Garmin | nuvi 3890,GPS,EU | User guide | Garmin nuvi 3890,GPS,EU Användarhandbok

Garmin nuvi 3890,GPS,EU Användarhandbok
nüvi 3500-serien
®
Användarhandbok
Mars 2012
190-01387-39_0A
Tryckt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett
skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller
förbättringar. Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare information om hur produkten används.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och
är registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac®
är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och
AudibleReady® är varumärken som tillhör Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ är skyddat varumärke som
tillhör iBiquity Digital Corporation. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc."
.
Innehållsförteckning
Komma igång������������������������������������������� 1
Ansluta enheten till fordonsström���������������������� 1
Om minSida������������������������������������������������������� 2
Om viloläget������������������������������������������������������� 4
Justera skärmens ljusstyrka������������������������������ 4
Justera huvudvolymen��������������������������������������� 4
Om automatisk volym���������������������������������������� 4
Ikoner i statusfältet�������������������������������������������� 5
Satellitsignaler��������������������������������������������������� 5
Använda skärmknappsatsen����������������������������� 6
Använda skärmknappsatsen����������������������������� 7
Om genvägar����������������������������������������������������� 7
Söka efter platser������������������������������������ 8
Om platser��������������������������������������������������������� 8
Om sökverktyg������������������������������������������������� 11
Spara en hemposition�������������������������������������� 14
Söka efter senast hittade platser��������������������� 14
Söka efter parkering���������������������������������������� 14
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Ange en simulerad plats���������������������������������� 14
Spara platser��������������������������������������������������� 15
Röstkommando������������������������������������� 17
Om röstkommando������������������������������������������ 17
Navigering���������������������������������������������� 20
Påbörja en rutt������������������������������������������������� 20
Följa en personbilsrutt������������������������������������� 20
Om avfartstjänster������������������������������������������� 23
Undvika vägfunktioner������������������������������������� 24
Om egna undvikanden������������������������������������ 24
Aktivera Avancerade omvägar������������������������� 25
Navigera fågelvägen���������������������������������������� 26
Kartsidor������������������������������������������������� 26
Anpassa kartan������������������������������������������������ 26
Visa svängar���������������������������������������������������� 28
Visa aktuell platsinformation���������������������������� 30
Fotgängarrutter������������������������������������������������ 30
Telefonsamtal med handsfree�������������� 32
Om handsfree-samtal�������������������������������������� 32
iii
Para ihop telefonen����������������������������������������� 32
Ringa ett samtal����������������������������������������������� 33
Ta emot ett samtal ������������������������������������������ 34
Använda samtalshistoriken������������������������������ 34
Använda alternativ för Samtal pågår �������������� 34
Ange ett hemtelefonnummer��������������������������� 35
Ställa in larm���������������������������������������������������� 48
Söka efter parkering���������������������������������������� 49
Söka efter din senaste parkeringsplats����������� 49
Använda kalkylatorn���������������������������������������� 49
Konvertera enheter ����������������������������������������� 49
Använda språkguiden�������������������������������������� 50
Använda Apps��������������������������������������� 35
Om Tracker��������������������������������������������� 51
Använda Hjälp������������������������������������������������� 35
Om Smartphone Link��������������������������������������� 35
Om Garmins realtidstjänster���������������������������� 37
Om ecoRoute ������������������������������������������������� 38
Visa myGarmin-meddelanden������������������������� 41
Visa väderprognosen��������������������������������������� 41
Om ljudböcker������������������������������������������������� 42
Planera en resa����������������������������������������������� 44
Visa bilder�������������������������������������������������������� 45
Visa tidigare rutter och destinationer��������������� 46
Använda världsklockan ����������������������������������� 46
Använda mediaspelaren���������������������������������� 47
Spela en video������������������������������������������������� 48
iv
Ställa in Tracker����������������������������������������������� 51
Om följare�������������������������������������������������������� 52
Dölja din plats�������������������������������������������������� 53
Skicka ett positionsmeddelande���������������������� 53
Aktivera dina sociala nätverkskonton
för Tracker������������������������������������������������������� 54
Trafik������������������������������������������������������� 55
Aktivera trafik��������������������������������������������������� 55
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare������ 56
Trafikinformationsmottagare���������������������������� 56
Ta emot trafikdata med Smartphone Link�������� 57
Trafik på rutten������������������������������������������������ 58
Trafik i ditt område������������������������������������������� 59
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Förklaring till trafikdata������������������������������������ 59
Om trafikövervakningskameror������������������������ 59
Trafikabonnemang������������������������������������������� 60
Datahantering���������������������������������������� 61
Filtyper������������������������������������������������������������� 61
Om minneskort������������������������������������������������ 62
Överföra filer från datorn��������������������������������� 62
Ta bort filer ������������������������������������������������������ 63
Anpassa enheten����������������������������������� 63
Kart- och fordonsinställningar�������������������������� 63
Navigeringsinställningar���������������������������������� 64
Visningsinställningar���������������������������������������� 65
Bluetooth-inställningar������������������������������������� 65
Trafikinställningar�������������������������������������������� 66
Enheter och tidsinställningar��������������������������� 67
Språk- och tangentbordsinställningar�������������� 67
Inställningar för larmade positioner����������������� 67
Enhets- och sekretessinställningar������������������ 68
Återställa inställningarna��������������������������������� 68
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Bilaga������������������������������������������������������ 68
Strömkablar����������������������������������������������������� 68
Sköta om dina enheter������������������������������������ 69
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon��������������������������������������������������������� 70
Montera enheten på instrumentbrädan����������� 71
Ta bort enheten, vaggan och fästet����������������� 71
Uppdatera kartor���������������������������������������������� 72
Köpa fler kartor������������������������������������������������ 72
Fartkameror����������������������������������������������������� 72
Egna intressanta platser���������������������������������� 73
Köpa tillbehör��������������������������������������������������� 73
Felsökning ������������������������������������������������������ 74
Index������������������������������������������������������� 76
v
Komma igång
 VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
1 Montera enheten (sidan 1).
2 Registrera enheten (sidan 3).
3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
•
•
Programvaruuppdateringar (sidan 3).
Gratis kartuppdatering (sidan 3).
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Ansluta enheten till fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För
att minska risken för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme
ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller
förvara den skyddad från direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste
du ladda den.
1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ➊ i USBporten på fästet ➋.
2 Sätt fast monteringsfästet på sugkoppsarmen ➌.
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken
➍ bakåt mot vindrutan.
4 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
5 Luta enheten bakåt tills den fastnar.
1
Om minSida
➌
➊
➋
➍
Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera
om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få
åtkomst till produkthandböcker och produktsupport
m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på enheten.
6 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i fordonet.
➋
7 Om det behövs ansluter du den externa antennen
till trafikinformationsmottagaren och fäster den på
vindrutan med sugfästena.
➊
2 Anslut USB-kabeln ➊ till USB-porten ➋ på
datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
2
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera programvaran
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt)
registrerar du din enhet på http://my.garmin.com
inom 90 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat
använda enheten. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 90 dagar efter att du börjat
hämta satelliter är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Uppdatera kartor
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Registrera enheten (sidan 3).
3 Välj ett alternativ:
•
Under Kartuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
• Om en kostnadsfri kartuppdatering inte längre
är tillgänglig klickar du på Köp nu.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Stänga av enheten
Du kan stänga av enheten helt.
1 Håll strömknappen nedtryckt ➊ .
➊
Obs! Om du håller strömknappen nedtryckt i
mindre än fyra sekunder går enheten över till
viloläge.
3
2 Välj Av.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Återställa enheten
Justera huvudvolymen
Du kan återställa enheten om den slutar fungera
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. I viloläget används väldigt lite
ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i
flera veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på strömknappen.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
strömknappen och dubbelklickar på .
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
Välj
för att stänga av ljudet i enheten.
Välj
> Ljudmixer och använd
skjutreglagen för att justera volymen för
navigeringsmeddelanden, telefon och media.
Om automatisk volym
På enheter med handsfree-samtal gör automatisk
volym att enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets
bakgrundsljud. Se sidan 32
Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs
i takt med att bakgrundsljudet blir högre igen.
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
4
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt
baserat på bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > > Automatisk volym.
2 Välj Till > Spara.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna
på statusfältet visar information om enhetens
funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra
inställningar eller för att visa ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är
ansluten till en kompatibel enhet).
Indikator för transportläge.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Smartphone Link-status (visas när du är
ansluten till Smartphone Link). Se sidan 36.
Satellitsignaler
När enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler.
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen
för att hämta satellitsignaler. När minst en av staplarna
är grön har enheten hämtat satellitsignaler.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
5
Visa GPS-satellitsignaler
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Håll ned
.
Transportlägen
Personbilsläge
Fotgängarläge
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika
baserat på ditt transportläge.
Den uppskattade ankomsttiden i personbilsläget
beräknas t.ex. med hjälp av hastighetsbegränsningen
på vägarna på rutten. Fotgängarläget beräknar
ankomsttid beräknat på gånghastighet.
Obs! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar.
Om du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan
fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik (sidan 31).
6
Välja ett transportläge
.
Välj
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas
direkt.
Ikonen
i statusfältet visar det inbyggda batteriets
laddningsnivå. Du kan öka batterimätarens exakthet
genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar det
igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt
uppladdad.
Använda skärmknappsatsen
•
•
•
•
Välj
för att gå tillbaka till huvudmenyn.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
Välj eller
för att visa fler alternativ.
Håll ned eller
för att bläddra snabbare.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
Välj
för att visa en meny med alternativ för den
aktuella skärmen.
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar knappsatslayouten finns
i "Språk- och tangentbordsinställningar" (sidan 67).
Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav
eller en siffra.
om du vill lägga till ett mellanslag.
• Välj
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj
för att ta bort hela posten.
• Välj
om du vill välja språkläge för
knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj
för att byta mellan stor och liten bokstav.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Om genvägar
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart?. En genväg
kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Lägga till en genvägsikon
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett alternativ.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du vill ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
7
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter platser på
enheten.
• Efter kategori (sidan 8)
• Nära en annan plats (sidan 10)
• Genom att stava namnet (sidan 11)
• Efter adress (sidan 11)
• Använda senast hittade platser (sidan 14)
• Använda koordinater (sidan 12)
• Använda kartsidorna (sidan 13)
• Använda sparade platser (sidan 15)
8
Om platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller
platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för
fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter
företag och sevärdheter i närheten.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan du söka
inom vissa kategorier.
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Om det behövs anger du hela eller delar av
namnet i sökfältet (sidan 9).
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?
2 Välj sökfältet ➊.
➊
3 Ange ett sökord.
Föreslagna sökord visas under sökfältet medan
du skriver.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet
anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer".
• Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
•
•
•
Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
Om du vill söka efter en stad anger du ortens
namn.
Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
•
Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer
du .
6 Om det behövs väljer du en plats.
9
Byta sökområde
Som standard hittar enheten platser som är närmast
din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten
av en annan ort eller plats.
1 Välj Vart? > Söka nära.
2 Välj ett alternativ.
3 Vid behov väljer du en plats.
Rapportera en stängd eller saknad plats
När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig
plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort
platsen från kommande sökningar.
1 Sök efter en plats (sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Rapportera som stängd eller Rapportera
som saknad.
10
Den här informationen skickas till Garmin när du
ansluter till Smartphone Link (se sidan 36) eller när du
ansluter enheten till minSida med datorn (se sidan 2).
Redigera platsinformation
Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats
som visas i sökresultaten.
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Adress eller Telefonnummer och ange den
nya informationen.
Betygsätta en intressant plats (POI)
Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.
1 Sök efter en plats (sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
3 Välj .
4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta
platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
Om sökverktyg
Du kan söka efter platser genom att använda
skärmknappsatsen eller ange platsens adress eller
koordinater.
Söka efter bensinstationer och priser
Innan du kan använda den här funktionen måste du
skaffa ett abonnemang på tjänsten Bränslepriser och
enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon
med Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen
är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter närliggande bensinstationer och
jämföra bränslepriser.
1 Välj Vart? > Kategorier > Bränslepriser.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
2 Vid behov, välj
> Bränsletyp, välj bränsletyp
och välj Spara.
3 Välj en bensinstation.
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på
de kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Ange gatunummer och välj Klar.
3 Ange gatunamn och välj Nästa.
4 Om det behövs väljer du Söker i för att byta stad
eller område.
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Om det behövs väljer du adressen.
11
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj
4. Välj en ort.
Söka efter en korsning
6 Vid behov, välj gatan.
7 Om det behövs väljer du korsningen.
.
För att kunna söka efter en korsning måste du först
lägga till en genväg till sökverktyget för korsningar
(sidan 7).
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Välj område.
Obs! Om det behövs väljer du Område eller land
för att ange ett annat land eller område.
3 Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
4 Vid behov, välj gatan.
5 Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
12
Söka efter en plats med koordinater
För att kunna söka efter en plats med koordinater
måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för
koordinater (sidan 7).
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Vid behov, välj > Format och rätt
koordinatformat för den typ av karta som du
använder. Sedan väljer du Spara.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
7 Välj Visa på karta.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
Söka inom en kategori
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex.
restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du
aktivera kartlagret för platser längs vägen (sidan 26).
1 Välj Visa karta.
2 Dra kartan och zooma in för att visa området du
vill söka i.
3 Om det behövs väljer du och sedan en
kategoriikon för att visa platser från en viss
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på
kartan.
Välj
ett alternativ:
4
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller
adressplats.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
visa mer information.
Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan
visar dina fyra senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den
är rätt.
➊
4 Välj aktuell destination om det behövs.
13
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast
kör tillbaka till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Skriv in min adress, Använd aktuell plats
eller Senast sökta.
Platsen sparas som "Hem" i menyn Sparat (sidan 15).
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj > > Ändra.
3 Ange ändringarna.
4 Välj Klar.
14
Söka efter senast hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange
en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
2 Välj GPS-simulator.
3 Från huvudmenyn, välj Visa karta.
4 Välj ett område på kartan.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
5 Välj platsbeskrivningen.
6 Välj Ange plats.
Spara platser
Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem
och skapa rutter till dem.
Spara en plats
1 Sök efter en plats (sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade
platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
15
6 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
•
Välj Namn.
Välj Telefonnummer.
Välj Kategorier för att tilldela Favoriten
kategorier.
Välj Tilldela foto för att spara ett foto med
favoriten (sidan 45).
Välj Byt kartsymbol för att byta den symbol
som används för att märka ut favoriten på
kartan.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre
ordning på dina sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser
efter att du har sparat fler än tolv platser.
16
1
2
3
4
5
Välj Vart? > Sparat.
Välj en plats.
Välj .
Välj
> Ändra > Kategorier.
Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade
med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Dela en sparad plats
Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i
kartinformationen kan du dela med dig av den platsen
till Garmin så att det kan läggas till i kommande
kartuppdateringar och delas med Garmin-samhället.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj Dela plats.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
6 Ange en eller flera kategorier som gäller för
platsen och välj Klar.
7 Välj Dela.
Den här informationen skickas till Garmin när du
ansluter till Smartphone Link eller när du ansluter
enheten till myGarmin med datorn (sidan 36).
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du
rutan bredvid dem och väljer Ta bort.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Röstkommando
Om röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk, för alla
regioner och nödvändigtvis inte på alla modeller.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att
säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando
tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över
tillgängliga kommandon.
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du
kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando.
Som standard är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering
av röstkommando genom att använda en kraftfull
uppvakningsfras.
1 Välj Apps > Röstkommando > Anpassa fras.
17
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du
anger frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
•
•
•
•
Tala med normal röst in i enheten.
Minska bakgrundsljud, till exempel röster eller
radio, för att öka noggrannheten i röstigenkänning.
Uttala kommandona som de visas på skärmen.
Besvara röstmeddelanden från enheten efter
behov.
•
•
Öka längden på din uppvakningsfras för att
minska risken för att röstkommandon aktiveras av
misstag.
Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
läget för röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära, välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (sidan 17).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens
namn.
18
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
En lista med platser visas.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för
röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Apps > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
4 Säg radnumret.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando, vilket hindrar dig att
av misstag öppna röstkommandot när du talar.
1 Välj Apps > Röstkommando > .
2 Välj Röstkommando > Från.
5 Säg Navigera.
Söka efter en adress
1 Säg Röstkommando.
2 Säg Sök adress.
3 Säg hela adressen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
19
Navigering
Påbörja en rutt
1
2
3
4
Sök efter en plats (sidan 9).
Välj en plats.
Välj Kör!
Vid behov, välj ett alternativ.
• Välj Bil.
• Välj Gång.
• Välj Kollektivtrafik om du vill beräkna en rutt
som kombinerar kollektivtrafik och gång.
OBS! Du måste ha cityXplorer™-kartor för
att navigera med hjälp av kollektivtrafik
(sidan 31).
5 Vid behov, välj en rutt.
20
Förhandsvisa flera rutter
1 Sök efter en plats (sidan 9).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Använd skärmknappsatsen för att välja en rutt.
5 Välj Kör!
Följa en personbilsrutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje.
En målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas
en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
•
•
Använda navigeringskartan
1 Från huvudmenyn, välj Visa karta.
2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem
genom att markera kartan.
3 Välj kartan för att växla till bläddringsläget.
Kartknapparna visas.
4 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller
.
Om du vill rotera kartvyn väljer du
.
Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy
väljer du
.
Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer
du
.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Om du vill visa specifika platskategorier väljer
och sedan en kategoriikon.
du
Välj
om du vill centrera kartan på din
aktuella plats.
Om du vill visa genvägar för kart- och
navigationsfunktioner väljer du .
Använda pekskärmskontroller
Du kan använda pekskärmskontroller till att ändra
kartan medan du använder navigationskartan
(sidan 21).
• Dra kartan för att visa en annan del av kartan.
• Dubbeltryck på kartan för att zooma in en
nivå.
• Nyp ihop två fingrar på skärmen för att zooma
ut.
• Dra isär två fingrar på skärmen för att zooma
in.
• Dra två fingrar till höger eller vänster för att
rotera kartan.
21
•
•
Dra två fingrar uppåt på skärmen för att växla
till en norr uppåt-vy.
Dra två fingrar nedåt på skärmen för att växla
till 3D-vy.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp på en rutt måste du
navigera till en rutt i läget Personbil.
1 När du navigerar längs en rutt trycker du på
att återgå till huvudmenyn.
2 Välj Vart?
3 Sök efter platsen (sidan 8).
4 Välj Kör!
5 Välj Lägg till i aktuell rutt.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda
avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex.
byggplatser.
22
OBS! Om den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon omväg.
Från kartan väljer du
> Avstickare.
Stoppa rutten
Välj
för
på kartan.
Uppdatera hastighetsbegränsningar
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
1 Välj
> Ställ in hastighetsbegränsning på
kartan.
och
för att ställa in
2 Välj
hastighetsbegränsningen.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen
måste du spara minst en plats och aktivera
färdhistorikfunktionen (sidan 68).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din
destination baserat på din färdhistorik, veckodagen
och tidpunkten på dagen. När du har kört till en
sparad plats flera gånger kan den platsen visas i
navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt
till platsen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter
bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande
avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
Bensin
Mat
Logi
Toaletter
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster på kartan.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
23
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!
på kartan.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna
och välj Spara.
Undvika transportmedel
Obs! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorerkartor är inlästa (sidan 31).
1 Välj Inställningar > Navigation > Kollektivtrafik.
2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på
rutterna.
3 Välj Spara.
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika
specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och
avaktivera egna undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du
vill undvika och välj Nästa.
5 Markera hörnet nere till höger i det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
24
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort
det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
•
Ta bort alla egna undvikanden genom att
välja .
Ta bort ett eget undvikande genom att
markera det och välja
> Ta bort.
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Inställningar > Navigation > Avancerade
omvägar.
Göra en avstickare runt angivna områden
Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd
längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar. Det
här är användbart om du kommer till ett område med
vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.
1 Välj en destination och Kör! (sidan 8).
2 Välj > Avstickare på kartan.
3 Välj Nästa 0,5 km i rutt, Nästa 2 km i rutt, Nästa
5 km i rutt eller Undvik väg på rutt.
25
4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en
omväg runt.
Navigera fågelvägen
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer
vägbanorna när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.
Kartsidor
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex.
ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.
26
1 Välj på kartan.
2 Välj Kartlager.
3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj
Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den
väg du färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartvisning.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två
dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med
norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre
dimensioner.
Anpassa knapparna på kartan
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till
tre ikoner.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar
på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj .
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
4 Välj en annan ikon.
Ta bort knappar från kartan.
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar
på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst
på kartan. Du kan välja olika instrumentbrädor för att
ändra stil och layout för informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
27
Visa svängar
2 Välj
Visa en lista över svängar
Visa nästa sväng
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar
och manövrer för hela rutten och avståndet mellan
svängarna.
1 Välj textfältet överst på kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas
en bild av korsningen för en korsning av större
vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under
navigering på en personbilsrutt.
28
> Karta.
Under navigering på en personbilsrutt visas en
förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra
manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen
eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på
kartan.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du
navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig en
korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen,
om den är tillgänglig.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Välj
från kartan för att visa korsningen, om
tillgänglig.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den tid som förflutit under
resan.
> Färddator på kartan.
Välj
Visa trafikvarningar
Vid navigering längs en personbilsrutt kan
trafikvarningar visas.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt
statistik om resan.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Återställa trippinformationen
1 Välj > Färddator på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du
Välj alla för att nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa
informationen i färddatorn.
29
•
•
Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa
maxfarten.
Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa
trippmätaren.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här är
en användbar funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig.
> Vart? på kartan.
Välj
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter
närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och
polisstationer.
1 Välj > Vart? på kartan.
2 Välj en kategori.
30
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din
aktuella position kan du få hjälp av din enhet.
Välj Apps > Var är jag? >
> Vägbeskrivning
till mig.
Fotgängarrutter
Följa en fotgängarrutt
I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell
karta.
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller
tunnelbana och att promenera, används.
Obs! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten. Besök
http://my.garmin.com om du vill köpa cityXplorerkartor.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Obs! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och
begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt
(sidan 60).
Om kartikoner
Använda navigeringskartan för fotgängare
•
•
Se sidan 21 för fler kartfunktioner.
➊
•
➋
•
När du navigerar i läget för fotgängare, anger
din ungefärliga position och riktning på kartan.
Cirkeln runt anger noggrannheten för din
position på kartan. En mindre cirkel anger att den
visade positionen är exaktare.
De gula ikonerna visar det transportmedel som
används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser
stiger du på en buss på den punkten i rutten.
De svarta punkterna på kartan visar hållplatser för
kollektivtrafik längs rutten.
Aktivera transportmedel
•
•
Välj ➊ för att växla mellan vägavsnitt.
Välj ➋ för att se ruttresvägen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
OBS! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorerkartor är inlästa (sidan 30).
1 Välj Inställningar > Navigation > Kollektivtrafik.
31
2 Välj de transportmedel som du vill ska inkluderas i
dina rutter och välj Spara.
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-samtal
Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten anslutas
till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.
Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik
är kompatibel med din enhet genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de
handsfree-funktioner som finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
32
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du
para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
När du parar ihop din telefon med enheten känner de
igen varandra och kan snabbt kopplas.
1 Placera telefonen och enheten inom 10 m (33 fot)
från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten
(sidan 32).
3 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop en annan
telefonen, välj Inställningar > Bluetooth >
Telefon > .
4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
5 Välj OK på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
6 Välj telefonen i listan och sedan OK.
7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får
•
8 Om det behövs anger du Bluetooth-PIN-koden
•
Koppla bort telefonen
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Telefon> Ingen> Spara.
Ringa ett samtal
ansluta.
(1234) på telefonen.
Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att
vara ihopparad med den.
Tips efter att du parat ihop enheterna
•
•
När du en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje gång du
sätter på dem.
När telefonen är ansluten till enheten kan du ringa
telefonsamtal.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
När du slår på enheten utförs ett försök att para
ihop den med den telefon den senast var ansluten
till.
Du kan behöva ställa in så att mobiltelefonen
ska anslutas till enheten automatiskt när enheten
slås på.
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange telefonnumret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje
gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett
par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa
telefoner stöder inte den här funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
33
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Telefon > Sök i kategorier.
2 Välj en intressant plats (sidan 8).
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
En lista över samtal, med de senaste samtalen
överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för Samtal pågår
under ett samtal.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
•
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten
varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta
ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig.
Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.
1 Välj Telefon > Samtalshistorik.
2 Välj en kategori.
34
•
•
•
Överför ljudet till telefonen genom att välja
Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här funktionen
om du vill stänga av enheten, men behålla
samtalet, eller om du vill samtala privat.
Visa knappsatsen genom att välja Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här funktionen
med automatiska system, som en
röstbrevlåda.
Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (sidan 15).
Välj Telefon >
> Ange hemnummer. Ange ditt
telefonnummer och välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem med knappen Ring hem
måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.
Välj Sparat > Hem >
> Samtal.
Använda Apps
Använda Hjälp
Välj Apps > Hjälp om du vill visa information om
hur du använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Apps > Hjälp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link är en telefonapp som gör det
möjligt för din enhet att hämta realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth-teknik.
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång
till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster
tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad
realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder
och bränslepriser.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
35
Sparade platser och senast hittade platser
synkroniseras med din telefon varje gång enheten
ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link stöder telefoner med Android™operativsystemet version 2.1 eller senare.
Hämta Smartphone Link från appwebbplatsen för din
telefon. Information om hur du hämtar och installerar
appar finns i telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link, måste du
hämta och installera Smartphone Link-programmet på
din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 På din enhet väljer du Inställningar > Bluetooth
och markerar sedan kryssrutan Bluetooth.
36
3 Välj Bluetooth-inställningar på telefonen.
4 Aktivera trådlös Bluetooth på telefonen och sök
efter närliggande Bluetooth-enheter.
Mer information finns i användarhandboken till
telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan med
närliggande enheter.
6 Följ anvisningarna på skärmen och enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på din enhet när
Smartphone Link är anslutet.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en
navigationsapp på din telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att
börja navigera till en plats (se telefonens
användarhandbok).
2 Välj Smartphone Link i appmenyn.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs
positionen till de senast hittade alternativen på din
enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till
Smartphone Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot
Garmins realtidstjänster, kan du avaktivera handsfreesamtal.
1 Välj Apps > Smartphone Link.
2 Välj din telefon.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
3 Avmarkera kryssrutan Handsfree-samtal.
Om Garmins realtidstjänster
OBS! Smartphone Link stöder telefoner med Androidoperativsystemet version 2.1 eller senare.
Innan du kan använda Garmins realtidstjänster måste
enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med
Smartphone Link (sidan 36).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång
till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster
tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad
realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder
och bränslepriser.
Vissa av Garmins realtidstjänster, t.ex. Väder, är
tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra
av Garmins realtidstjänster, t.ex. Trafik i realtid,
utökar de befintliga navigationsfunktionerna på
enheten. Funktioner som kräver åtkomst till Garmins
realtidstjänster innehåller Smartphone Link-symbolen
37
och visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Du måste prenumerera på Garmins realtidstjänster
med hjälp av Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på din telefon
(sidan 36).
2 Välj Garmins realtidstjänster.
En lista över tjänster och abonnemangspriser
visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod
eller ett ecoRoute HD-tillbehör innan du kan använda
38
ecoRoute-funktionerna. Mer information finns på
www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också
verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet,
såvida du inte använder tillbehöret ecoRoute HD.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera
bränsleekonomin (sidan 39).
ecoRoute HD Tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din
enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom
felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din
enhet innehåller data som lästs in från fordonet av
tillbehöret ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoutedata.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Mer information om kompatibilitet och inköp finns på
www.garmin.com/ecoroute.
Ställa in fordonsprofilen
Första gången du använder funktionen ecoRoute
måste du ange fordonsinformation.
1 Välj Apps > ecoRoute™.
2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.
Ändra bränslepriset
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina
körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Vid pumpen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt
sedan senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan
senaste fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga
bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin
genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre
ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar
du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en
poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för
personbil.
39
Visa ecoChallenge-poäng
• Visa din nuvarande poäng i
ecoChallengeikonen på kartan.
• Välj
för att visa poängdetaljer.
Om ecoChallenge-poäng
Aktuella: Visar poängen för din nuvarande
körningsaktivitet.
Totalt: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest
bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de
flesta fordon).
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis
acceleration. Du mister poäng om du gasar
snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis
bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.
40
Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan
Välj
>
> Inställningar > Dölj > Spara.
Nollställa ecoChallenge-poängen
Välj >
> Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
Du kan visa din bränsleförbrukning, totala
bränslekostnad och genomsnittliga bränsleförbrukning.
1 Välj Apps > ecoRoute > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och
bränslekostnaden för att navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du
kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en
körsträckerapport för den sträcka du har kört.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i
mappen Reports på enheten/volymen (sidan 62).
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-information
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Fordonsprofil.
2 Välj > Nollställ.
Visa myGarmin-meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste
enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med
Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex.
meddelanden om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Apps > myGarmin.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på
myGarmin-ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste
enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med
Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Apps > Väder.
Prognosen för din aktuella plats visas.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
41
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Apps > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
•
•
Om du vill visa vädret för en favoritort, välj en
ort i listan.
Visa vädret för en favoritort, välj Lägg till ort
och ange ortens namn.
Visa väderradarn
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta
över aktuella väderförhållanden och en väderikon
på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i
närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Apps > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
42
Visa vädervarningar
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar
visas på kartan. Du kan också visa en karta med
vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller
den valda orten.
1 Välj Apps > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
1 Välj Apps > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Om ljudböcker
Enheten kan spela upp ljudböcker från Audible.com.
Den här funktionen kräver ett abonnemang på Audible.
com. Aktivera ett 30-dagars provabonnemang på
www.audible.com/garmin.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Läsa in ljudböcker på enheten
Innan du kan överföra ljudböcker till din enhet, måste
du abonnera på Audible.com. Mer information finns på
www.audible.com/garmin.
1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
2 Logga in på ditt Audible.com-konto på datorn.
3 Följ instruktionerna från Audible.com.
Spela upp en ljudbok
1 Välj Apps > Audible.
2 Välj Sök.
3 Välj Titlar, Författare, Berättare eller
Bokmärken.
4 Välj en bok.
5 Välj ett alternativ för att styra uppspelningen.
•
Lägg till ett bokmärke, välj
•
•
•
•
•
•
Gör paus i uppspelningen, välj .
Återuppta uppspelningen, välj .
Flytta snabbt framåt eller bakåt i boken med
hjälp av skjutreglaget högst upp på sidan.
Gå till nästa kapitel, välj
.
Gå till föregående kapitel, välj
.
Snabbspola framåt, håll ned
.
Spola tillbaka, håll ned
.
Lägga till en ljudbok
När du spelar upp en ljudbok, fortsätter spelaren
automatiskt där du senaste stoppade. Du kan lägga till
ett bokmärke för att markera en viss plats i ljudboken.
Under uppspelning av en ljudbok, välj >
Bokmärke.
.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
43
Fortsätta en uppspelning från ett bokmärke
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj .
2 Välj ett bokmärke.
Byta namn på ett bokmärke
Enheten namnger som standard ett bokmärke med
bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra namnet på ett
bokmärke.
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj > >
Döp om bokmärken.
2 Välj ett bokmärke.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort ett bokmärke
1 Under uppspelning av en ljudbok, välj
Radera bokmärken.
2 Välj ett bokmärke.
>
>
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och
spara en resa med flera destinationer.
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj .
3 Välj Välj startplats.
4 Sök efter en plats (sidan 8).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du
.
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ändra en resväg
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj ett alternativ:
•
44
Välj ett av resans stopp och ändra tid för
ankomst eller avresa.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
•
•
För att registrera hur länge du tänker stanna
på en plats väljer du ett stopp på resan och
väljer Varaktighet.
För att ändra transportläge eller
ruttinställningar för en resesträcka väljer du en
sträcka och sedan Transportläge.
Visa resan på kartan, välj Karta.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det (sidan 20).
Ändra en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
•
•
•
Välj Byt namn på resa.
Välj Ändra destinationer för att lägga till och
ta bort platser, eller för att ändra ordning på
platser.
Välj Ta bort resa.
Välj Optimera ordningen om du vill ordna
resans stopp i den mest effektiva ordningen.
Visa bilder
Du kan visa bilder som du sparat i enheten eller på ett
minneskort. Se sidan 61 för mer information om hur du
läser in bilder i enheten.
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
3 Välj en bild.
45
Visa ett bildspel
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Välj .
3 När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att
stoppa bildspelet.
Använda en bild som bakgrund
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Välj en bild.
3 Välj > Använd som bakgrund.
4 Använd skärmknappsatsen för att justera
bakgrundsbilden.
5 Välj Spara.
Ta bort bilder
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Välj en bild.
3 Välj > Ta bort > Ja.
46
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du
aktivera färdhistorikfunktionen (sidan 66).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du
stannat på i kartan.
Välj Apps > Platser jag besökt.
Använda världsklockan
1 Välj Apps > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj
Klar.
Visa världskartan
Välj Apps > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på
kartan.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Använda mediaspelaren
På vissa modeller kan mediespelaren spela MP3musikfiler. Du kan läsa in musikfiler i mappen Music på
din enhet eller på ett minneskort.
Information om hur du lägger till filer på enheten finns
på sidan 62.
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj ett alternativ:
• Spela upp en låt med
.
• Justera volymen med .
• Byt låt med
och
.
• Spela upp låtar i slumpmässig ordning med
.
• Visa aktuell spellista genom att välja titel på
låten som spelas upp.
• Upprepa spellistan med
.
• Upprepa en låt med .
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Söka efter musikfiler
Du kan söka efter låtar som du har överfört till
enheten.
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj Sök.
3 Välj ett alternativ.
Skapa en spellista
Du kan skapa spellistor så att du snabbt kan sätta en
låtlista på kö för uppspelning.
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj Sök > Spellistor > Ny spellista.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj Alla låtar, Album, Artister eller Genrer.
5 Välj vid behov album, artist eller genre.
6 Markera kryssrutan intill varje objekt som du vill
lägga till i spellistan och klicka på Spara.
47
Redigera en spellista
Du kan redigera låtarna eller låtordningen i en spellista
eller ta bort en spellista.
1 Välj Apps > Mediespelare > Sök > Spellistor.
2 Välj en spellista.
3 Välj Redigera spellista.
4 Välj Lägg till låt, Ta bort låtar, Ändra låtordning,
Byt namn på spellista eller Ta bort spellista.
5 Följ uppmaningarna på skärmen.
Spela en video
På en del enheter kan du spela upp video. Innan
du kan spela upp en video måste du läsa in en
kompatibel videofil på din enhet (sidan 62).
1 Välj Apps > Videospelare.
2 Välj en video.
48
3 Välj skärmen för att visa uppspelningskontrollerna.
Videoformat som stöds
Videospelaren stöder följande filformat.
• AVI-filer som innehåller H.264-video och AAC-ljud.
• MP4-filer som innehåller H.264-video och AACljud.
• ASF-filer som innehåller WMV-video och WMAljud.
Ställa in larm
1 Välj Apps > Alarm.
2 Ställ in en tid.
3 Markera kryssrutan Larm på.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Söka efter parkering
Innan du kan använda den här funktionen måste
du skaffa ett abonnemang på tjänsten Dynamisk
parkering och enheten måste vara ansluten till en
kompatibel telefon med Smartphone Link (sidan 36).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan hitta detaljerad parkeringsinformation, bland
annat tillgänglig parkering i närliggande garage och
information om priser.
1 Välj Apps > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Apps > Sista platsen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Spara en parkeringsplats
1 Välj Apps > Sista platsen.
2 Välj > Spara.
3 Om det behövs anger du ett namn.
Använda kalkylatorn
Välj Apps > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Vid behov, välj knappen bredvid Konvertera, en
måttkategori och sedan Spara.
3 Vid behov, välj en enhetsknapp, en måttenhet och
sedan Spara.
4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
5 Ange ett tal och välj Klar.
49
Ange växlingskurser
Innan du kan använda den här funktionen måste
enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med
Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Du kan uppdatera växlingskurserna för
enhetsomräkningen.
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Konvertera.
3 Välj Valuta och sedan Spara.
4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan
valuta och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en
lista med växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
50
Använda språkguiden
Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av
ord och översätta ord eller fraser.
Välj Apps > Språkguide.
Välja språk i språkguiden
Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du
översätter ord och fraser.
1 Välj Apps > Språkguide > Ord och fraser.
2 Välj > Språk.
3 Välj Från, välj språk att översätta från och välj
Spara.
4 Välj Till, välj språk att översätta till och välj Spara.
Översätta ord och fraser
1 Välj Apps > Språkguide > Ord och fraser.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
2 Välj en kategori och underkategorier.
3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj
Klar.
4 Välj ett ord eller en fras.
för att lyssna på översättningen.
5 Välj
Använda tvåspråkigt lexikon
1 Välj Apps > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon.
2 Välj ett lexikon.
3 Om det behövs väljer du , anger ett ord och
väljer Klar.
4 Välj ett ord.
för att lyssna på översättningen.
5 Välj
Om Tracker
meddelanden
Använd aktsamhet när du delar din
positionsinformation med andra.
Innan du kan använda den här funktionen måste
enheten vara ansluten till en kompatibel smartphone
med Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen
är inte tillgänglig i alla områden.
Med Tracker kan du rapportera var du befinner dig,
följa andra och låta andra följa dig. Tracker finns
tillgänglig på utvalda Garmin GPS-enheter och finns
som en applikation för utvalda mobiltelefoner.
Ställa in Tracker
1 Välj Apps > Tracker > Komma igång.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
51
Ändra ditt smeknamn
Den första gången du sätter på enheten kommer du
att bli ombedd att fylla i det smeknamn som identifierar
dig när du använder Tracker. Du kan ändra ditt
smeknamn.
> Profil.
1 Välj Apps > Tracker >
Bredvid
Smeknamn
väljer
du
Ändra.
2
Ange
ett
smeknamn
och
välj
Klar.
3
Visa ditt Tracker-ID
Med ditt Tracker-ID kan andra Tracker-användare
identifiera just din enhet. Andra användare kan
använda ditt Tracker-ID för att bjuda in dig som en
följare.
> Profil.
Välj Apps > Tracker >
Om följare
Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en
angiven tidsperiod. När den tidsperioden löper ut kan
följaren inte längre se var du befinner dig.
52
Du kan bjuda in en följare med hjälp av en
e-postadress eller ett Tracker-ID. Om du bjuder in
en följare med hjälp av en e-postadress måste den
personen följa dig med hjälp av Garmins webbsida.
Om du bjuder in en följare med hjälp av ett Tracker-ID
kan den personen följa dig med hjälp av Tracker.
Följa andra
Innan du kan följa någon med hjälp av din enhet
måste den personen bjuda in dig att följa honom eller
henne med hjälp av ditt Tracker-ID.
Visa.
1 Välj Apps > Tracker >
2 Välj en person.
Den utvalda personens plats visas på en karta.
Visa följare
Du kan visa en lista över användare som följer dig för
närvarande.
Välj Apps > Tracker >
Visa.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Bjuda in en följare
Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en
angiven tidsperiod.
1 Välj Apps > Tracker > Följ mig.
2 Välj ett alternativ:
• Markera kryssrutan bredvid varje mottagare.
• Välj Ange e-postadress eller Tracker-ID, och
fyll i mottagarens e-postadress eller TrackerID. Se sidan 52.
OBS! Tracker-ID är skiftlägeskänsligt.
3 Välj Nästa.
4 Välj ett alternativ:
•
•
Välj ett meddelande.
Välj Skriv meddelandet, och fyll i ett
anpassat meddelande.
Dra
Timmar och Minuter för att välja varaktighet
5
och välj Nästa.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
6 Välj Skicka.
Ta bort en följare
När du tar bort en följare kan den personen inte längre
se var du befinner dig.
Visa.
1 Välj Apps > Tracker >
2 Välj .
3 Välj en eller flera följare.
4 Välj Avbryt spårning.
Dölja din plats
Du kan dölja din plats för människor som följer dig.
Välj Apps > Tracker > Dölj mig.
Skicka ett positionsmeddelande
Du kan skicka ett anpassat platsmeddelande till en
annan användare.
1 Välj Apps > Tracker > Här är jag.
53
2 Välj ett alternativ:
•
•
Markera kryssrutan bredvid varje mottagare.
Välj Ange e-postadress eller Tracker-ID,
och fyll i mottagarens e-postadress eller
Tracker-ID.
Tracker-ID är skiftlägeskänsligt.
3 Välj Nästa.
4 Välj ett alternativ:
•
•
Välj ett meddelande.
Välj Skriv meddelandet, och fyll i ett
anpassat meddelande.
Välj
Skicka.
5
Aktivera dina sociala nätverkskonton
för Tracker
Innan du kan lägga upp din plats på sociala nätverk
genom Tracker måste du ställa in dina sociala
nätverkskonton i Smartphone Link.
54
1
2
3
4
5
6
Starta Smartphone Link från din telefon.
Välj menyknappen på din telefon.
Välj Inställningar.
Markera kryssrutan Sociala nätverk.
Välj Sociala nätverkskonton.
Markera kryssrutan bredvid de sociala nätverk
som ska aktiveras i Tracker.
7 Om det behövs följer du uppmaningarna på
skärmen för att autentisera valda konton.
Lägga upp din plats på sociala nätverk
Du kan lägga upp din plats på sociala nätverk under
en angiven tidsperiod. Under den tiden kan vem som
helst som kan se dina inlägg på det sociala nätverket
se din plats.
1 Välj Apps > Tracker > Följ mig.
2 Välj ett eller flera sociala nätverk.
3 Välj Nästa.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
4. Välj ett alternativ:
•
•
Välj ett meddelande.
Välj Skriv meddelandet, och fyll i ett
anpassat meddelande.
5 Dra Timmar och Minuter för att välja varaktighet
och välj Nästa.
6 Välj Skicka.
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten
i trafikinformationen.
en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i
strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot
trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren
och enheten vara anslutna till en strömkälla och inom
dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Du
behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer
med din trafikmottagare.
Mer information om trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Aktivera trafik
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Välj Trafik.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Din enhet kan ta emot trafikinformation om
du har en kompatibel trafikmottagare från
Garmin eller ett trafikabonnemang från Garmins
realtidstjänster (sidan 36). Vissa paket innehåller
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
55
Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare
Trafikinformationsmottagare
➊
meddelanden
Obs! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan
försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.
När mottagaren befinner sig inom ett
trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja visa
trafikinformation.
Trafikinformationsmottagaren och enheten måste
eventuellt vara inom dataräckhåll för en FM-station
som sänder ut trafikinformation.
1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern
strömkälla.
2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.
56
➋
➌
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Extern antennanslutning
➌
Intern antenn
➍
Strömlampa
➎
Adapter för fordonsströmkabel
➍
➎
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Ta emot trafikdata med Smartphone
Link
Du kan köpa ett trafikabonnemang för att kunna ta
emot trafikdata med Smartphone Link. När din enhet
är ansluten till Smartphone Link och befinner sig inom
ett trafiktäckningsområde kommer den att börja visa
trafikinformation. Trafikdata är inte tillgängligt i alla
områden.
1 Med hjälp av telefonen köper du ett
trafikabonnemang från Garmins realtidstjänster
(sidan 38).
2 Anslut enheten till Smartphone Link (sidan 36).
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon
på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.
Färg
Allvarlighetsgrad
Betydelse
Grön
Låg
Trafiken flyter utan problem.
Gul
Medium
Trafiken flyter men med
fördröjning. Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte eller flyter
sakta. Allvarlig fördröjning.
Grå
Ingen signal
Trafikinformation finns inte
tillgänglig.
57
Trafik på rutten
3 Välj en händelse.
Vid beräkning av rutten undersöker enheten den
aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för
kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar
på rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
ändrar färg för att visa
Trafikikonen
trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för
tillfället kör på.
Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder
om det inte finns någon bättre alternativ rutt.
Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Trafik på rutten.
.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter
positionen längs rutten.
58
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
Välj
Trafik
på rutten.
2
Visa
övriga
trafikfördröjningar längs rutten med
3
hjälp av pilarna, om det behövs.
> Undvik.
4 Välj
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj en rutt.
.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
Välj
Trafikförhållanden.
2
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på
pilarna för att visa övriga fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som
används på trafikkartan.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafiktext.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Om trafikövervakningskameror
Innan du kan använda den här funktionen måste du
skaffa ett abonnemang på tjänsten PhotoLive och
enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon
med Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen
är inte tillgänglig i alla områden.
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du
kan spara kameror som du vill titta på regelbundet.
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj Apps > minaKameror.
2 Välj Lägg till kamera.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
59
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste
du spara en trafikövervakningskamera.
1 Välj Apps > minaKameror.
2 Välj en kamera.
Trafikabonnemang
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som
medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget
aktiveras automatiskt när enheten tar emot
satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot
från leverantören av betaltjänsten.
60
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.
LT
Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
LMT
Den här modellen har ett abonnemang på
nüMaps Lifetime™, livstidsabonnemang på
trafikinformation (sidan 72) och en trafikmottagare.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikprenumerationer för andra regioner
eller länder.
OBS! Du kan även köpa ett trafikabonnemang med
hjälp av Garmins realtidstjänster
(sidan 38). Trafikabonnemang som köpts via Garmins
realtidstjänster kräver en anslutning till Smartphone
Link men ingen trafikmottagare (sidan 36).
1 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Datahantering
2 Välj ett alternativ:
•
3
4
5
6
7
För icke-nordamerikanska enheter: Välj
Abonnemang > .
• För nordamerikanska enheter väljer du .
Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens
enhets-ID.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa
ett abonnemang och erhålla en kod med 25
tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas.
Du måste skaffa en ny kod varje går du
förnyar tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
Välj Nästa på enheten.
Ange koden.
Välj Klar.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten.
Enheten har en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows®
95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller
tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 45)
• kartor och GPX-waypointfiler från Garminkartprogramvara, inklusive MapSource®,
BaseCamp™ och HomePort™ (sidan 72)
• GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin
POI Loader (sidan 73)
61
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör
eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor
och data kan minneskortet lagra filer som kartor,
bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna
intressanta platser.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™- och
microSDHC-minneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Överföra filer från datorn
1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
Enheten och minneskortet visas som flyttbara
enheter under Den här datorn om du har Windows
62
2
3
4
5
6
eller som en volym på skrivbordet om du har Mac
OS.
Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter
kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten Garmin eller minneskortenheten
eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
•
För Windows: klicka på utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till papperskorgen
.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du
inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna enheten eller volymen Garmin.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på datorns tangentbord.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj inställningen för att ändra den.
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på
kartan. Fler ikoner kan du hämta på
www.garmingarage.com.
Kartvisning för bil: Ställer in perspektivet på
bilkartan.
Kartvisning för fotgängare: Ställer in perspektivet på
fotgängarkartan.
Kartinfo: Ställer in kartans detaljnivå. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Anpassa enheten
1 Välj Inställningar.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
63
Knappar på kartan: Anger vilka knappar som visas på
kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.
Kartlager: Anger data som visas på kartan (sidan 26).
Instrumentbrädor: Ställer in layouten på kartans
instrumentbräda.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som
enheten använder.
Aktivera kartor
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på
www.garmin.com/us/maps.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Beräkningsläge: Ställer in ruttegenskaper.
64
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika
på en rutt.
Egna undvikanden: Så att du kan undvika specifika
vägar eller områden.
Avancerade omvägar: Anger längden för en omväg.
Begränsa gångavstånd: Styr det längsta
gångavståndet för fotgängarrutter.
Kollektivtrafik: Aktiverar eller avaktiverar trafiktyper.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon
GPS-signal och sparar batteri.
Ruttpreferenser
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra
men som kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka
men som kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka
mindre bränsle än de andra rutterna.
Fågelvägen: Beräknar en direkt linje från din plats till
din destination.
Bluetooth-inställningar
Visningsinställningar
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Välj Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in en ljus bakgrund (Dag), en mörk
bakgrund (Natt) eller växlar automatiskt mellan de
två alternativen utifrån tiderna för soluppgång och
solnedgång för din aktuella position (Auto).
Ljusstyrka: Ändrar skärmens ljusstyrka. Om du
minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm.
Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på
enheten.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar Bluetooth-komponenten.
Lägg till telefon eller Telefon: Hanterar
anslutningarna mellan enheten och
mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med Bluetooth.
Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner som
enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.
1 Välj Inställningar > Bluetooth > Telefon.
65
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
Välj om du vill lägga till en telefon på
menyn.
Välj
om du vill ta bort en telefon från
enhetsminnet.
Välj Ingen om du vill koppla från aktuell
anslutning
Slår från Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Välj Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Prenumerationer: Listar nuvarande
trafikprenumerationer.
trafficTrends™: Se sidan 66.
66
Aktivera trafik
Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa
enhetspaket.
Välj Inställningar > Trafik > Trafik.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem
om de går ut. Gå till www.garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Prenumerationer.
trafficTrends
När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar
enheten trafikhistorikdata och använder data för att
beräkna effektivare rutter.
När du kör med funktionen trafficTrends aktiverad
registrerar enheten trafikdata som används
för att förbättra trafikhistorikinformationen för
trafficTrends. Den här informationen överförs till
Garmin när du ansluter enheten till myGarmin med
hjälp av datorn.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för
aktuell veckodag eller tid på dagen.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar
trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.
Enheter och tidsinställningar
Välj Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Anger enhetstiden.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för
avstånd.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Språk- och
tangentbordsinställningar
Välj Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språk för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger språk för den text som visas på
skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att
språket i data som användaren lagt in ändras.
Knappsatsspråk: Anger språk för knappsatsen.
Knappsatslayout: Anger knappsatslayouten.
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Positionslarm.
• Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska
höras när du närmar dig larmade positioner.
• Varningar: Anger den typ av larmade positioner
som varningar ska spelas upp för.
67
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Enhet.
• Om: Visar enhetens versionsnummer för
programvaran, D-nummer för enheten och
information om flera andra programfunktioner.
• Licensavtal för slutanvändare: Visar
licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.
OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara eller köper nya kartdata
(sidan 72).
• Positionsrapportering: Tillåter att enheten
samlar in information om din fart, riktning och
plats och delar den med strategiska partners och
tjänsteleverantörer.
• Färdhistorik: Enheten registrerar information för
funktionerna i myTrends (sidan 23), Platser jag
besökt (sidan 46) och Tripplogg (sidan 26).
• Rensa färdhistorik
68
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller
alla inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Nollställ
Bilaga
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Sköta om dina enheter
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen)
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer
där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.
2 Torka enheten torr.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den
sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel
som kan skada plastkomponenterna.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Fukta trasan med vätskan.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
•
•
•
Du kan förhindra att enheten stjäls genom att
lägga den och fästet utom synhåll när den inte
används.
Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
69
•
Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Försätt enheten i viloläge (sidan 4).
Minska skärmens ljusstyrka (sidan 4).
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Sänk volymen (sidan 4).
Avaktivera Bluetooth (sidan 66).
Korta ned tid för skärmtidsgräns (sidan 65).
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så
att du inte tappar bort några av de små bitarna
och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för
fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket ➊.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta
bort ändstycket.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ➋
och säkringen ➌.
3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.
➍
70
➌ ➋
➊
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel
➍.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt dit den.
Använd monteringsplattan till att fästa enheten på
instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande
krav. Mer information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill
placera plattan.
2 Ta bort skyddsarket från fästtejpen på plattans
undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på fliken på vaggans undersida.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på
fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
71
Uppdatera kartor
Köpa fler kartor
Om nüMaps Lifetime
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Du kan uppdatera kartorna på enheten. Mer
information finns på www.garmin.com/mapupdates
och Map Update User Guide.
För vissa modeller ingår abonnemang på nüMaps
Lifetime med kartuppdateringar varje kvartal under
enhetens livslängd. Villkor hittar du här:
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Den här modellen har ett abonnemang på
nüMaps Lifetime.
LMT
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på trafikinformation,
abonnemang på nüMaps Lifetime och en
trafikmottagare.
72
1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins
webbplats (www.garmin.com).
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller
följderna av användningen av egna intressanta platser
eller databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information om tillgänglighet
finns på http://my.garmin.com. För dessa platser
innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals
fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar
dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen
uppdateras minst varje vecka så att du alltid har
tillgång till den senaste informationen.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga
ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper
har ett förfallodatum.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
Egna intressanta platser
Söka efter extrafunktioner
1 Välj Vart? > Egna intressanta platser.
2 Välj en kategori.
Egna intresseplatser är anpassade punkter på kartan.
De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när
du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör
för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta
platser och installera dem på din enhet med
programvaran POI Loader.
1 Gå till www.garmin.com/extras.
2 Klicka på Tjänster > POI Loader.
3 Installera POI Loader på din dator.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
73
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 64).
• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
1
2
3
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa.
Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheten laddas inte i fordonet. • Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon (sidan 70).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F).
Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen
ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen
(sidan 65).
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är
ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
74
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
Enheten är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
1
2
3
4
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya borttagbara Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows
enheter i listan med
när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter
diskenheter.
finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till
enheten.
• På huvudmenyn väljer du Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara
inställt på Till.
• Sätt på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från din enhet.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
75
Index
A
adresser 11
aktuell plats, spara 15
aktuell position, vägbeskrivning
till 30
anpassa enheten
automatisk volym 4
aktivera 5
avstickare 22
avancerat 25
B
batteri 70
bildskärmsinställningar 24, 31
bildvisare 45
Bluetooth-teknik 32–33
inställningar 61
para ihop med telefon 32
vänskapligt namn 61
bränslepriser 11
bränslestationer 11
76
byta namn på resor 45
F
C
felsökning 70
filer
format som kan användas 57
ta bort 58
fotgängarläge
inställningar 24, 31
fågelvägen, navigera 26, 60
färddator 29
återställa information 23
förutsagd rutt 23
förvara enheten 64
cityXplorer-kartor 20, 30
D
dator, ansluta 2
detaljerade kartor 57, 59
diakritiska tecken 7
disk för instrumentbrädan 66
E
ecoRoute 38–41
ecoChallenge-poäng 40
fordonsprofil 38
information om
bränsleekonomi 40
kalibrera bränsleekonomi 39
körsträckerapport 40
egna intresseplatser 69
enhets-ID 63
enhetsomvandlare 49
extrafunktioner 69
G
Garmins realtidstjänster 37
prenumerera 38
genvägar
lägga till 7
ta bort 7
geocaching 12
GPS
inställningar 60
simulator 14
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
H
hastighetsbegränsning
ikon 22
hem
ange en plats 14
telefonnummer 35
Hjälp 35
I
intressanta platser
POI loader 57
söka 8
J
JPEG-bildfiler 57
junction view 28
K
kartor
data-layout 26
detaljnivå 59
fel 10
lägga till 68
tema 59
view (visa) 27
kategori
söka inom 8
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
stadskartor 30
undvikanden 24, 31
konvertera
enheter 49
valuta 50
koordinater 12
korsning, söka efter 12
kör hem 14
körsträckerapport 40
L
ladda enheten 1, 70
latitud och longitud 12
ljudbok 42
bokmärke 43
läsa in 43
spela upp 43
ljudsignaler
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
säkerhetskamera 68
ljusstyrka
lägga till en punkt 22
M
MapSource 57, 68
masslagringsläge 56
meny för Vart? 7
anpassning
genvägsikon, lägga till 7
genvägsikon, ta bort 7
miniräknare 49
minneskort 57
minSida 2
montera enheten
på instrumentbrädan 66
på vindrutan 70
ta bort från fäste 67
myGarmin-meddelanden 41
måttenheter, konvertera 49
N
navigering 20
fotgängare 30
77
fågelvägen 26
nollställa
hemposition 14
maxfart 30
trippdata 29
nüMaps Lifetime 67
närliggande serviceställen 30
nästa sväng 28
O
omberäkna rutter 22
P
para ihop en mobiltelefon 32
parkering 14, 49
sista platsen 49
spara 49
PIN
Bluetooth 33
Platser jag besökt
aktivera 63
positioner 8, 10
rapportera en saknad plats 10
rapportera en stängd plats 10
78
programvara
version 63
röstspråk 63
röststyrning 17
R
S
redigera
byt kartsymbol 16
byt kategori 16
destinationer 45
hemposition 14
sparade platser 16
sparad resa 45
registrera enheten 3
rengöra enheten 64
reseplanerare 44
rutter
fågelvägen 26, 60
stoppa 22
röstkommando
aktivera 18
ikoner och toner 18
navigera med 18
tips för användning av 18
uppvakningsfras 17
röstmeddelande 34
samtal
hem 35
lägga på 34
stänga av ljud 34
svara 34
satellitsignaler 5
skicka en plats 37
skolzonsdatabas 69
skydda enheten
64
skärmbilder 60
skärmknappsats 6
skärmtidsgräns 60
sköta om enheten 64
Smartphone Link 35
ansluta 36
spara
aktuell plats 15
Sparade platser 15–16
Spår uppåt 27
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
svänglista 28
systeminställningar 59
säkert läge 60
säkring, byta 66
söka efter platser
efter adress 11
efter koordinater 12
senaste val
sparade platser 15
sökfält 9
T
ta bort
bilder 46
filer 58
lista med senaste
sökningar 14
resor 45
sparade platser 17
tecken 7
ta bort fästet 67
tidsinställningar 62
tillbehör 69
trafik 51–78
aktivera ett abonnemang 55,
62
ikoner 52
incidenter 53
lägga till
trafikprenumerationer 62
mottagare 52
trafficTrends 62
trafikvarningar 29
transportläge 6
tripplogg 26, 63
turn-by-turn röstguidning 28
tyst
telefonsamtal 34
U
undvika
kollektivtrafiktyper 24, 31
stöld 65
trafik 54
vägar 24
uppdatera
kartor 3
programvara 3
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
USB 70
V
Vart?
anpassning 7
Var är jag? 30
verktyg 35–40
videospelare 48
volym
automatisk 4
justera 4
ljudmixer 4
väder 41
radar 42
vägbeskrivningar 28
världsklocka 46
Å
återkoppling till intressanta
platser 10
Symboler
2D-, 3D-kartbild 27
79
80
Användarhandbok för nüvi 3500-serien
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising