Garmin | nuvi 710 | Quick Start Guide | Garmin nuvi 710 pikaopas

Garmin nuvi 710 pikaopas
nüvi 705 -laitteen
®
pikaopas
näille nüvi-malleille:
715, 755, 765, 775
nüvi-laite
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
L
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
GPS-antenni
Kaiutin
Kuulokeliitäntä/
äänilähtö
SD™-korttipaikka
Mikrofoni
Mini-USB-liitin
Sarjanumero
(sijaitsee telineen alla)
Ulkoisen
antennin liitin
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin
käyttöoikeus. SD™ on SD Card Associationin tavaramerkki.
Vaihe 1: nüvin
kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
2. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen
takaosassa olevaan virtaliitäntään.
8. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se
on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kiinnitä sen
antenni tuulilasiin imukupeilla.
(Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana.)
Teline
Virtajohto
4. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
Imukuppikiinnitys
Vaihe 2: nüvin määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla Virtapainiketta vasemmalle. Seuraa näytön
ohjeita.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
5. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
6. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
7. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun yksi palkki on vihreä, nüvi on
löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne.
➑ Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
➊ ➋
➌
➍
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
➎
tätä.
➒ Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta,
asetuksia ja ohjetta, koskettamalla tätä.
Kohdepisteiden etsiminen
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
➏
➐
➑
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse
Minne? > Lähellä.
➒
➊ GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
➋ Bluetooth®-tila (ei nüvi 755 -laitteessa).
➌ Akun tila.
➍ Nykyinen aika.
➎ Etsi määränpää koskettamalla tätä.
➏ Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
➐ Soita koskettamalla tätä, kun laite on
Pysähdyksen lisääminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen
(ei nüvi 755 -laitteessa).
Voit lisätä useampia kuin yhden
pysähdyksen muokkaamalla nykyistä
reittiä. Valitse Minne? > Mukautetut reitit.
Reitin seuraaminen
➋ Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Vasemmassa yläkulmassa näkyy
etäisyys seuraavaan ohjausliikkeeseen
ja ohjausliikkeen edellyttämä kaista. Jos
poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee
reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle
reitille.
käännösluettelon.
➌ Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
➍ Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
➋
➊
➌
➍
➎
➏
➎ Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
➐
➊ Koskettamalla kuvaketta voit
avata seuraavan käännöksen tai
kaistaohjauksen sivun (jos se on
käytettävissä).
➏ Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
➐ Vaihda tässä näkyviä tietoja
koskettamalla.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM-liikennevastaanotin, joka on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon, toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana.
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla
tiellä on. Voit näyttää liikennevalikon
valitsemalla kuvakkeen.
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää vastaanottimen liittämistä
nüviin ja ulkoiseen virtalähteeseen.
Lisäksi liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava TMC (Traffic Message Channel)
-tietoja lähettävän ULA-radioaseman
kuuluvuusalueella. Liikennepalvelu
aktivoidaan automaattisesti, kun Garmin
GPS -laite hakee satelliittisignaaleja
ja vastaanottaa palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Mainosten katseleminen
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä
(Pohjois-Amerikassa). Voit hakea lähimmän
mainokseen liittyvän paikan koskettamalla
näytössä näkyvää mainosta.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja kuuluvuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Varoitus: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
Huomautus: Kuumat (metalloidut)
tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Handsfree-puhelut
Puhelun vastaanottaminen
nüvi voi muodostaa langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on
handsfree-laite. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, puhelimen ja nüvin on oltava
käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Soittaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Sisäinen mikrofoni on nüvin
etupuolella. Puhu normaalisti.
Langaton Bluetooth-tekniikka ei ole
käytettävissä nüvi 755 -laitteessa.
Kun puhelin on liitetty nüviin, voit soittaa
puheluja. Voit avata puhelinvalikon
valitsemalla Puhelin.
nüvin ja matkapuhelimen
pariliitos
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva
puhelimesi kanssa. (Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/bluetooth.)
2. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja
siirrä laite etsintätilaan. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
>
3. Lopeta puhelu koskettamalla
Lopeta puhelu.
nüvin nollaaminen
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise
nüvin virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei
auta, työnnä virtapainiketta vasemmalle
ja pidä sitä paikallaan 8 sekunnin ajan.
Käynnistä nüvi uudelleen. nüvin pitäisi nyt
toimia normaalisti.
FM-radiolähettimen
käyttäminen
Tutustu käyttöoppaan FM-radiolähetintä koskevaan
juridiseen ilmoitukseen ennen FM-radiolähettimen
käyttämistä asuinalueellasi.
Voit kuunnella nüvin ääniä ajoneuvon
kaiuttimista. Valitse valikkosivulla
Voimakkuus > Äänen ulostulo >
ULA-lähetin > OK. Valitse ULA-asema,
jolla on paljon häiriöitä, ja valitse sama
asema nüvissa.
nüvin lukitseminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: jos unohdat PIN-koodin
ja turvasijainnin, lähetä nüvi ja kelvollinen
tuoterekisteröinti tai ostotodistus
Garminille avattavaksi.
Maaliskuu 2009
MP3-tiedostojen
kuunteleminen
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Työkalut > Mediasoitin.
Avaa MP3-soitin valitsemalla Lähde.
Valitse Selaa.
Kosketa luokkaa.
Valitse Soita kaikki.
nüMaps Guarantee™
Saat maksuttoman karttapäivityksen
(jos saatavissa), rekisteröimällä nüvin
osoitteessa http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa ensimmäisestä satelliittiyhteydestä
ja ajamisesta käyttämällä nüvia. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit
laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun olet ajanut ensimmäisen
kerran käyttäen nüvia.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata käyttöoppaan
uusimman version osoitteesta
www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com.
Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
© 2008–2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-00955-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising