Garmin | nuvi 710 | User guide | Garmin nuvi 710 Anvandarhandbok

Garmin nuvi 710 Anvandarhandbok
nüvi 705-serien
®
Användarhandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
715, 755, 765, 775, 785
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Olathe, Kansas 66062, USA
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Taipei County, Taiwan
Tel.: +1 913 397 8200 eller
Tel.: +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
Tel.: 886/2.2642.9199
+1 800 800 1020
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax: 886/2.2642.9099
Fax: +1 913 397 8282
Fax: +44 (0) 870.8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd
från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all
obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra
produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, nüvi® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och
är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™, ecoRoute™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows®
är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SD™ är ett
varumärke som tillhör SD Card Association. Google™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Microsoft, MSN och MSN-logotypen
är varumärken som tillhör Microsoft-gruppen med företag. Namnet MapQuest är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
MapQuest eller AOL LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Oktober 2009
Artikelnummer 190-00955-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Inledning
Inledning
Handboksinstruktioner
När du uppmanas ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt efter
varandra. Om det till exempel står ”tryck på
Vart? > Favoriter” ska du trycka på Vart?
och sedan på Favoriter.
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan håller du ned Bakåt.
• Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och
. Håll nedtryckt om du
vill bläddra snabbare.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du
använder din nüvi. Om du befinner dig i
USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information
om de senaste tjänsterna för dina Garminprodukter.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på onlinetjänster för
information om hastighetskameror
(se sidan 53).
• Låsa upp tillvalskartor.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Inledning
Innehållsförteckning
Inledning.................................................i
Handboksinstruktioner.............................. i
nüvi-tips och -genvägar............................ i
Kontakta Garmin....................................... i
myGarmin™ .............................................. i
Komma igång........................................1
Steg 1: Montera nüvi-enheten................. 2
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten............ 3
Steg 3: Hämta satellitinformation............. 3
Steg 4: Använda nüvi-enheten................. 3
Söka efter din destination........................ 4
Följa din rutt............................................. 5
Ställa in volymen...................................... 6
Vart?......................................................7
Söka nära en annan plats........................ 7
Kör! – Sidalternativ.................................. 7
Söka efter en adress................................ 8
Söka efter en plats genom att stava
namnet . .................................................. 8
Ange en hemposition............................... 9
Söka efter senast hittade platser........... 10
Favoriter................................................. 10
Använda egna rutter.............................. 13
Söka efter en plats med kartan.............. 14
Ange koordinater................................... 15
ii
Använda huvudsidorna......................16
Kartsida.................................................. 16
Färddator............................................... 17
Svänglistan............................................ 17
Nästa sväng........................................... 18
Använda handsfree-funktionerna.....19
Para ihop dina enheter.......................... 19
Para ihop telefonen med telefonen........ 20
Para ihop telefonen med
nüvi-enheten.......................................... 20
Svara på ett samtal . ............................. 21
Under samtal ........................................ 21
Telefonmeny.......................................... 21
Använda trafikinformation.................24
Förklaring till FM
TMC-trafikinformation............................ 24
Förklaring till MSN® Direct Traffic........... 24
Ta emot trafikinformation....................... 25
Trafik i ditt område................................. 25
Färgkod för allvarlighet.......................... 25
Trafik på rutten....................................... 26
Visa trafikkartan..................................... 26
Visa trafikfördröjningar........................... 27
Reklam...................................................27
Blinkkoder för FM TMC-mottagarens
lysdioder................................................ 27
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Inledning
Använda mediaspelarna....................28
Använda ett trådlöst headset................. 28
Spela musik........................................... 28
Lyssna på Audible-ljudböcker................ 31
Hantera filer........................................32
Filformat som kan användas.................. 32
Läsa in filer............................................ 32
Ta bort filer ............................................ 33
Använda verktygen............................34
Inställningar........................................... 34
Var är jag?.............................................. 34
Hjälp.......................................................34
Mediaspelare......................................... 34
MSN® Direct........................................... 34
ecoRoute™............................................. 35
Bildvisare............................................... 38
Egna rutter............................................. 38
Min info.................................................. 38
Världsklocka.......................................... 38
Språkguide............................................. 39
Kalkylator .............................................. 40
Enhetsomräkning . ................................ 40
Reklam...................................................41
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Spela upp ljud genom
bilhögtalarna.......................................42
Ställa in FM-sändaren automatiskt........ 42
Ställa in FM-sändaren manuellt............. 42
Tips för frekvensval................................ 43
Information för FM-sändare................... 43
Anpassa nüvi-enheten.......................44
Ändra systeminställningarna.................. 44
Ändra navigeringsinställningarna........... 45
Ändra visningsinställningarna................ 45
Uppdatera tidsinställningarna................ 46
Ställa in språken.................................... 46
Ändra kartinställningarna....................... 46
Lägg till säkerhetsinställningar............... 47
Visa information om FM TMCtrafikprenumeration................................ 48
Inställningar för Bluetooth ..................... 49
Ändra inställningarna för larmade
positioner............................................... 49
Återställa alla inställningar..................... 50
Rensa användarinformationen............... 50
Bilaga...................................................51
Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten.... 51
Återställa nüvi-enheten.......................... 51
Kalibrera skärmen.................................. 51
Låsa nüvi-enheten................................. 52
nüMaps Guarantee™ ............................. 52
iii
Inledning
Ytterligare kartor.................................... 52
Uppdatera programvaran....................... 53
Extrafunktioner och valfria tillbehör........ 53
Batteriinformation . ................................ 55
Byta säkringen....................................... 56
Om GPS-satellitsignaler........................ 56
Montera på instrumentbrädan................ 57
Ta bort nüvi-enheten och fästet............. 57
Sköta nüvi-enheten . ............................. 57
Överensstämmelseför-klaring................ 59
Programlicensavtal ............................... 60
Specifikationer....................................... 61
Felsökning............................................. 62
Index....................................................65
iv
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Komma igång
Komma igång
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och annat.
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill växla mellan av/på,
skjut till höger om du vill låsa skärmen
GPS-antenn
Högtalare
Hörlursuttag/
ljudutgång
SD™kortplats
Mikrofon
Mini-USBkontakt
Extern
antennanslutning
Serienummer (koppla bort
vaggan för att visa serienumret)
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas
med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar som
gäller för montering på vindruta.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Komma igång
Steg 1: Montera nüvienheten
1. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan av
vaggan.
Vagga
6. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
7. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Strömkabel för
fordon
2. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
Sugkoppsfäste
5. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
8. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i fordonet.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast
antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan
med hjälp av sugkoppsfästena.
(Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa nüvi-paket.)
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Komma igång
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Om enheten är ansluten och fordonet är
igång startar enheten automatiskt. Om
du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster. Följ
instruktionerna på skärmen.
Steg 3: Hämta
satellitinformation
1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader.
2. Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten
hittar satellitsignalen. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När en stapel
är grön har nüvi-enheten fått kontakt med
satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Steg 4: Använda nüvienheten
➊
➋
➌
➎
➏
➐
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➍
➑ ➒
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®-teknik.
Batteristatus.
Aktuell tid.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon (inte tillgänglig på nüvi
755).
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. mediaspelare, inställningar och
Hjälp.
Komma igång
Söka efter din destination
Menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och
andra platser. Den detaljerade kartan i din nüvi-enhet innehåller miljontals intressanta platser,
t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
➊ Tryck på Vart?.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➌ Välj ett mål.
➎ Tryck på Kör!.
➎ Trevlig resa!
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Komma igång
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Det
övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa
manöver och i vilken fil du bör befinna dig i
för att utföra manövern.
Om du avviker från rutten beräknas en ny
rutt och en ny vägbeskrivning visas.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas om
du kör på huvudvägar.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten.
Först visas vägbeskrivningen till stoppet och
sedan till målet.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Om du vill lägga till mer än ett stopp under
rutten bör du ändra den aktiva rutten. Se
sidan 13.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Komma igång
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du
ta en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Omväg.
Enheten försöker att navigera tillbaka till den
ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om
den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräkningar någon omväg.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att justera
huvudvolymnivån. Tryck på Tyst för att
stänga av allt ljud.
Om du vill justera volymnivåerna för
röstuppmaningar och mediaspelaren
trycker du på Blandade kanaler. Justera
nivåerna efter behov. Tryck på Återställ
för att återställa volyminställningarna till
originalnivåerna.
Tryck på Utgående ljud om du vill ställa in
FM-sändaren. Se sidan 42–43.
2. Tryck på Stoppa.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
Vart?
På
Vart? finns olika kategorier av platser
att söka efter. Om du vill ha mer information
om hur du utför en standardsökning läser du
på sidan 4.
Kör! – Sidalternativ
Visa sidan Kör! genom att trycka på ett
objekt i sökresultatlistan. sidan.
➊
Söka nära en annan plats
En sökning efter platser nära din aktuella
plats utförs automatiskt av nüvi-enheten.
➊
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu – söker efter
platser nära den aktuella platsen.
• En annan ort – söker nära den ort du
anger.
➋
➌
• Min aktuella rutt – söker längs rutten.
➍
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
➎
3. Tryck på OK.
➋
➍
➌
➎
Tryck på för att ringa den här platsen
om en mobiltelefon med trådlös
Bluetooth-teknik är ansluten (ej
tillgängligt på nüvi 755).
Tryck för att visa rutten på en karta.
Tryck för att skapa en vägbeskrivning
till den här platsen.
Tryck för att visa den här platsen på
kartan.
Tryck för att spara den här platsen i fina
Favoriter. Se sidan 10.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
Söka efter en adress
Stegen för att hitta en adress kan variera
beroende på de kartor som är inladdade
i din nüvi-enhet. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer).
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Tryck på Byt område eller land, om det
behövs.
3. Tryck på Söka alla.
ELLER
Tryck på Stava ort eller Stava
postnummer, ange orten/postnummer
och tryck på Klar. Välj stad eller
postnummer i listan.
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen.
3. Tryck på Stäng.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
Köra hem
• Tryck på om du vill lägga till ett
mellanslag.
• Tryck på och för att flytta
markören.
• Tryck på för att ta bort tecknet.
• Tryck på för att välja ord som du
nyligen har skrivit och valt.
• Tryck på Läge om du vill ändra
språkläge för tangentbordet.
• Tryck på
om du vill ange
specialtecken.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
När du har angett hemposition kan du när
som helst skapa en rutt till den genom att
trycka på Vart? > Kör hem.
Ändra hemposition
Om du vill ställa in en ny plats som
hemposition använder du menyn Verktyg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange
hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? > Senast
sökta så visas de platser du hittat den senaste
tiden.
Rensa senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja. Alla objekt i listan tas bort
men den faktiska platsen tas inte bort från
nüvi-enheten.
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till
dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har
hittat klickar du på Spara på Kör!- sidan.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade
platser visas i en lista.
10
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
Söka efter din senaste position
Din senaste position sparas automatiskt
varje gång som du tar bort nüvi-enheten från
vaggan medan nüvi-enheten är på. Använd
den här funktionen för att hitta din bil på en
parkeringsplats.
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter > Alla favoriter >
Senaste position.
Din senaste position skrivs över varje gång
som du tar bort nüvi-enheten från vaggan
medan nüvi-enheten är på.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra
platsen:
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Bifoga foto – välj ett foto för platsen.
Om du vill läsa in bilder i din nüvienhet eller ditt SD-kort, se
sidan 32–33.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Byt kategorier – skapa och ändra
den kategori som platsen sparas i.
• Ta bort – tryck på Ja för att ta bort
objektet från listan Favoriter.
3. Tryck på Ändra.
Användarhandbok för nüvi 705-serien11
Vart?
Använda fotonavigering
Hämtar platser
1. Gå till http://connect.garmin.com/photos
(inte tillgängligt på alla platser) om du vill
hämta bilder med platsinformation.
1. Gå till www.garmin.com/communicator
för att hämta och installera Garmin
Communicator-insticksprogrammet på
datorn.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja och läsa in foton.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn. Se
sidan 32.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton med platsinformation visas i listan.
3. Sök efter en plats på en webbplats som
stöds, t.ex. http://maps.google.com och
www.mapquest.com.
Du kan läsa in foton som innehåller
platsinformation till nüvi-enheten eller
SD-kortet och sedan skapa rutter till dem.
4. Tryck på en bild.
Du kan hämta platser och intressanta platser
till din nüvi från olika webbplatser.
4. Följ instruktionerna på webbplatsen för att
skicka platsen till din nüvi.
Platserna du hämtat sparas i Favoriter på din
nüvi.
12
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
Använda egna rutter
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den rutt
du vill köra och tryck sedan på Kör!.
Skapa en egen rutt
Använd din nüvi till att skapa och spara
rutter inför din nästa tripp. Du kan spara upp
till 10 rutter.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på
. Ta bort en plats genom att
trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten och
visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
Redigera egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
Användarhandbok för nüvi 705-serien13
Vart?
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rutten:
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Lägg in/ta bort stopp – lägg till eller
ta bort stopp i rutten.
• Manuell sortering av positioner –
ändra ordningen på punkterna i rutten.
Söka efter en plats med
kartan
Om du vill söka efter en plats med hjälp av
kartan trycker du på Vart? > Sök på karta
eller tryck på en annan plats av kartan.
• Optimal sortering av positioner –
automatisk sortering av punkterna.
• Räkna om – ändra ruttens inställning
för att göra en ny beräkning enligt
någon av inställningarna snabbare tid,
kortare avstånd eller fågelvägen.
• Radera – ta bort rutten.
Dina ändringar sparas automatiskt när du
lämnar någon av sidorna för att redigera en
rutt.
14
• Tryck på och dra om du vill visa en
annan del av kartan.
• Tryck på och för att zooma in och
ut.
• Tryck var som helst på kartan. En pil
pekar på platsen.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Vart?
• Om nüvi-enheten är i simulatorläge
trycker du på Ange plats för att ställa
in din position på den aktuella platsen.
(Se sidan 44).
• Tryck på
för att växla mellan en 3Dkarta (tredimensionell) och en 2D-karta
(tvådimensionell).
• Tryck på
för att rotera
betraktningsvinkeln i 3D-vy.
• När du zoomar ut ändras kartan till en
digital höjdkarta som visar områdets
konturer.
• Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck
på och snurra på globen för att snabbt
hitta andra områden av världen.
Obs! Du kan bara se detaljerad
kartinformation för områden som det
finns kartor inlästa för i nüvi-enheten.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för slutmålet, kan du navigera
till destinationen med hjälp av koordinaterna
för latitud och longitud i nüvi-enheten (eller
andra koordinatformat). Detta kan vara
användbart vid geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format om du vill välja rätt
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja
en ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange
koordinaterna och tryck sedan på Klar.
5. När du har angett rätt koordinater trycker
du på Nästa.
Användarhandbok för nüvi 705-serien15
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
➋
Kartsida
➌
➍
Tryck på
kartsidan.
Visa kartan om du vill visa
• Fordonsikonen visar var du är just nu.
• Tryck på och dra kartan om du vill visa
ett annat område av kartan (se sidan 14).
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Tryck här om du vill visa sidan Nästa
sväng eller sidan för vägfilshjälp (om
tjänsten är tillgänglig).
➎
➏
➐
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här om du vill visa Var är jag?sidan.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
Tryck för att anpassa detta datafält.
Ändra datafältet
Du kan visa olika information när du kör och
följer en rutt.
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på datafältet längst ned till höger på
kartsidan.
2. Välj de data som du vill ska visas.
3. Upprepa steg 1 och 2 när du inte
navigerar längs en rutt.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda huvudsidorna
Färddator
Svänglistan
Färddatorn anger aktuell fart och ger
användbar statistik om din tripp. Du visar
trippinformationssidan genom att trycka på
fältet Fart på kartsidan.
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill visa
svänglistsidan trycker du på det textfältet
överst på kartsidan. Om du vill se en sida
med nästa sväng trycker du på den svängen.
Visa hela rutten på kartan genom att trycka
på Visa karta.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den totala restiden.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du den innan du påbörjar en
resa. Om du vill nollställa informationen på
trippinformationssidan trycker du på Nolla
tripp. Tryck på Nollst. max om du vill
nollställa maxfarten.
Användarhandbok för nüvi 705-serien17
Använda huvudsidorna
Nästa sväng
Vägfilshjälpsidan
När du följer en rutt visar sidan nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid tills
du är framme vid svängen.
När funktionen är tillgänglig kan den
här sidan visa en vy av den kommande
korsningen och ange vilken fil du ska köra
i. Om du vill visa den här sidan trycker du
längst upp till vänster på kartsidan. Du kan
också nå den här sidan från svänglistesidan.
Om du vill visa en kommande sväng på
kartan trycker du på det övre vänstra hörnet
på kartsidan eller på en av svängarna på
svänglistsidan. När funktionen är tillgänglig
trycker du på Vägfilshjälp på svänglistsidan
för att visa vägfilshjälpsidan för nästa sväng.
18
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan nüvi
anslutas till din mobiltelefon om du vill ha
händerna fria.
Om du undrar om din Bluetooth-enhet är
kompatibel med nüvi besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth-tekniken är inte tillgänglig på
nüvi 755-modeller.
Para ihop dina enheter
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du
etablera trådlösa anslutningar mellan nüvienheten och t.ex. en mobiltelefon. Första
gången du använder två enheter tillsammans
måste du ”para ihop” dem genom att etablera
kontakt med hjälp av PIN-kod/lösenord. När
du en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje
gång du sätter på dem.
För att kunna paras ihop och anslutas måste
din enhet och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
Nüvi-enheten kan vara ansluten till en
telefon och ett headset samtidigt.
Aktivera ihopparningen antingen via nüvienheten eller enheten. Se instruktionerna för
dina enheter.
När du slår på nüvi-enheten utförs ett försök
att para ihop den med den enhet den senast
var ansluten till. Du kan välja att ställa in att
en enhet ska anslutas automatiskt när nüvienheten sätts på.
När telefonen är ansluten till din nüvienhet kan du ringa telefonsamtal. Öppna
telefonmenyn genom att trycka på Telefon
på menysidan.
Användarhandbok för nüvi 705-serien19
Använda handsfree-funktionerna
Para ihop telefonen med
telefonen
1. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Denna funktion kan finnas i
en meny kallad Settings (Inställningar),
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
2. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
3. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
4. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop telefonen med
nüvi-enheten
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
2. Under Telefon trycker du på Lägg till
(eller Ändra).
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig
att upptäcka/synlig. De här inställningarna
finns på en meny kallad Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller Handsfree.
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange 1234 i telefonen.
20
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda handsfree-funktionerna
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om du
vill svara. Tryck på Ignorera om du inte vill
ta samtalet och stänga av ringsignalen.
Den interna mikrofonen är på framsidan av
nüvi-enheten.
Under samtal
Om du vill avsluta samtalet trycker du på
> Lägg på. Tryck på > Samtalsalternativ
för följande alternativ:
• Pekljud – visar en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska system
som t.ex. röstbrevlåda.
• Föra över ljud till telefonen – Det
här är användbart om du vill stänga av
nüvi-enheten men behålla samtalet eller
behöver större sekretess. Om du vill byta
tillbaka igen trycker du på Föra över
ljud till enheten.
• Koppla bort mikrofon (sekretess).
Telefonmeny
Visa telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på menysidan. Tryck på Status
för att visa signalstyrkan, batterinivån och
namnet på den anslutna telefonen.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn i
nüvi.
Använda telefonboken
Varje gång mobiltelefonen ansluter till nüvienheten laddas telefonboken automatiskt
över till nüvi-enheten. Det kan ta ett par
minuter innan telefonboken blir tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken
som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp
kontakten.
Användarhandbok för nüvi 705-serien21
Använda handsfree-funktionerna
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill
ringa till.
3. Tryck på Ring eller
.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till nüvienheten laddas samtalshistoriken automatiskt
över till nüvi-enheten. Det kan ta några
minuter att föra över dessa data till nüvienheten.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Skriv in telefonnummer om du
vill använda knappsatssidan, eller Välj i
telefonbok (fungerar bara om din telefon
hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Så här ringer du hem:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen.
Samtalen visas i kronologisk ordning med
de senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
22
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda handsfree-funktionerna
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna till din telefon.
Användarhandbok för nüvi 705-serien23
Använda trafikinformation
Använda
trafikinformation
Nüvi-enheten kan ta emot FM TMCtrafikinformation (Traffic Message Channel)
eller MSN® Direct-trafikinformation,
beroende på den trafikmottagare som är
ansluten till nüvi-enheten.
Nüvi-enheten visar båda typerna av
trafikinnehåll på samma sätt.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen.
Förklaring till FM TMCtrafikinformation
FM-trafikinformationsmottagaren som är
integrerad i strömkabeln medföljer vissa
nüvi 755-, 765- och 775-paket. FM TMCtrafikmottagare tar emot trafikinformation
som sänds över FM RDS-systemet.
24
TM TMC-abonnemanget aktiveras
automatiskt när Garmin-GPS-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt som
trafiksignalerna tas emot från leverantören
av tjänsten. Du kan lägga till fler FM
TMC-abonnemang när du vill. Kontrollera
Garmins webbplats på www.garmin.com
/fmtraffic för andra tillgängliga tjänster.
Förklaring till MSN® Direct
Traffic
MSN® Direct-mottagaren som är integrerad
i strömkabeln medföljer nüvi 785-paketen.
MSN Direct-mottagare tar emot MSN
Direct-innehåll, inklusive trafikinformation.
Mer information om hur du aktiverar MSN
Direct-tjänsten eller använder MSN Direct,
finns i nüvi 785 Quick Start Manual och
MSN Direct Owner’s Manual Supplement på
www.garmin.com.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda trafikinformation
Mer information om trafikinformationsmottagare och täckning finns på
www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikinformation
För att kunna ta emot trafikinformation
måste följande villkor uppfyllas:
• Trafikinformationsmottagaren måste vara
ansluten till nüvi-enheten.
• Trafikinformationsmottagaren och nüvienheten måste vara ansluten till en extern
strömkälla.
• Trafikinformationsmottagaren och nüvienheten måste vara inom dataräckhåll för
en FM-station som sänder ut trafikdata.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller väg
som du för tillfället kör på.
Färgkod för allvarlighet
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg
Trafiken flyter
allvarlighetsgrad normalt.
Gul
Medelhög
Det förekommer
allvarlighetsgrad en viss köbildning.
Röd
Svår köbildning
Hög
eller trafiken står
allvarlighetsgrad
helt stilla.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Användarhandbok för nüvi 705-serien25
Använda trafikinformation
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Om
en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om. Rutten kan fortfarande
dras genom trafik om det inte finns bättre
alternativa rutter.
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt visar trafikikonen
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund av
fördröjningen. Den här tiden ingår redan i
din beräknade ankomsttid.
26
Undvika trafik längs rutten manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden
och fördröjningar på närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och trycker sedan
på Visa normal karta.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda trafikinformation
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill visa en
lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du
vill visa fördröjningen på en karta och
information om fördröjningen. Om det
finns fler än en fördröjning trycker du på
pilarna så visas övriga fördröjningar.
Reklam
Om nüvi-paketet innehåller en FM TMCtrafikinformationsmottagare kommer du
i Nordamerika att ta emot reklam och
kuponger. Tryck på reklamen på skärmen
och sök efter den närmaste platsen som
gäller för den reklamen.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Om du vill sluta ta emot reklam stänger du
av trafikinformationsfunktionen. Se sidan 48.
Blinkkoder för FM TMCmottagarens lysdioder
Din FM TMC-trafikmottagare kan ha
lysdioder som anger systemstatusen.
Obs! Alla trafikmottagare har inte
lysdioder.
Strömlampa
Statuslysdiod
Den gröna strömlysdioden lyser när enheten
är ansluten till extern ström.
Statuslysdioden anger signalmottagningen:
• Blinkade gula signaler: fastställer din
aktuella plats.
• Gult fast sken: söker efter signal.
• Rött fast sken: tillfälligt förlorad signal.
• Grönt fast sken: normala trafikdata.
Användarhandbok för nüvi 705-serien27
Använda mediaspelarna
Använda mediaspelarna
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
Använda ett trådlöst
headset
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt
headset om det behövs, och tryck på
Klar.
5. Välj enhet och tryck på OK.
Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan
du ansluta en ett A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) Bluetooth-headset. Mer
information om Bluetooth-teknik finns på
sidan 19.
7. Tryck på OK.
För att kunna paras ihop och anslutas måste
din enhet och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
Spela musik
Överför musikfiler till internminnet eller SDkortet. Se sidan 32–33.
2. Tryck på Källa om du vill visa MP3spelaren.
Para ihop ditt headset
3. Tryck på Sök.
2. Under Ljud trycker du på Lägg till (eller
Ändra).
5. Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på Spela alla.
Om du vill spela upp en viss låt trycker du
på den.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
3. Slå på ditt headset och aktivera läget
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om det
behövs.
28
4. Om det behövs väljer du en kategori och
en underkategori.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda mediaspelarna
Spellista
Albumbild
• Tryck på spellistan om du vill lägga till
låtar, ta bort låtar och hoppa till en annan
låt i spellistan.
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
• Tryck på
om du vill spela upp den
aktuella låten från början och tryck igen
om du vill spela upp den föregåenden
låten i spellistan. Tryck på och håll ned
för att snabbspola bakåt genom den
aktuella låten.
• Tryck på
för att hoppa till nästa låt.
Tryck på och håll ned för att snabbspola
framåt genom den aktuella låten.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på
.
• Tryck på
om du vill repetera den
aktuella spellistan.
• Tryck på
för att blanda spellistan.
• Tryck på albumbilden om du vill visa
detaljer om låten eller ta bort låten från
spellistan.
Filformat som kan användas
Nüvi-enheten hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
Skapa och lyssna på spellistor
Med din nüvi kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med din nüvi.
Användarhandbok för nüvi 705-serien29
Använda mediaspelarna
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssna på musik i
musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Spara aktuell spellista.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelare trycker du på Bläddra >
Spellista > Skapa ny spellista.
2. Välj låtar.
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till låtar i
spellistan.
Så här skapar du en spellista på en
dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på
datorn med ett ljudprogram. Spara
spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om det behövs använder du en
textredigerare och tar bort sökvägen
till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen ska
endast innehålla namnen på musikfilerna.
Se ljudprogrammets hjälpfil.
30
3. Överför spellistan och musikfilerna till
nüvi-enheten (se sidan 32–33). M3Ufilen måste finnas på samma plats som
musikfilerna.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Öppna sparad spellista.
Alla tillgängliga spellistor visas.
2. Tryck på en spellista för att starta
uppspelning av musikfilerna.
Så här redigerar du den aktuella
spellistan:
1. När du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på spellistan.
2. Redigera spellistan:
• Tryck på Lägg till om du vill lägga till
en låt i slutet av spellistan.
• Tryck på en låt och sedan på Ta bort
om du vill ta bort den från spellistan.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda mediaspelarna
Lyssna på Audibleljudböcker
Om du vill köpa böcker från Audible.com®,
besöker du http://garmin.audible.com.
Lyssna på en bok
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa så att Audible-bokspelaren
öppnas.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori och sedan på en
boktitel.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
• Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker
du på , om du vill förflytta dig bakåt
trycker du på . Håll knappen intryckt
om du vill förflytta dig framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker du
på .
• Om du vill visa information om boken
trycker du på bokomslaget.
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bokmärke. Visa dina
bokmärken genom att trycka på
och
sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill
spela upp boken från bokmärket trycker du
på Spela.
Användarhandbok för nüvi 705-serien31
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. MP3-filer och JPEG-,
i nüvi-enhetens internminne eller på ett SDkort (tillval).
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den är heller inte kompatibel med Mac®
OS 10.3 eller tidigare. Det här är en
vanlig begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
M3U- och M3U8-spellistefiler
AA-ljudboksfiler
JPEG- och JPG-bildfil
GPI-filer med anpassade sevärdheter från
POI Loader-programmet
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®
32
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten till anslutningen
på nüvi-enhetens undersida. Anslut kabelns
större ände till en tillgänglig USB-port på
datorn.
SD-kortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Hantera filer
Obs! I vissa operativsystem eller datorer
med flera nätverksenheter kan det hända
att nüvi-enheterna inte visas. Om du vill
ha mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten “Garmin” eller SDkortenheten.
4. Välj Redigera > Klistra in. Filen visas i
listan med filer i minnet på enheten eller
på SD-kortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
utmatningsikonen i aktivitetsfältet respektive
drar volymikonen till
papperskorgen på
Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
Ta bort filer
Med nüvi-enheten ansluten till datorn öppnar
du nüvi-enheten eller SD-kortenheten/volymen. Markera den fil du vill ta bort
och tryck sedan på Delete på datorns
tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet på enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
Du bör framför allt inte ta bort filer från
mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för nüvi 705-serien33
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många funktioner
som kan vara till nytta när du är ute och
reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidan 44–50.
Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag?. för att visa
information om din aktuella position. Det här
en användbar funktion om du behöver tala
om för räddningspersonal var du befinner
dig. Tryck på en knapp till höger så visas de
närmaste platserna i den kategorin. Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Verktyg > Hjälp om du vill få
information om hur du använder din nüvienhet. Tryck på en kategori om du vill visa
information om ett avsnitt. Om du vill söka
efter ett nyckelord i avsnitten trycker du på
Sök.
Mediaspelare
Mer information om mediaspelaren finns
på sidan 28–31.
MSN® Direct
Med en MSN Direct-mottagare (tillval) kan
du få tillgång till MSN Direct-innehåll. Mer
information finns på www.garmin.com/traffic
eller http://garmin.msndirect.com. Om
du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com.
Mer information om hur du aktiverar
MSN Direct-tjänsten eller använder MSN
Direct, finns i MSN Direct Owner’s Manual
Supplement på www.garmin.com.
34
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda verktygen
ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin. Se sidan 35.
Tryck på Verktyg > ecoRoute. Första
gången du öppnar ecoRoute-funktionen får
du ange bränsle- och körsträckeinformation
för fordonet.
Visa bränslerapport
Om du har angett fordonsprofil och aktuellt
bränslepris kommer nüvi-enheten att beräkna
fordonets genomsnittliga bränsleekonomi
och koldioxidutsläpp
samt kostnaden för förbrukat bränsle.
Om du vill se bränslerapporten
trycker du på Verktyg > ecoRoute
> Bränslerapport. Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar
av hastighet och acceleration för ett
genomsnittligt fordon.
Tips: Du kan se till att bränsleuppgifterna alltid registreras genom att hela tiden
ha nüvi-enheten påslagen under körning.
Tryck på Nollställ om du vill återställa data.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få
mer exakta bränslerapporter för ditt specifika
fordon och dina körvanor. Kalibrera när du
fyller på bränsle.
1. Beräkna miles per gallon eller liter per
100 kilometer.
2. Tryck på Kalibrera.
3. Tryck på + och - för att ange resultatet
från steg 1.
4. Tryck på OK.
Användarhandbok för nüvi 705-serien35
Använda verktygen
Justera bränslepriset
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Bränslepris
och ange aktuellt bränslepris. Den här
informationen används för att beräkna
bränslekostnaden för rutter och
för att beräkna bränslerapporter.
Anta körutmaningen
Med verktyget Körutmaning kan du
maximera bränsleekonomin genom att du får
poäng för dina körvanor. Ju högre totalpoäng
du får för en körutmaning desto mer bränsle
kan du spara.
Välj Körutmaning genom att trycka på
Verktyg > ecoRoute > Körutmaning
och sedan Start.
Den sammanlagda poängen är genomsnittet
av tre resultat:
Accelerationspoäng – du får poäng för att
gasa gradvis och mister poäng om du gasar
snabbt.
Fartminskningspoäng – du får poäng för
att bromsa gradvis och mister poäng om du
bromsar hårt.
Hastighetspoäng – du får poäng för körning
med den mest bränslesnåla hastigheten, som
för de flesta fordon
är 70 - 100 km/h.
Tryck på
på kartsidan för att visa detaljer
om den aktuella utmaningen. Bladfärgen på
körutmaningsikonen ändras beroende på dina
resultat i utmaningen.
När du tittar på detaljerna kan du trycka
på Stoppa > Ja för att avbryta den aktuella
utmaningen.
Om du vill återställa dina bästa poäng
trycker du på Nollställ.
36
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda verktygen
Justera fordonsprofilen
Första gången du trycker på Verktyg >
ecoRoute skapar du en fordonsprofil.
Om du vill ändra fordonsprofilen trycker du
på Verktyg > ecoRoute > Fordonsprofil.
Bränsleek. stad – ange fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi för
stadskörning.
Bränsleekonomi för motorväg – ange
fordonets genomsnittliga bränsleekonomi för
motorväg.
Tips: Du får bättre resultat om du
kalibrerar bränsleekonomin i stället för att
justera bränsleekonomi för stadskörning
och motorväg här.
Bränsletyp – välj bränsletyp.
Om du vill återställa fordonsprofildata
trycker du på Nollställ.
Visa körtips
Du kan få körtips som hjälper dig att
spara bränsle genom nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Tips.
Visa körsträckerapport
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin
och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje
rutt du kör. Om du avbryter en rutt i
nüvi-enheten skapas en körsträckerapport för
den sträcka du har kört.
Om du vill öppna en körsträckerapport
trycker du på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport och väljer sedan
en rapport. Du kan visa upp till
20 körsträckerapporter på nüvi-enheten.
Du kan också öppna körsträckerapporter
i mappen Rapporter på nüvi-enheten/
-volymen.
Om du vill återställa data trycker du på
Nollställ.
Användarhandbok för nüvi 705-serien37
Använda verktygen
Bildvisare
Visa bilder som du har lagrat i din nüvienhet.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
Min info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina
favoriter.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den. Tryck på Info om du vill visa
filinformation och visa det här fotot när du
slår på nüvi-enheten. Tryck på Tillbaka.
Om du har överfört en rutt från MapSource,
trycker du på Importera rutt från fil om du
vill använda den rutten i din nüvi-enhet.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
Världsklocka
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare > Bildspel
om du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Egna rutter
Mer information om rutter finns på sidan 13.
38
Tryck på Verktyg > Världsklocka om du
vill visa den aktuella tiden för olika städer
runt om i världen. Om du vill visa en karta
trycker du på Världskarta.
Så här ändrar du en stad:
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på Klar.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck
på Spara.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda verktygen
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
Ord och fraser
1. Tryck på Verktyg > Språkguide > Ord
och fraser.
2. Tryck på Språk, välj Från- och Till-språk
och sedan på Tillbaka.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en
fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava ordet eller
frasen, om det behövs. Tryck på en fras
om du vill öppna översättningen.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
Tips för ord och fraser
• Använd Sök efter nyckelord i fraser
om du vill söka efter alla fraser som
innehåller ett visst ord.
• Tryck på ett understruket ord om du vill
använda ett annat ord.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning klickar du på Fler
varianter.
Tvåspråkiga lexikon
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i
Garmin-språkguiden.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om
det behövs trycker du på Till engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på .
Användarhandbok för nüvi 705-serien39
Använda verktygen
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Om du vill bokstavera ordet eller början
av ordet trycker du på Sök.
• Tryck på Text om du vill visa
information om förkortningar, etiketter
och uttalssymboler för det valda språket.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford
University Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary ©
Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002.
Multilingual Wordbank © Oxford University Press
2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University
Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press och Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press och Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Kalkylator
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (÷, x, - eller +).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill utföra en ny
beräkning.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en enhet att
omvandla till och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK.
Om det behövs upprepar du föregående
steg.
5. Tryck på en blank rektangel.
6. Ange ett värde och tryck sedan på Stäng.
Enheten konverteras.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du
på Rensa.
40
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med
hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
Reklam
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning >
Konvertera > Valuta > OK > Uppdatera.
Om nüvi-paketet innehåller en FM TMCtrafikinformationsmottagare kommer du
i Nordamerika att ta emot reklam och
kuponger. Reklamen och kupongerna lagras
så att du kan använda dem när det passar dig.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
1. Tryck på Verktyg > Reklam.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom
att trycka på
. Ange en ny kurs och
tryck på Klar.
2. Tryck på en reklam och en plats, om det
behövs.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Om du vill återställa den ursprungliga
växelkursen trycker du på Återställ.
3. Tryck på
för att visa kupongen.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Användarhandbok för nüvi 705-serien41
Spela upp ljud genom ljud genom bilhögtalarna
Spela upp ljud genom
bilhögtalarna
Kontrollera lokal lagstiftning innan du använder
FM-sändaren i din omgivning. Användningen av FMsändare är för närvarande förbjudet i vissa europeiska
länder på grund av restriktioner gällande specifika
radiofrekvenser. Mer information finns på sidan 56.
Om det finns en FM-sändare på din nüvi
kan du lyssna på nüvi-enhetens ljud via en
FM-mottagare.
Obs! Om du använder FMsändarfunktionen på enheten kan det hända
att handsfree-telefonsamtal som du ringer
genom nüvi-enheten hörs i närliggande
fordons radiomottagare.
Ställa in FM-sändaren
automatiskt
1. På menysidan väljer du Volym >
Utgående ljud > FM-sändare > OK >
Autom. inst.
2. Ställ sedan in stereon på önskad kanal.
Ställa in FM-sändaren
manuellt
Om du inte använder en FMtrafikinformationsmottagare eller om du
använder en MSN® Direct-mottagare, väljer
du en FM-kanal för FM-sändaren.
1. På menysidan trycker du på Volym >
Ljudutgång > FM-sändare > OK.
2. Ställ in stereon på en FM-kanal med
mycket brus och ett lågt frekvensnummer.
3. Tryck på knappen Aktuell FM-frekvens.
4. Tryck på ikonerna och för att välja
samma frekvens som din radiomottagare
är inställd på.
Om du använder en FMtrafikinformationsmottagare kan nüvienheten välja en kanal åt dig.
42
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Spela upp ljud genom ljud genom bilhögtalarna
Tips för frekvensval
För bästa resultat väljer du en frekvens under
90,1 FM.
När du söker efter en lämplig FM-frekvens
på FM-stereon bör du leta efter en oanvänd
frekvens med stadigt brus. Om du hör lite
ljud i bakgrunden bör du välja en annan
frekvens.
Under resan kan det bli nödvändigt att byta
frekvens för FM-sändaren. En frekvens som
inte används av någon radiostation i ditt
område kan användas av en station någon
annanstans.
Information för FM-sändare
FM-sändaren är avsedd för överföring av
nüvi-enhetens ljud till FM-stereon.
Justera inte FM-inställningarna medan du
kör.
Avståndet mellan bilens strömadapter,
nüvi-enheten och FM-stereoantennen kan
påverka brusnivån. I fordon med antennen
längre bort, t.ex. på bagageluckan, kan mer
störningar uppfattas från externa källor än i
fordon med antennerna längre fram.
Under färden kan du märka ändringar i
bakgrundsbruset trots att det inte finns någon
FM-station som använder den kanalen. Du
kan lägga märke till detta när du kör genom
korsningar med vissa typer av trafikljus eller
där andra elektroniska system används. Du
kan även uppleva denna effekt när terrängen
ändras, vilket medför att avlägsna stationer
plockas upp av bilstereon som inte fanns
tillgängliga när du valde frekvens. Dessa
och andra källor till elektriska störningar
kan göra det nödvändigt att välja en annan
frekvens.
Användarhandbok för nüvi 705-serien43
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om
du vill stänga av GPS-läget för att simulera
navigation. Detta sparar även batteriström.
Användningsläge – anger hur du kommer
att navigera för att optimera rutter:
Personbil, Cykel eller Fotgängare.
2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid
inställningsnamnet om du vill ändra den.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > System.
44
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer
eller Mile.
Tangentbordslayout – välj QWERTY för
en layout som påminner om ett tangentbord
eller ABCDE för en alfabetisk layout.
Om – visa versionsnummer för
programvaran, ID-nummer för enheten och
ljudversionsnummer för nüvi-enheten. Den
här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartdata.
Återställ – återställ de ursprungliga
systeminställningarna.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Anpassa nüvi-enheten
Ändra
navigeringsinställningarna
Ändra
visningsinställningarna
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
• Kortare tid – för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
• Mindre bränsle – för att beräkna rutter
som förbrukar mindre bränsle än de andra
rutterna.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika eller föredra på dina rutter.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck på för att ta en
skärmavbildning. Bilden sparas i bitmappformat i mappen Garmin\Screenshot på
nüvi-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 705-serien45
Anpassa nüvi-enheten
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmarseller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – välj Automatisk om du
vill uppdatera tiden automatiskt. När
Automatisk inte är valt, kan du justera
tiden i 15-minuters steg.
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget från
ett tangentbord genom att trycka på knappen
Läge.
Återställ – återställ originalspråken.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ändra kartinställningarna
Ställa in språken
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
46
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Anpassa nüvi-enheten
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt med
Kurs upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta fler
fordonsikoner på www.garmingarage.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina
resor. Om du vill tömma tripploggen trycker
du på Verktyg > Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa
på enheten, med versioner. Aktivera
(markerad) eller avaktivera (omarkerad) en
karta genom att trycka på den.
Lägg till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 52.
Säkerhetsläge – aktivera/avaktivera det
säkra läget. När fordonet rör sig stänger
säkerhetsläget av alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs
inte Garmin Lock-PIN-koden eller
säkerhetsplatsen.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 705-serien47
Anpassa nüvi-enheten
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration
Obs! Det går bara att få åtkomst till
trafikinställningarna om din enhet är
ansluten till en extern strömkälla och en
FM-TMC-trafikinformationsmottagare.
FM-trafikmottagaren medföljer vissa
nüvi 755-, 765- och 775-paket. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Trafik.
Trafikinställningarna varierar baserat
på den plats du valde som i den första
konfigurationen.
Aktivera trafik – aktivera och avaktivera
trafikfunktionen.
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den bästa
leverantören för området väljer du Auto,
annars kan du välja en specifik leverantör.
48
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du befinner dig i ett
nytt område trycker du på Ja för att rensa
leverantörstabellen.
Prenumerationer – visa dina FM-trafikprenumerationer och förfallodatum (dessa visas
i listan med huvudtrafikinställningar för
nordamerikanska enheter).
Lägg till (eller Prenumerationer > Lägg
till) – lägg till en ny prenumeration till en
trafiktjänst. Gå till www.garmin.com
/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har flera
FM-trafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Anpassa nüvi-enheten
Inställningar för Bluetooth
Bluetooth-tekniken är inte tillgänglig på
nüvi 755-modeller. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
Telefon eller Ljud – välj Lägg till > OK
om du vill para ihop med en enhet som har
trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna
på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du
till ett A2DP Bluetooth-headset. Se
sidan 19–21. Välj Byt om du vill para ihop
och ansluta till en annan enhet. Nüvienhetens PIN-kod (eller lösenord) är 1234.
Släpp – välj den enhet som du vill koppla
från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den enhet som du vill ta
bort från minnet och tryck på Ja.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth på
menysidan. Om du vill förhindra att en enhet
ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt
namn som identifierar din nüvi för enheter
med Bluetooth-teknik. Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intressanta platser, en databas för fartkameror
eller en TourGuide®-fil) inladdade för att
kunna justera inställningarna för larmade
positioner. Se sidan 53–54. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Användarhandbok för nüvi 705-serien49
Anpassa nüvi-enheten
Positionslarm – tryck på Byt om du vill
aktivera eller avaktivera larmen som avges
när du närmar dig egna sevärdheter eller
fartkameror.
TourGuide – ange hur du vill att ljudet
för TourGuide ska aktiveras. Tryck på
Auto om du vill höra hela turen som den
är programmerad. Tryck på Förslag så
visas högtalarikonen på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs din
rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
inställningarna för larmade positioner.
Rensa
användarinformationen
Varning! Med den här proceduren tar
du bort all information du själv har angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger på
nüvi-enhetens skärm och slå samtidigt på
enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på Återställ.
3. Tryck på Ja.
50
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Bilaga
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten
• Använd strömkabeln för fordon.
• Använd USB-kabeln.
• Använd en nätadapter (tillval).
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera stänger du
av den och slår sedan på den igen.
Om det inte hjälper skjuter du
strömknappen åt vänster och håller den där
i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igen. Nüvienheten bör fungera normalt.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll fingret mitt på skärmen.
3. Slå på nüvi-enheten och dra genast
strömbrytaren åt höger (låsläge).
4. Fortsätt hålla fingret på skärmen under
ca. en minut tills kalibreringsskärmen
visas.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
6. Skjut strömbrytaren mot mitten för att låsa
upp skärmen.
51
Bilaga
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter på
enheten måste du ange PIN-koden eller köra
till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till ofta,
t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om nüvi-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter att
ha hämtat satelliter och börjat använda nüvienheten. Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att du börjat
hämta satelliter är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer
information finns på www.garmin.com
/numaps.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för din nüvi. Om du
vill se en lista på kartor som är kompatibla
med din nüvi, går du till Garmins webbplats
på (www.garmin.com) och klickar på fliken
Maps (Kartor).
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
52
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater till
datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp
av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna
på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på din
nüvi.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om tillbehör finns
på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller hos
din Garmin-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller nüvi-enheten placeringen
av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet
varnar dig när du närmar dig en fartkamera
om du kör för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid tillgång
till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av anpassade sevärdheter
eller databasen för fartkameror.
53
Bilaga
Egna intresseplatser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns i
hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen
genom att trycka på F1.
Du visar dina egna intresseplatser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intresseplatser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner trycker
du på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
54
Om du vill ta bort anpassade sevärdheter
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi i enheten eller
SD-kortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part. En
ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan
den spelar upp intressant fakta om historiska
platser längs vägen. Mer information finns
på www.garmin.com/extras och klicka sedan
på POI Loader.
Om du vill visa dina TourGuide-filer
trycker du på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser. Ändra inställningarna
för Garmin TourGuide genom att trycka
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > TourGuide.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger och
hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du
till http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du in
SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på Vart? >
Extra. Tryck på namnet på din reseguide för
att visa den.
Batteriinformation
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri
som inte går att ta bort. Försök inte ta bort
batteriet. Det kan leda till att batteriet fattar
eld eller skadas eller till personskador.
Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar innan
du använder den på batteri.
Status för det interna batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
menyskärmen. Du kan öka batterimätarens
exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar upp det, utan att avbryta
uppladdningen.
Om du vill ha mer information om hur du
kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du din
lokala avfallskassering.
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen
(Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka).
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark hetta
under lång tid.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
55
Bilaga
Byta säkringen
Om GPS-satellitsignaler
Varning: När du byter ut säkringen bör
du vara försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket
och ta bort det.
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den mot
en snabb säkring på 3 A.
3. Sätt den
silverfärgade
änden i det svarta
ändstycket. Skruva
på det svarta
ändstycket.
56
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System). Om
du är inomhus, nära höga byggnader eller
träd eller i ett parkeringsgarage kan nüvienheten inte ta emot satellitsignaler. Sök upp
en öppen yta utomhus utan höga skymmande
föremål när du vill använda nüvi-enheten.
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på menysidan
gröna
. När den tappar satellitsignalen
blir fälten röda eller genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Montera på
instrumentbrädan
Använd den medföljande monteringsplattan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
Varning: Klistret på tejpen är för
permanent montering och är extremt svårt
att ta bort efter att du har satt dit det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där
du vill placera plattan.
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort enheten från vaggan
trycker du på knappen i underkanten av
vaggan uppåt och vinklar sedan enhetens
övre kant framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att vrida
vaggan åt höger eller vänster. Tryck på
vaggans sockel om du vill lossa kulan på
fästet.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan
fäller du spaken mot dig. Dra fliken på
sugkoppen mot dig.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
Sköta nüvi-enheten
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan. För
spaken nedåt (mot plattan).
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar
eller vibrationer. Du kan minimera risken för
skador genom att undvika att tappa den och
inte använda den i miljöer där det finns stor
risk för skakningar eller vibrationer.
57
Bilaga
Rengöra höljet
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Rengör ytterhöljet (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med milt
rengöringsmedel och torka den torr. Använd
inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel
som kan skada plastkomponenterna.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om
enheten kommer i kontakt med vatten
kan den sluta fungera.
• Det går att använda en persondatorpenna
till pekskärmen, men försök inte göra det
samtidigt som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra pekskärmen
Förhindra stöld
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt
av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom den då
kan skadas permanent.
58
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten
och fästet när den inte används. Ta bort
resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 52.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Viktig juridisk information om
din FM-sändare
Din nüvi-produkt innehåller en FM-sändare.
Läs följande information.
Använda din nüvi-FM-sändare i Europa
Användningen av FM-sändare är för
närvarande förbjudet i vissa europeiska
länder på grund av restriktioner gällande
specifika radiofrekvenser. Du måste
kontrollera de lokala föreskrifterna i
samtliga de europeiska länder där du avser
att använda FM-sändaren för att säkerställa
att det är lagligt. Du har fullt ansvar att
följa alla sådana lagar och föreskrifter som
gäller det land där du använder enheten.
Garmin avsäger sig allt ansvar gällande att
du följer lokala lagar och föreskrifter. Den
här FM-sändaren ska vara begränsad till
ljudöverföring för endast personligt bruk.
Gå till www.garmin.com/fm-notice för mer
information.
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Använda din nüvi-FM-sändare i USA
Även om det är tillåtet att använda FMsändare i USA är den tillåtna uteffekten på
FM-sändare lägre i USA än i de europeiska
länder som tillåter FM-sändare. De nüvimodeller som säljs i Europa är utrustade
med de kraftigare europeiska FM-sändarna
och kan inte lagligt användas i USA. Du
har fullt ansvar att följa alla sådana lagar
och föreskrifter som gäller det land där du
använder enheten. Du måste avaktivera FMsändaren innan du använder din europeiska
nüvi-modell i USA.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt
nüvi uppfyller de grundläggande kraven och
andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den
fullständiga överensstämmelseförklaringen
59
Bilaga
finns på Garmins webbplats för din Garminprodukt: www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I
FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär
körbar form för normal drift av produkten.
Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera eller
omexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller
i USA.
Du accepterar att Programvaran tillhör
Garmin och är skyddad enligt de
copyrightlagar som gäller i USA samt
enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och
koden för Programvaran är värdefulla
60
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek (B × H × D): 4,79 × 2,96 ×
0,77 tum (121,7 × 75,2 × 19,5 mm)
Strömingång: DC-bilström med den
medföljande strömkabeln eller nätadapter
(tillval)
Vikt: 6,17 oz. (175 g)
Strömförbrukning: 10 W max.
Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFTbildskärm med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Batterilivslängd: upp till 3 timmar,
beroende på användning och inställningar
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
GPS-mottagare: högkänslig
Temperaturintervall: från 0 °C till 60 °C
(från 32 °F till 140 °F)
Laddningstemperatur: från 0 °C till 45 °C
(från 32 °F till 113 °F)
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Batteri: Laddningsbart, utbytbart
litiumjonbatteri
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Användarhandbok för nüvi 705-serien61
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och
träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast
på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr
trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
Min nüvi-enhet laddas inte
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (32 °F och
i bilen.
113 °F). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan
den inte laddas.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på
enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Om du vill rensa alla
användardata trycker du på Ja.
Enheten har låst/hängt
sig.
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan
på den igen. Om det inte hjälper skjuter du strömknappen åt vänster och
håller den där i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igen. Nüvi-enheten bör
fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll fingret mitt på skärmen.
3. Skjut strömbrytaren åt vänster och sedan genast åt höger
(låsläge). Fortsätt hålla fingret på skärmen under ca. en minut tills
kalibreringsskärmen visas.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
5. Skjut strömbrytaren mot mitten för att låsa upp skärmen.
62
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till
nüvi-enheten.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är inte tillgänglig på nüvi 755.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Ange fältet Bluetooth till Till.
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvi-enheten.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Hur kan jag kontrollera om När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som
nüvi-enheten är i USBär ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i
masslagringsläget?
Den här datorn.
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och enheten. Enheten sätts på automatiskt
och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå
problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Om du
vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till
operativsystemet.
Jag får ingen
trafikinformation.
Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig
inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området.
Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten
till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.
(Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi 755- och 765-paket.)
Användarhandbok för nüvi 705-serien63
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din
semesterdestination).
Hur hittar jag restauranger
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
nära hotellet jag kommer
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
att bo på i framtiden?
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Du kan även använda GPS-simulatorn (Verktyg > Inställningar > System).
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigering > Ruttinställningar >
Hur kan jag hitta min bil på
Fågelvägen > OK för att sätta enheten i fågelvägsläge. Tryck på Vart? >
en parkeringsplats?
Favoriter > Senaste position > Kör!. Navigera till din bil!
Hur kan jag ändra
navigationsläge till att
passa för cykling?
Använd cykelläget om du vill optimera rutten för cykling. Tryck på Verktyg >
Inställningar > System > Användningsläge > Cykel > OK.
Hur kan jag promenera till
min destination utan att
följa vägar?
Använd läget för fågelväg. Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation >
Ruttinställningar > Fågelvägen > OK. Välj ett mål och tryck på Kör! för att
navigera fågelvägen till målet.
64
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Index
Index
Symbols
2D-kartvy 15, 47
3D-kartvy 15, 47
A
accelerationspoäng 36
aktuell plats, spara 10
ange din plats 15
anpassade sevärdheter 54
anpassa enheten 44–50
ansluta en mobiltelefon 19, 20
användarinformation, ta bort 50
användningsläge 44
Audible-böcker 31
automatisk inställning 42
B
bakgrundsfärg 45
batteriinformation 55
bilder 38
Bluetooth-teknik 19–23
headset 28
inställningar 49
para ihop med telefon 19, 49
ta bort en telefon 49
böcker 31
bokmärken 31
bokstavera namnet 8
bränslepris, ange 36
bränslerapport 35
C
cykelnavigation 44
D
data på karta, ändra 16
datoranslutning 32
delmål, lägga till 5
detaljkartor 47
diakritiska tecken 9
digitala kartor med höjdindikationer 15
disk för instrumentbrädan 57
E
ecoRoute™ 35
bränslerapport 35
fordonsprofil 35
kalibrera 37
körsträckerapport 37
Körutmaning 36
tips 37
egna rutter; Se rutter
enheter, konvertera 40
enhets-ID 44
extra 53, 55
F
Färddatorsidan 17
fartbegränsningsikon 5, 16
fartkameradatabas 53
fartminskningspoäng 36
favoriter 10
redigera 11
felsökning 62
filer 32–33
filformat som kan användas 32
hantera 32–33
överföra 32–33
ta bort 33
filformat som kan användas 32
FM-sändare 42–43
installation 42
juridisk information 59
fordonsikon 16, 47
fordonsprofil 37
förvara enheten 58
fotonavigering 12–13
G
Garmin Lock 47, 52
geocaching 15
globvy 15
GPS
av/på 44
om GPS 56
H
handsfree-telefonfunktioner 19–23
hastighetspoäng 36
headset 28
Hem
plats 9
telefonnummer 22
Hjälp 34
hjälp i enheten 34
hörlursuttag 61
Användarhandbok för nüvi 705-serien65
Index
I
inkommande samtal 21
inställningar 44–50
återställa 50
J
juridisk information, FM-sändare 59
K
kalibrera bränsleekonomi 35
kalkylator 40
karta
aktivera detaljkartor 47
ändra data som visas 16
anpassa 46
detaljnivå 46
flytta 14
Kartinfo, knapp 47
sök 14
uppdatera 52
version 47
visa 47
ytterligare 52
zooma 14
kartkonturer 15
kartuppdatering 52
kilometer 44
knappsatsen 9
layout 44
språkläge 9, 46
kontakta Garmin i
66
konvertera
enheter 40
valutor 41
koordinater 15
Kör! – sidalternativ 7
Köra hem 9
körsträckerapport 37
Körutmaning 36
kostnadsfri kartuppdatering 52
min info 38
montering
på instrumentbrädan 57
ta bort från fäste 57
MP3-musikfiler
läsa in 32
spela upp 28
musik 28
myGarmin i
L
N
ladda enheten 51, 62
lägesikon 47
lägga till ett foto för en plats 11
larm
fartkamera 53
larmgräns 50
låsa
nüvi-enheten 52
läsa in filer i nüvi-enheten 32
litiumjonbatteri 55, 61
ljudutgång 42–43
ljudversion 44
ljusstyrka 45
M
M3U-format, spellista 30
MapSource 52
måttenheter, konvertera 40
maxfart, nollställa 17
mediaspelare 28–31
menysida 3
mikrofon 1
mile 44
Nästa sväng, sida 18
navigationsläge för fotgängare 44,
64
navigering 5
inställningar 45
läge 44
nödsituationshjälp 34
nollställa
maxhastighet 17
trippdata 17
nüMaps Guarantee 52
O
omväg 6
överensstämmelseförklaring 59
överföra filer 32–33
översätta ord 39
P
pekskärm
inställningar 45
kalibrera 51
rengöra 58
Användarhandbok för nüvi 705-serien
Index
PIN-kod
Bluetooth 49
Garmin Lock 52
positionslarm 50
postnummer 8
programvara
licensavtal 60
uppdatera 53
version 44
promenadrutt 44, 64
Q
QWERTY-knappsats 44
R
registrering 58
reklam 27, 41
ringa
den här platsen 7
hem 22
historik 22
lägga på 21
stänga av ljud 21
svara på 21
röstmeddelande 21
röstuppringning 23
rutter
efter 5
egna 13–15
fågelvägen 45
importera 38
inställningar 45
läge 44
lägga till ett stopp 5
omväg 6
redigera 13
simulerar 44
stoppar 6
S
säkerhetsinställningar 47
säkerhetsplats 52
säkert läge 47
säkring, byta 56
satellitsignaler 3, 56
SD-kort 32, 61
SD-kortplats 1
senaste position 11, 64
senast hittade platser 10
serienummer 1
simulera en rutt 44
skärm
ljusstyrka 45
skärmbilder 45
skärmknappsatsen 9
skolzonsdatabas 54
sköta nüvi-enheten 57
söka efter platser 4
adress 8
använda foton 12–13
din bil i en parkeringsplats 11
efter namn 8
efter postnummer 8
Kör! – sidalternativ 7
nära en annan plats 7
objekt på kartan 14
senast valda platser 10
sparade platser (Favoriter) 10
söka satelliter 3
sökområde 7
spara
hittade platser 10
spara aktuell plats 10, 14, 34
specifikationer 61
spellista 29
från dator 30
redigera 30
skapa] 30
spara aktuell 30
spela upp 30
språkguide 39
stänga av ljud
ljud 6
telefonsamtal 21
stöldskyddsfunktion 47, 52
strömknapp 1
sugkopp 2
Svänglista, sida 17
systeminställningar 44
T
ta bort
alla användardata 50
anpassade sevärdheter 54
favoriter 11, 14
filer 33
lista med senaste sökningar 10
rutt 14
tecken 9
ta bort fästet 57
talspråk 46
telefonbok 21
Användarhandbok för nüvi 705-serien67
Index
terräng, rutt 14, 45, 64
textspråk 46
tidsinställningar 46
tidszon 46
tillbehör 53, 54
TourGuide 50, 54
trådlöst headset 28
trafik 24–27
incidenter 25
lägga till trafikprenumerationer 48
trafikinformationsmottagare
antenn 2
Travel Guide 53, 55
trippdata, nollställa 17
tripplogg 47
tvåspråkiga lexikon 39
U
undvika
stöld 58
trafik 24
vägtyper 45
uppdatera
kartor 52
programvara 53
USB 32
felsökning 62
masslagringsläge 32–33
mata ut 33
utgång, ljud 6
fordonshögtalare 42
hörlursuttag 61
68
V
vägbeskrivningar 17
Vägfilshjälp 18
vagga 2
valuta, konvertera 41
Var är jag? 34
världsklocka 38
Vart? 7–15; Se söka efter platser
verktyg 34–41
visningsinställningar 45
volym 6
W
WebUpdater 53
Y
ytterligare kartor 52
Z
zooma 14
Användarhandbok för nüvi 705-serien
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats: www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00955-39 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising