Garmin | nuvi 710 | User guide | Garmin nuvi 710 kayttoopas

Garmin nuvi 710 kayttoopas
nüvi 705 -laitteen
®
käyttöopas
näille nüvi-malleille:
715, 755, 765, 775, 785
© 2008-2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia Taipei County, Taiwan
Puhelin +44 (0) 870-8501241 (Iso-Britannian
Puhelin +886 2 2642 9199
ulkopuolella)
Faksi +886 2 2642 9099
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai
tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä
ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, nüvi® ja TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™, ecoRoute™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc. 1997–2008. SD™ on SD
Card Associationin tavaramerkki. Google™ on Google Inc.:n tavaramerkki. Microsoft, MSN ja MSN-logo ovat Microsoftyritysryhmän tavaramerkkejä. MapQuest-nimi on MapQuestin tai AOL LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Lokakuu 2009
Osanumero 190-00955-37 ver. C
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan
jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä
sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat
koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos
tekstissä lukee esimerkiksi “valitse Minne?
> Suosikit”, valitse Minne? ja sen jälkeen
Suosikit.
nüvi-vinkkejä ja
oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla
Takaisin-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää
nopeammin pitämällä painiketta
painettuna.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai Garmin
USA puh. (913) 397-8200 tai (800)
800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen
myös puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja:
• rekisteröidä Garmin-laitteen.
• Tilata valvontakameratietoja
(lisätietoja on sivua 53).
• avata lisäkarttoja.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto................................................i
Oppaan merkintätavat.............................. i
nüvi-vinkkejä ja oikopolkuja...................... i
Garminin yhteystiedot............................... i
myGarmin™ .............................................. i
Aloitus...................................................1
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen................... 2
Vaihe 2: nüvin määritykset....................... 3
Vaihe 3: Satelliittitietojen hakeminen....... 3
Vaihe 4: nüvin käyttäminen...................... 3
Määränpään löytäminen.......................... 4
Reitin seuraaminen.................................. 5
Äänenvoimakkuuden säätäminen............ 6
Minne?...................................................7
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä......................................................7
Aja -sivun asetukset................................. 7
Osoitteen etsiminen................................. 8
Paikan etsiminen nimellä......................... 8
Kotisijainnin asettaminen......................... 9
Viimeksi löytyneet paikat........................ 10
Suosikit.................................................. 10
Mukautettujen reittien käyttäminen........ 13
Paikan löytäminen kartan avulla............ 14
Koordinaattien antaminen...................... 15
ii
Pääsivujen käyttäminen.....................16
Karttasivu............................................... 16
Ajotietokone........................................... 17
Risteysluettelosivu................................. 17
Seuraavan käännöksen sivu.................. 18
Handsfree-puhelut..............................19
Pariliitoksen muodostaminen................. 19
Pariliitoksen luominen puhelimen
asetuksilla.............................................. 20
Pariliitoksen luominen nüvin
asetuksilla.............................................. 20
Puhelun vastaanottaminen.................... 21
Puhelun aikana...................................... 21
Puhelin-valikko....................................... 21
Liikennetietojen käyttäminen............24
FM TMC -liikennetiedot.......................... 24
MSN® Direct -liikenne............................. 24
Liikennetietojen vastaanottaminen........ 25
Liikenne alueella.................................... 25
Vakavuuden värikoodi............................ 25
Liikenne reitillä....................................... 26
Liikennekartan tarkasteleminen............. 26
Ruuhkatietojen tarkasteleminen............ 27
Mainokset.............................................. 27
FM TMC -vastaanottimen
merkkivalojen väläh-dyskoodit............... 27
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Johdanto
Mediasoitinten käyttäminen..............28
Langattoman kuulokkeen
käyttäminen........................................... 28
Musiikin toistaminen.............................. 28
Äänikirjojen kuunteleminen.................... 31
Tiedostojen hallinta............................32
Tuetut tiedostotyypit............................... 32
Tiedostojen lataaminen.......................... 32
Tiedostojen poistaminen........................ 33
Työkalut-valikon käyttäminen...........34
Asetukset............................................... 34
Nykysijainti............................................. 34
Ohje.......................................................34
Mediasoitin............................................. 34
MSN® Direct........................................... 34
ecoRoute™............................................. 35
Kuvien katselu....................................... 38
Mukautetut reitit..................................... 38
Omat tiedot............................................ 38
Maailmankello........................................ 38
Language Guide.................................... 39
Laskin....................................................40
Yksikkömuunnin..................................... 40
Mainokset.............................................. 41
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Äänen toistaminen ajoneuvon
kaiuttimista.........................................42
ULA-lähettimen automaattinen
säätäminen............................................ 42
ULA-lähettimen manuaalinen
säätäminen............................................ 42
Ohjeita taajuuden valintaan................... 43
ULA-lähettimen tiedot............................ 43
nüvin mukauttaminen........................44
Järjestelmän asetusten muuttaminen.... 44
Navigointiasetusten muuttaminen.......... 45
Näyttöasetusten muuttaminen............... 45
Aika-asetusten päivittäminen................. 46
Kieliasetusten muuttaminen................... 46
Kartta-asetusten muuttaminen............... 46
Suojauksen lisääminen.......................... 47
FM TMC -liikennetilaustietojen
tarkasteleminen..................................... 48
Bluetooth-asetukset............................... 49
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen.......................................... 49
Kaikkien asetusten palauttaminen......... 50
Käyttäjätietojen poistaminen.................. 50
iii
Johdanto
Liite......................................................51
nüvin lataaminen.................................... 51
nüvin nollaaminen.................................. 51
Näytön kalibroiminen............................. 51
nüvin lukitseminen................................. 52
nüMaps Guarantee™ ............................. 52
Lisäkartat............................................... 52
Ohjelmiston päivittäminen...................... 53
Lisäominaisuudet ja -varusteet.............. 53
Akun tiedot............................................. 55
Sulakkeen vaihtaminen.......................... 56
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista........... 56
Kiinnittäminen kojelautaan..................... 57
nüvin kiinnityksen irrottaminen............... 57
nüvin huoltaminen.................................. 57
Vaatimustenmukaisuus-vakuutus.......... 59
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus......... 60
Tekniset tiedot....................................... 61
Vianmääritys.......................................... 62
Hakemisto...........................................65
iv
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuusL
ja tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
GPS-antenni
Kaiutin
Kuulokeliitäntä/
äänilähtö
SD™korttipaikka
Mikrofoni
Mini-USBliitin
Sarjanumero (sijaitsee
laitteen pohjassa)
Ulkoisen
antennin liitin
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Vaihe 1: nüvin
kiinnittäminen
5. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
6. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen
takaosassa olevaan virtaliitäntään.
Teline
Ajoneuvon
virtajohto
2. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
3. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
Imukuppikiinnitys
7. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
8. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kiinnitä sen
antenni tuulilasiin imukupeilla.
(Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana.)
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Vaihe 2: nüvin määritykset
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on
liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Kytke
nüviin virta manuaalisesti siirtämällä
virta painiketta vasemmalle. Seuraa
näytön ohjeita.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun yksi palkki on vihreä, nüvi on
löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
➊
➋
➌
➎
➍
➏
➐
➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
➑
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
➒
Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta,
asetuksia ja ohjetta, koskettamalla tätä.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Akun tila.
Nykyinen aika.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun laite
on yhdistetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen (ei nüvi 755
-laitteessa).
Aloitus
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja
ja muita kohteita. nüviin ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää miljoonia kohdepisteitä,
kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
➊ Valitse Minne?.
➋ Valitse luokka.
➌ Valitse aliluokka.
➍ Valitse määränpää.
➎ Valitse Aja.
➏ Nauti matkasta!
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Vasemmassa yläkulmassa
näkyy matka seuraavaan ohjausliikkeeseen
ja kaista, jolla sinun pitäisi olla ohjausliikettä
varten.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Kauttakulkupisteen lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). nüvi näyttää ajo-ohjeen
pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat lisätä
reitille useampia kauttakulkupisteitä. Katso
sivua 13.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Kiertotien käyttäminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu,
voit ajaa kiertotietä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille
mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti
on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä
laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Lopeta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Mykistä kaikki äänet
valitsemalla Mykistys.
Voit säätää äänikehotusten, mediasoittimen ja
puhelimen äänenvoimakkuutta valitsemalla
Äänensäädöt. Säädä voimakkuuksia tarpeen
mukaan. Valitsemalla Palauta voit palauttaa
ääniasetusten oletukset.
Valitsemalla Äänilähtö voit määrittää
ULA-lähettimen. Katso sivuja 42–43.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
perushausta on sivua 4.
Aja -sivun asetukset
Avaa Aja -sivu valitsemalla kohde
hakutulosluettelosta.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan
lähellä olevia paikkoja.
➊
➋
➍
➌
➎
➊
Koskettamalla voit soittaa tähän
paikkaan, jos Bluetooth-matkapuhelin
on yhdistetty (ei nüvi 755).
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
➋
• Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka nimen
kirjoitat.
Koskettamalla voit näyttää reitin
kartalla.
➌
• Lähellä nykyistä reittiä—hae reitin
varrelta.
Koskettamalla voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
➍
Koskettamalla voit näyttää sijainnin
kartalla.
➎
Koskettamalla voit tallentaa paikan
suosikkeihin. Katso sivua 10.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Määränpää—hae määränpään
läheltä.
3. Paina OK-painiketta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
Osoitteen etsiminen
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse Minne? > Osoite.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat
nüviin ladattujen karttojen mukaan.
Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
2. Valitse tarvittaessa Vaihda osavaltio
tai maa.
3. Valitse Etsi kaikki.
TAI
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen,
voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä.
Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
2. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
Valitse Kirjoita kaupunki tai Kirjoita
postinumero, kirjoita kaupungin nimi/
postinumero ja valitse Valmis. Valitse
kaupunki tai postinumero luettelosta.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
• Siirrä kohdistinta - ja
-painikkeilla.
• Poista merkki
-painikkeella.
• Valitse usein kirjoitetut tai valitut sanat
koskettamalla
-painiketta.
• Koskettamalla Tila-painiketta voit
vaihtaa näppäimistön kielen.
• Valitsemalla
voit lisätä
erikoismerkkejä.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Kotisijainnin vaihtaminen
Voit määrittää jonkin toisen paikan
kotisijainniksi Työkalut-valikosta.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
Minne?
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitse Minne?
> Recently Found to view your recently
found items.
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä. Luettelo tyhjennetään
kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei
poisteta nüvista.
Suosikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan
luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna Aja -sivulla.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit.
3. Kosketa luokkaa. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
10
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
Viimeisimmän sijainnin
löytäminen
Viimeisin sijainti tallentuu automaattisesti
aina, kun irrotat nüvin telineestä, kun teline
saa virtaa. Tällä toiminnolla löydät autosi
pysäköintialueella.
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit > Kaikki suosikit >
Viimeisin sijainti.
Viimeisin sijainti korvautuu aina, kun irrotat
nüvin telineestä, kun teline saa virtaa.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
4. Muokkaa sijaintia valitsemalla vaihtoehto:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Liitä valokuva—valitse kuva
liitettäväksi kyseiseen paikkaan.
Lisätietoja kuvien lataamisesta
nüviin tai SD-kortille on sivuja 32–33.
• Vaihda karttasymboli—valitse uusi
symboli.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
• Vaihda luokkaa—sijainnin
tallennuspaikan luominen ja
muokkaaminen.
• Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
3. Valitse Muokkaa.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas11
Minne?
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
nüviin tai SD-kortille ja luoda reittejä niihin.
1. Voit ladata sijaintietoja sisältäviä kuvia
osoitteesta http://connect.garmin.com
/photos (ei käytettävissä kaikilla alueilla).
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden
mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit > Valokuvat.
Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät
luettelossa.
4. Valitse kuva.
12
Sijaintien lataaminen
Voit ladata sijainteja ja kohdepisteitä nüviin
verkosta useista sivustoista.
1. Osoitteesta www.garmin.com
/communicator voit ladata ja asentaa
Garmin Communicator Plugin laajennuksen tietokoneeseen.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen. Katso sivua 32.
3. Etsi sijainti tuetusta sivustosta, kuten
http://maps.google.com tai www
.mapquest.com.
4. Lähetä sijainnit nüviin sivuston ohjeiden
mukaisesti.
Ladatut sijainnit tallennetaan suosikkeihin
nüvi-laitteeseen.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
Mukautettujen reittien
käyttäminen
Valitse Minne? > Mukautetut reitit. Valitse
reitti, jota haluat käyttää, ja valitse Aja.
Mukautetun reitin luominen
nüvin avulla voit luoda ja tallentaa reittejä
ennen seuraavaa matkaa. Voit tallentaa
enintään 10 reittiä.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse
Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse
Valitse.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla
Tallenna-painiketta.
Mukautettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas13
Minne?
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Lisää/poista pisteitä—voit lisätä tai
poistaa välietappeja reitiltä.
• Järjestä pisteet manuaalisesti—
muuta reitin pisteiden järjestystä.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla
Minne? > Selaa karttaa tai koskettamalla
mitä tahansa kartan kohtaa.
• Järjestä pisteet optimaalisesti—
järjestä pisteet automaattisesti.
• Laske uudelleen—voit muuttaa
reittisuositusta siten, että laite laskee
reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän
matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
• Poista—poista reitti.
Muutokset tallennetaan automaattisesti,
kun poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.
14
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla karttaa ja liikuttamalla
sormea sen päällä.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla
- ja -painiketta.
• Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli
osoittaa paikan.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
• Aloita reitin navigoiminen valitsemalla
Aja ja navigoi paikkaan.
• Jos nüvi on simulaattoritilassa,
valitsemalla Aset. sij. voit määrittää
valitun paikan nykyiseksi sijainniksi.
(Katso sivua 44.)
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Minne?
• Valitsemalla
voit vaihtaa
3D- ja 2D-kartan välillä.
• Voit kiertää katselukulmaa
3D-näkymässä valitsemalla .
• Kun loitonnat karttaa, se muuttuu
digitaaliseksi korkeuskartaksi,
jossa näkyvät alueen pinnanmuodot.
• Loitontamalla voimakkaasti voit näyttää
maapallon. Voit tarkastella maailman
alueita nopeasti koskettamalla ja
pyörittämällä maapalloa.
Huomautus: Voit tarkastella ainoastaan niiden alueiden yksityiskohtaisia
karttoja, jotka on ladattu nüviin.
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien tai muiden koordinaattien
avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä
geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla
suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja
valitse Valmis.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit,
valitse Seuraava.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas15
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen käyttäminen
➋
Karttasivu
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
➌
➍
Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
Avaa karttasivu valitsemalla
kartta.
Näytä
• Ajo
neuvomerkki näyttää nykyisen
sijaintisi.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa
(katso sivua 14).
• Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Koskettamalla kuvaketta voit
avata seuraavan käännöksen tai
kaistaohjauksen sivun (jos se on
käytettävissä).
➎
➏
➐
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
Koskettamalla voit mukauttaa tätä
tietokenttää.
Tietokentän muuttaminen
Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen
ja reitittämisen aikana.
1. Kosketa karttasivun oikeassa
alakulmassa olevaa tietokenttää
reitin navigoimisen aikana.
2. Valitse näytettävät tiedot.
3. Toista vaiheet 1 ja 2, kun et navigoi reittiä.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Ajotietokone
Risteysluettelosivu
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja antaa
hyödyllisiä matkaa koskevia tietoja. Voit
avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun yläreunan tekstipalkkia.
Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä
voit avata sen seuraavan käännöksen sivun.
Valitsemalla Näyt kartal. voit näyttää koko
reitin kartassa.
Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla
kuluneen ajan tarkasti.
Matkan tietojen tyhjentäminen
Nollaa matkan tiedot ennen uuden matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Voit nollata ajotietokonesivun tiedot
valitsemalla Nollaa matka. Voit nollata
enimmäisnopeuden valitsemalla Noll. maks.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas17
Pääsivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivu
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen
sivulla näkyy risteys, josta käännytään
seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva
ajoaika risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartassa
koskettamalla karttasivun vasenta
yläkulmaa tai mitä tahansa käännöstä
käännösluettelossa. Mahdollisuuksien
mukaan voit tarkastella kyseisen käännöksen
kaistaohjaussivua valitsemalla seuraavan
käännöksen sivulla Kaistaohjaus.
18
Kaistaohjaussivu
Jos kaistaohjaussivu on käytettävissä, sillä
näkyy tuleva risteys ja kaista, jolla sinun
pitäisi ajaa. Voit avata kaistaohjaussivun
koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa.
Voit avata kaistaohjaussivun myös seuraavan
käännöksen sivulta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
nüvi voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on
handsfree-laite.
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
laitteen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan. nüvi
voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen
ja kuulokkeeseen.
Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth
voit tarkistaa, ovatko Bluetooth-laitteet
yhteensopivia nüvin kanssa.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai laitteessa. Lisätietoja on
laitteiden oppaissa.
Langaton Bluetooth-tekniikka ei ole
käytettävissä nüvi 755 -laitteessa.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka
kanssa se yhdistettiin viimeksi. Toinen laite
on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Pariliitoksen
muodostaminen
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden
välille (esimerkiksi matkapuhelin ja
nüvi). Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos PINkoodin/salasanan avulla. Kun laitteiden
välille on kerran muodostettu pariliitos,
ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty nüviin, voit soittaa
puheluja. Voit avata Puhelin-valikon
painamalla valikkosivulla Puhelinpainiketta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas19
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen luominen
puhelimen asetuksilla
Pariliitoksen luominen
nüvin asetuksilla
2. Hae Bluetooth-laitteita.
2. Valitse Puhelin-kohdassa Lisää
(tai Vaihda).
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth,
Yhteydet- tai Hands-free-valikossa.
3. Valitse nüvi laiteluettelosta.
4. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
6. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
20
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Valitsemalla Ohita voit ohittaa
puhelun ja hiljentää hälytysäänen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhelun aikana
Lopeta puhelu valitsemalla > Lopeta
puhelu. Valitsemalla > Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
• Näppäinäänet—näyttää näppäimistösivun, jonka avulla voit käyttää
automaattisia järjestelmiä, kuten
vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa
takaisin valitsemalla Siirrä ääni
laitteeseen.
• Mikrofonin mykistäminen.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
valikkosivulla Puhelin-painiketta.
Valitsemalla Tila voit tarkastella signaalin
voimakkuutta, akun varaustasoa ja liitetyn
puhelimen nimeä.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden nüviin. Saattaa kulua muutama
minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on
käytettävissä.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla Soita.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas21
Handsfree-puhelut
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai
.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron muokkaaminen:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistösivua,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden nüviin. Tietojen siirtäminen nüviin
saattaa kestää muutamia minuutteja.
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut näkyvät luettelon alussa.
Soittaminen kotiin:
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
3. Valitse merkintä ja Soita.
22
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä
“opetettava” tunnistamaan äänikomennot.
Lisätietoja on puhelimen oppaissa.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas23
Liikennetietojen käyttäminen
Liikennetietojen
käyttäminen
nüvilla voi vastaanottaa FM TMC (Traffic
Message Channel) -liikenne- tai MSN®
Direct -liikennesisältöä sen mukaan,
mikä liikennevastaanotin nüviin on
liitetty.
FM TMC -tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun Garmin GPS -laite
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja. Voit
lisätä muita FM TMC -tilauksia milloin
tahansa. Tarkista muut käytettävissä olevat
palvelut Garminin sivustosta osoitteessa
www.garmin.com/fmtraffic.
nüvi näyttää molempia liikennesisältötyyppejä samalla tavalla.
MSN® Direct -liikenne
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC -liikennetiedot
Virtajohtoon integroitu FM TMC
-liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi 755-, 765- ja 775-laitteiden mukana.
FM TMC -liikennevastaanottimet
vastaanottavat liikennetietoja, joita
lähetetään FM-radiotietojärjestelmässä
(Radio Data System, RDS).
24
Virtajohtoon integroitu MSN® Direct
-vastaanotin toimitetaan nüvi 785
-laitteiden mukana. MSN Direct
-vastaanottimet vastaanottavat MSN
Direct -sisältöä, kuten liikennetietoja.
Lisätietoja MSN Direct -palvelun
aktivoimisesta ja käyttämisestä on
nüvi 785 -pikaoppaassa ja MSN Direct
-käyttöoppaan lisäosassa osoitteessa
www.garmin.com.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liikennetietojen käyttäminen
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja kuuluvuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää
seuraavien ehtojen täyttymistä:
• Liikennevastaanotin on liitettävä nüviin.
• Liikennevastaanotin ja nüvi on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen.
• Liikennevastaanottimen ja nüvin on
oltava liikennetietoja lähettävän
ULA-aseman taajuusalueella.
Huomautus: Lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla
tiellä on.
Vakavuuden värikoodi
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen
Keskivakava
Liikenne on jonkin
verran ruuhkaista.
Vakava
Liikenne on
erittäin ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Punainen
nüvi 705 -sarjan käyttöopas25
Liikennetietojen käyttäminen
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin
automaattisesti uudelleen. Laite saattaa
silti ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti
on paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia
teitä ei ole.
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa, liikennekuvakkeessa näkyy, kuinka paljon ruuhka on
pidentänyt matkustusaikaa. Aika on otettu jo
huomioon arvioidussa saapumisajassa.
Liikenteen välttäminen reitillä
manuaalisesti:
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla
valitsemalla Näytä liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen karttakuvaan koskettamalla liikennekuvaketta ja
valitsemalla sitten Näytä tavallinen kartta.
26
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liikennetietojen käyttäminen
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit tarkastella
ruuhkatietoluetteloa.
3. Koskettamalla kohtaa luettelossa voit
tarkastella ruuhkaa kartassa ja näyttää
sen tietoja. Jos ruuhkia on useita, voit
näyttää lisää ruuhkia koskettamalla
nuolia.
Mainokset
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu FM
TMC -liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä
(Pohjois-Amerikassa). Voit hakea lähimmän
mainokseen liittyvän paikan koskettamalla
näytössä näkyvää mainosta.
Varoitus: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
Voit lopettaa mainosten vastaanottamisen
poistamalla liikennetoiminnon käytöstä.
Katso sivua 48.
FM TMC -vastaanottimen
merkkivalojen välähdyskoodit
FM TMC -liikennevastaanottimessa
saattaa olla merkkivaloja, jotka osoittavat
järjestelmän tilan.
Huomautus: Kaikissa
liikennevastaanottimissa ei ole merkkivaloja.
Virran
merkkivalo
Tilan
merkkivalo
Vihreä virran merkkivalo syttyy, kun laite on
liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
Tilan merkkivalo osoittaa signaalin
vastaanoton:
• Keltainen valo vilkkuu: laite määrittää
nykyistä sijaintia.
• Keltainen tasainen valo: laite hakee
signaalia.
• Punainen tasainen valo: hetkellinen
signaalin katkos.
• Vihreä tasainen valo: normaaleja
liikennetietoja.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas27
Mediasoitinten käyttäminen
Mediasoitinten
käyttäminen
Langattoman kuulokkeen
käyttäminen
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse kuuloke ja OK.
6. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen
Bluetooth-PIN ja valitse Valmis.
7. Kosketa OK-painiketta.
Voit kuunnella laadukasta ääntä liittämällä
laitteeseen A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile Bluetooth -kuulokkeen.
Lisätietoja Bluetooth-tekniikasta on
sivulla 19.
Musiikin toistaminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, laitteen
ja nüvin on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan.
3. Valitse Selaa.
Kuulokkeen liittäminen
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen
muistiin tai SD-kortille. Katso sivuja 32–33.
1. Valitse Työkalut > Mediasoitin.
2. Näytä MP3-soitin valitsemalla Lähde.
4. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
5. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse
Kaikki. Toista tietty kappale valitsemalla
se.
2. Valitse Ääni-kohdassa Lisää (tai Vaihda).
3. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa
etsintätila käyttöön.
28
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Soittolista
Albumin kansi
• Koskettamalla soittolistaa voit lisätä ja
poistaa kappaleita ja siirtyä johonkin
toiseen soittolistan kappaleeseen.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla
-painiketta.
• Valitsemalla
voit toistaa nykyisen
kappaleen alusta. Valitsemalla saman
uudelleen voit toistaa soittolistan
edellisen kappaleen. Pitämällä sormea
paikallaan voit siirtyä nykyisessä
kappaleessa taaksepäin.
• Valitsemalla
voit siirtyä seuraavaan
kappaleeseen. Pitämällä sormea
paikallaan voit siirtyä nykyisessä
kappaleessa eteenpäin.
• Kosketa kuvaketta
, jos haluat
pysäyttää kappaleen toiston.
• Voit toistaa nykyisen soittolistan
valitsemalla
.
• Valitsemalla
voit
satunnaistoistaa soittolistaa.
• Valitsemalla levynkannen voit tarkastella
kappaleen tietoja tai poistaa kappaleen
soittolistasta.
Tuetut tiedostotyypit
nüvi tukee MP3-musiikkitiedosta ja
M3U- sekä M3U8-soittolistatiedostoja.
Soittolistojen luominen ja
kuunteleminen
nüvin avulla voit kuunnella tietokoneessa
luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa
soittolistat käyttämällä nüvia.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas29
Mediasoitinten käyttäminen
Nykyisen soittolistan tallentaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia
musiikkisoittimella, valitse Selaa >
Soittolista > Tallenna nykyinen
soittolista.
2. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Uuden soittolistan luominen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa >
Soittolista > Luo uusi soittolista.
2. Valitse kappaleet.
3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet
soittolistaan, valitse Takaisin.
Soittolistan luominen
tietokoneessa:
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista
musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista
M3U- tai M3U8-tiedostona.
2. Tarvittaessa voit poistaa
tiedostonimien polun M3U-tiedostossa
tekstinkäsittelysovelluksessa. M3Utiedoston on sisällettävä ainoastaan
musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja
on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
30
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot
nüviin (katso sivuja 32–33). M3Utiedoston on sijaittava samassa
paikassa kuin musiikkitiedostot.
Soittolistan toistaminen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa
> Soittolista > Avaa tallennettu
soittolista. Kaikki käytettävissä
olevat soittolistat tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan
musiikkitiedostojen toistamisen
valitsemalla soittolistan.
Nykyisen soittolistan
muokkaaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, kosketa soittolistaa.
2. Soittolistan muokkaaminen:
• Lisää kappale soittolistan loppuun
valitsemalla Lisää.
• Poista kappale soittolistalta
valitsemalla se ja sen jälkeen
Poista.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Äänikirjojen kuunteleminen
Voit ostaa Audible.com -äänikirjoja
osoitteessa® http://garmin.audible.com.
®
Kirjan kuunteleminen
1. Valitse Työkalut > Mediasoitin.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla Lähde.
3. Valitse Selaa.
4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Kirjan
kansikuva
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla
voit ohittaa jonkin osan
ja valitsemalla
palata taaksepäin.
Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin pitämällä
kuvaketta painettuna.
• Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta
.
• Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan
kansikuvaa.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Kirjanmerkki-painiketta.
Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla
ja kirjanmerkki. Kuuntele
kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa
koskettamalla Toista-kuvaketta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas31
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
SD-kortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja.
Huomautus: nüvi ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, tai NTkäyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään
Mac® OS 9 -käyttöjärjestelmissä tai niitä
vanhemmissa. Tämä on useimpien USBmassatallennuslaitteiden yleinen rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
•
•
MP3- musiikkitiedostot
M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot
AA-äänikirjatiedostot
JPEG- ja JPG-kuvatiedosto
GPI- mukautettujen kohdepisteiden (POI)
tiedostot POI Loader -sovelluksesta
• MapSourcen® kartat, reitit ja reittipisteet
32
Tiedostojen lataaminen
Vaihe 1: SD-kortin (valinnainen)
asettaminen
Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
Vaihe 2: USB-kaapelin
liittäminen
Kytke mini-USB-liitin nüvin pohjassa
olevaan liitäntään. Kytke kaapelin
kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
nüvi ja SD-kortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Huomautus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen
nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai SD-korttiasema/taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai SD-kortin
tiedostoluettelossa.
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
Poista laite turvallisesti -kuvake tai
vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin . Irrota nüvi tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
Kun nüvi on liitettynä tietokoneeseen, avaa
nüvi- tai SD-korttiasema tai -taltio. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
nüvin muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa. Käsittele
erityisen varovaisesti Garmin-nimisten
kansioiden tiedostoja.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas33
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Ohje
Työkalut-valikossa on monia toimintoja
ominaisuuksia, joista on hyötyä niin
lyhyillä kuin pitkilläkin matkoilla.
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Työkalut > Ohje. Voit
tarkastella aiheen tietoja valitsemalla
luokan. Voit etsiä tietyn avainsanan
aiheita valitsemalla Haku.
Asetukset
Mediasoitin
Nykysijainti
MSN® Direct
Lisätietoja asetuksista on sivuja 44–50.
Valitsemalla Työkalut > Nykysijainti
voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla
painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen
luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
34
Lisätietoja mediasoittimesta on sivuja 28–31.
Valinnaisella MSN Direct -vastaanottimella
voit käyttää MSN Direct -sisältöä. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/traffic tai
http://garmin.msndirect.com. Voit ostaa
lisävarusteen osoitteessa http://buy.garmin
.com.
Lisätietoja MSN Direct -palvelun
aktivoimisesta ja käyttämisestä on
MSN Direct -käyttöoppaan lisäosassa
osoitteessa www.garmin.com.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute™
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.
Voit katsoa koko raportin valitsemalla
Työkalut > ecoRoute > Polttoaineraportti. Polttoaineen kulutustiedot perustuvat
keskimääräisen auton
nopeus- ja kiihdytysarvioihin.
Vihje: pidä nüvi käynnissä aina
ajaessasi, jotta polttoainetiedot tallentuvat.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja
ajotavoistasi. Katso sivua 35.
Voit nollata tiedot valitsemalla Nollaa.
Valitse Työkalut > ecoRoute. Kun
ensimmäisen kerran käytät ecoRouteominaisuuksia, saat kehotteen antaa auton
polttoaine- ja matkatietoja.
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat auton ja ajotavan mukaiset
polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
Polttoaineraportin
tarkasteleminen
Jos olet määrittänyt autoprofiilin
ja polttoaineen nykyisen hinnan,
nüvi laskee auton keskimääräisen
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidi-jäjen ja
kulutetun polttoaineen hinnan.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
1. Laske mailimäärä gallonaa
kohti tai polttoainekulutus litroina
100 kilometrillä.
2. Valitse Kalibroi.
3. Anna tulos vaiheesta 1 +- ja
--painikekella.
4. Paina OK-painiketta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas35
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoainehinnan määrittäminen
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainehinta. Tietojen avulla lasketaan
reittien polttoainekulut
ja polttoaineraportit.
Ajokoe
Ajokoetyökalun avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten polttoainetehokkuuden. Mitä korkeampi ajokokeen tulos
on, sitä enemmän
polttoainetta voit säästää.
Voit tehdä ajokokeen valitsemalla Työkalut
> ecoRoute > Ajokoe ja Käynnistä.
Kokonaispistemäärä on kolmen pistemäärän
keskiarvo:
Kiihdytyspisteet—saat pisteitä tasaisesta
kiihdytyksestä ja menetät
niitä äkkinäisestä kiihdytyksestä.
Hidastuspisteet—saat pisteitä tasaisesta
jarrutuksesta ja menetät niitä äkkinäisistä
jarrutuksista.
Nopeuspisteet—saat pisteitä ajamalla
parasta nopeutta polttoaineen säästä-misen
kannalta, mikä on useimmissa autoissa
70–100 km/h.
Valitsemalla karttasivulla
voit
tarkastella nykyisen ajokokeen tietoja.
Ajokoekuvakkeen lehden väri muuttuu sen
mukaan, miten hyvin selviät kokeesta.
Voit lopettaa nykyisen ajokokeen tarkastelun
valitsemalla Pysäytä > Kyllä.
Voit nollata huipputulokset valitsemalla
Nollaa.
36
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Autoprofiilin säätäminen
Luot autoprofiilin, kun valitset ensimmäisen
kerran Työkalut > ecoRoute. Voit säätää
profiilia valitsemalla Työkalut > ecoRoute >
Autoprofiili.
Kaupunkikulutus—määritä auton
keskimääräinen kaupunkikulutus.
Maantiekulutus—määritä auton
keskimääräinen maantiekulutus.
Vihje: saat parhaat tulokset kalibroimalla
polttoainetehokkuuden sen sijaan, että
muuttaisit kaupunki- ja maantiekulutusta
tässä.
Polttoainetyyppi—valitse polttoainetyyppi.
Voit nollata autoprofiilin tiedot valitsemalla
Nollaa.
Ajovihjeiden tarkasteleminen
nüvi tarjoaa ajovihjeitä polttoaineen
säästämiseksi. Valitse Työkalut > ecoRoute
> Vihjeet.
Matkaraportin tarkasteleminen
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin nüvissa,
matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
Voit tarkastella matkaraporttia valitsemalla
Työkalut > ecoRoute >
Matkaraportti ja valitsemalla raportin.
nüvissa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös nüvi-aseman/
-taltion Raportit-kansiosta.
Voit nollata tiedot valitsemalla Nollaa.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas37
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien katselu
Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana. Valitsemalla Info voit
tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää
tämän valokuvan, kun käynnistät nüvin.
Valitse Takaisin.
3. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla
nuolia.
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla
Työkalut > Kuvien katselu > Diaesitys.
2. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla
jotakin näytön kohtaa.
Mukautetut reitit
Lisätietoja reiteistä on sivua 13.
Omat tiedot
Valitsemalla Työkalut > Omat tiedot voit
hallita ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
suosikkeja.
Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta, voit
käyttää sitä nüvissa valitsemalla Tuo reitti
tiedostosta.
Maailmankello
Valitsemalla Työkalut > Maailmankello
voit tarkastella kellonaikaa maailman
eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa
koskettamalla Maailmankartta-kohtaa.
Kaupungin vaihtaminen:
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa ja
valitse Tallenna.
38
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Language Guide
Garmin Language Guiden ansiosta
Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi
kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi.
Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa
http://buy.garmin.com tai Garmin-myyjältä.
Sanoja ja lauseita
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2. Valitse Kieli, lähde- ja kohdekieli ja
Takaisin.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla Etsi voit tarvittaessa
kirjoittaa sanan. Voit avata käännöksen
valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
• Valitsemalla Etsi avainsanoja lauseesta
voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka
sisältävät tietyn sanan.
• Voit käyttää toista sanaa koskettamalla
alleviivattua sanaa.
• Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä
uuden käännöksen valitsemalla Useampi
variaatio.
Kaksikieliset sanakirjat
Garmin Language Guide sisältää viisi
kaksikielistä sanakirjaa.
1. Valitse Työkalut > Language Guide.
2. Valitse Kaksikieliset sanakirjat.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa
tarvittaessa kohtaa Englanniksi.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas39
Työkalut-valikon käyttäminen
Kaksikieliset vihjeet
• Voit kirjoittaa sanan tai sen alun
valitsemalla Etsi.
• Valitsemalla Selite saat tietoja valitun
kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja
ääntämissymboleista.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford
University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary
© Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002.
Multilingual Wordbank © Oxford University Press
2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University
Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press ja Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press ja Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, x, - tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
5. Valitse =.
6. Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla
C-painiketta.
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos, muunnettava yksikkö
ja OK.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö muunnetaan.
7. Valitse Tyhjennä ja anna toinen arvo.
40
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää nüvin valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin >
Muunnos > Valuutta > OK > Päivitä.
2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
-painiketta. Anna uusi kurssi ja
kosketa Valmis-kohtaa.
4. Lopeta koskettamalla Tallenna-painiketta.
Voit käyttää alkuperäistä kurssia valitsemalla
Palauta.
Mainokset
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu FM
TMC -liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä
(Pohjois-Amerikassa). Mainokset ja
etusetelit tallennetaan, jotta voit käyttää
niitä aina tarvittaessa.
1. Valitse Työkalut > Mainokset.
2. Valitse tarvittaessa mainos ja sijainti.
3. Tarkastele
tätä.
etuseteliä koskettamalla
Varoitus: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas41
Äänen toistaminen ajoneuvon kaiuttimista
Äänen toistaminen
ajoneuvon kaiuttimista
Tutustu paikallisiin lakeihin, ennen kuin käytät
ULA-lähetintä alueellasi. ULA-lähettimien
käyttäminen on kiellettyä joissakin Euroopan
maissa tiettyjen radiotaajuusrajoitusten vuoksi.
Lisätietoja on sivulla 56.
Jos nüvissa on FM-radiolähetin, voit
kuunnella nüvin ääntä FM-stereon kautta.
Huomautus: Kun käytät nüvin
FM-radiolähetintoimintoa, soittamasi tai
vastaanottamasi puhelut saattavat kuulua
läheisiin ajoneuvoihin FM-stereon kautta.
ULA-lähettimen
automaattinen säätäminen
Jos käytät FM-liikennevastaanotinta,
nüvi voi valita kanavan puolestasi.
42
1. Valitse valikkosivulla Voimakkuus >
Äänen ulostulo > ULA-lähetin > OK >
Autom. viritys.
2. Säädä stereo valitulle kanavalle.
ULA-lähettimen
manuaalinen säätäminen
Jos käytät FM-liikennevastaanotinta tai
MSN® Direct -vastaanotinta, valitse
FM-radiolähettimeen FM-kanava.
1. Valitse valikkosivulla Voimakkuus >
Äänen ulostulo > ULA-lähetin > OK.
2. Säädä stereo FM-kanavalle, jolla
on paljon häiriöitä ja alhainen FMtaajuusluku.
3. Valitse Nykyinen ULA-taajuus -painike.
4. Koskettamalla ja -kuvakkeita voit
valita saman taajuuden, jolle stereo on
viritetty.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Äänen toistaminen ajoneuvon kaiuttimista
Ohjeita taajuuden valintaan
Valitse taajuus, joka on alle 90,1 ULA.
Kun haet asianmukaista radiotaajuutta
FM-stereosta, valitse käyttämätön taajuus,
jonka kohina on tasainen. Jos kohinan
taustalta kuuluu heikkoja ääniä, valitse
jokin toinen taajuus.
ULA-lähettimen taajuutta on ehkä
vaihdettava matkan aikana. Vaikka
jokin tietty radiotaajuus ei olisi jollakin
alueella minkään kanavan käytössä,
se voi olla jonkin kanavan käytössä
toisella alueella.
ULA-lähettimen tiedot
FM-radiolähettimen avulla nüvin ääni
voidaan siirtää FM-stereoon.
Älä säädä FM-asetuksia ajon aikana.
Äänitasoon saattaa vaikuttaa myös
ajoneuvon virtajohdon, nüvin ja FMstereon välinen etäisyys. Jos ajoneuvon
antenni sijaitsee esimerkiksi ajoneuvon
takaosassa, ulkoiset äänet saattavat häiritä
radiotaajuuksia enemmän kuin ajoneuvoissa,
joiden antenni sijaitsee ajoneuvon etuosassa.
Saatat huomata ajaessasi muutoksia
taustakohinassa, vaikka mikään radiokanava
ei käyttäisi kyseistä taajuutta. Saatat huomata
tämän ajaessasi sellaisten risteysten läpi,
joissa käytetään tietynlaisia liikennevaloja tai
muita sähköisiä järjestelmiä. Saatat huomata
muutoksia myös maaston muuttuessa.
Tällöin auton radio saattaa vastaanottaa
sellaisten kaukaisten asemien signaalia,
joita se ei vastaanottanut, kun valitsit
taajuuden. Näiden syiden vuoksi joudut ehkä
valitsemaan jonkin toisen taajuuden.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas43
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Simuloitu GPS—simulaattori sulkee
GPS-tilan ja simuloi navigointia.
Lisäksi se säästää akun virtaa.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Auto, Polkupyörä tai
Jalankulkija.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen
nimen kohdassa oleva painike.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
44
Yksiköt—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometriä tai Mailia.
Näppäimistön asettelu—valitse
kirjoituskonetta muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen
asettelu valitsemalla ABCDE.
Tiedot—voit tarkastella nüvin ohjelmiston
versionumeroa, laitetunnusta ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen.
Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten palauttaminen.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Näyttöasetusten
muuttaminen
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit ottaa
käyttöön vaalean taustan, Yötila tumman
taustan ja valitsemalla Autom. voit vaihtaa
vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
• Nopeampi aika—laske reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Väh. polttoain.—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
• Siirtyminen pois tieltä—laske reitit
pisteestä pisteeseen (huomioimatta teitä).
Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat
välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen
käyttöön. Voit ottaa kuvaotoksen
valitsemalla . Kuva tallennetaan
bittikarttana nüvi-aseman Garmin\
Screenshot-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten
palauttaminen.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas45
nüvin mukauttaminen
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—valitsemalla Autom.
voit päivittää ajan automaattisesti.
Jos Autom.-kohtaa ei valita, aikaa
voi säätää 15 minuutin tarkkuudella.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kieliasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
46
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle
kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan
kaikista näppäimistöistä painamalla Tilapainiketta.
Palauta—alkuperäisten kielten
palauttaminen.
Kartta-asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin
kartta piirtyy uudelleen.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
Suojauksen lisääminen
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Garmin Lock—voit lukita nüvin ottamalla
Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä
turvapaikka. Lisätietoja on sivua 52.
Jälkiloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla Työkalut
> Omat tiedot > Tyhjennä matkaloki.
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Turvallisuustila—turvallisuustilan
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila
poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot,
jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Turva-asetusten palauttaminen ei poista Garmin Lock -PIN-koodia tai
turvasijaintia.
Kartan tiedot—voit tarkastella nüviin
ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit
ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai
poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas47
nüvin mukauttaminen
FM TMC
-liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Huomautus: Voit käyttää
liikenneasetuksia ainoastaan,
jos nüvi on liitetty verkkovirtaan
ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.
FM-liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi 755-, 765- ja 775-laitteiden
mukana. Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne. Liikenneasetukset vaihtelevat sen
mukaan, mikä sijainti on valittu paikalliseksi
asetukseksi alkuasennuksessa.
Ota käyttöön liikenne—liikennetietojen
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Auto voit käyttää alueen parasta
palveluntarjoajaa. Voit myös valita myös
jonkin tietyn palveluntarjoajan.
48
Lisätietoja—etsi lisää TMC-liikennetietojentarjoajia. Jos olet uudella alueella,
voit tyhjentää palveluntarjoajataulukon
valitsemalla Kyllä.
Tilaukset—voit tarkastella FM-liikennetilauksia ja niiden vanhenemispäivämääriä
(ne näkyvät liikenneasetusten pääsivulla,
kun laitteita käytetään Pohjois-Amerikassa).
Lisää (tai Tilaukset > Lisää)—voit
lisätä liikennepalveluun uuden tilauksen.
Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic
voit tehdä uusia tilauksia.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran
yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos
omistat useita FM-liikennevastaanottimia,
kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Bluetooth-asetukset
Langaton Bluetooth-tekniikka ei ole
käytettävissä nüvi 755 -laitteessa.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Puhelin tai Ääni—valitsemalla Lisää >
OK voit muodostaa pariliitoksen Bluetoothlaitteen kanssa. Voit kuunnella laadukasta
ääntä langattomasti muodostamalla yhteyden
A2DP Bluetooth -kuulokkeeseen. Katso
sivuja 19–21. Muodosta pariliitos ja yhteys
toiseen laitteeseen valitsemalla Vaihda.
nüvin PIN-koodi on 1234.
Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden
haluat katkaista, ja valitse Kyllä.
Poista—valitse laite, jonka haluat poistaa
nüvin muistista, ja valitse Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Bluetooth-kuvake näkyy valikkosivulla,
jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää laitetta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Ei käytössä.
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla nüvi
näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa Valmiskohtaa.
Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten
palauttaminen. Palauttaminen ei poista
pariliitostietoja.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta
tai TourGui-de®-tiedosto). Katso
sivuja 53–54. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas49
nüvin mukauttaminen
Läheisyyshälytykset—valitsemalla Vaihda
voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa
ne käytöstä lähestyessäsi mukautettuja
kohdepisteitä tai valvontakameroita.
TourGuide—määritä, miten TourGuiden
ääni aktivoidaan. Valitsemalla Autom.
toisto voit kuunnella koko oppaan.
Valitsemalla Opastettu kartassa näkyy
kaiuttimen kuva,
kun reitin varrella on
käytettävissä tietoja. Voit valita myös Pois.
Palauta—alkuperäisten läheisyyspisteasetusten palauttaminen.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
50
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Liite
nüvin lataaminen
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
• Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
• Käytä USB-kaapelia.
• Käytä valinnaista verkkolaitetta.
1. Katkaise nüvista virta.
nüvin nollaaminen
4. Pidä sormea näytössä vielä noin yhden
minuutin ajan, kunnes kalibrointinäyttö
avautuu.
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise siitä
virta ja kytke virta uudelleen.
Jos tämä ei auta, työnnä virtapainiketta
vasemmalle ja pidä sitä paikallaan 8
sekunnin ajan. Kytke nüviin virta
uudelleen. nüvin pitäisi nyt toimia
normaalisti.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
2. Pidä sormea näytön keskikohdassa.
3. Käynnistä nüvi ja työnnä virtapainiketta
heti oikealle (lukitus).
5. Seuraa näytön ohjeita.
6. Avaa näyttö siirtämällä virtapainike
keskikohtaan.
51
Liite
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä,
joka lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi
tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket
nüviin virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Valitse turvapaikaksi paikka, johon
useimmiten palaat, kuten koti. Jos nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
52
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen
(mikäli saatavilla) rekisteröimällä nüvin
osoitteessa http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran
muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt
nüvia ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen
jälkeen, kun nüvi on hakenut ensimmäisen
kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Lisäkartat
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja.
Luettelo nüvi-yhteensopivista kartoista
on Garminin sivuston nüvi-tuotesivulla
osoitteessa (www.garmin.com). Valitse
siellä Maps-välilehti.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Ohjelmiston päivittäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/products/webupdater ja lataa
WebUpdater tietokoneeseesi.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön
ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen
automaattisesti ja asentaa sen nüviin.
Lisäominaisuudet ja
-varusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com, www.garmin.com
/extras. Voit myös ottaa yhteyden Garminjälleenmyyjään.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista
saatavuus osoitteessa http://my.garmin.com.
nüvi sisältää satojen valvontakameroiden
sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin
alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa mukautetun
kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
53
Liite
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon
ja POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla
POI Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Minne? > Ekstrat >
Mukautetut POI:t. Voit muuttaa
läheisyyspisteasetuksia valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
54
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
nüvista, liitä nüvi tietokoneeseen. Avaa
nüvi-aseman tai SD-korttiaseman kansio
Garmin\poi. Poista poi.gpi-niminen
tiedosto.
TourGuide
TourGuiden avulla nüvilla voidaan toistaa
toisten valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä
matkaoppaita. Ne saattavat sisältää
mielenkiintoisia tietoja matkan varrella
olevista historiallisista paikoista. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/extras
kohdassa POI Loader.
Voit tarkastella TourGuide-tiedostoja valitsemalla Minne? > Ekstrat > Mukautetut
POI:t. Voit muuttaa TourGuide-asetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet > TourGuide.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel
Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa lisävarusteen
osoitteessa http://buy.garmin.com tai
Garmin-myyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
SD-kortin nüviin. Valitse Minne? > Ekstrat.
Avaa Travel Guide koskettamalla sen nimeä.
Akun tiedot
nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi
irrottaa. Älä edes yritä irrottaa akkua.
Se voi vahingoittaa akkua tai aiheuttaa
palo- tai loukkaantumisvaaran.
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen kuin
käytät sitä akkuvirralla.
Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa sisäisen akun tilan. Voit
lisätä akun varausmittarin tarkkuutta
purkamalla akun latauksen kokonaan ja
lataamalla akun kokonaan. Irrota nüvi vasta,
kun akku on kokonaan latautunut.
Lisätietoja laitteen hävittämisestä saat
paikallisilta jäteviranomaisilta.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Sammuta taustavalo (Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus).
• Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
55
Liite
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista,
että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä
oleva sulake.
1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö)
ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että
hopeoitu kärki on
mustassa kärkiosassa.
Kierrä musta kärkiosa
paikalleen.
56
Kärkiosa
Hopeoitu
kärki
Sulake
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten
tai puiden lähettyvillä tai pysäköintihallissa.
Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei ole
korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite ei pysty
vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat
punaisiksi tai katoavat kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.
Varoitus: Kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
nüvin kiinnityksen
irrottaminen
Voit irrottaa nüvin telakasta painamalla
telakan alaosan kielekettä ylöspäin ja
kallistamalla nüvia eteenpäin.
Voit irrota telineen kiinnityksestä
kääntämällä telinettä oikealle tai
vasemmalle. Paina, kunnes telakka
irtoaa telineen pallokannasta.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä
vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin
kielekettä itseäsi kohti.
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai
kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista
ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi
altistua iskuille ja/tai tärinälle.
57
Liite
Kotelon puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja
pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
58
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi voi
aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää
kämmentietokoneen kosketuskynällä,
älä koskaan tee niin ajamisen aikana.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen
ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä
poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Katso sivua 52.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Tärkeä juridinen ilmoitus
FM-radiolähettimestä
nüvi-laite sisältää FM-radiolähettimen.
Lue seuraavat ilmoitukset.
nüvi FM -radiolähettimen
käyttäminen Euroopassa
ULA-lähettimien käyttäminen on kiellettyä
joissakin Euroopan maissa tiettyjen
radiotaajuusrajoitusten vuoksi. Tarkista
ULA-lähettimen laillisuus paikallisten
säädösten mukaan kaikissa Euroopan maissa,
joissa aiot käyttää laitetta. Käyttäjä hyväksyy
täyden vastuun kaikkien paikallisten lakien
ja säädösten noudattamisesta. Garmin
ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata
paikallisia lakeja ja säädöksiä. ULA-lähetin
on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen
käyttöön.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/fm-notice.
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
nüvi FM -radiolähettimen
käyttäminen Yhdysvalloissa
Vaikka FM-radiolähettimien käyttäminen
on laillista Yhdysvalloissa, FMradiolähettimien enimmäisteho on alempi
Yhdysvalloissa kuin niissä Euroopan
maissa, joissa FM-radiolähettimet ovat
sallittuja. Euroopassa myytävät nüvi-mallit
sisältävät suuritehoisemman eurooppalaisen
FM-radiolähettimen, joka ei ole laillinen
Yhdysvalloissa. Käyttäjä hyväksyy täyden
vastuun kaikkien paikallisten lakien ja
säädösten noudattamisesta. Poista FMradiolähetin käytöstä, ennen kuin käytät
eurooppalaista nüvi-mallia Yhdysvalloissa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
nüvi-tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus
59
Liite
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa:
www.garmin.com.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy
siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa
mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
60
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S): 121,7 × 75,2 × 19,5 mm
Paino: 175 g
Virrantulo: ajoneuvon DC-virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla tai
AC-virtaa valinnaisen lisävarusteen avulla
Käyttö: enintään 10 W
Näyttö: 4,3 tuumaa, 480 × 272 kuvapistettä;
WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen
taustavalo ja kosketusnäyttö
Akun varauksen kesto: enintään 3 tuntia
käytön ja asetusten mukaan
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Akun tyyppi: litiumioniakku, jota ei voi
irrottaa
Käyttölämpötila: 0 - 60 °C
Latauslämpötila: 0 - 45 °C
GPS-vastaanotin: Erittäin herkkä
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
Latausaika: noin 4 tuntia
nüvi 705 -sarjan käyttöopas61
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden
läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 2 ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake.
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
nüvi voi ladata vain 0 - 45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on paikassa, jossa
se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa
kaikki käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana.
Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki
käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
nüvi on lukittunut /
ei vastaa.
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise laitteesta virta ja kytke virta
uudelleen. Jos tämä ei auta, työnnä virtapainiketta vasemmalle ja pidä
sitä paikallaan 8 sekunnin ajan. Kytke nüviin virta uudelleen. nüvin pitäisi
nyt toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea näytön keskikohdassa.
3. Työnnä virtapainiketta vasemmalle ja sitten heti oikealle (lukitus).
Pidä sormea näytössä vielä noin yhden minuutin ajan, kunnes
kalibrointinäyttö avautuu.
4. Seuraa näytön ohjeita.
5. Avaa näyttö siirtämällä virtapainike keskikohtaan.
62
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Akun varaustila
ei näy oikein.
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Langaton Bluetooth-tekniikka ei ole käytettävissä nüvi 755 -laitteissa.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että Bluetoothpainikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on alle 10 metrin
päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Mistä tiedän,
että nüvi on USBmassatallennustilassa?
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on tietokoneeseen
liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi
uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3.Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja nüviin. nüvi käynnistyy
automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows
ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
En saa liikennetietoja.
Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan
ollessasi taajuusalueella.
Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään
ja ajoneuvon virtalähteeseen. (Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi
755- ja 765-laitteiden mukana.)
nüvi 705 -sarjan käyttöopas63
Liite
Ongelma/kysymys
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
Ratkaisu/vastaus
Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde).
Etsi hotelli ja valitse Aja.
Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa
ensimmäisinä.
Voit käyttää myös GPS-simulaattoria (Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä).
1.
2.
3.
4.
Miten löydän autoni
pysäköintialueelta?
Siirrä nüvi Pois tieltä -tilaan valitsemalla Työkalut > Asetukset > Navigointi
> Reittisuositus > Pois Tie > OK. Valitse Minne? > Suosikit > Viimeisin
sijainti > Aja. Navigoi autosi luo.
Miten voin muuttaa
navigointitilaa
polkupyörällä
ajamista varten?
Pyöräilytilassa voit optimoida reitin pyöräilyä varten. Valitse Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Käyttötila > Polkupyörä > OK.
Miten voin kävellä
määränpäähän muutoin
kuin teitä pitkin?
Käytä Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi >
Reittisuositus > Pois Tie > OK. Valitse määränpää ja Aja., jos haluat
kulkea poissa tieltä -tilassa määränpäähän.
64
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
Symbols
2D-karttanäkymä 15, 47
3D-karttanäkymä 15, 47
A
äänen kieli 46
äänenvoimakkuus 6
äänikirjat 31
äänilähde 42–43
äänivalinta 23
ääniversio 44
aika-asetukset 46
aikavyöhyke 46
Aja -sivun asetukset 7
ajo-ohjeet 17
Ajokoe 36
ajoneuvokuvake 16, 47
akun tiedot 55
apu hätätilanteessa 34
asetukset 44–50
palauttaminen 50
automaattinen viritys 42
autoprofiili 37
B
D
diakriittiset merkit 9
digitaalinen korkeuskartta 15
E
ecoRoute™ 35
Ajokoe 36
autoprofiili 35
kalibroiminen 37
matkaraportti 37
polttoaineraportti 35
vihjeet 37
Ekstrat 53, 55
G
Garmin Lock 47, 52
geokätkentä 15
GPS
pois käytöstä/käytössä 44
tietoja GPS: stä 56
H
hakualue 7
hälytykset
läheisyys 50
valvontakamera 53
hidastuspisteet 36
I
juridinen ilmoitus, FMradiolähetin 59
K
Kaistaohjaus 18
kaksikieliset sanakirjat 39
kartan pinnanmuodot 15
kartan tiedot, muuttaminen 16
kartta
Kartan tiedot -painike 47
lisä- 52
mukauttaminen 46
näytettävien tietojen
muuttaminen 16
näyttäminen 47
ota käyttöön
yksityiskohtaiset
kartat 47
päivittäminen 52
selaaminen 14
siirtäminen 14
versio 47
yksityiskohtien määrä 46
zoomaus 14
karttapäivitys 52
kauttakulkupiste, lisääminen 5
kävelyreitti 44, 64
käyttäjätiedot, poistaminen 50
käyttötila 44
kiertotie 6
kiihdytyspisteet 36
kiinnittäminen
Bluetooth-tekniikka 19–23
imukuppi 2
asetukset 49
kuuloke 28
J
puhelimen liittäminen 19,
jalankulkunavigointitila 44, 64
49
järjestelmän asetukset 44
puhelimen poistaminen 49
nüvi 705 -sarjan käyttöopas65
Hakemisto
irrottaminen
kiinnityksestä 57
kojelautaan 57
kilometriä 44
kirjanmerkit 31
kirjat 31
kirkkaus 45
kojelaudan levy 57
koordinaatit 15
kosketusnäyttö
asetukset 45
kalibroiminen 51
puhdistaminen 58
Koti
puhelinnumero 22
sijainti 9
koulualuetietokanta 54
kuuloke 28
kuulokeliitäntä 61
kuvan liittäminen sijaintiin 11
kuvat 38
L
läheisyyshälytykset 50
laitteen lataaminen 51, 62
laitteen mukauttaminen 44–50
laitteen Ohje 34
laitteen säilytys 58
laitteen tunnus 44
langaton kuuloke 28
language guide 39
laskin 40
66
liikenne 24–27
liikennetilausten
lisääminen 48
tapahtumat 25
liikennevastaanotin
antenni 2
lisäkartat 52
lisävarusteet 53, 54
litiumioniakku 55, 61
lukitseminen
nüvi 52
M
M3U-soittolistamuoto 30
maailmankello 38
maapallonäkymä 15
mailit 44
mainokset 27, 41
maksiminopeus,
nollaaminen 17
maksuton karttapäivitys 52
MapSource 52
matkaloki 47
matkan tiedot, nollaaminen 17
matkaraportti 37
mediasoitin] 28–31
Mene kotiin 9
mikrofoni 1
Minne? 7–15; katso paikkojen
etsiminen
mitat, muuntaminen 40
MP3-musiikkitiedostot
lataaminen 32
toistaminen 28
mukautetut kohdepisteet
(POI) 54
mukautetut reitit; katso reitit
musiikki 28
muuntaminen
valuutta 41
yksikkö 40
myGarmin i
mykistäminen
ääni 6
puhelu 21
N
näppäimistö 9
asettelu 44
kielitila 9, 46
navigointi 5
asetukset 45
tila 44
näyttö
kirkkaus 45
kuvaotokset 45
näyttöasetukset 45
näyttönäppäimistö 9
nimen kirjoittaminen 8
nollaaminen
enimmäisnopeus 17
matkatiedot 17
nopeuspisteet 36
nopeusrajoituskuvake 5, 16
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
nüMaps Guarantee 52
nüvin huoltaminen 57
nykyinen sijainti,
tallentaminen 10
Nykysijainti 34
O
Ohje 34
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 60
päivittäminen 53
versio 44
Omat tiedot 38
osamatkamittari-sivu 17
P
paikkojen etsiminen 4
Aja -sivun asetukset 7
autosi
pysäköintialueella 11
hiljattain tehdyt valinnat 10
kohde kartassa 14
nimellä 8
osoite 8
postinumeron mukaan 8
tallennetut paikat
(suosikit) 10
toisen paikan lähellä 7
valokuvien
käyttäminen 12–13
päivittäminen
kartat 52
ohjelmisto 53
pariliitos ja matkapuhelin 19,
20
PIN
Bluetooth 49
Garmin Lock 52
poistaminen
kaikki omat tiedot 50
merkki 9
mukautetut kohdepisteet
(POI) 54
reitti 14
Suosikit 11, 14
tiedostot 33
viimeksi löydettyjen
luettelo 10
pois tieltä, reitti 14, 45, 64
polkupyöränavigointi 44
polttoainehinta,
määrittäminen 36
polttoaineraportti 35
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 35
postinumero 8
puhelimen handsfreeominaisuudet 19–23
puhelinmuistio 21
R
reitin simuloiminen 44
reitit
kiertotie 6
mukautetut 13–15
muokkaaminen 13
oletusasetukset 45
pois tieltä 45
pysähdyksen lisääminen 5
pysäyttäminen 6
seuraaminen 5
simuloiminen 44
tila 44
tuominen 38
rekisteröiminen 58
risteysluettelosivu 17
S
sanojen kääntäminen 39
sarjanumero 1
satelliittien etsiminen 3
satelliittisignaalit 3, 56
SD-kortti 32, 61
SD-korttipaikka 1
seuraavan käännöksen sivu 18
sijainnin asettaminen 14
sijaintikuvake 47
Q
QWERTY-näppäimistö 44
nüvi 705 -sarjan käyttöopas67
Hakemisto
soittaminen
historia 22
koti 22
lopettaminen 21
mykistäminen 21
tämä sijainti 7
vastaaminen 21
soittolista 29
luominen 30
muokkaaminen 30
nykyisen tallentaminen 30
tietokoneesta 30
toistaminen 30
sulake, vaihtaminen 56
suojausasetukset 47
Suosikit 10
muokkaaminen 11
T
tallentaminen
löydetyt paikat 10
nykyinen sijainti 10, 14, 34
taustaväri 45
tekniset tiedot 61
teksti 46
teline 2
telineen irrottaminen 57
tiedostojen lataaminen
nüviin 32
tiedostojen siirtäminen 32–33
68
tiedostot 32–33
hallinta 32–33
poistaminen 33
siirtäminen 32–33
tuetut tyypit 32
tietokoneliitäntä 32
TourGuide 50, 54
Travel Guide 53, 55
tuetut tiedostotyypit 32
tuleva puhelu 21
turvakameratietokanta 53
turvallisuustila 47
turvapaikka 52
Työkalut 34–41
välttäminen
liikenne 24
tietyypit 45
varkaus 58
valuutta, muuntaminen 41
varkaussuoja 47, 52
vastaaja 21
vianmääritys 62
Viimeisin sijainti 11, 64
viimeksi löydetyt paikat 10
virtapainike 1
U
Y
ULA-lähetin 42–43
asetus 42
lakiasiat 59
ulostulo, ääni 6
ajoneuvon kaiuttimet 42
kuulokeliitäntä 61
USB 32
massatallennustila 32–33
poistaminen 33
vianmääritys 62
W
WebUpdater 53
yhteydenotto Garminiin i
yksityiskohtainen reitti 17
yksityiskohtaiset kartat 47
Z
zoomaus 14
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 59
valikkosivu 3
valokuvanavigointi 12–13
nüvi 705 -sarjan käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ohjelmistopäivitykset (lukuun ottamatta karttatietoja) Garminin
Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00955-37 ver. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising