Garmin | nuvi 710 | Quick Start Guide | Garmin nuvi 710 hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 710 hurtigstartveiledning
nüvi 705-serien
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
715, 755, 765, 775
nüvi-enheten
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
GPS-antenne
Høyttaler
Hodetelefon/lydutgang
SD™-kortspor
Mikrofon
Mini-USBkontakt
Kontakt for
ekstern antenne
Serienummer (fjern holderen for
å vise serienummer)
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den
slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene
eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. SD™ er et varemerke for SD
Card Association.
Trinn 1: Montere nüvienheten
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten
på høyre side av holderen.
Holder
8. Sett den andre enden av strømkabelen
i et uttak i bilen. Enheten skal slå seg
på automatisk hvis den er koblet til og
kjøretøyet er i gang.
9. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa,
må du feste trafikkmottakerens antenne
på frontruten ved hjelp av sugekoppene.
(Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
nüvi-pakker.)
Strømkabel
4. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
Sugekoppbrakett
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen.
5. Skyv spaken bakover mot frontruten.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har
nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå
kan du velge et bestemmelsessted og navigere
til det.
➑ Trykk for å justere volumet.
➒ Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
➊ ➋
➍
➌
➎
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet,
trykker du på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
➏
➐
➑
Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet
område, trykker du på Hvor skal du? >
Nærme.
➒
➊ GPS-satellittstyrke.
➋ Bluetooth®-teknologistatus
Legge til et stopp
(ikke tilgjengelig på nüvi 755).
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge
til dette stoppet før bestemmelsesstedet.
➌ Batteristatus.
➍ Gjeldende klokkeslett.
➎ Trykk for å finne et bestemmelsessted.
➏ Trykk for å vise kartet.
➐ Trykk for å ringe når du er koblet til en
Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten,
må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på
Hvor skal du? > Egendefinerte ruter.
kompatibel mobiltelefon (ikke tilgjengelig
på nüvi 755).
Følge ruten
➋ Trykk for å vise siden med manøverliste.
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet
øverst til venstre viser distansen til den neste
manøveren og hvilken trafikkfil du bør være
i for manøveren. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne
ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
➌ Trykk for å zoome inn og ut.
➍ Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
➋
➊
➌
➎ Trykk for å vise tripcomputer-siden.
➍
➎
➏
➐
➊ Trykk for å vise neste sving-siden eller
trafikkfilassistanse-siden (hvis den er
tilgjengelig).
➏ Trykk på for å gå tilbake til menysiden.
➐ Trykk på for å endre dataene som vises
her.
Bruke FM TMC trafikkmottaker
Når ruten beregnes, undersøker nüvi-enheten
de gjeldende trafikkforholdene og gjør ruten
automatisk kortest mulig. Det kan hende at
du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke
finnes alternative veier. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du navigerer,
beregnes ruten automatisk på nytt.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
FM-trafikkmottakeren, som er integrert i
strømkabelen for bil, er inkludert i enkelte
nüvi-pakker.
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et
trafikkikon øverst i venstre hjørnet på
kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å
vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på den
ruten eller veien du kjører. Trykk på ikonet for
å vise trafikkmenyen.
For å motta trafikkinformasjon må trafikkmottakeren være koblet til nüvi-enheten og
til en ekstern spenningskilde. I tillegg må
trafikkmottakeren og nüvi-enheten være
innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som
sender TMC-data (Traffic Message Channel).
Trafikktjenesten aktiveres automatisk etter
at Garmin GPS-enheten har hentet inn
satellittsignaler, samtidig som du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Vise annonser
Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken inneholder
en trafikkmottaker, vil du motta annonser og
kuponger. Trykk på annonsen på skjermen
hvis du vil søke etter den nærmeste posisjonen
som er tilknyttet annonsen.
Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til
webområdet www.garmin.com/traffic.
Advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden mens du kjører.
Merk: Oppvarmede ruter (med metall) kan
redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis du
vil svare på anropet. Den interne mikrofonen
er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig.
Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke
tilgjengelig på nüvi 755-modellene.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi
kan nüvi-enheten kobles trådløst til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis
du vil pare og koble til, må telefonen og nüvienheten være slått på og ikke være mer enn
10 meter fra hverandre.
Foreta et anrop
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet
til nüvi-enheten. Trykk på Telefon for å åpne
telefonmenyen.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Pare nüvi-enheten med
mobiltelefonen
1. Kontroller at telefonen støttes av nüvienheten. (Gå til www.garmin.com
/bluetooth.)
2. På menysiden kan du trykke på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Legg til.
3. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent,
og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/
Synlig. Disse innstillingene kan befinne
seg i menyene Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
3. Trykk på
> Avslutt for å avslutte
anropet.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på
igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du
Av/på-knappen mot venstre og holder den
der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen.
nüvi-enheten skal fungere som normalt.
Bruke FM-senderen
Før du bruker FM-senderen i området ditt, bør du
lese den juridiske merknaden om FM-senderen i
brukerveiledningen.
Du kan lytte til nüvi-enheten gjennom
høyttalerne i kjøretøyet. Fra menysiden velger
du Volum > Utsignal for lyd > FM-sender >
OK. Velg en FM-kanal med mye statisk støy,
og velg den samme kanalen på nüvi-enheten.
Låse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en
sikkerhetsposisjon.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst den
opp. Du må også sende med en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Mars 2009
Lytte til MP3-filer
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
Trykk på Kilde for å åpne MP3-spilleren.
Trykk på Bla gjennom.
Trykk på en kategori.
Trykk på Spill alle.
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering
(hvis tilgjengelig), kan du registrere nüvienheten på http://my.garmin.com innen
60 dager etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert
for gratis kartoppdatering hvis du registrerer
deg per telefon eller venter i mer enn 60 dager
etter at du kjørte med nüvi-enheten for første
gang.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går
du til http://buy.garmin.com eller tar kontakt
med en Garmin-forhandler.
© 2008–2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Delenummer 190-00955-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising