Garmin | nuvi 67,GPS,MENA | Garmin nuvi 67,GPS,MENA Priročnik za uporabo

Garmin nuvi 67,GPS,MENA Priročnik za uporabo
nüvi 57/58/67/68
®
Priročnik za uporabo
Marec 2015
Natisnjeno na Tajvanu
190-01806-43_0B
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , nüvi in logotip Garmin so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni
dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc. microSD™ in logotip
microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Priključitev naprave na napajanje vozila ..................................... 1
Podpora in posodobitve .............................................................. 1
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Doživljenjske naročnine ......................................................... 1
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express .................................................. 1
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .................................. 2
Izklop naprave ............................................................................ 2
Ponovni zagon naprave ......................................................... 2
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 2
Ogled stanja signala GPS ...................................................... 2
Informacije o bateriji ............................................................... 2
Nastavljanje časa ................................................................... 2
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 2
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 2
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ............................. 6
Podatki o potovanju .................................................................... 6
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ........................... 6
Ogled strani Informacije o potovanju ..................................... 6
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 6
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 6
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 6
Iskanje bližnjih storitev ........................................................... 6
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ............................................ 7
O izogibanjih po meri .................................................................. 7
Izogibanje območju ................................................................ 7
Izogibanje cesti ...................................................................... 7
Onemogočanje izogibanja po meri ........................................ 7
Brisanje izogibanj po meri ...................................................... 7
Prilagajanje zemljevida ............................................................... 7
Prilagajanje orodij zemljevida ................................................ 7
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................. 7
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ........................ 7
Spreminjanje perspektive zemljevida ..................................... 7
Varnostne kamere ...................................................................... 7
Lokacije ........................................................................... 2
Promet ............................................................................. 7
Uvod ................................................................................ 1
Iskanje lokacij ............................................................................. 2
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 2
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 3
Iskanje destinacij Foursquare® ............................................. 3
Spreminjanje območja iskanja ............................................... 3
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 3
Iskanje naslova ...................................................................... 3
Iskanje nedavno najdenih lokacij ........................................... 3
Iskanje parkirnih mest ............................................................ 3
Orodja za iskanje ................................................................... 3
Shranjevanje lokacij .................................................................... 4
Shranjevanje položaja ............................................................ 4
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 4
Shranjevanje domače lokacije ............................................... 4
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 4
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 4
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 4
Nastavitev simuliranega položaja ............................................... 4
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 4
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 4
Uporabniške destinacije .............................................................. 4
Nameščanje programa POI Loader ....................................... 4
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader ........................... 4
Iskanje uporabniških destinacij .............................................. 4
Navigacija........................................................................ 4
Začetek načrtovane poti ............................................................. 4
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .................. 5
Navigacija do destinacije znotraj kraja ....................................... 5
Raziskovanje kraja ................................................................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 5
Uporaba zemljevida ............................................................... 5
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................. 5
Izbira obvoza .......................................................................... 5
Ustavitev načrtovane poti ....................................................... 5
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 5
Ogled seznama zavojev ......................................................... 5
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 6
Ogled odcepov ....................................................................... 6
Pred vami .................................................................................... 6
Iskanje destinacij pred vami ................................................... 6
Kazalo vsebine
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................... 7
Ogled prihajajočega prometa ..................................................... 8
Ogled prometa na zemljevidu ................................................ 8
Iskanje prometnih dogodkov .................................................. 8
Promet na načrtovani poti ........................................................... 8
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 8
O naročninah na prometne informacije ...................................... 8
Aktivacija naročnine ............................................................... 8
Ogled naročnin na prometne informacije ............................... 8
Dodajanje naročnine .............................................................. 8
Omogočanje prometnih informacij .............................................. 8
Uporaba programov....................................................... 8
Uporaba pomoči ......................................................................... 8
Iskanje tem pomoči ................................................................ 8
Vizitka ecoRoute™ ..................................................................... 8
Nastavitev vozila .................................................................... 8
Spreminjanje cene goriva ...................................................... 8
Umerjanje porabe goriva ........................................................ 8
O izzivu ecoChallenge ........................................................... 9
Ogled informacij o porabi goriva ............................................ 9
Poročila o kilometrini .............................................................. 9
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute ............................. 9
Nasveti za vožnjo ................................................................... 9
Načrtovanje potovanja ................................................................ 9
Načrtovanje potovanja ........................................................... 9
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 9
Urejanje shranjenega potovanja ............................................ 9
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................... 9
Upravljanje podatkov................................................... 10
Vrste datotek ............................................................................. 10
O pomnilniških karticah ............................................................. 10
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 10
Priklop naprave na računalnik .................................................. 10
Prenašanje podatkov iz računalnika ......................................... 10
Izključitev kabla USB ........................................................... 10
Prilagajanje naprave.................................................... 10
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 10
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 10
Nastavitve navigacije ................................................................ 10
Nastavitve načina izračuna .................................................. 10
Izogibanje cest s cestnino .................................................... 10
i
Izogibanje vinjetam .............................................................. 11
Nastavitve zaslona .................................................................... 11
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 11
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 11
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 11
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 11
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 11
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Dodatek ......................................................................... 12
Napajalni kabli .......................................................................... 12
Polnjenje naprave ................................................................ 12
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 12
Nega naprave ........................................................................... 12
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 12
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 12
Preprečevanje kraje ............................................................. 12
Namestitev na armaturno ploščo .............................................. 12
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 12
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 12
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 12
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 12
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 12
Nakup dodatne opreme ............................................................ 12
Odpravljanje težav........................................................ 13
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 13
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 13
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 13
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 13
Merilnik baterije ni natančen ..................................................... 13
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 13
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 13
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 13
Kazalo ............................................................................ 14
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na napravi.
LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki
zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno
življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime,
doživljenjsko naročnino na prometne informacije in
sprejemnik prometnih informacij.
LMTHD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps
Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne
informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v
izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.
OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do
prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi
Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka
Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema
podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen
"uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko
ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na
voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo
naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite
načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za
računalnike Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
naprave.
5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso
na voljo.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
®
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Različica za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo Garmin na računalnik priklopite s kablom USB.
nüMaps Guarantee™
Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo
morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov.
Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.
Doživljenjske naročnine
Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere
funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.
LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne
informacije in sprejemnik prometnih informacij.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
Uvod
1
6 Vnesite e-poštni naslov za registracijo izdelka (izbirno).
7 Kliknite shrani napravo.
8 Kliknite poišči posodobitve.
Prikaže se seznam razpoložljivih posodobitev zemljevidov in
programske opreme.
9 Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti.
10 Kliknite Namesti.
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS
Trenutni čas
Stanje baterije
Ogled stanja signala GPS
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Uporaba tipk na zaslonu
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklop.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Iskanje signalov GPS
•
•
•
•
•
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.
v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Nastavljanje svetlosti zaslona
Iskanje lokacij
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
2
Lokacije
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Lokacije
3 Če je treba, izberite
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
, da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi.
Iskanje naslova
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Iskanje destinacij Foursquare
®
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
Lokacije
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
3
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Konč..
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
4 Izberite V redu.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenut. lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemlj..
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Konč..
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Konč..
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Konč..
4
Uporabniške destinacije
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (Lokacije).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi.
Navigacija
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 izberite Načrtov. poti;
4 Izberite načrtovano pot.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Manj goriva za izračun poti, na katerih je poraba
goriva bolj učinkovita.
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
Navigacija
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Uporaba zemljevida
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Za ogled določenih kategorij izberite .
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
5 Izberite Dodaj akt. načrt. poti.
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Prilagajanje orodij zemljevida).
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Sprem. nač. poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
>
.
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
5
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
.
2 Izberite
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu
zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave
pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
Storitve so razporejene po kategorijah.
Bencinske črpalke
Restavracije
Prenočišče
Počivališča
Parkirišče
Banke in bankomati
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite destinacijo na zemljevidu.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni
red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite ikono storitve.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani
imena kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Konč..
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Prilagajanje
orodij zemljevida).
Na zemljevidu izberite
> Pod. o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih
o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida
dodati orodje podatkov o potovanju (Prilagajanje orodij
zemljevida).
6
1
2
3
4
Izberite Prikaži zemlj..
Izberite možnost
> Pod. o potovanju.
Izberite polje podatkov o potovanju.
Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu
podatkov o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponast. podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponast.
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
Navigacija
4 Izberite Izbira.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
O izogibanjih po meri
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izog. obm..
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Konč..
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izog. cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.
5 Izberite Konč..
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so
na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka.
Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com
/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno
posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino.
Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne
kamere posodobite tako, da obiščete http://my.garmin.com.
Napravo posodabljajte redno, da boste prejemali najnovejše
informacije o varnostnih kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje orodij zemljevida
Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij
zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja
zemljevida.
2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.
3 Izberite Shrani.
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Promet
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
OPOMBA: funkcija ni na voljo v napravah, ki ne vključujejo
doživljenjskih prometnih informacij (Doživljenjske naročnine).
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Sprejemnik prometnih informacij, ki je priložen nekaterim
paketom, je vgrajen v napravo.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti v napravo
vgrajen napajan sprejemnik prometnih informacij v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali
sprejemniku prometnih informacij.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Preden lahko prejemate prometne informacije, morate imeti
model naprave z doživljenjskimi prometnimi informacijami in
uporabljati napajalni kabel vozila, ki ste ga dobili z napravo. Za
dodatne informacije obiščite www.garmin.com/traffic.
7
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
Priključite
napajalni kabel, združljiv s prometnimi
2
informacijami, na napravo.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naprej.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Konč..
Ogled prometa na zemljevidu
Omogočanje prometnih informacij
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Promet na načrtovani poti
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da
se izognete zastoju. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane
poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za dodatne
informacije si oglejte nastavitve prometnih informacij (Nastavitve
prometnih informacij). Načrtovana pot bo morda potekala skozi
zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas zamude se
samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim
izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Če je na voljo, izberite možnost Druga načrtov. pot.
3 Izberite Pojdi.
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
8
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Vizitka ecoRoute™
Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute, morate na
nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/ecoroute.
Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene
goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe
goriva. Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo
približni in niso odčitani iz vozila.
Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za
določeno vozilo in voznih navadah, lahko umerite porabo goriva
(Umerjanje porabe goriva).
Nastavitev vozila
Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o
vozilu.
1 Izberite Programi > ecoRoute™.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje cene goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite Naprej.
3 Izberite Da.
Umerjanje porabe goriva
Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša
poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade.
Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva.
3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega
polnjenja rezervoarja za gorivo.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja
rezervoarja za gorivo.
Uporaba programov
5 Izberite Naprej.
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.
Izberite
Shrani.
6
O izzivu ecoChallenge
EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z
merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri
izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge
zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in
je v načinu prevoza z avtomobilom.
Ogled rezultatov izziva ecoChallenge
Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Rezultat izziva ecoChallenge
Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za
varčevanje z gorivom.
Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega
pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.
Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in
zaviranja.
Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja.
S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.
Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Izberite > Ponastavi.
Ogled informacij o porabi goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva.
2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.
Poročila o kilometrini
V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna
poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.
Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano
pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se
poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.
Ogled poročila o kilometrini
Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej
napravi.
NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate
do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini.
2 Izberite poročilo.
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Izberite Ponastavi.
Nasveti za vožnjo
• Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete
optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri
na uro.
• Vozite s stalno hitrostjo.
• Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
• Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
• Ne držite noge na stopalki zavore.
• Uporabljajte nadzor hitrosti.
• Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi
uporabili prosti tek.
• Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več
postanki.
• Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete
pri visokih hitrostih po avtocesti.
• Privijte pokrovček za gorivo.
• Parkirajte v senci ali garaži.
Uporaba programov
• Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite
nepotrebne predmete.
• Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite
strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
• Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred
daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
• Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale
vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
• Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
• Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je
to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
5 Izberite Izbira.
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .
7 Izberite Naprej.
8 Izberite Shrani.
9 Vnesite ime in izberite Konč..
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Čas odhoda ali Čas prihoda.
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi.
4 Izberite naslednji cilj in nato še Začni.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
• Izberite Optimiranje vrst. reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
9
Izberite Programi > Kje sem bil.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource ,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije).
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader).
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
10
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida).
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda
manjša.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Izogibanje cest s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
Upravljanje podatkov
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Usmerjenost: nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere
najboljše razpoložljive prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane
druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo
(Promet na načrtovani poti).
Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za
katero naprava prikaže prometno opozorilo.
Informacije o napravi
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Licen. pogod. za konč. upor.: prikaže licenčne pogodbe za
končne uporabnike, ki veljajo za vašo napravo.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Specifikacije
Obseg delovne temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (napajanje vozila
ali zunanje napajanje)
Od 8 do 28 Vdc
11
Vrsta baterije
Litij-ionska
Obseg napetosti baterije
Od 3,0 do 4,2 V
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del À zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s
predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za
namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.
Odstranite
zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
2
3 Namestite disk na armaturno ploščo.
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
Ã.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
12
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
2 Napravo nagnite naprej.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Dodatek
Odpravljanje težav
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
Obrišite
ju s čisto suho krpo.
2
3 Namestite vakuumski nosilec (Priključitev naprave na
napajanje vozila).
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila).
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
•
•
•
•
Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona).
Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona).
Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti).
Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
Odpravljanje težav
13
Kazalo
cesta 7
cestnine 10
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7
Simboli
2D-pogled zemljevida 7
3D-pogled zemljevida 7
B
baterija
podaljševanje 13
polnjenje 1, 2, 12, 13
težave 13
bližnjice
brisanje 4
dodajanje 4
brisanje, potovanja 9
J
jezik
glas 11
tipkovnica 11
K
cena goriva, spreminjanje 8
cestnine, izogibanje 10
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
kabli, napajanje 12
kamere, varnost 7
kartica microSD, nameščanje 10
Kje sem? 4, 6
koordinate 3
kraja, izogibanje 12
kraji 5
križišča, iskanje 3
Č
L
C
časovne nastavitve 2, 11
čiščenje naprave 12
čiščenje zaslona na dotik 12
D
datoteke
podprte vrste 10
prenašanje 10
destinacija, po meri 4
Destinacija. 4 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 4
destinacije 3, 5
dodatna oprema 4
kraji 5
po meri 4
POI Loader 4
dnevnik potovanja, ogled 6
dodatna oprema 12
uporabniške destinacije 4
dom, nastavitev položaja 4
Doma, urejanje lokacije 4
domov, pot 4
doživljenjski zemljevidi 1
E
ecoChallenge 9
ecoRoute 8, 9
poročila o kilometrini 9
poročilo o kilometrini 9
profil vozila 8
rezultat izziva ecoChallenge 9
umerjanje porabe goriva 8
F
Foursquare 3
G
Garmin Express 1
posodabljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glasnost, prilagajanje 2
gorivo, cene 8
GPS 2
H
Hitro iskanje 3
I
ID naprave 11
iskanje lokacij. 2 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 2
koordinate 3
križišča 3
mesta 3
naslovi 3
iskanje storitev, pred vami 6
iskanje zbirk Geocache 3
izogibanja
brisanje 7
14
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 11
lokacije 2, 3, 9
iskanje 3
kraji 5
nastavitev domače lokacije 4
nedavno najdene 3
shranjevanje 4
simulirano 4
trenutno 4, 6
M
myTrends, načrtovane poti 6
N
načrtovalnik potovanja 9
urejanje potovanja 9
načrtovane poti
dodajanje točke 5
myTrends 6
način izračuna 10
ogled na zemljevidu 6
predlagane 6
predogled 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3–5
namestitev na armaturno ploščo 12
namestitev naprave
armaturna plošča 12
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 12
vakuumsko prijemalo 1, 12
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 12
menjava varovalke 12
vozilo 1
naročnine
nüMaps Lifetime 1
promet 1
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 3
nastavitve 10, 11
nastavitve zaslona 11
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 10
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 3
nega naprave 12
nosilec, odstranjevanje 12
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opozorila bližinskih točk, nastavitve 11
orodja zemljevida 7
P
parkirišča 3
zadnje mesto 3
plasti zemljevida, prilagajanje 7
podatki o potovanju 6
ogled 6
ponovni zagon 6
podpora za izdelke 8
pogled odcepov 6
POI Loader 4
polnjenje naprave 1, 2, 12, 13
pomnilniška kartica 10
pomoč. 8 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 2
podatki o potovanju 6
poraba goriva. 8, 9 Oglejte si tudi ecoRoute
poročila, kilometrina 9
poročila o kilometrini 9
posnetki zaslona 11
posodabljanje
programska oprema 1
zemljevidi 1
pot domov 4
povrnitev tovarniških nastavitev 11
pred vami
iskanje storitev 6
prilagajanje 6
preimenovanje potovanj 9
prikaz zemljevida
2D 7
3D 7
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 10
profil vozila 8
programska oprema
posodabljanje 1
različica 11
promet 7, 8, 11
aktiviranje naročnine 8
dodajanje naročnin 8
dogodki 8
doživljenjske naročnine 1
druga načrtovana pot 8
iskanje zastojev 8
sprejemnik 7
zemljevid 8
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 10, 13
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat izziva ecoChallenge 9
ponastavljanje 9
S
satelitski signali
iskanje 2
ogled 2
seznam odcepov 5
shranjene lokacije 5, 9
brisanje 4
kategorije 4
urejanje 4
shranjevanje, trenutne lokacije 4
simulirani položaji 4
smeri 5
specifikacije 11
spreminjanje območja iskanja 3
stanje pripravljenosti 2
svetlost 2
Š
O
številka ID 11
obvozi 5
odpravljanje težav 13
odstranjevanje nosilca 12
T
tipka za vklop/izklop 2
tipke na zaslonu 2
Kazalo
tipkovnica 2
jezik 11
postavitev 11
trenutna lokacija 6
U
umerjanje porabe goriva 8
uporabniške destinacije 4
USB, prekinitev povezave 10
usmerjanje med vožnjo 5
V
vakuumsko prijemalo 12
varnostne kamere, naročnine 7
varovalka, menjava 12
vrstica za iskanje 3
Z
zaslon, svetlost 2
zemljepisna širina in dolžina 3
zemljevidi 3, 5, 6, 10
doživljenjski 1
nakup 12
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ogled načrtovanih poti 6
plasti 7
podatkovno polje 6, 7
posodabljanje 1
raven podrobnosti 10
tema 10
zgodovina potovanja 11
zvok, bližinske točke 11
Kazalo
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising