Garmin | nuvi 710 | Garmin nuvi 710 verkorte handleiding

Garmin nuvi 710 verkorte handleiding
nüvi 705-serie
®
verkorte handleiding
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
715, 755, 765, 775
Uw nüvi
ees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
L
belangrijke informatie.
Aan/uit-knop:
schuif naar links om apparaat in/uit te schakelen;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen
GPS-antenne
Luidspreker
Hoofdtelefoon- /
audio-uitgang
Kaartsleuf voor
SD™-kaart
Microfoon
Mini-USBconnector
Externe
antenneconnector
Serienummer (verwijder de houder om
het serienummer te bekijken)
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit
het voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over wetgeving
op het gebied van montage op de voorruit.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en
de logo’s is een licentie verkregen. SD™ is een handelsmerk van de SD Card Association.
Stap 1: de nüvi bevestigen
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze
vastklikt.
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van
de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap
schoon en droog met een pluisvrije doek.
2. Plaats de zuignap op de ruit.
3. Sluit de voedingskabel van het voertuig aan
op de voedingsconnector aan de rechterkant
van de houder.
Houder
8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in
uw auto. Als uw voertuig is gestart en het
apparaat is aangesloten, wordt het apparaat
automatisch ingeschakeld.
9. Als u in Europa een ontvanger voor
verkeersinformatie aansluit, kunt u de
antenne met zuignappen aan de voorruit
bevestigen. (De TMC-ontvanger wordt bij
sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)
Voedingskabel
4. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
Zuignapsteun
Stap 2: de nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de
Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies
op het scherm.
5. Duw de hendel terug, in de richting van de
ruit.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de
houder.
Stap 3: satellieten zoeken
1. Ga naar een open plek buiten een
parkeergarage en uit de buurt van hoge
gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
minuten duren. De
balken geven de
GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is,
ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een
bestemming selecteren en hierheen navigeren.
➑ Tik hierop om het volume aan te passen.
➒ Tik hierop voor extra’s, bijvoorbeeld
Stap 4: werken met de nüvi
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
➊
➋
➌
➎
mediaspelers, instellingen en Help.
Nuttige punten zoeken
➍
Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op
Waarheen? > Nuttige punten > Spel naam.
➏
➐
➑
Als u naar een locatie in een ander gebied wilt
zoeken, tikt u op Waarheen? > Nabij.
➒
Een stop toevoegen
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als Via-punt om deze
stopplaats toe te voegen aan uw route.
➊ GPS-signaalsterkte.
➋ Bluetooth®-status (niet beschikbaar op de
nüvi 755).
➌ Batterijstatus.
➍ Huidige tijd.
➎ Tik hierop om een bestemming te zoeken.
➏ Tik hierop om de kaart weer te geven.
➐ Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat
Als u meerdere via-punten wilt toevoegen, kunt
u de huidige route bewerken. Tik op Waarheen?
> Aangepaste route.
is aangesloten op een compatibele mobiele
telefoon (niet beschikbaar op de nüvi 755).
Uw route volgen
➋ Tik hierop om de pagina Lijst met afslagen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen op
de kaart en instructies boven in de kaart. In de
linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven
tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan
u zicht dient te bevinden voor de manoeuvre. Als
u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent
de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe
instructies voor de route.
weer te geven.
➌ Tik hierop om in en uit te zoomen.
➍ Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer
te geven.
➋
➊
➌
➍
➎
➏
➐
➎ Tik hierop om de tripcomputer weer te
geven.
➊ Tik hierop om de pagina met de volgende
afslag of de pagina Rijbaanassistent weer te
geven (indien beschikbaar).
➏ Tik hierop als u wilt terugkeren naar de
menupagina.
➐ Tik hierop om de weergegeven gegevens te
wijzigen.
FM TMC-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken
Tijdens het berekenen van de route onderzoekt
de nüvi het huidige verkeer en past deze de route
automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk
te maken. U kunt alsnog door verkeer worden
geleid als er geen alternatieve wegen zijn. Als
er een lange file op uw route is terwijl u aan
het navigeren bent, berekent de nüvi de route
automatisch opnieuw.
Opmerking: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de
verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger, die in de voertuigvoedingskabel is geïntegreerd, wordt met bepaalde
nüvi-pakketten meegeleverd.
Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er
een
verkeerspictogram weergegeven in
de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het
verkeerspictogram verandert van kleur om de
ernst van verkeerssituaties op uw route of op
de weg waar u reist aan te geven. Tik op het
pictogram om het menu met verkeersinformatie
weer te geven.
Als u verkeersinformatie wilt kunnen ontvangen,
moet de ontvanger voor verkeersinformatie
zijn aangesloten op de nüvi en op een externe
voedingsbron. Bovendien moeten de ontvanger
voor verkeersinformatie en de nüvi zich binnen
het gegevensbereik van een FM-station bevinden
dat TMC-gegevens (Traffic Message Channel)
uitzendt. De verkeersinformatieservice wordt
automatisch geactiveerd nadat uw Garmin GPSapparaat satellietsignalen heeft ontvangen en
ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van
de serviceprovider.
Advertenties bekijken
Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor
verkeersinformatie bevat, ontvangt u in
Noord-Amerika advertenties en coupons.
Tik op de advertentie op het scherm als u de
dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband
houdt met die advertentie.
Ga voor meer informatie over TMC-ontvangers
en dekkingsgebieden naar www.garmin.com
/traffic.
Let op: schrijf geen couponcodes op tijdens
het rijden.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties
van de ontvanger voor verkeersinformatie
afnemen.
Handsfree bellen
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven. Tik op
Beantwoord om de oproep aan te nemen. De
interne microfoon is aan de voorzijde van de
nüvi geplaatst. U kunt normaal spreken.
Draadloze Bluetooth-technologie is niet
beschikbaar op de nüvi-modellen 755.
Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de
nüvi als draadloos handsfree-apparaat aansluiten
op uw mobiele telefoon. Voor het koppelen en
verbinden moeten de telefoon en uw nüvi zijn
ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar
verwijderd zijn.
Bellen
Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi,
kunt u bellen. Tik op GSM om het menu GSM
te openen.
De nüvi koppelen aan uw mobiele
telefoon
Opmerking: niet elke telefoon ondersteunt
alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.
1. Controleer of uw telefoon wordt ondersteund
door de nüvi. (Ga naar www.garmin.com
/bluetooth.)
2. Tik op de menupagina op Extra >
Instellingen > Bluetooth > Voeg toe.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in en maak deze waarneembaar
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze
instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu
Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op OK op de nüvi.
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
van uw nüvi (1234) in.
Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op
> Ophangen.
De nüvi opnieuw instellen
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert,
schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet
helpt, schuift u de Aan/uit-knop naar links
en houd u deze 8 seconden vast. Schakel de
nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal
te werken.
De FM-zender gebruiken
Lees de opmerkingen over legaal gebruik van de FMzender in de gebruiksaanwijzing, voordat u de FM-zender
in uw regio gebruikt.
U kunt naar uw nüvi luisteren via de luidsprekers
in uw voertuig. Selecteer in de menupagina
Volume > Audio output > FM-zender >
OK. Kies een FM-kanaal met veel ruis en kies
hetzelfde kanaal op de nüvi.
De nüvi vergrendelen
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
OPMERKING: als u uw pincode en
beveiligingslocatie vergeet, moet u uw nüvi
samen met een geldige productregistratie of een
geldig aankoopbewijs naar Garmin opsturen
om uw nüvi te laten ontgrendelen.
MP3-bestanden afspelen
1. Tik op Extra > Mediaspeler.
2. Tik op Bron om de MP3-speler weer te
geven.
3. Tik op Blader.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op Speel alle.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het zoeken van
satellieten en een ritje maken uw nüvi registreert
bij http://my.garmin.com, ontvangt u één gratis
kaartupdate (indien beschikbaar) bij uw nüvi.
U komt niet in aanmerking voor de gratis
kaartupdate als u per telefoon registreert of
langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het
eerst met uw nüvi een ritje hebt gemaakt.
Meer informatie
Tik op Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de
gebruiksaanwijzing downloaden op www
.garmin.com. Ga voor meer informatie over
accessoires naar http://buy.garmin.com of
neem contact op met uw Garmin-dealer.
© 2008–2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Maart 2009
Onderdeelnummer 190-00955-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising