Garmin | nuvi 710 | Garmin nuvi 710 lynstartvejledning

Garmin nuvi 710 lynstartvejledning
nüvi 705-serien
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller.
715, 755, 765, 775
Din nüvi-enhed
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap
Skub knappen til venstre for at tænde eller slukke for
enheden. Skub knappen til højre for at låse skærmen.
GPS-antenne
Højttaler
Lydudgang til
høretelefoner
SD™ -kortstik
Mikrofon
Mini-USB-stik
Ekstern
antennetilslutning
Serienummer (fjern holder
for at se serienummer)
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne
den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Før du monterer din nüvi, bør du se Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Bluetooth®navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin er på licens. SD™ er et
varemærke tilhørende SD Card Association.
Trin 1: Montering af nüvi
1. Fjern det klare plastik fra sugekoppen.
Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
2. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Sæt bilens strømkabel i strømstikket
på højre side af holderen.
8. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, hvis
den er tilsluttet, og bilen er startet.
9. Hvis du bruger en trafikmodtager i
Europa, skal du sætte trafikmodtagerens
antenne fast på forruden vha sugekopperne. (Trafikmodtageren følger med i
nogle nüvi®-pakker).
Holder
Strømkabel
4. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Sugekopmontering
Trin 2: Konfiguration
af nüvi
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne
på skærmen.
5. Drej armen tilbage mod forruden.
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub nüvi tilbage, så den klikker på
plads.
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands bilen, og tænd for din nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle minutter. Søjlerne
indikerer
signalstyrken. Når en søjle er grøn, har din
nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan nu
vælge en destination og navigere til den.
Trin 4: Brug af nüvi
➊ ➋
➌
➎
➑ Tryk for at justere lydstyrken.
➒ Tryk for at benytte værktøjer som f.eks.
medieafspillere, indstillinger og hjælp.
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
➍
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
➏
➐
➑
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
➒
➊ GPS-signalstyrke.
➋ Status for Bluetooth®-teknologi
Tilføjelse af en pause
(ikke tilgængelig på nüvi 755).
➌ Batteristatus.
➍ Aktuel tid.
➎ Tryk for at finde en destination.
➏ Tryk for at få vist kortet.
➐ Tryk for at foretage et opkald,
når enheden er forbundet til
en kompatibel mobiltelefon
(ikke tilgængelig på nüvi 755).
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Hvis du vil tilføje flere stop, kan du
redigere den aktuelle rute. Tryk på
Find > Brugerdefinerede ruter.
Sådan følger du din rute
➋ Tryk for at åbne siden Drejliste.
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. I det øverste venstre hjørne
angives distancen til din næste manøvre
og i hvilken bane, du bør ligge, når du skal
udføre manøvren. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen
og giver nye anvisninger.
➌ Tryk på knappen for at zoome ind og ud.
➍ Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
➋
➊
➌
➎ Tryk for at få vist siden Triptæller.
➍
➎
➏
➐
➊ Tryk for at få vist siden Næste sving
eller siden Lane Assist (hvis den er
tilgængelig).
➏ Tryk for at vende tilbage til siden Menu.
➐ Tryk for at ændre de data, der vises her.
Sådan bruger du FM
TMC-trafikmodtager
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Du kan stadig
blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis
der ikke findes alternative veje. Hvis der
er store forsinkelser i trafikken på din
rute, mens du navigerer, beregner nüvi
automatisk ruten igen.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren, der er integreret i
køretøjets strømkabel, følger med nogle
nüvi®-pakker.
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon i det øverste venstre hjørne
af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt
efter hvor slem trafikken er på din rute eller
den vej, du aktuelt kører på.Tryk på ikonet
for at se menuen Trafik.
Trafikmodtageren skal være forbundet
til nüvi® og en ekstern strømkilde for
at kunne modtage trafikoplysninger.
Derudover skal trafikmodtageren og nüvi®
være i dataområdet af en FM-station, der
sender TMC-data (trafikoplysningskanal).
Trafikservicen aktiveres automatisk,
når din Garmin GPS-enhed modtager
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra serviceudbyderen.
Visning af reklamer
I Nordamerika kan du få reklamer og
kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder
en trafikmodtager. Tryk på reklamen på
skærmen for at søge efter det nærmeste
sted, som er knyttet til denne reklame.
Du kan finde flere oplysninger om
trafikmodtagere og dækningsområder
på www.garmin.com/traffic.
Advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Bemærk: Opvarmede (metalliserede)
vinduer kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Sådan modtager du et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for at
besvare opkaldet. Den interne mikrofon er
på forsiden af nüvi. Tal normalt.
Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke
tilgængelig på nüvi 755-modeller.
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi
kan din nüvi oprette trådløs forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Din telefon og din nüvi skal
være tændte og højst 10 meter fra hinanden
for at kunne parres og forbindes.
Foretagelse af et opkald
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk på
Telefon for at få adgang til menuen Telefon.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne
i menuen Telefon på din nüvi.
Parring af nüvi og din
mobiltelefon
1. Kontroller, at din telefon understøttes af
nüvi. (Gå til www.garmin.com/bluetooth).
2. Fra siden Menu skal du trykke
på Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Tilføj.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten
på din telefon, og aktiver tilstanden
Find mig/Kan findes/Synlig. Disse
indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på OK på nüvi.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på din telefon.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på
> Afslut opkald.
Nulstilling af nüvi
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at
fungere, skal du slukke din nüvi og tænde
den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du
skubbe Tænd/sluk-knappen til venstre
og holde den der i 8 sekunder. Tænd for
nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.
Sådan bruger du
FM-senderen
Før du benytter FM-senderen i dit område, skal du
læse reglerne for FM-sendere i brugervejledningen.
Du kan lytte til din nüvi via dit køretøjs
højttalere. På siden Menu skal du vælge
Lydstyrke > Audio Output > FM-sender >
OK. Vælg en FM-kanal med meget støj,
og vælg den samme kanal på nüvi.
Låsning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode og dit sikkerhedssted, skal du
indsende din nüvi sammen med en gyldig
produktregistrering eller dokumentation for
købet til Garmin, for at den kan låses op.
Marts 2009
Afspilning af MP3-filer
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne
MP3-afspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Tryk på en kategori.
5. Tryk på Spil alle.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis opdatering af kort
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere
din nüvi på http://my.garmin.com senest 60
dage efter, at du har modtaget satellitsignaler
og kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget
til gratis opdatering af kort, hvis du
registrerer via telefon eller venter længere
end 60 dage efter den første gang, du kører
med din nüvi.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at trykke på Værktøjer > Hjælp.
Du kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
© 2008–2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Delnummer 190-00955-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising