Garmin | nuvi 67,GPS,MENA | User manual | Garmin nuvi 67,GPS,MENA Brukerveiledning

Garmin nuvi 67,GPS,MENA Brukerveiledning
nüvi 57/58/67/68
®
Brukerveiledning
Mars 2015
Trykt i Taiwan
190-01806-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , nüvi og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. Mac er et varemerke for Apple Inc. microSD™ og microSDHC logoen er
varemerker for SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnement ............................................................... 1
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 1
Gå inn i og ut av dvalemodus ..................................................... 2
Slå av enheten ............................................................................ 2
Nullstille enheten .................................................................... 2
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 2
Vise status for GPS-signal ..................................................... 2
Batteriinformasjon .................................................................. 2
Angi klokkeslett ...................................................................... 2
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 2
Tripinformasjon ........................................................................... 6
Vise tripdata på kartet ............................................................ 6
Vise tripinformasjonssiden ..................................................... 6
Vise triploggen ....................................................................... 6
Nullstille tripinformasjon ......................................................... 6
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 6
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 6
Finne tjenester i nærheten ..................................................... 6
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 6
Unngå veielementer .................................................................... 6
Om egendefinerte unngåelser .................................................... 6
Unngå et område ................................................................... 7
Unngå en vei .......................................................................... 7
Deaktivere en egendefinert unngåelse .................................. 7
Slette egendefinerte unngåelser ............................................ 7
Tilpasse kartet ............................................................................ 7
Tilpasse kartverktøy ............................................................... 7
Tilpasse kartlagene ................................................................ 7
Endre kartdatafeltet ................................................................ 7
Endre perspektiv på kartet ..................................................... 7
Fotobokser .................................................................................. 7
Posisjoner ....................................................................... 2
Trafikk.............................................................................. 7
Komme i gang ................................................................. 1
Finne posisjoner ......................................................................... 2
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 2
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 3
Søke etter punkter av interesse i Foursquare® ..................... 3
Endre søkeområdet ............................................................... 3
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 3
Finne en adresse ................................................................... 3
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet .................... 3
Finne parkering ...................................................................... 3
Søkeverktøy ........................................................................... 3
Lagre posisjoner ......................................................................... 3
Lagre en posisjon ................................................................... 3
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 4
Lagre en Hjem-posisjon ......................................................... 4
Redigere en lagret posisjon ................................................... 4
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 4
Slette en lagret posisjon ......................................................... 4
Angi en simulert posisjon ............................................................ 4
Legge til en snarvei .....................................................................4
Fjerne en snarvei ................................................................... 4
Egendefinerte punkter av interesse ............................................ 4
Installere POI Loader ............................................................. 4
Bruke hjelpefilene til POI Loader ........................................... 4
Finne egendefinerte POIer ..................................................... 4
Navigasjon...................................................................... 4
Starte en rute .............................................................................. 4
Forhåndsvise flere ruter ......................................................... 4
Endre modus for ruteberegning ............................................. 4
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 5
Navigere til interessepunkter inne på et sted ............................. 5
Utforske et sted ...................................................................... 5
Ruten på kartet ........................................................................... 5
Bruke kartet ............................................................................ 5
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 5
Stoppe ruten .......................................................................... 5
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 5
Vise en liste med svinger ....................................................... 5
Vise neste sving ..................................................................... 5
Vise veikryss .......................................................................... 6
Lenger fremme ........................................................................... 6
Finne kommende punkter av interesse .................................. 6
Tilpasse kategorier for Lenger fremme .................................. 6
Innholdsfortegnelse
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ....................... 7
Vise kommende trafikkhendelser ................................................ 8
Vise trafikk på kartet .............................................................. 8
Søke etter trafikkhendelser .................................................... 8
Trafikk på ruten ........................................................................... 8
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 8
Om trafikkabonnementer ............................................................ 8
Abonnementsaktivering ......................................................... 8
Vise trafikkabonnementer ...................................................... 8
Legge til et abonnement ........................................................ 8
Aktivere trafikk ............................................................................ 8
Bruke programmene ...................................................... 8
Bruke Hjelp ................................................................................. 8
Søke i hjelpeemner ................................................................ 8
Om ecoRoute™ .......................................................................... 8
Konfigurere kjøretøyet ........................................................... 8
Endre drivstoffprisen .............................................................. 8
Kalibrere drivstoffsparingen ................................................... 8
Om ecoChallenge .................................................................. 8
Vise informasjon om drivstoffsparingen ................................. 9
Kilometerrapporter ................................................................. 9
Nullstille ecoRoute informasjon .............................................. 9
Kjøretips ................................................................................. 9
Planlegge en tur ..........................................................................9
Planlegge en tur ..................................................................... 9
Navigere til en lagret tur ......................................................... 9
Redigere en lagret tur ............................................................ 9
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................... 9
Databehandling.............................................................. 9
Filtyper ...................................................................................... 10
Om minnekort ........................................................................... 10
Installere et minnekort .......................................................... 10
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 10
Overføre data fra datamaskinen ............................................... 10
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 10
Tilpasse enheten.......................................................... 10
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 10
Aktivere kart ......................................................................... 10
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 10
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 10
Unngå bomveier ................................................................... 10
Unngå bomringmerker ......................................................... 11
Skjerminnstillinger ..................................................................... 11
i
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 11
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 11
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 11
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 11
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 11
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 11
Informasjon om enheten.............................................. 11
Spesifikasjoner ......................................................................... 11
Tillegg............................................................................ 11
Strømkabler .............................................................................. 11
Lade enheten ....................................................................... 11
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 12
Ta vare på enheten .................................................................. 12
Rengjøre enhetens utside .................................................... 12
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 12
Unngå tyveri ......................................................................... 12
Montere på dashbordet ............................................................ 12
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 12
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 12
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 12
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 12
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 12
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 12
Feilsøking...................................................................... 12
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 12
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 12
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 12
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 13
Batterimåleren virker unøyaktig ................................................ 13
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på
datamaskinen ........................................................................... 13
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 13
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 13
Indeks............................................................................ 14
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på enheten.
gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og
betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.
LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et
abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på
digital trafikk og en digital trafikkmottaker.
Aktivere livstidskart
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis
slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
®
mot frontruten.
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for
Garmin enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige
for enheten.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
®
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Mac-versjon.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Enheten kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen
90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du
finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.
LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og
en trafikkmottaker.
LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal
Komme i gang
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
6 Angi en e-postadresse for produktregistrering (valgfritt).
7 Klikk på lagre enhet.
8 Klikk på søk etter oppdateringer.
1
Det vises en liste over tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer.
9 Velg oppdateringene som skal installeres.
10 Klikk på Installer nå.
• Velg
for å få flere alternativer.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Batteriinformasjon
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Innhente GPS-signaler
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.
Justere lysstyrken på skjermen
Finne posisjoner
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
Posisjoner
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
2
Posisjoner
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis den er til rådighet.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
Velg
start.
5
Finne en adresse
5 Velg eventuelt riktig destinasjon.
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Søke etter punkter av interesse i Foursquare
®
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjoner
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
3
2
3
4
5
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Lagre en Hjem-posisjon
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Legge til en snarvei
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
4
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner).
2 Velg en posisjon.
3 Velg start.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Navigasjon
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Mindre drivstoff for å beregne ruter som krever
mindre drivstoff.
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter start.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Navigasjon
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Bruke kartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og
du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Tilpasse kartverktøy).
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter avstand.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
>
.
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av
neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
5
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på.
Tjenester er oppført etter kategorier.
Bensinstasjoner
Restauranter
Overnatting
Rasteplasser
Parkering
Banker og minibanker
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse på kartet.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på
kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et tjenesteikon.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen til høyre for kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, Tilpasset søk og angir navnet på forretningen
eller kategorien.
5 Velg Ferdig.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Tilpasse kartverktøy).
På kartet velger du
> Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på
kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Tilpasse kartverktøy).
1 Velg Se på kart.
2 Velg > Tripdata.
3 Velg et tripdatafelt.
4 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
6
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maks. fart for å nullstille den maksimale
hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Navigasjon
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
6
unngåelser.
Velg eventuelt Legg til unngåelse.
Velg Legg til unngåel..
Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
Velg Ferdig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngå..
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartverktøy
Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy.
2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.
3 Velg Lagre.
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
Trafikk
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enheter som
ikke inkluderer livstidsabonnement på trafikk
(Livstidsabonnement).
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
enheten.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
• Det kan hende at trafikkmottakeren i enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.
Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker
MERKNAD
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Før du kan motta trafikkdata, må du ha en enhetsmodell som
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, og du må bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/traffic.
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
7
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel
på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå
forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes
automatisk eller på forespørsel. Se Trafikkinnstillinger for å få
mer informasjon (Trafikkinnstillinger). Enheten kan rute deg
gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og
bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den
beregnede ankomsttiden.
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger), kan du
vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg start.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
Velg Abonnementer > .
Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
1
2
3
4
8
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Om ecoRoute™
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode før du kan
bruke ecoRoute funksjoner. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/ecoroute.
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket. Dataene
du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger. Dataene er
ikke lest av på kjøretøyet.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, kan du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen).
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.
1 Velg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3 Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris.
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.
5 Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6 Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallengepoengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge
samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger
seg og er i transportmodus for bil.
Bruke programmene
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.
Du mister poeng for hard bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Velg > Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Drivstofforbruk.
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.
2 Velg en logg.
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2 Velg Nullstill.
Kjøretips
• Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste
drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
• Kjør med jevn fart.
• Brems og øk farten gradvis og jevnt.
• Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
• Ikke hvil foten på bremsepedalen.
• Bruk automatisk fartsholder.
• Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved
midlertidige stopp.
• Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp
underveis.
• Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i
høy fart på motorveien.
• Skru til bensinlokket.
• Parker i skyggen eller i garasjen.
• Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra
kjøretøyet.
• Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og
avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
• Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket
regelmessig og før lengre turer.
• Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens
anbefalte vedlikeholdsintervaller.
• Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.
Databehandling
• Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk
biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere destinasjoner.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
5 Velg Velg.
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7 Velg Neste.
8 Velg Lagre.
9 Angi et navn, og velg Ferdig.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere destinasjoner.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Avgangstid eller Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg start.
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og
slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på
posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
9
Tilpasse enheten
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader).
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
10
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
Tilpasse enheten
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
Velg
et land.
2
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Angir skjermen til portrett (vertikal visning) eller
landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk
velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel (Trafikk på ruten).
Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for enhet og personvern
Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og
velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker som gjelder for valget ditt.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Nærhetsp.varsler.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (kjøretøy eller ekstern
strøm)
fra 8 til 28 Vdc
Batteritype
Lithiumion
Batterispenningsområde
fra 3,0 til 4,2 V
Tillegg
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Informasjon om enheten
11
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
• Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere
enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
12
Feilsøking
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0 till
45 °C (mellom 32 till 113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger).
Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger).
Demp volumet (Justere volumet).
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Feilsøking
13
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 7
3D-kartvisning 7
A
abonnementer
nüMaps Lifetime 1
trafikk 1
adresser, finne 3
anvisninger 5
av/på-tast 2
B
batteri
lade 1, 2, 11, 12
maksimere 13
problemer 13
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bomstasjoner, unngå 10
brakett, fjerne 12
bredde- og lengdegrad 3
D
dashbordbrakett 12
datamaskin, koble til 10, 13
drivstoff, priser 8
drivstoffpris, endre 8
drivstoffsparing. 8, 9 Se også ecoRoute
dvalemodus 2
E
ecoChallenge 8, 9
ecoChallenge-poengsum 9
nullstille 9
ecoRoute 8, 9
ecoChallenge-poengsum 8, 9
kalibrere drivstoffsparing 8
kilometerrapport 9
kilometerrapporter 9
kjøretøyprofil 8
egendefinerte POIer 4
endre søkeområdet 3
enhets-ID 11
F
feilsøking 12, 13
filer
overføre 10
støttede typer 10
finne posisjoner. 2 Se også posisjoner
adresser 3
byer 3
kategorier 2
koordinater 3
veikryss 3
finne tjenester, lenger fremme 6
fjerne brakett 12
fotobokser, abonnementer 7
Foursquare 3
G
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
geocaching 3
gi turer nytt navn 9
gjeldende posisjon 6
gjenopprette innstillinger 11
GPS 2
H
hjelp. 8 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 4
kjøre 4
redigere posisjon 4
Hurtigsøk 3
Hvor er jeg? 4, 6
14
I
ID-nummer 11
innstillinger 10, 11
K
kabler, strøm 11
kalibrere drivstoffsparing 8
kameraer, fotobokser 7
kart 3, 5, 6, 10
datafelt 6, 7
detaljnivå 10
kjøpe 12
lag 7
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
oppdatere 1
tema 10
vise ruter 5
kartlag, tilpasse 7
kartverktøy 7
kartvisning
2D 7
3D 7
kilometerrapporter 9
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 5
kjøretøyprofil 8
knapper på skjermen 2
koordinater 3
L
lade enheten 1, 2, 11, 12
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 5, 9
kategorier 4
redigere 4
slette 4
lenger fremme
finne tjenester 6
tilpasse 6
Lisensavtaler for sluttbruker 11
livstidskart 1
lyd, nærhetspunkter 11
lysstyrke 2
M
manøverliste 5
microSD-kort, installere 10
minnekort 10
montere enheten
bil 1
dashbord 12
fjerne fra braketten 12
sugekopp 1, 12
myTrends, ruter 6
N
navigasjon 5
forhåndsvise ruter 4
innstillinger 10
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 5
nullstille
enhet 2
tripdata 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
omkjøringer 5
oppdatere
kart 1
programvare 1
oversikt over veikryss 6
P
parkering 3
forrige plass 3
POI. 4 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 4
posisjoner 2, 3, 9
angi hjem 4
gjeldende 4, 6
lagre 3
nylige treff 3
simulerte 4
steder 5
søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 3
produktregistrering 1
produktsupport 8
programvare
oppdatere 1
versjon 11
punkter av interesse (POI Loader) 4
punkter av interesse (POI) 3, 5
egendefinert 4
POI Loader 4
steder 5
tillegg 4
R
rapporter, kilometer 9
registrere enheten 1
reisehistorikk 11
rengjøre berøringsskjermen 12
rengjøre enheten 12
ruter
beregne 4
beregningsmodus 10
foreslåtte 6
forhåndsvisning 4
legge til et punkt 5
myTrends 6
starte 3–5
stoppe 5
vise på kartet 5
S
satellittsignaler
innhente 2
vise 2
sikring, skifte 12
simulerte posisjoner 4
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 11
skjerminnstillinger 11
slette, turer 9
snarveier
legge til 4
slette 4
spesifikasjoner 11
språk
stemme 11
tastatur 11
steder 5
strømkabel for bil 1
strømkabler 11
kjøretøy 1
skifte sikringen 12
sugekopp 12
søkelinje 3
T
ta vare på enheten 12
tastatur 2
layout 11
språk 11
tidsinnstillinger 2, 11
tilbehør 12
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 4
tilpasse, unngåelser 6
tilpasse enheten 10
trafikk 7, 8, 11
aktivere et abonnement 8
alternativ rute 8
hendelser 8
kart 8
legge til abonnementer 8
Indeks
livstidsabonnement 1
mottaker 7
søke etter forsinkelser 8
tripinformasjon 6
nullstille 6
vise 6
triplogg, vise 6
turplanlegger 9
redigere en tur 9
tyveri, unngå 12
U
unngåelser
bomstasjoner 10
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 6
vei 7
veielementer 6
USB, koble fra 10
V
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 11
veikryss, finne 3
volum, justere 2
Indeks
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising