Garmin | nuvi 865T | Garmin nuvi 865T verkorte handleiding

Garmin nuvi 865T verkorte handleiding
nüvi 805-serie
®
verkorte handleiding
December 2008
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
190-01047-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Uw nüvi
WAARSCHUWING: Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en
andere belangrijke informatie.
Klep van de
batterijhouder
Aan/uit-knop:
schuif naar links om apparaat aan/uit te zetten;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen
Microfoon
Koptelefoon/audiouitgang
GPS-antenne
Uitsparing voor
microSD™-kaart
Microfoon
Serienummer
onder batterij
Externe
antenneconnector
Mini-USBconnector
Luidsprekers
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Garmin Lock™ is een handelsmerk van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming
van Garmin. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van zo’n naam is een
licentie verkregen. microSD is een handelsmerk van de SD Card
Association. Panoramio™ zijn handelsmerken van Google Inc.
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Verwijder het apparaat uit het voertuig en plaats het niet in direct
zonlicht om schade te voorkomen.
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie voor informatie over wetgeving
op het gebied van montage op de voorruit.
Stap 1: de batterij van de
nüvi plaatsen
Stap 2: de nüvi bevestigen
1. Sluit de voedingskabel van het voertuig
aan op de voedingscon-nector aan de
1. Haal de meegeleverde rechthoekige lithiumrechterkant van de houder.
ionbatterij uit de verpakking.
Houder
2. Schuif de klep van de batterijhouder van de
achterkant van de nüvi.
Voedings3. Zoek de metalen contactpunten aan het
microfoonaansluiting
kabel
uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen
contactpunten op de batterij de metalen
contactpunten in de batterijhouder raken.
2. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
3. Maak de voorruit
en de zuignap
Zuignapschoon en droog
steun
met een pluisvrije
doek. Verwijder
de doorzichtige
plastic laag van de
zuignap. Plaats de
zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug, in de richting van de
ruit.
5. Plaats de onderkant van uw
nüvi in de houder.
6. Kantel de nüvi naar achteren
totdat deze vastklikt.
5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van de batterijhouder terug
totdat deze vastklikt.
Oplaadmogelijkheden voor uw
nüvi
• Gebruik de voertuigvoedingskabel.
• Gebruik de USB-kabel.
• Gebruik een optionele netadapterkabel.
7. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto. Als het
voertuig is gestart en het apparaat
is aangesloten, wordt het apparaat
automatisch ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor
verkeersinformatie aansluit, kunt u
de antenne met zuignappen aan de
voorruit bevestigen. (De ontvanger
voor verkeersinformatie is onderdeel
van het nüvi 865-pakket.)
Stap 4: de nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de
Aan/uit-knop naar links en laat u deze na
één seconde los. Volg de instructies op het
scherm.
Stap 5: satellieten zoeken
Stap 3: de afstandsbediening
voor spraakherkenning
bevestigen en activeren
Ga naar een open plek buiten een parkeergarage
en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het
voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten duren.
Verwijder het lipje uit de afstandsbediening om
deze te activeren.
De balken
geven de GPS-satellietsterkte
aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi
satellietsignalen. U kunt nu een bestemming
selecteren en hierheen navigeren. ga voor
meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
Bevestig de afstandsbediening op een handige
plek in uw voertuig, bijvoorbeeld aan uw stuur.
Gebruik de band om de afstandsbediening vast
te zetten.
Uitleg over de menupagina
➊ ➋
➎
➌ ➍
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Selecteer deze optie voor extra’s,
bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen
en Help.
Een adres zoeken
➏
➐ ➑
➊
➋
➒
1. Selecteer Waarheen? > Adres.
2. Tik indien nodig op Staat/Provincie
wijzigen.
3. Selecteer Zoek alles.
OF:
Selecteer Spel plaatsnaam, voer de
plaats of de postcode in en selecteer OK.
Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
(Niet alle locaties kunnen worden gevonden
door te zoeken op postcode.)
4. Voer het nummer van het adres in en
selecteer OK.
5. Voer de straatnaam in en selecteer OK.
Selecteer indien nodig de juiste straat in
de lijst.
6. Selecteer indien nodig het adres.
➒
GPS-signaalsterkte
Bluetooth®-status (Bluetoothtechnologie is niet beschikbaar
op de nüvi 855.)
Batterijstatus
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Selecteer deze optie om een
bestemming te zoeken.
Selecteer deze optie om de kaart weer
te geven.
Selecteer deze optie om te bellen
wanneer het apparaat verbinding heeft
met een compatibele mobiele telefoon.
Selecteer deze optie om het volume aan
te passen.
Opmerking: afhankelijk van de versie
van de kaarten die op de nüvi zijn geladen,
kunnen de knoppen een andere naam hebben
en kunnen sommige stappen anders zijn
geordend.
De hoofdpagina’s bekijken
Selecteer Bekijk kaart
•
•
•
•
•
om de kaartpagina te openen.
Het voertuig geeft uw huidige locatie aan.
Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken.
Tik op als u wilt uitzoomen. Tik op om in te zoomen.
Selecteer Menu om terug te keren naar de menupagina.
Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote snelweg bevindt.
Tik hierop om de pagina met de
volgende afslag of de pagina
Lane Assist weer te geven
(indien beschikbaar).
Tik op de tekstbalk om de
pagina Lijst met afslagen te
openen.
Tik hierop om de tripcomputer
weer te geven.
Tik hierop om de pagina Waar
ben ik? weer te geven.
Een omweg nemen
Lopen naar een bestemming
Als u naar uw bestemming wilt lopen,
gebruikt u Voetgangermodus om de route te
optimaliseren. Selecteer Extra > Instellingen >
Systeem > Gebruiksmodus > Voetganger >
OK.
1. Terwijl een route actief is, selecteert u
Menu.
2. Selecteer Omrijden.
Als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan de nüvi mogelijk geen omweg
berekenen. U kunt ook tijdens het navigeren
bepaalde omwegen selecteren met behulp
van de functie Omweg op verzoek. Selecteer
Extra > Instellingen > Navigatie > Omweg
op verzoek. Tik tijdens het navigeren op de
menupagina op Omrijden en selecteer de
omwegen die u wilt nemen.
De nüvi beveiligen
1. Selecteer Extra > Instellingen >
Beveiliging.
2. Selecteer Garmin Lock.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
Opmerking: als u uw PIN en uw
veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
Een stop (via-punt)
toevoegen aan uw route
1. Terwijl een route actief is, selecteert u
Menu > Waarheen?.
2. Zoek de extra stop (het via-punt).
3. Selecteer Ga!.
4. Selecteer Toevoegen als Via-punt om deze
stop toe te voegen aan uw route. Selecteer
Instellen als nieuwe bestemming om
van dit punt uw nieuwe eindbestemming
te maken.
De nüvi opnieuw instellen
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert,
schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet
helpt, schuift u de Aan/uit-knop naar links en
houdt u deze minimaal 8 seconden vast. De
nüvi behoort weer normaal te werken.
Tip: als u meerdere via-punten wilt
toevoegen, kunt u de huidige route bewerken.
Selecteer Waarheen? > Routes.
U kunt ook de batterij verwijderen en weer
terugplaatsen.
Spraakherkenning gebruiken
Spraakopdrachten
1. Druk op de grote knop op de
afstandsbediening.
2. Wacht totdat het groene spraakpictogram
wordt weergegeven.
3. Spreek een opdracht uit.
U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken
om met behulp van spraakopdrachten
bestemmingen te zoeken, opties te
selecteren en andere functies te starten.
De spraakherkenningsfunctie werkt niet
voor alle talen in alle gebieden. Zie de
gebruiksaanwijzing op www.garmin.com
voor meer informatie.
Spraakherkenning gebruiken
Bij spraakherkenning wordt gebruikgemaakt
van vier zoekmethoden:
De afstandsbediening gebruiken
•
•
•
•
Met de afstandsbediening kunt u een
spraakherkenningssessie starten of beëindigen.
Spreek de tekst op het scherm
Spreek snelkoppelingsopdrachten
Spreek de naam van een populaire plaats
Spreek een adres
De tekst op het scherm spreken:
1. Spreek een willekeurig woord op het
scherm. In het menu Extra kunt u
bijvoorbeeld Routes of Pagina omlaag
spreken.
2. Wacht met het uitspreken van uw volgende
opdracht totdat u de gesproken mededeling
hoort.
Spraakherkenning
starten
Spraakherkenning
beëindigen
U kunt ook Zoek dichtstbijzijnde
zeggen om een locatiecategorie te zoeken.
Locatiecategorieën zijn categorieën met
nuttige punten op de nüvi. De opdracht Zoek
dichtstbijzijnde werkt alleen op de menupagina,
de pagina Waarheen? en de kaartpagina.
Snelkoppelingsopdrachten spreken:
1. Spreek een willekeurige snelkoppelingsopdracht uit de tabel met snelkoppelingsopdrachten. Snelkoppelingsopdrachten
kunt u in elk scherm gebruiken.
2. Wacht met het uitspreken van uw volgende
opdracht totdat u de gesproken mededeling
hoort.
Zoeken met de snelkoppelingsopdracht
Zoek dichtstbijzijnde:
1. Zeg Zoek dichtstbijzijnde gevolgd
door een categorie met nuttige punten,
bijvoorbeeld Italiaans restaurant.
Snelkoppelingsopdrachten
Luisterboekspeler
Help
Annuleer route
Hoofdmenu
Omrijden
Muziekspeler
Zoek adres
Stop met luisteren
Zoek plaats
Menu Extra
Favoriet zoeken
Tripcomputer
Zoek plaats op
categorie
Bekijk kaart
Zoek plaats op naam
Volume omlaag
Zoek recent gevonden
Volume omhoog
Naar huis
Waar ben ik?
Handsfree
Waarheen?
”Zoek dichtstbijzijnde Italiaanse restaurant”
Andere voorbeelden van opdrachten met Zoek
dichtstbijzijnde zijn:
•
•
•
•
Zoek dichtstbijzijnde tankstation
Zoek dichtstbijzijnde kruidenier
Zoek dichtstbijzijnde bank
Zoek dichtstbijzijnde bioscoop
De naam van een populaire plaats
spreken:
1. Zeg in een willekeurig scherm Zoek plaats
op naam.
4. Zeg Ja om naar de plaats te navigeren
of Nee om terug te gaan naar de lijst met
gevonden plaatsen.
”Ja”
”Zoek plaats op naam”
Een adres spreken:
1. Zeg in een willekeurig scherm Zoek adres.
2. Reageer op de vraag om de plaatsnaam,
het huisnummer en de straat te spreken of
te spellen.
2. Wacht op de gesproken mededeling en zeg
de naam van de plaats. De nüvi herhaalt de
plaatsnaam tijdens het zoeken.
”Shell”
3. Er wordt een lijst met plaatsen weergegeven. Zeg het regelnummer van de
gewenste plaats.
”Regel 1”
10
Handsfree-functies
gebruiken
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven. Selecteer
Beantwoord om de oproep te beantwoorden.
Selecteer Negeer om de oproep te negeren en
de telefoon niet meer over te laten gaan.
Handsfree-telefoonfuncties zijn alleen
beschikbaar als de nüvi en uw mobiele telefoon
zijn uitgerust met draadloze Bluetoothtechnologie. Niet elke telefoon ondersteunt alle
handsfree-functies die de nüvi biedt. Als u de
handsfree-functies wilt gebruiken, dient u de
telefoon te koppelen aan de nüvi.
De FM-zender gebruiken
Lees de opmerkingen over legaal gebruik van de FM-zender in de
gebruiksaanwijzing, voordat u de FM-zender in uw regio gebruikt.
In sommige Europese landen is het gebruik van FM-zenders niet
toegestaan, vanwege beperkingen voor het gebruik van bepaalde
radiofrequenties. In elk Europees land waar u de FM-zender wilt
gebruiken, moet u vooraf controleren of dit volgens de lokale
wetten en regels is toegestaan. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/fm-notice.
Uw telefoon koppelen
1. Controleer of uw telefoon compatibel is met
de nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. Selecteer op de menupagina Extra >
Instellingen > Bluetooth > Voeg toe.
3. Selecteer Voeg toe.
4. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in en maak deze waarneembaar
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze
instellingen vindt u waarschijnlijk in het
menu Bluetooth, Verbindingen of Handsfree.
5. Selecteer OK op de nüvi.
6. Selecteer de telefoon en selecteer OK.
7. Voer de Bluetooth-pincode (1234) van uw
nüvi in uw telefoon in.
U kunt de audio van uw nüvi beluisteren via
de luidsprekers van uw voertuig. Selecteer op
de menupagina Volume > Audio output >
FM-zender. Selecteer een FM-kanaal voor de
FM-zender en selecteer hetzelfde kanaal op uw
nüvi.
FM TMC-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken
De ontvanger voor verkeersinformatie is
onderdeel van het nüvi 865-pakket en is een
optioneel accessoire voor de nüvi 855. Ga naar
http://buy.garmin.com voor meer informatie.
Een nummer bellen
1. Selecteer Handsfree > Kies.
2. Voer het nummer in en selecteer Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op
> Beëindig gesprek.
Als de nüvi is aangesloten op de voeding en
11
op een FM Traffic Message Channel (TMC)ontvanger, en u zich bevindt in een gebied waar
deze informatie wordt uitgezonden, kan de nüvi
actuele verkeersinformatie ontvangen. Ga voor
meer informatie naar www.garmin.com/traffic.
1. Tik in de kaartpagina op
of op .
om verkeerssituaties te
2. Tik op
bekijken.
3. Tik op Vermijden.
Opmerking: u hoeft het abonnement
dat bij uw FM TMC-ontvanger werd
geleverd, niet te activeren (als deze samen
werden geleverd). Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt van de
provider van de betaalservice.
Tijdens het berekenen van de route onderzoekt
de nüvi het huidige verkeer en past de route
automatisch aan om de reisduur zo kort
mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer
worden geleid als er geen alternatieve wegen
zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl
u aan het navigeren bent, zal de nüvi de route
automatisch opnieuw berekenen.
Meer informatie
Op de kaartpagina wordt
of
weergegeven wanneer er files op uw route zijn.
Het cijfer in het pictogram geeft de vertraging
in minuten weer. De vertraging wordt
automatisch doorberekend in de aankomsttijd
die op de kaart wordt weergegeven.
Selecteer Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie
van de gebruiksaanwijzing downloaden op
www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising