Garmin | nuvi 67,GPS,MENA | User guide | Garmin nuvi 67,GPS,MENA Kullanım Kılavuzu

Garmin nuvi 67,GPS,MENA Kullanım Kılavuzu
nüvi 57/58/67/68
®
Kullanma Kılavuzu
Mart 2015
Tayvan'da basılmıştır
190-01806-48_0B
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir
kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut
güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.
Garmin , nüvi ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin
vermedikçe kullanılamaz.
®
®
BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™ Garmin Ltd. veya yan
kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.
®
Foursquare , Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac Apple Inc.nin ticari markasıdır microSD™ ve microSDHC
logosu SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows , Windows Vista ve Windows XP Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki
tescilli ticari markalarıdır.
®
®
®
®
®
İçindekiler
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama .................................................... 1
Destek ve Güncellemeler ............................................................ 1
Garmin Express Öğesini Ayarlama ........................................ 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Lifetime Abonelikleri ............................................................... 1
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme ........... 1
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma ....................... 2
Cihazı Kapatma .......................................................................... 2
Cihazı Sıfırlama ..................................................................... 2
GPS Sinyallerini Alma ................................................................. 2
Ekran Parlaklığını Ayarlama ....................................................... 2
Ses Düzeyini Ayarlama ............................................................... 2
Durum Çubuğu Simgeleri ........................................................... 2
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme .................................... 2
Pil Bilgileri .............................................................................. 2
Saati Ayarlama ....................................................................... 2
Ekran Düğmelerini Kullanma ...................................................... 2
Ekran Klavyesini Kullanma ......................................................... 2
Yolculuk Bilgileri .......................................................................... 6
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme .................................... 6
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme .......................................... 6
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ......................................... 6
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama ................................................... 6
Önerilen Rotaları Kullanma ......................................................... 6
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme ......................................... 6
Yakındaki Hizmetleri Bulma ................................................... 6
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma ................................. 6
Yoldan Sakınma Özellikleri ......................................................... 7
Özel Sakınmalar Hakkında ......................................................... 7
Bir Bölgeden Sakınma ........................................................... 7
Bir Yoldan Sakınma ............................................................... 7
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma ..................................... 7
Özel Sakınmaları Silme ......................................................... 7
Haritayı Özelleştirme .................................................................. 7
Harita Araçlarını Özelleştirme ................................................ 7
Harita Katmanlarını Özelleştirme ........................................... 7
Harita Verileri Alanını Değiştirme ........................................... 7
Harita Perspektifini Değiştirme ............................................... 7
Radar Kameraları ....................................................................... 7
Konumlar ......................................................................... 2
Trafik................................................................................ 7
Başlarken ........................................................................ 1
Konumları Bulma ........................................................................ 2
Kategoriye Göre Konum Bulma ............................................. 2
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma ......................... 3
Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama .................. 3
Arama Alanını Değiştirme ...................................................... 3
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma ........................................ 3
Adres Bulma .......................................................................... 3
Son Varış Noktalarını Bulma .................................................. 3
Otopark Bulma ....................................................................... 3
Arama Araçları ....................................................................... 3
Konumları Kaydetme .................................................................. 4
Konum Kaydetme .................................................................. 4
Geçerli Konumunuzu Kaydetme ............................................ 4
Ev Konumu Kaydetme ........................................................... 4
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme .......................................... 4
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama ................................... 4
Kaydedilmiş Konumu Silme ................................................... 4
Simülasyon Konumu Ayarlama ................................................... 4
Kısayol Ekleme ........................................................................... 4
Kısayolu Kaldırma .................................................................. 4
Özel Önemli Nokta ...................................................................... 4
POI Loader'ı Kurma ............................................................... 4
POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma ............................. 4
Özel POI'leri Bulma ................................................................ 4
Navigasyon ..................................................................... 4
Rota Başlatma ............................................................................ 4
Çoklu Rota Önizlemesi .......................................................... 4
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme .................................... 5
Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma ............................ 5
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme ............... 5
Bir Mekanı Keşfetme .............................................................. 5
Haritadaki Rotanız ...................................................................... 5
Haritayı Kullanma ................................................................... 5
Rotaya Bir Nokta Ekleme ....................................................... 5
Sapma Alma .......................................................................... 5
Rotayı Durdurma .................................................................... 5
Rota Etkinliğini Görüntüleme ...................................................... 5
Dönüş Listesini Görüntüleme ................................................. 5
Sonraki Dönüşü Görüntüleme ................................................ 6
Kavşakları Görüntüleme ........................................................ 6
Yol üzerindekiler ......................................................................... 6
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma .......... 6
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme ........................... 6
İçindekiler
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma ............................ 7
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme .................................................... 8
Haritada Trafiği Görüntüleme ................................................. 8
Kazaları Arama ...................................................................... 8
Rotanızdaki Trafik ....................................................................... 8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma ....................... 8
Trafik Abonelikleri Hakkında ....................................................... 8
Aboneliği Etkinleştirme ........................................................... 8
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme .......................................... 8
Trafik Aboneliği Ekleme ......................................................... 8
Trafiği Etkinleştirme .................................................................... 8
Uygulamaları Kullanma.................................................. 8
Yardımı Kullanma ....................................................................... 8
Yardım Konularını Arama ...................................................... 8
ecoRoute™ Hakkında ................................................................. 8
Taşıtı Ayarlama ...................................................................... 8
Yakıt Fiyatını Değiştirme ........................................................ 8
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme ............................................. 8
ecoChallenge Hakkında ......................................................... 9
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme ................................. 9
Yol Raporları .......................................................................... 9
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama ................................................. 9
Sürüş İpuçları ......................................................................... 9
Yolculuk Planlama ...................................................................... 9
Yolculuk Programlama ........................................................... 9
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon ........................................... 9
Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme ............................................ 9
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme .................... 9
Veri Yönetimi................................................................ 10
Dosya Türleri ............................................................................ 10
Bellek Kartları Hakkında ........................................................... 10
Bellek Kartı Takma ............................................................... 10
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama ................................................ 10
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma ................................................. 10
USB Kablosunu Sökme ....................................................... 10
Cihazı Özelleştirme...................................................... 10
Harita ve Taşıt Ayarları ............................................................. 10
Haritaları Etkinleştirme ......................................................... 10
Navigasyon Ayarları .................................................................. 10
Hesaplama Modu Ayarları ................................................... 10
Ücretli Yollardan Sakınma ................................................... 10
Geçiş Kartlarından Sakınma ................................................ 11
Ekran Ayarları ........................................................................... 11
i
Trafik Ayarları ........................................................................... 11
Birim ve Saat Ayarları ............................................................... 11
Dil ve Klavye Ayarları ................................................................ 11
Cihaz ve Gizlilik Ayarları ........................................................... 11
Yakınlık Uyarıları Ayarları ......................................................... 11
Ayarları Geri Yükleme ............................................................... 11
Cihaz Bilgileri................................................................ 11
Teknik Özellikler ....................................................................... 11
Ek................................................................................... 12
Güç Kabloları ............................................................................ 12
Cihazı Şarj Etme .................................................................. 12
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme .............. 12
Cihaz Bakımı ............................................................................ 12
Dış Kılıfı Temizleme ............................................................. 12
Dokunmatik Ekranı Temizleme ............................................ 12
Hırsızlıktan Kaçınma ............................................................ 12
Gösterge Paneline Montaj ........................................................ 12
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma ...................................... 12
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma .......................................... 12
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma ............................................ 12
Suluğu Ön Camdan Çıkarma ............................................... 12
Ek Harita Satın Alma ................................................................ 12
Aksesuar Satın Alma ................................................................ 12
Sorun Giderme............................................................. 12
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor ............................. 12
Cihazım uydu sinyali almıyor .................................................... 13
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor .................................................... 13
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor ............................................ 13
Pil göstergem doğru göstermiyor .............................................. 13
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak
görünmüyor ............................................................................... 13
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak
görünmüyor ............................................................................... 13
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir
sürücü ya da birim olarak görünmüyor ..................................... 13
Dizin............................................................................... 14
ii
İçindekiler
Başlarken
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama
UYARI
Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması
nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini
önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.
1 Taşıt güç kablosunu À cihazdaki USB portuna takın.
LMT: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime trafik
aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.
LMTHD veya LMT-D: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği,
lifetime dijital trafik aboneliği ve bir adet dijital trafik alıcısı
içerir.
Lifetime Haritalarını Etkinleştirme
NOT: Lifetime Haritaları önceden yüklenmiş haritalar
bulunmayan ürünlerde kullanılamaz.
NOT: Uyumlu bir Garmin ürününün kullanılabilir ömrü boyunca
bu tür güncellemeler Garmin tarafından kullanıma sunulduğunda
veya Garmin üçüncü taraf içerik sağlayıcısından harita verilerini
aldığı sürece (hangisi daha erken olursa) Lifetime Haritaları
güncellemelerini almaya hak kazanırsınız. Ürünün “kullanılabilir
ömrü” tanımı ve diğer önemli hüküm ve koşullar için
www.garmin.com/numapslifetime adresine gidin.
1 www.garmin.com/express adresine gidin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Cihazı kaydettirirseniz bir harita güncellemesi
kullanılabilir olduğunda e-posta bildirimleri alabilirsiniz.
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme
Cihazınız için en son harita ve yazılım güncellemelerini indirip
yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita
güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli
rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut olan en yeni
harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows ve Mac
bilgisayarlarda kullanılabilir.
1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.
®
2 Yerine oturuncaya kadar suluğun  üzerindeki montaj kitine
Á bastırın.
3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu à tekrar ön cama doğru
®
döndürün.
4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki
yuvaya geçirin.
5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza
bastırın.
6 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına
takın.
Destek ve Güncellemeler
Garmin Express , Garmin cihazları için bu servislere kolay
erişim sağlar. Bazı servisler cihazınız için kullanılamayabilir.
• Ürün kaydı
• Ürün kılavuzları
• Yazılım güncellemeleri
• Harita, grafik veya rota güncellemeleri
• Araçlar, sesler ve diğer ekstralar
™
®
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için
İndir'i seçin.
• Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac Sürümü'nü seçin.
3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek
yüklemeyi tamamlayın.
4 Garmin Express öğesini başlatın.
5 Garmin cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza
bağlayın.
Garmin Express Öğesini Ayarlama
1 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2 www.garmin.com/express adresine gidin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
nüMaps Guarantee™
Cihazınızın sürüş sırasında ilk kez uydu sinyali aldıktan sonraki
90 gün içinde ücretsiz harita güncelleme hakkı olabilir. Hüküm
ve koşullar için www.garmin.com/numaps adresine gidin.
Lifetime Abonelikleri
Bazı modeller lifetime özelliklerine abonelikler içerir. Daha fazla
bilgi için, www.garmin.com/lmt adresine gidin.
LT: Bu model, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.
LM: Bu model, cihazınızın kullanılabilir ömrü boyunca üç ayda
bir harita güncellemesi yapılmasını gerektiren nüMaps
Lifetime™ aboneliği içerir. Hüküm ve koşullar için
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime adresine gidin.
Başlarken
Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.
6 Ürün kaydı için bir e-posta adresi girin (isteğe bağlıdır).
7 cihazı kaydet'i tıklayın.
8 güncellemeleri denetle'yi tıklayın.
Mevcut harita ve yazılım güncellemelerinin listesi
görüntülenir.
1
9 Yüklenecek güncellemeleri seçin.
10 Şimdi Yükle'u tıklayın.
• İlave seçenekler için
öğesini seçin.
Durum Çubuğu Simgeleri
Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum
çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgiler gösterir.
Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı
simgeleri seçebilirsiniz.
GPS sinyali durumu
Günün saati
Pil durumu
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme
Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler.
Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet
bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan
Çıkma
Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için
uyku modunu kullanabilirsiniz. Uyku modundayken cihazınız çok
az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan hızlıca
çıkabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha
hızlı şarj edebilirsiniz.
Güç tuşuna À basın.
Cihazı Kapatma
1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu
basılı tutun.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu
komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku
moduna girer.
2 Kapalı'yı seçin.
Cihazı Sıfırlama
Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.
Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.
GPS Sinyallerini Alma
Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini
alabilmeniz gerekir. Durum çubuğundaki
simgesi uydu
sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerini almak birkaç dakika
sürebilir.
1 Cihazı açın.
2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana
çıkın.
Ekran Parlaklığını Ayarlama
1 Şunu seçin: Ayarlar > Ekran > Parlaklık öğesini.
2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
Ses Düzeyini Ayarlama
1 Ses'ni seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
Üç saniye boyunca
tuşunu basılı tutun.
Pil Bilgileri
Güç bağlantısı yapıldıktan sonra cihaz şarj olmaya başlar.
Durum çubuğundaki simgesi dahili pilin durumunu gösterir.
Saati Ayarlama
1 Ana menüden saati seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak
için Otomatik'i seçin.
• Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya
aşağı sürükleyin.
Ekran Düğmelerini Kullanma
•
•
•
•
•
Önceki menü ekranına dönmek için
öğesini seçin.
Ana menüye hızlıca dönmek için
öğesini basılı tutun.
Daha fazla seçenek görmek için veya öğesini seçin.
Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için
öğesini seçin.
Ekran Klavyesini Kullanma
Klavye düzenini değiştirmek için "Dil ve Klavye Ayarları"
bölümüne bakın (Dil ve Klavye Ayarları).
• Arama girişini silmek için öğesini seçin.
• Bir karakteri silmek için
öğesini seçin.
• Klavye dil modunu değiştirmek için öğesini seçin.
• Noktalama işaretleri gibi özel karakterler girmek için
öğesini seçin.
• Karakterde büyük harf kullanımını değiştirmek için öğesini
seçin.
Konumlar
Cihazınızda yüklü detaylı haritalarda restoranlar, oteller,
otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer
alır. Yakındaki işletmeleri ve sinema/müze/parkları bulmak için
kategorileri kullanabilirsiniz. Adresleri, koordinatları, şehirleri ve
kavşakları da arayabilirsiniz.
Konumları Bulma
Kategoriye Göre Konum Bulma
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.
3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
4 Bir konum seçin.
• Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
• Cihazı sessize almak için öğesini seçin.
2
Konumlar
Kategori İçinde Arama Yapma
Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra,
bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren
bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.
3 Bir kategori seçin.
4 Varsa, Hızlı Arama listesinden bir varış noktası seçin.
3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre
filtrelemek için simgesi seçin.
Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir konum işareti seçin.
• Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
5 Git öğesini seçin.
Adres Bulma
5 Gerekiyorsa, uygun varış noktasını seçin.
NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre
değişebilir.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için Yakınında
aranıyor: Öğesini seçin (Arama Alanını Değiştirme).
3 Adres öğesini seçin.
4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
5 Adresi seçin.
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma
Son Varış Noktalarını Bulma
Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum
aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Arama çubuğunda Arama Gir'i seçin.
3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
Bir
seçenek belirleyin:
4
• Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin,
"sinema salonları" girin).
• Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir
kısmını girin.
• Yakınınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve
sokak adını girin.
• Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını,
sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
• Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
• Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını
girin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için
terimi seçin.
• Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için öğesini
seçin.
Gerekiyorsa
konum seçin.
6
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama
®
Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları
arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i
kullanarak bağlandığınızda, arama, çevrimiçi Foursquare
veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı
hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.
Nereye? > Kategoriler > Foursquare® seçeneğini
belirleyin.
Arama Alanını Değiştirme
1 Ana menüden Nereye? öğesini seçin.
2 Yakınında aranıyor: öğesini seçin.
3 Seçeneklerden birini seçin.
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma
Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.
1 Haritaya Bak'yi seçin.
2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
Konumlar
Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.
1 Nereye? > Geçmiş'ı seçin.
2 Bir konum seçin.
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme
Nereye? > Geçmiş >
> Temizle > Evet'i seçin.
Otopark Bulma
1 Nereye? > Kategoriler > Park Etme'ı seçin.
2 Bir otopark konumu seçin.
Son Otopark Yerinizi Bulma
Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından
çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.
Uyglmlr > Son Mevki öğesini seçin.
Arama Araçları
Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak
belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.
Kavşak Bulma
İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya
kesişme noktası arayabilirsiniz.
1 Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar'ı seçin.
2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip
edin.
3 Kavşak seçin.
İlçe Bulma
1 Nereye? > Kategoriler > İlçeler'i seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
• Yakındaki başka bir konumu aramak için Yakınında
aranıyor: (Arama Alanını Değiştirme).
• İsme göre şehir aramak için Arama Gir seçeneğini
belirleyin, bir şehir adı girin ve simgesini seçin.
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma
Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak
bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı
olabilir.
1 Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar'ı seçin.
2 Gerekiyorsa öğesini seçin ve koordinat formatını veya
başlangıç noktasını değiştirin.
3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
4 Haritada Göster'i seçin.
3
Konumları Kaydetme
Konum Kaydetme
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
seçimini yapın.
3
4 Kaydet'i seçin.
5 Gerekiyorsa bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Geçerli Konumunuzu Kaydetme
1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
2 Kaydet'i seçin.
3 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
4 Tamam'ı seçin.
Ev Konumu Kaydetme
En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.
1 Nereye? > > Ev Konumunu Ayarla'yı seçin.
2 Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan veya Son
Bulunanlar seçeneğini belirleyin.
Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.
Eve Gitme
Nereye? > Eve Git'i seçin.
Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme
1 Şunu seçin: Nereye? > Kaydedildi > Ev.
seçimini yapın.
2
> Düzenle'yi seçin.
3
4 Değişikliklerinizi girin.
5 Bitti'yi seçin.
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.
3 Bir konum seçin.
öğesini seçin.
4
> Düzenle'yi seçin.
5
6 Bir seçenek belirleyin:
• Adı'ı seçin.
• Telefon Numarası'nı seçin.
• Kaydedilmiş konuma kategori atamak için Kategoriler'i
seçin.
• Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan
simgeyi değiştirmek için Harita Sembolünü Değiştir'i
seçin.
Bilgileri
düzenle.
7
8 Bitti'yi seçin.
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama
Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler
ekleyebilirsiniz.
NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler,
kaydedilen konumlar menüsünde görünür.
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
2 Bir konum seçin.
öğesini seçin.
3
> Düzenle > Kategoriler'i seçin.
4
5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriyi seçin.
7 Bitti'yi seçin.
4
Kaydedilmiş Konumu Silme
NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
> Kayıtlı Yerleri Sil'i seçin.
2
3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve Sil'i
seçin.
Simülasyon Konumu Ayarlama
Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir
simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü'nü seçin.
2 Ana menüden, Haritaya Bak öğesini seçin.
3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
4 Konum açıklamasını seçin.
5 Konum Ayarla'yı seçin.
Kısayol Ekleme
Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir
konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.
Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.
1 Nereye? > Kısayol Ekle. öğesini seçin.
2 Bir öğe seçin.
Kısayolu Kaldırma
1 Nereye? > > Kısayol(ları)u kaldır'ı seçin.
2 Kaldırılacak kısayolu seçin.
3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
4 Kaydet'i seçin.
Özel Önemli Nokta
Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalardır. Belirtilen bir
noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı
hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.
POI Loader'ı Kurma
Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader
yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.
1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma
POI Loader hakkında daha fazla bilgi almak için Yardım
dosyasına bakın.
POI Loader açıkken Yardım'ı tıklayın.
Özel POI'leri Bulma
Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak
cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (POI Loader'ı Kurma).
1 Nereye? > Kategoriler'i seçin.
2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.
Navigasyon
Rota Başlatma
1 Bir konum arayın (Konumlar).
2 Bir konum seçin.
3 Git öğesini seçin.
Çoklu Rota Önizlemesi
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
Navigasyon
3 Rotalar'ı seçin.
4 Bir rotayı seçin.
dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme
celbinden sorumlu olmayacaktır.
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme
1 Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
Rota eflatun bir çizgiyle işaretlenir. Damalı bayrak varış
noktanızı gösterir.
Yolculuk sırasında cihazınız sizi sesli uyarılarla, harita
üzerindeki oklarla ve haritanın üst tarafındaki yol tarifleriyle varış
noktanıza yönlendirir. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz,
rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar.
Siz ana yollarda seyahat ederken mevcut hız sınırını gösteren
bir veri alanı görünebilir.
• Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun
olabilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Süre'yi
seçin.
• İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan)
hesaplamak için Yol Dışı'nı seçin.
• Yakıt tasarrufu sağlayan yolları hesaplamak için Daha Az
Yakıt'ı seçin.
• Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun
sürebilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Mesafe'yi
seçin.
Yol Dışı Navigasyon
Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu
kullanabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.
2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.
Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
2 Gerekirse, bir kategori seçin veya Tüm Kayıtlı Yerler'i seçin.
3 Bir konum seçin.
4 Git öğesini seçin.
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi
Noktalara Gitme
Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir
terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi
noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.
1 Nereye? > Arama Gir seçeneğini belirleyin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,
simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
• İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,
simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller
gibi kategorilerin listesi görünür;
4 Bir kategori seçin.
5 POI'yı seçin ve Git seçeneğini belirleyin.
Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota
oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye
edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki
POI'nın konumunu belirtir.
Bir Mekanı Keşfetme
Haritayı Kullanma
1 Haritaya Bak'yi seçin.
2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya öğesini
seçin.
• Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak
için öğesini seçin.
• Belirli kategorileri görüntülemek için öğesini seçin.
Rotaya Bir Nokta Ekleme
Bir nokta eklemek için öncelikle bir rotayı izliyor olmalısınız.
1 Haritadan, > Nereye? öğesini seçin.
2 Konum arayın.
3 Bir konum seçin.
4 Git öğesini seçin.
5 Aktif Rotaya Ekle'yi seçin.
Sapma Alma
Sapma almadan önce bir rotayı izliyor olmanız ve sapma aracını
harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını
Özelleştirme).
Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında
sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı
yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda
faydalı olur.
1 Haritadan, > Rota Değiştir'i seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız
Mesafeden Sapma'yı seçin.
• Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için
Yoldan Sapma'yı seçin.
Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı
bir liste görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir mekan seçin.
> Bu Mekanı Keşfet'i seçin.
2
Rotayı Durdurma
Haritadaki Rotanız
Dönüş Listesini Görüntüleme
DUYURU
Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız
limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen
gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin
uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan
Navigasyon
Haritadan
>
öğesini seçin.
Rota Etkinliğini Görüntüleme
Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm
dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi
görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki
metin çubuğuna dokunun.
2 Bir dönüş seçin.
5
Dönüş detayları belirir. Varsa, ana yollardaki kavşakların
kavşak resmi belirir.
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme
1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
seçeneğini belirleyin.
2
Sonraki Dönüşü Görüntüleme
Bir rotada seyrederken, sonraki dönüşün, şerit değişiminin ya da
diğer manevraların önizlemeleri haritanın sol üst köşesinde
belirir.
Önizleme dönüşe ya da ilgili manevraya olan mesafeyi ve varsa
seyahat etmeniz gereken şerit bilgisini içerir.
Haritada bir sonraki dönüşü görüntülemek için
öğesini
seçin.
Kavşakları Görüntüleme
Bir otomobil rotasında seyrederken, ana yollardaki kavşakları
görüntüleyebilirsiniz. Rota üzerindeki bir kavşağa
yaklaştığınızda, varsa, o kavşağın resmi kısa bir süre için belirir.
Haritadan, varsa, kavşak resmini görüntülemek için
nesnesini seçin.
Yol üzerindekiler
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.
Hizmetler, kategoriye göre listelenir.
Benzin istasyonları
Restoranlar
Konaklama
Dinlenme alanları
Otopark
Banka ve ATM'ler
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma
1 Haritadan > Yol Üzerindekiler'i seçin.
2 Bir kategori seçin.
3 Haritadan bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme
Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını
yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategoriyi
arayabilirsiniz.
1 Haritadan > Yol Üzerindekiler'i seçin.
2 Bir hizmet simgesini seçin.
seçimini yapın.
3
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için oku
seçin ve kategori adının sağına doğru sürükleyin.
• Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
• Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, Özel
Arama'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını
girin.
5 Bitti'yi seçin.
Yolculuk Bilgileri
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme
Yolculuk verilerini haritada görüntülemeden önce harita araçları
menüsüne araç eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını
Özelleştirme).
Haritadan
> Seyahat Verileri'ni seçin.
6
Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme
Haritadaki yolculuk veri alanlarında görünen verileri
özelleştirmeden önce, Yolculuk Verileri aracını harita araçları
menüsüne eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını Özelleştirme).
1 Haritaya Bak'yi seçin.
> Seyahat Verileri'ni seçin.
2
3 Bir yol bilgisi alanı seçin.
4 Bir seçenek belirleyin.
Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme
Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla
ilgili istatistikler verir.
NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi
doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.
Haritadan Hız'ı seçin.
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme
Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk
günlüğü tutar.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.
2 Yolculuk Günlüğü onay kutusunu seçin.
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama
1 Haritadan Hız'ı seçin.
> Alan(lar)ı Sıfırla'yı seçin.
2
3 Bir seçenek belirleyin:
• Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki
takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için
Tümünü Seç'i seçin.
• Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için Yol Bilgisini
Sıfırla'yı seçin.
• Maksimum hızı sıfırlamak için Maks Hızı Sıfırla'yı seçin.
• Kilometre sayacını sıfırlamak için B Yolunu Sıfırla'yı
seçin.
Önerilen Rotaları Kullanma
Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz
ve seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (Cihaz ve
Gizlilik Ayarları).
Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat
geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin
eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum
tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte
haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.
Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için
navigasyon çubuğunu seçin.
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme
Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim?
sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline
konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde
faydalıdır.
Haritadan taşıt öğesini seçin.
Yakındaki Hizmetleri Bulma
Benzin istasyonları, hastane ya da karakol gibi yakınlardaki
hizmetleri bulmak için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz.
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin.
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma
Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız
gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.
Navigasyon
> Konumuma Doğru Ynlr öğesini seçin.
2
3 Bir başlangıç konumu seçin.
4 Seç'i seçin.
Yoldan Sakınma Özellikleri
1 Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar'ı seçin.
2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve Kaydet'i
seçin.
Özel Sakınmalar Hakkında
Özel sakınmalar, yolun belirli alanlarından ve kısımlarından
kaçınmanıza imkan tanır. Özel sakınmaları gerektiği gibi
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir Bölgeden Sakınma
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Gerekiyorsa, Sakınma Ekle'yi seçin.
3 Sakn. Bölge. Ekle'yi seçin.
4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından Devam'yi
seçin.
5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından Devam'yi
seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
6 Bitti'yi seçin.
Bir Yoldan Sakınma
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Sakn. Yolu Ekle'yi seçin.
3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin
ve ardından Devam'yi seçin.
4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve Devam'yi seçin.
5 Bitti'yi seçin.
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma
Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Bir sakınma seçin.
> Devre Dışı Bırak'ı seçin.
3
Özel Sakınmaları Silme
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Tüm özel sakınmaları silmek için öğesini seçin.
• Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve
ardından
> Sil'i seçin.
Haritayı Özelleştirme
Harita Araçlarını Özelleştirme
Harita araçları menüsünde görünen kısayolları seçebilirsiniz.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları'nı seçin.
2 Menüye eklenecek harita araçlarını seçin.
3 Kaydet'i seçin.
Harita Katmanlarını Özelleştirme
Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi
verileri özelleştirebilirsiniz.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.
2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından Kaydet'i seçin.
Harita Verileri Alanını Değiştirme
1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
Harita Perspektifini Değiştirme
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü'nü
seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu
(2-D) görüntülemek için İzlem yukarı öğesini seçin.
• Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek
için Kuzey Yukarı öğesini seçin.
• Haritayı üç boyutlu görüntülemek için 3-D öğesini seçin.
3 Kaydet'i seçin.
Radar Kameraları
DUYURU
Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası
veritabanlarının doğruluğundan veya bunları kullanmanın
sonuçlarından sorumlu değildir.
NOT: Bu özellik tüm bölgelerde veya ürün modellerinde
kullanılamaz.
Radar kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı
ürün modelleri için bazı alanlarda mevcuttur. Mevcut olup
olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da
bir defalık güncelleme satın almak için www.garmin.com
/safetycameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve
mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman uzatabilirsiniz.
Mevcut bir radar kamerası aboneliği için radar kameralarını
http://my.garmin.com adresine giderek güncelleyebilirsiniz. En
güncel radar kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık
güncellemelisiniz.
Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel radar kamerası verileri
cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir
güncelleme veya abonelik içermez.
Trafik
DUYURU
Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden
sorumlu değildir.
NOT: Bu özellik, yaşam boyu trafik özelliği (Lifetime Abonelikleri)
içermeyen cihazlarda mevcut değildir.
Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.
Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için
www.garmin.com/traffic adresine gidin.
Bazı paketlerde, cihaza entegre olarak bir trafik alıcısı bulunur.
• Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada
trafik uyarıları görüntülenir.
• Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın
araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.
• Cihazdaki çalışır durumdaki trafik alıcısının trafik bilgisini
alması için trafik verilerini veren bir istasyonun veri aralığında
bulunması gerekebilir.
• Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği
etkinleştirmeniz gerekmez.
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini
Alma
DUYURU
Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını
bozabilir.
Trafik verilerini almak için lifetime trafik özelliği bulunan bir cihaz
modeliniz olmalıdır ve cihazınızla aynı pakette sağlanan taşıt
2 Görüntülenecek veri türünü seçin.
Trafik
7
güç kablosunu kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için
www.garmin.com/traffic adresine gidin.
Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik
sinyallerini alabilir.
1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına
bağlayın.
2 Trafik uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.
Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini
görüntüler.
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza
görünür.
2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.
Haritada Trafiği Görüntüleme
Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli
olarak gösterir.
1 Ana menüden, Uyglmlr > Trafik'i seçin.
2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için
gerekiyorsa
> Gösterge'ni seçin.
Kazaları Arama
1 Ana menüden, Uyglmlr > Trafik'i seçin.
> Olaylar'nı seçin.
2
3 Listeden bir öğeyi seçin.
4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları
kullanın.
Rotanızdaki Trafik
Rotanızda bir trafik gecikmesi olduğunda, haritada bir uyarı
görüntülenir ve cihaz, gecikmeyi önlemek için alternatif bir rota
hesaplar. Alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak
kullanmayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Trafik Ayarları'na
bakın (Trafik Ayarları). Daha iyi alternatif rota yoksa, cihazınız
rotanızı trafik gecikmesi olan bir yoldan götürebilir. Gecikme
süresi tahmini varış sürenize otomatik olarak eklenir.
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma
Trafik gecikmelerinden sakınmadan önce, trafik bilgilerini
almanız gerekir (Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma).
Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak
kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik
ayarlarında devre dışı bırakırsanız (Trafik Ayarları) trafik
gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel
olarak sakınabilirsiniz.
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.
2 Varsa Alternatif Rota seçeneğini belirleyin.
3 Git öğesini seçin.
Trafik Abonelikleri Hakkında
Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş
aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. http://www.garmin.com/traffic
bölümüne gidin.
Aboneliği Etkinleştirme
FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz
gerekmez. Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli
servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik
olarak etkinleşir.
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme
Şunu seçin: Ayarlar > Trafik > Abonelikler.
8
Trafik Aboneliği Ekleme
Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.
1 Ana menüden, Trafik'i seçin.
2 Şunu seçin: Abonelikler > .
3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için
www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her
yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM
trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız
gerekir.
5 Cihazınıda Devam'yi seçin.
6 Kodu girin.
7 Bitti'yi seçin.
Trafiği Etkinleştirme
Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
1 Şunu seçin: Ayarlar > Trafik.
2 Trafik onay kutusunu seçin.
Uygulamaları Kullanma
Yardımı Kullanma
Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için Uyglmlr >
Yardım'ı seçin.
Yardım Konularını Arama
Şunu seçin: Uyglmlr > Yardım >
.
ecoRoute™ Hakkında
Bazı bölgelerde ecoRoute özelliklerini kullanmadan önce açma
kodu almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com
/ecoroute adresine gidin.
ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına
ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya
yönelik araçlar sunar. ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler
yalnızca bir tahmindir. Gerçekte veriler araçtan okunmaz.
Taşıtınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza özel daha hassas yakıt
raporları almak için taşıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz (Yakıt
Tasarrufunu Kalibre Etme).
Taşıtı Ayarlama
ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz
gerekir.
1 Uyglmlr > ecoRoute™'u seçin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
Yakıt Fiyatını Değiştirme
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Pompada öğesini seçin.
2 Geçerli yakıt fiyatını girip Devam'yi seçin.
3 Evet'i seçin.
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme
Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas
yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz.
Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Pompada öğesini seçin.
2 Geçerli yakıt fiyatını girin.
3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı
yakıt miktarını girin.
4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz
mesafeyi girin.
5 Devam'yi seçin.
Uygulamaları Kullanma
Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.
6 Kaydet'i seçin.
ecoChallenge Hakkında
ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın
yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt
tasarrufu yaparsınız. ecoChallenge™ cihazınız her hareket
ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri toplayarak
bir skor hesaplar.
ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme
Uyglmlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.
ecoChallenge Puanı Hakkında
Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir.
Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.
Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme puanınızı
gösterir.
Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir.
Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.
Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını
gösterir.
ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.
> Yeniden Ayarla'yı seçin.
2
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Yakıt tüketimi seçeneğini
belirleyin.
2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.
Yol Raporları
Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre,
ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.
Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur. Cihazınızdaki
bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe için bir yol
raporu oluşturulur.
Yol Raporunu Görüntüleme
Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.
İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki
Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Yol Raporu'nu seçin.
2 Bir rapor seçin.
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Taşıt Profili'ni seçin.
2 Yeniden Ayarla'yı seçin.
Sürüş İpuçları
• Hız limiti içinde sürün. Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu
45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.
• Sabit bir hızda sürün.
• Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.
• Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.
• Ayağınızı fren pedalında tutmayın.
• Seyir kontrolünü kullanın.
• Geçici duraklamalarda taşıtı rölantiye almak yerine motoru
durdurun.
• Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta
birleştirin.
• Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı
kapatarak camlarınızı açın.
• Depo kapağını sıkıca kapatın.
• Gölgeye veya garaja park edin.
• Aşırı yükü azaltın. Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.
Uygulamaları Kullanma
• Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının.
Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları
çıkarın.
• Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun. Lastik basıncını
düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.
• Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt
üreticisinin tavsiyelerine uyun.
• Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak
değiştirin.
• Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın. Daha
uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları kullanın.
Yolculuk Planlama
Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve
kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Yeni Yolculuk'u seçin.
3 Başlangıç Konumunu Seç'yi seçin.
4 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).
5 Seç'i seçin.
6 Başka konumlar eklemek için öğesini seçin.
7 Devam'yi seçin.
8 Kaydet'i seçin.
9 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Yolculuk Programlama
Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve
kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Bir yolculuk seçin.
3 Bir konum seçin.
4 Kalkış Zamanı veya Varış Zamanı öğesini seçin
5 Saat ve tarih seçip, Kaydet öğesini seçin.
6 Süre'yi seçin.
7 Konumda geçireceğiniz süreyi ve Kaydet öğesini seçin.
8 Gerekirse, her konum için 3–7 arasındaki adımları
tekrarlayın.
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
3 Git öğesini seçin.
4 Sonraki varış noktanızı ve Başlat'ı seçin.
Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı öğesini seçin.
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
seçimini yapın.
3
4 Bir seçenek belirleyin:
• Yolculuğu Yndn Adlandır'ı seçin.
• Konum ekleyip silmek veya konumların sırasını
değiştirmek için Varış Noktalarını Dzenle'yi seçin.
• Yolculuğu Sil'i seçin.
• Yolculuğunuzdaki durakları en verimli sırayla düzenlemek
için Sıralamayı Düzelt'i seçin.
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını
Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini
etkinleştirmeniz gerekir (Cihaz ve Gizlilik Ayarları).
9
Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada
görüntüleyebilirsiniz.
Şunu seçin: Uyglmlr > Bulunduğum Yerler.
Veri Yönetimi
Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama
için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.
NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT ve Mac OS 10.3
ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.
®
Dosya Türleri
Cihaz bu dosya türlerini destekler.
• Haritalar ve GPX rota noktası dosyaları myGarmin™, ve
MapSource , BaseCamp™ dahil olmak üzere harita
programından alınmıştır HomePort™ (Özel Önemli Nokta).
• Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları (POI Loader'ı
Kurma).
®
Bellek Kartları Hakkında
Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden
yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz
(www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın
yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler
gibi dosyaları depolamaya yarar.
• Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki Donanımı
Güvenle Kaldır simgesini ve cihazınızı seçin.
• Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.
Cihazı Özelleştirme
Harita ve Taşıt Ayarları
Harita ve Taşıt ayarlarını açmak için, ana menüden Ayarlar >
Harita ve Araç'ı seçin.
Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer
simgeler için www.garmingarage.com adresine gidin.
Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.
Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha
fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.
Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.
Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları
ayarlar.
Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar
(Harita Katmanlarını Özelleştirme).
Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.
Haritaları Etkinleştirme
Cihaz microSD™ ve microSDHC bellek kartını destekler.
1 Cihazınızdaki yuvaya bir hafıza kartı takın.
2 Yerine oturana kadar kartı itin.
Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.
İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için
http://buy.garmin.com adresine gidin.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım'ı seçin.
2 Bir harita seçin.
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama
Navigasyon Ayarları
Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.
1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta
takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin
resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.
Navigasyon ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar
> Navigasyon öğesini seçin.
Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.
Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.
Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını sağlar.
Ücretli Yollar: Ücretli yollardan sakınma tercihlerini ayarlar.
Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından sakınma
tercihlerini ayarlar.
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve
sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz
işlevlerini devre dışı bırakır.
GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil
enerjisinden tasarruf eder.
Bellek Kartı Takma
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (Cihazı Bilgisayarınıza
2
3
4
5
6
Bağlama).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.
Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
Bir dosya seçin.
Düzenle > Kopyala'yı seçin.
Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin
klasörüne yerleştirmemelisiniz.
Düzenle > Yapıştır'ı seçin.
USB Kablosunu Sökme
Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak
bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı
bilgisayarınızdan güvenle kaldırmanız gerekir. Cihazınız
Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa,
bağlantının güvenle kesilmesine gerek yoktur.
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
10
Hesaplama Modu Ayarları
Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.
Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç
hızlanma verilerine dayanır.
Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından
daha uzun yolları hesaplar.
Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat
daha uzun sürecek rotaları hesaplar.
Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek
rotaları hesaplar.
Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan
bir hat hesaplar.
Ücretli Yollardan Sakınma
Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya
trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren alanlardan
sakınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız
için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.
Veri Yönetimi
1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita
verilerine bağlı olarak değişir.
• Ücretli Yollar'ı seçin.
• Ücretli Yollar > Ücretli Yollar'ı seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeden önce her
seferinde sorulması için Her Zaman Sor seçeneğini
belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için
Sakın seçeneğini belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için İzin
Ver seçeneğini belirleyin.
4 Kaydet seçeneğini belirleyin.
Geçiş Kartlarından Sakınma
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı
bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya
onlara izin verebilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı
seçin.
2 Ülke seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeden önce her
seferinde sorulması için Her Zaman Sor seçeneğini
belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için
Sakın seçeneğini belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için İzin
Ver seçeneğini belirleyin.
4 Kaydet'i seçin.
Birim ve Saat Ayarları
Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden
Ayarlar > Birimler ve Saat'i seçin.
Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.
Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi
sağlar.
Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.
Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için
kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.
Dil ve Klavye Ayarları
Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden Ayarlar > Dil
ve Klavye'yi seçin.
Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.
Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.
NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini
ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.
Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.
Cihaz ve Gizlilik Ayarları
Cihaz ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Cihaz'ı seçin.
Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve
yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.
SKLS'ler: Cihazınız için geçerli olan son kullanıcı lisans
sözleşmelerini gösterir.
NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini
alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.
Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini
sağlar.
Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.
Ekran Ayarları
Yakınlık Uyarıları Ayarları
Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Ekran'ı seçin.
Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay)
olarak ayarlar.
Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek
şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya
gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için
Otomatik'i seçebilirsiniz.
Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.
Ekran kapanma süresi: Cihazınız uyku moduna girmeden
önceki boşta bekleme süresini ayarlar.
Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak
verir. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü
klasörüne kaydedilir.
NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel
ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.
Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.
Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini
ayarlar.
Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını
belirler.
Ayarları Geri Yükleme
Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri
yükleyebilirsiniz.
1 Ayarlar'ı seçin.
2 Gerekiyorsa, bir ayar kategorisi seçin.
3 Şunu seçin: > Sıfırla.
Trafik Ayarları
Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Trafik'i seçin.
Trafik: Trafiği etkinleştirir.
Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik
sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi
trafik verilerini otomatik olarak seçer.
Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.
Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların
otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer
(Rotanızdaki Trafik).
Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik
gecikmesinin önem düzeyini seçer.
Cihaz Bilgileri
Cihaz Bilgileri
Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı
0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (araç veya harici güç)
8 ila 28 Vdc
Pil türü
Lityum-iyon
Pil voltajı aralığı
3,0 V ila 4,2 V
11
Ek
Güç Kabloları
Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.
• Araç Çakmak Adaptörü
• USB kablosu
• AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)
Cihazı Şarj Etme
NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.
Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili
şarj edebilirsiniz.
• Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.
• Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı
taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
• Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne
bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı
için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com
adresinden satın alabilirsiniz.
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme
DUYURU
Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve
doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç
kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.
Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer
alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.
1 Uç parçasını À saat yönünün tersine 90 derece döndürüp
kilidini açın.
Dokunmatik Ekranı Temizleme
1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç
bağlantısını kesin.
4 Ekranı bezle nazikçe silin.
Hırsızlıktan Kaçınma
•
•
•
•
Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
Cihazınızı http://my.garmin.com adresine giderek kaydettirin.
Gösterge Paneline Montaj
DUYURU
Kalıcı tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması
son derece zordur.
Cihazınızı gösterge paneline monte etmek için isteğe bağlı bir
montaj diski kullanabilir ve belirli yerel yönetmeliklere
uyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com adresine
bakın.
1 Gösterge panelinin diski yerleştirdiğiniz kısmını temizleyin ve
kurutun.
2 Diskin alt tarafındaki yapışkanın koruyucu bandını çıkarın.
3 Diski gösterge paneline yerleştirin.
4 Diskin üst tarafındaki şeffaf plastik kapağı çıkarın.
5 Suluk montaj kitini diskin üst tarafına yerleştirin.
6 Kolu aşağı (diske doğru) çevirin.
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma
1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da
düğmesine basın.
2 Cihazı öne doğru eğin.
2
3
4
5
İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız
gerekebilir.
Uç parçasını, gümüş ucu Á ve sigortayı Â sökün.
Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek
yeniden taşıt güç kablosuna à kilitleyin.
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma
1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten
çıkarılana kadar basınç uygulayın.
Suluğu Ön Camdan Çıkarma
1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.
Ek Harita Satın Alma
Cihaz Bakımı
DUYURU
Cihazınızı düşürmeyin.
Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz
kalabileceği yerlerde depolamayın.
Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler
kullanmayın; ekran hasar görebilir.
Cihazı suya maruz bırakmayın.
Dış Kılıfı Temizleme
DUYURU
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik
maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.
1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir
1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
2 Haritalar sekmesine tiklayin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Aksesuar Satın Alma
http://buy.garmin.com bölümüne gidin.
Sorun Giderme
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor
1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
3 Vantuzlu montaj kitini takın (Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama).
deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
2 Cihazı kurulayın.
12
Ek
Cihazım uydu sinyali almıyor
• GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (Navigasyon
Ayarları).
• Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve
ağaçların uzağına götürün.
• Birkaç dakika boyunca sabit kalın.
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor
• Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (Araç Çakmak
Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme).
• Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına
güç sağladığını doğrulayın.
• Taşıt içi sıcaklığın 0° ile 45°C (32° ile 113°F) arasında
olduğunu doğrulayın.
• Taşıt güç kablosunun sigortasının bozuk olmadığını
doğrulayın.
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor
•
•
•
•
Ekran parlaklığını azaltın (Ekran Ayarları).
Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (Ekran Ayarları).
Ses düzeyini azaltın (Ses Düzeyini Ayarlama).
Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (Uyku
Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma).
• Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
• Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.
Pil göstergem doğru göstermiyor
1 Cihazın şarjının tamamen bitmesini bekleyin.
2 Şarj işlemini kesmeden cihazı tamamen şarj edin.
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir
sürücü olarak görünmüyor
Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü
(MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir
sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP
modu Windows 7, Windows Vista ve Windows XP Service Pack
3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.
®
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
olarak görünmüyor
Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB
yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın
depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir
çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP
Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3
sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak
görünmüyor
1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
2 Cihazı kapatın.
3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza
takın.
İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan
bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.
Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın
depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara
bağlanmış halinin resmi görünür.
Sorun Giderme
13
Dizin
2-D harita görünümü 7
3-D harita görünümü 7
taşıt 1
güç tuşu 2
güncelleme
haritalar 1
yazılım 1
güvenlik kameraları, abonelikler 7
A
H
Simgeler
abonelikler
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresler, bulma 3
aksesuarlar 12
arama alanını değiştirme 3
arama çubuğu 3
ayarlar 10, 11
ayarları geri yükleme 11
B
bellek kartı 10
bilgisayar
bağlama 13
bağlanma 10
birim numarası 11
C
harita araçları 7
harita görünümü
2-D 7
3-D 7
harita katmanları, özelleştirme 7
haritalar 3, 5, 6, 10
detay düzeyi 10
güncelleme 1
katmanlar 7
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
rotaları görüntüleme 6
satın alma 12
tema 10
veri alanı 6, 7
hırsızlık, kaçınma 12
Hızlı Arama 3
hizmetleri bulma, yol üzerindekiler 6
cihaz bakımı 12
cihazı kaydettirme 1
cihazı monte etme
gösterge paneli 12
montaj kitinden çıkarma 12
otomobil 1
suluk 1, 12
cihazı özelleştirme 10
cihazı şarj etme 1, 2, 12, 13
cihazı temizleme 12
jeokaşe 3
D
K
dil
İ
ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) 3, 5
mekanlar 5
özel 4
POI Loader 4
J
Foursquare 3
kablolar, güç 12
kameralar, güvenlik 7
kavşak görünümü 6
kavşaklar, bulma 3
kaydedilen konumlar 5
düzenleme 4
kategoriler 4
silme 4
kaydetme, geçerli konum 4
kayıtlı konumlar 9
kısayollar
ekleme 4
silme 4
kimlik numarası 11
klavye 2
dil 11
düzen 11
konumlar 2, 3, 9
arama 3
ev konumunu ayarlama 4
geçerli 4, 6
kaydetme 4
mekanlar 5
simülasyon 4
son bulunan 3
konumları bulma. 2 Ayrıca bkz. konumlar
adresler 3
ilçeler 3
kategoriler 2
kavşaklar 3
koordinatlar 3
koordinatlar 3
G
L
klavye 11
ses 11
dokunmatik ekranı temizleme 12
dosyalar
aktarma 10
desteklenen türler 10
dönüş listesi 5
E
ecoChallenge 9
ecoChallenge puanı 9
sıfırlama 9
ecoRoute 8, 9
ecoChallenge puanı 9
taşıt profili 8
yakıt tasarrufunu kalibre etme 8
yol raporları 9
yol raporu 9
ekran, parlaklık 2
ekran ayarları 11
ekran düğmeleri 2
ekran görüntüleri 11
ekstralar, özel önemli nokta 4
enlem ve boylam 3
ev
gitme 4
konumları ayarlama 4
konumu düzenleme 4
eve gitme 4
F
Garmin Express 1
cihazı kaydettirme 1
yazılımı güncelleme 1
geçerli konum 6
geçiş ücreti, kaçınma 10
gösterge paneli montaj kiti 12
GPS 2
güç kabloları 12
sigortayı değiştirme 12
14
lifetime haritaları 1
M
mekanlar 5
microSD kart, takma 10
montaj kiti, çıkarma 12
montaj kitini çıkarma 12
myTrends, rotalar 6
N
navigasyon 5
ayarlar 10
rota önizlemesi 4
yol dışı 5
Neredeyim? 4, 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
otopark 3
son otopark yeri 3
Ö
önemli nokta (POI Loader) 4
önemli nokta (POI) 4
ekstralar 4
özel 4
özel POI'ler 4
Özel POI'ler 4
özelleştirme, sakınmalar 7
P
parlaklık 2
pil
artırma 13
sorunlar 13
şarj etme 1, 2, 12, 13
POI. 4 Ayrıca bkz. önemli nokta (POI)
POI Loader 4
R
raporlar, yol 9
rotalar
başlatma 3–5
bir nokta ekleme 5
durdurma 5
haritada görüntüleme 6
hesaplama 5
hesaplama modu 10
myTrends 6
önerilen 6
önizleme 4
S
saat ayarları 2, 11
sakınmalar
alan 7
devre dışı bırakma 7
geçiş ücreti 10
özelleştirme 7
silme 7
yol 7
yol özellikleri 7
sapmalar 5
ses, yakınlık noktaları 11
ses düzeyi, ayarlama 2
seyahat geçmişi 11
sıfırlama
cihaz 2
yolculuk verileri 6
sigorta, değiştirme 12
silme, yolculuklar 9
simülasyon konumları 4
SKLS'ler 11
son varış noktaları 3
sonraki dönüş 6
sorun giderme 12, 13
suluk 12
T
taşıt güç kablosu 1
taşıt profili 8
teknik özellikler 11
trafik 7, 8, 11
aboneliği etkinleştirme 8
abonelik ekleme 8
alıcı 7
alternatif rota 8
gecikmeleri arama 8
harita 8
Dizin
lifetime abonelikleri 1
olaylar 8
U
USB, bağlantı kesme 10
uydu sinyalleri
alma 2
görüntüleme 2
uyku modu 2
Ü
ürün desteği 8
ürün kaydı 1
V
varış noktaları. Daha fazla bilgi için konumlar
Y
yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar 11
yakıt, fiyatlar 8
yakıt fiyatı, değiştirme 8
yakıt tasarrufu. 8, 9 Ayrıca bkz. ecoRoute
yakıt tasarrufunu kalibre etme 8
yardım. 8 Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme 1
sürüm 11
yol bilgisi 6
görüntüleme 6
sıfırlama 6
yol dışı navigasyon 5
yol raporları 9
yol üzerindekiler
hizmetleri bulma 6
özelleştirme 6
yolculuk günlüğü, görüntüleme 6
yolculuk planlayıcı 9
yolculuk düzenleme 9
yolculukları yeniden adlandırma 9
yön tarifleri 5
yönler 5
Dizin
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising