Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
nüvi® 2405 Series
Μοντέλα nüvi: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
Σεπτέμβριος
2011 γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 190-01355-67
Αναθ. A
Εγχειρίδιο
Series
Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν
1
Έναρξη χρήσης
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
νατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για
Α
την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με
το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
Ρύθμιση της συσκευής
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1
2
3
4
5
2
Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου
(σελίδα 2).
Τοποθετήστε τη συσκευή (σελίδα 2).
Δηλώστε τη συσκευή (σελίδα 3).
Ελέγξτε για ενημερώσεις.
•
Ενημερώσεις λογισμικού (σελίδα 4).
•
Δωρεάν ενημέρωση χαρτών (σελίδα 4).
Πραγματοποιήστε λήψη της πλήρους έκδοσης του
εγχειριδίου κατόχου (σελίδα 4).
Σύνδεση της συσκευής στην
τροφοδοσία αυτοκινήτου
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου.
Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό ή φθορά του
προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες, αφαιρείτε τη συσκευή από το αυτοκίνητο όταν
εξέρχεστε ή φυλάσσετέ τη μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
Σημείωση
Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν
για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στην
τοποθέτηση συσκευών στο παρμπρίζ.
Φορτίστε τη συσκευή καθώς οδηγείτε προτού την
χρησιμοποιήσετε με μπαταρία.
1
2
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ➊ στη
θύρα USB ➋ της συσκευής ➌.
Πιέστε τη βεντούζα στήριξης ➍ στο παρμπρίζ.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
3
Ενώ πιέζετε, σπρώξτε το μοχλό ➎ προς τα πίσω, προς
το μέρος του παρμπρίζ.
➍
➎
➏
➊
➌
➋
Πληροφορίες για τη σελίδα
"Η επιφάνεια μου"
Από τη σελίδα "Η επιφάνεια μου" μπορείτε να δηλώσετε τη
συσκευή σας, να ελέγχετε για τυχόν ενημερώσεις χαρτών και
λογισμικού, να έχετε πρόσβαση σε εγχειρίδια προϊόντων, να
επικοινωνείτε με την υποστήριξη και πολλά άλλα.
Ρύθμιση της σελίδας "Η επιφάνεια μου"
1 Συνδέστε το καλώδιο mini-USB ➊ στη θύρα mini-USB
➋ της συσκευής (σελίδα 2).
4
5
6
Ασφαλίστε τη βάση ➏ στη βεντούζα στήριξης.
7
Σπρώξτε τη συσκευή προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της.
2
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας
αυτοκινήτου σε μια διαθέσιμη πρίζα τροφοδοσίας στο
αυτοκίνητο.
3
4
8
Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.
Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε την εξωτερική κεραία
στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου και ασφαλίστε
την στο παρμπρίζ χρησιμοποιώντας τις βεντούζες
στήριξης.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
➊
➋
Συνδέστε το καλώδιο mini-USB στη θύρα USB του
υπολογιστή.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/dashboard.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Δήλωση της συσκευής σας
1
Από τη σελίδα "Η επιφάνεια μου", κάντε κλικ στην
επιλογή Δήλωση τώρα.
3
2
3
Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της
απόδειξης σε ασφαλές μέρος.
nüMaps Guarantee™
Εάν δηλώσετε τη συσκευή στη διεύθυνση
http://my.garmin.com σε διάστημα 90 ημερών από τη λήψη
δορυφορικού σήματος κατά την οδήγηση, ίσως δικαιούστε
μία δωρεάν ενημέρωση χαρτών για τη συσκευή σας.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/numaps για να
δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Χρήση των υπηρεσιών της σελίδας "Η επιφάνεια
μου"
1
2
3
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρήση του πλήκτρου λειτουργίας
➊
Ορίστε μια επιλογή:
•
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ➊ για
4 δευτερόλεπτα.
•
Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της
συσκευής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.
•
Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής
λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
•
Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση
αναστολής λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο
λειτουργίας και πατήστε δύο φορές το .
Ανοίξτε τη σελίδα "Η επιφάνεια μου" (σελίδα 3).
Ορίστε μια επιλογή:
•
Για να ενημερώσετε το λογισμικό, κάντε κλικ στην
επιλογή Ενημέρωση τώρα στις Ενημερώσεις
λογισμικού.
•
Για να ενημερώσετε τους χάρτες, κάντε κλικ στην
επιλογή Ενημέρωση τώρα στις Ενημερώσεις
χαρτών.
•
4
κατόπιν στην επιλογή Λήψη που βρίσκεται δίπλα
στο εγχειρίδιο που θέλετε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εγχειριδίου
κατόχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδια και
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
Εύρεση τοποθεσίας μέσω της γραμμής
αναζήτησης
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την
εύρεση τοποθεσιών εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια
μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.
1
2
Επιλέξτε Προς τα πού;
Επιλέξτε τη γραμμή αναζήτησης.
➊
3
4
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια
διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον
αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το
νομό.
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας πόλης,
εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
συντεταγμένων, εισαγάγετε τις συντεταγμένες
γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
Ορίστε μια επιλογή:
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο
αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει,
επιλέξτε .
Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται
προτεινόμενοι όροι αναζήτησης καθώς πληκτρολογείτε.
•
•
•
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο
επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας,
όπως "κινηματογράφοι" ή "καφετέριες".
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια
επιχείρηση βάσει ονόματος, εισαγάγετε ολόκληρο
το όνομα ή μέρος αυτού.
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια
διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον
αριθμό και το όνομα της οδού.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
5
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια τοποθεσία.
Εύρεση κοντά σε άλλη τοποθεσία
Από το κύριο μενού, επιλέξτε Προς τα πού; >
Αναζήτηση κοντά σε.
5
Προσθήκη μιας στάσης
1
2
3
4
5
Από την οθόνη πλοήγησης, επιλέξτε
ενδιαφέροντος.
> Σημεία
Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την επιπρόσθετη
στάση.
Η πορεία σας επισημαίνεται στο χάρτη με μια μοβ γραμμή.
Εάν παρεκκλίνετε από την αρχική σας πορεία, η συσκευή
την υπολογίζει ξανά. Ένα εικονίδιο ορίου ταχύτητας
ενδέχεται να εμφανιστεί όταν ταξιδεύετε σε κύριους δρόμους.
➊
Επιλέξτε τη στάση από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
➋
➌
Επιλέξτε Μετάβαση!
Επιλέξτε Προσθήκη σε ενεργή πορεία.
Η πορεία σας στο χάρτη
σημείωση
Η λειτουργία του εικονιδίου ορίου ταχύτητας διατίθεται
μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστά την
ικανότητα του οδηγού να συμμορφώνεται με όλες τις
αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας και να φέρεται, σε
κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας
ή κλήσεις, τα οποία ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση
μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής
κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.
➍
•
Επιλέξτε ➊ για να δείτε την επόμενη στροφή.
Εάν υπάρχει προβολή μιας διασταύρωσης,
εμφανίζεται η προβολή διασταυρώσεων.
•
Επιλέξτε ➋ για να δείτε τη λίστα στροφών.
•
Επιλέξτε ➌ για να σταματήσετε την πορεία στην
οποία πραγματοποιείτε πλοήγηση τη δεδομένη
στιγμή.
•
Επιλέξτε ➍ για να δείτε τη σελίδα Προσδιορισμός
θέσης.
Παράκαμψη
Από τη σελίδα πλοήγησης, επιλέξτε
6
> Παράκαμψη.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
Εάν η πορεία στην οποία πραγματοποιείτε πλοήγηση
τη δεδομένη στιγμή είναι η μόνη δυνατή επιλογή, η
συσκευή ενδέχεται να μην υπολογίσει παράκαμψη.
Πληροφορίες κίνησης
σημείωση
Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό ακρίβειας ή
ενημέρωσης των πληροφοριών κίνησης.
Οι πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
σε όλες τις περιοχές ή χώρες.
Σε ορισμένα πακέτα περιλαμβάνεται ένας δέκτης
πληροφοριών κίνησης. Είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου. Για να λαμβάνετε πληροφορίες
κίνησης, ο τροφοδοτούμενος δέκτης πληροφοριών κίνησης
και η συσκευή πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους
δεδομένων ενός σταθμού που μεταδίδει δεδομένα κίνησης.
Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή που
παρέχεται μαζί με το δέκτη πληροφοριών κίνησης.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/traffic για
περισσότερες πληροφορίες.
Σύζευξη τηλεφώνου
Ορισμένα μοντέλα nüvi παρέχουν τη δυνατότητα κλήσεων με
hands-free. Για τη διαδικασία σύζευξης, το τηλέφωνο και η
συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένα και η μεταξύ τους
απόσταση να είναι μικρότερη από 10 μέτρα (33 πόδια).
1
2
3
4
5
6
Ενεργοποιήστε το στοιχείο Bluetooth® του τηλεφώνου.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
Επιλέξτε Bluetooth.
Επιλέξτε Προσθήκη τηλεφώνου > OK.
Επιλέξτε το τηλέφωνό σας και πατήστε OK.
Πληκτρολογήστε το PIN του Bluetooth (1234) για τη
συσκευή στο τηλέφωνο.
Όταν λαμβάνετε πληροφορίες κίνησης, στη σελίδα χάρτη
εμφανίζεται ένα εικονίδιο κίνησης. Το εικονίδιο κίνησης
αλλάζει χρώμα για να υποδείξει τη σοβαρότητα των
συμβάντων κίνησης στην πορεία σας ή στο δρόμο όπου
κινείστε τη δεδομένη στιγμή.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης nüvi 2405 Series
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Η.Π.Α.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Η.Β.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Ταϊβάν (R.O.C.)
Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και η ονομασία MapSource®
αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το nüMaps Guarantee™ αποτελεί εμπορικό σήμα
της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των
εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται
βάσει άδειας.
© 2011 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising