Garmin | nuvi 3890,GPS,EU | User manual | Garmin nuvi 3890,GPS,EU Brugervejledning

Garmin nuvi 3890,GPS,EU Brugervejledning
nüvi 3500-serien
®
brugervejledning
Marts 2012
190-01387-36_0A
Trykt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller delvist,
uden skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet i denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette
produkt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på
licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er
et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com®, og
AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ er et varemærke
tilhørende iBiquity Digital Corporation. Android er et varemærke tilhørende Google Inc."
.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang������������������������ 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen�������� 1
Om myDashboard��������������������������������������������� 2
Om dvaletilstand������������������������������������������������ 4
Justering af skærmens lysstyrke����������������������� 4
Justering af masterlydstyrke ����������������������������� 4
Om Automatisk lydstyrke����������������������������������� 4
Statuslinjens ikoner������������������������������������������� 5
Satellitsignaler��������������������������������������������������� 5
Brug af skærmknapper�������������������������������������� 6
Brug af skærmtastaturet������������������������������������ 7
Om genveje������������������������������������������������������� 7
Søgning efter positioner������������������������� 8
Om positioner���������������������������������������������������� 8
Om søgeværktøjer������������������������������������������� 11
Lagring af en startposition������������������������������� 14
Søgning efter nyligt fundne steder������������������� 14
Søgning efter parkering����������������������������������� 14
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Indstilling af en simuleret position�������������������� 14
Lagring af positioner���������������������������������������� 15
Stemmekommando������������������������������� 17
Om Stemmekommando����������������������������������� 17
Navigation���������������������������������������������� 20
Start en rute����������������������������������������������������� 20
Sådan følger du en bilrute������������������������������� 20
Om Afkørsel med service�������������������������������� 23
Undgåelse af vejegenskaber��������������������������� 24
Om brugerdefinerede undgåelser�������������������� 24
Aktivering af Avancerede omveje�������������������� 25
Navigation i direkte linje����������������������������������� 26
Kortsider������������������������������������������������� 26
Tilpasning af kortet������������������������������������������ 26
Visning af sving����������������������������������������������� 28
Visning af oplysninger om aktuel position������� 30
Fodgængerruter����������������������������������������������� 30
Håndfri telefonopkald���������������������������� 32
Om håndfri opkald������������������������������������������� 32
iii
Parring af telefonen����������������������������������������� 32
Foretagelse af et opkald���������������������������������� 33
Modtagelse af et opkald ��������������������������������� 34
Brug af opkaldshistorikken������������������������������ 34
Brug af indstillinger for indgående opkald ������ 34
Lagring af et hjemmetelefonnummer��������������� 35
Indstilling af en alarm��������������������������������������� 48
Søgning efter parkering����������������������������������� 49
Søgning efter din seneste parkeringsplads����� 49
Brug af lommeregneren����������������������������������� 49
Omregning af enheder ������������������������������������ 49
Brug af sprogguiden���������������������������������������� 50
Brug af programmerne�������������������������� 35
Om Tracker��������������������������������������������� 51
Sådan bruger du Hjælp����������������������������������� 35
Om Smartphone Link��������������������������������������� 35
Om Garmin Live-tjenester������������������������������� 37
Om ecoRoute ������������������������������������������������� 38
Visning af myGarmin-meddelelser������������������ 41
Visning af vejrudsigten������������������������������������ 41
Om lydbøger���������������������������������������������������� 42
Planlægning af en tur�������������������������������������� 44
Visning af billeder�������������������������������������������� 45
Visning af tidligere ruter og destinationer�������� 46
Brug af verdensuret ���������������������������������������� 46
Brug af medieafspilleren���������������������������������� 47
Afspilning af en video�������������������������������������� 48
iv
Konfigurering af Tracker���������������������������������� 51
Om personer, der følger dig����������������������������� 52
Sådan skjuler du din position��������������������������� 53
Afsendelse af positionsmeddelelse����������������� 53
Aktiverer dine sociale netværkskonti
til Tracker��������������������������������������������������������� 54
Trafik������������������������������������������������������� 55
Aktivering af trafik�������������������������������������������� 55
Modtager trafikdata med en trafikmodtager����� 56
Trafikmodtager������������������������������������������������ 56
Modtager trafikdata med Smartphone Link����� 57
Trafik på ruten������������������������������������������������� 58
Trafik i dit område�������������������������������������������� 59
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Om trafikdata��������������������������������������������������� 59
Om Trafikkameraer������������������������������������������ 59
Trafikabonnementer���������������������������������������� 60
Datahåndtering�������������������������������������� 61
Filtyper������������������������������������������������������������� 61
Om hukommelseskort�������������������������������������� 62
Overførsel af filer fra computeren�������������������� 62
Sletning af filer ������������������������������������������������ 63
Tilpasning af enheden��������������������������� 63
Indstillinger for kort og køretøj������������������������� 63
Navigationsindstillinger������������������������������������ 64
Displayindstillinger������������������������������������������� 65
Bluetooth-indstillinger�������������������������������������� 65
Trafikindstillinger���������������������������������������������� 66
Indstillinger for enheder og tid������������������������� 67
Indstillinger for sprog og tastatur��������������������� 67
Indstillinger for alarmpunkter��������������������������� 67
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger������������������������������������������������������� 68
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Gendannelse af indstillinger���������������������������� 68
Appendiks���������������������������������������������� 68
Strømkabler����������������������������������������������������� 68
Vedligeholdelse af enheden���������������������������� 69
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel������������������������������������������������������� 70
Montering på instrumentbrættet���������������������� 71
Fjernelse af enheden, holderen
og monteringen������������������������������������������������ 71
Opdatering af kort�������������������������������������������� 72
Køb af flere kort����������������������������������������������� 72
Sikkerhedskameraer���������������������������������������� 72
Brugerdefinerede interessepunkter (POI)�������� 73
Køb af tilbehør������������������������������������������������� 73
Fejlfinding ������������������������������������������������������� 74
Indeks����������������������������������������������������� 76
v
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
1 Monter enheden (side 1).
2 Registrer enheden (side 3).
3 Søg efter opdateringer.
•
•
Softwareopdateringer (side 3).
Gratis kortopdatering (side 3).
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Tilslutning af enheden til strømmen
i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som følge
af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal
du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det,
eller opbevare enheden uden for direkte sollys.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal
batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket på
monteringen ➋.
2 Klik monteringen fast på sugekoppen ➌.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og vip armen
➍ tilbage mod forruden.
4 Placer bunden af enheden i holderen.
5 Skub enheden tilbage, indtil den klikker på plads.
1
Om myDashboard
➌
➊
➋
➍
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge
efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Slut USB-kablet til enhedens USB-port.
6 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
➋
stikkontakt i bilen.
7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den
eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre
den på forruden ved hjælp af sugekopperne.
➊
2 Tilslut USB-kablet ➊ til USB-porten ➋ på
computer.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
2
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Registrering af enheden
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en
sådan forefindes) ved at registrere din enhed på
http://my.garmin.com senest 90 dage efter, at du
har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt
med enheden. Du er ikke berettiget til den gratis
kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller
venter længere end 90 dage, efter første gang du
har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Opdatering af kort
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Registrer enheden (side 3).
3 Vælg en indstilling:
Klik på Opdater nu under kortopdateringer.
Hvis en gratis kortopdatering ikke længere er
tilgængelig, skal du klikke på Køb nu.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
•
•
Slukning af enheden
Du kan slukke helt for enheden.
1 Tryk på Tænd/sluk-knappen ➊ .
➊
BEMÆRK: Hvis du holder tænd/sluk-knappen
nede i mindre end 4 sekunder, går enheden i
dvaletilstand.
3
2 Vælg Fra.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Nulstilling af din enhed
Justering af masterlydstyrke
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at
fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt
strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i
flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på
tænd/sluk-knappen og dobbelttrykke .
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
Vælg
for at slå lyd fra på enheden.
Vælg
> Lydmixer, og brug
skyderbjælken til at justere lydstyrken for
navigationsmeddelelser, telefonen og medier.
Om Automatisk lydstyrke
På enheder med håndfri opkald, kan enheden via
automatisk lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på
baggrundsstøjen i køretøjet. Se side 32.
Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken,
når baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når
baggrundsstøjen stiger.
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
4
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk
baseret på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > > Automatisk lydstyrke.
2 Vælg Aktiver > Gem.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner
på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Status for Bluetooth®-teknologi (vises ved
tilslutning til en kompatibel enhed).
Indikator for transportform.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Smartphone Link-status (vises, når der er
oprettet forbindelse til Smartphone Link).
Se side 36.
Satellitsignaler
Når enheden er tændt, begynder den at opfange
satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit
udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler.
er grøn, har enheden
Når mindst én af søjlerne
lokaliseret satellitsignaler.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
5
Visning af GPS-satellitsignaler
Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
Hold nede på
.
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt
afhængigt af din transportform.
For eksempel vil ankomsttidspunktet i
anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud
fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved
anvendelsesmåden Fodgænger beregnes
ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.
BEMÆRK: Fodgængerruter inkluderer ikke motorveje.
Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på din enhed,
kan fodgængerruter muligvis inkludere offentlig
transport (side 31).
6
Valg af transportform
Vælg
.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at
oplade.
Ikonet
på statuslinjen angiver status for det
interne batteri. Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter
oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt
opladet.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
Vælg
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Tryk hurtigt på
for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Vælg eller
for at se flere valgmuligheder.
Hold eller
inde for at rulle hurtigere.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder
for den aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se Indstillinger for sprog og tastatur for at ændre
tastaturets layout (side 67). Vælg et tegn på tastaturet
for at indtaste et bogstav eller tal.
• Vælg
for at tilføje et mellemrum.
• Hold
nede for at slette et tegn.
• Vælg
for at slette hele indtastningen.
• Vælg
for at vælge sprogindstilling for
tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg
for at skifte mellem store og små
bogstaver.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Om genveje
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej
kan vise hen til en position, en kategori eller et
søgeværktøj.
Tilføje et genvejsikon
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
7
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge efter
positioner.
• Efter kategori (side 8)
• Nær en anden position (side 10)
• Ved at stave navnet (side 11)
• Efter adresse (side 11)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 14)
• Brug af koordinater (side 12)
• Brug af kortet (side 13)
• Brug af gemte positioner (side 15)
8
Om positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden,
indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller
og bilværksteder. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i
bestemte kategorier.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Indtast evt. hele eller en del af navnet i søgelinjen
(side 9).
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved
at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller
et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg søgelinjen ➊.
➊
•
•
•
•
Du kan søge efter en adresse i nærheden ved
at indtaste gadenavn og gadenummer.
Du kan søge efter en adresse i en anden by
ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by
og stat/land.
Du kan søge efter en by ved at indtaste by og
stat/land.
Du kan søge efter koordinater ved at indtaste
koordinater på længde- og breddegrad.
5 Vælg en indstilling:
3 Indtast et søgeord.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når du
skriver.
4 Vælg en indstilling:
• Du kan søge efter en type forretning ved at
indtaste et kategorinavn som for eksempel
"biografer".
• Du kan søge efter en forretning vha. dens
navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
Vælg
for at søge ved hjælp af din
indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
9
Ændring af søgeområdet
Din enhed er som standard indstillet til at finde de
steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan
finde en position i nærheden af en anden by eller et
andet sted.
1 Vælg Find > Søgning nær.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Rapportering om en lukket eller manglende
position
Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller
forkert position, kan du rapportere fejlen til Garmin og
fjerne positionen fra fremtidige søgninger.
1 Søg efter en position (side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Rapporter som lukket eller Rapporter som
manglende.
10
Disse oplysninger sendes til Garmin, når du opretter
forbindelse til Smartphone Link (se side 36), eller når
du tilslutter enheden til myDashboard ved hjælp af din
computer (se side 2).
Redigering af positionsoplysninger
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en
position, der vises i søgeresultaterne.
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Adresse eller Telefonnummer, og indtast
den nye information.
Bedømmelse af et interessepunkt
Du kan tildele en stjernebedømmelse til et
interessepunkt.
1 Søg efter en position (side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
3 Vælg .
4 Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Om søgeværktøjer
Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på
skærmen eller ved at indtaste positionens adresse
eller koordinater.
Søgning efter tankstationer og priser
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på
tjenesten Brændstofpris, og din enhed skal tilsluttes til
en understøttet telefon, som kører Smartphone Link
(side 36). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
områder.
Du kan finde tankstationer i nærheden og
sammenligne brændstofpriserne.
1 Vælg Find > Kategorier > Brændstofpriser.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
2 Vælg evt.
> Brændstoftype, vælg en
brændstoftype, og vælg Gem.
3 Vælg en tankstation.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være
anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst
på din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
4 Vælg evt. Søger i for at ændre byen, staten eller
provinsen.
5 Vælg evt. byen, staten eller provinsen.
6 Vælg evt. adressen.
11
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg
4 Vælg en by.
Søgning efter et vejkryds
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg evt. vejkrydset.
.
Før du kan finde et vejkryds, skal du føje en genvej til
vejkryds-søgeværktøjet (side 7).
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Vælg en stat eller provins.
Bemærk: Vælg evt. Stat eller land for at ændre
landet, staten eller provinsen.
3 Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
4 Vælg evt. gaden.
5 Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
12
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Før du kan finde en position vha. koordinater, skal du
føje en genvej til koordinat-søgeværktøjet (side 7).
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Vælg evt. > Format, vælg det korrekte
koordinatformat for den korttype, du bruger, og
vælg Gem.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
7 Vælg Vis på kort.
5 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at få vist
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
Søgning i en kategori
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som
f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal
du aktivere kortlag for steder langs vejen (side 26).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at vise det område, der
skal søges i.
3 Vælg evt. , og vælg et kategoriikon for kun at få
vist en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på
kortet.
4 Vælg en indstilling:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller
en adresse.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
yderligere oplysninger.
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt,
viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning,
der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis
den findes på listen.
➊
4 Vælg evt. den rigtige destination.
13
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position,
som du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast hjemmeposition.
2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel
position eller Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt
(side 15).
Sådan tager du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemt > Hjem.
2 Vælg > > Rediger.
3 Indtast ændringerne.
4 Vælg Udført.
14
Søgning efter nyligt fundne steder
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har
fundet.
1 Vælg Find > Nylig.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nylig >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager
satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en
simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
2 Vælg GPS-simulator.
3 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
4 Vælg et område på kortet.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
5 Vælg beskrivelsen af positionen.
6 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde dem
og oprette ruter til dem.
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Gem.
5 Indtast evt. et navn, og vælg Udført.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Lagring af din aktuelle position
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle
gemte steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
15
6 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
•
Vælg Navn.
Vælg Telefonnummer.
Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal
du vælge Kategorier.
Hvis du vil gemme et foto sammen med
favoritten, skal du vælge Tildel foto (side 45).
Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at
markere favoritten på et kort, skal du vælge
Skift kortsymbol.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere
dine gemte positioner.
Bemærk: Kategorier vises i menuen med gemte
positioner, når du har gemt mere end 12 positioner.
16
1
2
3
4
5
Vælg Find > Gemt.
Vælg en position.
Vælg .
Vælg
> Rediger > Kategorier.
Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af
komma.
6 Vælg evt. en forslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sådan deler du en gemt position
Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke
findes i kortdata, kan du dele positionen med Garmin,
så den kan blive tilføjet fremtidige kortopdateringer og
delt med Garmin-fællesskabet.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg Del sted.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
6 Indtast en eller flere kategorier, der er gældende
for positionen, og vælg Udført.
7 Vælg Del.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når du opretter
forbindelse til Smartphone Link, eller når du tilslutter
enheden til myGarmin ved hjælp af din computer
(side 36).
Sletning af en gemt position
Bemærk: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner,
der skal slettes, og vælg Slet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Stemmekommando
Om Stemmekommando
Bemærk: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige
for alle sprog og områder, og findes måske ikke på alle
modeller.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha.
ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando
indeholder stemmekommandoer og en liste over
tilgængelige kommandoer.
Indstilling af din vækningssætning
Vækningssætningen er et ord eller en sætning,
du kan sige for at aktivere Stemmekommando.
Standardvækningssætningen er Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando ved at bruge en stærk
vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando >
Tilpas sætning.
17
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen,
idet du indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af Stemmekommando
Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til Stemmekommando
•
•
•
•
Tal med normal stemme mod enheden.
Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer
eller radioen, for at øge nøjagtigheden af
stemmegenkendelsen.
Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
Reager på enhedens stemmemeddelelser efter
behov.
•
•
Forøg længden på din vækningssætning
for at reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando.
Lyt efter to toner for at bekræfte, når
enheden aktiverer og afslutter tilstanden
Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte
positioner.
1 Sig din vækningssætning (side 17).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på
positionen.
18
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Der vises en liste over positioner.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmekommandoerne i
Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
4 Sig linjenummeret.
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere Stemmekommando,
hvilket forhindrer, at du kommer til at aktivere
Stemmekommando, mens du taler.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando >
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.
.
5 Sig Naviger.
Søgning efter en adresse
1 Sig Stemmekommando.
2 Sig Find adresse.
3 Sig hele adressen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
19
Navigation
Start en rute
1
2
3
4
Søg efter en position (side 9).
Vælg en position.
Vælg Start!
Vælg evt. en indstilling.
• Vælg Kør.
• Vælg Gå.
• Vælg Offentlig transport for at beregne en
rute, der kombinerer offentlige transportmidler
med gang.
BEMÆRK: Du skal have cityXplorer™-kort
indlæst for at navigere ved brug af offentlig
transport (side 31).
5 Vælg evt. en rute.
20
Visning af flere ruter
1 Søg efter en position (side 9).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Brug knapperne på skærmen til at vælge en rute.
5 Vælg Start!
Sådan følger du en bilrute
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet
flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger
den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og
giver nye retningsanvisninger.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
•
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort i hovedmenuen.
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal
du vælge kortet for at få dem vist.
3 Vælg kortet for at skifte til søgetilstand.
Kortknapper vises.
4 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg
eller
for at zoome ind eller ud.
Vælg
for at rotere kortvisningen.
Vælg
for at skifte mellem Nord op- og
3D-visning.
Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
For at få vist bestemte positionskategorier
og derefter vælge ikonet for
skal du vælge
en kategori.
Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle
position.
For at få vist genveje for kort- og
navigationsfunktioner skal du vælge .
Brug af Multitouch-kontrolelementer
Du kan bruge multi-touch-kontrolelementer
for at ændre kortvisningen, mens du bruger
navigationskortet (side 21).
• Træk med kortet for at se forskellige dele af
kortet.
• Tryk to gange på kortet for at zoome ét niveau
ind.
• Træk to fingre sammen på skærmen for at
zoome ud.
• Træk to fingre fra hinanden på skærmen for
at zoome ind.
• Træk to fingre til venstre eller højre for at dreje
kortet.
21
•
•
Træk to fingre opad på skærmen for at skifte
til Nord op-visning.
Træk to fingre nedad på kortet for at skifte til
3D-visning.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil,
før du kan tilføje et stop på en rute.
1 Under navigation af en rute skal du vælge for
at gå tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Find.
3 Søg efter positionen (side 8).
4 Vælg Start!
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som f.eks.
vejarbejde.
22
BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden
muligvis ingen omvej.
Vælg
> Omvej på kortet.
Sådan stopper du en rute
Vælg
fra kortet.
Opdatering af hastighedsbegrænsninger
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet
til oplysningsformål og træder ikke i stedet for
førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte
om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen
dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde
alle gældende trafiklove og -skilte.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive
vist, når du kører på større veje.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
1 Vælg
2 Vælg
> Angiv hastighedsgrænse på kortet.
og
for at angive
hastighedsgrænsen.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme
mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(side 68).
Når du anvender myTrends™-funktionen, forudser din
enhed din destination baseret på din rejsehistorik,
ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt
til en gemt position adskillige gange, kan positionen
vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute
til positionen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad,
logi og toiletter ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori.
benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Søgning efter afkørsler med service
1 Vælg > Afkørsel med service på kortet.
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
23
Navigere til en afkørsel
1 Vælg > Afkørsel med service >
kortet.
på
2 Vælg Start!.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine
ruter, og vælg Gem.
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 31).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
2 Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
3 Vælg Gem.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår
særlige områder og veje. Du kan aktivere og
deaktivere brugerdefinerede undgåelser efter behov.
24
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden
at slette den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en indstilling:
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
Vælg
for at slette alle brugerdefinerede
undgåelser.
Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved
at vælge undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Aktivering af Avancerede omveje
Vælg Indstillinger > Navigation > Avancerede
omveje.
Valg af en omvej omkring områder, du
angiver
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt,
hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller
veje i dårlig stand.
1 Vælg en destination, og vælg Start!
(side 8).
2 Vælg > Omvej på kortet.
3 Vælg Næste 0,5 km på ruten, Næste 2 km på
ruten, Næste 5 km på ruten eller Omvej efter
vej(e) på ruten.
25
4 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha. omvejen.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte
tilstanden Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet,
f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.
26
1 Vælg på kortet.
2 Vælg Kortlag.
3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg
Gem.
Visning af triploggen
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering
af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg datafeltet i nederste venstre hjørne på
kortet.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortvisning for kørende.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to
dimensioner (2D) med retningen for rejsen
øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med
nord øverst.
• Vælg 3D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til tre ikoner i højre side af
hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
4 Vælg et andet ikon.
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og tryk på OK.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortinstrumentbrættet
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden
af kortet. Du kan vælge forskellige instrumentbrætter
for at ændre informationens stil og layout.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Instrumentbræt.
2 Brug pilene til at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
27
Visning af sving
2 Vælg
Visning af en liste over sving
Visning af siden Næste sving
Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer
på hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
> Kort.
Under navigation af en bilrute vises en visning af
næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det
øverste venstre hjørne af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller
manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er
muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving
på kortet.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et
billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for
vejkryds på større hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du
navigerer en bilrute.
28
Visning af vejkryds
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på
større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når
det er tilgængeligt.
Vælg
på kortet for at få vist vejkrydset, hvis
det er tilgængeligt.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er
forløbet under rejsen.
Vælg
> Tripcomputer på kortet.
Visning af trafikadvarsler
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
1 Vælg > Tripcomputer på kortet.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en indstilling:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke
på Vælg alle for at nulstille alle datafelter på
siden med undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
Når du kører på en bilrute, vises der måske en
trafikadvarsel.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed
og giver oplysninger om rejsen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
29
•
•
Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
Vælg Nulstil trip B for at nulstille
distancetælleren.
Visning af oplysninger om aktuel
position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig
funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om,
hvor du befinder dig.
> Hvor er jeg? på kortet.
Vælg
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. hospitaler eller politistationer.
1 Vælg > Hvor er jeg? på kortet.
2 Vælg en kategori.
30
Få retningsanvisninger til din aktuelle
position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man
kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig
en liste med retningsanvisninger.
Vælg Programmer > Hvor er jeg? >
>
Retningsanvisninger til mig.
Fodgængerruter
Sådan følger du en fodgængerrute
I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute på et
2D-kort.
Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner
enheden en rute, der anvender en kombination af
offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.
BEMÆRK: cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden. Gå til http://my.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
BEMÆRK: Du kan ændre typerne af offentlig transport
og begrænse gå afstanden på en fodgængerrute
(side 64).
Brug af fodgængernavigationskortet
Se side 21 for at se flere kortfunktioner.
Om kortikoner
•
•
➊
➋
•
•
Når du navigerer i anvendelsesmåden
Fodgænger, angiver din omtrentlige position og
din færdselsretning på kortet.
Cirklen omkring angiver nøjagtigheden af din
position på kortet. En mindre cirkel betyder, at den
viste position er mere nøjagtig.
e gule ikoner angiver den transportform, der
bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist
, skal du stige om bord på en bus på dette sted
på ruten.
Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for
offentlig transport langs ruten.
Aktivering af transporttyper
•
•
Vælg ➊ for at skifte mellem dele af ruten.
Vælg ➋ for at få vist ruteplanen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Bemærk: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 30).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
31
2 Vælg den transporttype, du vil inkludere i din rute,
og vælg Gem.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din
enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på
den måde blive til en håndfri enhed. Gå til
www.garmin.com/bluetooth for at finde ud af, om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med din enhed.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
32
Parring af telefonen
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din
enhed med en kompatibel mobiltelefon.
Når du parrer din telefon med enheden, kan telefonen
og enheden genkende hinanden og hurtigt oprette
forbindelse.
1 Placer telefonen og enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed
(side 32).
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden telefon,
skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
Telefon > .
4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5 Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i
nærheden.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden
•
8 Indtast evt. PIN-koden (1234) for enhedens
•
Frakobling af telefonen
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Telefon > Ingen > Gem.
Foretagelse af et opkald
har tilladelse til at oprette forbindelse.
Bluetooth på telefonen.
Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver
parret med enheden.
Tip efter parring af enheder
•
•
Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder
dem.
Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du
foretage telefonopkald.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Når du tænder for enheden, vil den forsøge at
oprette forbindelse til den telefon, som den sidst
var forbundet til.
Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at
oprette forbindelse automatisk til enheden, når
den tændes.
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Ringe til en kontakt i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden,
hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen
og enheden. Det kan tage et par minutter, før
telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
33
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt (side 8).
3 Vælg Opkald.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående
opkald
under et opkald.
1 Vælg
Vælg
en
indstilling:
2
•
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar
eller Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden,
hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen
og enheden. Det kan tage et par minutter, før
opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste
opkald øverst.
34
•
•
•
Vælg Håndsæt for at viderestille lyden til
telefonen.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du
ønsker at slukke for enheden og stadig kunne
modtage opkald, eller hvis du har brug for at
tale privat.
Hvis du vil have vist et tastatur, skal du vælge
Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at
benytte automatiske systemer som f.eks.
telefonsvarer.
Vælg Lyd fra for at lukke mikrofonen.
Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut
opkald.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du
redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste
med gemte positioner (side 15).
Vælg Telefon >
> Indtast hjemmenummer,
angiv dit telefonnummer, og vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring
hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Gemt > Hjem >
> Opkald.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Brug af programmerne
Sådan bruger du Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist
oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link er et smartphone-program, der
lader din enhed downloade aktuelle data via din
telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data
fra Smartphone Link ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi.
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin
Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle
data på din enhed, f.eks. trafikdata, vejrdata og
brændstofpriser.
35
Gemte positioner og nyligt fundne positioner
synkroniseres med din telefon hver gang, din enhed
opretter forbindelse til Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link understøtter telefoner, der kører
Android™-operativsystemet version 2.1 eller nyere.
Download Smartphone Link fra programmarkedet på
din understøttede telefon. Se i brugervejledningen
til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du
downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link,
skal du downloade og installere Smartphone Linkprogrammet på din telefon.
1 Start Smartphone Link på din telefon.
2 På din enhed skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth og derefter markere afkrydsningsfeltet
Bluetooth.
36
3 Vælg Indstillinger for Bluetooth på din telefon.
4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din telefon,
og scan efter Bluetooth-enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få
yderligere oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen
over enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og
på din enhed for at bekræfte anmodningen om
parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når
Smartphone Link er tilsluttet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Sådan sender du en position fra din telefon
til din enhed
Smartphone Link er registreret som
navigationsprogram på din telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for
at begynde at navigere til en position (se i
brugervejledningen til telefonen).
2 Vælg Smartphone Link fra programmenuen.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon,
overføres positionen til de nyligt fundne emner på
enheden.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet
til Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager
Garmin Live-tjenester, kan du deaktivere håndfri
opkald.
1 Vælg Programmer > Smartphone Link.
2 Vælg din telefon.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Håndfri
opkald.
Om Garmin Live-tjenester
BEMÆRK: Smartphone Link understøtter telefoner,
der kører Android-operativsystemet version 2.1 eller
nyere.
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din
enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der
kører Smartphone Link (side 36).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin
Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle
data på din enhed, f.eks. trafikdata, vejrdata og
brændstofpriser.
Nogle Garmin Live-tjenester, f.eks. Vejr, kan fås
som separate programmer på din enhed. Andre
Garmin Live-tjenester, f.eks. Live trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed.
Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-
37
tjenester, viser Smartphone Link-symbolet
og vises
kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Livetjenester
For at oprette abonnement på Garmin Live-tjenester
skal du bruge programmet Smartphone Link på din
telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon
(side 36).
2 Vælg Garmin Live-tjenester.
Der vises en liste med tjenester og
abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Om ecoRoute
ecoRoute-funktioner. Gå til www.garmin.com/ecoroute
for at få yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute™ beregner din
brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation til
en destination og indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre
du benytter tilbehøret til ecoRoute HD.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit
specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (side 39).
ecoRoute HD tilbehør
Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehøret,
kan den aflæse oplysninger fra køretøjet i realtid,
f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og
batterispænding. Enheden benytter data, som
ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet, ved
beregning af ecoRoute-data.
I visse områder skal du købe en oplåsningskode eller
ecoRoute HD-tilbehør separat, inden du kan bruge
38
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Gå til www.garmin.com/ecoroute for at få oplysninger
om kompatibilitet og køb.
Opsætning af køretøjsprofil
Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal du
indtaste køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Indtast oplysninger om brændstof og afstand.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg
Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomien
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage
mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres,
når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har
forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken blev
fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner.
Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data og
beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
39
Visning af ecoChallenge-resultater
• Få vist dit aktuelle resultat i
ecoChallengeikonet på kortet.
• Vælg
for at få vist detaljerede resultater.
Om ecoChallenge-resultatet
Aktuel: Viser resultatet for din aktuelle kørestil.
Samlet: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og
bremsning.
Fart: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed (70-100 km/t for
de fleste køretøjer).
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis
acceleration. Du mister point ved hurtig
acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis
bremsning. Du mister point ved hård opbremsning.
40
Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet
Vælg
>
> Indstillinger > Skjul > Gem.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
Vælg >
> Nulstil.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede
brændstofudgifter og din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
1 Vælg Programmer > ecoRoute >
Brændstofsøkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi og
brændstofudgiften ved at køre til en destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du
kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en
kørerapport for den tilbagelagte distance.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen
Reports på enhedens drev/disk (side 62).
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ >
Køretøjsprofil.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed
være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder
om opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af
ulæste meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed
være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
Vejrudsigten for din aktuelle position vises.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende
dag vises.
41
Visning af vejrudsigten i nærheden af en
anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en indstilling:
•
•
Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal
du vælge en by på listen.
Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du
vælge Tilføj by og indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af
aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet.
Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks.
regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
42
Visning af vejrvarsler
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler
på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i
nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af
en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Om lydbøger
Enheden kan afspille lydbøger fra Audible.com. Denne
funktion kræver et abonnement til Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for at aktivere et 30-dages
prøveabonnement.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Indlæsning af lydbøger på din enhed
Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal du
have et abonnement til Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for at få yderligere
oplysninger.
1 Slut enheden til computeren (side 2).
2 Log på din Audible.com-konto fra computeren.
3 Følg vejledningen fra Audible.com.
Afspilning af en lydbog
1 Vælg Programmer > Audible.
2 Vælg Gennemse.
3 Vælg Titler, Forfattere, Fortællere eller
Bogmærker.
4 Vælg en bog.
5 Vælg en indstilling for at kontrollere afspilningen:
•
Vælg
for at tilføje et bogmærke.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
•
•
•
•
Vælg
for at holde en pause i afspilningen.
Vælg
for at genoptage afspilningen.
Hvis du vil flytte hurtigt frem eller tilbage i
bogen, skal du bruge skyderbjælken øverst
på siden.
Vælg
for at gå til det næste kapitel.
Vælg
for at gå til det forrige kapitel.
Hold
nede for at spole frem.
Hold
nede for at spole tilbage.
Tilføjelse af et bogmærke
Når du afspiller en lydbog, genoptager afspilleren
automatisk lydbogen fra det sted, hvor du sidst
stoppede. Du kan tilføje et bogmærke for at markere
et bestemt sted i lydbogen.
Vælg > Bogmærke under afspilning af en
lydbog.
43
Genoptagelse af afspilning fra et bogmærke
1 Vælg , mens der afspilles en lydbog.
2 Vælg et bogmærke.
Omdøbning af et bogmærke
Enheden navngiver som standard et bogmærke ved
hjælp af bogmærkets tidsstempel. Du kan omdøbe et
bogmærke.
1 Vælg > > Omdøb bogmærker, mens du
afspiller en lydbog.
2 Vælg et bogmærke.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af et bogmærke
1 Vælg > > Slet bogmærker, mens du
afspiller en lydbog.
2 Vælg et bogmærke.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme
en tur med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg .
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter en position (side 8).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg , hvis du vil vælge yderligere positioner.
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Redigering af en rejseplan
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en indstilling:
•
44
Hvis du vil ændre ankomst- eller
afgangstidspunkt, skal du vælge en position
på turen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
•
Hvis du vil registrere, hvor længe du bliver
på en position, skal du vælge en position på
turen og derefter vælge Varighed.
Hvis du vil ændre transportform eller
rutepræference for en del af turen, skal du
vælge en del af ruten og derefter vælge
Transportform.
Hvis du vil have vist turen på kortet, skal du
vælge Kort.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!
4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det (side 20).
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en indstilling:
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
•
•
•
Vælg Omdøb tur.
Vælg Rediger destinationer for at tilføje og
slette positioner eller ændre rækkefølgen af
positionerne.
Vælg Slet tur.
Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere
stoppene på turen i den mest effektive
rækkefølge.
Visning af billeder
Du kan se billeder, som du har gemt på enheden eller
et hukommelseskort. Se side 61 for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
3 Vælg et billede.
45
Visning af et diasshow
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg .
3 Under afspilning af et diasshow kan du trykke på
skærmen for at stoppe diasshowet.
Indstilling af et billede som baggrundsbillede
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Indsæt som baggrundsbillede.
4 Brug knapperne på skærmen til at justere
baggrundsbilledet.
5 Vælg Gem.
Sletning af billeder
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Slet > Ja.
46
Visning af tidligere ruter og
destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (side 66).
Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er
standset, på kortet.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Brug af verdensuret
1 Vælg Programmer > Verdensur.
2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Programmer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Brug af medieafspilleren
På nogle modeller kan medieafspilleren afspille MP3musikfiler. Du kan overføre musikfiler til musikmappen
på din enhed eller til et hukommelseskort.
Se side 62, hvordan du føjer filer til din enhed.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg
for at afspille en sang.
• Vælg
for at justere lydstyrken.
• Vælg
og
for at skifte mellem
sange.
• Vælg
for at blande sange.
• Hvis du vil have vist den aktuelle
afspilningsliste, skal du vælge titlen på den
sang, der afspilles.
• Vælg
for at gentage afspilningslisten.
• Vælg
for at gentage en sang.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Gennemse musikfiler
Du kan gennemse enheden for at finde andre sange
på den.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg Gennemse.
3 Vælg en indstilling.
Oprettelse af en afspilningsliste
Du kan oprette afspilningslister, som giver dig
mulighed for hurtigt at samle en liste med sange til
afspilning.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg Gennemse > Afspilningslister > Ny
afspilningsliste.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg Alle sange, Album, Kunstnere eller
Genrer.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et album,
en kunster eller en genre.
6 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert element for
at tilføje det til afspilningslisten, og vælg Gem.
47
Redigering af en afspilningsliste
Du kan redigere sangene eller sangenes rækkefølge
på en afspilningsliste, eller du kan slette en
afspilningsliste.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller >
Gennemse > Afspilningslister.
2 Vælg en afspilningsliste.
3 Vælg Rediger afspilningsliste.
4 Vælg Rediger afspilningsliste, Fjern sange,
Omorganiser sange, Omdøb afspilningsliste
eller Slet afspilningsliste.
5 Følg anvisningerne på skærmen.
Afspilning af en video
3 Tryk på skærmen for at få vist
afspilningsknapperne.
Understøttede videoformater
Videoafspilleren understøtter disse videofilformater.
• AVI-fil, der indeholder h.264-video og AAC-lyd.
• MP4-fil, der indeholder h.264-video og AAC-lyd.
• ASF-fil, der indeholder WMV-video og WMA-lyd.
Indstilling af en alarm
1 Vælg Programmer > Alarm.
2 Angiv et tidspunkt.
3 Vælg afkrydsningsfeltet Alarm til.
På nogle enheder kan du afspille video. Før du kan
afspille en video, skal du overføre en kompatibel
videofile til enheden (side 62).
1 Vælg Programmer > Videoafspiller.
2 Vælg en video.
48
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Søgning efter parkering
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere
på tjenesten Dynamisk parkering, og din enhed
skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører
Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan finde detaljerede parkeringsoplysninger,
herunder ledige parkeringspladser i nærliggende
parkeringshuse samt priser.
1 Vælg Programmer > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens
enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt
som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste spot.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Sådan gemmer du en parkeringsplads
1 Vælg Programmer > Seneste spot.
2 Vælg > Gem.
3 Indtast et navn, hvis det er nødvendigt.
Brug af lommeregneren
Vælg Programmer > Lommeregner.
Omregning af enheder
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg evt. knappen ved siden af Omregn, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.
3 Vælg evt. en enhedsknap, vælg en måleenhed, og
vælg Gem.
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og vælg Udført.
49
Indstilling af valutaomregningskurser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed
være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg knappen ved siden af Omregn.
3 Vælg Valuta, og vælg derefter Gem.
4 Vælg evt. en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskurserne.
6 Vælg boksen ved siden af en valuta.
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
50
Brug af sprogguiden
Brug sprogguiden til at finde og oversætte ord eller
sætninger.
Vælg Programmer > Sprogguide.
Valg af sprog i sprogguiden
Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved
oversættelse af ord og sætninger.
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
sætninger.
2 Vælg > Sprog.
3 Vælg Fra, vælg det sprog, der skal oversættes fra,
og vælg Gem.
4 Vælg Til, vælg det sprog, der skal oversættes til,
og vælg Gem.
Sådan oversætter du ord og sætninger
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
sætninger.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
2
3
4
5
Vælg kategori og underkategorier.
Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg Udført.
Vælg et ord eller en sætning.
Vælg
for at høre oversættelsen.
Brug af en tosproget ordbog
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Tosprogede
ordbøger.
2 Vælg en ordbog.
3 Vælg om nødvendigt
, indtast et ord, og tryk på
Udført.
4 Vælg et ord.
for at høre oversættelsen.
5 Vælg
Om Tracker
bemærk
Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger
med andre.
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed
være tilsluttet til en understøttet smartphone, der kører
Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Tracker giver dig mulighed for at rapportere din
position, følge andre og tillade, at andre følger din
position. Tracker er tilgængelig på udvalgte Garmin
GPS-enheder og som applikation til udvalgte
mobiltelefoner.
Konfigurering af Tracker
1 Vælg Programmer > Tracker > Kom i gang.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
51
Sådan ændrer du dit kaldenavn
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt
om at indtaste det kaldenavn, der identificerer dig, når
du bruger Tracker. Du kan ændre dit kaldenavn.
1 Vælg Programmer > Tracker > > Profil.
2 Ud for Kaldenavn skal du vælge Rediger.
3 Indtast et kaldenavn, og vælg Udført.
Visning af dit Tracker-ID
Dit Tracker ID identificerer din enhed unikt for andre
Tracker-brugere. Andre brugere kan bruge dit Tracker
ID til at invitere dig til at følge dem.
Vælg Programmer > Tracker >
> Profil.
Om personer, der følger dig
Du kan invitere en anden person til at følge din
position i et angivet tidsrum. Når denne tid udløber,
kan den, der følger dig, ikke længere se din position.
52
Du kan invitere en person til at følge dig vha. en
e-mail-adresse eller et Tracker ID. Hvis du inviterer
en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse, skal
personen følge dig via Garmins websted. Hvis du
inviterer en person til at følge dig via et Tracker ID, kan
personen følge dig vha. Tracker.
Sådan følger du andre
Før du kan følge andre vha. din enhed, skal den
pågældende person invitere dig til at følge ham eller
hende vha. dit Tracker ID.
1 Vælg Programmer > Tracker > Vis.
2 Vælg en person.
Den valgte persons position vises på kortet.
Visning af personer, der følger dig
Du kan få vist en liste over de brugere, der følger dig
i øjeblikket.
Vælg Programmer > Tracker >
Vis.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Sådan inviteres en person til at følge dig
Du kan invitere en anden person til at følge din
position i et angivet tidsrum.
1 Vælg Programmer > Tracker > Følg mig.
2 Vælg en indstilling:
• Afkryds feltet ud for hver modtager.
• Vælg Indtast e-mail eller Tracker ID, og
indtast modtagerens e-mail-adresse eller
Tracker ID. Se side 52.
BEMÆRK: Der er forskel på store og små
bogstaver i Tracker ID.
3 Vælg Næste.
4 Vælg en indstilling:
• Vælg en meddelelse.
• Vælg Indtast besked, og indtast en tilpasset
meddelelse.
5 Træk Timer og Minutter for at vælge varigheden,
og vælg Næste.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
6 Vælg Send.
Annullering af en person, der følger dig
Når du annullerer en person, der følger dig, kan denne
person ikke længere se din position.
1 Vælg Programmer > Tracker > Vis.
2 Vælg .
3 Vælg en eller flere personer, der følger dig.
4 Vælg Annuller sporing.
Sådan skjuler du din position
Du kan skjule din position for personer, der følger dig.
Vælg Programmer > Tracker > Skjul mig.
Afsendelse af positionsmeddelelse
Du kan sende en tilpasset meddelelse til en anden
bruger.
1 Vælg Programmer > Tracker > Her er jeg.
53
2 Vælg en indstilling:
•
•
Afkryds feltet ud for hver modtager.
Vælg Indtast e-mail eller Tracker ID, og
indtast modtagerens e-mail-adresse eller
Tracker ID.
Der er forskel på store og små bogstaver i
Tracker ID.
3 Vælg Næste.
4 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg en meddelelse.
Vælg Indtast besked, og indtast en tilpasset
meddelelse.
5 Vælg Send.
Aktiverer dine sociale netværkskonti
til Tracker
Før du kan offentliggøre din position på sociale
netværk ved hjælp af Tracker, skal du aktivere dine
sociale netværkskonti i Smartphone Link.
54
1
2
3
4
5
6
Start Smartphone Link fra din telefon.
Vælg menuknappen på din telefon.
Vælg Indstillinger.
Vælg afkrydsningsfeltet Sociale netværk.
Vælg Sociale netværkskonti.
Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af de sociale
netværk, der skal aktiveres i Tracker.
7 Hvis det er nødvendigt, skal du følge
anvisningerne på skærmen for at godkende de
valgte konti.
Sådan offentliggør du din position på sociale
netværk
Du kan offentliggøre din position på sociale netværk i
et angivet tidsrum. I dette tidsrum kan alle, der kan se
dine opslag på det sociale netværk, se din position.
1 Vælg Programmer > Tracker > Følg mig.
2 Vælg et eller flere sociale netværk.
3 Vælg Næste.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
4 Vælg en funktion:
•
•
Vælg en meddelelse.
Vælg Indtast besked, og indtast en tilpasset
meddelelse.
5 Træk Timer og Minutter for at vælge varigheden,
og vælg Næste.
6 Vælg Send.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
En trafikmodtager følger med i nogle enhedspakker.
Den er indbygget i strømkablet til biler. FMtrafikmodtageren og din enhed skal have
strømforsyning og være i dataområdet af en station,
der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der
følger med trafikmodtageren.
Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
Aktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Vælg Trafik.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder eller lande.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger ved
anvendelse af en kompatibel Garmin-trafikmodtager
eller et trafikabonnement fra Garmin Live-tjenester
(side 36).
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
55
Modtager trafikdata med en
trafikmodtager
Trafikmodtager
➊
bemærk
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Når modtageren er inden for trafikområdedækningen,
viser enheden trafikoplysninger.
Trafikmodtageren og enheden skal være inden
for dataområdet af en FM-station, der sender
trafikoplysninger.
1 Slut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
2 Slut trafikmodtageren til enheden.
56
➋
➌
➊
Mini-USB-stik
➋
Ekstern antennetilslutning
➌
Intern antenne
➍
Strøm-LED
➎
Bilstrømkabel
➍
➎
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Modtager trafikdata med
Smartphone Link
Du kan købe et trafikabonnement, hvis du ønsker at
modtage trafikdata med Smartphone Link. Når din
enhed er forbundet til Smartphone Link og er inden for
trafikdækningsområdet, begynder din enhed at vise
trafikoplysninger. Trafikdata er ikke tilgængelige i alle
områder.
1 Køb et trafikabonnement fra Garmin Live-tjenester
fra din telefon (side 38).
2 Slut enheden til Smartphone Link (side 37).
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Om trafikikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon
på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive
trafikforholdenes intensitet.
Farve
Intensitet
Betydning
Grøn
Lav
Trafikken flyder frit.
Gul
Mellem
Trafikken bevæger sig, men der
er forsinkelser. Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Høj
Trafikken bevæger sig ikke
eller kun langsomt. Der er store
forsinkelser.
Grå
Intet signal
Trafikoplysninger er ikke
tilgængelige.
57
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges den
aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på
den korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner
enheden automatisk ruten igen.
skifter farve, alt efter hvor tæt
Trafikikonet
trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i
øjeblikket.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse,
hvis der ikke findes en bedre alternativ rute.
Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede
ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder,
arrangeret efter positionen på ruten.
58
3 Vælg en begivenhed.
Manuel undgåelse af trafik på ruten
på kortet.
1 Vælg
Vælg
Trafik
på ruten.
2
Tryk
evt.
på
pilene
for at få vist andre
3
trafikforsinkelser på ruten.
> Undgå.
4 Vælg
Vælge en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
Vælg
Alternativ
rute.
2
Vælg
en
rute.
3
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb
og forsinkelser på nærliggende veje.
på kortet.
1 Vælg
Vælg
Trafikforhold.
2
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element fra listen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke
på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er
brugt på trafikkortet.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforklaring.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Om Trafikkameraer
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på
tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en
understøttet telefon, som kører Smartphone Link
(side 36). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
områder.
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene
ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de
kameraer, som du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
1 Vælg Programmer > myCameras.
2 Vælg Tilføj kamera.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
59
Visning af trafikkameraer
Inden du kan se et trafikkamera, skal du gemme et
trafikkamera.
1 Vælg Programmer > myCameras.
2 Vælg et kamera.
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der
følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når enheden har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
60
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der
gælder i hele produktets levetid.
LT
Denne model indeholder et livslangt
trafikabonnement og en trafikmodtager.
LMT
Denne model indeholder et abonnement på
nüMaps Lifetime™, et livslangt trafikabonnement
(side 72) og en trafikmodtager.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder
og lande.
BEMÆRK: Du kan også købe et trafikabonnement
med Garmin Live-tjenester (side 37).
Trafikabonnementer købt gennem Garmin Livetjenester kræver forbindelse til Smartphone Link, men
kræver ikke en trafikmodtager (side 35).
1 Vælg Indstillinger > Trafik i hovedmenuen.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Datahåndtering
2 Vælg en indstilling:
Vælg Abonnementer > for enheder uden
for USA.
• Vælg for enheder i Nordamerika.
Skriv enheds-id'et for FM-trafikmodtageren ned.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et
abonnement og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden.
Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer
din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere,
skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.
Tryk på Næste på enheden.
Indtast koden.
Vælg Udført.
•
3
4
5
6
7
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på
enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort
til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3
og tidligere versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-billedfiler (side 45)
• kort og GPX-waypointfiler fra Garmin-kortsoftware,
herunder MapSource®, BaseCamp™ og
HomePort™ (side 72)
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI
Loader (side 73)
61
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret
Garmin-kortsoftware (www.garmin.com/trip_planning).
Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder,
geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD™- og microSDHChukommelseskort.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Overførsel af filer fra computeren
1 Slut enheden til computeren (side 2).
Enheden og hukommelseskortet vises som
flytbare enheder i Denne computer på Windows-
62
2
3
4
5
6
computere og som installerede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke.
Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn Garmin eller hukommelseskortet/
diskenheden.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
•
Hvis din computer er Windows-baseret, skal
på
du klikke på ikonet for udskubning
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække diskikonet
til papirkurven .
2 Frakobl kablet fra computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du
ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder
vigtige systemfiler, som ikke må slettes.
1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Tilpasning af enheden
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen
på kortet. Gå til www.garmingarage.com for at få
flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet på
kortet for kørende.
Kortvisning for fodgængere: Indstiller perspektivet
på kortet for kørende.
Kortdetaljer: Indstiller niveauet for detaljerne på
kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at
kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
63
Kortknapper: Indstiller, hvilke ikoner der skal vises på
kortet. Der kan vises op til tre ikoner på kortet.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortet (side 26).
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden
anvender.
Aktivering af kort
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/us/maps.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller rutepræferencer.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på
en rute.
64
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed
for at undgå særlige veje eller områder.
Avancerede omveje: Angiver længden på en omvej.
Begræns gåen: Bestemmer den maksimale
gåafstand, der er medtaget i en fodgængerrute.
Offentlig transport: Aktiverer eller deaktiverer
transporttyper.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan
være forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et
GPS-signal, og sparer på batteriet.
Rutepræferencer
Vælg Indstillinger > Navigation >
Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og
køretøjets accelerationsdata for en given rute.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre,
men kan være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid
at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position
til din destination.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Display.
Farvetilstand: Indstiller en lys baggrund (Dag), en
mørk baggrund (Nat) eller skifter automatisk
mellem de to ud fra tidspunkterne for solop- og
solnedgang for den aktuelle position (Auto).
Lysstyrke: Ændrer skærmens lysstyrke. Nedsættelse
af lysstyrken kan spare på batteriet.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden
går i dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af
enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i
mappen Screenshot i enhedens lager.
Bluetooth-indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.
Tilføj telefon eller Telefon: Administrerer forbindelser
mellem din enhed og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Genkendt navn: – Gør det muligt at angive et
kaldenavn, der identificerer dine enheder med
Bluetooth-teknologi.
Administration af Bluetooth-enhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som
enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Telefon.
65
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
Vælg for at tilføje en telefon til menuen.
Vælg
for at slette en telefon fra enhedens
hukommelse.
Vælg Ingen for at ignorere den aktuelle
forbindelse
Bluetooth deaktiveres
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Abonnementer: Viser aktuelle FMtrafikabonnementer.
trafficTrends™: Se side 66.
66
Aktivering af trafik
Trafikmodtageren følger med i nogle enhedspakker.
Vælg Indstillinger > Trafik > Trafik.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny
abonnementerne, når de udløber. Gå til
www.garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
trafficTrends
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer
enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til at
beregne mere effektive ruter.
Når du kører med aktiveret trafficTrends-funktion,
registrerer enheden trafikoplysninger, som bruges til
at forbedre trafikhistorikoplysningerne i trafficTrends.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden
sluttes til myGarmin ved hjælp af din computer.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret
på trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på
dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden
registrerer eller deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.
Indstillinger for enheder og tid
Vælg Indstillinger > Enhed og tid.
Aktuel tid: Indstiller tiden på enheden.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med
12 timer, 24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Indstillinger for sprog og tastatur
Talesprog: Angiver sprog for stemmemeddelelser.
Tekst sprog: Skifter hele skærmteksten til det valgte
sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Angiver sproget for tastaturet.
Tastaturopsætning: Angiver tastaturopsætningen.
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarmer.
• Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du
nærmer dig alarmpunkter.
• Alarm: Indstiller typen af alarmpunkter, som der
afspilles alarmer for.
Vælg Indstillinger > Sprog og tastatur.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
67
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
• Om: Viser softwareversionsnummer, nhedens
ID-nummer og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner.
• EULAs: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når
du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 72).
• Positionsrapportering: Giver enheden mulighed
for at indsamle oplysninger om hastighed, retning
og position og dele dem med strategiske partnere
og tjenesteudbydere.
• Rejsehistorik: Gør enheden i stand til at optage
oplysninger om funktionerne myTrends (side 23),
Hvor jeg har været (side 46) og Triplog (side 26).
• Slet rejsehistorik
68
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg evt. en indstillingskategori.
3 Vælg > Gendan
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige
stød og rystelser.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet
med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der
opstå funktionsfejl.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den
kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere
tid, da det kan føre til permanente skader på den.
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til
at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige
skærmen.
Sådan undgår du tyveri
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
det er nødvendigt.
•
•
•
Fjern enheden og monteringen, og placer dem
uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
69
•
Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
Sæt enheden i dvaletilstand (side 4).
Reducer skærmens lysstyrke (side 4).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 4).
Deaktiver Bluetooth (side 66).
Afkort længden af Timeout for display (side 65).
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke
taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet
fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du
muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1 Afmonter endestykket ➊.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne
endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen ➋ og sikringen ➌.
3 Indsæt en 2 A fast-blow-sikring.
➍
70
➌ ➋
➊
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen ➍.
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Montering på instrumentbrættet
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Bemærk
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig
at fjerne, når først den er påført.
Brug monteringspladen til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.
Se www.garmin.com for at få yderligere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil
placere pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af
pladen.
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Tryk på tappen på bunden af holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen
slipper kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på
forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod
dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
71
Opdatering af kort
Køb af flere kort
Om nüMaps Lifetime
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Du kan opdatere kortene på din enhed. Du kan få
flere oplysninger på www.garmin.com/mapupdates og
vælge Map Update User Guide.
Nogle modeller inkluderer abonnement til nüMaps
Lifetime, som leverer kvartalsvise opdateringer i
enhedens levetid. Du kan se betingelser og vilkår på
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Denne model indeholder et abonnement
på nüMaps Lifetime.
LMT
Denne model indeholder et livslangt
trafikabonnement, et abonnement på
nüMaps Lifetime og en trafikmodtager.
72
1 Gå til enhedens produktside på Garmins
hjemmeside (www.garmin.com).
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige
i nogle områder. Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst
én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller
udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede interessepunkter
(POI)
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde
alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et
bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en
angivet hastighed.
Installation af en POI Loader
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i
hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1 Vælg Find > Brugerdefinerede POI'er.
2 Vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede
interessepunktlister og installere dem på din enhed
ved hjælp af POI Loader-software.
1 Gå til www.garmin.com/extras.
2 Klik på Services > POI Loader.
3 Installer POI Loader på computeren.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
73
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 64).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
• Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
1
2
3
Enheden oplades ikke i bilen.
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 70).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden
placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen
(side 65).
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud.
Monter sugekoppen (side 1).
Min batteriindikator synes ikke Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
at være præcis.
Hvordan ved jeg, at enheden Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som
er i USB-lagerenhedstilstand? er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer.
74
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
Enheden er tilsluttet
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
1
2
3
4
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen flytbare Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele
drev i listen over drev.
drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til enheden.
• Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal
indstilles til Tilkoblet.
• Tænd telefonen, og anbring den maks. 33 fod (10 meter) fra enheden.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
75
Indeks
C
F
cityXplorer-kort 20, 30
computer, tilslutte 2
adresser 11
advarsler
sikkerhedskamera 68
afsendelse af en position 37
aktuel position, gemme 15
aktuel position, retningsanvisninger
til 30
automatisk lydstyrke 4
aktivere 5
D
B
ecoRoute 38–41
ecoChallenge-resultat 40
kalibrere
brændstoføkonomi 39
kørerapport 40
køretøjsprofil 38
oplysninger om
brændstoføkonomi 40
ekstraudstyr 69
enheds-ID 63
fartbegrænsning
ikon 22
feedback om POI'er 10
fejlfinding 70
filer
slette 58
understøttede typer 57
Find
tilpasning 7
fjerne monteringen 67
fodgængertilstand
indstillinger 24, 31
forudsigelige ruter 23
A
batteri 70
beskytte enhed
64
Bluetooth-teknologi 32–33
genkendt navn 61
indstillinger 61
parre med telefon 32
brugerdefinerede POI'er 69
brændstofpriser 11
76
detaljerede kort 57, 59
diakritiske tegn 7
displayindstillinger 24, 31
drejliste 28
dæmpe
telefonopkald 34
E
G
galleri 45
Garmin Live-tjenester 37
abonnere 38
gemme
din aktuelle position 15
Gemte positioner 15–16
genberegne ruter 22
genveje
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
fjerne 7
tilføje 7
geocaching 12
GPS
indstillinger 60
simulator 14
H
hjem
angive en position 14
telefonnummer 35
Hjælp 35
hukommelseskort 57
Hvor er jeg? 30
Hvor jeg har været
aktivere 63
I
interessepunkter
finde 8
POI Loader 57
J
JPEG-billedfiler 57
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
K
kategori
søge i 8
knapper på skærmen 6
koordinater 12
kort
datalayout 26
detaljeniveau 59
fejl 10
tema 59
tilføje 68
vise 27
køre hjem 14
kørerapport 40
L
lagerenhedstilstand 56
lydbog 42
afspille 43
bogmærke 43
indlæser 43
lydstyrke
automatisk 4
lydmixer 4
tilpasse 4
lysstyrke
længde-/breddegrad 12
M
MapSource 57, 68
menuen Find 7
tilpasning
genvejsikon, fjerne 7
genvejsikon, tilføje 7
montere enhed
fjerne fra montering 67
i forruden 70
på instrumentbræt 66
myDashboard 2
myGarmin-meddelelser 41
måleomregner 49
mål, omregne 49
N
navigation 20
direkte linje 26
fodgænger 30
navigation i direkte linje 26, 60
77
nulstille
hjemmeposition 14
maksimal fart 30
tripdata 29
nüMaps Lifetime 67
næste sving 28
O
offentlig transport
bykort 30
undgå 24, 31
omdøbe ture 45
omregne
enheder 49
valuta 50
omveje 22
avanceret 25
opbevare enheden 64
opdatere
kort 3
software 3
opkald
besvare 34
dæmpe 34
78
hjem 35
lægge på 34
oplade enhed 1, 70
P
parkering 14, 49
gemme 49
seneste spot 49
parre en mobiltelefon 32
PIN-kode
Bluetooth 33
plade til instrumentbrættet 66
positioner 8, 10
rapportere en lukket
position 10
rapportere en manglende
position 10
R
redigere
destinationer 45
gemte positioner 16
gemt rejse 45
hjemmeposition 14
skifte kategorier 16
skifte kortsymbol 16
registrering af enheden 3
regnemaskine 49
rengøre enhed 64
retningsangivelser sving-forsving 28
retningsanvisninger 28
ruteplanlægning 44
ruter
direkte linje 26, 60
standse 22
S
satellitsignaler 5
sikker kørsel 60
sikring, skifte 66
skoleområdedatabase 69
skærmprint 60
slette
billeder 46
filer 58
gemte positioner 17
liste med nyligt fundne 14
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
rejser 45
tegn 7
Smartphone Link 35
tilslutte 36
software
version 63
Spor op 27
stemmegenkendelse 17
stemmekommando
aktivere 18
ikoner og toner 18
navigere med 18
tip til anvendelse 18
vækningssætning 17
stemmesprog 63
systemindstillinger 59
søge efter positioner
efter adresse 11
efter koordinater 12
gemte positioner 15
nylige valg
søgelinje 9
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
T
U
tankstationer 11
tastatur 7
sprogtilstand 7
telefonsvarer 34
tidsindstillinger 62
tilbehør 69
tilføje et punkt 22
tilpasse enhed
timeout for display 60
tjenester i nærheden 30
trafik 51–78
aktivere et abonnement 55,
62
hændelser 53
ikoner 52
modtager 52
tilføje trafikabonnementer 62
trafficTrends 62
trafikmeldinger 29
transportform 6
tripcomputer 29
nulstille oplysninger 23
triplog 26, 63
undgå
offentlige transporttyper 24,
31
trafik 54
tyveri 65
veje 24
USB 70
V
vedligeholde enhed 64
vejkryds, finde 12
vejkryds-info 28
vejr 41
radar 42
verdensur 46
videoafspiller 48
værktøjer 35–40
Symboler
2D, 3D kortvisning 27
79
80
Brugervejledning til nüvi 3500-serien
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising