
tarkastella sijaintiasi.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Näytä.
2 Valitse .
3 Valitse vähintään yksi seuraaja.
4 Valitse Peruuta jäljitys.
Oman sijainnin piilottaminen
Voit piilottaa sijaintisi seuraajiltasi.
Valitse Sovellukset > Tracker > Piilota.
Paikkaviestin lähettäminen
Voit lähettää mukautetun paikkaviestin toiselle
käyttäjälle.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Olen tässä.
53
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
Valitse Anna sähköposti tai Tracker-tunnus
ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus.
Kirjainkoko on merkitsevä Trackertunnuksessa.
Valitse
Seuraava.
3
Valitse
vaihtoehto:
4
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse Lähetä.
Yhteisösivustojen tilien ottaminen
käyttöön Trackerissa
Ota yhteisösivustojen tilit käyttöön Smartphone
Linkissä, jotta voit julkaista sijaintisi yhteisösivustoissa
Trackerin avulla.
54
1
2
3
4
5
6
Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
Valitse puhelimen valikkonäppäin.
Valitse Asetukset.
Valitse Sosiaaliset verkostot -valintaruutu.
Valitse Sosiaalisten verkostojen tilit.
Valitse niiden yhteisösivustojen valintaruudut, jotka
haluat ottaa käyttöön Trackerissa.
7 Todenna valitut tilit tarvittaessa näytön ohjeiden
mukaisesti.
Oman sijainnin julkaiseminen sosiaalisissa
verkostoissa
Voit julkaista sijaintisi sosiaalisissa verkostoissa tietyn
ajan verran. Tuona aikana sijaintisi näkevät kaikki,
jotka näkevät julkaisusi kyseisessä sosiaalisessa
verkostossa.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Seuraa.
2 Valitse vähintään yksi sosiaalinen verkosto.
3 Valitse Seuraava.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja Minuutitkohdassa ja valitse Seuraava.
6 Valitse Lähetä.
Liikenne
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikenteen ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne.
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla
tai kaikissa maissa.
Laite voi vastaanottaa liikennetietoja yhteensopivalla
Garmin-liikennevastaanottimella tai Garminin
reaaliaikaisten palvelujen liikennetilauksen kautta
(sivu 36). Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon
virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen
on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
55
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella
Liikennevastaanotin
➊
ilmoitukset
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Kun vastaanotin on liikennetilauksen
kattavuusalueella, laite alkaa näyttää liikennetietoja.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.
1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
56
➋
➌
➊
Mini-USB-liitin
➋
Ulkoisen antennin liitin
➌
Sisäinen antenni
➍
Virran merkkivalo
➎
Ajoneuvon muuntaja
➍
➎
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Linkin kautta
Voit ostaa liikennetilauksen ja vastaanottaa
liikennetietoja Smartphone Linkin kautta. Kun laite
on yhteydessä Smartphone Linkiin liikennetilauksen
kattavuusalueella, se alkaa näyttää liikennetietoja.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
1 Osta puhelimesta liikennetilaus Garminin
reaaliaikaisten palvelujen kautta (sivu 38).
2 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (sivu 36).
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy
liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri
osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.
Väri
Vakavuus
Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen
Keskitaso
Liikenne etenee, mutta on
hiukan ruuhkaista. Tiellä on
jonkin verran ruuhkaa.
Punainen
Korkea
Liikenne ei etene tai etenee
hitaasti. Tiellä on vakavia
ruuhkia.
Harmaa
Ei signaalia
Liikennetiedot eivät ole
saatavilla.
57
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä
ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on
vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan,
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä
on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa
vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen
mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat
sijaitsevat.
58
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenne reitillä.
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut
ruuhkat.
4 Valitse
> Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa
käytettävät kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneselite.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietoja liikennekameroista
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
photoLive-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava
yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä
Smartphone Link (sivu 36). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista
risteyksistä. Voit tallentaa kameroita, joita haluat
tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse Lisää kamera.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
59
Liikennekameran tarkasteleminen
Tallenna liikennekamera, jotta voit tarkastella sitä.
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse kamera.
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
60
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.
LT
Tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen
ja liikennevastaanottimen.
LMT
Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ -tilauksen,
elinikäisen liikennetilauksen (sivu 72) ja
liikennevastaanottimen.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden
liikennetilauksia.
HUOMAUTUS: Voit ostaa liikennetilauksen myös
Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta (sivu 38).
Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta ostetut
liikennetilaukset edellyttävät yhteyttä Smartphone
Linkiin, mutta ne eivät edellytä liikennevastaanotinta
(sivu 36).
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
2 Valitse vaihtoehto:
•
3
4
5
6
7
Jos laitetta käytetään muualla kuin PohjoisAmerikassa, valitse Tilaukset > .
• Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa,
valitse .
Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus
muistiin.
Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit
hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä
on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita
FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on
hankittava oma koodi.
Valitse laitteessa Seuraava.
Anna koodi.
Valitse Valmis.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka
tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva
Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac®
OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien
versioiden kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 45)
• kartat ja GPX-reittipistetiedostot Garminin
karttaohjelmistoista, kuten MapSource®,
BaseCamp™ ja HomePort™ (sivu 72)
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 73)
61
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä
tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD - ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
™
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
62
2
3
4
5
6
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Ajonäkymä: määrittää kartan perspektiivin.
Kävelykarttanäkymä: määrittää kartan perspektiivin.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan
yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
63
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/us/maps.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien
ominaisuudet.
Mukautetut vältettävät: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.
Rajoita kävelyä: voit määrittää jalankulkijareittien
enimmäiskävelymatkan.
Julkinen liikenne: voit ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä kuljetustyyppejä.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot,
jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat
häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton
ja säästää akun virtaa.
Navigointiasetukset
Reittiasetukset
Karttapainikkeet: määrittää kartassa käytettävät
kuvakkeet. Kartassa voi olla enintään kolme
kuvaketta.
Karttatasot: määrittää kartassa näkyvät tiedot
(sivu 26).
Työpöydät: määrittää kartan päävalikon asettelun.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite
käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
64
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja
ajoneuvon kiihdytystietoihin.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Lyhyempi aika: laskee reittejä, jotka ovat nopeita
ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on
lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan
lyhin mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien
reittien laskemiseen.
Pois tieltä: laskee suoran linjan sijainnistasi
määränpäähän.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: valitsee vaalean taustan (Päivä) tai tumman
taustan (Yö) tai vaihtaa niitä automaattisesti
nykyisen sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Automaattinen).
Kirkkaus: näytön kirkkauden muuttaminen.
Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän
ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite siirtyy
lepotilaan.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Kuvaotos: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
Screenshot-kansioon.
Bluetooth-asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: ottaa Bluetooth-osan käyttöön.
Lisää puhelin tai Puhelin: voit hallita Bluetoothlaitteen ja -matkapuhelinten välisiä yhteyksiä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla
nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on Bluetoothominaisuus.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi
lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
65
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse puhelin, johon laite muodostaa
yhteyden.
Valitsemalla voit lisätä puhelimen
valikkoon.
Valitsemalla
voit poistaa puhelimen
laitteen muistista.
Valitsemalla Ei voit katkaista nykyisen
yhteyden.
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
Valitse Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ota liikenne käyttöön.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
trafficTrends™: katso sivu 66.
66
Liikenteen ottaminen käyttöön
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden
mukana.
Valitse Asetukset > Liikenne > Liikenne.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus
päättyy. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
trafficTrends
Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa
liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden avulla.
Kun käytät ajaessasi trafficTrends-toimintoa,
laite tallentaa liikennetietoja, jotka tarkentavat
trafficTrends-toiminnon liikennehistoriatietoja. Tiedot
lähetetään Garminille, kun liität laitteen myGarminiin
tietokoneesta.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin
eri viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta
liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon
käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
Yksiköt ja aika-asetukset
Valitse Asetukset > Yksiköt & aika.
Nykyinen aika: määritä laitteen aika.
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai
UTC-kellon.
Yksikkö: määritä etäisyyksien mittayksikkö.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määritä ääniopasteiden kieli.
Tekstin kieli: määritä näytön tekstin kieli.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei
vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: määritä näppäimistön kieli.
Näppäimistöasettelu: määritä näppäimistön asettelu.
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.
• Ääni: voit määrittää laitteen antamien
läheisyyspistehälytysten tyypit.
• Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka
laukaisevat hälytyksen.
67
Laite- ja yksityisyysasetukset
Valitse Asetukset > Laite.
• Tietoja: näytä ohjelmistoversio, aitetunnus ja
muita tietoja ohjelmistosta.
• Käyttöoikeussopimukset: näyttää
käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (sivu 72).
• Sijaintiraportti: laite voi kerätä nopeus-, suuntaja sijaintitietoja ja lähettää niitä strategisille
kumppaneille ja palveluntarjoajille.
• Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja myTrends
(sivu 23)-, Käydyt paikat (sivu 46)- ja Matkaloki
(sivu 26) -ominaisuuksia varten.
• Tyhjennä matkustushistoria
68
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Laitteen huoltaminen
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa se
altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
69
•
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
•
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Siirrä laite lepotilaan (sivu 4).
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
Poista Bluetooth käytöstä (sivu 66).
Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (sivu 65).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja
varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu
väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen
vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa ➊ auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ➋ ja sulake ➌.
3 Aseta paikalleen 2 A:n pikasulake.
➍
70
➌ ➋
➊
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
virtajohtoon ➍.
Kiinnittäminen kojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
Kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan
tiettyjen paikallisten säädösten noudattamiseksi.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn
kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
5 Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan alaosassa olevaa kielekettä.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
71
Karttojen päivittäminen
Lisäkarttojen ostaminen
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Voit päivittää laitteen kartat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/mapupdates. Valitse siellä Map
Update User Guide.
Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime -tilauksen,
jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen
neljä kertaa vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime
-tilauksen.
LMT
Tämä malli sisältää elinikäisen
liikennetilauksen, nüMaps Lifetime
-tilauksen ja liikennevastaanottimen.
72
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa
(www.garmin.com).
Valvontakamerat
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. nüvi sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta
milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Mukautetut kohdepisteet
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Mukautetut POI:t.
2 Valitse luokka.
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja
pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja
asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
2 Valitse Services > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
73
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 64).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
1
2
3
Laite ei lataudu ajoneuvossa.
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 70).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa
se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 65).
Akun varaustila ei näy oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen
kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
74
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
Laite on liitetty tietokoneeseen,
mutta se ei siirry
massamuistitilaan.
1
2
3
4
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy uusia Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
siirrettäviä levyjä.
määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta yhteyttä
laitteeseen.
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava
Käytössä.
• Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalkaa) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
75
Hakemisto
A
aika-asetukset 62
ajo-ohjeet 28
ajotietokone 29
akku 70
automaattinen voimakkuus 4
ottaminen käyttöön 5
B
Bluetooth-tekniikka 32–33
asetukset 61
lempinimi 61
puhelimen liittäminen 32
C
cityXplorer-kartat 20, 30
76
D
H
diakriittiset merkit 7
hakupalkki 9
huoltoasemat 11
hälytykset
valvontakamera 68
E
ecoRoute 38–41
autoprofiili 38
ecoChallenge-pisteet 40
matkaraportti 40
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 39
polttoainetehokkuustiedot 40
ekstrat 69
G
Garminin reaaliaikaiset palvelut 37
tilauksella 38
geokätkentä 12
GPS
asetukset 60
simulaattori 14
J
jalankulkijatila
asetukset 24, 31
JPEG-kuvatiedostot 57
julkinen liikenne
kaupunkikartat 30
vältettävät 24, 31
Jälki ylös 27
järjestelmäasetukset 59
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
K
kaksi-, kolmiulotteinen karttanäkymä 27
kartat
lisääminen 68
näytä 27
teema 59
tietojen asettelu 26
virheet 10
yksityiskohtien määrä 59
kiertotiet 22
lisäasetukset 25
kohdepisteet
etsiminen 8
POI loader 57
kojelaudan levy 66
koordinaatit 12
koti
puhelinnumero 35
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
koulualuetietokanta 69
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 60
kuvien katselu 45
käännösluettelo 28
Käydyt paikat
ottaminen käyttöön 63
L
laitteen huoltaminen 64
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 67
kojelautaan 66
tuulilasiin 70
laitteen lataaminen 1, 70
laitteen puhdistaminen 64
laitteen rekisteröiminen 3
laitteen säilyttäminen 64
laitteen suojaaminen 64
laitteen tunnus 63
laskin 49
leveys- ja pituuspiiri 12
liikenne 51–78
kuvakkeet 52
liikennetilausten lisääminen 62
tapahtumat 53
tilauksen aktivoiminen 55, 62
trafficTrends 62
vastaanotin 52
liikennehälytykset 29
lisävarusteet 69
luokka
hakeminen 8
läheiset palvelut 30
M
maailmankello 46
MapSource 57, 68
massamuistitila 56
77
matkaloki 26, 63
matkapuhelimen liittäminen 32
matkaraportti 40
matkasuunnittelu 44
matkojen nimeäminen uudelleen 45
menen kotiin 14
Minne?
mukauttaminen 7
minne-valikko 7
mukauttaminen
pikakuvake, lisääminen 7
pikakuvake, poistaminen 7
mitat, muuntaminen 49
muistikortti 57
mukautetut kohdepisteet 69
muokkaaminen
karttasymbolin vaihtaminen 16
kotisijainti 14
luokan vaihtaminen 16
määränpäät 45
tallennettu matka 45
tallennetut sijainnit 16
78
muuntaminen
valuutta 50
yksiköt 49
myDashboard 2
myGarmin-viestit 41
mykistys
puhelu 34
N
navigointi 20
jalankulkija 30
pois tieltä 26
navigointi poissa tieltä 26, 60
nollaaminen
enimmäisnopeus 30
kotisijainti 14
matkatiedot 29
nopeusrajoitus
kuvake 22
nykyinen sijainti, ajo-ohjeet 30
nykyinen sijainti, tallentaminen 15
Nykysijainti 30
näppäimistö 7
kielitila 7
näytön aikakatkaisu 60
näytön painikkeet 6
näyttöasetukset 24, 31
nüMaps Lifetime 67
O
Ohje 35
ohjelmisto
versio 63
osoitteet 11
P
paikkojen etsiminen
koordinaateilla 12
tallennetut sijainnit 15
palaute kohdepisteistä 10
pikakuvakkeet
lisääminen 7
poistaminen 7
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
PIN
Bluetooth 33
pisteen lisääminen 22
poistaminen
kuvat 46
matkat 45
merkki 7
tallennetut sijainnit 17
tiedostoa 58
viimeksi löydettyjen luettelo 14
polttoainehinnat 11
puheen kieli 63
puheentunnistus 17
puhelut
koti 35
lopettaminen 34
mykistäminen 34
vastaaminen 34
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
pysäköinti 14, 49
tallentaminen 49
viimeisin paikka 49
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
R
reitit
pois tieltä 26, 60
pysäyttäminen 22
reittien uudelleenlaskenta 22
risteys, etsiminen 12
S
satelliittisignaalit 5
seuraava käännös 28
sijainnin lähettäminen 37
sijainnit 8, 10
ilmoittaminen puuttuvasta
sijainnista 10
Smartphone Link 35
liittäminen 36
sulake, vaihtaminen 66
sää 41
tutka 42
T
tallennetut sijainnit 15–16
tallentaminen
nykyinen sijainti 15
telineen irrottaminen 67
tiedostoa
poistaminen 58
tuetut tyypit 57
tietokone, liittäminen 2
turvallisuustila 60
työkalut 35–40
U
USB 70
79
V
ä
vastaaja 34
vianmääritys 70
videosoitin 48
voimakkuus
äänimikseri 4
automaattinen 4
mukauttaminen 4
välttäminen
julkisen liikenteen tyypit 24, 31
liikenne 54
tiet 24
varkaus 65
äänikirja 42
kirjanmerkki 43
lataaminen 43
toistaminen 43
äänikomento
aktivoiminen 18
herätysilmaus 17
käyttövihjeitä 18
kuvakkeet ja äänet 18
navigoiminen 18
Y
yksikkömuunnin 49
yksityiskohtainen reitti 28
yksityiskohtaiset kartat 57, 59
80
nüvi 3500 -sarjan käyttöopas
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, IsoBritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising