Garmin | nuvi 710 | Garmin nuvi 710 snabbstartshandbok

Garmin nuvi 710 snabbstartshandbok
nüvi 705-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
715, 755, 765, 775
Din nüvi-enhet
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och annat.
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill växla mellan av/på,
skjut till höger om du vill låsa skärmen
GPS-antenn
Högtalare
Hörlursuttag/
ljudutgång
SD™-kortfack
Mikrofon
Mini-USB-kontakt
Extern
antennanslutning
Serienummer (koppla bort
vaggan för att visa serienumret)
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas
med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar som
gäller för montering på vindruta.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade
i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. SD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Steg 1: Montera
nüvi-enheten
1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
2. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
3. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan av vaggan.
8. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i fordonet. Om enheten
är ansluten och fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på
trafikinformationsmottagaren och monterar
den på vindrutan med hjälp av sugkoppsfästena. (Trafikinformationsmottagaren
medföljer vissa nüvi-paket.)
Vagga
Strömkabel
4. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Sugkoppsfäste
Steg 2: Konfigurera
nüvi-enheten
Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster.
Följ instruktionerna på skärmen.
5. För spaken bakåt mot vindrutan.
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Steg 3: Hämta
satellitinformation
1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader.
2. Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen. Staplarna
anger styrkan
på mottagningen. När en stapel är grön har
nüvi-enheten fått kontakt med satellitsignaler.
Nu kan du välja ett mål och navigera dit.
Steg 4: Använda
nüvi-enheten
➊ ➋
➌
➎
➑ Tryck här om du vill justera volymen.
➒ Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. mediaspelare, inställningar och Hjälp.
Söka efter intressanta
platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
➍
Om du vill ange bokstäver som finns i namnet
trycker du på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
➏
➐
➑
Om du vill söka efter en plats i ett annat
område trycker du på Vart? > Nära.
➒
➊ GPS-signalstyrka.
➋ Status för Bluetooth®-teknik
Lägga till ett stopp
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
(inte tillgänglig på nüvi 755).
➌ Batteristatus.
➍ Aktuell tid.
➎ Tryck här om du vill söka efter ett mål.
➏ Tryck här om du vill visa kartan.
➐ Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon (inte tillgänglig på nüvi 755).
Om du vill lägga till fler än ett stopp redigerar
du aktuell rutt. Tryck på Vart? > Egna rutter.
Följa din rutt
➋ Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Det
övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa
manöver och i vilken fil du bör befinna dig
i för att utföra manövern. Om du avviker
från rutten beräknas en ny rutt och en ny
vägbeskrivning visas.
➌ Tryck här för att zooma in och ut.
➍ Tryck här om du vill visa Var
är jag?- sidan.
➋
➊
➌
➍
➎
➏
➎ Tryck här för att visa färddatorsidan.
➐
➊ Tryck här om du vill visa sidan Nästa
sväng eller sidan för vägfilshjälp (om
tjänsten är tillgänglig).
➏ Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
➐ Tryck här för att ändra visade data.
Använda FM
TMC-trafikfunktionen
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det inte
finns några alternativa vägar. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten medan du
navigerar beräknas rutten automatiskt om.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten i
trafikinformationen.
FM-trafikinformationsmottagaren som är
integrerad i fordonets strömkabel medföljer
vissa nüvi-paket.
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet
på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för
att visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.Tryck på
ikonen om du vill visa trafikmenyn.
Din nüvi måste vara ansluten till en
trafikmottagare och extern ström
för att kunna ta emot trafikinformation.
FM-trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vidare vara inom räckhåll
för en FM-station som sänder ut TMC-data
(Traffic Message Channel). Trafiktjänsten
aktiveras automatiskt när Garmin-GPSenheten tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från leverantören
av tjänsten.
Visa reklam
Om nüvi-paketet innehåller en
trafikinformationsmottagare kommer
du i Nordamerika att ta emot reklam
och kuponger. Tryck på reklamen på
skärmen och sök efter den närmaste
platsen som gäller för den reklamen.
Mer information om trafikinformationsmottagare och täckning finns
på www.garmin.com/traffic.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Ringa telefonsamtal med
handsfree
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om
du vill svara. Den interna mikrofonen är
på framsidan av nüvi-enheten. Tala normalt.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är inte
tillgänglig med nüvi 755-modeller.
Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan
nüvi anslutas trådlöst till din mobiltelefon
så att det blir en handsfree-enhet. För att
kunna paras ihop och anslutas måste
telefonen och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
Ringa ett samtal
När telefonen är ansluten till din nüvi-enhet
kan du ringa telefonsamtal. Tryck på Telefon
så visas telefonmenyn.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn
i nüvi.
Para ihop nüvi med
mobiltelefonen
1. Kontrollera att telefonen kan
användas med enheten. (Gå till
www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Lägg till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på din
mobiltelefon samt ett av alternativen hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny som kallas
Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för
nüvi-enheten (1234) i telefonen.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du
på > Lägg på.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du
slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Om
det inte hjälper skjuter du strömknappen
åt vänster och håller den där i 8 sekunder.
Sätt på nüvi-enheten igen. Nüvi-enheten bör
fungera normalt.
Använda FM-sändaren
Läs den juridiska informationen om FM-sändare i
användarhandboken innan du använder FM-sändaren
i ditt område.
Du kan lyssna på din nüvi genom fordonets
högtalare. På menysidan väljer du Volym >
Utgående ljud > FM-sändare > OK. Välj
en FM-kanal som har mycket brus och välj
sedan samma kanal på nüvi-enheten.
Låsa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
OBS! Om du glömmer din PIN-kod
och säkerhetsplats måste du skicka din
nüvi-enhet tillsammans med en giltig
produktregistrering eller giltigt inköpsbevis
till Garmin för upplåsning.
Mars 2009
Lyssna på MP3-filer
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill öppna
MP3-spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori.
5. Tryck på Spela alla.
nüMaps Guarantee™
Om du vill ha en kostnadsfri kartuppdatering
(om sådana finns) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter att
ha hämtat satelliter och börjat använda din
nüvi. Du har inte rätt till den kostnadsfria
kartuppdateringen om du registrerar via
telefon eller om du väntar längre än 60 dagar
efter det att du första gången använder din
nüvi.
Mer information
Om du vill ha mer information om
nüvi-enheten trycker du på Verktyg >
Hjälp. Hämta den senaste versionen av
användarhandboken på www.garmin.com.
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
© 2008–2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Artikelnummer 190-00955-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising