Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Lynstartvejledning

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Lynstartvejledning
nüvi 2405-serien
®
lynstartvejledning
nüvi-modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
August 2011
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
190-01355-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
1
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S
e guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Installation af din enhed
Når du bruger din enhed første gang, skal du gøre
følgende.
1 Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 2).
2 Monter enheden (side 2).
3 Registrer enheden (side 3).
4 Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 4).
• Gratis kortopdatering (side 4).
5 Download den komplette brugervejledning
(side 4).
2
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når
du forlader det, eller opbevare enheden uden for
direkte sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se guiden
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
for at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
Oplad din enhed mens du kører, før du bruger den
med batterier.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket ➋ på
enheden ➌.
2 Tryk sugekoppen ➍ ind mod forruden.
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
3 Mens du trykker, skal du dreje armen ➎ tilbage
mod forruden.
➍
➎
➏
➊
4
5
6
7
➌
➋
Sæt holderen ➏ fast på sugekoppen.
Placer bunden af enheden i monteringen.
Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen.
8 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den
eksterne antenne til bilstrømkablet og fastgøre
den på forruden ved hjælp af sugekopperne.
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
Om myDashboard
Du kan bruge myDashboard til at registrere din
enhed, søge efter software- og kortopdateringer,
få adgang til produktvejledninger og service og
meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Tilslut mini-USB-kablet ➊ til mini-USB-porten
➋ på enheden (side 2).
➊
➋
2 Tilslut mini-USB-kablet til USB-porten på
computeren.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af din enhed
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
3
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Opbevar den originale købskvittering, eller en
kopi af den, på et sikkert sted.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på
http://my.garmin.com inden for 90 dage fra første
gang, enheden opnår satellitsignaler under
kørsel, kan du få én gratis kortopdatering. Gå til
www.garmin.com/numaps for at se vilkår og
betingelser.
Brug af myDashboard-tjenester
1 Åbn myDashboard (side 3).
2 Vælg en indstilling:
•
•
4
Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer for at opdatere softwaren.
Klik på Opdater nu under Kortopdateringer
for at opdatere kortene.
Klik på Manualer og derefter på Download
ud for den brugervejledning, du ønsker at
downloade.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
•
Brug af tænd/sluk-knappen
➊
Vælg en funktion:
• Hold tænd/sluk-knappen ➊ nede i
4 sekunder for at slukke enheden.
• For at nulstille enheden skal du holde
tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
• Tryk på tænd/sluk-knappen for at sætte
enheden i dvaletilstand.
• Tryk på tænd/sluk-knappen og dobbelttryk
på for at få enheden til at gå ud af
dvaletilstand.
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
Søgning efter en position ved hjælp af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner
ved at indtaste en kategori, et varenavn, en
adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg søgelinjen.
➊
3 Indtast et søgeord.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når
du skriver.
• For at søge efter en bestemt
virksomhedstype skal du indtaste et
kategorinavn, f.eks. "biografer" eller
"caféer".
• For at søge efter et firma efter navn skal du
indtaste hele eller dele af navnet.
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
•
Indtast gadenummer og gadenavn for at
søge efter en adresse nær dig.
• Indtast gadenummer, gadenavn, by og stat
for at søge efter en adresse i en anden by.
• Indtast byen og staten for at søge efter
en by.
• Indtast koordinaterne for bredde- og
længdegraden for at søge efter
koordinater.
4 Vælg en indstilling:
• For at søge ved hjælp af et forslag til
søgeord skal du vælge ordet.
• Vælg for at søge ved hjælp af den
indtastede tekst.
Vælg
en position, hvis det er nødvendigt.
5
Søgning i nærheden af et andet sted
I hovedmenuen skal du vælge Find > Søgning
nær.
5
Tilføjelse af et stop
1 På navigationsskærmen skal du vælge
2
3
4
5
Interessepunkter.
Søg efter det ekstra stop.
Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
Vælg Start!.
Vælg Tilføj til aktiv rute.
>
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun
beregnet til oplysningsformål og træder ikke i
stedet for førerens ansvar for at overholde alle
opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på
alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for
eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte
modtage for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
6
Din rute er markeret med en magentarød linje på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis
et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje.
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Vælg ➊ for at få vist næste sving.
Hvis der findes information om et vejkryds,
vises vejkryds-info.
Vælg ➋ for at få vist drejlisten.
Vælg ➌ for at stoppe den rute, du i
øjeblikket befinder dig på.
Vælg ➍ for at se siden Hvor er jeg?.
Valg af en omvej
På navigationssiden skal du vælge
Omvej.
>
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er
den eneste fornuftige mulighed, beregner
enheden muligvis ingen omvej.
Om trafik
bemærk
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i
alle områder eller lande.
En trafikmodtager følger med i nogle
enhedspakker. Den er indbygget i strømkablet til
biler. Den strømforsynede trafikmodtager og din
enhed skal være i dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der
følger med trafikmodtageren.
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden
Kort. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt
nüvi 2405-serien Lynstartvejledning
trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i
øjeblikket.
Gå til www.garmin.com/traffic for at få yderligere
oplysninger.
Parring af telefonen
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle nüvimodeller. Før du kan parre og tilslutte, skal
telefonen og enheden være tændt og maks.
33 fod (10 meter) fra hinanden.
1 Aktiver Bluetooth®-komponenten på din
telefon.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
3 Vælg Bluetooth.
4 Vælg Tilføj telefon > OK.
5 Vælg din telefon, og tryk på OK.
6 Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234) for din
enhed på telefonen.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
nüMaps Guarantee™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising